Сабақ сақтандыру жұмсалмайтын қор кредиттік шарттар төлемдер менжүктеу 200.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.03.2017
өлшемі200.13 Kb.
түріСабақ

ÊÐÅÄÈÒÒІ 

´ÒÅÓ Ò°ÑІËÄÅÐІ

ÊÐÅÄÈÒÒІ 

´ÒÅÓ 

Ò°ÑІËÄÅÐІ

«Áåð³ê yé òyðãûç»!

Кітапшалардың электронды нұсқасын 

www.kmf.kz сайтында 

Қаржылық сауаттылық бөлімінен таба аласызЖОБА КЕҢЕСШІЛЕРІ – «KMF» МҚҰ БӨЛІМШЕЛЕРІ:

ЖОБАНЫҢ БАСТАМАШЫСЫ:

«KMF-Демеу» корпоративтік қоры

Алматы қ., Береговая көш., 39

8 (727) 250 68 77, 250 68 78, факс: 250 68 76

САБАҚ

САҚТАНДЫРУ

ЖҰМСАЛМАЙТЫН  

ҚОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

ТӨЛЕМДЕР

МЕН

АУДАРЫМДАР

ЕСЕП

ЖИНАҚ 

АҚША

КРЕДИТТІ 

ДҰРЫС ТАҢДА

ҚҰҚЫҚТАР

МЕН МІНДЕТТЕР

ЕҢ ЖАҚСЫ

КРЕДИТ

ҮЙ БЮДЖЕТІ

ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ 

АРТТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

САҚТАНДЫРУ

ЖҰМСАЛМАЙТЫН  

ҚОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

ТӨЛЕМДЕР

МЕН

АУДАРЫМДАР

ЕСЕП

ЖИНАҚ 

АҚША

КРЕДИТТІ 

ҰРЫС ТАҢДА

ҚҰҚЫҚТАР

МЕН МІНДЕТТЕР

ЕҢ ЖАҚСЫ

КРЕДИТ

ҮЙ БЮДЖЕТІ


2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасыҚымбатты дос!

KMF-те  тұрғындардың  қаржылық  сауаттылығын  арттыру  бағдарла-

масы  2013  жылдан  бастап  өткізіліп  келеді.  Осы  уақыт  аралығында 

80  мыңға  жуық  адам  бағдарламаның  10  тақырыбы  бойынша  білім 

алды.  Тыңдармандардың  пікірлерінен  бағдарлама  барысында  алған 

ақпараттың күнделікті тұрмыста қолданысқа ие болғанын түсіндік. Де-

генмен,  уақыт  талабы  мен  клиенттердің  сұранысы  да  өзгеріп  отыра-

ды,  кленттерді  толғандыратын  жаңа  сұрақтар  туындайды.  Осы  кезде 

қосымша  білім  алу  қажеттілігі  пайда  болады.  Кейбір  сұрақтарға  жау-

ап ретінде біз жаңа сабақ – «Кредитті өтеу тәсілдері» бағдарламасын 

әзірледік. Бұл бағдарламада да біз клиенттеріміздің өмірлеріндегі шы-

найы оқиғаларды негізге алып, оларды мысал түрінде беруге тырыстық, 

кредит бойынша төлемдерді жылдам әрі уақытылы өтеу үшін қандай 

жаңа мүмкіндіктердің пайда болғанына тоқталып өттік. 

Қаржылық  сауаттылықты  арттыру  бағдарламасы  Сіздерге 

қаражаттарыңызды тиімді басқаруға және отбасыңыздың әл-ауқатын 

арттыруға мүмкіндік беретін әрі пайдалы болатын жаңа идеялар мен 

ойларға мұрындық болады деп үміттенеміз. KMF-тІҢ КРЕдИттІК ҚыЗмЕтКЕРЛЕРІмЕН бІРЛЕсІП КЕЛЕсІ 

сабаҚтаР боЙыНШа бІЛІм аЛУҒа КЕҢЕс бЕРЕмІЗ:

Ciздерге бақыт пен өркендеу тілейміз! 

Құрметпен, 

 «KMF» МҚҰ және «KMF-Демеу» КҚ компаниялар тобы

1 САБАҚ:


  Егер мен қаласам, мен бұны істей аламын: үй бюджеті 

және отбасындағы қаржылық жоспарлау.

2 САБАҚ:

  Отбасымның қаржылық есебі.

3 САБАҚ:

   Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Отбасылық 

әмиянды күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады.

4 САБАҚ: 

  Қор жинаудың әр түрлі тәсілдерінің «оңды» және «теріс» 

жақтары.


5 САБАҚ: 

  Жақсы қалай таңдауыма болады?

6 САБАҚ:

   Проблемалардан қалай құтылуға болады.

7 САБАҚ:

   Келісім-шартқа қол қоймастан бұрын нені білу керек.

8 САБАҚ:

   Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым және 

міндеттемелерім.

9 САБАҚ: 

  «Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есептесуге – 

төлемдерді жүзеге асырудың нұсқалары.

10 САБАҚ: 

  Сақтандыру: ол маған керек пе?

11 САБАҚ: 

  Кредитті өтеу тәсілдері. 1

кредитті өтеу тәсілдері«КРЕдИттІ ӨтЕУ тӘсІЛдЕРІ»

Кредитті өтеу – бұл кредит бойынша төлемдердің мерзімділігі мен 

мөлшері, сонымен қатар оларды өтеу тәсілдері. 

Кредитті өтеудің ең қарапайым тәсілі – қаржы ұйымының кассасы 

арқылы ақша енгізу. Алайда бұл тәсілдің кемшіліктері де бар – ұйымның 

жұмыс уақыты, кезек, клиенттің бизнесі/жұмысы орналасқан жерден 

кассаның алшақтығы. 

Соңғы  кездері  кредитті  төлем  терминалдары  арқылы  өтеу  кең  та-

рап отыр. Бұл KMF кеңселерінде орналасқан терминалдар не болмаса 

дүкендерде, жанармай құю бекеттерінде, аялдама бекеттерінде және 

басқа  қоғамдық  орындарда  орнатылған  сыртқы  терминалдар  болуы 

мүмкін. 


Айсұлу мен Дамирдің оқиғалары негізінде кредитті өтеудің қандай 

тәсілдері бар екендігін қарастырып көрейік.аЙсҰЛУдыҢ оҚИҒасы.

Айсұлу  базарда  азық-түлік  өнімдерін  сатады  және  ол  үнемі 

KMF-тен  кредит  алып  тұрады.  Жаңа  кредитті  ресімдеу  кезінде 

ешқандай қиындық туындамайды – кредиттік сарапшы өтінімді 

толтыруға көмектеседі, шарттарды әкелiп береді, ал компанияның 

кеңсесіне ол кезекті кредитті алуға және ай сайын төлем жүргізуге 

ғана  барады.  Алайда  кезекті  төлемді  төлеудің  алдында  Айсұлу 

уақыттың  тапшылығына  байланысты  мазасыздана  бастайды, 

өйткені  KMF-тің  кеңсесіне  барып,  ақша  төлеуге  де  біраз  уақыт 

қажет. Төлем жүргізетін күні сауда жақсы жүретіндіктен, кредитті 

кеңсеге барып өтеу үшін сауда орнын біраз уақытқа тастап кету-

ге  тура  келер  еді.  Тұрақты  клиенттердің  алдында  да  ыңғайсыз 

–  олар  сауда  жасауға  келгенде,  Айсұлу  сауда  орнында  болма-

са,  клиенттерінен  айырылып  қалуы  да  мүмкін.  Мысалы,  өткен 

айда  Айсұлудың  ісі  оңға  басып,  саудасы  қатты  қызып  тұрған 

кез  еді,  ол  тіпті  сәл  тынығуға  да  уақыт  таппайтын.  Дәл  сондай 

күндердің бірінде оның сауда орнына кредиттік сарапшы келді. 

Айсұлудың  бос  уақыты  болмағандықтан,  кредиттік  сарапшыға 

ақша беріп, өзінің орнына төлем жүргізуін сұрады. Расында, неге 

солай жасамасқа? Ол бәрібір кеңсеге барады, ал Айсұлу уақытын 

үнемдеп,  сауда  жасауын  жалғастырады.  Алайда  кредиттік  


2

ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ АРТТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

сарапшы Айсұлудың өтінішінен сыпайы түрде бас тартты және осы 

қиын жағдайдың шешімін көрсетті – кредитті терминал арқылы 

өтеу. Таяуда Айсұлудың сауда орнына жақын жерде шұғыл төлем 

жүргізу терминалы орнатылған еді, алайда Айсұлу бұл терминал-

дар арқылы тек ұялы телефонның теңгерімін толықтыруға болады 

деп ойлайтын еді. Айсұлу кредиттік сарапшымен бірге терминалға 

келді,  кредиттік  сарапшы  терминал  арқылы  төлем  жүргізу  жо-

лын көрсетті, нәтижесінде Айсұлу өз кредитін 2 минуттың ішінде 

төледі.  Айсұлу  төлемнің  жүргізілгенін  растайтын  чекті  қолына 

алып, көңілі жай тауып, өзінің жұмыс орнына оралды.3

КРЕДИТТІ ӨТЕУ ТӘСІЛДЕРІтӨЛЕм 

тЕРмИНаЛдаРы 

– 

бҰЛ 

тҮРЛІ 

ҚыЗмЕттЕРдІҢ 

тӨЛЕмдЕРдІН 

аВтоматы 

тҮРдЕ  ҚабыЛдаУҒа  аРНаЛҒаН  ЭЛЕКтРоНды 

ҚҰРыЛҒыЛаР.  КЕЗ  КЕЛГЕН  УаҚытта  тӨЛЕм 

ЖҮРГІЗУ мҮмКІНдІГІ, ҚоЛдаНУ ыҢҒаЙЛыЛыҒы 

аРҚыЛы  тӨЛЕм  тЕРмИНаЛдаРы  тҰРҒыНдаР 

аРасыНда КЕҢ таНымаЛдыЛыҚҚа ИЕ боЛыП 

отыР.

Бір  қарағанда,  төлемді  кредиттік  сарапшы 

арқылы төлеу мүлдем қауіпсіз болып көрінеді, екінші 

жағынан клиентке де ыңғайлы. Оған қоса, клиенттер 

мен KMF арасындағы қарым-қатынас толық сенімге 

негізделген  және  кредиттік  сарапшы  клиентке  көп 

мәселеде  көмек  көрсетеді.  Бірақ,  кредитті  төлеу 

мәселесі  мүлдем  басқа!  Мына  жағдайды  елестетіп 

көріңіз,  мысалы  кеңсеге  бара  жатқанда  кредиттік 

сарапшы  Сіздің  ақшаңызды  жоғалтып,  не  болма-

са  ұрлатып  алды  делік...  Төлемді  өтеу  бойынша 

міндеттеме  кез  келген  жағдайда  қарыз  алушының, 

яғни  микрокредит  туралы  шартқа  қол  қойған 

адамның мойнында. Кредиттік сарапшыға ақша бер-

ген кезде өзіңізді де және кредиттік сарапшыны да 

үлкен  қауіпке  итермелейсіз.  Шұғыл  төлем  жүргізу 

терминалдары  жылдам  әрі  қауіпсіз  төлем  жүргізу 

үшін өте қолайлы.4

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасытаҒы бІР оҚИҒа:

KMF-тің  клиенті  –  «Ромашка»  тобының  үйлестірушісі  Дамир, 

топтың кезекті кредитін өтеу үшін кеңсеге келген кезде, кассаға 

үлкен  кезектің  тұрғандығын  байқады.  Алайда  оның  ұзын-сонар 

кезекте тұруға уақыты жоқ еді, үзілістегі бір сағаттың ішінде бүкіл 

топ үшін төлем жүргізіп, жұмысқа кешікпей жетуі қажет болатын. 

Кезектегі  көп  клиенттер  кредит  алуға  тұр  екен,  ал  бұл  төлемді 

өтеумен  салыстырғанда  көбірек  уақыт  кетеді  деген  сөз.  Дамир 

кезектен  тыс  төлем  жүргізу  үшін  кассаға  бет  алғанда,  оның  жа-

нына кеңесші келіп, топтың кредит бойынша төлемдерін кеңседе 

орналасқан KMF-тің терминалы арқылы өтеуді ұсынды. Кредитті 

өтеу  операциясы  шамамен  екі  минутқа  созылды.  Терминалда 

оның  тобының  барлық  төлемдері  туралы  ақпарат  шықты.  Аты-

жөндерінің жанында белгі қойылды. Кеңесші Дамирге оның то-

бында  біреу  төлем  жүргізбейтін  болса,  ол  адамға  белгі  қоймау 

қажеттігін түсіндірді. Дамирдің тобында кредитті өтеуге қатысты 

ешқандай  қиындықтар  болмады,  сондықтан  ол  бүкіл  топ  үшін 

төлем  жүргізді,  төлемнің  жүргізілгендігі  туралы  чекті  алып, 

жұмысына кетті. 

8 (727) 374-20-53

АҚПАРАТ

КЕРІ ҚАРАЙ

ӘРІ ҚАРАЙ

Техқолдау телефондары:

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы

Қарыз.

Барлығы: 38 780 тг.

Дамиров Дамир Дамирович

теңге

38 780 теңге

Иванов Иван Иванович

теңге

38 780 теңге

Петров Иван Иванович

теңге

38 780 теңге

Сидоров Иван Иванович

теңге

38 780 теңге

Кузнецов Иван Иванович

теңге

38 780 теңге


5

кредитті өтеу тәсілдеріKMF терминалдары мен кассалары

Комиссия – 0%

Комиссия – Қазпошта 

тарифтеріне сәйкес

Комиссия – банктің 

тарифтеріне сәйкес

Комиссия – банктің тарифтеріне сәйкес

Комиссия – 0,2% 

Комиссия – 0,5% 

Комиссия – 0,6%

KMF кеңсесінде – 0%

QIWI терминалдары

CyberPlat терминалдары

Касса 24 терминалдары

Банк ЦентрКредит

осы тӘсІЛдЕРдІҢ ӘРҚаЙсысы боЙыНШа НҰсҚаУды 

ҰсыНамыЗ:

Кредиттік сарапшылар Айсұлуға және Дамирге KMF-тің кредиті бой-

ынша төлемді бірнеше тәсілдермен өтеуге болатындығын түсіндірді: 

KMF кеңселерінде орналасқан касса және KMF-тің төлем терми-

налдары арқылы;

KMF-пен серіктес банктердің бөлімшелерінде: «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Қазпошта» АҚ бөлімшелері;

QIWI, Касса 24, CyberPlat төлем терминалдары арқылы.6

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:


МТН:

Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: «КMF» МҚҰ

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

39000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

39000.0 теңге

Төленетін ақша: 

39000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі: Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 

экранында

 

«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»

түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы салыңыз 

және 


«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ!

Терминал ақша 

қайтармайды. 

Чекті алуды ұмытпаңыз, 

чекті енгізілген сома 

шотыңызға  түскенге 

дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 

ЖСН іздеу басталады. 

Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз (ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ!

 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз 

 

және 


«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ! 

Топтық кредиттеу кезінде 

кредитті өтейтін клиент 

аты-жөнінің қасында 

белгі қойыңыз.  

Содан кейін 

 «ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 

жеке кредит үшін төлемді 

енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы

Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы

теңге

38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53


7

кредитті өтеу тәсілдері

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:


МТН:

Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: «КMF» МҚҰ

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

39000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

39000.0 теңге

Төленетін ақша: 

39000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі: Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 

экранында

 

«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»

түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы салыңыз 

және 


«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ!

Терминал ақша 

қайтармайды. 

Чекті алуды ұмытпаңыз, 

чекті енгізілген сома 

шотыңызға  түскенге 

дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 

ЖСН іздеу басталады. 

Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз (ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ!

 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз 

 

және 


«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ! 

Топтық кредиттеу кезінде 

кредитті өтейтін клиент 

аты-жөнінің қасында 

белгі қойыңыз.  

Содан кейін 

 «ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 

жеке кредит үшін төлемді 

енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы

Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы

теңге

38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53


8

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»

бөліміне кіріңіз«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»

түймесін басыңыз

Бірнеше терезеден 

тұратын тізімнің ішінен «KMF» 

 

түймесін басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 

(ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз!

 

Содан кейін 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін


 басыңыз

төлем енгізу10000

Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және «ТӨЛЕУ» 

түймесін 

басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды. 

Чекті алуды ұмытпаңыз, 

чекті енгізілген сома 

шотыңызға 

түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%

KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Тізімнен «МҚҰ, 

ЛОМБАРДТАР, 

ҚАРЫЗДАР» 

түймесін 

тауып алыңыз

МҚҰ, 

ЛОМБАРДТАР, 

ҚАРЫЗДАР

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

ÁÀѲÀ 

²ÛÇÌÅÒÒÅÐ

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

QIWI

Аты-жөні: Асқаров Асқар АсқарұлыҚабылданған ақша: 

10000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

10000.0 теңге

Төленетін ақша: 

10000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç


9

кредитті өтеу тәсілдері«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»

бөліміне кіріңіз«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»

түймесін басыңыз

Бірнеше терезеден 

тұратын тізімнің ішінен «KMF» 

 

түймесін басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 

(ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз!

 

Содан кейін 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін


 басыңыз

төлем енгізу10000

Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және «ТӨЛЕУ» 

түймесін 

басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды. 

Чекті алуды ұмытпаңыз, 

чекті енгізілген сома 

шотыңызға 

түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%

KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Тізімнен «МҚҰ, 

ЛОМБАРДТАР, 

ҚАРЫЗДАР» 

түймесін 

тауып алыңыз

МҚҰ, 

ЛОМБАРДТАР, 

ҚАРЫЗДАР

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

ÁÀѲÀ 

²ÛÇÌÅÒÒÅÐ

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

QIWI

Аты-жөні: Асқаров Асқар АсқарұлыҚабылданған ақша: 

10000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

10000.0 теңге

Төленетін ақша: 

10000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç


10

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

МӘЗІРГЕ

ДЕРЕКТЕРДІ ЕНГІЗІҢІЗКЕРІ ҚАРАЙ

ӘРІ ҚАРАЙ

Мәзірде

«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»

түймесін басыңыз«KMF» 

операторын 

таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз

(ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген).

 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»

басыңыз


Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және 

 түймесін 

«ТӨЛЕУ»

басыңыз


МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды.

Чекті алуды ұмытпаңыз,

чекті енгізілген сома 

шотыңызға түскенге 

дейін сақтаңыз

Кредитті CyberPlat терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,5% 

Абоненттің аты-жөнін 

тексеріңізАсқаров Асқар Асқарұлы

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

CyberPlat

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

0.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

0.0 теңге

Төленетін ақша: 

0.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 123412341234

МӘЗІРГЕ


АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША ЕНГІЗІҢІЗ

0.00


  ТГ    ЕНГІЗІЛДІ

0.00


  ТГ    ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ

0.00


  ТГ    КОМИССИЯ

ТОЛЫҒЫРАҚЕң аз сома: 10.00 тг,

Ең есепке аланды: 500000.00 тг

кез келген сомаға

0.5%

8(727)-374-20-53

НӨМІР


11

кредитті өтеу тәсілдері

МӘЗІРГЕ

ДЕРЕКТЕРДІ ЕНГІЗІҢІЗКЕРІ ҚАРАЙ

ӘРІ ҚАРАЙ

Мәзірде

«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»

түймесін басыңыз«KMF» 

операторын 

таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз

(ЖСН Жеке куәліктің 

беткі жағында 

көрсетілген).

 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»

басыңыз


Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және 

 түймесін 

«ТӨЛЕУ»

басыңыз


МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды.

Чекті алуды ұмытпаңыз,

чекті енгізілген сома 

шотыңызға түскенге 

дейін сақтаңыз

Кредитті CyberPlat терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,5% 

Абоненттің аты-жөнін 

тексеріңізАсқаров Асқар Асқарұлы

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

CyberPlat

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

0.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

0.0 теңге

Төленетін ақша: 

0.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 123412341234

МӘЗІРГЕ


АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША ЕНГІЗІҢІЗ

0.00


  ТГ    ЕНГІЗІЛДІ

0.00


  ТГ    ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ

0.00


  ТГ    КОМИССИЯ

ТОЛЫҒЫРАҚЕң аз сома: 10.00 тг,

Ең есепке аланды: 500000.00 тг

кез келген сомаға

0.5%

8(727)-374-20-53

НӨМІР


12

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

Мәзірде

«ҚАРЖЫЛЫҚ 

ҰЙЫМДАР» 

санатын 


таңдаңыз

«KMF» 

операторын 

таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз

«ӘРІ ҚАРАЙ»  

  түймесін 

басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 

тексерілуде МАҢЫЗДЫ! 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз

 

 

және 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ! 

Топтық кредиттеу кезінде 

кредитті өтейтін клиент 

аты-жөнінің қасында 

белгі қойыңыз.  

 

«ӘРІ ҚАРАЙ» 

түймесін басыңыз

Аты-жөні және кредит 

бойынша енгізілетін 

сома көрсетіледі

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және 

 түймесін 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

басыңыз.


МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды.

Чекті алуды ұмытпаңыз,

чекті енгізілген сома

шотыңызға түскенге 

дейін сақтаңыз.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Асқаров Асқар Асқарұлы

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

Касса 24

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

1000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

1000.0 теңге

Төленетін ақша: 

1000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

теңге

теңге


теңге

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы

Клиент

Берешек сома: 

1000 теңге

2000 теңге

1500 теңгеДЕРБЕС ШОТ НӨМІРІН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

1000

2000


1500

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын сома: 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін сома: 

1000

1000 1000

0

780213402555

780213402555

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С

0

<=

13

кредитті өтеу тәсілдері

Мәзірде

«ҚАРЖЫЛЫҚ 

ҰЙЫМДАР» 

санатын 


таңдаңыз

«KMF» 

операторын 

таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру

нөмірін (ЖСН) енгізіңіз

«ӘРІ ҚАРАЙ»  

  түймесін 

басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 

тексерілуде МАҢЫЗДЫ! 

Деректерді дұрыс 

енгізгеніңізді тексеріңіз

 

 

және 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

түймесін басыңызМАҢЫЗДЫ! 

Топтық кредиттеу кезінде 

кредитті өтейтін клиент 

аты-жөнінің қасында 

белгі қойыңыз.  

 

«ӘРІ ҚАРАЙ» 

түймесін басыңыз

Аты-жөні және кредит 

бойынша енгізілетін 

сома көрсетіледі

Ақша қабылдағышқа 

қажетті соманы 

салыңыз және 

 түймесін 

«ӘРІ ҚАРАЙ»

басыңыз.


МАҢЫЗДЫ! 

Терминал ақша 

қайтармайды.

Чекті алуды ұмытпаңыз,

чекті енгізілген сома

шотыңызға түскенге 

дейін сақтаңыз.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Асқаров Асқар Асқарұлы

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Бас мекеменің БСН: 

ЖСН/БСН:

МТН:


Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:

Күні, уақыты:01.02.2016 11.50

Терминал № 96

Мекенжайы:

Чек /транзакция №

Оператор: 

Касса 24

Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы

Қабылданған ақша: 

1000.0 теңге

Есепке алынған ақша: 

1000.0 теңге

Төленетін ақша: 

1000.0


Космиссия: 0.0, оның ішінде 

ҚҚС 0.0 теңге

 

Техникалық қолдау қызметі:Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245

Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

теңге

теңге


теңге

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы

Клиент

Берешек сома: 

1000 теңге

2000 теңге

1500 теңгеДЕРБЕС ШОТ НӨМІРІН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

1000

2000


1500

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын сома: 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін сома: 

1000

1000 1000

0

780213402555

780213402555

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С

0

<=

14

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

Терминал – бұл компьютер, ал кез келген техниканың сынуы, істен 

шығуы немесе басқа да техникалық ақаулар болуы мүмкін. Сондықтан 

Сіздерге терминал арқылы өтеу кезінде орын алуы мүмкін жағдайларды 

шешуге көмектесетін ақпаратты ұсынуды жөн көрдік. ақшаны енгізгеннен кейін терминал чек бермеді?

Клиент кеңесшіге немесе кезекші кредиттік сарапшыға 

хабарлауы  тиіс.  KMF  қызметкерлері  төлемнің 

енгізілгенін  тексереді  және  клиенттің  талап  етуіне 

сәйкес  төлем  ақшаның  шотқа  түскендігін  растайтын 

түбіртек басып шығарады.терминалдың  ақша  қайтармайтыны  белгілі.  артық 

төленген ақша қайда кетеді?

KMF-тің  әрбір  клиентіне  транзиттік  (уақытша)  шот 

ашылады және сол шотқа артық төленген сома түседі. 

Артық төленген сома транзиттік шотта кезекті (не бол-

маса  соңғы)  төлем  өтелгенге  дейін  болады.  Кезекті 

төлем кезінде артық сома клиенттің төлеміне қосылуы 

мүмкін. Егер соңғы төлем жүргізілетін болса және кли-

ент  келесі  кредитті  алмайтын  болса,  ол  өтініш  жазу 

арқылы транзиттік шоттағы қалдықты KMF-тің кассасы 

арқылы қолма-қол ақшамен ала алады.төлемнің түскендігін қалай білуге болады?

Төлемді  енгізгеннен  кейін  терминалдан  шығатын  чек 

төлемнің түскендігін растайды. Егер Сіздің қандай да 

бір күмәніңіз болса, Сіз кеңесшіге не болмаса кредиттік 

сарапшыға  жүгіне  аласыз.  KMF-тің  қызметкеріне 

өзіңіздің ЖСН айтыңыз, ол төлемнің түскенін тексеріп 

береді. 


15

кредитті өтеу тәсілдерімен  KMF-тің  кредитін  үйімнің  маңындағы  дүкенде 

орналасқан терминал арқылы өтедім, терминал чек берді, 

ал келесі күні KMF филиалының қызметкері қоңырау ша-

лып, төлемнің түспегендігін айтты. Енді не істеуім керек? 

менің чегім бар.

Уайымдамаңыз! Сіздің төлеміңіз чек негізінде есепке 

алынады және чекте көрсетілген күн төлем күні ретінде 

қабылданады. Төлем қысқа уақыттың ішінде түсуі үшін 

ең  алдымен  кредитті  өтеген  терминалдың  иесіне 

хабарласыңыз  (терминал  иесінің  байланыс  деректері 

чекте  көрсетілген).  Егер  Сіз  терминалдың  иесімен 

байланыса  алмасаңыз,  онда  өзіңіздің  кредиттік 

сарапшыңызға немесе филиалдың кеңесшісіне хабар-

ласып, төлемді есепке алу үшін чекті көрсетіңіз. 

Бұл  жерде  клиенттердің  KMF  қызметкерлеріне  жиі  қоятын 

сұрақтарына  жауаптар  берілді.  Егер  Сізде  кредитті  өтеу  тәсілдеріне 

қатысты  басқа  да  сұрақтар  туындаса,  оларды  KMF-ке  жолдаңыз,  біз 

Сізге міндетті түрде жауап береміз. 16

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

Алған  кредитті  немесе  оның  бір  бөлігін 

кредиттік  сарапшыға  немесе  KMF-тің  басқа  да 

қызметкерлеріне беруге, сонымен қатар микро-

кредит  туралы  шартта  қарастырылмаған  басқа 

мақсаттарда пайдалануға қатаң 

тыЙым саЛы-

Нады

. Егер Сіз алған кредиттің барлық сомасын 

немесе оның бір бөлігін біреуге қарызға беремін 

деп  шешсеңіз,  кредитті  өтеу  жауапкершілігі  өз 

мойныңызда болатынын 

ЕстЕ саҚтаҢыЗКЛИЕНт

  кредит  бойынша  төлемдердің  уақытылы  төленуіне 

жауапкершілік  алады,  сондықтан  кредит  қаражатын  өзіңіз  пайдала-

нуыңыз қажет. 

KMF-тің кредиттік бөлім қызметкерлері жұмыс бабымен қала ішінде 

көп  жүретіндіктен,  кредиттік  сарапшыларға  клиенттердің  кредит 

төлемдерін алуға тыйым салынады.

Кредитті  төлем  кестесіне  сай  өтеу  арқылы  KMF-те  клиенттің  оң 

кредиттік тарихының қалыптасуына кепіл болмақ, ал бұл ұзақ мерзімді 

ынтымақтастық орнатуға негіз болады. 

Кредитті  уақытылы  өтеу  арқылы,  Сіз  өзіңіздің  оң  кредиттік 

тарихыңызды және бейілді клиент ретіндегі беделіңізді сақтай аласыз. 

Сондықтан  кредитті  уақытылы  өтеп,  міндеттемелеріңізге 

жауапкершілікпен қарауыңызға кеңес береміз. ҚҰРмЕттІ КЛИЕНттЕР!

Біздің клиенттермен қарым-қатынасымыз өзара сенім мен сыйлас-

тыққа  негізделіп  құрылған.  Сол  себепті  клиенттерімізбен  мейлінше 

ашық,  әрі  шынайы  диалог  жүргізуге  тырысамыз.  Кредиттерді  өтеу 

жолдары  туралы  сабағымызды  аяқтай  келе,  біз  клиенттерімізді  өте 

мұқият болуға және қаржы мекемелерімен өзара әрекет жасау кезінде 

ықтимал тәуекелдерге ерекше мән беруге шақырамыз. 


17

кредитті өтеу тәсілдері

Сіздің  оң  кредиттік  тарихыңызды 

сақтау  мақсатында,  KMF  жоспар-

лы  төлемге  5-7  күн  қалғанда  алдағы 

төлем  туралы  ескерту  СМС-хабарлама 

жібереді. 

Сізге 09.02.16 ж. кредит 

бойынша кезекті төлем 

жүргізу керек екенін 

ескертеміз. Төлем 

сомасы ……….тг. 

Сұрақтарыңыз болса, 

+7 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _

 нөміріне хабарласыңыз.

26.01.16 ж. Сіз кредиттің 

өтеу мерзімін 

кешіктірдіңіз. 27.01.16 ж. 

төлем бойынша борыш 

…….. тг, әр күнге өсімпұл 

мен пайыз есептеледі. 

Сұрақтарыңыз болса, 

+7 (_ _ _) _ _ _ _ _ _ _

 нөміріне хабарласыңыз. 

Егер  кредитті  өтеу  күні  төлем 

түспейтін  болса,  онда  келесі  күні  KMF 

төлемнің өтеу мерзімі кешіктірілгендігі 

туралы СМС-хабарламаны жібереді. 

Біз  барлық  клиенттерімізге  KMF-ке  деген  сенім  мен 

тұрақтылықтылығы 

үшін 

алғыс 


білдіреміз. 

Толғандырған 

барлық  мәселелер  бойынша  өз  пікірлеріңізді  күтеміз  –  KMF-пен  

ынтымақтастық  кезінде  қандай  қиындықтарға  жолықтыңыз,  қандай 

процестер  жетілдіруді  қажет  етеді  және  т.б.  Біз  үшін  клиенттің  

пікірі  аса  маңызды  және  өзара  серіктестік  барысын  бұда  да  

жақсартуға тырысамыз.


18

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

Сауалдарыңыз  бен  ұсыныстарыңызды  келесі  байланыс  арналары 

арқылы жолдауға болады:Call-Center

 

8 800 080 58 00 

стационарлы телефоннан қоңырау шалу тегін

 

Call-Center

– 

 7474 

ұялы телефоннан қоңырау шалу тегін

Филиалдың әр кеңсесінде

орналасқан

 СЕНІМ ЖӘШІГІ 

Филиал директорына жолданатын ЖАЗБАША ӨТІНІМ

 Филиал деңгейіндегі  

АУЫЗША ӨТІНІМ

АУЫЗША ӨТІНІМДЕР

(3 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі)

Электронды хат –

 

doveriye@kmf.kz

ХАТ:

 

050051, Алматы қаласы, Береговая көшесі, 39, KMF@

8 701 801 7474 

WhatsApp арқылы хабарламаДомалақ арыз қаралады, бірақ кері байланыс берілмейді

?

«Сұрақ қойыңыз» бөлімі

«Шағымдар кітабы» бөлімі

www.kmf.kz

ЖАЗБАША ӨТІНІМДЕР

(10 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі)

Біз қызмет сапасын жақсарта түсу мақсатында Сіздердің 

тарапыңыздан түскен кері байланысты қуана қабылдаймыз!

!

!

Басқарма Төрағасы 

ЖҮСІПОВ 

Шалқар Аманқосұлына 

жолданатын хат


19

кредитті өтеу тәсілдері

90

Программа По Повышению финансовой грамотностиДля заметок

Ескертпелер yшiн20

ҚаржылыҚ сауаттылыҚты арттыру бағдарламасы

90

Программа По Повышению финансовой грамотностиДля заметок

Ескертпелер yшiнкредитті өтеу тәсілдері

Ciздерге бақыт пен өркендеу тілейміз! 

Құрметпен, 

 «KMF» МҚҰ және «KMF-Демеу» КҚ компаниялар тобы

1 САБАҚ:


  Егер мен қаласам, мен бұны істей аламын: үй бюджеті 

және отбасындағы қаржылық жоспарлау.

2 САБАҚ:

  Отбасымның қаржылық есебі.

3 САБАҚ:

   Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Отбасылық 

әмиянды күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады.

4 САБАҚ: 

  Қор жинаудың әр түрлі тәсілдерінің «оңды» және «теріс» 

жақтары.


5 САБАҚ: 

  Жақсы қалай таңдауыма болады?

6 САБАҚ:

   Проблемалардан қалай құтылуға болады.

7 САБАҚ:

   Келісім-шартқа қол қоймастан бұрын нені білу керек.

8 САБАҚ:

   Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым және 

міндеттемелерім.

9 САБАҚ: 

  «Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есептесуге – 

төлемдерді жүзеге асырудың нұсқалары.

10 САБАҚ: 

  Сақтандыру: ол маған керек пе?

11 САБАҚ: 

  Кредитті өтеу тәсілдері. KMF тУРаЛы:

KMF Орталық Азиядағы, Кавказ, ТМД елдері мен Шығыс Еуропадағы 

микроқаржыландыру саласының көшбасшыларының бірі болып табы-

лады. Компания өз қызметін 1997 жылдан бастады. КмF  қызметінің  негізгі  бағыты  –  өз  клиенттеріне  топтық  және 

жеке  кредиттерді  келесі  қызмет  түрлері  үшін  беру:  бизнес,  сауда, 

диқаншылық, мал шаруашылығы, өндіріс, қызмет көрсету, сондай-ақ, 

тұтынушылық кредиттеу. 

Бүгінгі күні КМF 150 000-нан аса клиенттері бар және өзінің қызмет ету 

тарихында 1 миллионнан астам кредит беріп үлгерген Қазақстандағы 

ең ірі микроқаржы ұйымы болып табылады (01.01.2016 ж. мәлімет).

Республикамыздың  ірі  қалалары  мен  ауылдарында  орналасқан 

KMF-тің  18  филиалы  мен  84-тен  астам  құрылымдық  бөлімшелерден 

тұратын кең аймақтық желісі бар (оның 74-і ауылдық елді мекендер-

де орналасқан). Жалпы алғанда, аталмыш бөлімшелер арқылы 3500-

ге  жуық  шалғайдағы  елді  мекен  тұрғындары  микроқаржыландыру 

қызметіне қол жеткізіп отыр. 

Компания  өз  қызметінде  клиенттермен  сенім,  сыйластық  пен 

түсіністікке негізделген, ұзақ мерзімді серіктестікке құрылған бағытты 

ұстанады.  KMF-тің  18  жылғы  қаржылық  қолдауының  арқасында  330 

мыңға жуық қазақстандық өз кәсібін ашуға, оны кеңейтуге, тұрмысын 

жақсартып, балаларына сапалы білім беруге мүмкіндік алды. 

KMF-тің әлеуметтік жауапкершілікке негізделіп құрылғандығы және 

сол бағытты ұстанатындығы аса маңызды болып табылады. Компания өз 

тұтынушыларына кредиттеудің қосымша шарттары мен қызмет көрсету 

жағдайын жақсарту мақсатында тұрақты түрде жұмыс жүргізеді, оның 

ішінде  қаржылық  емес  қызметтер  де  бар.  2013  жылдың  желтоқсан 

айынан  бастап,  «KMF-Демеу»  корпоративтік  қорымен  бірлесіп 

тұрғындардың қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасы бойын-

ша тегін оқыту – қаржылық емес өнімі іске қосылды. KMF-тің әлеуметтік 

міндеті – сапалы қызмет көрсете отырып, тұтынушылардың қаржылық 

сауаттылығын арттыру. сенім білдіргендеріңізге рақмет!

ÊÐÅÄÈÒÒІ 

´ÒÅÓ Ò°ÑІËÄÅÐІ

ÊÐÅÄÈÒÒІ 

´ÒÅÓ 

Ò°ÑІËÄÅÐІ

«Áåð³ê yé òyðãûç»!

Кітапшалардың электронды нұсқасын 

www.kmf.kz сайтында 

Қаржылық сауаттылық бөлімінен таба аласызЖОБА КЕҢЕСШІЛЕРІ – «KMF» МҚҰ БӨЛІМШЕЛЕРІ:

ЖОБАНЫҢ БАСТАМАШЫСЫ:

«KMF-Демеу» корпоративтік қоры

Алматы қ., Береговая көш., 39

8 (727) 250 68 77, 250 68 78, факс: 250 68 76

САБАҚ

САҚТАНДЫРУ

ЖҰМСАЛМАЙТЫН  

ҚОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

ТӨЛЕМДЕР

МЕН

АУДАРЫМДАР

ЕСЕП

ЖИНАҚ 

АҚША

КРЕДИТТІ 

ДҰРЫС ТАҢДА

ҚҰҚЫҚТАР

МЕН МІНДЕТТЕР

ЕҢ ЖАҚСЫ

КРЕДИТ

ҮЙ БЮДЖЕТІ

ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ 

АРТТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

САҚТАНДЫРУ

ЖҰМСАЛМАЙТЫН  

ҚОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

ТӨЛЕМДЕР

МЕН

АУДАРЫМДАР

ЕСЕП

ЖИНАҚ 

АҚША

КРЕДИТТІ 

ҰРЫС ТАҢДА

ҚҰҚЫҚТАР

МЕН МІНДЕТТЕР

ЕҢ ЖАҚСЫ

КРЕДИТ

ҮЙ БЮДЖЕТІ

аҚтӨбЕ

Ағ. Жұбановтар көш., 285 Д, 8 (7132) 55-43-42, 55-40-21аЛматы

Розыбакиев көш., 45 Г, 8 (727) 374-20-53, 374-20-54

Қалдаяқов көш, 30, 8 (727) 266-83-51, 266-86-52

астаНа

Абай даңғылы, 75, 8 (7172) 55-93-27/28/29/32ҚаРаҒаНды

Н. Әбдіров көш., 25, 8 (7212) 42-51-33, 41-27-56ҚостаНаЙ

С.Баймағамбетов көш., 201, 8 (7142) 59-32-47, 59-32-49КӨКШЕтаУ

Әуелбеков көш., 62, 8 (7162) 26-92-82, 26-45-34, 26-46-05ҚыЗыЛоРда

Желтоқсан көш., 9 Д, 8 (7242) 26-38-47, 58-95-13ПаВЛодаР

Ә.Бектұров көш., 62/2, 8 (7182) 59-36-98/97/96ПЕтРоПаВЛ 

Е. Бөкетов көш., 16, 8 (7152) 46-38-45, 46-38-53сЕмЕЙ

Б. Момышұлы көш., 31/33, 8 (7222) 56-11-05, 52-64-14таЛдыҚоРҒаН

Абай көш., 245 А, 8 (7282) 24-67-35, 24-67-36, 24-68-06таРаЗ

Байзақ батыр көш., 187, 8 (7262) 45-11-17, 46-80-72/71тҮРКІстаН

С. Ерубаев көш., 249 А, 8 (72533) 4-33-41, 4-33-32оРаЛ

Сарайшық көш., 89/1, 8 (7112) 26-75-23, 26-75-54ӨсКЕмЕН

М. Горький көш., 67, 8 (7232) 26-86-53, 26-91-96ШымКЕНт

Төле би көш., 27А, 8 (7252) 53-55-05, 53-52-99, 54-51-77Ә.Тыныбаев көш., 28 А-Б, 8 (7252) 39-30-70, 39-30-71

Каталог: upload
upload -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
upload -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
upload -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
upload -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 200.13 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет