Сабақ кестесі Кү ні Уақыты А108 -14 (30)жүктеу 165.94 Kb.
Pdf просмотр
Дата26.04.2017
өлшемі165.94 Kb.

                                                                                                                                               

                                                                                                                               

Өнер  ж/е спорт факультеті  3  курс студенттерінің 2016-2017 оқу жылы 6-ші  семестрінің  сабақ кестесі   

 

 

 Кү

ні 


Уақыты 

А108 -14 (30) 

                                     А1 

                А108 -24 (30) 

                        А1 

Д

үй

се

нб

1240

-13


30

 

Дене шын.ж/е спорт басқару,спорт менедж. /лек/ 503 доц.Куанышев С. 

13

40-14

30

 Мамандану /лек/503 

проф.Мырзакулов К.. 

14

40

-1530

 

Дене шын.ж/е спорт басқ,спорт мен /пр/506 доц.Куанышев С.  

Мамандану /пр/507 

проф.Мырзакулов К.. 

15

50-16

40

 Мамандану /пр/506 

проф.Мырзакулов К 

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт /пр/507 

аға оқ.Байжанов Е. 

16

50

-1740

 

Ұлт спорт түрлері /лек/503 аға оқ.Байжанов Е.. 

Се

йсе

н

бі 

 

1240

-13


30

 

Шағын кеш.ауыл мект.дене тәрб.саб.жүрг.ерекш /лек/504 аға оқ.Алшынбаев К. 

13

40-14

30

 Қимылды ойындар./лек/504 

доц.Куанышев С. 

14

40

-1530

 

Қимылды ойындар./пр/506 доц.Куанышев С. 

Ұлт спорт түрлері/пр/ 507 

маг.оқ.. Тулеев С. 

15

50-16

40

 Ұлт спорт түрлері/пр/ 506 

маг.оқ. Тулеев С. 

Қимылды ойындар./пр/507 

доц.Куанышев С. 

16

50

-1740

 

 Дене шын.ж/е спорт басқ,спорт менедж /пр507 

доц.Куанышев С. 

С

әрс


ен

б 

12

40-13

30

 Дене шын.ж/е спорт басқ,спорт менедж /пр/410 

доц.Куанышев С. 

 

13

40-14

30

 Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт /пр/410 

аға оқ.Байжанов Е. 

Дене шын.ж/е спорт басқ,спорт менедж /пр507 

доц.Куанышев С. 

14

40

-1530

 

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./лек/503 аға оқ. Байжанов Е. 

15

50-16

40

 Дене шын.ж/е спорт басқару,спорт менедж /лек/ 503 

доц.Куанышев С. 

Б

ей

сен

б 

12

40-13

30

 Дене тәрбиесі /спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А./спорт зал/

 

13

40-14

30

 Дене тәрбиесі /спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А./спорт зал/

 

14

40-15

30

 Дене тәрбиесі /спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А./спорт зал/ 

15

50

-1640

 

Дене тәрбиесі /спорт түрлері/ аға оқ.Беков А./спорт зал/

 

Жұ

м

а  

12

40-13

30

  

Шағын кеш.ауыл мект.дене 

тәрб.саб.жүрг.ерекш./пр/ 507 

аға оқ.Қажымұхан Ш. 

13

40

-1430

 

  Мамандану  /лек/503 проф.Мырзакулов К. 

14

40-15

30

 Ұлт спорт түрлері /лек/503 

аға оқ.Байжанов Е. 

15

50

-1640

 

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./лек/503 аға оқ. Байжанов Е. 

16

50-17

40

 Шағын кеш.ауыл мект.дене 

тәрб.саб.жүрг.ерекш./пр/506 

аға оқ.Қажымұхан Ш. 

 


                                                                                                                                               

 

  

 

  

 

 Кү

ні 


Уақыты 

А108 -34 (30) 

                                      А1 

                А108 -44 (30) 

                           А1 

Д

үй

се

нб

830

-9

20 

 

Мамандану /лек/304 проф.Мырзакулов К. 

9

30-10

20

 Дене шын.ж/е спорт басқару.спорт менедж. /лек/ 304 

доц.Куанышев С. 

10

40

-1130

 

Ұлт спорт түрлері /лек/304 аға оқ.Байжанов Е. 

11

40-12

30

 Мамандану /пр/607 

проф.Мырзакулов К. 

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./пр/507 

аға оқ. Байжанов Е. 

12

40

-1330

 

 Мамандану /пр/507 

проф.Мырзакулов К. 

Се

й

сен

б

і  

8

30-9

20

  

Мамандану /лек/403 

проф.Мырзакулов К. 

9

30-10

20

 Қимылды ойындар./лек/403 

доц.Куанышев С. 

10

40

-1130

 

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./лек/403 аға оқ. Байжанов Е. 

11

40-12

30

 Дене шын.ж/е спорт басқ.спорт менедж./пр/604 

доц.Куанышев С. 

 

С

әрсен

б 

8

30-9

20

  

Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./пр/304 

аға оқ. Байжанов Е. 

Қимылды ойындар./пр/410 

доц.Куанышев С. 

 

930

-10


20

 

Қимылды ойындар./пр/304 доц.Куанышев С. 

Ұлт спорт түрлері/пр/ 410 

маг.оқ.Тулеев С. 

10

40-11

30

 Ұлт спорт түрлері/пр/ 304 

маг.оқ. Тулеев С. 

 

Дене шын.ж/е спорт басқ.спорт менедж. /пр/ 410 доц.Куанышев С. 

11

40-12

30

 Дене шынық.ж/е спорт ғыл.зерт./лек/304 

аға оқ. Байжанов Е. 

Б

ей

сен

б 

12

40-13

30

 Дене тәрбиесі/спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А. /спорт зал/

 

13

40-14

30

 Дене тәрбиесі/спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А. /спорт зал/

 

14

40-15

30

 Дене тәрбиесі/спорт түрлері/ 

аға оқ.Беков А. /спорт зал/ 

15

50

-1640

 

Дене тәрбиесі/спорт түрлері/ аға оқ.Беков А. /спорт зал/

 

Жұ

м

а  

8

30-9

20

  

Дене шын.ж/е спорт басқ.спорт 

менедж./пр/608 

доц.Куанышев С. 

Шағын кеш.ауыл мект.дене 

тәрб.саб.жүрг.ерекш./пр/410 

аға оқ.Қажымұхан Ш. 

 

930

-10


20

 

Ұлт. спорт түрлері /лек/504 аға оқ.Байжанов Е. 

 

1040

-11


30

 

Дене шын.ж/е спорт басқару.спорт менедж. /лек/ 503 доц.Куанышев С. 

11

40-12

30

 Шағын кеш.ауыл мект.дене тәрб.саб.жүрг.ерекш /лек/504 

аға оқ.Алшынбаев К. 

12

40

-1330

 

Шағын кеш.ауыл мект.дене тәрб.саб.жүрг.ерекш./пр/407 

аға оқ.Қажымұхан Ш. 

 

Дене шын.ж/е спорт басқ,спорт менедж. /пр/ 410 доц.Куанышев С. 

                                                                                                                                               

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   


 

 

 Кү

ні 


Уақыты 

А501 -14 /12/ 

А1 

 

Ауд 

Д

үй

се

нб

1340

-14


30

 

Әлеум .ақпарат өндеу. ж/е талдау әдіст. /лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


14

40

-1530

 

Экономикалық әлеумент./лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


15

50

-1640

 

Девинтты мінез-құлық әлеумет/лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


16

50

-1740

 

Тұлға әлеументтануы/лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


Се

й

сен

б

і  

13

40-14

30

 Әлеумент. әлеуметт. статистика/лек/ 

аға оқ.Сағындыкова Б. 

602 

14

40-15

30

 Әлеумент әлеуметт статистика/пр/ 

аға оқ.Сағындыкова Б. 

602 

15

50-16

40

 Тұлға әлеументтануы/лек/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

16

50-17

40

 Девинтты мінез-құлық әлеумет./лек/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

С

әрсен

б 

13

40-14

30

 Тұлға әлеументтануы/пр/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

14

40-15

30

 Әлеум .ақпарат өндеу ж/е талдау әдіст /пр/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

15

50-16

40

 Экономикалық әлеумент./пр/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

16

50-17

40

 Девинтты мінез-құлық әлеумет./пр/ 

аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 

 

  

Б

ейсе

н

б 

  

 

1240

-13


30

 

Дене  тәрбиесі оқ.Тулеев С. / спорт зал/

 

 13

40

-1430

 

Дене  тәрбиесі оқ.Тулеев С. / спорт зал/ 

 

1440

-15


30

 

Дене  тәрбиесі оқ.Тулеев С ./ спорт зал/ 

 

1550

-16


40

 

Дене  тәрбиесі оқ.Тулеев С. / спорт зал/

 

 Ж

ұ

ма 

 

1340

-14


30

 

Әлеум .ақпарат өндеу ж/е талдау әдіст /лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


14

40

-1530

 

Экономикалық әлеумент./лек/ аға оқ.Болғанбаева Ш. 

602 


15

50

-1640

 

Әлеумент әлеуметт. статистика/лек/ аға оқ.Сағындыкова Б. 

602 


16

50

-1740

 

Кәсіби бағ.шет тілі /пр/ аға оқ.Дуйсенбекова М. 

602 


17

50

-1840

 

Кәсіби бағ.шет тілі /пр/ аға оқ.Дуйсенбекова М. 

602 


                                                                                                                                               

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Күні 

Уақыты 


А409 -14 (6) 

А3 


ауд 

 

Дү

й

сен

б12

40

-1330

 

Қазақ биін.оқ. теор мен әдісті ІІ /пр оқ. Кульбаева Р.А. 

005 


 

13

40-14

30

 Қазақ биін.оқ. теор мен әдісті ІІ /пр 

оқ. Кульбаева Р.А. 

 

005 


14

40

-1530

 

Клас.биін оқ. теор мен әдістемесі ІII/пр/ аға оқ.Ескулова У. 

005 


15

50

-1640

 

Клас.биін оқ. теор мен әдістемесі ІII/пр/ аға оқ.Ескулова У. 

005 


 

Се

йсе

н

бі 

 

1340

-14


30

 

Қазақ биін мұра /пр/ аға.оқ.Ешкулова А. 

005 


14

40

-1530

 

Қазақ биін мұра /пр/ аға.оқ.Ешкулова  А. 

005 


 

15

50-16

40

 Хал .сахн.би.оқ. теор мен әдіст. III /пр/ 

оқ.Султанова А. 

005 

 

1650

-17


40

 

Хал .сахн.би.оқ. теор мен әдіст. III/ пр/ оқ.Султанова А. 

005 


С

әрс


ен

б 

13

40-14

30

 Клас.биін оқ. теор мен әдістемесі ІII/лек/ 

аға оқ.Ескулова У. 

 

005 


14

40

-1530

 

Қазақ биін мұра /лек/ аға.оқ.Ешкулова А. 

005 


15

50

-1640

 

Тарихи тұрм.би.оқ.теор мен әдісті І /пр/ оқ. Кульбаева Р.А. 

005 


 

16

50-17

40

 Тарихи тұрм.би.оқ.теор мен әдісті І /пр/ 

оқ. Кульбаева Р.А. 

 

005 


Б

ей

сен

б 

11

40-12

30

 Хореограф мұра /пр 

аға.оқ.Ескулова У.А. 

 

005 


12

40

-1330

 

Хореограф  мұра /пр/ аға.оқ.Ескулова У.А. 

005 


13

40

-1430

 

Би композициясы  /пр/ доц.Тлеубаев С. 

005 


 

14

40-15

30

 Би композициясы  /пр/ 

доц.Тлеубаев С. 

 

005 


15

50

-1640

 

Би композициясы  /пр/  доц.Тлеубаев С. 

 

005 Ж

ұ

ма 

 

1140

-12


30

 

Тренаж класс/пр/ аға оқ.Куздеубаева А. 

005 


12

40

-1330

 

Тренаж класс/пр/23А4 аға оқ.Куздеубаева А.

 

005  

13

40-14

30

 Дуэт клас.биін оқ теор мен әдістемесі /пр/ 

доц.Тлеубаев С. 

 

005 


14

40

-1530

 

Дуэт клас.биін оқ теор мен әдістемесі /пр/ доц.Тлеубаев С. 

005 


15

50

-1640

 

Хореограф мұра /пр/ аға.оқ.Ескулова У.А. 

 

005                                                                                                                                                

 

 

 

Өнер  ж/е спорт факультеті  3  курс студенттерінің 2016-2017 оқу жылы 6-ші  семестрінің  сабақ кестесі   

 

 

  

 

  

   


Уақыты 

А421-14/4/ 

А2 

А421-24/12/ 

А2 

Д

үй

се

нб

930

-10


20

 

 Кәсіби комп.бағдарлама /пр/12/ 

аға оқ.Жузеева К. 

10

40

-1130

 

 Кәсіби комп.бағдарлама /пр/12/ 

аға оқ.Жузеева К. 

11

40

-1230

 

Кәсіби комп.бағдарлама /пр/12/ аға оқ.Жузеева К. 

Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ 

аға оқ.Шуланбеков Ж. 

12

40-13

30

 Кәсіби комп.бағдарлама /пр/12/ 

аға оқ.Жузеева К. 

Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ 

аға оқ.Шуланбеков Ж. 

13

40

-1430

 

Диз.объектілерін құрылымдау /пр/11/ аға оқ.Досанова Б. 

Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ 

аға оқ.Шуланбеков Ж. 

14

40-15

30

 Диз.объектілерін құрылымдау /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

15

50-16

40

 Диз.объектілерін құрылымдау /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

С

ейсе

н

бі 

 

830

-9

20 

 

Коммерц.нысандарды жобалау /пр/21/ аға оқ.Ауезов О. 

9

30-10

20

 Өнд.диз.эл.мен үрдістер /пр/24/ 

аға оқ.Атанчаева Л. 

Коммерц.нысандарды жобалау /пр/21/ 

аға оқ.Ауезов О. 

10

40

-1130

 

Өнд.диз.эл.мен үрдістер /пр/24/ аға оқ.Атанчаева Л. 

Диз.сал.эл.мен үрдістер /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

11

40-12

30

 Тігін бұйымд.технологиясы ІІ/пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

Диз.сал.эл.мен үрдістер /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б.

 

12

40-13

30

 Тігін бұйымд.технологиясы ІІ/пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

13

40-14

30

 Тігін бұйымд.технологиясы ІІ/пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

С

әрсен

б 

10

40-11

30

 Тігін бұйымд.конструкциялау /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

11

40-12

30

 Тігін бұйымд.конструкциялау /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

 

12

40-13

30

 Тігін бұйымд.конструкциялау /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

Дизайн объект.құрылымдау /л/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

13

40

-1430

 

 Дизайн объект.құрылымдау /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

14

40

-1530

 

 Дизайн объект.құрылымдау /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

15

50

-1640

 

 Ландш.дизайн /пр/21 

аға оқ.Жақыпов Қ 

Б

ей

сен

б 

12

40-13

30

 Дене  тәрбиесі /спорт зал/ 

маг.оқ.Тулеев С 

13

40

-1430

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ. Тулеев С 

14

40-15

30

 Дене  тәрбиесі /спорт зал/ 

маг.оқ. Тулеев С 

15

50

-1640

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ. Тулеев С 

Ж

ұм

а 

 8

30

-920

 

Өнд.дизайн типологиясы /пр/11/ аға оқ.Досанова Б. 

Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21 

аға оқ.Жақыпов Қ 

9

30-10

20

 Өнд.дизайн типологиясы /пр/11/ 

аға оқ.Досанова Б. 

Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21/ 

аға оқ.Жақыпов Қ 

10

40

-1130

 

Бұйымд.кешенді жобалау /11/пр/ аға оқ.Досанова Б. 

Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21/ 

аға оқ.Жақыпов Қ 

11

40-12

30

 Бұйымд.кешенді жобалау /11/пр/ 

аға оқ.Досанова Б. 

Ландш.дизайн /пр/21. 

аға оқ.Жақыпов Қ 

12

40

-1330

 

Бұйымд.кешенді жобалау /11/пр/ аға оқ.Досанова Б. 

Ландш.дизайн /пр/21. 

аға оқ.Жақыпов Қ 


                                                                                                                                               

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    

Уақыты 


А421-84/6/ 

А2 

Д

үй

се

нб

1140

-12


30

 

Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

12

40-13

30

 Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

13

40

-1430

 

Сәулеттік ортаның типологиясы /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

14

40-15

30

 Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ 

аға оқ.Шуланбеков Ж. 

15

50

-1640

 

Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ аға оқ.Шуланбеков Ж. 

С

ейсе

н

бі 

 

1240

-13


30

 

Ландш.дизайн /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

13

40-14

30

 Ландш.дизайн /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

14

40

-1530

 

Ландш.дизайн /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

15

50-16

40

 Диз.сал.эл.мен үрдістер /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

16

50

-1740

 

Диз.сал.эл.мен үрдістер /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

С

әрсен

б 

8

30-9

20

 Ішкі көрініс дизайны /пр/12/ 

аға оқ.Шуланбеков Ж. 

9

30

-1020

 

Дизайн объект.құрылымдау /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

10

40-11

30

 Дизайн объект.құрылымдау /пр/21/ 

аға оқ.Омаров Б. 

11

40

-1230

 

Дизайн объект.құрылымдау /пр/21/ аға оқ.Омаров Б. 

Б

ейсе

н

б 

1240

-13


30

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ.Тулеев С

 

1340

-14


30

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ. Тулеев С

 

1440

-15


30

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ. Тулеев С

 

1550

-16


40

 

Дене  тәрбиесі /спорт зал/ маг.оқ. Тулеев С

 

Жұ

м

а  

10

40-11

30

 Кәсіби копм.бағдарлама /пр/12/ 

аға оқ.Бердибаев О. 

11

40

-1230

 

Кәсіби копм.бағдарлама /пр/12/ аға оқ.Бердибаев О. 

12

40-13

30

 Коммерц.нысандарды жобалау /пр/21/ 

аға оқ.Ауезов О. 

13

40

-1430

 

Коммерц.нысандарды жобалау /пр/21/ аға оқ.Ауезов О. 


жүктеу 165.94 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет