Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражайжүктеу 52.44 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.02.2017
өлшемі52.44 Kb.
түріСабақ

1

5В010700

Бейнелеуөне

ріжәнесызу

Академиялықдәрежесі:  5В010700  Бейнелеуөнеріжәнесызу мамандығы  бойынша

білім бакалавры

Сипаттама:Кәсіби

қызмет 


түрлері:білім 

беру 


(әлеуметттік -педагогикалық,

оқытушылық); 

әр 

түрлі 


типтік 

оқу 


орындарында 

сабақ


беру

қызмет


ұйғарылады ;мәдени-ағарту;  лекциялар  оқу, өнер  жөнінде әңгіме өткізу,  мұражай,

галереяларға,  сәулет  ескерткіштері  мен ұлттық мәдени  жәдігерлерге    экскурсиялар

ұйымдастыру қызметі қамтылады;өндірістік -көркем; интерьер, экстерьерді көркемдеу,

өнеркәсіп орында рында, фирмада суретшілік, баспа орындарында кітап көркемдеушісі

қызметтері

ұсынылады;  жобалау -дизайнерлік;  интерьер,  экстерьер  басқа  да

объектілердің дизайнерлік  жобаларын  жасау,  кәделі  және  кәсіптік  графика  (орауыш,

этикет,  марка,  белгі,  логотип,  жарнама,  буклеттер,  пошта  жиынтығы,  т.б.)  саласында

жұмыс істеуге бағытталған;

ғылыми  зерттеу  және әдістемелік;  бұл  жұмыс

көркем  педагогика,  жеке  адамның психологиялық дамуы,  бейнелеу өнерінің жаңа

әдістемелері мен оқыту мәселелерін, өнер бойынша жаңа білім мазмұ нының түзілімін

жасаудың көкейкесті мәселелерін шешуді қамтиды; көркем -шығармашылық; бейнелеу

өнері мұғалімінің қызметі живопись, графика, мүсін өнері, қол өнері бойынша көркем

шығармалар жасауға бағытталған.

Кәсіби қызмет  нысандары:  білім  жүйесіні ң әр  түрлі  саладағы  мекемелерінің

педагогикалық қызметі академиялық және салалық ғылыми -зерттеу институттары мен

зертханалардың, көркем  шеберханалар, әр  түрлі  жекеменшік  басылымдар  мен

ұйымдардың шығармашылық және ғылыми -зерттеу жұмыстар.

2

5В012000Кәсі птікоқыту

Академиялық дәрежесі: 5В012000 Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім бакалавры

Сипаттама:Кәсіптік  оқыту  мамандығының түлектері  оқу  бағдарламалары  бойынша  мына  салаға

байланысты біліктіліктерді таңдауы мүмкін:

1. Еңбектехнологиясыжәнекәсіпкерлік ;

2. Киім дизайны;

3. Автокөлікқұралдарынтұтынужәнежөндеу.

3

5В010600Музыкалықбілі

м

Академиялықдәрежесі:  5В010600  Музыкалық білім  мамандығы  бойынша  білім  бакалавры

Сипаттама: Мамандықтың кәсіби қызметі  түріне  мыналар  енеді:  педагогикалық; ғылыми-әдістемелік;

әлеуметтік-педагогикалық; мәдени -эстетикалық..

Оқу мерзімі – күндізгі 4 жыл; сырттай - 2,3 жыл.

Мамандық түлектерінің меңгеретіні:мамандық, бойынша  музыкалық аспапта  орындаушылықты

меңгеру  (фортепиано,  домбра,  баян,  аккордеон  т .б. өз қалауы  бойынша)  және  хорды  дирижерлауды

меңгереді.

4

5В010800

Денешынықты

ружәне спорт

Академиялықдәрежесі:  5В010800  Денешынықтыружәне  спорт мамандығы  бойынша  білім

бакалавры

Сипаттама: Кәсіби қызмет  түрлері:  Дене  шынықытыру  және  спорт    мамандығының

түлектері  оқу

бағдарламалары бойынша дене шынықтыру және спорт мұғалімі

біліктілігі беріледі.

Кәсіптік білім мамандығының кәсіптік қызмет орны:

- орта жәнекәсіптікмектептер, колледждер, лицейлер;

- кәсіптік -техникалықмектептер;

- балалар-жасөспірімдер спорт мектебі;

- ғылыми-зерттеумекемелер.

5

5В010300Педагогика

және

психология

Академиялықдәрежесі:  5В010300  Педагогика  және  психология мамандығы  бойынша  білім

бакалавры

Сипаттама:5В010300 - «Педагогика  және  психология»  мамандығы  бакалаврының кәсіби қызмет

саласы  білім  беру  мекемелеріндегі  оқу-тәрбие  процесін  жобалау  5В010300 - «Педагогика  және

психология»  мамандығы  бакалавры;  тәрбиеленушілердің  әлеуметтік  дамуы  мен  тұлғалық мәселел ерін

психологиялық -педагогикалық тұрғыда зерттеу;  білімгерлердің жас және дербес ерекшеліктерін ескере

отырып, түзету және дамыту бағдарламаларын жасау болып табылады.

Кәсіби қызмет  түрлері: ұйымдастыру -технологиялық  (педагогикалық технология  не гізінде  оқу

және  тәрбие  процесін ұйымдастыру); өндірістік -басқару  («субъект -субъект» өзара  іс-қимыл  жасау);

жобалық  (бастауыш  мектептегі  білімді қалыптастыру); ғылыми -зерттеу  (әр  түрлі  саладағы ғылыми -

зерттеу  кәсіпорындарында ғылыми -зерттеу  жобаларын қалып тастыру  мен  жүзеге  асыру);  білім  беру


(педагогика және психология оқытушысы, білім саласындағы педагог -психолог, мамандарды дайындау

мен қайта даярлау);

Кәсіптік қызмет  нысандары:  жалпы  орта  білім  беретін  мектеп,  мектепке  дейінгі  білім  мен

тәрбиенің жүйесі, педагогикалық колледж, арнаулы орта оқу орындары.

6

5В010100

Мектепкедейін

гіоқытужәнетәр

биелеу

Академиялықдәрежесі: 5В010100 Мектепкедейінгіоқытужәнетәрбиелеу мамандығы бойынша білім

бакалавры

Сипаттама: 5В010100 - Мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу  мамандығы  бойынша  кәсіби

қызметінің саласы мектепке дейінгі ұйымдарда білімдік -тәрбиелік қызмет болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:тәрбиеші;аға тәрбиеші;

мектепке  дейінгі  мекеме  меңгерушісі,  балалар үйінің

директоры;мектепке дейінгі мекеме, балалар үйінің ұйымдастырушысы;

білім департаментінің мектепке дейінгі тәрбие жөніндегі маманы;

Кәсіптік қызмет  объектісі:  мектепке  дейінгі  білім  жүйесі:  мектепке  дейінгі  мекемелер,  балалар үйі

және әкімшілік б ілім органдары.

5В010100 - «Мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу»  мамандығы  бойынша  бакалавр  білім  берудің

ұлттық  үлгісіне,  нәтижеге  бағытталған,  жаңа  формация  маманын,  еуразиялық полимәдениетті,

коммуникативті,  технократты,  педагогикалық іс -әрекет  аясындағы  міндеттерді қазіргі ғылыми  және

практикалық деңгейде  жоғары  кәсіби    және  шығармашылық  қабілеттілікпен  шеше  алатын  маман

дайындау

.

75В010500

Дефектология

Академиялықдәрежесі: 5В010500 Дефектология мамандығы бойынша білім бакалавры

Сипаттама:Кәсіби қызмет  түрлері:

ұйымдастырушылық

технологиялық  (дамуында әртүрліауытқулары  бар  балаларды  оқыту  және  тәрбиелеудің түрлі әдістемелерін  таңдау  және  іске  асыру);

басқару - өндірістік  (әдіскер  дефектолог,  арнайы  мекемелердегі  басқарушы);  жобалау  (арна йы  білім

беретін  мекемелердің нақты  типіне  жалпы  білім  беретін  оқыту  бағдарламаларын  бейімдеу;  дамуында

әртүрлі ауытқулары бар балаларға оқыту – тәрбиелеу  және түзете дамыту  көмек көрсету жоспарларын

әзірлеу  және  жүзеге  асыру); ғылыми – зерттеу  (  мүмкіндіктері  шектеулі  балаларды  оқыту,  тәрбиелеу,

дамыту  және  түзету  процесінің ерекшеліктерін  зерттеу);  педагогикалык  таңдаған  мамандығына

байланысты:  олигофренопедагог,  сурдопедагог,  тифлопедагог,  логопед;  диагностикалық – кеңес

берушілік  (  психологиялық – медициналық – педагогикалық кеңес  беру  комиссиясының мүшесі);

психологиялық

– ұйымдастырушылық  (  қазіргі  арнайы  техникалық  құралдар,  аспаптар  және

қондырылатын қолдану арқылы түрлі сабақтарды ұйымдастыру).

Кәсіптік қызмет  нысандары:  арнайы  білім  беретін мекемелерде  (есту,  көру,  сөйлеу,  тірек қимыл

қозғалысы,  зиятында  ауытқуы  бар  және  психикалық дамуы  тежеулі  балаларға  арналған)  білім  беру,

түзету және тәрбиелеу процесі.

8

5В010200

Бастауышоқыт

упедагогикасы

мен әдістемесі

Академиялықдәрежесі:5В010200

Бастауышоқытупедагогикасы 

мен

әдістемесі мамандығы

бойынша білім бакалавры

Сипаттама:Бастауыш оқыту  педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының кәсіби қызмет  саласы білім

беру  мекемелерін қамтиды  (жалпы  білім  беретін  мектептің бастауыш  сатысы,  педагогикалық

колледждер,    білім  жетілдіру  және  педагогикалық кадрларды қайта  даярлау  институттары,  білім

департаменттері).

Кәсіби қызмет түрлері:

-ұйымдастыру-технологиялық  (педагогикалық технология  негізінде  оқу  және  тәрбие  процесін

ұйымдастыру);

-педагогикалық басқар у («субъект-субъект» өзара іс-қимыл жасау);

-жобалық (бастауыш мектептегі білімді қалыптастыру);

-ғылыми-зерттеу (зерделеу, қорыту, ғылыми зерттеу негізінде озат тәжірибелерді тарату);

-білім беру-педагогикалық (оқуға оқыту).

Кәсіптік қызмет  нысан дары:  орта  білімнің бірінші  сатысындағы  бастауыш  мектептің оқу -тәрбие

процесі.

Жалпы  білімділіктің негізгі  талабы  оның педагогикалық  қызметінің, педагогикалық  қарым -

қатынасының, педагогикалық санасының, белгілі  бір құндылықты  тасымалдаушы  тұлға  р етінде

қалыптасқанын  көрсететін  білім,  білік,  дағдынының  қажетті  жиынтығын  меңгерген  кәсіби -құзіретті

педагог даярлау болып табылады.

9

5В012300Әлеуметтік

педагогика

және өзін -өзі

тану

Академиялықдәрежесі:5В012300 Әлеуметтік  педагогика  және өзін -өзі

тану  мамандығы

бойынша білім бакалавры

Сипаттама:5В012300 - «Әлеуметтік педагогика және өзін -өзі тану» бакалавриат мамандығының түлегі

Қазақстан  Республикасының Еңбек  және  халықты әлеуметтік қорғау  министрлігінің  16  қазан  1999ж.

№22  бұйрығымен  бекітілген  ( Техникалық реттеу  және  метрология  Комитетінің  13.12.2005ж.  №473

бұйрығымен  бекітілген  №1 өзгертулер) ҚР  МЖ  01 - 99 қызмет  Классификаторына  сай  лауазымды

иемдене алады.

Түлектердің біліктілігі  мен  лауазымдары Қазақстан \Республикасы  Еңбек  және  халықты әлеумет тік

қорғау  министрлігінің  21  қараша  2002ж.  №273

– П  бұйрығымен  бекітілген  «Жетекшілердің,мамандардың және басқа да қызметкерлердіңбіліктілік анықтамасына» сәйкес анықталады.

10

5В040900Хореография

Академиялықдәрежесі: 5В040900 Хореография мамандығы бойынша өнер бакалавры

Сипаттама:5В040900 – Хореография  мамандығының бакалавры  мынадай  кәсіби қызмет  функциясын

атқара алады:

- білім, мәдениет әлеуметтану және өнер түрлерінің барлық саласындағы ғылыми зерттеу жұмыстарын

жүргізу;


- мәдени-әлеуметтік қызмет мәселелері;

- халықтың мәдени -эстетикалық талғамын дамыту әдістері;

-шығармашылық ұжымдарды ұйымдастыру;

-шығармашылық ұжымдарды басқару;

-елді  мекеннің  әр  түрлі  орталарында  мәдени қызмет  көрсету  шараларының жаңа  жүйесі  мен әдістер ін

құру;


-арнайы пәндерден сабақ беру;

-оқушының  өзіне  тән  және  жас  ерекшеліктерін  ескере  отырып,  педагогикалық тәжірибе  жүргізу  және

талдау жасау;

-жаңа ақпараттық технологияны пайдалана отырып, өз жұмысын ғылыми тұрғыда ұйымдастырады;

11

5В050300

Психология

Академиялықдәрежесі: 5В050300  Психология

мамандығы  бойынша

әлеуметтік

ғылымдар

бакалавры

Сипаттама:Теориялық және қолданбалы  психология  кафедрасы,  кәсіби  білім  бағдарламасының

жоғарғы  және  жоғарғы  оқу  орнынан  кейінгі  білім  беруде  жүзеге  асыратын,

Құдайберген  Жұбанов

атындағы  Ақтобе өңірлік  мемлекеттік  университетінің  құрылымдық бөлімі,  педагогика  институтының

құрамына кіреді.

Бакалаврларды  дайындау  барысында  кафедра өзінің  қызметін  27  шілде  2007  жылдан  №319 -ІІІ  “Білім

туралы” Қазақстан  Республикас ының заңына  сәйкес;  ГОСО  МОН ҚР, Қазақстан  Республикасының

білім  беру  және ғылым  Министрлігінің нормативтік құқық актыларымен;  ЖОО  жарғысына  сәйкес

жүзеге асырады.

Теориялық және қолданбалы  психология  кафедрасының мамандарды  дайындауда  білім  беру қызметін

ұйымдық-құқықтық қамтамасыз ету толығымен қойылған талаптарға сәйкес келеді.

Аталған  мамандық бойынша  бакалаврларды  дайындаудың стратегиялық мақсаты:  5В050300

Психология мамандығы бойынша жоғары  білікті  психологтарды дайындауға  бағытталған, мемлекеттікбілім беру саясатын жүзеге асыру.

Кәсіби қызмет саласы

5В050300

Психология  мамандығының психология  бакалаврықызмет  саласына    тұлғалық

факторларды  зерттеу  бағдарламаларын  психологиялық

тараумен

қамтамасыз  ету,  тұлғалық

ресурстармен  және  кадрларды  аттеста ттауды  басқару, өндірістік қызмет  және  бизнесті,  денсаулық

сақтау  және  спорттық  ұйым қызметін  психологиялық  қолдау,  сот  жұмысы қызметін,  жедел  іздестіру

және тергеу қызметін қолдау және т.б.  жатады.

Кәсіби қызмет объектісі

Бітірушінің кәсіби қызмет  объект ісі:  мектепке  дейінгі  мекемелер,  орта  мектептер,  лицей  және

гимназиялар, мамандандырылған және тәрбиелік мекемелер, оқу орындары және техникумдар, ғылыми

зерттеу  институттары  мен  зерттеу  орталықтары,  спорт  және  шығармашылық  ұйымдары,  денсаулық

сақтау  мекем елері,  кәсіптік  оқыту  және  кәсіптік  бағдар  орталықтары, қалалық және  республикалық

әлеуметтік қызметтер,  жұмыспен қамту  орталығы, қоғамдық пікір  мен  саяси  технологияларды  зерттеу

орталықтары, өндірістік кәсіпорындары мен бизнес ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрл ері

•Ұйымдық


– техникалық  ( педагогикалық технологиялар  негізінде ұйымдастыру  процесі  мен

тәрбиелеу);

•Өндірістік – басқарушылық ( «субъект -субъект» ара-қатынасы);

•Жобалық ( бастауыш мектептегі білімді модельдеу );

•Ғылыми – зерттеу ( ғылыми-зерттеу мекемелерінің кез келген түрінде, ұйымдастыру, ғылыми -зерттеу

жобаларын модельдеу және жүзеге асыру );

•Білім  беру  (  педагогика  және  психология  мұғалімі,  білім  беру  саласындағы  педагог -психолог,

кадрларды дайындау және қайта даярлау ).Каталог: sites -> default -> files -> docs -> spec
docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
spec -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
spec -> 5В0116 00 Геогра фия Академиялық
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной

жүктеу 52.44 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет