Са тандыру ж мсалмайтын ор кредиттік шарттаржүктеу 0.84 Mb.
Pdf просмотр
Дата12.09.2017
өлшемі0.84 Mb.

8

САБА

10  а а


 

 

   «Т»

СА ТАНДЫРУ

Ж МСАЛМАЙТЫН  

ОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

Т ЛЕМДЕР

Ж НЕ

АУДАРЫМДАР

КРЕДИТТІ 

Д РЫС ТА ДАУ

Е  ЖА СЫ

КРЕДИТ

ЖИНА  

А ША

АЛМ

МЕНІ   АРЫЗ 

АЛУШЫ РЕТІНДЕГІ 

Ы ТАРЫМ 

Ж НЕ 

МІНДЕТТЕМЕЛЕРІМ

ЕСЕП

Й БЮДЖЕТІ

АРЖЫЛЫ  САУАТТЫЛЫ   

БА ДАРЛАМАСЫ

2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

ҚЫМБАТТЫ ДОС!

сіз  қолыңызға  халықтың  қаржылай  сауаттылығын  арттыру  жөніндегі 

бағдарламаның  бірыңғай  кітапшасын  ұстап  отырсыз,  оны  KMF  өзінің  барлық 

филиалдары  мен  бөлімшелерінде  жүзеге  асырады.  бұл  бағдарламаны                 

KMF-демеу  Қоры  америкалық  ACDI/VOCA  ұйымының  қатысуымен  жасаған. 

сіздерге  қандай  тақырыптардың  қызықты  және  пайдалы  болатынын  түсіну 

үшін, біз клиенттердің арасында оқытуға қажеттілікті бағалау жөніндегі зерттеуді 

жүргіздік. Зерттеудің нәтижелері бойынша біз негізгі 10 тақырыпты анықтадық. Әр 

тақырып бойынша сіздер KMF-тің қызметкерлері жүргізетін сабақтарын өтіп, осы 

кітапша түріндегі үлестіру материалдарын ала аласыздар. сабақтарымыздың 

негізіне біз қазақстандық отбасылардың нақты мысалдарын алдық.

біз,  бағдарлама  сіздерге  пайдалы  идеяларды,  тәсілдер  мен  құралдарды 

ұсынып,  олар  сіздерге  пайдасын  тигізіп,  отбасыларыңыздың  қаржысын 

неғұрлым табысты басқаруға және оның әл-ауқатын арттыруға көмектеседі деп 

үміттенеміз.

СізДерге KMF-Тің креДиТТік ҚЫзМеТкерлеріМен Бірге             

келеСі САБАҚТАрДАн өТуге кеңеС БереМіз:

сіздерге бақыт және өркендеуді тілейміз!        

Құрметпен, «KMF-демеу» Қоры.

Егер  мен  қаласам,  мен  бұны  істей  аламын:  үй  бюджеті 

және отбасындағы қаржылық жоспарлау.

Отбасымның қаржылық есебі.

Өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Отбасылық әми-

янды күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады.

Қор жинаудың әр түрлі тәсілдерінің «оңды» және «теріс» 

жақтары.


жақсы несиені қалай таңдауыма болады?

Несие: Проблемалардан қалай құтылуға болады?

Келісім-шартқа қол қоймастан бұрын нені білу керек?

менің  қарыз  алушы  ретіндегі  құқықтарым  және  мін-

деттемелерім.

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есептесуге – 

төлемдерді жүзеге асырудың нұсқалары.

сақтандыру: ол маған керек пе?

1 сабаҚ:                                    

                                       

                         

          

2 сабаҚ:

        


          

3 сабаҚ:


        

          

4 сабаҚ:

                  

5 сабаҚ: 

                 

6 сабаҚ:

                  

7 сабаҚ:

                   

8 сабаҚ:

        


          

9 сабаҚ:        

          

 

                                   

10 сабаҚ:     

           


2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

мЕНің ҚарыЗ алушы рЕтіНдЕгі ҚұҚыҚтарым жӘНЕ міНдЕттЕмЕлЕрім

1

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасыКлиенттердің  құқықтары  мен  міндеттемелерінің  тең  болуы  туралы 

анықтаманы  қарастырайық,  өйткені  құқықтарсыз  міндеттемелер  және  мін-

деттемелерсіз құқықтар болмайды.

1.

 

несиені пайдаланушының пайдасы қандай?Тең ҚұҚЫҚТЫ әріпТеСТік

ТұрАҚТЫ СерікТеСТік Тек әрБір ТАрАп 

өзінің пАйДАСЫн АлғАн жерДе ғАнА БОлуЫ МүМкін.

«кез келген МәМіленің БАСТЫ шАрТЫ – Бұл өзАрА пАйДА Алу»

Қажетті  соманы  жинақтағанша,  тауарды  сатып  алып,  оны  пайдалануға 

болады;

бизнеске салып, одан жоғары табыс алуға болады;жалақыға дейін ақша жетпейтін болса, қажетті соманы алуға болады.

2.

                   несиелік ұйымның пайдасы қандай?

миссиясының орындалуы;

Қызметін кеңейту;

Пайда табу.2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасыҚАрЫз АлушЫ келеСі ҚұҚЫҚТАрғА ие:

ҚАрЫз АлушЫнЫң ҚұҚЫҚТАрЫ Мен МінДеТТері:

несилік  келісім  екі  жаққа  да  тиімді  және  тараптары  тең  құқықты 

серіктестер  болып  табылатынын  анықтадық.  Серіктестер  ретінде,  екі 

тарап та: қарыз алушы да, несие беруші де, бір-бірінің алдында құқықтары 

мен міндеттемелеріне ие.

Қаржы  қызметтерін  пайдаланушылардың  көпшілігі  өз  құқықтарын 

толықтай біле бермейді, бірақ бұл олардың құқықтары жоқ деген сөз емес.

шартқа қол қойғанға дейін несиенің талаптарына қатысты: 

сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі;

несиені қамсыздандыру бойынша талаптары;  

несиенің өтеу кестесі;

Несиені  алуы  мен  пайдалануы  жөніндегі  кез  келген  мәселе 

бойынша,  сондай-ақ  алдыңғы  тармақта  аталған  талаптары  бойынша                 

қосымша түсініктерді алу.

алдын  ала  танысу  үшін  келісім-шарттың  мәтінін,  сонымен  қатар             

қажет болғанда заңгердің кеңесін алу.

Несиені  беру  туралы  шешім  қабылданғанымен,  несиені  алудан  бас 

тартуға немесе ойлану және түпкілікті шешімді қабылдау үшін қосымша 

уақыт сұрау.

Несиені мерзімінен бұрын өтеу.АҚпАрАТТЫ АлуғА ҚАТЫСТЫ:

өТеуге ҚАТЫСТЫ:

1.

2.

бір рет немесе мерзімді түрде жүргізілетін барлық комиссиялар мен 

төлемдерді; несиенің берілетін мерзімі;

несиені  кезекті  өтеуді  мерзімінен  кешіктірген  жағдайда  айып-

пұлдарды,  тұрақсыздық  төлемдерін  қоса  алғанда,  барлық  қажетті 

ақпаратты алу.2

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

мЕНің ҚарыЗ алушы рЕтіНдЕгі ҚұҚыҚтарым жӘНЕ міНдЕттЕмЕлЕрім

3

ұйымның  қарыз  алушының  деректерін  қалай  басқаратынын  білу құқығы.

Қарыз алушының дербес деректеріне қатысты құпиялылық құқығы.

Әдетте,  барлық  қаржы  ұйымдарында  шағымдарды,  ескертулерді 

және ұсыныстарды берудің келесі ТәСілДері

 болады:


1.  Сенім  телефоны  немесе  «шұғыл  желі»,  оған  сіз  Қазақстан 

республикасы бойынша тегін қоңырау шала аласыз.

 

2.   барлық  дерлік  сайттарда  клиенттердің  сұрақ  қоюларына  және 

шағым беруіне арналған бөлім болады, онда сіз өз шағымыңызды 

жаза аласыз.3.  Кейбір ұйымдарда «Сенім жәшіктері» болады, оған сіз өз шағы-

мыңызды жаза аласыз.4.  сіз  өзіңіздің  жазбаша  шағымыңызды  пошта  арқылы,  қаржы 

ұйымының басшысының атына жібере аласыз.5.  сіз өзіңіздің жазбаша шағымыңызды ұйымның кеңсесінде, оны 

хатшыға тіркетіп, қалдыра аласыз.нАзАр АуДАрЫңЫз!

егер Сіз өз сұрағыңызға жеке өзіңіз жауап алғыңыз келсе – 

өзіңіздің байланыс деректеріңізді қалдырыңыз, Сізбен міндетті 

түрде хабарласады Сіз өзіңіздің жазбаша шағымыңызды.

ҚАрЫз АлушЫнЫң ДерекТерінің 

ҚұпиялЫлЫғЫнА ҚАТЫСТЫ:

Несиелік ұйымның қызметкерлері тарабынан құрметпен қарым-қатынас 

жасалуына.

төлемнің  мерзімін  кешіктірген  кезде  несиелік  ұйымның  өкілдері 

тарабынан құрметпен қарым-қатынас жасалуына.

Несиелік ұйымның өкілдерінің кез келген кездесулері кезінде несиелік 

ұйым өкілдерінің тарабынан құрметпен қарым-қатынас жасалуына.

ұйымда қабылданған рәсімге сәйкес шағым беру.ЭТикАғА ҚАТЫСТЫ:

3.

4.

4

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасыназарда ұстаңыз, бұл қарыз алушының 

негізгі құқықтары мен міндеттемелерінің тізімі!

сіздің  кредиттік  ұйымға  қатысты  міндеттемелеріңізді  оның  қызметкерлері 

жан-жақты түрде айтып беріп, ал Cіздің құқықтарыңды осы сияқты жан-жақты 

түрде айтпайы мүмкін, сондықтанөз ҚұҚЫҚТАрЫңДЫ Біліп және оларды пАйДАлАнА Білу ҚАжеТ.

АрМАннЫң ТАрихЫн ҚАрАСТЫрАйЫҚ.

арман несиен алуға өтінішті ресімдеген кезде, сыйақының жылдық 

тиімді  мөлшерлемесін  (сжтм)  басқа  несилік  ұйымдағы  сжтм-мен 

салыстыру мақсатында, оны есептеуді түсіндіріп беруді сұрады. Несиелік 

қызметкер оның уақыты жоқтығын айтып, арманның өтінішін орындаудан 

бас  тартты  және  арман  барлық  ақпаратты  кредитті  ресімдеген  кезде 

алатынын мәлімдеді. арман бұрынырақ өзінің құқықтары туралы кейбір 

мәліметтерді алған болатын және ол несиелік қызметкерге:

«Несие туралы толыққанды 

ақпаратты алуға менің құқығым бар, қандай 

несие арзанырақ екенін салыстыру үшін маған несие 

бойынша бастапқы және болашақ жұмсалған қаражаттарын, 

жеке алғанда сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін 

білуім керек. ал Cіздің міндетіңіз – маған бәрін түсіндіріп, 

қажетті ақпаратты беру, сондықтан, мен сұраға-          

нымды жасап беріңіз», деді.егер  осыдан  кейін  де,  қыз-

меткер  қажетті  ақпаратты  бер-

месе, батыл шағымдана беріңіз.

4

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

мЕНің ҚарыЗ алушы рЕтіНдЕгі ҚұҚыҚтарым жӘНЕ міНдЕттЕмЕлЕрім

5

Есіңізде  болсын,  өзіңіздің  несиелік  міндеттемелеріңізді  орындағанда  өте тәртіпті болу керек, өйткені сіздің несие тарихыңыз осыған байланысты болады.

жақсы  несие  тарихы  несиелік  міндеттемелерді  тәртіпті  орындау 

арқылы жасалады және де, жақсы несие тарихы Сізге болашақта несиені 

неғұрлым тиімді шарттармен алуға мүмкіндік береді.

Қаржы  ұйымдарының  тарабынан, несиені  қайтаруға  қатысты  проб-

лемалары  бар  клиенттерге  несиені  беру  «қауіпті»  болып  саналады,                 

сондықтан оларға  неғұрлым  жоғары  талаптар  қойылады,  тіпті  несиені 

беруден бас тартуы да мүмкін.ҚАрЫз АлушЫнЫң МінДеТТеМелері:

Несиелік  шешімді  қабылдау  үшін  талап  етілетін  барлық  ақпаратты 

ашып көрсету.

алған несиелері туралы хабарлау.

төлеу мүмкіндігіне байланысты өзгерістер туралы хабарлау.

АҚпАрАТТЫ ұСЫнуғА ҚАТЫСТЫ:

1.

Несиені  алуымен  байланысты  барлық  комиссиялар  мен  басқа  да 

төлемдерді төлеу.

Қамтамасыз  ету  шартын  рәсімдеумен  байланысты  барлық  шығын-

дарды төлеу.

Несие сомасын тек несиелік шартта көрсетілген мақсаттарға жұмсау.

Несие  мен  пайыздар  бойынша  қарызды  өтеудің  кестесіне  сәйкес 

уақытылы, несиелік шартта сипатталған тәртіппен өтеу.

Несиені, пайыздар, өсімақы және/немесе айыппұлдар түріндегі тұрақ-

сыздық төлемін уақытылы төлеу.

Несие  бойынша  және/немесе  пайыздар  бойынша  төлемдерді  мер-

зімінен кешіктірген жағдайда, осындай қарызды дереу өтеу.өТеуге ҚАТЫСТЫ:

2.

6

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

Қарыз алушыға 

кеңес


алған кредитіңіздің қаржысын қарызға бермеңіз, кредитті үшінші 

тұлғаға  рәсімдемеңіз,  себебі  кредитті  өтеудің  жауапкершілігі  ке-

піл шартына қол қойған  тұлғаға жүктеледі.   

толық  таныспай  тұрып,  тексерілмеген  ұйыммен  жұмыс  жасама-

ңыз  және  бейтаныс  адамдардың  ұсынған  құжаттарына  қол 

қоймаңыз.   

Ешқашан  кредитті  өтеуге  арналған  ақша  қаражатын  топ 

үйлестірушісінен  басқа  ешқандай  адамға  бермеңіз.  ай  сайынғы 

төлемді  компания  кассалары    немесе  жылдам  өтем  терминал-

дары арқылы өзіңіз  төлеңіз.  

Құжаттарыңыздың  түпнұсқасын  кредиттік  қызметкерлерге  бер-         

ген  кезде  жанынан  кетпеңіз,  әркез  алған  құжаттың  қандай  мақ-

сатқа  керек  екендігін  анықтаңыз.  барлық  құжаттарыңызды 

қайтарып  бергенін  күтіңіз,  өз  құжаттарыңызды  үшінші  тұлғаға       

ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.    

Қаржы  мекемелерінің  қызметкерлер  кредитті  рәсімдегені  үшін 

сізден  сыйлықтар  мен  өзге  де  ризашылық  түрлерін  талап 

етуге  ұқығы  жоқ,  егер  ондай    жағдай  орын  алса,  біздің  сабақта  

көрсетілген қатынас арналары арқылы  шағым беруіңізге болады.  


6

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

мЕНің ҚарыЗ алушы рЕтіНдЕгі ҚұҚыҚтарым жӘНЕ міНдЕттЕмЕлЕрім

7

Белгілеп алу үшін8

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

Белгілеп алу үшін


8

ҚаржылыҚ сауаттылыҚ бағдарламасы

мЕНің ҚарыЗ алушы рЕтіНдЕгі ҚұҚыҚтарым жӘНЕ міНдЕттЕмЕлЕрім

9

KMF – жОБА кеңеСшіСі ТурАлЫ

 

KMF  Орталық  азиядағы,  Кавказ,  тмд  елдері  мен  шығыс  Еуропадағы микроқаржыландыру  саласының  көшбасшыларының  бірі  болып    табылады. 

Компания өз қызметін 1997 жылдан бастады.кМF-тің  негізгі  бағыты  –  өз  клиенттеріне  топтық  және  жеке  кредиттерді 

келесі қызмет түрлері үшін беру: бизнес, сауда, диқаншылық, мал шаруашылығы, 

өндіріс, қызмет көрсету, сондай-ақ, тұтынушылық кредиттендіру.

бүгінгі күні «КмF» мҚұ 130 000-нан аса клиенттері бар және өзінің қызмет 

ету тарихында 200 мыңнан астам кредит беріп үлгерген Қазақстандағы ең ірі 

микроқаржыландыру  ұйымы  болып  табылады  (2015  жылғы  1  наурыздағы 

мәлімет).

республикамыздың ірі қалалары мен ауылдарында орналасқан KMF-тің 18 

филиалы мен 75-тен астам бөлімшелерден тұратын кең аймақтық желісі бар. 

жалпы алғанда, аталмыш бөлімшелер арқылы 3500-ге жуық шалғайдағы елді 

мекен тұрғындары микроқаржыландыру қызметіне қол жеткізіп отыр.

Компания  өз  клиенттерімен  сенім,  сыйластық  пен  түсіністікке  негізделген, 

ұзақ  мерзімді  серіктестікке  құрылған  бағытты  ұстанады.  KMF  18  жылғы 

қаржылық  қолдауының  арқасында  200  мыңға  жуық  қазақстандық  өз  кәсібін 

ашуға, оны кеңейтуге, тұрмысын жақсартып, балаларына сапалы білім беруге 

мүмкіндік алды.

KMF-тің  әлеуметтік  жауапкершілікке  негізделіп  құрылғандығы  және 

сол  бағытты  ұстанатындағы  аса  маңызды  болып  табылады.  Компания  өз 

тұтынушыларына  кредиттендірудің  қосымша  шарттары  мен  қызмет  көрсету 

жағдайын  жақсарту  мақсатында  тұрақты  түрде  жұмыс  жүргізеді,  оның  ішінде 

қаржылық емес қызметтер де бар. 2013 жылдың желтоқсан айынан бастап, «KMF-

демеу» корпоративті қорымен бірлескен, халықты Қаржылық сауаттылыққа тегін 

оқыту – қаржылық емес өнімі іске қосылды. KMF-тің әлеуметтік міндеті – сапалы 

қызмет  көрсете  отырып,  тұтынушыға  қаржылық  сауаттылықтан  мейлінше 

хабардар болуына үйрету.

сенім білдіргендеріңізге рахмет!

 


Ж а 

 - «KMF» М  

 

К а а


 

 

а 

www.kmf.kz

  а


а   

« а


  а а

» 

 аа 

а . 


ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ:

СА ТАНДЫРУ

Ж МСАЛМАЙТЫН  

ОР

КРЕДИТТІК 

ШАРТТАР

Т ЛЕМДЕР

Ж НЕ

АУДАРЫМДАР

КРЕДИТТІ 

Д РЫС ТА ДАУ

Е  ЖА СЫ

КРЕДИТ

Ы ТАР

Ж НЕ МІНДЕТТЕР

ЕСЕП

Й БЮДЖЕТІ

ЖИНА  

А ША

А Т БЕ 


А а

 Ж а


а  

., 285 «Д», 8 (7132) 55 43 42, 55 40 21

  

АЛМАТЫ 


Р

а

  ., 45 Г, 8 (727) 374 20 53

а а


 

., 30, 8 (727) 266 83 51, 266 83 52

 

АСТАНА 


А а  

., 75, 8 (7172) 55 93 27, 55 93 28, 55 93 29

 

АРА АНДЫ


Н. 

 

., 25, 8 (7212) 42 51 33, 41 27 56 

ОСТАНАЙ 


Ба а а

 

., 201, 8 (7142) 59 32 47, 59 32 48 

К КШЕТАУ 

 

., 62, 8 (7162) 26 92 82, 26 46 05 

ЫЗЫЛОРДА 

Ж

а  


., 9 Д, «Е  А »  / , 8 (7242) 26 38 47

 

ПАВЛОДАР А . Б

 

. , 66, 8 (7182) 59 36 96, 59 36 97ПЕТРОПАВЛ  

Б

 ., 16, 8 (7152) 46 38 45, 46 38 53

 

СЕМЕЙ Б. М

 

., 31/33, 8 (7222) 56 11 05 

ТАЛДЫ ОР АН 

А а  

., 245, 8 (7282) 27 03 51, 27 15 47 

ТАРАЗ 


Ба а   а

 

., 187, 8 (7262) 46 80 71, 46 80 72 

Т РКІСТАН 

С. Е

а  


., 249 А, 8 (72533) 4 33 41, 4 33 32

 

ОРАЛ Са а

 

., 89/1, 8 (7112) 26 75 23, 26 75 54 

СКЕМЕН 


30-Г а

 

, 24/1, 8 (7232) 61 51 26, 61 51 27 

ШЫМКЕНТ 


Т

   


., 27 А, 8 (7252) 53 52 99, 53 55 05, 54 51 77 

Ж. Т


а  

., 28 А-Б, 8 (7252) 39 30 71, 39 30 70«KMF-Д

» К

а

  

8 (727) 250 68 77, 250 68 78,  а : 250 68 76Каталог: upload
upload -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасының Қоры
upload -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
upload -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ғылым комитеті философия, саясаттану және дінтану институты
upload -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет