С. аманжоловжүктеу 496.71 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата22.04.2017
өлшемі496.71 Kb.
  1   2   3   4   5

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 1 из 41 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

  

 

  

С.АМАНЖОЛОВ 

АТЫНДАҒЫ 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

 ЕРЕЖЕ 

 

 

 

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ 

ЖАСАЛЫМЫ ТУРАЛЫ 

 

 

 

 

Е ШҚМУ 011-15 

 

 

 

 

Бірінші басылым 

 

 

 

Көшірме № _________ 

 

 

 

 

 

 

Өскемен қаласы 

2015 ж. 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 2 из 41 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

БЕКІТЕМІН 

Ректор  

Ә.Ө.Қуандыков _________ 

«____»____________2015 ж. 

 

САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ 

 

ЕРЕЖЕ  

Екінші басылым 

Е ШҚМУ 011-15 

Бет саны: 41 

Модульдік білім беру 

бағдарламаларының жасалымы 

туралы

 

Енгізу күні: 

«___»________2015 ж. 

Бірінші тексеру күні 2018 ж. 

Тексеру кезеңділігі 3 жыл 

 

ӘЗІРЛЕДІ :   

 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау 

бөлімінің басшысы 

 

Виноградова М.В.  

КЕЛІСІЛДІ: 

 

 

Сапа жөніндегі басшылық өкілі 

 

 

Ердембеков Б.А. Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор 

 

 Мырзагалиева А.Б. 

Академиялық саясат және білім беру 

бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры 

 

 

Раймбекова Ж.А.  Сапа менеджменті ,мониторинг және болжау 

бөлімінің бастығы 

 

 

Алимбекова Н.Б  Құжаттамалық қамтамасыз ету және 

бақылау бөлімінің бастығы 

 

 

Жакиянова Г.К. Юрисконсульт 

 

Жукокова.Н.К  ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 3 из 41 

Мазмұны 

 Қолдану саласы……………………………………………………....… Нормативтік сілтемелер………………………………………………... Негізгі терминдер мен қысқартулар..…………………………………. 

3.1 Негізгі терминдер………………………………………………………. 

3.2 Қысқартулар……………………………………………………………. Жауаптылық және өкілеттік……………………………………..…….. Негізгі ережелер………………………………………………..……….. 

5.1 Жалпы ереже…………………………………………………..………… 

5.2 Білім беру бағдарламаларын жобалау…………………………………. 

5.3 Жұмыс оқу жоспарларынжасауда қойылатын жалпы 

талаптар…….............................................................................................. 

11 

5.4 


Модульденген  жұмыс оқу жоспарын қалыптастыру ерекшеліктері. 

14 


5.5 

Жұмыс жоспарының құрылымы мен мазмұны……….......……………..  16 

5.6 

Кешкі  оқу  түрі  бойынша  оқу  жұмыс  бағдарламасын  жасау ерекшеліктері ............................................................................................... 

17 


5.7 

Сырттай  оқу  түрі  бойынша  оқу  жұмыс  жоспарын  жасау 

ерекшеліктері……………………………………………………………. 

18 


5.8 

Магистрлік және докторантура бойынша  жұмыс оқу жоспарын жасау 

талаптары ....................................................................................................... . 

18 


5.9 

Жұмыс оқу жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібі…….....................  19 

5.10  Академиялық күнтізбе жасау тәртібі………………………....................  20 

Модульдік білім беру бағдарламасын құрастыру тәртіб............................   22 Өзгертулер………………………………………………………………...  23 

Келісулер, сақтау және тарату………….........…………………………..  24 1 Қосымша  – Жоғары білім беру еуропалық біліктілік шеңбері.....................  26 

2 Қосымша – Білім беру мақсаттарының Блум таксономиясы  …………….. 

28 

3 Қосымша  – Иерархия курсы……………………………………………….... 29 

4 Қосымша – Модульдік білім беру бағдарламасының титулдық беті…....... 

30 

5 Қосымша – Бітіруші түлек моделінің формасы  ........……………………....  32 6 Қосымша – Модульдік анықтама формасы…………………………….........  34 

7 Қосымша – Ақпараттық пакеттің типтік құрылымы …………….................  35  

8 қосымша – Білім беру бағдарламаларының модульдер тұрғысында 

жасалған кредиттер көлемін көрсететін жиынтық кесте……........................... 

38 

 

 

 

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 4 из 41 

1 Қолдану саласы 

 

Студенттердің  құзыреттілігін  қалыптастыру  негізінде  модульдік  оқу бағдарламаларын  дамыту  туралы  ереже  модульдік  технология  және  Дублин 

дескрипторына  сәйкес  жоғары  білім  беру  сапасын  қамтамасыз  ету  үшін 

Болон  процесінің  талаптарын  орындау  мамандықтары  бойынша  білім  беру 

бағдарламаларының  құрылысына  жалпы  тәсілді  қамтамасыз  ету  үшін 

арналған.  

Ереже  сонымен  қатар,    жоспарлауды,  оқу  процесін  ұйымдастыру  және 

қолдау  қағидаларын  сипаттайды.  Болашақ  мамандардың  құзыреттілігін 

қалыптастыру  негізінде  оқытудың  күндізгі,  кешкі  және  сырттай  нысанына 

жоғары  және  жоғары  оқу  орындарынан  кейінгі  білім  беру  мамандықтары 

бойынша жұмыс оқу жоспарларының құрылымы мен мазмұнын белгілейді.    

Аталған құжат университеттің нормативтік құжаттары құрамына кіреді, 

және С.Аманжолов атындағы ШҚМУ барлық бөлімшелеріне жарамды және 

орындауға міндетті болып табылады. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

Бұл  жұмыс  нұсқаулықта  мынадай  нормативті  құжаттардың  сілтемелері қолданылған:  

МС ИСО 9001:2008 - «Сапа менеджмент жүйелері». талаптары»; 

Қазақстан Республикасының «Білім беру» Заңы. 2007ж 27 шілде №319-

ІІІ ЗПК; 

ҚР  МЖМББС-  мемлекеттік  жалпыға  білім  беру  стандарты,  №1080 

23.08.12ж ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген;  

17.05.2013ж №499 ҚР  Үкіметінің  Қаулысымен бекітілген, жоғары  және 

жоғары  оқу  орындарынан  кейінгі  білім  беру  ұйымдарының  үлгілік 

қағидалары;  

20.04.2011ж  №152  ҚР  БжҒМ  бұйрығымен  бекітілген  Кредиттік  оқыту 

технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйысдастыру ережесі;  

2.06.14ж №198 Білім және ғылым министрлігінің бұйрығына өзгерістер 

мен  толықтырулар  енгізу  туралы  ҚР  Білім  және  ғылым  Министрлігінің 

20.04.11ж  №152    «Кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  оқу  үрдісін 

ұйымдастыру ережесі» туралы бұйрығы;   

ҚР Үкіметінің Қаулысымен бекітілген 19.01.2012 ж №112 Қашықтықтан 

оқыту  технологиялары  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру  ережесі;    ҚР 

Үкіметінің  Қаулысымен  бекітілген  Білім  беру  қызметін  лицензиялау 

жөніндегі және біліктілік талаптарының шарттары туралы ереже;  

ҚР  Үкіметінің  Қаулысымен  бекітілген  09.07.13ж  №701  «Жоғары  оқу 

орындарынан  кейінгі  білім  берудің  кәсіптік  оқу  бағдарламаларын  іске 

асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі»; 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік классификаторы- 20.03.2009ж 

№131  ҚР  Индустрия  және  сауда  министрлігінің  Техникалық  реттеу  және 

метрология  комитетінің  бұйрығымен  қолданысқа  енгізілген  Қазақстан 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 5 из 41 

Республикасының  жоғары  оқу  орындарынан  кейінгі  білім  беру 

мамандықтарының классификаторы.  

Біліктілік  анықтамалығы  –  21мамыр2012ж№201-ө-м  ҚР  Еңбек  және 

Қазақстан  Республикасының  халықты  әлеуметтік  қорғауминистрлігінің 

бұйрығымен  бекітілген  басшылардың  лауазымы,  басқа  қызметкерлердің 

біліктілік анықтамасы; 

«СМЖ  құжаттары  талаптарын  әзірлеу  үшін»  ШҚМУ  01-12  ӘН-

Әдістемелік нұсқаулығы.  

 

3 Негізгі терминдер мен қысқартулар  

3.1 Негізгі терминдер 

Аталған  нұсқаулықта  нормативтік  құжаттарға  сәйкес  келесі  терминдер 

мен анықтамалар қолданылады:  

Академиялық  күнтізбе  –оқу  жылы  бойына  демалыс  күндерін 

(каникулдар  мен  мерекелерді)  көрсете  отырып,  оқу  және  бақылау  іс-

шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі. 

Академиялық  кезең  –  ұзақтығы  15  апта  семестр  түрінде  көрсетілген 

теориялық оқу кезеңі; 

Академиялық  дәреже  –  қорытынды  аттестаттау  нәтижелері  бойынша, 

тиісті  оқу  бағдарламаларын  меңгерген  білім  алушыларға  білім  беру 

ұйымдары тағайындайтын дәреже; 

Академиялық  сағат  –  1  контактілі  сағатқа  (50минуттан)  тең  дәрістік, 

практикалық  (семинарлық)  сабақтар  немесе  1,5  контактілі  сағатқа  (75 

минуттан) тең студиялы сабақтар, немесе 2 контактілі сағатқа (100 минуттан) 

тең зертханалық сабақтар және дене шынықтыру сабақтары, сонымен қатар, 

1  контактілі  сағатқа  (50минуттан)  тең  оқу  практикаларының  барлық  түрі,  2 

контактілі  сағатқа  (100минуттан)  тең  педагогикалық  практиканың  барлық 

түрі, 5 контактілі сағатқа (250минуттан) тең өндірістік практиканың барлық 

түрі; 

Дескрипторлар  –біліктілік  шеңберіне  қатысты  термин.  Біліктіліктің  әр түрлі  деңгейі  үшін  оқыту  нәтижесі  жалпылама  түрде  анықталады. 

Дескрипторлар  жүйесі  инвариантты  болып  табылады,  яғни  біліктілікті 

салыстыруды  жеңілдететін,  нақты  білім  беру  контекстіне  тәуелді  емес. 

Болондық үрдісте Еуропалық жоғары білім біліктілік шеңберіндегі құрамды 

бөлігі  болып  табылатын  Дублиндік  дескрипторлар  жүзеге  асырылады. 

Дублиндік  дескрипторлар  жоғары  білім  берудің  әрбір  циклында  оқыту 

нәтижелерін  бағалауға  келісімді  талаптарын  ұсынады  және  жоғары  білім 

берудің ұлттық жүйесінде жоғары дәрежеде нақтылауды қолдану керек;  

Жеке оқу жоспары

 

- элективті пәндердің каталогы негізінде оқу жылына студенттің  өзбетімен  жыл  сайын  жасалатын  құжат,  жазылған  пәні  және 

кредит  саны  немесе  академиялық  сағат  саны  көрсетілген  оқу  пәндерінің 

тізімін қамтиды; жеке оқу жоспары

 

оқу үрдісінің траекториясын 

көрсетеді; 

Білім  алушыларды  қорытынды  аттестаттау  –  мемлекеттік  жалпыға 

міндетті  білім  беру  стандартында  қарастырылған  оқу  пәндерінің  игеру ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 6 из 41 

дәрежесін немесе көлемін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім; 

Пәндер  каталогы  –  оқу  модульдері  мен  пәндер  тізімі,  олардың  көлемі, 

аралық бақылау түрлері қамтылған құжат; 

Таңдау  компоненті  –  жоғары  оқу  орны  ұсынатын,  пререквизиттері  мен 

постреквизиттерін  есепке  ала  отырып  кез  келген  академиялық  кезеңде 

студенттердің өздері таңдай алатын оқу пәндерінің және тиісті кредиттердің 

(немесе академиялық сағаттардың) ең аз көлемінің тізбесі; 

Кредит  -  білім  алушының/оқытушының  оқу  жұмысы  көлемін  өлшейтін 

сәйкестендірілген бірлігі; 

Модуль  -  білім  алушылардың білімі,  білігі,  дағдысы  және  құзыреттілігі 

бағалау критерийлеріне сәйкес келетін нақты тұжырымдалған, дербес, білім 

беру  нәтижелері  тұрғысынан  аяқталған  білім  беру  бағдарламаларының 

құрылымдық элементі. 

Модульдік білім беру бағдарламасы - білім алушылардың қандай да бір 

академиялық  дәреже  және/немесе  біліктілік  алуы  үшін  қажетті  негізгі 

құзыреттіліктерді  меңгеруге  бағытталған  оқу  модульдерінің  жиынтығын 

қамтитын оқыту бағдарламасы; 

Модульдік  оқыту  -  білім  беру  бағдарламаларын,  оқу  жоспары  мен  оқу 

пәндерін модульдік негізде құрастыратын оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі; 

Білім  беру  бағдарламаларын  модульдік  негізде  құрастыру  -  білім  беру 

бағдарламасының  мазмұны  мен  құрылымын  оқытудың  мақсатына  сай  білім 

алушының  кәсіби  құзыреттілігінің  жиынтығы  болатын  оқу  үдерісін 

ұйымдастыру  тұжырымдамасы  негізінде  кәсіптік  оқыту  мақсатына  қол 

жеткізу құралы; 

Білім  беру  бағдарламаларын  модульдік  негізде  құрастыру  -  білім  беру 

бағдарламасының  мазмұны  мен  құрылымын  оқытудың  мақсатына  сай  білім 

алушының  кәсіби  құзыреттілігінің  жиынтығы  болатын  оқу  үдерісін 

ұйымдастыру  тұжырымдамасы  негізінде  кәсіптік  оқыту  мақсатына  қол 

жеткізу құралы; 

Міндетті  компонент  –оқыту  бағдарламасы  бойынша  студенттердің 

міндетті  тәртіппен  оқитын  және  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 

стандартымен  белгіленген,  ең  аз  көлемдегі  сәйкес  кредиттер  мен  оқу 

пәндерінің тізімі; 

 

Пререквизиттер   -  оқылатын  пәнді  игеру  үшін  қажетті  білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер; 

Постреквизиттер  -  аталған  пәнді  оқыту  аяқталғанда  оларды  зерделеу 

үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер; 

Білім  алушыларды  аралық  аттестаттау  -  білім  алушының  емтихан 

сессиясы кезеңінде бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын 

аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында өткізілетін 

рәсім;  аралық  аттестаттауды  өткізудің  түрі  білім  алушылардың  модульді-

рейтингтік 

білімдерін 

тексеру 


және 

жазбаша, 

тестік, 

ауызша, 


құрамдастырылған емтихан;  

Білім алушылардың өзіндік жұмыстары (бұдан әрі  - БӨЖ)  - өз бетінше 

оқуға  берілген,  оқу-әдістемелік  әдебиеттермен  және  ұсынымдармен 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 7 из 41 

қамтамасыз  етілген,  тест,  бақылау  жұмыстары,  коллоквиумдар,  рефераттар, 

шығармалар  мен  есеп  берулер  түрінде  ақыланатын  тақырыптардың  нақты 

тізбесі  бойынша  жасалатын  жұмыс;  білім  алушының  санатына  қарай  ол 

студенттің  өзіндік  жұмыстары  (бұдан  әрі  -  СӨЖ),  магистранттың  өзіндік 

жұмыстары (бұдан әрі - МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмыстары (бұдан 

әрі - ДӨЖ) болып бөлінеді

Оқытушының  басшылығымен  жүргізілетін  білім  алушының  өзіндік 

жұмысы  (бұдан  әрі  -  ОБӨЖ)  -  бекітілген  кесте  бойынша  оқытушының 

басшылығымен  жүргізілетін  білім  алушының  аудиториядан  тыс  жұмысы; 

білім  алушының  санатына  қарай  ол:  оқытушының  басшылығымен 

жүргізілетін  студенттің  өзіндік  жұмысы  (бұдан  әрі  -  ОСӨЖ),  оқытушының 

басшылығымен  жүргізілетін  магистранттың  өзіндік  жұмысы  (бұдан  әрі  - 

ОМӨЖ)  және  оқытушының  басшылығымен  жүргізілетін  докторанттардың 

өзіндік жұмысы (бұдан әрі - ОДӨЖ) болып бөлінеді; 

Типтік  оқу  жоспары  –білім  алушылардың  меңгеруіне  қажетті  ең  аз 

кредитпен  көрсетілген,  ЖББ,  БП,  КП  циклына  біріктірілген  міндетті 

компоненттерді  оқу  пәндерінің  тізімі  түрінде  белгілейтін,  мамандық 

бойынша негізгі құжат; 

Білім  беру  бағдарламасының  еңбек  сыйымдылығы  –  кредит  немесе 

байланыс  сағатымен  көрсетілген  білім  беру  бағдарламаларын(оқу  пәндерін, 

емтиханды, практикаларды, қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындық 

пен өткізуді, оқу семестрін, оқу жылын, модульді) жүзеге асыруға жұмсалған 

қаражат;  

Оқу  модулі  -  білім  алушылардың  құзыреттіліктері  тұтас  немесе 

жартылай  қалыптасатын  олардың  нақты  оқыту  нәтижелерін  меңгеруіне 

бағытталған білім беру бағдарламасының құрылымдық элементі; 

элективтік  пәндер  -  белгіленген  кредит  шеңберінде  және  білім  беру 

ұйымы  енгізетін  таңдау  бойынша,  білім  алушылардың  жеке  дайындығын 

көрсететін әлеуметтік-экономикалық дамытудың ерекшеліктерін және нақты 

өңірдің,  жоғары  оқу  орындарында  ғылыми  мектеп  пайда  болатын 

қажеттіліктерін есепке алатын компонентке кіретін оқу пәндері; 

Еуропалық трансферт (аударым) және несиелік жинақтау жүйесі (ECTS) 

білім  беру  траекториясы,  оқу  орны  және  оқыту  елі  ауысқан  жағдайда  білім 

алушылардың  игерген  оқу  пәндерін  (кредит  мен  бағаларын  қоса  алғанда) 

салыстыру  және  қайта  сынақтан  өткізуде  пайдаланылатын  білім  беру 

бағдарламалары компоненттеріне сынақ бірліктерін (несие) белгілеу әдісі. 

 

3.2 Қысқартулар 

Осы қызметтік нұсқаулықта келесі қысқартулар қолданылады:  

БП - Базалық пәндер; 

ҚРМЖМБС – ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты; 

АСжБББД  –  Академиялық  саясат  және  білім  беру  бағдарламаларын 

басқару департаменті; 

ҚМА – Қорытынды мемлекеттік аттестация; 

ЖОЖ – Жекелей оқу жоспары; ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 8 из 41 

ЖББП – Жалпыға білім беру пәндері

БББ - Білім беру бағдарламасы; 

ОР - Офис регистратор; 

МК -   Міндетті компонент;  

ОҮҰжББ – Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау бөлімі; 

СІҚЖБ – Студенттер іс қағаздарын жүргізу бөлімі; 

ЖООКБББ – Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы; 

КҚ – Кәсіби құзіреттілік; 

КП – Кәсіптендіру пәндері; 

ОЖЖ - ОЖЖ;  

СМЖ - Сапа менеджменті жүйесі; 

БОӨЖ – Білім алушының оқытушымен өзіндік жұмысы; 

ТОЖ -  Типтік оқу жоспары; 

ОӘЖ - Оқу-әдістемелік жұмыс; 

ӘЖІТжЖОБ  -  Әдістемелік  жұмыс,  іс-тәжірибе  және  жұмысқа 

орналастыру бөлімі; 

ПОӘК - Пәннің оқу-әдістемелік кешені.  

4 Жауаптылық және өкілеттік 

 

4.1 Осы Ереже университет ректорымен бекітіледі; 4.2  Осы  ережедегі  көрсетілген  талаптарды  енгізуге  АСжБББД 

директоры,  ОҮҰжББ  бастығы,  Ответственность  за  внедрение  требований, 

указанных  в  настоящем  положении  возлагается  на  директора  ДАПиУОП, 

начальника  ООиКУП,  ӘЖІТжЖОБ  бастығы,  тіркеу  бөлімі  бастығы, 

факультет декандары мен кафедра меңгерушілері жауапты

4.3  Осы  рәсім  жетекшісі  рәсімді  басқаруды  жауапкершілігіне  алатын  

АСжБББД директоры болып табылады; 

4.4  Құжаттаманы  басқару  мен  нақты  соңғы  нәтижелер  сапасы 

кезеңдерінің  үрдісін  орындау  бойынша  ұйымдастыру  және  үйлестіру  іс-

әрекетіне  бөлімше  жетекшілері,  сонымен  қатар,  нақты  кезеңдерін 

орындайтын  мүшелері  болып  табылатын  лауазымды  адамдар  жауапты  

болады;  

4.5  Құжатты  сақтауға  және  рұқсатсыз  көшіруге  СМЖ  жауапты, 

бөлімшелерде болатын, және қызметтік ақпараттардың жойылуына бөлімше 

жетекшілері жауапкершілігіне алады. 

 

5 Негізгі ережелер 

 

5.1 Жалпы ережелер 

Ережеде  кредиттік  технологиямен  оқыту  ережесі  мен  басқадай 

нормативтік  талаптар,  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты 

талаптарын  ескеріп,  С.Аманжолов  атындағы  ШҚМУ  бакалавриат, 

магистратура  және  докторантура  дайындық  бағытында  білім  беру 

бағдарламаларын  жасау  бойынша  ұсынымдар  беру  мен  жолдары ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 9 из 41 

қарастырылған.  

-  Білім  беру  бағдарламасы  –  біліктілік  және  академиялық  дәрежесін 

(бакалавр,  магистр,  доктор  PhD)  тағайындаудағы  мамандарды  даярлау 

бағытында  жоғары  және  жоғары  оқу  орындарынан  кейінгні  оқу 

бағдарламасы.  

-  Оқу  нәтижесі –  бұл, білім алушының бүкіл  жоспарды  толық  және  оқу 

жоспарының  жекелей  компоненттерін  бітіруі  бойынша  көрсете  алатын, 

игерілген  құзыреттіліктер  мен  меңгерген  білім  жиынтығы.  Басқалай 

айтқанда, білім алушының оқуды аяқтағаннан кейін нені білуі, түсінуі және 

не  істей  алуы  керек  екендігі.  .  Другими  словами,  это  то,  что  обучающийся 

должен знать, понимать и делать по завершении обучения. 

 Оқу нәтижесі-бұл меңгерілген білім мен игерілген құзыреттіліктер.   

-  Құзыреттіліктер  –  іскерлік  талаптарына  сәйкес  мақсатты  түрде  әрекет 

ету  қабілеті  мен  дайындығы,  міндеттер  мен  мәселелерді  әдістемелік 

ұйымдастыра  өз  бетімен  шешу,  сонымен  бірге  өз  іс-әрекетінің  нәтижесіне 

өзіндік баға бере білу.  


Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
education -> Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Кредиттік технология бойынша оқушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
education -> С. аманжолов
education -> С. аманжолов
education -> Оқу әдістемелік жұмыс бойынша
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Тұрақты әдістемелік семинар жоспары Жоғары білім сапасын арттырудың ағымдағы үрдісі. Жоо студенттеріне білім беру мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық және
education -> Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау

жүктеу 496.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет