С. аманжоловжүктеу 149.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.04.2017
өлшемі149.21 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

  

 

  

С.АМАНЖОЛОВ 

АТЫНДАҒЫ

 ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

ЕРЕЖЕ   

 

 

ECTS ТӘРТІБІ БОЙЫНША КРЕДИТТЕРДІ ҚАЙТА ТАПСЫРУ 

ТУРАЛЫ 

 

  

 

Е ШҚМУ 014-15 

 

 

 

 

Екінші басылым 

 

 

Көшірме №_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өскемен қаласы 

2015 ж. 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 С.АМАНЖОЛОВ 

АТЫНДАҒЫ

 ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

Бекітемін 

Ректор  

_________Қуандықов Ә.Ө 

2015ж «____»__________. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ САПА ЖҮЙЕСІ 

 

ЕРЕЖЕ 

Екінші басылым 

Е ШҚМУ 014-15 

Бет саны: 14 

ECTS тәртібі бойынша кредиттерді 

қайта тапсыру 

Енгізу күні: 

«___»________2015 ж. 

Бірінші тексеру күні 2018 ж. 

Тексеру кезеңділігі 3 жыл 

 

ӘЗІРЛЕДІ :   

 

Оқу үрдісін ұйымдастыру және бақылау 

бөлімінің басшысы 

 

Виноградова М.В.  

КЕЛІСІЛДІ: 

 

 

Сапа жөніндегі басшылық өкілі 

 

 

Ердембеков Б.А. Оқу-әдістемелік жұмыс бойынша проректор 

 

 Мырзагалиева А.Б. 

Академиялық саясат және білім беру 

бағдарламалары басқармасы 

департаментінің директоры 

 

 

Раймбекова Ж.А.  Сапа менеджменті ,мониторинг және болжау 

бөлімінің бастығы 

 

 

Алимбекова Н.Б  Құжаттамалық қамтамасыз ету және 

бақылау бөлімінің бастығы 

 

 

Жакиянова Г.К. Юрисконсульт 

 

Жукокова.Н.К   

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

Мазмұны 

 

1  Жалпы ереже 

4 

2  Білім беру бағдарламарын тану 

5 

3  ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта тапсыру 

5 

4  Академиялық ұтқырлық түрі шеңберінде ECTS кредиттерін қайта 

тапсыруды құжаттау  

 

7 5  Өзгертулер 

8 

6  Үйлестіру, сақтау, тарату 

8 

Қосымша 1 

10 

Қосымша 2 

11  

 

 ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

1 Жалпы ереже 

 

1.1  Қазіргі    «ECTS  кредиттерін  қайта  тапсыру  түрі  бойынша  ереже» 

(бұдан  әрі-Ереже)  27.07.07ж  №319  «Білім  туралы»  Заңына  сәйкес  әзірленді. 

20.04.2011жылғы  ҚР  БжҒМ  бұйрығымен  бекітілген    «Кредиттік  технология 

бойынша  оқу  процесін  ұйымдастыру»  ережесі  ҚР  БжҒМ  02.06.2014ж 

№198бұйрығымен  енгізілген  өзгерістерімен  №152  Жарғысы  РМҚК 

«С.Аманжолов  атындағы  Шығыс  Қазақстан  мемлекеттік  университеті» 

(бұдан ары-Университет); 

1.2  Аталған  ереже  кредиттерді  қайта  тапсырудағы  білім  беру 

бағдарламарының  тәртібі  мен  тануды  анықтайды,  республикалық  және 

шетелдік жоғары оқу орындарында білім алып жатқан университеттің дамуы 

(бұдан  ары  -      Қабылдаушы  жоо)  академиялық  ұтқырлық  аясында 

уиверситеттегі ECTS іске асыру үшін негізгі құжат болып табылады 

1.3  Академиялық  ұтқырлықты  кеңейту  үшін  жоо  ақпараттық  пакетті 

әзірлейді (бұдан ары - АП). АП формасы, құрылымы, мазмұны және  формат 

ұсынылымы Е ШҚМУ 011-15 МББ әзірлеу туралы ережеде регламенттеледі  

1.4 Ақпараттық пакет мемлекеттік, шетел, орыс тілдерінде қалыптасқан.  

1.5Ақпараттық  пакет  едәуір  маңызды  қызмет  салаларын  жоғары  оқу 

орындарының  академиялық,  ұйымдастырушылық-әдістемелік,  ғылыми  және 

қосымша  ақпаратты  (спорттық-көпшілік  іс  шаралар,мәдени  іс-шаралар, 

материалдық –техникалық базаларды) сипаттайды.  

1.6  Ақпараттық  пакетте  жоо-ның  мынандай  негізгі  бөлімдерінің 

сипаттамалары бар: 

1) жоо туралы жалпы ақпарат; 

2) оқыту бағдарламасы бойынша жалпы ақпарат; 

3) білім алушылар туралы қосымша ақпарат. 

1.7  Тану  рәсімі  білім  беру  бағдарламаларын  игерген  білім  алушыларға 

Университеттің  академиялық  ұтқырлық  шеңберінде  Қабылдаушы  жоо-да  

(тәжірибені 

қоса  отырып  және/немесе  оқытудың  басқа  түрлері), 

Университеттегі салыстырмалы академиялық оқу  кезеңді көздейді. 

Тану  Университет  және  Қабылдаушы  жоо  арасында,  академиялық 

ұтқырлықпен  келісу  жағдайында,  екі  жақты  бірлесіп  келісілген  шарт 

негізінде міндетті элемент болып табылады. 

1.8  Кредитерді  қайта  есептеу  рәсімі  білім  беру  бағдарламарын  игерген 

білім  алушыларға  Университтің  және  Қабылдаушы  жоо  академиялық 

ұтқырлық  бағдарламасы  аясында,  оқу  жоспары  мамандық  пәндерінің 

мазмұнын,  кредиттер  бойынша  білім  беру  бағдарламаларының  Университет 

пен Қабылдаушы жоо-ғы оқу көлемін салыстыруды көздейді. 

1.9  Университет  білім  алушылары  оқитын  мамандық  пәндерінің  оқу 

жоспарында болуы мүмкін: 

-  Қабылдаушы  жоо-да  –  бұндай  жағайда    аталған  пәнді  қайта  тапсыру 

академиялық анақтама шешімі негізінде қабылданады; 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

-  өзбетінше      (жеке  кесте  бойынша)  Қабылдаушы  жоо  оқу  кезеңінде. 

Университетке қайтып оралғаннан кейін білім алушыларға жеке жоспардағы 

пән бойынша бақылау түрі айқындалған мерзімде тапсырылады

- басқа академиялық кезең – бұндай жағдайда оқытылушылар сабақ оқу 

барысында пәндерді басқа топтармен (курстармен) оқиды. 

 

2 Білім беру бағдарламарын тану 

 

2.1 Университет  оқу кезеңдерін тану Қабылдаушы жоо-да толық, толық емес немесе ішінара болуы мүмкін.  

Толық  академиялық  мойындау  түсінігі  Қабылдаушы  жоо-да  академиялық 

кезеңнің  академиялық  жұмысы    сәтті  орындалғаны,  Университет  арқылы 

формальді  түрде  қайта  есептеледі.  Толық  академиялық  тану  деп  келесіні 

түсінеміз,  яғни  Қабылдаушы  жоо  білім  алудың  академиялық  кезеңінде 

нәтижесі  орындалған  қалыпты  академиялық  жұмыс,  Университтеттегі 

сәйкесінше  академиялық  кезеңде  нәтижесі  орындалғанқалыпты  жұмыстың 

саны мен мазмұнына сәйкес бола отырып, Униветситетпен ресми түрде қайта 

есептелінеді. Егер де Университет Қабылдаушы жоо өткен курстарды толық 

қабылдамаса, және де курстың кейбір тақырыптарыбойынша қосымша түрде 

бақылаудың 

белгіленген 

формасынтапсыру 

қажет 


болса, 

оқудың 


академиялық  кезеңдерін  қабылдау  толық  емес  немесе  жартылай  болып 

табылады.  Бұдан  кейін  пәндер  толықтайқайта  есептелінеді  және  де 

нәтижелерінде белгіленген тәптіпте дипломның қосымшасына енгізіледі

 

2.2  Академиялық  ұтқырлық  кезіндегі  Университет  білім  алушылардың пәндерді  оқу  нәтижелерін  қабылдау  сәйкесінше  біліктілік  алу  үшін  қажетті 

жалпы  оқу  жүктемесінің  20%  аса  алмайды,  бұл  білім  алушылардың  соңғы 

мақсаты, біреуден артық академиялық дәреже алуы болып табылатын келісім 

болғанда ғана мүмкін.   

3 ECTS тәртібі бойынша қайта есептеу  

 

3.1 Білім алушылардың еуропалық білім беру кеңістігіндегі академиялық ұтқырлығын жеке олырдың білім беру бағдарламаларын (жоғарғы және жоо 

кейінгі білімнің барлық деңгейі мен формаларын ) меңгеруін қамтамасыз ету 

үшін,  Университет  Қазақстандық  кредиттерді  «Кредиттік  аудару  мен 

жинақтаудың  Еуропалық  жүйесінде»  белгіленген  кредиттерге  қайта 

есептеудіжүзеге  асырады.  (The  European  Credit  Transfer  System;  далее  - 

ECTS). 


3.2  Университет  ECTS  типі  бойынша  қайта  есептеу  тәртібін  озбетімен 

әзірлеп бекітеді. 

Университет 

университет 

бойынша 

академиялық 

ұтқырлық 

үйлестірушісін 

тағайындайды. 

Университеттің 

үйлестірушісі 

ECTS 


принциптері  мен  механизмдерінің  сақталуын  қамтамасыз  етеді,  сонымен 

қатар факультет жұмысын үйлестіреді.  ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

Үйлестіруші    ECTS  тәжірибелік  және  оқу  аспектілері  бойынша 

студенттер мен профессор-оқытушыларың құрамына кеңес береді.  

3.3 Қазақстан Республикасының Академиялық кредиті (бұдан ары - ҚРК) 

–  бакалавриатта  аудиторлық  және  студенттің  өзіндік  жұмысы  негізінде 

теориялық  оқыту  бірлігі  еңбек  қарқындылығына  қарамастан  оқу  деңгейі  45 

сағатты құрайды. 

ҚРК  бір  оқу  жылының  зерттеу  және  еңбек  сыйымдылығын  129 

кредитпен  (бір  семестр  студенті  30  кредитке  ие)  оқу  жылы  30  аптаға 

созылады және 6 апта (қорытынды бақылау) үшін беріледі.  

3.4  ECTS  Академиялық  кредиті–  аудиторияда  және  өз  бетімен  жұмыс 

барысында пәннің еңбек қарқындылығы мен өлшеу бірлігі, бір ECTS кредиті 

25-30 академиялық сағатқа тең. 

Жалпы  оқу  жүктемесі  аудиторлықтан  басқа  студенттің  өз  бетінше  оқу 

жұмысының  келесі  түрлерін  қамтиды::  эссе,  рефераттар,  курстық  жұмыс 

(проекттер),  зерттеу  жұмыстары,ағымдағы,  аралық  және  қорытынды 

бақылаудың  әртүрлі  түрлерін,  дипломдық  жұмыс  жазуға  материалдарды 

дайындау.  

ECTS  бір  оқу  жылының  жалпы  еңбек  сыйымдылығы  60  кредитпен 

бағаланады  (бір  семестр  студенті  30  кредитке  ие)  оқу  жылы  30  аптаға 

созылады және 6 апта (қорытынды бақылау) үшін беріледі.  

Еуропа елдерінің жоғары оқу орындарында бакалавр дәрежесін алу үшін 

оқу  ұзақтығы    үш  –төрт  жыл,  сәйкесінше  180-240  кредиттік  сынақ  бірлігін 

құрайды. 

3.5  ECTS  кредиттер  бойынша  ҚРК  қайта  есептеу  және  кері  түрлендіру 

факторланының негізінде жүзеге асырылады. 

3.6  ECTS  кредиттерін  ҚРК  қайта  есептеу  ECTS  кредиттерін  ауыстыру  

коэффициентте болу  арқылы  жүзеге  асырылады,  ол    ECTS  кредитінің  әрбір 

пән  бойынша  толтыр  байланысты  1.7  құрайды  және  де  білім  беру 

бағдарламасының деңгейіне тәуелсіз болады.  

Сонымен қатар кредиттер толық бірлікпен құрылады. 

Курстық жұмыс еңбек мазмұны жалпы пәннің еңбек мазмұнына кіреді. 

3.7  ҚРК  кредиттерге  қайта  есептеу  Қазақстан  Республикасының 

кредиттерін  3.6  тармақта  көрсетілген  пән  бойынша  ҚРК  1  кредитінің                       

толымдылығына байланысты білім беру бағдарламасының деңгейіне тәуелсіз 

ауыстыру  коэффициентіне  көбейту    арқылы  жүзеге  асырылады.  Бұл 

аудармалы коэффициенттер теориялық оқытудың кредиттерін қайта есептеу 

үшін қолданылынады (аудиторлық сабақ және өзіндік жұмыс есебімен). 

3.8  Кредиттерді  қайта  есептеу  оқу  жұмысының  3.7  тармағына  ұқсас 

тәрбие  жұмысының  басқа  түрлерімен,  келесі  аудармалы  коэффициентімен 

жүзеге асырылады:  

1) тәжірибе:  

оқу – 0,5,  

педагогикалық – 1,1,  

өндірістік – 2,7,  

зерртеу – 4,5; ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

2)  ғылыми(экспериментальді)  –  магистр  (доктаранттың)  зерттеу 

жұмысы) – 4,5; 

3) білім алушыларды қорытынды аттестаттау – 3,8.  

3.9  Қазақстан  Республикасының  сабақты  бағалау  жүйесі,    оқу 

жетістіктерін  бағалау  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйесі  он  жағымды 

бағаны  қосады  («A»  дан  «D»  дейін),  кредиттік  тапсырма  және 

қанағаттанарлықсыз баға қарастырылады «F» кредитті қажет етпейді. 

ECTS бағалау шкаласы бес жағымды бағаны қосады («A» дан «E» дейін), 

«FX» бағасы, түзетуге болатын және «F» бағасы  кредитті қажет етпейтін. 

3.10  Студенттердің  ECTS  бойынша  оқу  жетістіктерін  бағалау  баллдық-

рейтингілік әріптік жүйесі 1,2 қосымшаларына сәйкес жүзеге асырылады.    

4 Академиялық ұтқырлық түрі  ECTS кредиттерін қайта тапсыруды 

құжаттау 

 

4.1  Академиялық  ұтқырлық  түрі  ECTS  кредиттерін  қайта  тапсыруды құжаттау Университет арқылы төмендегідей негізде қарастырылады:  

- академиялық ұтқырлықтың оқу бағдарламаларымен келісу; 

- Қабылдаушы жоо-ның берген оқу нәтижесі туралы транскрипі 

4.2  Академиялық  ұтқырлық  бойынша  оқу  бағдарламасымен  келісу 

маңызды  құжат  болып  табылады,    студенттің  академиялық  ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша оқыту ҚР БжҒМ бекіткен нысан бойынша ағылшын 

тілінде толтырылады. 

4.3  Академиялық  ұтқырлық  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  құжат  

студенттің  оқуын  растайтын  ҚР  БжҒМ  бекіткен  нысан  бойынша  ағылшын 

тілінде толтырылған транскрипт болып табылады.  

4.4  Оқыту  транскрипінде  оқу  бағдарламасы  (пәндері)    коды,  пәннің 

атауы,  зерттеу  субъектілерінің  ұзақтығы  (бір  жыл,  семестр,  триместр), 

(ұлттық шкала және ECTS шкаласы) оқытуды бағалау, ECTS кредиттер саны 

туралы ақпараттар енгізіледі. 

Толық оқу бағдарламасы оқудың табыстылығы ескеріліп, дәрежелі белгі 

беріледі. 

4.5  Сондай-ақ  оқыту  транскрипінде  оқу  бағдарламасының  анықтамалық 

(қосымша)  ақпараты  көрсетіледі:  жоо-ның  бағалау  жүйесі  туралы 

сипаттамасы,    ECTS  бойынша  бағалау  жүйесі,  оқу  жылына  арналған  ECTS 

бойынша кредиттер саны, семестр, триместр.  

5 Өзгерістер 

 

5.1  Өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізілген  ереже  СБӨ  рұқсатымен жүзеге  асырылады  және  өзгерістер  туралы  хабарлама  түрінде  бұйрықпен 

рәсімделеді  және  қол  қойылады.  Өзгертулер  туралы  хабарлама  парағы 

белгіленген  форма  бойынша  ереже  сақталатын  барлық  құрылымдық 

бөлімшелерге  жіберіледі.  Есепке  алынған  өзгертулер  мен  толықтырулар 

енгізілген  жұмыс  даналарының  түпнұсқасы  ЕТ  ШҚМУ  001-13  талаптарына 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

сәйкес  жүзеге  асырылады.  Сақтауға  берілген  өзгертулер  хабарлама 

шығарылымы тек бөлімше жұмысшыларымен жүзеге асырылады. Ережедегі 

өзгерістерді міндетті тіркеу белгісі бар өзгертулер мен олықтырулар парағын  

ҚББ кіргізеді; 

5.2  Өзгертулер  мен  толықтырулар  енгізілген  түпнұсқа  жұмыс  данасына 

жауапты СММжБ бөлімі және ҚББ

5.3  Ереже  ҚББ  үш  жылда  бір  рет  есептік  аралық  тексеру  жазбаларын 

қоса отырып қайта қарастырылады. 

 5.4 Толықтырулар мен өзгерістер енгізілген ережеге негіз бола алады: 

- Заң күшіне қайта енгізілген нормативті-құқықтік актілері; 

 - ректор бұйрықтары; 

- СБӨ рұқсатымен ҚББ өзгертулер енгізген қызметтік хаттар; 

5.5 Егер бөлімшенің атауы өзгертілген болса, ереже де өзгертілуі тиіс; 

5.6 

Университетте қолданыстағы 

ереженің  барлық 

даналары 

ауыстырылса, олар жойылуы және жаңаға алмастырылуы керек; 

5.7  Ескірген  ережелерді  ауыстыру  және  жою  үшін  жауапкершілік 

СММжБ бөлімі және ҚББ  жүктеледі; 

5.8 Күші жойылган ережелерге «Жойылған» деген сөздерді, «Жойылған» 

жазуы жасалған күнін және «Жойылған» деп белгілеген тұлғанын қолымен  

мұрағатқа  тапсырылады.  Мұрағатталған  құжаттар  жұмыс  істеу  үшін 

пайдаланылмайды.   

6 Үйлестіру, сақтау және тарату 

 

6.1  Қазақстан  Республикасының  нормативтік-құқықтық  актілерінің талаптарына  сәйкес  ереженің  келісілуін  құрылымдық  бөлімнің  бастығы 

жүзеге асырады; 

6.2 Ережені құрылымдық бөлімнің бастығы әзірлейді. 

Ереже келісіледі: 

- Сапа жөніндегі басшылық өкілімен

- оқу-әдістемелік жұмысы бойынша проректорымен; 

-  оқу  бағдарламарын  басқару  және  академиялық  саясат департаментінің 

директорымен; 

- СМБМжББ бастығымен; 

- құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімінің бастығымен; 

- юрисконсультпен. 

6.3  Ереже    ректормен  бекітіледі  және  оның  күші  жойылғанға  дейін 

қолданыста болады.  

6.4  Ереже  түпнұсқасы  құжаттамалық  қамтамасыз  ету  және  бақылау 

бөлімінде сақталады, жауапкершілік бөлім бастығына артылады. 

 6.5 Есепке алынған ереже данасын таратуды құжаттамалық қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімі жүзеге асырады.  

6.6  Есепке  алынған  ереже  данасының  сақталу    жауапкершілігі 

құрылымдық бөлімнің бастығына жүктеледі. 

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

1 Қосымша 

 

 

ECTS бойынша білім алушылардың балдық-рейтингтік әріптік бағалау жетістіктерін ауыстыру кестесі  

 

 ECTS бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы  

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

2 Қосымша 

 

ECTS бойынша балдық-рейтингтік әріптік бағалау жетістіктерін 

ауыстыру кестесі  

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Балдың 

сандық 

баламасы 

%-тік 

мазмұны 

Дәстурлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға  

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

 ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ  

 

№ АТӘ 

Лауазымы 

Күні 

Қолы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫЛУЛАРДЫ ЕНГІЗУ ПАРАҒЫ 

 

Өзгерістер номері 

Өзгертулер 

енгізу туралы 

әкімшілік құжат 

номері мен күні 

Өзгерістердің 

енгізілген 

күні 


Өзгеріс енгізген 

тұлғаның АТӘ 

Қолы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 014-15 « ECTS тәртібі бойынша кредиттерді қайта есептеу туралы ереже». Екінші басылым.  

МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

 

Тексеру номері 

Тексеріс 

жүргізілгені 

туралы әкімшілік 

құжат номері мен 

күні 


Тексеріс 

жүргізілген 

күн 

Тексеріс жүргізуші 

тұлғаның  

АТӘ 

Қолы 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
education -> Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Кредиттік технология бойынша оқушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
education -> С. аманжолов
education -> С. аманжолов
education -> Оқу әдістемелік жұмыс бойынша
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Тұрақты әдістемелік семинар жоспары Жоғары білім сапасын арттырудың ағымдағы үрдісі. Жоо студенттеріне білім беру мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық және
education -> Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау

жүктеу 149.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет