Рметті əріптестер! М ғалімні м ддесінжүктеу 1.56 Mb.
Pdf просмотр
бет6/14
Дата22.04.2017
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Қорытынды 

          Жасалған жұмыс көлемінен келесі қорытындыларды шығаруға болады. 

          1.  Кез  келген  мектепті  үш  қырынан  сипаттауға  болады  –  жалпы,  ерекше  жəне 

айырықша.  Жалпы  жағынан  айтатын  болсақ,  біз  М емлекеттік  стандартқа  сай  орта  білім 

береміз.  М ектептің  ерекшелігі  –    элитарлық  типтегі  мектеп  (мамандандырылған, 

гимназия,  лицей,  интеллектуалды  мектеп),  жалпы  білім  беру  (бейімделу)  жəне  кəсіби 

(колледж), 

-«жоғарыдан» 

заңдық 

құжаттыр, нұсқаулар, 

ережелермен 

қамтамасыздандырылатын тип. 


          Бұл басшыға басқару іс-əрекеттерін жүргізуде жеңілдік етеді. Бірақ, бұл жағдайда да 

барлық  басқару  қызметтерін  іске  асыратын  жүйе  қажет;  тəртіп  пен  реттілік  қажет;  өз 

мамандығының  шеберлері  –  жақсы  ұстаздар  қажет;  өз  əдістемелік  қатынасынды  таңдап 

алу, өзіндік жеке басқару стилін құру қажет жəне т.б. 

         2.  Бірақ  нағыз  менеджер  мектептің  басқа  мектептерге  ұқсамайтын,    қайталанбас 

жолдарын анықтайтын үшінші қырынан  сипатталған жағдайда ғана  ашылуы мүмкін. Бұл 

кезде  іскер  басшының  қолында  менеджмент  өнерге  айналады,  ал  мектеп  «айқайлап» 

тұрған  тəрбиелеу  жөніндегі  тұжырымды  ойы  бар  автордың  есіміне  ие  болады.  М ысалы, 

Ш.Амонашвилидің  «өмір  мектебі»,  А.Тубельскийдің  «өзін  анықтау  мектебі», 

В.В.Давыдовтың  «есею  мектебі»,  С.Исламгулованың  «жаңа  педагогикалық  ойлау 

мектебі», т.б. 

         Дарынды  балаларға  арналған  мектеп  ретіндегі  ерекшеліг іміз  ОТҮ  аймақтандыру 

бағытында    (оқушыларымыз  туған  өлке  мəселелерімен  мектеп  қабырғасынан  бастап 

толғанулары  керек)  жəне  креативті  менеджментті  іске  асыруымызда  деп  ойлаймыз 

(барлығының  жəне  əрқайсысының  шығармашылығы  басқару  заңдары  бойынша 

құрылады). 

         3.  Біздің  үш  блокты  сипаттамалары  бар  (психолог,  инноватор,  көшбасшы) 

құрастырған  моделіміз  арқылы  бүкіл  педагогикалық  қауымға  жеткізетін  тұжырымды 

ойымыз  –  мектепке  тұлға  культінің  қайта  оралуында  емес,  адамдарды  басқару  құқығы 

еліміздің  болашағын  өз  қолына  алатын,    бойында  қызғаныш,  қатыгездік,  кекшілдік 

қасиеттері байқалмайтын, тек ерекше тұлғаларға беріледі. М енеджменттік өнері тек білім 

жəне жоғары кəсіби шеберлік пен ғылымға негізделген  тұлғаға ғана беріледі. 

        4.  Өзінің  көпжылдық  тарихында  педагог ика  уақыттың  үнемі  жаңа  міндеттер  қойып 

отырған  кезеңінен  өтті.  Біз  «винтиктер»  емес,  өз  өмірінің  субъектілерін  тəрбиелеу 

мəселесін  шешіп  отырдық,  біз  оқушыларымыздың  тек  білімімен  ғана  қанағаттанбай, 

олардан  шығармашылық  ойлауды  талап  еттік;  біз  ондай  миссия  үшін  жаңа  формация  

мұғалімдерін даярладық. 

       Жаһандық  ақпараттық  қоғам  менеджерлердің  өздерінің  білім  алу  сапасы  мəселесін 

қойып отыр. Жəне де бұл жерде ғылым мен тəжірибе негіздерін білім беру субъектілерінің 

барлығы – оқушы, ата-анадан бастап мұғалім мен ғалымға дейін меңгерген жеке , өзіндік  

менеджмент  жөнінде  сөз  көтерілуде.  Ал  бұл  əңгіме  үзіксіз  педагогикалық  білім  беру 

жүйесіндегі көлемді өзгерістер жасауға ықпал етуде. 

 

Қолданылған əдебиет тізімі 

1.

 Н.Ə.Назарбаев. Ойларыммен халқыммен бөлісемін.//Алматы, «М ектеп», 2007. 

2.

 С.В.Шишов, В.А.Кальней. М ектеп: білім беру сапасының мониторингі// М ., 2000. 

3.

 Т.Садыков. Болашақтың интеллектуалды бейнесі.//Алматы,2006. 

4.

 «Білім 

беру 


саясаты: 

қоғаммен 

диалог» 

халықаралық 

конференция  

материалдары//Алматы, 2002. 

5.

 

У.Б.Жексенбаева  «Қазақстанның  12-жылдық  мектебі  қандай  болмақ».//  «12-жылдық білім беру» , 2005. 

6.

 И.А.Лебедева. Білім берудегі менеджмент.№1,1996. 

7.

 К.Н.Нарибаев.  М енеджерлердің  білім  алу  сапасының  мəселелері.//  «Білім  беру 

əлемінде», №4.2011. 

8.

 

Д.Н.Кулибаева.Халықаралық  типтегі  білім  беру  жүйесін  басқарудың  əдістемелік негіздері.//Алматы,2006. 

9.

 Қазіргі мектепті басқару. Ред.М .М.Поташник//М .,1992. 

10. 


З.М .Садвакасова. 

Ұйымдастыру 

менеджмент: 

сызба-нұсқа 

мен 

кестелер//Алматы,2006. 11.М ектеп басқарудағы менеджмент. Ред.Т.И.Шамова//М ., М НП «М агистр»,1992. 

12.  В.С.Ильин.  Оқушы  тұлғасын  қалыптастыру  (біртұтас  үдеріс)//М .,  «Педагогика», 

1984. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Модель негізі 

Ойлауды

 

рылымды

-

ж йелі

 

типіменоғамды

 

ма ызды

 

азы ты

 

руға

 

арналған

 

əлеуметтік

 

адаптацияланған

 

шығармашыл

 т лға 

Дарынды баланың портреті

 

 

1.

 

Білімні

 ж йелі сипаты; 

2.

 

Интеллектуалды

 іс-

əрекетке

 жəне 

шығармашылы

а

 деген 

ажеттілігі3.

 

Коммуникативтік

 

мəдениеті4.

 

А паратты

 сауаттылығы; 

5.

 

Елжандылығы6.

 

/мір

 бойы білім алуға 

штарлығы

 

1.

 Ұлттық  дəс түр  мен  мəдениетке 

адалдық. 

2.

 

Қызметтік сауаттылық (əлеуметтік - психологиялық адаптация). 

3.

 Өсу жəне өзін-өзі жетілдіру сезімі. 

4.

 Аймақтық мəселелер білімі. 

5.

 Көркемдік талғампаздық. 

1.

 

4Р азаматыны$ менталитеті: 

-  мемлекеттік  тіл  жəне  ұлттар  арасындағ ы 

қатынас тілін білу, 

-мемлекеттік рəміздерді құрметтеу, 

-мемлекеттік заңдарды сақтау, 

-  евразилікті  ғасыр  идеолог иялары  тəрізді 

қабылдау. 

2.

 

Халы!!а,  экология  жəне  ғылымға 

!ызмет ету. 

3.

 

Жан яда  жəне  жымда  əлеуметтік  

ролді$ орындалуы. 

4.

 

>зін-=зі білу жəне С>С. 

   1. Жанжалсыздық. 

   2. Жан-жақты мəдениеттілік. 

3.

 Коммуникабелділік. 

4.

 Ақпараттық сауаттылық. 

5.

 Өмір  бойы  білімге  арналған 

мотивация.  

Д

Д

А

А

Р

Р

Ы

Ы

Н

Н

Д

Д

Ы

Ы

 

 

Б

Б

А

А

Л

Л

А

А

Л

Л

А

А

Р

Р

Ғ

Ғ

А

А

 

 

А

А

Р

Р

Н

Н

А

А

Л

Л

Ғ

Ғ

А

А

Н

Н

 

 

 

 

А

А

Р

Р

Н

Н

А

А

Й

Й

Ы

Ы

 

 

М

М

Е

Е

К

К

Т

Т

Е

Е

П

П

 

 

Т

Т

Ү

Ү

Л

Л

Е

Е

К

К

Т

Т

Е

Е

Р

Р

І

І

Н

Н

І

І

Ң

Ң

 

 

Т

Т

Ұ

Ұ

Л

Л

Ғ

Ғ

А

А

Л

Л

Ы

Ы

Қ

Қ

 

 

Ү

Ү

Ш

Ш

К

К

О

О

М

М

П

П

О

О

Н

Н

Е

Е

Н

Н

Т

Т

Т

Т

І

І

 

 

М

М

О

О

Д

Д

Е

Е

Л

Л

І

І

 

 

 

І. Халы тар 

арасынан

 

к тетініміз

 

ІІ

. Мемлекеттік 

с раныстар

 

ІІІ

. Мектепті  приоритеттері 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                  ФИЛОСОФИЯ

ұлттық тамырдан жалпы                                                                                                            САЯСАТ:

 

1) əрқайсысын жекелей оқыту ; 

                                     

адамзаттық құндылықтарға

                                                    

МИССИЯ:

                                                       2) қарым-қатынасқа ашық болу ; 

                                                                                                                            

қоғам талабына сай келетін                           3) жеке бас ерекшелігін қолдау

                                                                                                               қолбасшы тұлғасын қалыптастыру  

Əкімшілік басқару емес 

ҒЫЛЫМИ ЖЕТЕКШІЛІК 

Есею, қалыптасу, 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

Оқыту емес, 

ОҚЫП, БІЛІМ АЛУ 

Міндеттері: 

 

жоспарлау   

қызығу шылық ту дыру   

ұйымдастыру   

бақылау   

бағалау   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қағидалар:   

жүйелік;  

коллегиальность  

жеке бас жауапкершілігі;  

жаңашылдық; Функц. 

.қызметтер 

жетекшілері 

ДИРЕКТОР 

Педагогикалық кеңес 

Директор 

орынбасары

 

Оқу шылар белсенділері 

Адамдардың серіктестік 

құқығы негізіндегі іс-əрекет 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

С Е Р І К Т Е С Т І К   Ақпараттандыру   

Технологияланды

руя 

Мақсатқа бағыттау 

ҰІЖ


 

мəселе


 

ОӨЖ


  

оқу


 

Топтастыру  

Өзіндік бақылау - коррекциялау 

А

 

Т

  

АА

 

Н

 

А

  

 

Бастауыш мектеп 

І саты              1-4 сынып

 

Мектепке дейінгі білім беру 

5-6 жас 

М А Қ С А Т 

 

Дарынды тұлға моделі: 

1.

 

Креативтілік; 

2.

 

А!параттылы!; 

3.

 

Коммуникативтілік: 

4.

 

Руханилы!Бағдарлы  мектеп 

ІІІ сат ы      11-12 сынып 

Негізгі  мектеп 

ІІ сат ы           5-10 сынып

 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ү.Тəжірибеге бағытталған ғылыми ұй ым 

 

   ІҮ.Шешім қабылдаушы ұйым 

 

 

   ІІІ. Тəжірибеге бағытталған ұйым 

 

 

   ІІ. Нұсқау беруші ұй ым 

 

      

    І. Үй ретуші ұйым 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Білім беру жүйесіндегі жоғары тұрған ұйымдар 

    РҒТО «Дарын»               Обл. Білім беру  басқармасы            АҒТО«Ертіс дарыны»                     Алтынсарин атындағы РБА 

ДИРЕКТОР 

Орынбасарлары 

-

 Ғылыми-əдістемелік жұмысы жөніндегі 

-

 Оқу жұмысы жөніндегі 

-

 Тəрбиелеу жұмысы жөніндегі 

-

 Əлеуметтік-психологиялық жұмысы жөніндегі 

Қамқорлық кеңесі 

Ата-аналар комитеті 

(ата-аналар жиналысы) 

 

Мектеп Кеңесі 

(директор жанындағы отырыстар) Ғылыми жетекші 

Мектептен тыс жұмыс 

- Əр типті мектептермен қатынас 

жасау 

- Қызықты кездесулер клубы - Р егаталар 

- Спорттық мейрамдар Қоғамдық-ғылыми қатынастар 

-

 Пəн олимпиадалары 

-

 МҒЖ сайысы 

-

 Халықаралық сайыстар 

-

 Ғылыми-тəжірибелік 

конференциялар Сыныптан тыс жұмыс 

- Тұлғаға-бағытталған бағдарлама 

-Білім беруді аймақтандыру 

-Жанұя, мектеп жəне қоғам бірлігі 

- қызығушылық б/ша клубтар 

- көркем жəне спорттық академиялар 

 

Оқу үдерісі 

 

- 

Құзыреттілік қатынас 

-

 

Инновациялық іс-əрекет -

 

Технологизация -

 

Бағалау емес, қызығушылықты ояту 

Жалпым ектептік ғыл ым и- тəжірибелік конференция 

(мұғалімдердің, ғалымдардың, ата-аналардың,

 

оқу шылардың) 

Педагогикал ы! ке$ес 

Пəндер 1Б                                           Пəн м ғалім дері 

1дістем елік ке$ес:                əдістем ел ік н с!аулар 

М ғалім дерге арналған ғыл ыми-əдістем елік сем инарЖММСынып жетекшіл ерге арнал ған семинар 

МЕКТЕПІШІК

 

БІЛІМ

 

БЕРУ

  

ЖҮ ЙЕСІН

 

БАСҚАРУДЫҢ

 

ҒЫЛЫМИ

-

ТƏЖІРИБЕЛІК

 

МОДЕЛІ

 

 БІЛ ІМНІ3 Ж4ЛДЫЗ ШОҒЫРЫ 

( стаздар мен о!ушыларды$ зияткерлік же$іс марафоны) 

 

Жыл номинанттары  

    

           Хасанова  Сəуле  Төлегенқызы  –  мектеп  директоры,  Білім  беру үздігі,  ҚР  Тəуелсіздігінің  20-жылдығына  арналған  медалімен  

марапатталды.  «Нəтижеге  бағытталған  мектептік  менеджмент» 

тақырыбындағы  республикалық  педагогикалық  жобалар  байқауының 

ІІІ дəрежелі жүлдегері. 

 

  

  

 

  

              Сумбаева  Алтын  Хайроллақызы  –  физика  пəнінің  жоғары 

санатты  ұстазы,  Ы.Алтынсарин  медалінің  иегері,  физика  пəнінен  

олимпиадаға  дайындау  бағдарламасының  авторы,  оқушылары  жыл 

сайын 

облыстық, республикалық, 

халықаралық 

пəн 

олимпиадаларының  жүлдегерлері  мен  жеңімпаздары  (Сабыржан Айжас  –  Республикалық  астрофизика  олимпиадасының  ІІІ  дəрежелі 

жүлдегері,  Бекжанов  Əлібек  –  астрофизикадан  Халықаралық  пəн 

олимпиадасының ІІІ дəрежелі жүлдегері, 2011ж).  

 

  

            Бейсенбаева  Нағима  Əмзеқызы  –  география  пəнінің  жоғары 

санатты  ұстазы.  М ектептің  олимпиадалық  команда  жетекшісі, 

оқушылары пəн олимпиадаларының ,Республикалық ғылыми жобалар 

сайыстарының  жеңімпаздары  (Хасен  Арман  –  Республикалық 

оқушылар ғылыми жарыстарының жеңімпазы,2012ж), Облыстық білім 

басқармасының Құрмет грамотасымен марапатталды, наурыз, 2012ж. 

 

  

 

                Кəріпжанова  Алмагүл  Зак енқызы  –  биология  пəнінің  мұғ алімі.М ектептің 

олимпиадалық  команданың  жетекшісі,  оқушылары  пəн  олимпиадаларының,  оқушылар 

ғылыми жарыстарының, І аймақтық Сəтбаев олимпиадасының (Əбтаева Замира, 2011ж), 

«Ертіс  өңірі  оқушыларына»  арналған  І  эвристикалық  олимпиадасының  (командалық  ІІ 

орын),  облыстық  юниорлар  олимпиадасының  (Қожайбердиева  Əйгерім,  Қадыр  Əнуар) 

жүлдегерлері.  Облыстық  білім  басқармасының  «Алғыс  хатымен»  марапатталды,  наурыз, 

2012. 

 

               Итемгенов  Бақытбек  Ұпышұлы  –  тарих  пəнінің  ұстазы. Облыстық  мұғалімдердің    пəн  олимпиадасының  ІІ  дəрежелі  жүлдегері, 

ҰБТ-ға арналған тестілеу сұрақтарының эксперті, оқушылары жыл сайын 

тарих  пəнінен  100  %  сапа  көрсетуде,  орта  ұпайы  –  22,7;  мектептік 

олимпиадалық  команданың  жетекшісі,  оқушылары  облыстық  пəн 

олимпиадалары (Шакратов Елдос, Файзолла Есей, 2012) мен халықаралық 

ғылыми жарыстарының жеңімпаздары (М ағжан Тілек, І орын, 2011).  

 

              Сырттанова  Айнаш  Тохтарханқызы  –  қазақ  тілі  мен  əдебиеті пəнінің  мұғалімі.  Оқушысы  Республикалық  пəн  олимпиадасының 

күміс  медаль  иегері  (Төлеубаева  Фарида,  Қарағанды,  2012ж), 

Облыстық  білім  басқармасының  «Алғыс  хатымен»  марапатталды, 

наурыз, 2012. 

 

 

  

 

  

 

                 Шаймұрат  Азамат  Боранбайұлы  –  тарих  пəнінің  мұғалімі, «Дарынды балаларға – талантты ұстаз» - Республикалық мұғ алімдер 

олимпиадасының  жеңімпазы  (мамыр,  2011ж),  облыстық  мұғалімдер 

пəн  олимпиадасының  ІІІ  дəрежелі  жүлдегері,  облыстық  «Жыл 

мұғалімі»  сайысының ІІ дəрежелі жүлдегері, облыс  əкімі грантының 

иегері (қазан, 2012ж). 

 

  

 

  


Каталог: files -> blog
blog -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
blog -> А. И. Райымбергенов, С. Ш. Райымбергенова, Ұ. М. Байбосынова
blog -> А. Райымбергенов С. Райымбергенова Ұ. Байбосынова
blog -> А. Райымбергенов
blog -> «Абайтану»
blog -> «Абайтану»
blog -> Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
blog -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Адам жəне қоғам»
blog -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
blog -> Абдибек Айжан, 4 а сыныбы

жүктеу 1.56 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет