Республикасыжүктеу 13.19 Kb.
Pdf просмотр
бет2/16
Дата22.04.2017
өлшемі13.19 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
10
 
Адами ресурстардың әлеуеті мемлекеттің экономикалық өсуінің маңызды құрамдас 
бөлігі  болып  табылады.  Демографиялық  процестер  білім  берудің  барлық  деңгейлерінде 
білім беру саясатының табысты жүруіне
 
барынша әсерін тигізеді. 
 
 
ҚР
 
Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 
 
2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша  елдегі  халықтың  жалпы  саны  16,7  млн.  адамды  құрайды.  2011  жылмен 
салыстырғанда бұл көрсеткіш 1,4%
-
ға көбейген. 
 
2011 
жылдың  басынан  бастап  2012  жылдың  1  қаңтарына
 
дейін  халықтың  жалпы 
өсуі 233 мың адамды құрады, оның ішінде  қала халқы 
– 
153,5 мың адам, ауыл халқы 
-           
79,5  мың  адам.  Осыған  сәйкес  халық  санының  өсуі  негізінен    халықтың  табиғи  өсуі 
есебінен орын алды (221,8 мың адам).
 
2011 жылы  республика халқының жалпы санынан ауыл халқының үлесі 2010 жылы 
төмен (0,5%) (1.1.2
-
сурет).
 
 
1.1.1-
сурет. Қаладағы және ауылдағы халық үлесінің арақатынасы
 
 
 
Дереккөз:ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері
 
Республиканың  білім  беру  жүйесінің  дамуы  урбанизация  үдерісінің
 
жалғасуымен 
түсіндіріледі.
 
Қалалық
 
халықтың үлесі 55 % құрайды.Бұндай «қалалық жарылыс» Астана 
және Алматы қалаларына тән. Сонымен қатар субурбанизация (қалалық өмір салтының 
қала  маңына  тарауы)  үдерісі,  республикадағы  моноқалаларды  қолдау  бойынша 
мемлекеттік саясаттың салдары болып табылады.
 
Аймақтар
 
бойынша  ауыл  халқы  санының  үлесі
 
Оңтүстік  Қазақстан  облысында 
үлкен  көрсеткішке  ие 
– 
2,621  миллион  адам  (15,7%).  2011  жылы  аймақта
 
туу  есебінен 
табиғи  өсім  (қайтыс  болғандарды  қоспағанда)  64
 
141  адамды  құрады.  Бұл  республика 
бойынша ең жоғары көрсеткіш
.  
Демографиялық  үдеріс  білім  берудің  дамуына  әсер  етуде  аса  маңызды  фактор 
ретінде, халықтың құрамын қалпына келтірумен ғана емес, сондай
-
ақ ол бір жас тобынан 
келесі  жас  тобына  өтумен  де
 
сипатталады.  Халықтың  туу  деңгейі  өсімінің  оң  үрдісі 
54,35%
54,50%
54,66%
45,70%
45,50%
45,34%
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Қала халқы 
ауыл халқы

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
11
 
сақтала  отырып,
 
0  жастан  15  жас  аралығындағы  балалардың  саны  2010  жылмен 
салыстырғанда 54
 
296 адамға өскен
 
(2010 жылы 
– 4 290 
054, 2011 жылы 
– 4 344 350). 
ҚР
 
Статистика  агенттігінің  мәліметтері  бойынша
  0-
ден  34  жастағы  білім  беру 
қызметтінің  әлеуетін
 
пайдаланушы  халықтың  жас  деңгейі  9
 845 
789  адамды  құрады 
   
(1.1.2-
сурет). 
 
1.1.2-
сурет. Жас ерекшеліктері бойынша халықтың құрылымы
                      
 
    
Дереккөз: ҚР Статистика агенттігі 
 
Республикада 
макроэкономикалық 
жағдайдың 
жақсаруына 
байланысты 
жұмыссыздар деңгейінің көрсеткіші  0,4 %
-
ға азайған.  Экономиканың өсуі
 
экономикалық 
белсенді халықты еңбек нарығындағы қамтылу деңгейі 0,4%
-
ға дейін  артуына
 
мүмкіндік 
берді.
 
Жаһандану  жағдайында  еңбек  ресурстары  маңызды  роль  атқарады,  өйткені 
республиканың  экономикалық  белсенді  халқының  құрамдас  бөлігі  болып  табылады. 
Бүтіндей  алғанда  адам  әлеуетінің  және  еңбек  ресурстарының  сапалық  жағынан  арту 
үрдісі  байқалады,  бұл  білім  беру  саласындағы  мемлекеттік  саясаттың  жүзеге  асуы 
нәтижесінің салдары.
 
 
Білім беруді қаржыландыру
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылдарға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасын  іске 
асырудың  басым  бағыттарының  бірі 
 
білім  беру  қызметтеріне
 
бірдей  қолжетімділікті 
қамтамасыз етуге бағытталған білім беру жүйесін
 
қаржыландыру
 
болып табылады. Білім 
сапасын  арттыруға  және  қолжетімділікке  бағытталған  білім  беру  жүйесін 
қаржыландырудың жаңа тетіктерін әзірлеу міндеттері айқындалған. 
  
Жыл сайын республикада білім беруді қаржыландыру ұлғайып
 
келеді (1.1.2
-
кесте
). 
Осыған  сәйкес  ІЖӨ
-
ге
 
қатысы  бойынша  мемлекеттік  қаржыландырудың  көлемі  3,8  %
-
ға 
кеміген. 
  
1 656 535
1 238 493
1 136 310
1 430 345
1 651 032
1 419 670
1 254 935
1 695 425
1 272 152
1 125 719
1 397 057
1 643 322
1 450 711
1 261 403
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
Барл
ығ
ы,
 ад
ам
Жас ерекшелігі, жасы
2010 год
2011 год
жыл
жыл

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
12
 
2011  жылы  мемлекеттік  бюджеттің  шығыстар  құрылымы  білім  беру  деңгейлері 
бойынша  ІЖӨ  пайыздарымен  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту  жүйесінде  бұл
 
көрсеткіштің
 
көбейгенін көрсетіп отыр (1
.1.2-
сурет).
 
1.1.2-
кесте. Білім беру деңгейлері бойынша мемлекеттік шығыстардың құрылымы, мың теңге
 
Білім беру деңгейлері
 
2010 
2011 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
 
63 332 
93 590 
ІЖӨ
-
ге % 
 
0,3 
0,4 
Жалпы орта білім
 
423 702 
509 962 
ІЖӨ
-
ге %
 
2,2 
1,9 
Техникалық және кәсіптік білім
 
51 434 
72 466 
ІЖӨ
-
ге %
 
0,3 
0,3 
Жоғары
 
және
 
жоғары
 
оқу
 
орнынан
 
кейінгі
 
білім
 
73 429 
89 076 
ІЖӨ
-
ге %
 
0,4 
0,3 
Басқа да білім беру бағдарламалары
 
185 517 
235 191 
ІЖӨ
-
ге %
 
1,0 
0,9 
Барлығы
 
797 414 
1 000 285 
ІЖӨ
-
ге %
 
4,1 
3,8 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері
 
             
Аймақтарда
 
білім  беруге  бөлінетін  жергілікті  бюджет  шығысының  негізгі  үлесі 
жалпы орта білімге тиесілі. Оңтүстік Қазақстан және Алматы облыстарындағы 
(
халықтың 
тығыздығынабайланысты
)
 
бұл  өңірлерде  білім  берудің  аталған  деңгейіне  жергілікті 
бюджеттен қаржы бөлу пайызы жоғары. 
 
Білімге  бөлінетін  бюджет  қаражатының  көп  бөлігі
–  70%-
дан  астамы,  педагог 
қызметкерлердің
 
еңбекақысын
 
төлеуге  тиесілі.  Елбасының
 
жыл  сайынғы  Қазақстан 
халқына Жолдауын іске асыру шеңберінде өткізілетін іс
-
шаралар нәтижесінде бюджеттік 
саладағы  педагог  қызметкерлердің  еңбекақысы  бірнеше  рет  өсті.  Соңғы  он  жылда 
мұғалімдер мен оқытушылардың жалақы мөлшері
 
орта есеппен 4 есеге артты. 
 
2011  жылдың  1  қыркүйегінен  бастап  жалпы  білім  беретін  мектеп,  интернаттық 
ұйымдар,  жетім
-
балаларға  білім  беру  ұйымдарының  мұғалімдерінің,  сондай
-
ақ 
балабақша,  жетім  балаларға  білім  беру  ұйымдары,  кәмелеттік  жасқа  толмағандарды 
бейімдеу
 
орталықтарының тәрбиешілеріне
 
кәсіби категорияларына қосымша төлем өскен. 
Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарының шеберлеріне өндіріске баулуға үйретуді 
ұйымдастырғандары
 
үшін  базалық  қызметтік  еңбекақысына  қосымша  100  пайыздық 
үстемақы төлеу бекітілген.
 
Халықтың  әлеуметтік  аз  қамтылған
 
топтарынан  шыққан  студенттерді  оқытуға 
жеңілдетілген  несиелендіру  бағдарламасын  іске  асыру  жалғастырылды.  Аталған 
бағдарламаны  іске  асыру  мақсатында  «Самұрық
-
Қазына»  ұлттық  әл
-
ауқат  қоры»  АҚ
 
«Қаржы  орталығы»  АҚ
-
ның
 
100%  кепілдігімен  студенттерге/магистранттарға  білім  беру 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
13
 
кредиттерін ұсынды. Аталған бағдарлама бойынша жеңілдетілген
 
кредиттер сыйақы мен 
негізгі  қарызды  өтеуге  жеңілдетілген
 
кезең    бере  отырып,  17  жылға  дейінгі  мерзіммен 
              
9%-
бен  беріле  бастады.  2011  жылы  1  млрд.
-
тан  астам  теңгеге  кредиттер  бойынша 
                      
5 мыңнан астам кепілдік берілді (1.1.3
-
сурет).
 
1.1.3-
сурет. ҚР жоғары оқу орындарының студенттеріне оқу төлемақысы үшін кредиттер беру сызбасы 
 
 
 
 
                                                           
(3) 
кепілдік
 
беру
 
                                                   
                                                                                           
                                                                                                       
(2) 
Өтінім
 
беру
 
«
Қаржы
 
орталығы
» 
АҚ
 
                                                    
 
(1) 
Құжаттарды
 
ұсыну
  
Дереккөз: «Қаржы орталығы» АҚ
 
 
Мемлекеттік білім берудің жинақтау
 
жүйесі
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  білім  беру 
бағдарламасында  қарастырылған  білім  беру  жүйесіне  Мемлекеттік  білім  беру  жинақтау 
жүйесін  (МБЖЖ)  енгізу  маңызды  әлеуметтік  сипатқа  ие
 
болды.    Әлемде  осыған  ұқсас 
жүйе  өз  тиімділігін  дәлелдеді
 
және  халық  оны  белсенді  түрде  пайдалануда.  АҚШ
-
тағы 
«Есептер  529»  бағдарламасы  азаматтарға  жоғары  білім  алу  үшін  қаражат  жинауға 
мүмкіндік береді.
 
Осы оқуға төлемақы төлеу бағдарламасы, салықтық жеңілдіктерге құқық 
бере  отырып 
(Qualified Tuition Programs,  QTPs), 
100  млрд.  доллардан  аса  көлемдегі 
қаржымен
 
қолма
-
қол жұмыс істейді. 
 
2011  жылы  МБЖЖ
-
ны  әзірлеу  және  енгізу  жөніндегі  іс
-
шаралар  іске  асырылды, 
сондай
-
ақ  актуарийлік  есеп  жүргізілді,  МБЖЖ
-
ның  қаржылық
-
экономикалық  үлгісін 
жасады.    «Мемлекеттік  білім
 
берудің  жинақтау  жүйесі  туралы»  және  «Мемлекеттік  білім 
берудің жинақтау жүйесінің
 
мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобалары әзірленді. 
  
   
 
Білім беруді дамытудың 2020 жылға дейінгі Мемлекеттік бағдарламасының бірінші 
кезеңін  іске  асыру  бейінді  мектептер  үшін  жан  басына  шаққандағы  нормативтік 
қаржыландыру әдістемесін әзірлеуді қарастырады (ЮНИСЕФ жобасы).  
 
Мемлекет
 
      «
Қаржы
 
орталығы
» 
АҚ
 
(4) 
Кепілдік
 
беру
 
туралы
 
өтінімдерді
 
қарастыру
 – 50-100% 
Студенттер
 
(
қарыз
 
алушы

(4) 
Кредиттерді ресімдеу және 
ұсыну 
 
 
Әріптес
 
банктер
 
(2) Құжаттар пакетін 
қарау
 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
14
 
           
2011 жылы халықаралық тәжірибені және мектеп бюджетін анықтайтын заңнамалық 
нормативтерді  зерделеу  негізінде  республика
 
мектептерінің  нақты  шығысына  талдау 
жүргізді.  Қазақстан
 
Республикасының  «Білім  туралы»  Заңына  орта,  техникалық  және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының жан басына қаржыландыру тетігін пайдалануға мүмкіндік 
беретін қажетті толықтырулар енгізілді.
 
Орта  білім  беру  ұйымдарын  жан  басына  шаққанда  нормативтік  қаржыландыруды 
есептеудің  Әдістемесі  әзірленді.  2012  жылы 
бірқатар 
аймақтарда
 
аталған 
әдістемені 
сынақтан
 
өткізу жөніндегі дайындық жұмыстарын 
жүргізу  жопарлануда.  ТжКБ  ұйымдарының  жан 
басына қаржыландыру есептеулерінің әдістемесі 
Дүниежүзілік 
банктің 
қарызы 
шеңберінде 
әзірленеді.  ТжКБ  ұйымдарының  жан  басына 
қаржыландыру  есептеулерінің  әдістемесін  сынақтан  өткізу  2013
-
2014  жылдары  екі 
аймақтың
 
базасында өткізу жоспарлануда.
 
Жан  басына  шаққандағы  қаржыландыру  сапалы  білім  беруге  қолжетімділікті  және 
бюджеттік қаражатты тиімді пайдалануды арттыруға мүмкіндік береді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нормативтік 
жан 
басына 
шаққанда  қаржыландыру 
– 
мектеп 
бюджеті 
оқушылар 
санына 
және 
қаржыландыру
 
нормативтеріне 
байланысты  анықталатын,  ал  мектеп 
шығыстарды  жоспарлауда  дербестік 
алатын жүйе.
 
 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
15
 
    
ДЭФ 
– 
бұл  тәуелсіз  халықаралық 
ұйым.  1971  жылы  негізі  қаланған.  
Штаб
-
пәтері  Женева  (Швейцария) 
қаласында 
орналасқан.Қызметінің 
негізгі 
нәтижелерінің 
бірі 
жыл 
сайынғы 
жаһандық 
бәсекеге 
қабілеттілік  туралы  Есебі  болып 
табылады.
 
1.2.  
Қазақстанның білім беру жүйесі: Халықаралық бағалау
 
Қазақстан
 
Республикасында білім беруді дамытудың 2011
-
2020 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасында негізгі мақсат 
– 
білім берудің бәсекелестікке қабілеттілігін 
арттыру,  экономиканың  тұрақты  дамуы  үшін  сапалы  білім  беруге
 
қол
 
жетімділікке
 
жету 
адам капиталын дамыту  арқылы қамтамасыз етілуі қажет деп белгіленген

Қазіргі
 
замандағы жағдайда білім берудің бәсекелестігіне елдің даму
 
болашағы мен 
әл
-
ауқатының  көрсеткіші,  мемлекеттің  экономикалық  қауіпсіздігіне  кепіл  болуы  талап 
етіледі.
 
Жаһандану
 
қазіргі
 
әлемдік үдерістің қайнар көзі болып табыла отырып, мемлекеттер, 
мәдениеттер,  экономика  арасындағы  бәсекелестіктің  артуы
 
ғана  емес,  бірігу, 
ынтымақтастықтың артуымен
 
де сипатталады.
 
Үш
 
негізгі 
орталықтар 
– 
Гарвард 
университетінің  Стратегия  және  бәсекеге 
қабілеттілік  институты  (АҚШ),  Халықаралық 
менеджементті
 
дамыту  институты  (ХМДИ)  және 
Дүниежүзілік  экономикалық  форум  (ДЭФ)  әлем 
елдерінің бәсекеге қабілеттілігін анықтайды және 
даму  үрдісін  зерттейді.  Барлық  елдер  үшін  осы 
рейтингтегі орын дамудың негізгі көрсеткіші болып 
табылады. Елдің бәсекеге  қабілеттілік рейтінгісі жыл сайынғы Дүниежүзілік экономикалық 
форум  ұсынған  Жаһандық  Бәсекеге  қабілеттілік  индексі  (ЖБИ)  арқылы  анықталады. 
Экономикалық дамуының түрлі деңгейлерінде орналасқан 113 айнымалы әлем елдеріне 
бәсекеге қабілеттілігін егжей
-
тегжейлі сипаттайды.
 
Айнымалылардың  жиынтықтың  үштен  екісі  компания  басшыларының  жаһандық 
пікіртерім қорытындысынан құралады.
 
Ол  зерттеліп  отырған  елдердің  бизнестік
-
ахуалына  әсер
 
ететін  кең  көлемді 
факторларды  қамту  және
 
оның
 
үштен  бірі  жалпыға  қолжетімді  көздерден  алынған 
деректер  (халықаралық  ұйымдардың  тұрақты  негізінде  жүзеге  асырылатын  зерттеу 
нәтижелері мен статистикалық мәліметтер). Статистикалық мәліметтердің провайдерлері 
халықаралық ұйымдар, Дүниежүзілік банк, Халықаралық Валюталық Қор, ЮНЕСКО және 
тағы  басқалары,  сондай
-
ақ,  елдің  ұлттық  статистикалық  мәліметтер  базасы  болып 
табылады.
 
Ұлттық
 
бәсекеге  қабілеттілікті  анықтайтын  барлық  айналмалы  12  бақылау 
көрсеткіштеріне біріктірілген:
 
1) 
Институттар;
 
2) 
Инфрақұрылымдар;
 
3) 
Макроэкономикалық орта;
 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
16
 
4) 
Денсаулық сақтау және бастауыш білім;
 
5) 
Жоғары білім және кәсіби даярлық;
 
6) 
Тауар мен қызмет нарығының тиімділігі;
 
7) 
Еңбек нарығының тиімділігі;
 
8) 
Қаржы нарығының дамуы;
 
9) 
Технологиялық деңгей;
 
10)  
Нарық өлшемі;
 
11)  
Компаниялардың
 
бәсекеге қабілеттілігі;
 
12)  
Инновациялық әлеует.
 
Әр
 
индикатордың  жеке  негіздемесі  болады  және  ол  басқа  индикаторлардың 
жағымды  және  жағымсыз  жақтарын  күшейте  немесе  әлсірете  алады.  Мысалы,  елдің 
инновациялық  әлеуетінің  көрсеткішінің  артуы  (12  индикатор)  елдегі  жоғары  білімді, 
индикаторлық  үлесінің  артуынсыз  екіталай 
(4 
және
  5 
индикаторлар),  елдегі  зерттеуді 
                
(8  индикатор)  қаржыландыруға  барабар  талаптарсыз
-
ақ
 
бұл
,  - 
технологиялық 
                             
(9 индикатор) деңгейді
 
арттыра алады.
 
Рейтингке қатысушы барлық елдер үш топқа бөлінеді: өндіріс факторлары есебінен 
дамушы,  ресурстарды  тиімді  пайдалану  есебінен  дамушы
 
және  инновациялық  қызмет 
есебінен дамушы.
 
Зерттеумен  қамтылған  әрбір  ел  үшін,  индексті  есептеуге  пайдаланатын  талдау 
негізінде  анықталған  ең  беделді
 
бәсекелестігінің  артықшылықтықтары
 
мен  кемшіліктері 
бойынша  және    жалпы  тұғырының  нақты
 
қорытындысы  бойынша  ұлттық  экономикасы 
егжей
-
тегжейлі сипатталатын есепті құрастырады.
 
Дүниежүзілік    экономикалық  форумның  (жылдар  динамикасы)  ЖБИ  рейтингісіне 
қатысатын
 
мүшелер санының өсу үрдісі байқалады(1.2.1 кесте)

1.2.1-
кесте.  Динамикадағы ЖБИ
 
(ДЭФ) рейтингісі 
 
 
жылдар 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
Елдер саны 
122 
125 
131 
134 
133 
139 
142 
144 
 
 
Қазақстан
 
тұғыры
 
51 
56 
61 
66 
67 
72 
72 
51 
 
2012 ж.
 
ЖБИ рейтінгісінде Швейцария көшбасшы болып
 
отыр. Сәйкесінше Сингапур 
мен  Финляндия  екінші  және  үшінші  орында.  Тізімнің  бірінші  ондығында
 
Солтүстік  және 
Батыс  Еуропа  елдері  басымдыққа  ие  болуын  жалғастыруда:  жоғары  жолақта  Швеция 
               
(4  орын),  Нидерланды  (5),  Германия  (6),  Құрама  Штаттар
 
(7  орын).  (1.2.2 
– 
кесте, 
қосымша, 1.2.1

кесте).
 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
17
 
 1.2.2- 
кесте. Әлем елдерінің бәсекелестікке қабілеттілік рейтингісі  
 
Елдер
 
ЖБИ индекс 
 
 
ЖБИ индекс
 
 
Өзгерістер
 
 
 
Рейтинг (2012ж).
 
Рейтинг
 
(2011ж.)
 
тренд
 
Швейцария
 Сингапур
 Финляндия
 Швеция
 


-1 
Нидерланды
 Германия
  
Америка Құрама Штаттары
 


-2 
Ұлыбритания
 

10 

Гонконг
 

11 

Жапония
 
10 

-1 
Эстония
 
34 
33 
-1 
Латвия
 
45 
44 
-1 
Қазақстан
 
51 
72 
21 
Литва
 
55 
64 

Словения
 
56 
57 

Иран
 
66 
62 
-4 
Ресей
 
67 
66 
-1 
Украина
 
73 
82 

Грузия
 
77 
88 
11 
Тәжікстан
 
100 
105 

Қырғызстан
 
127 
126 
-1 
Сьерра
-
Леоне
 
143 
— 
— 
Бурунди
 
144 
140 
-4 
Дереккөз: Дүниежүзілік
 
 экономикалық форум: жаһандық
 
бәсекеге
 
қабілеттілік
 
рейтингісі ,2012 
Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достастығы  арасынан  озық  тұғырды  көрсеткен,  рейтингтің 
                
34  жолақта    Эстония,  Литва  (45),  Әзірбайжан  (46),  сәйкесінше,  Латвия  (55),  Ресей  (67). 
Посткеңестік кеңістікте
 
басқа мемлекеттері төмендегідей орналасқан: Украина (73 орын), 
Грузия  (77),  Армения  (82),  Молдова  (87),  Тәжікстан
 
(100)  және  Қырғыстан  (127).  ДЭФ 
рейтінгісінде Беларусь жоқ.
 
Салыстыру үшін, 2011 жылы ТМД елдері келесідей тұғырларды иеленді 
– 
Эстония 
және  Литва  (сәйкесінше  33  және  44  орын),  Әзірбайжан  (55),  Латвия  (64),  Ресей  (6
6), 
Украина  (82),  Грузия  (88),  Армения  (92),  Молдова  (93),  Тәжікстан  (105)  және  Қырғыстан 
(126). Бұл ДЭК рейтінгісінде де Беларусь жоқ

Дүниежүзілік  экономикалық  форум  ЖБҚИ  рейтінгісі  қорытындысы  бойынша 
Қазақстан
 
144 елдердің арасында 51 орынды иеленіп, 2
1-
шіге
 
дейін көтеріліп өз тұғырын 
жақсартты,  бұл  республикадағы  жүргізіліп  жатқан  әлеуметтік  және  экономикалық 
саясаттың тиімділігінің дәлелі

Осылайша,  Қазақстан  алдыңғы  жылдарға  қарағанда  өз  тұғырлық  орнын 
                             
11  көрсеткішке  жақсартқан,  бұл  жұмыстарды  орындау  жауапкершілігін  Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі алған.
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет