Республикасыжүктеу 13.19 Kb.
Pdf просмотр
бет10/16
Дата22.04.2017
өлшемі13.19 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

 
Жыл сайын 
сырттай оқыту нысанында 
оқитын студенттер үлесінің төмендеу үрдісі 
байқалуда. Мысалы, 2009 жылы олардың үлесі 47,3% болса, 2011 жылы 41,2%
-
ды құрады 
49,98
49,46
48,24
49,53
2010 жыл 
2011 жыл
Мемлекеттік ЖОО
Жекеменшік ЖОО

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
68
 
(6,1%-
ға  төмендеген).  Аталған  көрсеткіш    Алматы  (63,6%),  Жамбыл  (63%),  Маңғыстау 
(59,4%) және Қарағанды (59,1%) облыстарында бұрынғыдай жоғары деңгейде.   
 
Индустриалдық
-
инновациялық даму сұраныстарына сай бакалаврларды дайындау 
құрылымында  техникалық  және  технологиялық  мамандықтардың  басымдылық  үрдісіне 
     
ие  болғаны  байқалады.  Соған  қарамастан  құрылыс  саласындағы  жоғары  білікті 
мамандардың үлесі төмен қалпында қалуда.Ағылшын тіліне ертерек үйретуге өтуді есепке 
ала отырып көптілді мамандарды дайындауға мемлекеттік тапсырыстың өсуін алдын ала 
ескеру
 
ұсынылады (2.4.3

сурет).
 
2.4.3-
сурет. Бакалавриат мамандықтарының топтары 2011 жыл, %
    
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
2011  жылы  білім  алушылардың  көпшілігі  «Әлеуметтік  ғылымдар,  экономика  және 
бизнес»  (25%),  «Білім  беру»  (23%),  «Техникалық  ғылымдар  және  технология» 
                     
(21%) сияқты мамандықтар топтарына барады, ал «Ветеринария» мамандығына келетін 
студенттердің саны аз (0,6%).
 
Жас  ерекшелік  шкаласы  бойынша  студенттер  санына  жүргізілген  талдау  жоғары 
білімді  негізінен  18
-
22  жастағылар  алатынын  көрсетті.  23
-
24  жастағылармен 
салыстырғанда аталған білім беру деңгейінде 25
-
29 жас санатындағы білім алушылардың 
сандық көрсеткішінің жоғары екендігі байқалуда.
 
Шетелдік  студенттердің
 
республиканың  жоғары  оқу  орындарында  білім  алуға 
қызығушылығын
 
туғызу  мақсатына  жету  әлі  де  өзекті  болып  отыр.
 
2011  жылы  шетел 
студенттерінің  саны  10,4
-
ды  құрады.  Оның  үстіне  мұндай  студенттердің  көбісі  Алматы 
қаласының  жоғарғы  оқу  орындарында  оқиды.  Шетелдік  студенттердің  көпшілігі
 
халықаралық келісім
 
аясында білім алуда. Осылайша, 2011 жылдың өзінде 259 шетелдік
 - 
Тәжікстан,  ҚХР,  Беларусь,  Румыния,  Моңғолия,  Ауғанстан  Ислам  Республикасы 
азаматтары білім гранттарының иегерлері атанған. 
 (2.4.2-
кесте). 
 
 
 
23
12
4
22
16
12
39
12
12
2 6
2
образование
гуманитарные науки
право
искусство
социальные науки и бизнес
естественные науки
технические науки и технологии 
сельскохозяйственные науки
услуги
военное дело и безопастность
здравоохранение
ветеринария
Білім
Қызмет
Денсаулы
қ сақтау
Ветеринария
Гуманитарлы
қ ғылымдар
Өнер
Әлеуметтік ғылымдар және 
бизнес
Жаратылыстану 
ғылымдары
Техникалы
қ ғылымдар және 
технология
Ауылшаруашылы
ғы
Құқық
Білім
Қызмет
Денсаулы
қ сақтау
Ветеринария
Гуманитарлы
қ ғылымдар
Өнер
Әлеуметтік ғылымдар және 
бизнес
Жаратылыстану 
ғылымдары
Техникалы
қ ғылымдар және 
технология
Ауылшаруашылы
ғы
Құқық
Білім
Қызмет
Денсаулы
қ сақтау
Ветеринария
Гуманитарлы
қ ғылымдар
Өнер
Әлеуметтік ғылымдар және 
бизнес
Жаратылыстану 
ғылымдары
Техникалы
қ ғылымдар және 
технология
Ауылшаруашылы
ғы
Құқық
Білім
Қызмет көрсету
Денсаулық сақтау
Ветеринария
Гуманитарлық ғылымдар
Өнер
Әлеуметтік ғылымдар және 
бизнес
Жаратылыстану ғылымдары
Техникалық ғылымдар мен 
технология
Ауылшаруашылығы
Құқық
Әскери іс және қауіпсіздік

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
69
 
2.4.2-
кесте. Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алушы шетелдік студенттердің саны, адам 
 
 
2009 
2010 
2011 
+/- 
Барлық білім алушылар
 
11974 
10361 
8982 
2992 
 
Жақын шетелдерден
 
7987 
7602 
6429 
- 1558 
Балтық жағалауы елдерінен (Латвия)
 
Алыс шетелдерден
 
4430 
3647 
3983 
- 447 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері
 
Шетел  студенттерін  республика  жоғарғы  білім  беру  жүйесіне    келтіру  мәселесін 
шешу  үшін  Болон  процесі  елдерінің  озық  тәжірибесін  ескере  отырып  тұжырымдамалық 
құжат әзірлеу ұсынылады.
 
Білім  беру  жүйесінің  нәтижелілік  көрсеткіші 
– 
білім  алушылар  контингентінің
 
қозғалысы
 
мәселесі
 
өзекті күйінде қалып отыр. 2011 жылы 2010 жылмен салыстырғанда 
кету коэффициенті 1%
-
ға ұлғайған. Осылайша, үш жылда аталған көрсеткіштің төмендеу 
үрдісі өзгерген.
 
ҚР
 
Статистика  агенттігінің  деректері  бойынша  студенттердің  жоғары  оқу 
орындарынан кету үлесінің жоғары болу себептерінің бірі «қаржылық қиындықтар» болып 
табылады (20,7%). Бұл ретте «үлгермеу» себебімен 8,6% адам, «оқу тәртібін, ішкі тәртіп 
ережелерін  және  оқу  орнының  Жарғысын  бұзғаны  үшін» 
– 
17,9%  адам,  «өз  еркімен» 
– 
17,1% адам кеткен. 12,4% адам «басқа жоғары оқу орындарына ауысқан».     
 
 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрларды даярлау
 
республиканың
  
жоғары оқу 
орнында, сонымен қатар ғылыми ұйымдарында да 
 
жүзеге асырылды. 
Магистранттардың 
жалпы  саны 
21 
159  адамды  құрады,  олардың  62,3%
-
ы  ақылы  білім  беру  қызметтерін 
алады.  
 
 
Аймақтық
 
салыстыруда  магистранттардың  саны  Алматы  (7  628)  және  Астана
                 
(1 
839  адам)  қалаларында  және  Қарағанды  (1  318),  Оңтүстік  Қазақстан  (1
 
301  адам) 
облыстарында
 
көп.  Бұл  ретте  Солтүстік  Қазақстан  (96)  және  Алматы  облыстарындағы 
(100) магистранттар саны аз. 
 
 
Магистартура  деңгейінде  білім  алушылардың  негізгі  үлесі  «Әлеуметтік  ғылымдар 
және  бизнес»  (13,8%),  «Техникалық  ғылымдар  және  технология»  (17,1%),  «Білім
 
беру
» 
(13,9%),  «Құқық»  (11%)  сияқты  мамандықтарға  тиесілі.  «Ветеринария»  (0,8%), 
«Ауылшаруашылық  ғылымдары»  (2,4%),  «Өнер»  (2,1%),  «Қызмет  көрсету»  (2,8%) 
мамандықтары бойынша студенттер даярлау үлесі төмен деңгейде қалып отыр.
 
2011 жылы докторанттардың жалпы саны 1
 
337 адамды құрады.  Докторантурада
 
білім  алушылардың  саны  мынадай 

«Әлеуметтік  ғылымдар  және  бизнес» 
–                         
26,6%, «Техникалық ғылымдар және технология» 
– 
22,2%, «Жаратылыстану ғылымдары» 
–  14,1%. 
Докторанттар  мен  магистранттардың  көпшілігін  Алматы  (830  адам)  және 
              

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
70
 
Астана (214) қалаларындағы жоғары оқу орындары дайындайды. Оларды даярлау Атырау 
облысында ғана жүзеге асырылмайды.   
 
Оқу  салалары  бойынша  2011  жылғы  бітірушілерді 
бөлуге  жүргізілген 
салыстырмалы  талдау  «Әлеуметтік  ғылымдар  және  бизнес»  (30,4%),  «Білім» 
                          
(20,9%)  «Техникалық  ғылымдар  және  технология»  (20%)  сияқты  мамандықтар  топтарын 
бітірушілер  санының  басым  болғанын  көрсетті.  Экономиканы  дамыту  үшін  маңызды 
болып  саналатын  «Ауылшаруашылық  ғылымдары»  (1%)  және  «Ветеринария» 
                    
(0,4%) мамандықтарын
 
бітірушілердің үлесі аз.
  
Жалпы  республика  бойынша  2010  жылмен  салыстырғанда  жоғары  білімді 
мамандардың  бітіру  көрсеткішінің  аздап  төмендегені  (0,64%
-
ға)  байқалады.  Бұл  ретте 
басқа  жағдай 
оқытудың  сырттай  және  кешкі  нысандарында 
бітіру  көрсеткіші  бойынша 
қалыптасады.  Мысалы,  кешкі  оқыту  нысаны  бойынша  бітіргендер  саны  35,6%
-
ға  және 
сырттай  бөлімде  4,2%
-
ға  артқан.  Бұл  Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасының «өмір бойы оқу» принципін іске асырудың оң үрдісі болып 
табылады (2.4.3
-
кесте).
    
 
 
2.4.3-
кесте. Жоғары білімді мамандардың бітіруі, мың адам
 
  
2010-2011 
2011-2012 
Мамандардың жалпы саны, оның ішінде  
 
161 964 
160 934 
 
күндізгі оқыту нысаны бойынша
 
75 823 
70 784 
 
кешкі оқыту нысаны бойынша
 
479 
744 
сырттай оқыту нысаны бойынша
 
85 662 
89 406 
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
 
Өңірлер
 
бөлінісінде 
бакалаврлардың бітіру 
көрсеткіші 2010 жылмен салыстырғанда 
Алматы  қаласында  1
 643-
ке,  Павлодар  облысында 
– 
792  және  Алматы  облысында 
–                 
448 адамға төмендегенін көрсетеді. Атырау облысында 23
-
ке және Маңғыстау облысында 
53-
ке төмендеген. Оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарында бітіру көрсеткішінің 
500 адамға көбейгендігі байқалуда. 
 
ҚР
 
Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жылы 
магистранттар бітіруінің
 
сандық көрсеткіші 8
 
353 адамды құрады. Бұл ретте магистрлік диссертацияны 8
 
266 адам 
ғана қорғаған. Гендерлік аспектіде әйел жынысты магистрлердің бітіруі басым болып отыр 
(5 231). 
Бітірген докторанттар 
саны 159 адамды құрады, оның ішінде PhD доктор ғылыми 
дәрежесін  111  адам  ғана  алған.  2011  жылы  республиканың  бес  облысында  (Ақмола, 
Алматы,  Атырау,  Батыс  Қазақстан  және  Қостанай)  докторанттардың  бітіруі  жүзеге 
асырылмаған. 
     
   
 
 
 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
71
 
Мемлекеттік білім беру тапсырысы
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасында 
Қазақстан  Республикасын  үдемелі  индустриалдық
-
инновациялық  дамудың  мемлекеттік 
бағдарламасының қажеттіліктеріне сәйкес мемлекеттік тапсырыс құрылымына өзгерістер 
енгізу қарастырылған. 
 
2011  жылы  2010  жылмен  салыстырғанда  жоғары  білімді  кадрларды  даярлауға 
арналған мемлекеттік тапсырыс көлемі 1,7%
-
ға, оның ішінде «Техникалық ғылымдар және 
технология»  (+362),  «Жаратылыстану  ғылымдары»  (+350)  және  «Ауылшаруашылық 
ғылымдары»  (+200)  сияқты  мамандықтардың  топтары  бойынша  даярлауға  көбейген. 
Сонымен  қатар  «Білім»  мамандығы  бойынша  мемлекеттік  тапсырыс  қысқарған  (
-1000) 
(2.4.4-
кесте).2011  жылы  тұңғыш  рет  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша  Назарбаев 
университетіне 500 білім гранты көлемінде оқуға қабылдау жүзеге асырылған.
  
2.4.4-
кесте. Жоғары білімді мамандарды даярлау, мемлекеттік тапсырыс, адам  
 
 
Бакалавриат
 
2010 
2011 
Гранттар, соның ішінде:
 
35 425 
36 046 
күндізгі оқытуға
 
34 425 
35 046 
сырттай оқытуға
 
1000 
1000 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері
 
Осылайша,  жоғары  білімді  мамандар  даярлау  құрылымында  гуманитарлық  және 
техникалық  бағыттағы  мамандықтар  тобы  көбірек.  Бұнымен  қатар
 
жоғары  білімі  бар 
жоғары  білікті  мамандарды  даярлау  ҮИИДМД  жүзеге  асыру  үшін  жұмыс  берушілердің 
талаптарын  ескере  отырып    және    өңірлік  еңбек  нарығын  дамытуды  болжауға  сәйкес 
жүзеге асыру қажет.
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасын
 
іске 
асырудың  алғашқы  жылында  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білімді  кадрларды  даярлауға 
арналған  мемлекеттік  тапсырыс  көлемі  магистратура  мен  докторантура  бойынша  да 
ұлғайды.  Мысалы,  2011  жылы  2010  жылмен  салыстырғанда  магистрлерді  даярлауға 
арналған мемлекеттік тапсырыс көлемі 83,8
  %-
ға, PhD докторларды даярлау 
–  150  %-
ға 
ұлғайған.
 
 
PhD докторларды даярлауда айтарлықтай өзгерістер үрдісі байқалады 

нысаналы 
дайындау  механизмі  енгізілген,  ғылыми
-
зерттеу  ұйымдарымен  келісім
-
шарттар  жасау 
міндетті  талаптарын  орындаған    базалық  жоғарғы  оқу  орындары  айқындалған. 
Магистратура  мен  докторантураның    білім  бағдарламасы
 
талаптарында  білім 
алушылардың  шетелдік  тағлымдамасы,  біріккен  зерттеулер  жүргізу,  ал  докторантурада 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
72
 
белгілі  шетелдік  ғалым
-
кеңесшінің  болуы  шарт.  Осылайша  жоғары  білікті  ғылыми  және 
ғылыми
-
педагогикалық кадрларды сапалы даярлау үрдісі күшейтілген.
 
 
Жоғары  және  жоғарыдан  кейінгі  білімі  бар  мамандарды  даярлауға  деген 
мемлекеттік  тапсырыс  көлемінің  ұлғаюына  қарамастан  құрылыс,  био

және 
нанотехнологиялар, мектепке дейінгі, қосымша және инклюзивті білім беру салаларында 
жоғары білікті кадрларға деген сұраныс
  
әлі сақталуда. Бұл үшін еңбек нарығын болжау 
үрдісін  есепке  ала  отырып  мемлекеттік  тапсырыстың  нақты  бөліну  әдісін  әзірлеп  шығу 
қажет.
 
 
Жоғары білім
 
берудің
 
еуропалық аймағына кірігуді қамтамасыз ету 
 
Әлемдік
 
білім  деңгейіне  қол  жеткізуге  және  бірыңғай  білім  беру  кеңістігіне  енуге 
талпына  отырып,  республиканың  жоғары  мектебі  Болон  декларациясының  өлшемдерін
 
орындау бойынша бірқатар мақсаттарға қол жеткізді. 
 
Жоғары білім берудің еуропалық аймағына кірігуді жүзеге асыру үшін нормативтік
-
құқықтық  база  жаңартылды

Дублин  дискрипторларын,  модульдік  білім  беру 
бағдарламаларын,  Кредиттерді  қайта  тапсырудың  еуропалық  жүйесін  қарастыратын 
оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастырудың
 
Ережелері
 
бекітілді. 2015 жылға қарай кредиттерді ауыстырудың еуропалық жүйесінің типі бойынша 
(ECTS)  кредиттерді  қайта  тапсырудың  қазақстандық  моделін  енгізген  жоғары  оқу 
орындарының  үлесін  100%
-
ға  жеткізу  Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі 
Мемлекеттік  бағдарламасы  көрсеткіштерінің  бірі  болып  табылады.  2011  жылы  бұл 
көрсеткіш 28%
-
ды құрады.
 
Республиканың біріккен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын жоғарғы оқу 
орындар  желісінің  кеңейгенін  байқауға  болады.
 
2011  жылы  37  жоғары  оқу  орнының 
                 
398  маманы  аталған  бағдарлама  шеңберінде  «Геомеханика  және  геоинженерия» 
                 
(AGH  Universiti  of  Science  and  Technology),  «Су  ресурстары  және  суды  пайдалану» 
             
(АҚШ,  Кентуки  Университеті,  Колорадо  Университеті),  «Геологиялық  барлау»  (Ресей) 
сияқты ел экономикасы үшін неғұрлым қажетті мамандықтар бойынша оқуын аяқтады.  
 
Студенттерді  кемінде  бір  академиялық  кезең  шетелде  оқыту  арқылы  ішкі  және 
сыртқы 
академиялық  ұтқырлықты 
күшейту  жұмыстары  жандандырылды.  Қазақстан 
Республикасы  жоғарғы  оқу  орындарында  білім  алушыларының  академиялық  ұтқырлығы 
Тұжырымдамасы,  шет  елге,  оның  ішінде  академиялық  ұтқырлық  аясында  оқытуға 
жіберуге  жолдама  беру  Ережелері  қабылданды.  Осылайша,  2011  жылы  республикалық 
бюджеттен 350 магистрант әлемнің 25 елінде  97 шетелдік жоғары оқу орнына барып білім 
алып келді.
 
Қазақстан
-
француз  жоғарғы  оқу  орындары  Екінші  халықаралық  «Мамандарды 
даярлауды  дамыту  және  академиялық  ұтқырлық:  тәжірибе  алмасу,  проблемалар  мен 

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                        Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                                                                                                       
және бағалау орталығы
 
73
 
перспективалар» атты форумының нәтижесінде
 
қазақстандық және француз жоғарғы оқу 
орындары  арасындағы  ынтымақтастық  бойынша    19  меморандум  мен  келісімдерге  қол 
қойылды.  Академиялық  ұтқырлық  бойынша  Халықаралық  семинар  аясында  Ресей, 
Белорусь,
 
Қырғызстан,  Тәжікстан  және  Арменияның  жоғарғы  оқу  орындарының 
                          
17 ректорлары арасында Еуразиялық кеңістіктегі жоғарғы оқу орындары Меморандумы 
-  
Тараз декларациясының жаңа парағына қол қойылды.
 
2011  жылы
 
шетелдік  ғалымдар  мен  оқытушыларды
 
қаржыландыру 
бағдарламасының  көлемі
 
10  есеге  өскен.  Әлем  елдерінің  жетекші  жоғарғы  оқу 
орындарынан  1717  шетелдік  ғалымдар
 
мен  кеңесшілер  республиканың  42  жоғарғы  оқу 
орындарындағы  студенттер  мен  магистранттардың  ғылыми  қызметтерін  ұйымдастыру 
жұмыстарына  тартылған.Осы  бағыттағы  жұмыстардың  көшбасшысы  болып  Назарбаев 
Университеті
 
тұр,
 
ол жетекші халықаралық ғылыми ұйымдармен және университеттермен 
ресми серіктестікте барлық академиялық және ғылыми
-
зерттеу бағдарламаларын жүзеге 
асыруда.
 
Қазақстандық
 
жоғарғы  оқу  орындарының  стартегиялық  серіктесі  болып,  Техас 
университеті  (АҚШ),  Хосео 
 
университеті  (Оңтүстік  Корея),Отто
 
фон  Гуэрике 
                                
ат.  Университет  (Германия),  Вроцлав  университеті  (Польша),  Минесотта  университеті 
(АҚШ),  Роберт  Гордон  университеті  (Ұлыбритания),  Мюнхен  техникалық  университеті, 
Штутгарт  университеті  (Германия),  Акита  университеті  (Жапония),  Москва  болат  пен 
қорытпа  институты,  Томск  политехникалық  университеті,  РҒА  есептеу  технологиясы 
Институты және т.б.
 
Республика  жоғарғы  оқу  орындарына  тартылған  шетелдік  ғалымдардың 
жұмысының  нәтижелілігі  үшін  олардың  ұзақ  мерзімге  келуі  мен
 
сапалы  іріктелуі 
механизмін жасау қажет.
 
Жоғарғы  және жоғарыдан  кейінгі  білім  беру  жүйесіндегі  халықаралық  серіктестікті 
дамыту  оның  халықаралық  білім  және  ғылым  кеңістіктігіне  кірігуінің  ажыратылмас  бөлігі 
болып  табылады.  Осы  бағытта  екіжақты  124  үкіметаралық  келісім
-
шарттар  мен 
меморандумдар  жүзеге  асырылуда.  Біріккен  жобалар
 
Еуропа  Кеңесімен,  Еуроодақпен, 
Болон  процесі  хатшылығымен,  Университеттердің  Ұлы  Хартиясы  Обсерваториясымен 
жүзеге асырылуы байқалады.Еуразиядағы білім беру ұтқырлығын жүзеге асыру үшін
 
ТМД 
елдерінің Желілік Университеті және ШСҰ елдері Университетімен қызметтесу жалғасуда.
 
Эразмус  Мундус  (Erazmus  Mundus),    ТЕМПУС  (ТEMPUC)  және    ДААД    аясында 
 
Болон процесі қағидаттарына сәйкес
 
біріккен білім беру бағдарламаларын қазақстандық 
21 
жоғарғы  оқу  орыны  жүзеге  асыруда.  Білім  алушылардың  академиялық  ұтқырлығын 
алға бастыру үшін ҚР БҒМ
-
нің Болон процесі Орталығына әлемдік білім кеңістігіне кірігу 
саясатын  жүзеге  асыру  бойынша    жоғарғы  оқу  орындарының  жұмыстарын  үйлестіруді 
күшейту керек.
    
             

ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА
 
 
                           Ұлттық
 
білім беру статистикасы
 
                      
және бағалау орталығы
 
74
 
Ғылыми
-
педагогикалық кадрлар
 
Республикадағы  жоғары  мектеп  жүйесін  жаңғырту,  оқытудың  инновациялық 
нысандары  мен  әдістерін  енгізу  тұлғаға  және  ғылыми
-
педагогикалық  қызметкерлердің 
кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қояды. 
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасы 
профессорлық
-
оқытушылық  құрамның  жүйелі  қалыптасуының  және  бірлесіп  жұмыс  істеу 
практикасының  болмауы  сияқты  аспектілерді  республиканың  жоғары  білім  жүйесіндегі 
әлсіз  жақтардың  бірі  деп  айқындайды.    Аталған  проблеманы  шешу  үшін  жоғары  білікті 
ғылыми және ғылыми
-
педагогикалық кадрларды даярлау міндеті қойылды. 
 
Республикадағы жоғары оқу орындарының профессорлық
-
оқытушылық құрамының 
сандық көрсеткіштері магистр академиялық дәрежесі бар оқытушылар есебінен ұлғайды

Олардың саны 2011 жылы 6
 
057 адамды құрады. PhD (философия) докторлары ғылыми 
дәрежесі бар (жаңа жіктеу) ПОҚ 473
-
ті, бейіні бойынша доктор 305
-
ті құрады.  
 
Осылайша, жоғары мектеп жүйесіндегі кадрлық әлеует магистрлер (8,1%)  мен 
PhD 
(философия)  докторлары 
(23,5%) 
үлесінің
 
өсуімен  байқалды.  Бұл  ретте  2010  жылмен 
салыстырғанда бейіні бойынша докторлар үлесінің төмендігі 
(7,9%) 
байқалуда

2010  жылмен  салыстырғанда  магистр  академиялық  дәрежесі  бар  ғылыми
-
педагогикалық  құрамның  сандық  көрсеткішінің  өсу  динамикасы  Қызылорда                      
          
(+ 50%), Ақтөбе (+ 42,3%) және Атырау (+ 41 %) облыстарында байқалады.
 
Магистр  (1  575), 
Ph
D  (философия)  докторы  (249)  және  бейіні  бойынша  доктор 
              
(182  адам)  оқытушылардың  ең  көп  үлесі  Алматы  қаласында.  Бұл  жоғары  оқу  орындары 
санының  көптігімен  байланысты  (47  бірлік).  Облыстар  бөлінісінде  бейіні  бойынша 
докторлар  саны  Қарағанды  облысында  көп  (65  адам).  Бұл  ретте  Атырау  және  Батыс 
Қазақстан  облыстарындағы  ПОҚ
-
да  PhD  (философия)  докторлар  мен  бейіні  бойынша 
докторлар жоқ
.   
ҚР
 
Статистика  агенттігінің  деректері  бойынша  2011  жылы  ғылым  докторларының 
саны 3
 
623 адамды, ғылым кандидаттары
 14 
722 адамды құрады. 
 
2011  жылы  республиканың  жоғары  оқу  орындарында  оқытушылық  қызметті 
                
40 
538  адам  жүргізді.  ПОҚ  саны  938  адамға  өскен.  Гендерлік  аспектіде  ПОҚ
-
та  әйел 
адамдар басым (25 970). 
 
Меншік  нысандары  бойынша  ПОҚ
-
тың  сандық  көрсеткіші  жекеменшік  жоғары  оқу 
орындарында жұмыс істейтін оқытушылардың үлесі 
3,3%-
ға өскенін көрсетеді (2011 жылы 
– 37,4%).  
Сонымен  қатар  аталған  көрсеткіш  мемлекеттік  жоғары  оқу  орындарында  2,4%
-
ға 
және  басқа  мемлекеттер  меншігіндегі  жоғары  оқу  орындарында  0,95%
-
ға  төмендеді. 
Аймақтық
 
салыстыруда  аталған  көрсеткішті  өзгертуге  Астана  қаласының  жекеменшік 
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет