Республикасы


- сурет. Магистратура мамандықтарының бағыты, 2011 жыл, %жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет18/36
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
#7499
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36

2.4.9-
сурет. Магистратура мамандықтарының бағыты, 2011 жыл, %
-
 
 
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
11,9 13,6 12,3 15,9
8,8
11,5 12,8
8,4
8,6
17,7
5,1
10,3 14,2
8,4
13,4 16,8 11,4
12,9
11
10,4
12,7
12
12,2 11,9
7,7
12,2 14,1
35,2
13,1 12,6
7,1
15,7
8,9
12,9
2010 жыл
2011 жыл
16%
10%
3%
15%
13%
9%
34%
образование
гуманитарные науки
право
искусство
социальные науки и бизнес
естественные науки
технические науки и 
технологии 
білім
гуманитарлық ғылымдар
құқық
өнер
әлеуметтік ғылымдар 
және бизнес
жаратылыстану 
ғылымдары
техникалық ғылымдар 
және технология

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
133
 
2011 жылы докторанттардың жалпы саны 1
 
337 адамды құрады.  Докторантурада
 
білім  алушылардың  саны  мынадай 

«Әлеуметтік  ғылымдар  және  бизнес» 
–  26,6%, 
«Техникалық  ғылымдар  және  технология» 
– 
22,2%,  «Жаратылыстану  ғылымдары» 
– 
14,1%.  Докторанттар  мен  магистранттардың  көпшілігін  Алматы  (830  адам)  және  Астана 
(214)  қалаларындағы  жоғары  оқу  орындары  дайындайды.  Оларды  даярлау  Атырау 
облысында ғана жүзеге асырылмайды.   
 
Оқу  салалары  бойынша  2011  жылғы  бітірушілерді 
бөлуге  жүргізілген 
салыстырмалы  талдау  «Әлеуметтік  ғылымдар  және  бизнес»  (30,4%),  «Білім»  (20,9%) 
«Техникалық  ғылымдар  және  технология»  (20%)  сияқты  мамандықтар  топтарын 
бітірушілер  санының  басым  болғанын  көрсетті.  Экономиканы  дамыту  үшін  маңызды 
болып  саналатын  «Ауылшаруашылық  ғылымдары»  (1%)  және  «Ветеринария»  (0,4%) 
мамандықтарын бітірушілердің үлесі аз (2.4.10
-
сурет).  
 
2.4.10-
сурет. Бітірушілерді оқыту салалары бойынша бөлу, %  
 
 
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
Жалпы республика бойынша 2010 жылмен салыстырғанда жоғары білімді мамандардың 
бітіру  көрсеткішінің  аздап  төмендегені  (0,64%
-
ға)  байқалады.  Бұл  ретте  басқа  жағдайда
 
оқытудың  сырттай  және  кешкі  нысандарында 
бітіру  көрсеткіші  бойынша  қалыптасады. 
Мысалы, кешкі оқыту нысаны бойынша бітіргендер саны 35,6%
-
ға және сырттай бөлімде 
4,2%-
ға  артқан.
 
Бұл  Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  мемлекеттік 
бағдарламасының  «өмір  бойы  оқу»
 
принципін  іске  асырудың  оң  үрдісі  болып  табылады 
(2.4.3-
кесте).  
    
 
2.4.3-
кесте. Жоғары білімді мамандардың бітіруі, мың адам
 
  
2010-2011 
2011-2012 
Мамандардың жалпы саны, оның ішінде  
 
161 964 
160 934 
 
күндізгі оқыту нысаны бойынша
 
75 823 
70 784 
 
кешкі оқыту нысаны бойынша
 
479 
744 
сырттай оқыту нысаны бойынша
 
85 662 
89 406 
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
21,0%
2,7%
13,9%
1,5%
30,5%
2,3%
20,1%
1,0% 4,4%
2,2%
0,4%
Образование  
Гуманитарные науки
Право
Искусство
Социальные науки, экономика и бизнес
Естественные науки  
Технические науки и технологии
Сельскохозяйственные науки
Услуги
Здравоохранение и социальное 
обеспечение  
Ветеринария
Білім
Гуманитарлық ғылымдар
Құқық
Өнер
Әлеуметтік ғылымдар және бизнес
Жаратылыстану ғылымдары
Техникалық ғылымдар және 
технология
Ауылшаруашылығы
Қызмет
Денсаулық сақтау және әлеуметтік  
қамтамассыздандыру 
Ветеринария

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
134
 
 
Аймақтар
 
бөлінісінде 
бакалаврлардың  бітіру 
көрсеткіші  2010  жылмен 
салыстырғанда  Алматы  қаласында  1
 643-
ке,  Павлодар  облысында 
– 
792  және  Алматы 
облысында 
– 
448  адамға  төмендегенін  көрсетеді.  Атырау  облысында  23
-
ке  және 
Маңғыстау  облысында  53
-
ке  төмендеген.  Оңтүстік  Қазақстан  және  Қарағанды 
облыстарында бітіру көрсеткішінің 500 адамға көбейгендігі байқалуда. 
 
ҚР
 
Статистика  агенттігінің  деректері  бойынша  2011  жылы 
бітіруші  магистранттар 
сандық көрсеткіші 8
 
353 адамды құрады. Бұл ретте магистрлік диссертацияны 8
 
266 адам 
ғана қорғаған. Гендерлік аспектіде әйел жынысты магистрлердің бітіруі басым болып отыр 
(5 231). 
Бітірген докторанттар 
саны 159 адамды құрады, оның ішінде PhD доктор ғылыми 
дәрежесін  111  адам  ғана  алған.  2011  жылы  республиканың  бес  облысында  (Ақмола, 
Алматы,  Атырау,  Батыс  Қазақстан  және  Қостанай)  докторанттардың  бітіруі  жүзеге 
асырылмаған. 
        
 
 
          
Мемлекеттік білім беру тапсырысы
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасында 
Қазақстан  Республикасын  үдемелі  индустриалдық
-
инновациялық  дамудың  мемлекеттік 
бағдарламасының қажеттіліктеріне сәйкес мемлекеттік тапсырыс құрылымына өзгерістер 
енгізу қарастырылған. 
 
2011  жылы  2010  жылмен  салыстырғанда  жоғары  білімді  кадрларды  даярлауға 
арналған мемлекеттік тапсырыс көлемі 1,7%
-
ға, оның ішінде «Техникалық ғылымдар және 
технология»  (+362),  «Жаратылыстану  ғылымдары»  (+350)  және  «Ауылшаруашылық 
ғылымдары»  (+200)  сияқты  мамандықтардың  топтары  бойынша  даярлауға  көбейген. 
Сонымен  қатар  «Білім
 
беру»  мамандығы  бойынша  мемлекеттік  тапсырыс  қысқарған 
                 
(-1000) (2.4.4-
кесте).2011  жылы  тұңғыш  рет  бакалавриат  бағдарламасы  бойынша 
Назарбаев университетіне 500 білім гранты көлемінде оқуға қабылдау жүзеге асырылған. 
 
2.4.4-
кесте. Жоғары білімді мамандарды даярлау, мемлекеттік тапсырыс, адам  
 
 
Бакалавриат
 
2010 
2011 
Гранттар, соның ішінде:
 
35 425 
36 046 
күндізгі оқытуға
 
34 425 
35 046 
сырттай оқытуға
 
1 000 
1 000 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері
 
Осылайша,  жоғары  білімді  мамандар  даярлау  құрылымында  гуманитарлық  және 
техникалық  бағыттағы  мамандықтар  тобы  көбірек.  Бұнымен  қатар  жоғары  білімі  бар 
жоғары  білікті  мамандарды  даярлау  ҮИИДМД  жүзеге  асыру  үшін  жұмыс  берушілердің 
талаптарын  ескеріп
  
және    өңірлік  еңбек  нарығын  дамытудың  болжауларына  сәйкес 
жүргізілуі талап етіледі


                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
135
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасын
 
іске 
асырудың  алғашқы  жылында  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білімді  кадрларды  даярлауға 
арналған  мемлекеттік  тапсырыс  көлемі  магистратура  мен  докторантура  бойынша  да 
ұлғайды.  Мысалы,  2011  жылы  2010  жылмен  салыстырғанда  магистрлерді  даярлауға 
арналған мемлекеттік тапсырыс көлемі 83,8
  %-
ға, PhD докторларды даярлау 
–  150  %-
ға 
ұлғайған (2.4.11
-
сурет).
 
2.4.11-
сурет. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімді кадрларды даярлау, мемлекеттік тапсырыс, адам
 
 
Дереккөз: ҚР БҒМ мәліметтері
 
 
PhD докторларды даярлауда айтарлықтай өзгерістер үрдісі байқалады 
– 
мақсатты 
 
дайындау  механизмі  енгізілген,  ғылыми
-
зерттеу  ұйымдарымен  келісім
-
шарттар  жасау 
міндетті  талаптарын  орындаған    базалық  жоғарғы  оқу  орындары  айқындалған. 
Магистратура  мен  докторантураның    білім  бағдарламасы  талаптарында  білім 
алушылардың  шетелдік  тағлымдамасы,  біріккен  зерттеулер  жүргізу,  ал  докторантурада 
белгілі  шетелдік  ғалым
-
кеңесшінің  болуы  шарт.  Осылайша  жоғары  білікті  ғылыми  және 
ғылыми
-
педагогикалық кадрларды сапалы даярлау үрдісі күшейтілген.
 
 
Жоғары  және  жоғарыдан  кейінгі  білімі  бар  мамандарды  даярлауға  деген 
мемлекеттік  тапсырыс  көлемінің  ұлғаюына  қарамастан  құрылыс,  био

және 
нанотехнологиялар, мектепке дейінгі, қосымша және инклюзивті білім беру салаларында 
жоғары білікті кадрларға деген сұраныс
  
әлі сақталуда. Бұл үшін еңбек нарығын болжау 
үрдісін есепке ала отырып мемлекеттік тапсырыстың нақты бөліну әдісін әзірлеп шығару
 
қажет.
 
 
           
Жоғары білімнің еуропалық аймағына кірігуді қамтамасыз ету 
 
Әлемдік
 
білім  деңгейіне  қол  жеткізуге  және  бірыңғай  білім  беру  кеңістігіне  енуге 
талпына  отырып,
 
республиканың  жоғары  мектебі  Болон  декларациясының  өлшемдерін
 
орындау бойынша бірқатар мақсаттарға қол жеткізді. 
 
Жоғары
 
білім берудің еуропалық аймағына кірігуді жүзеге асыру үшін нормативтік
-
құқықтық  база  жаңартылды.  Дублин  дискрипторларын,  модульдік  білім  беру 
бағдарламаларын,  Кредиттерді  қайта  тапсырудың  еуропалық  жүйесін  қарастыратын 
оқытудың  кредиттік  технологиясы  бойынша  оқу  процесін  ұйымдастырудың  Ережелері
 
2719
5159
200
500
2010 жыл
2011 жыл
магистратура
докторантура

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
136
 
бекітілді. 2015 жылға қарай кредиттерді ауыстырудың еуропалық жүйесінің типі бойынша 
(ECTS)  кредиттерді  қайта  тапсырудың  қазақстандық  моделін  енгізген  жоғары  оқу 
орындарының  үлесін  100%
-
ға  жеткізу  Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі 
Мемлекеттік  бағдарламасы  көрсеткіштерінің  бірі  болып  табылады.  2011  жылы  бұл 
көрсеткіш 28%
-
ды құрады.
 
Республиканың біріккен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын жоғарғы оқу 
орындар  желісінің  кеңейгенін  байқауға  болады.
  2011 
жылы  37  жоғары  оқу  орнының 
                  
398  маманы  аталған  бағдарлама  шеңберінде  «Геомеханика  және  геоинженерия» 
                 
(AGH  Universiti  of  Science  and  Technology),  «Су  ресурстары  және  суды  пайдалану» 
               
(АҚШ,  Кентуки  Университеті,  Колорадо  Университеті),  «Геологиялық  барлау»  (Ресей) 
сияқты ел экономикасы үшін неғұрлым қажетті мамандықтар бойынша оқуын аяқтады.  
 
Студенттерді  кемінде  бір  академиялық  кезең  шетелде  оқыту  арқылы  ішкі  және 
сыртқы 
академиялық  ұтқырлықты 
күшейту  жұмыстары  жандандырылды.  Қазақстан 
Республикасы  жоғарғы  оқу  орындарында  білім  алушыларының  академиялық  ұтқырлығы 
Тұжырымдамасы,  Шет  елге,  оның  ішінде  академиялық  ұтқырлық  аясында  оқытуға 
жіберуге  жолдама  беру  Ережелері  қабылданды.  Осылайша,  2011  жылы  республикалық
 
бюджеттен 350 магистрант әлемнің 25 елінде  97 шетелдік жоғары оқу орнына барып білім 
алып келді.
 
Қазақстан
-
француз  жоғарғы  оқу  орындары  Екінші  халықаралық  «Мамандарды 
даярлауды  дамыту  және  академиялық  ұтқырлық:  тәжірибе  алмасу,  проблемалар  мен 
перспективалар» атты форумының нәтижесінде
 
қазақстандық және француз жоғарғы оқу 
орындары  арасындағы  ынтымақтастық  бойынша    19  меморандум  мен  келісімдерге  қол 
қойылды.  Академиялық  ұтқырлық  бойынша  Халықаралық  семинар  аясында  Ресей, 
Белорусь,Қырғызстан,  Тәжікстан  және  Арменияның  жоғарғы  оқу  орындарының 
                           
17 ректорлары арасында Еуразиялық кеңістіктегі жоғарғы оқу орындары Меморандумы 
-  
Тараз декларациясының жаңа парағына қол қойылды.
 
2011  жылы
 
шетелдік  ғалымдар  мен  оқытушыларды
 
қаржыландыру 
бағдарламасының  көлемі
 
10  есеге  өскен.  Әлем  елдерінің  жетекші  жоғарғы  оқу 
орындарынан  1717  шетелдік  ғалымдар  мен  кеңесшілер  республиканың  42  жоғарғы  оқу 
орындарындағы  студенттер  мен  магистранттардың  ғылыми  қызметтерін  ұйымдастыру 
жұмыстарына  тартылған.Осы  бағыттағы  жұмыстардың  көшбасшысы  болып  Назарбаев 
Университеті
 
тұр,
 
ол жетекші халықаралық ғылыми ұйымдармен және университеттермен 
ресми серіктестікте барлық академиялық және ғылыми
-
зерттеу бағдарламаларын жүзеге 
асыруда.
 
Қазақстандық
 
жоғарғы
 
оқу  орындарының  стартегиялық  серіктесі  болып,  Техас 
университеті  (АҚШ),  Хосео 
 
университеті  (Оңтүстік  Корея),Отто  фон  Гуэрике  ат. 
Университет (Германия), Вроцлав университеті (Польша), Минесотта университеті (АҚШ), 

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
137
 
Роберт  Гордон  университеті  (Ұлыбритания),  Мюнхен  техникалық  университеті,  Штутгарт 
университеті  (Германия),  Акита  университеті  (Жапония),  Москва  болат  пен  қорытпа 
институты,  Томск  политехникалық  университеті,  РҒА  есептеу  технологиясы  Институты 
және т.б.
 
Республика  жоғарғы  оқу  орындарына  тартылған  шетелдік  ғалымдардың 
жұмысының  нәтижелілігі  үшін  олардың  ұзақ  мерзімге  келуі  мен  сапалы  іріктелуі 
механизмін жасау қажет.
 
Жоғарғы  және жоғарыдан  кейінгі  білім  беру  жүйесіндегі  халықаралық  серіктестікті 
дамыту  оның  халықаралық  білім  және  ғылым  кеңістіктігіне  кірігуінің  ажыратылмас  бөлігі 
болып  табылады.  Осы  бағытта  екіжақты  124  үкіметаралық  келісім
-
шарттар  мен 
меморандумдарға
 
қол
 
қойылған

Біріккен жобалар
 
Еуропа Кеңесімен, Еуроодақпен, Болон 
процесі  хатшылығымен,  Университеттердің  Ұлы  Хартиясы  Обсерваториясымен  жүзеге 
асырылып
 
отыр.Еуразиядағы  білім  беру  ұтқырлығын  іске
 
асыру  үшін  ТМД  елдерінің 
Желілік Университеті және ШСҰ елдері Университетімен қызметтесу жалғасуда.
 
Эразмус  Мундус  (Erazmus  Mundus),    ТЕМПУС  (ТEMPUC)  және    ДААД    аясында 
 
Болон 
процесі  қағидаттарына  сәйкес
 
біріккен  білім  беру  бағдарламаларын  қазақстандық 
                       
21  жоғарғы  оқу  орыны  жүзеге  асыруда.  Білім  алушылардың  академиялық  ұтқырлығын 
алға  бастыру  үшін
 
Болон  процесі  Орталығына  әлемдік  білім  кеңістігіне  кірігу  саясатын 
жүзеге  асыру  бойынша    ҚР
 
БҒМ    жоғарғы  оқу  орындарының  жұмыстарын  үйлестіруді 
күшейту керек.
                 
 
              
Ғылыми
-
педагогикалық кадрлар
 
Республикадағы  жоғары  мектеп  жүйесін  жаңғырту,  оқытудың  инновациялық 
нысандары  мен  әдістерін  енгізу  тұлғаға  және  ғылыми
-
педагогикалық  қызметкерлердің 
кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қояды. 
 
Білім  беруді  дамытудың  2020  жылға  дейінгі  Мемлекеттік  бағдарламасы 
профессорлық
-
оқытушылық  құрамның  жүйелі  қалыптасуының  және  бірлесіп  жұмыс  істеу 
практикасының  болмауы  сияқты  аспектілерді  республиканың  жоғары  білім  жүйесіндегі 
әлсіз  жақтардың  бірі  деп  айқындайды.    Аталған  проблеманы  шешу  үшін  жоғары  білікті 
ғылыми және ғылыми
-
педагогикалық кадрларды даярлау міндеті қойылды. 
 
Республикадағы жоғары оқу орындарының профессорлық
-
оқытушылық құрамының 
сандық көрсеткіштері магистр академиялық дәрежесі бар оқытушылар есебінен ұлғайды. 
Олардың саны 2011 жылы 6
 
057 адамды құрады. PhD (философия) докторлары ғылыми 
дәрежесі бар (жаңа жіктеу) ПОҚ 473
-
ті, бейіні бойынша доктор 305
-
ті құрады.  
 
Осылайша, жоғары мектеп жүйесіндегі кадрлық әлеует магистрлер (8,1%)  мен 
PhD 
(философия)  докторлары 
(23,5%) 
үлесінің
 
өсуімен  байқалды.  Бұл  ретте  2010  жылмен 
салыстырғанда  бейіні  бойынша  докторлар  үлесінің  төмендігі 
(7,9%) 
байқалуда 
                  
(2.4.12-
сурет).
 

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
138
 
 
2.4.12-
сурет. Жоғары мектеп жүйесіндегі кадрлық әлеует, 2011 жыл, % 
 
 
Дереккөз: ҚР СА мәліметтері
 
2010 
жылмен  салыстырғанда  магистр  академиялық  дәрежесі  бар  ғылыми
-
педагогикалық  құрамның  сандық  көрсеткішінің  өсу  динамикасы  Қызылорда  (+  50%), 
Ақтөбе (+ 42,3%) және Атырау (+ 41 %) облыстарында байқалады.
 
Магистр  (1  575),  PhD  (философия)  докторы  (249)  және  бейіні  бойынша  доктор 
                
(182  адам)  оқытушылардың  ең  көп  үлесі  Алматы  қаласында.  Бұл  ондағы  жоғары  оқу 
орындары  санының  көптігімен  байланысты  (47  бірлік).  Облыстар  бөлінісінде  бейіні 
бойынша докторлар  саны  Қарағанды  облысында  көп  (65  адам).  Бұл  ретте  Атырау  және 
Батыс  Қазақстан  облыстарындағы  ПОҚ
-
та  PhD  (философия)  докторлар  мен  бейіні 
бойынша докторлар жоқ (қосымша
, 2.4.7-
кесте).
   
ҚР
 
Статистика  агенттігінің  деректері  бойынша  2011  жылы  ғылым  докторларының 
саны 3
 
623 адамды, ғылым кандидаттары 14
 
722 адамды құрады. 
 
2011  жылы  республиканың  жоғары  оқу  орындарында  оқытушылық  қызметті 
               
40 
538  адам  атқарған.  ПОҚ  саны  938  адамға  өскен.  Гендерлік  аспектіде  ПОҚ
-
та  әйел 
адамдар басым (25 970). 
 
Меншік  нысандары  бойынша  ПОҚ
-
тың  сандық  көрсеткішінде
 
жекеменшік  жоғары 
оқу  орындарында  жұмыс  істейтін  оқытушылардың  үлесі 
3,3%-
ға  өскенін  көрсетеді 
                 
(2011 жылы 
– 37,4%).  
Сонымен  қатар  аталған  көрсеткіш  мемлекеттік  жоғары  оқу  орындарында  2,4%
-
ға 
және  басқа  мемлекеттер  меншігіндегі  жоғары  оқу  орындарында  0,95%
-
ға  төмендеді. 
Өңірлік  салыстыруда  аталған  көрсеткішті  өзгертуге  Астана  қаласының  жекеменшік 
нысандағы  жоғары  оқу  орындарындағы  ПОҚ  үлесінің  артқандығы  әсер  етті  (мемлекеттік 
жоғары оқу орындарында 
– 2 
044, жекеменшікте 
– 2 388 
адам).
 
Дәстүрлі  түрде  2011  жылы  республикалық  конкурс  қорытындылары  бойынша 
мемлекеттік  грантты  республика  жоғары  оқу  орындарының  200  үздік  оқытушысы  алды. 
2010 жылмен салыстырғанда (68%) иегерлердің сапалық құрамы жоғары: профессорлар 
мен  ғылым  докторлары
 
(73%)  бар,  қалғандары 
– 
доценттер,  ғылым  кандидаттары
, PhD 
докторлар (қосымша, 2.4.6 

кесте).
 
5566
6057
362
473
329
305
2010
2011
магистр
доктор философии 
доктор по профилю
философия докторы
бейіні  бойынша доктор

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
139
 
Гранттарға  ие  болғандардың  көпшілігі  техника  (19,5%),  экономика  (13%)  және 
педагогика  (12%)  ғылымдары  бойынша.  Техника  ғылымдары  бойынша  жеңімпаздардың 
басым  болуы
 
оң  үрдіс  болып  табылады,  өйткені 
 
республиканың
 
индустриалды
-
инновациялық  дамуына,
 
ғылыми
-
зерттеу  жұмыстарының
 
сапалылығын  арттыру 
жұмыстарына мүмкіндік беріледі.
   
Сонымен қатар алыс және жақын шетелдердегі жоғарғы оқу орындары мен ғылыми 
орталықтардан 75.5 %
 
грант иегерлері тағлымдамадан өтті.
 
Атап  айтсақ,  қазақстандық  жоғарғы  және  жоғарыдан  кейінгі  білім  берудегі
 
кадрларды  даярлаудың  үшдеңгейлік  жүйесіне  өту
 
(бакалавриат

магистратура

докторантура),  әлемдік  білім  беру  кеңістігіне  кірігуді  қамтамасыз
 
етіп  және  ғылыми 
кадрларды даярлауда жаңа деңгейге шығуына
 
мүмкіндік берді.
 
 
              
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесін қаржыландыру
 
Жаһандық  еңбек  нарығының  өзгермелі  жағдайы  экономиканың  әртүрлі 
салаларында жоғары білікті мамандар даярлауды талап етеді. 
 
Мемлекеттік  қаржыландыру 
– 
мемлекеттік  жоғары  оқу  орындарының  басты  көзі. 
Бұл  ретте  жекеменшік  жоғары  оқу  орындарының  негізгі  табысы  оқу  төлемақысы  болып 
қала  береді.  2011  жылғы  мемлекеттік  бюджеттің  шығыстар  құрылымында  білім  берудің 
барлық деңгейлерінде абсолюттік жағынан қаржыландыру өскенімен жоғарғы білім беруге 
шығындар  үлесінің  қысқарғанын  байқауға  болады.  Білім  берудің  осы  деңгейін 
қаржыландыру  үшін  мемлекеттік  бюджеттен  бөлінетін  шығыстарды  15,7  млрд.  теңгеге 
ұлғайту кезінде жалпы көлемдегі үлес көрсеткіші 0,3%
-
ға төмендеді (2.2.13
-
сурет).
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет