Республикасыжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/36
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

ҰЛ
ТТЫ
Қ
 
Б
ІЛ
ІМ
 Б
ЕРУ
 СТ
АТ
И
СТ
И
КА
СЫ
 Ж
Ә
НЕ
 Б
АҒ
АЛАУ
 
О
РТ
АЛЫ
ҒЫ
 
ҚАЗАҚСТАН
 
РЕСПУБЛИКАСЫ
  
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 
  
 
 
 
 
 
 
ҚАЗАҚСТАН
 
РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ БЕРУ
 
 
ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ 
 
ҰЛТТЫҚ
 
БАЯНДАМА
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСТАНА  2012
 

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
2
 
УДК 
 37.0 
ББК 
 74.04 
Қ
 18 
 
Авторлары:
 
А.Ж.Құлтуманова,  Г.О.Медетбекова,  Г.А.Ноғайбаева,  В.В.Ақтаева, 
Г.К.Кусиденова, С.А. Алшимбаева, А.Б.Төртқараева, Ж.Е.Садықова.
 
 
Қ
18 
Қазақстан
 
Республикасы  білім  беру  жүйесінің  жағдайы  мен  дамуы 
туралы Ұлттық баяндама. Қазақстан:
 
Астана: ҰБСБО, 2012
,  276-
бет.
 
 
ISBN  978-601-280-443-0 
 
 
Қазақстан
 
Республикасы  білім  беру  жүйесінің  жағдайы  мен  дамуы  туралы 
Ұлттық  баяндама
 
жыл
 
сайынғы  көпшілікке  арналған  аналитикалық  құжат  болып 
табылады.  Баяндама  тек  білім  беру  жағдайын  ғана  емес,  сондай
-
ақ  білім  беру 
саясаты дамуының үдерісіне де сипаттама береді.
 
Баяндама  білім  беру  басқарушы  органдары  басшыларына,  білім  беру 
ұйымдарының
 
педагогикалық  қызметкерлеріне  және  жалпы  азаматтық 
қоғамдастыққа
 
арналған.
 
 
 
                                                                                                     
УДК  
37.0 
                                                                                                     
ББК 
 74.04 
ISBN  978-601-280-443-0 
 
 
 
                              
 
 
                                                                            
© ҰБСБО  Редакциялық қызмет, 2012
 

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
3
 
 
 
 
МАЗМҰНЫ
 
 
 
ҚЫСҚАРТУЛАР
 
ТІЗІМІ
…………………………………………………………………........4 
  
КІРІСПЕ
………………………………………………………………………………………....6 
 
 
1. 
ЭКОНОМИКАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУҒА ӘСЕРІ..............
....... 7 
 
1.1. 
Қазақстанның білім беру жүйесі: әлеуметтік
-
экономикалық мәнмәтін....
........7 
 
1.2. 
Қазақстанның білім беру жүйесі: халықаралық бағалау
.................................16 
      
 
2. 
МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫН ІСКЕ АСЫРУ
...............................25 
 
      
 
2.1.  
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
................................................................25
 
       
 
2.2.  
Жалпы орта білім беру
....................................................................................48 
     
 
2.3.  
Техникалық және кәсіптік білім беру
..............................................................97 
2.4.  
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
.................................126 
 
3. 
ЖАСТАР  САЯСАТЫ................................................................
......................150 
4. 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯ.................................................
....................164 
5. 
АЙМАҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: АЙМАҚТАР 
 
РЕЙТИНГІСІ
...................188  
 
ГЛОССАРИЙ……………………………………………………………………
..………….200 
БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………………………………
.206 
ҚОСЫМША
 ................................................................................................................211 

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
4
 
ҚЫСҚАРТУЛАР
 
ТІЗІМІ
 
АҚ    
                
 
  
Акционерлік қоғам
 
АБҰ
 
                 
 
 
Автономиялы білім беру ұйымдары
 
АӨК
        
 
 
Агроөнеркәсіптік кешен
 
БҚО
                 
  Батыс Қазақстан облысы 
ШҚО 
         
 
 
Шығыс Қазақстан облысы
 
ЖБ 
                 
 
 
Жоғарғы білім
 
ОЖСБ
  
 
 
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау
 
ЖҚК 
     
 
 
Жоғарғы Қамқорлық кеңес
 
ҚР
 
ҚК
    
 
Қазақстан
 
Республикасының Қорғаныс күштері
 
ДСҰ
 
Дүниежүзілік сауда ұйымы
 
ДЭФ 
  
Дүниежүзілік экономикалық форум
 
 
ЖОО 
       
Жоғарғы оқу орны
 
 
БП
 
Базалық пәндер
 
БЛЖ
 
Базалық лауазымдық жалақы
 
ЖБКИ
 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі
 
МЖБС
 
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты
 
БДМБ
 
Қазақстан
 
Республикасы  білім  беруді  дамытудың  2011
-
2020      жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы
 
ҮИИДМБ
 
 
Қазақстан
 
Республикасының үдемелі индустриалды

инновациялық 
 
дамудың
 
 2010-
2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
 
БЖК 
 
бизнестің жол картасы 
 
МДО 
 
мектепке дейінгі оқыту 
 
ҰБТ
 
ұлттық
 
бірыңғай тестілеу
 
БАИ
 
біліктілікті арттыру институты 
 
АК
 
Атқарушы кеңес 
 
АДИ
 
адами даму индексі
 
ХБ
 
Халықаралық Бакалавриат
 
ШЖМ
 
Шағын жинақты мектеп
 
АЕК
 
Айлық есептік көрсеткіш 
 
ЖҰ
 
Жастар ұйымы
 
ҚР
 
БҒМ
 
Қазақстан
 
Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
 
ШОБ
 
Шағын және орта  бизнес
 
БХСБ
 
Білім
 
берудің
 
халықаралық
 
стандарттық
 
біліктілігі
  
ХДП
 
Халықтық  Демократиялық партия
 
ҒЗИ
 
Ғылыми
-
зерттеу институты
 

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
5
 
ҒЗМ
 
Ғылыми
-
зерттеу мектебі 
 
ҮЕҰ
 
Үкіметтік
 
емес ұйымдар 
 
БСБҰЖ 
 
Білім
 
сапасын
 
бағалаудың
 
ұлттық
 
жүйесі
  
ҰБСБО
 
Ұлттық
 
білім беру статистикасы және бағалау орталығы 
 
ҚБ
 
Қоғамдық
 
бірлестік
 
БАБ
 
Баршаға арналған білім
 
БСБОЖ
 
Білім
 
сапасын
 
бағалаудың
 
облыстық
 
жүйесі
  
ЭЫДҰ
 
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
 
ЖОКБ
 
Жоғары
 
оқу
 
орнынан
 
кейінгі
 
білім
 
беру
 
БҰҰДБ
 
Біріккен
 
Ұлттар
 
Ұйымының
 
даму
 
бағдарламасы
 
ҚК
 
Қамқоршылық
 
кеңесі
 
БЖБҒПКБАИ
 
Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми
-
педагогикалық кадрларының 
біліктілігін артытырудың республикалық  институты 
 
ҚР
 
Қазақстан
 
Республикасы
 
СҚО
 
Солтүстік Қазақстан облысы
 
БАҚ
 
Бұқаралық ақпарат құралы
 
ТМД
 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
 
ДБМБҰ  
 
Дарынды
 
балаларға
 
арналған
 
мамандандырылған
 
білім
 
беру
 
ұйымдары
  
СҚО
 
Студенттік құрылыс отряды
 
ЖОБ
 
Жалпы орта білім беру 
 
ТжКБ
 
Техникалық
 
және
 
кәсіптік
 
білім
 
беру
  
ОӘК
 
Оқу
-
әдістемелік кешен 
 
ФМБ
 
физика
-
математикалық бағыт
 
ХББ
 
химия
-
биологиялық бағыт
 
ӨТҒО
 
Өмір
 
туралы ғылым орталығы
 
ЦОП
 
Білім беру саясаты орталығы 
  
СББ
 
Сандық білім беру бағдарламалары 
 
ЭЗО
 
Энергетикалық зерттеулер орталығы 
  
ОҚО
 
Оңтүстік Қазақстан облысы
 
БҒМС БҰҰҰ
 
Білім

ғылым
 
және
 
мәдениет
 
саласындағы
 
БҰҰ
 
ұйымы
  
Р
hD 
философия докторы 
 
PISA 
15 
жастағы
 
білім
 
алушылардың
 
білім
 
жетістіктерін
 
бағалау
 
жөніндегі
 
халықаралық
 
бағдарлама
  
SIFE 
Students in free enterpris (
Студенттер
 
еркін
 
кәсіпкерлікте
)
 
SSAT 
Пәндерді
 
тереңдетіп
 
оқытатын
 
мектептер
 
мен
 
арнайы
 
оқу
 
орындарының
 
қоры
  
 
 

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
6
 
КІРІСПЕ
 
 
2011  жылы  Қазақстан  Республикасындағы  білім  беруді  дамытудың  2011
-2020 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру басталды. Концептуалдық 
құжат  мемлекеттік  білім  саясатын  іске  асырудың  негізгі  бағыттары  мен  механизмдерін 
айқындап берді.
 
Ұлттық
 
баяндамада  Қазақстан  Республикасы  білім  беру  жүйесінің  жағдайы  мен 
дамуы жөніндегі бағдарламалық құжаттың іске асырылу барысының алғашқы жылындағы 
қорытындылар  білім  беру  қызметтерінің  сапа  деңгейіне  тікелей  әсері  бар  басты 
факторлар
 
негізінде ұсынылған.
 
Әрбір
 
білім жүйесінің деңгейін мәнмәтіндік
 
және салыстырмалы талдау Қазақстан 
Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігінің  стратегиялық  құжаттарында
 
көрсетілген 
нысаналы
 
индикаторлар  мен  нәтижелер  көрсеткіштеріне  жету
 
іс

шараларын  орындау 
аясында жүзеге асырылады

Басты  мақсатқа  жету  жолындағы  прогресс
  – 
білім  берудің  бәсекеге  қабілеттілігін 
арттыру,  экономиканың  тұрақты  дамуы  үшін  сапалы  білімнің  қолжетімділігін  қамтамасыз 
ету

осы  жолдар
 
арқылы  адам  капиталын  дамыту.  Бұл  педагогикалық  және  азаматтық 
қоғамдастықтардың  белсенді  қатысуымен  өтетін  барлық  жоспарланған  іс
-
шаралардың 
жеделдетілген қарқыны мен нәтижелілігін талап етеді.
 
Үдемелі
 
алға  жылжудың  негізгі  рөлін  аймақтық
 
білім
 
беру
 
жүйелері  атқарады. 
Талдау материалдары білімнің қолжетімділігі, ресурстық қамтамасыз ету және білім беру 
ұйымдары  қызметінің  нәтижелілігі  секілді  маңызды  факторлар  арқылы  берілді.
 
Ол 
жоғарғы  мәндердің  жиынтығына,  әр  жылдардағы  жеткен  жетістіктерге  мемлекеттік  білім 
беру саясатын жүзеге асыру, осы
 
арқылы оған тікелей әсер ету

Ұлттық
 
баяндама ақпараттық
-
талдау құжаты ретінде
 
білім беру жүйесінің жағдайы 
мен  дамуына  біртұтас  шолуды  ұсынады.  Білім  мониторингі  қорытындылары 
басқарушылық  шешім  жағдайларына  барынша  негізделген  және  барабар
 
талапты 
әзірлеуге мүмкіндік береді.
 
Жыл  сайынғы  ұлттық  баяндаманың  мазмұны  ҚР  Статистика  агенттігі  мен  білім 
мониторингі  шеңберіндегі
 
әкімшілік  есеп  беру  мәліметтерінің  негіздерінде
 
дайындалды. 
Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі  құрылымдық  бөлімшелері  мен 
ведомстволық бағынысты ұйымдардың ресми ақпараттары да қолданылды.
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
ҰЛТТЫҚ
  
БАЯНДАМА
 
 
                                                                                                                                       
Ұлттық
 
білім беру ститистикасы
 
                                                                                                                                                     
және бағалау орталығы
 
7
 
   
1.  ЭКОНОМИКАНЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУҒА ӘСЕРІ 
 
 
           
1.1.  Қазақстанның білім беру жүйесі: әлеуметтік
-
экономикалық мәнмәтін.
 
 
Білім  беру  жүйесі  әлеуметтік  сала  ретінде  нақты  мәнмәтіндік
 
көрсеткіштермен 
жұмыс  істейді.  Бұл  ретте  мемлекеттік  білім  беру  саясатын  іске  асыру  тиімділігі  көптеген 
факторларға, ең алдымен экономикалық және демографиялық жағдайларға байланысты 
болады.  Сонымен  қатар  халықаралық  сарапшылар  да  білім  берудің  әртүрлі  жүйесінің 
даму үрдісін бағалай отырып, оның нәтижелілігіне тікелей әсер ететін негізгі факторларға 
жан
-
жақты шолу жасайды. 
 
Ұлттық
 
жалпы  табыс
 
деңгейі  (ҰЖТ

елдің  экономикалық  дамуының  негізгі 
көрсеткіштерінің бірі
 
болып табылады, оны Дүниежүзілік
 
банк
 (The 
World Bank) жыл сайын 
арнайы  әзірленген  әдіснама  бойынша  есептейді.    Дүниежүзілік  банктің    әдіснамасында 
барлық мемлекеттер мен аумақтар үш категория бойынша жіктеледі: 
 

жан  басына  шаққандағы  кірістің  жоғары  деңгейіндегі  елдер  (12
 
276  $  және  жоғары, 
біріншіден алпысыншы позицияға дейін),
 

жан  басына  шаққандағы  кірістің  орташа  деңгейіндегі  елдер  (3  976  $  бастап  12
 275 $ 
дейін, алпыс біріншіден жүз алпыс бірінші позицияға дейін),
 

жан  басына  шаққандағы  кірістің  төмен  деңгейіндегі  елдер  (1  005  $  және  төмен,  жүз 
алпыс жетіншіден жүз тоқсан сегізінші позицияға дейін).
 
ҰЖТ
 
индексі  жан  басына  шаққандағы  мемлекет  пен  аймақтың  өмір  сүру  деңгейі 
мен  әл
-
ауқатының  индексі  ретінде  түсініндіреді.
 
Рейтингтің  қорытындысы
 
бойынша 
Қазақстан  74
-
ші  позицияда 
($ 8 220) 
және  жан  басына  шаққандағы  кірістің  орташа 
деңгейіндегі елдердің қатарына, яғни 2
-
топқа кіреді (1.1.1.
-
кесте).
 
 
1.1.1. - 
кесте. 
 
Халықтың жан басына шаққандағы ұлттық жалпы табыс мөлшері бойынша елдер мен 
территориялардың рейтингісі
  
Халықтың
 
жан басына шаққандағы табыс деңгейі 
жоғары елдер мен территориялар
 
Халықтың жан басына шаққандағы табыс 
деңгейі орташа елдер мен территориялар
 
Халықтың жан басына шаққандағы табыс 
деңгейі төмен елдер мен территориялар
 
Экономикасы
 
Орыны
 
Табысы
 ($) 
Экономикасы
 
Орыны
ыы
 
Табысы
($) 
Экономикасы
 
Орыны
 
Табысы
 ($) 
Монако
 

183,150 
Литва
 
58 
12,350 
Мавритания
 
163 
1,000 
Лихтенштейн
 

137,070 
Ливия
 
59 
12,320 
Қырғыстан
 
164 
920 
Норвегия
 

88,890 
Чили
 
60 
12,280 
Тәжікстан
 
165 
870 
АҚШ
 
14 
48,450 
Ресей
 
68 
10,400 
Камбоджа
 
166 
830 
Жапония
 
21 
45,180 
Малайзия
 
72 
8,420 
Мадагаскар
 
186 
430 
Германия
 
22 
43,980 
Қазақстан
 
74 
8,220 
Ауғаныстан
 
188 
400 
Сингапур
 
23 
42,930 
Қытай
 
99 
4,930 
Бурунди
 
193 
250 
Франция
 
24 
42,420 
Украина
 
122 
3,120 
Либерия
 
194 
240 
Польша
 
56 
12,480 
Йемен
 
161 
1,070 
Конго
 
Демократиялық 
Республикасы
 
195 
190 
Дереккөз

Халқының
 
жан
 
басына
 
шаққандағы
 
ұлттық
 
жалпы
 
табыс
 
мөлшері
 
бойынша
 
елдер
 
мен
 
территориялар
 
рейтингісі
 
туралы
 
баяндама
 (The World Bank: World Development Indicators. Gross National 
Income per Capita 2011). 
 

ҰЛТТЫҚ 
 
БАЯНДАМА
 
 
                  
Ұлттық білім беру статистикасы
 
                   
және бағалау орталығы
 
 
8
 
  
Сонымен қатар  әлем елдерінің ішкі жалпы өнім (ІШӨ) деңгейі бойынша рейтингісі 
де  үлкен  қызығушылық  туғызып  отыр.  Рейтинг  Дүниежүзілік  банк  әдіснамасы  бойынша 
есептелінеді (The World Bank).
 
ІШӨ 
– 
елдің  экономикалық  даму  қарқыны  мен  деңгейінің,  экономикалық 
қызметінінің  нәтижесінің  жалпы  сипаттамасын  сол  бір  немесе  басқа  уақыт  кезеңі 
аралығында  (әдетте  бір  жылға)  қолданылатын  экономикалық  даму  көрсеткішінің  сандық 
қайнар көзі болып табылады.
 
ІЖӨ халықтың өмір сүру деңгейінің көрсеткіші ретінде жиірек 
қарастырылады,  өйткені  кейбір  кездерде  ол  осы  мақсатта

басқа
 
тәсілдері
 
болмағандықтан көрсеткіштердің неғұрлым қолайлырағы ретінде қарастырылған

2011 жылғы рейтинг
 
нәтижесі бойынша Қазақстан ІЖӨ186,198 млн. АҚШ доллары 
көлемін құрайтын, 192 елдің арасында 49 позицияны
 
алып тұр (1.1.1 кесте қосымшасы). 
АҚШ  долларының  ағымдық  бағасында  көрсетілген  (инфляциялық  түзетусіз),  номиналды
 
(абсолюттік) мәні бар ІЖӨ көлемінің бекітілген бағасы бар елдер мен территориялардың 
тізімі
  
рейтингтік кестеде көрсетілген.
 
ҚР
 
Статистика  агенттігінің    мәліметтері  бойынша  2011  жылы  жан  басына 
шаққандағы  номиналды  ІЖӨ  1
 
650,7  теңгені  құрады.  Бұл  көрсеткіш    2010  жылмен 
салыстырғанда  313,9 теңгеге өскен (1.1.2
-
кесте).
 
1.1.2-
кесте. Қазақстан Республикасы халқының жан басына шаққандағы ІЖӨ динамикасы 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет