Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет4/7
Дата08.01.2017
өлшемі0.78 Mb.
#20
1   2   3   4   5   6   7

Ақмарал БАЯЗИТОВА,

Астана

ДЕРЕК-ДӘЙЕК

«Бизнестің жол картасы-2020» 

бағ дарламасының  «Кәсіпкерлік 

әле уетті күшейту» бағыты бо-

йынша 15,5 мың нан астам кәсіп-

кер лер біліктілігін арт тырса, 

олар ға 14 мыңнан астам сер вистік 

қыз мет көрсетілген. 210 кәсіп-

орын бас шысы Назарбаев уни-

верситетінде білім алды.  

Бүгінде өңірлердегі 

кәсіпкерлердің 958 бизнес-

жобасы «Бизнестің жол картасы» 

аясында жалпы сомасы 300 млрд 

теңгені құрайтын мемлекеттің 

қаржылай қолдауына ие болып 

отыр.

ШАРА


Жұртшылыққа 

жағымды 

жәрмеңке

«Табыс» коммуналдық базарының бұл 

жолғы жәрмеңкесі Ақтөбе облысының 80 

жылдығына орай ұйымдастырылды. Ша-

ра ға қала маңындағы 120-дан астам елді 

мекен мен Алға, Шалқар мен Қобда 

аудан дарының шаруашылықтары қатыс ты. 

Мұнда ет 1100-1200 теңгеге сауда ланса, 

картоп – 60-65, сәбіз – 100-110, қы рық-

қабат – 100-120, қияр – 180, қызанақ – 

120, жуа70-80 теңгеге бағаланды.

Марат ТАҒЫМОВ, Ақтөбе облысы 

әкімінің орынбасары:

– Мал шаруашылығы – елімізде 

ежел ден дамып келе жатқан салалар-

дың бірі. Ойыл, Ырғыз және Темір 

аудан 

дарында аты аңызға айналған 

жәрмеңкелер өткені тарихтан белгілі. 

Мәрия ҚОЙГЕЛДІҚЫЗЫ, зейнеткер:

– Мен жалғыз басты қариямын. 

Қарасып тұратын өз балаларым бол-

мағаннан кейін, туыстарымның тоста-

ғанына қарап, телміріп отырғым кел-

мейді. Әйтеуір, зейнетақымнан 

ар  тыл ған ақшама осы жерден тұрақты 

түрде ет, балық, көкөніс өнімдерін 

арзан ба ғаға сатып алып тұрамын.

Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде 

жанның емес, малдың да қоректері сауда-

ланып, өз тұтынушыларын тауып жатты. 

Ұй ымдастырушылардың 

айтуынша, 

мұндай жәрмеңкелер қар түскенше әр апта 

сайын өткізіліп тұрады.Самал АБДРАХМАНОВА,

Ақтөбе

Ақтөбедегі «Табыс» 

коммуналдық базары бірнеше 

жылдан бері азық-түлік 

жәрмеңкесін өткізіп келеді. 

Жыл сайын қоңыр күзде бастау 

алатын осынау игі шара бұл 

жолы да қала халқын бір 

қуантып тастады. Жәрмеңкеге 

6,2 тонна ет және ет өнімдері, 

13,8 тонна көкөніс, 1,8 тонна 

бақша өнімдері әкелінген.

№159 (841) 

11.09.2012 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


Зейнеткерлікке ерте шыға аламын ба?

Мен бала босануға дейінгі жәрдемақыны алу үшін барлық қажетті құжатымды тиесілі мекемеге өткіздім. Алайда 

таныс құрбы келіншектер «ол ақша қолыңа үш айдан кейін ғана бірақ тиеді» дейді. Сонда босануға дейін деген 

жәрдемақы босанған соң ғана беріле ме? Жалпы, заң бойынша, аталмыш жәрдемақы қанша уақыт ішінде төленуі 

тиіс?

Мәдина АСҚАРҚЫЗЫ, Алматы облысы

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қоры маманының айтуына қарағанда, 

зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 

орталықтың құрылымдық бөлiмшелерi 

әлеуметтiк төлемдер тағайындауға қа-

жеттi құжаттарды қабылдап алған күннен 

бастап бес жұмыс күнi iшiнде оларды 

әлеуметтiк төлемдер тағайындау жөнiндегi 

уәкiлеттi органға, яғни жергілікті Бақылау 

және әлеуметтік қорғау департаментіне 

(бұдан әрі – департамент) жібередi.

Департамент құжаттар келiп түскен 

күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде 

оларды қарайды және әлеуметтiк тө-

лемдер тағайындау немесе таға йын-

даудан бас тарту туралы шешiм қабыл-

дайды.  Депар та мент тің  өткізілген  құ-

жаттардың дұрыс ты ғына тексеру жүр-

гiзуге құқығы бap. Осы мақсаттарда өт-

кі зілген құжаттарды сарап тамаға жi бе-

рiп, оларды беруге негiз бол ған құжат-

тарды тексере алады. Осындай тексеру 

барысында департамент өтініш беруші-

ден қосымша құжаттар ұсынуды талап 

ете алады.

Егер тапсырған құжаттарыңыз күмән 

туғызбайтын болса, онда міндетті әлеу-

мет тік сақтандыру туралы заңнамалар 

аясында департамент шешім қабылдаған 

соң ғана сіздің банктік карточкаңызға 

(шотыңызға) құжат өткіз ген күннен бастап 

бір айдан аспайтын мерзімде белгіленген 

жәрдемақы аударылады.

Жәрдемақы қанша уақыт ішінде төленуі тиіс?

ҚЫЖЫЛ


Қалдық өңдеу 

қолымыздан келмей ме?

МӘСЕЛЕ


Отыра беру опық жегізбесін...

Осы біз орындыққа ба-

уыр басып қалғанымызды 

білеміз бе? Үйде отырамыз: 

теледидардың алдын-

да. Жұмыста отырамыз: 

компью тердің  алдында. 

Автобусқа кіре сала бос 

орын іздейміз. Жас тар 

орын бере қоймаса, бұр-

қыл даймыз келіп. Рас қой. 

Бүгінгі өмірімізді орын-

дықсыз елестете алмайтын 

болдық. Сөйтіп, отыру өмір 

салтымыздың ажырамас 

бір бөлігіне айналып кетті.

Қимыл-қозғалысты азайтып, өзі міз ге-

өзіміз ауру тілеп алғанымызды байқа май-

мыз да. Біле тұра, жұмыстан жаяу қайтуға, 

отыру дың орнына жүруге, жүгіруге еріне-

міз. Теледидарды тұрып, жүріп барып қос-

паймыз. Оған пульт «кінәлі». Конди цио-

нерді қосқанда да соның көмегіне жүгі-

неміз. Сәл де болса жүруге сеп болатын 

дүниелерді осылайша алыстан басқа ры-

латын тетіктер арқылы қосып, жүруді 

қысқартудамыз. Осы өмір салтының қан-

шалықты қауіпті екенін бағамдамаймыз. 

Отырып жұмыс істейтіндерге түрлі аурулар 

да үйірсек. Мәселен, соның ең бастысы – 

остеохондроз. Бұл дерт қимылдың азды-

ғынан, үнемі отырып жұмыс істеуден пай-

да болады. Әрі одан құтылу да оңай емес. 

Дәрігерлер орындықта ұзақ отырып жұ-

мыс істеген кезде қайта-қайта қимылдап, 

оты рысыңызды өзгертіп, еңкейіп, шалқа-

йып отыруға кеңес береді. Сондай-ақ 10 

минут жаттығу жасауды ұсынады. Ал ең 

қауіпті аурулардың бірі – геморрой да осы 

үнемі отырып жұмыс істейтіндердің айы-

рылмас серігі деуге болады. Одан құтылу 

тіптен қиын екені белгілі. Тіпті созылмалы 

түріне ауысып кетуі де ғажап емес. Тікесі-

нен тік отырып жұмыс істеу тік ішекке күш 

түсіреді. Ақыры осындай қауіпті аурудың 

құрығына іліндіреді. Одан кейін созылма-

лы іш қату да осы сатыға жататындарға 

үйірсек. Қозғалыстың аз болуы, спортпен 

айналыспаудың нәтижесі осыған келіп 

тіреледі. Сондай-ақ кең таралған «ауру-

лардың» бірі – іштің созылып кетуі, яғни 

жүкті әйелдікіндей қарынның салбырап, 

домалануы. Ішкен-жеген тағам қимылда-

маған соң май болып ішекке жинала бе-

реді де, дертті дендетеді. Жылдар бойы 

қордаланған май ақыры сыртқа тебеді. 

Соның салдарынан іш салбырап, үлкейіп 

кетеді. Бұл – әсіресе еркектерге тән ауру. 

Жасының да, жасамысының да қарны до-

маланып шыға келетінін байқау қиын 

емес. Әйелдерге қарағанда еркектердің 

майы ауыр болады да, денсаулыққа тигі-

зер зардабы да мол. Ол бірте-бірте жүректі 

торға түсіріп, бауырды да, бүйректі де 

ауруға шалдықтырады. Сондықтан да 

әйел дер емес, еркектер өз дене бітімінің 

бір қалыпты болуына баса көңіл бөлгені 

жөн дейді дәрігерлер. Ол сұлулық үшін 

емес, денсаулық үшін. Еркектердің ара-

сында кең таралған аурулардың бірі про-

статит екені белгілі. Бұл да – қимыл-қозға-

лысты сүй мейтін аурулардың бірі. Бұл ауру 

неге көбейіп кетті деген сұраққа бір-ақ 

жауап бар: көп қимылдамаймыз, көп оты-

рамыз. Одан қалса диванға жата қалып, 

теледидар  та ма шалағанды  ұнататындар 

басым. Оның орнына біраз жаяу жүріп, 

жүгіріп, аз да болса денені қимылдатып, 

болмаса ағаш жарып дегендей физикалық 

қимыл-қоз ға лысты арттырған дұрыс. Бұ-

рынғы ата-ба баларымыздың мықты бол-

ғанын айтып мақтанамыз. Рас қой. Олар 

спорт тың не екенін білмесе де, денсау-

лықты қалай күту керек екенін жақсы 

білген. Бір қойдың етін жалғыз өзі жейтін 

алыптар да сол кездері болған. Ет жеп, 

қымыз ішіп, қызара бөрт кен соң, атпен се-

руендеуге шыққан. Бұл әдіс анау-мынау 

тренажер залыңызды жол да қал ды рады. 

Аттың үстінде отыр ғанда бүкіл ағза қи-

мыл-қозғалыста болады. Әсіресе омырт-

қаға, тірек қозғалысына өте пайдалы. 

Қазіргі кезде ауылдықтар ғана болмаса, 

қалалықтардың кез келгеніне атпен серу-

ендеу – арман ғана. Оның орнына түр лі 

фитнес клубтарға, жүзу бассейндеріне, 

тренажер залдарына баруға көпші лік тің 

мүмкіншілігі жоқ. Қалтаға ауырлық түсі-

ретін болған соң. 

Сонда да болса, бастысы, денсаулық 

үшін «орындық» синдромын айналып өту-

дің төте жолы – тек қана спорт. Күніне 

бол маса да, күн аралатып, үй жағдайында 

аз ғана уақыт жаттығу жасаудың өзі жетіп 

жатыр. Спортты сенімді серігі еткендердің 

қай-қайсысы болсын аурудың қай түрінен 

де аулақ болары сөзсіз. Ауру сатып 

алмаудың амалы да – тек қана спорт. 

Айгүл ЖАҚСЫБАЕВА, терапевт: 

– Расында, бүгінде түрлі аурулар-

дың көбейіп кетуінің басты себебі – 

қимыл-қозғалыстың аздығы. Түрлі тре-

нажер залдарына баруды көпші ліктің 

қалтасы көтере бермейді. Ста-

диондардың басым бөлігі де ақылы. 

Саябақтарда, жол бойларында жүгіру 

де қауіпті. Тренажерларды сатып алу 

да аз ақша тұрмайды. Дегенмен ден-

сау лығын ойлаған әрбір жанның қалай 

болғанда да спортты сенімді серігі ет-

кені дұрыс. Аурудың алдын алудың 

төте жолы – осы ғана. Бүгінде тірек 

қоз ғалысында мүкісі бар балаларды 

ат пен серуендеу арқылы емдеу курста-

ры қолға алынуда. Мұның өте тиімді 

тәсіл екені дәлелденген. Мүмкіндік бо-

лып жатса, кез келген адам атпен серу-

ендеуді қолға алса, тіптен жақсы. Жас 

ұлғая келе әрбір адамның омыртқа-

сында ауытқушылықтар орын алады. 

Сондықтан да осы әдістің пайдасы мол. 

АЛАШ-АҚПАРАТЖол 50 жылдан 

соң жөнделді

Шын мәнінде, кент тұрғындарының 

бас ты мәселесіне айналған жолдардың 50 

жылдан бері жөндеу көрмегендігін ескер-

сек, жергілікті жұрт үшін өзекті мәселенің 

шешімін тапқаны – қуантарлық жағдай. 

Әсіресе үйлері жаңартылған жол жиегіне 

салынған тұрғындардың қуанышы ерек-

ше. Себебі ерсілі-қарсылы өтетін көліктер 

бұрынғыдай шаң қаптырып, мезі етпейді. 

Көшенің де келбеті енген, көлік жүрісі де 

білінбейді. Наталья ГАВРИЛОВА, 

Семей қалалық ТҮКШ бөлімінің 

бас маманы:

– Жөнделіп жатқан жол бөлік те рі 

№2 бағыттағы автобустың қаты науына 

сай жүргізілуде. Кент халқы, бұйырса, 

қазан айынан бас 

тап осы бағыттағы 

қоғамдық көліктің Восточныйдың іш-

кі көшелерімен өте 

тін мүмкіндігін 

пайдаланып, тағы бір жақсылықтың 

куәсі болмақ. Бұл да – әрине, жолдың 

жөнделуінің арқа 

сын 

да оң шешімін 

тапқан тағы бір мәселе. Қазіргі күнде 

Восточный көшелерімен тек №233, 

234, 211 бағыттағы газель 

дер ғана 

қаты найды. 

Елден ЕРКІН, 

Семей

Жаз басталысымен қала 

аумағындағы Восточный 

кентінің де бірқатар көшесіне 

өң кіріп, жолдары түзеліп 

қалды. Қала әкімінің жер-

гілікті халықпен кездесуі 

кезінде көлденең тартылған 

мәселелерінің шешімін 

тапқанына көпшіліктің де 

көңілі тоқ. Семейдің едәуір 

бөлігін алып жатқан кенттің 

келбетін енгізуді қолға 

алған «Гордорстрой» ЖШС-

ның жұмысы қарқынды. 

Қазіргі күнде Восточныйдың 

2-желісі бойынша тартылған 

1 шақырым 200 метр жол 

аяқталуға жақын.

Арыс қаласында кездесіп қалған құр-

дас тардың бірі осындағы бір мектепте 

оқы са, екіншісі Шымкенттегі колледж дер-

дің бірінде дәріс алады екен. Өздерінің 

тілімен айтқанда, арақатынасын айқындап 

алмақ болғанда арада жанжал шығады. 

Оның соңы төбелеске ұласып, студент 

бала оқушының арқасына пышақ сұққан. 

Жәбірленуші жедел ауруханаға жет-

кізілгенімен, ақ халаттылар ажалдан ара-

шалап қала алмады. 

Жаманат хабарға жағамызды ұстап 

отырғанда тағы бір жас жігіттің бұрын-соң-

ды ел естімеген әрекетке барғаны жайлы 

мәлімет бұрқ ете қалды. Шымкент қа ла-

сындағы бір дүңгіршекте сауда жасап 

отырған белгісіз қызға жақындаған шар-

даралық «джентльмен» оған интим-қыз-

мет ұсынады. Әрине, тегін емес. Жеңіл жү-

ріс ті жезөкше деп ойлап қалса керек. Ал 

то сын ұсынысқа ашу шақырып, балағат 

сөз бен бетін қайтарғысы келген қызбен 

екеуінің арасында жанжал жалыны тұта нып 

кетеді. Нәзікжандылардан мұн дай ауыр сөз 

естимін деп ойламаса керек, ашуы на бой 

алдырған әлгі жігіт қалтасынан қару шыға-

рып, қыздың бетінен атып салады. 

Арыз түскен бойда жедел іздестіру ша-

расына кіріскен полицейлер күдіктіні қол-

ға түсіріп, «Байкал» маркалы тапаншаны 

тәркіледі. Қазір осы оқиға бойынша кү дік-

тінің үстінен қылмыстық іс қозғалып, тер-

геу амалдары жүргізілуде.Шадияр МОЛДАБЕК,

Оңтүстік Қазақстан облысы

Еліміздің білім ошақтары-

ның барлығында алғашқы 

қоңырау соғылып, оқушы 

біткен жаздың ұзақ демалы-

сынан кейін алтын ұяларымен 

қауышып жатқанда арыстық 

бір оқушының өмірімен 

қош айтысқаны туралы 

қайғылы хабар тарады. 

Ал оның өліміне себепкер 

болған адамның мар құм ның 

құрдасы, кәмелетке тол маған 

жасөспірім екенін естігенде 

еріксіз жағамызды ұстадық.

Жанжал соңы 

ауыр қылмысқа 

апарды

Ішіп-жеп қана қоймай, оның қалды ғы-

нан қызыққа батқан елдердің басында 

немістер тұр. Германияның тұрмыстық 

қалдықтарды қайта өңдеудегі үлесі– 48 

пайыз. Бельгия, Швеция, Швейцария 

секілді елдер 36-38 пайызды құрайды 

екен. Бізде ше? Мәліметтер өзіміз шелек-

теп төгетін қалдықтардың 2,5, ары кетсе 5 

пайызы ғана кәдеге асатынын айтады. 

Қалған 97,5 пайыз қалдық қоныс тепкен 

«құтты орнында» құрт-құмырсқаның ор-

дасына айналады.

Жә! Белден кешіп жүрген баклашка 

мен полиэтилен пакетке келейік. Оның 

құрамында ағзамызға зиян талай пәлекет 

барын білеміз бе? Бұлар басқа қалдықтар 

секілді қарап жатып шірімейді. Осыны 

түйсінген өркениетті елдер пакет қол да-

нуға тыйым салыпты. Мәселен, Италия. 

Полиэтилен пакетті пайдалануға үзілді-

кесілді қарсылық танытыпты. Өйткені бір 

адам жылына 400 полиэтилен пакет 

тұтынады екен. Алайда оның пайдаланы-

лу мерзімі – 10-12 минут қана. Ал бір 

пакеттің табиғи жағдайда жойылуы үшін 

кемі 400 жыл уақыт керек екен. Оны көм-

ген күннің өзінде үш-төрт ғасыр бойы 

шірімейтін көрінеді. Германияда, Ирлан-

дияда, Оңтүстік Африка мемлекеттерінде 

оны ірі көлемде пайдаланғандарға салық 

міндеттеліпті. Тайваньда пластик, пакеттер 

сауда орындарынан мүлдем алып тастал-

ған. Есесіне атақты дизайнерлер сауда-

саттыққа арналған зиянсыз сөмкелерді 

ой лап тапқан. Осыған орай ағылшын ға-

лым дары «ірі қалалардың әрбір тұрғыны 

тым болмағанда бір жаңа пакетті пайда-

ланудан бас тартса, ауаға жайылатын 

зиян ды заттардың көлемі жылына 1 мың 

тоннаға кемиді» депті. 

Бұдан біраз бұрын еліміздің Қоршаған 

ортаны қорғау министрлігі Үкімет алдын-

да экологияның жай-жапсарын жайып 

сал ғанын білеміз. Еліміздегі бас табиғат 

қорғаушысының қоршаған ортаға қандай 

қиянат жасап жүргенімізді мүшелеп, жілік-

теп бергені мәлім. Сөйтсек, жұртты бір жұ-

тым  таза ауаға зар қылушылардың ішінде 

бірінші орында ілеспе газ бен өндірістік 

қалдықтарды шығарушы һәм еліміздің 

энергетикалық секторындағы құрылымдар 

екен. Жинақталып қалған өнеркәсіптік 

қалдықтардың салдарын жоғарыда айт-

тық. Министрліктің мәлімдеуін ше, Қа-

зақстан энергетикасының 87 пайызға 

жуығы көмір арқылы жұмыс істейді. 2020 

жылға қарай ауаға шығатын қалдық тар-

дың ішінде көмірдің үлесі жалпы көлемнің 

66 пайызын құрайды деген болжам бар.

Қойшы, сонымен, қала да, дала да «ән 

салып тұрған» жоқ. Қоқысқа, шиша-шөл-

мекке, пакетке көміліп тұр. «Денсаулық 

кепілі – тазалық». Үйіндінің арасында жү-

ріп адасқан бізде қайдағы денсаулық?! 

Қоқыс салатын контейнерлердің өзі «ар-

насынан» асып-тасып жатады. Одан қал-

ғанын көрсоқырлар бықсытып өртейді. 

Күлі көкке ұшады. Онда қанша індеттің ұя 

салғанын кім білсін?! Балконнан, терезе-

ден қоқысты лақтыра салу немесе далаға 

шығармай, үй ішіне тастап кету, болмаса 

аулаға қалдыру секілді ұятсыздыққа мо-

йынсынып алыппыз әбден. Етіміз өліп кет-

кен. Көзіміз ашылмай келеді. Әдеп, мәде-

ниет мүлде ұмытылған. 

Осыдан барып қоғамдық сұраныс туа-

ды. Ол – тұрмыстық қалдықтарды қайта 

өңдейтін зауыт пен фабрика. Аяқастынан 

Америка ашудан қашықпыз. Бүйректен 

сирақ шығарып отырған да жоқпыз. 

Бүгіннің сұранысы – бұл. 

«Тұрмыстық қалдықтарды қайта өң-

дейтін зауыттарды көптеп ашу аса қажет. 

Өйткені қалдық төгетін арнаулы полигон-

мен қатар, ашық-шашық жатқан карьер-

лерге қалдықтарды айналдыра төгу әдетке 

айналған. Мәселен, Қарағандының өзінде 

бұл күні ресми түрде бір полигон болға-

нымен, есепке алынбағаны аз емес. Егер 

Қарағандыда қалдық өңдейтін зауыт са-

лынса, қалдықтар 10 есеге азаяр еді», – 

дейді мамандар. 

Дмитрий КАЛМЫКОВ,

 

Қарағанды экомұражай басшысы: – Мұндай полигондарда қалдық-

тар – бірнеше миллион тонна. Бұл бол-

са қалдықтарға оттегінің және оттегіде 

болатын бактериялардың өтуін тоқ та-

тады да, оттегі жойылып кетеді. Оның 

орнына оттегі қажет емес бактериялар 

пайда болады. Сөйтіп, олар метан 

шығарады. Бұл табиғи газ, абайлама-

са, жануға бейім. Сондықтан да қоқыс 

төгілген айлақтарда өрттер жиі туын-

дайды. Мұнымен күрес күрделі емес, 

тіпті белгілі бір мөлшерде тиімді. Ұңғы 

бұрғылап, құбыр қойып, қарапайым 

ауа компрессоры арқылы газды сорып 

алады кей елдер. Ол жанғыш болған-

дықтан, генератор қойып, электр 

қуатын өндіріп те алып жатыр. Әлемде 

мұндай жүздеген жоба бар. Тек бізде 

емес...

Қарағанды

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚТүрік азаматы 

өмір бойына 

түрмеге 

тоғытылуы 

мүмкін

Қордай кеденшілері 

Қырғызстаннан Қазақстанға 

бет алған автокөліктен ірі 

көлемде апиын тәркіледі. 

Салмағы 181 келі 404 грамм 

400 милиграмм болатын 

апиынды алып өтпек болған 

күдікті өмір бойына бас 

бостандығынан айырылып, 

түрмеге тоғытылуы мүмкін. 

Кеше кеденшілер көп кезде-

се бермейтін апиынның 

тәркіленуіне қатысты жай-

жапсарды ақтарып, брифинг 

өткізді.

Жасанды қуыршақты сатып алуға об-

лыс тық қазынадан қомақты қаражат ауда-

рылған. Құны 15 млн теңге тұратын ре-

зеңке баланы М.Оспанов атындағы меди-

цина университетінің болашақ педиатрла-

ры емдеп, тәжірибе жинақтамақ. 

Оқу орны жанындағы орталық жетек-

шісі Қайрат Құрманғалиевтің айтуынша, 

қуыршақ болғанымен, оның мүмкіндігі 

мол. 

– Салқын тисе, кәдімгі кішкентай сәби секілді мұрнынан су ағады. Бір жерін бай-

қаусызда кесіп алса, дереу көмек көр сету-

ді қажетсінеді. Алты айлық баланың бо-

йында кездесетін дерттерді компьютерлік 

бағдарлама арқылы енгіземіз, – дейді 

Қ.Құрманғалиев. Ақбаян БОЛАТБЕКҚЫЗЫ,

Ақтөбе

Ақтөбелік ақ халаттылар 

тұңғыш рет ерекше пациентке 

ем жасады. Резеңке 

балаға ота жасау – облыс 

медицинасының тарихында 

болмаған жағдай. Өмірін 

арашалап қалған алты айлық 

жасанды сәбиге Айсұлтан деп 

есім беріліпті.

Қуыршаққа 

ота жасалды

ТӘЖІРИБЕ


Гүлжан КӨШЕРОВА

Мен қараша айында 60 жасқа толамын. Қазіргі уақытқа 

дейінгі еңбек өтілім 32 жылдан асты. 1971-1973 жылдары Семей 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет