Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.

бет8/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Қалдар БЕРДІБЕКҰЛЫ

серіс орталығын басқарып отыр ғандықтан

алдыма күніне қаншама көлік иесі келеді. 

Олардың басым бөлігі «бірінші рет тексе-

ріс тен өтіп тұрмын, бұрын-соңды поли цей-

лерге ақша беріп, мөр соқтырып, куәлі гі-

міз ді 

оңай-ақ 


ала тын быз» 

деп 


мойын  дасады. Тіпті келіп, темір тұлпа ры-

ның ақауларын анықтап бергеніміз үшін 

алғысын айтып кететіндер бар. Сондықтан 

жол қозғалысының қауіп 

сіз 

дігіне жауап беретін жол сақшыларының мұндай 

шешіміне жол болсын. Шындығын айту 

керек, қоғамда өз бетінше көлігін диаг-

ностикадан өткізіп, халықтың қауіп сіз дігін, 

тіпті жеке басының қауіпсіздігін ой 

лай 


беретін азамат жоқтың қасы. Ал біздің елде 

сатылып жатқан көліктердің біразы – сол 

шетелдерде жарамсыз болып қалған 

көліктер. Бұл тақырып төңірегінде тағы бір 

үлкен мәселе бар. Мысалы, көліктердің тех-

ни 


калық бақылаудан өтуінің бірыңғай 

ақпараттық базасы құрылды, шағын және 

орта бизнесті қолдау мен дамыту жайлы 

алдымызға мақсат қойдық. Сонда мұның 

бар лығы кімге керек? Егер іс жүзінде орын-

дал майтын болса. Біз неліктен бастапқы өз 

шешімімізге өзіміз қарсы келеміз? Қан ша ма 

адам жұмыспен қамтылып, кәсіпкерлер 

мем 

лекетке пайдалы іспен айналысып отыр. Шетелдерден заманауи техно ло гия-

ны тасымалдап, әлемдік талапқа сай тек се-

ріс орталықтарын құрдық. Ал 2011 жыл ға 

дейін Ішкі істер органдары техникалық 

бақылауды ашық алаңқайларда жүргізген 

болатын. Шындығын айтқанда, күнде өзге-

ріске ұшырайтын заңнамалардан мезі 

болдық. Аз уақыттың ішінде аяғынан тік 

тұрып, тиімді шаруамен айналысып жат-

қан дарды жағадан алудың не қажеті бар?!

Себебі бірнеше жыл қатарынан 

жүргізілген сараптамалық зерттеулер жол-

көлік оқиғаларының көліктердің техни ка-

лық ақауларынан болмайтынын дәлелдеді. 

Мысалы, Грузияда «көліктерді техникалық 

бақылаудан өткізу» деген талап тұрмақ, 

мұндай ұғым да жоқ екен. Статистикалық 

мәліметтерге сенсек, елімізде биылдың 

өзінде 142 адам жол-көлік оқиғасынан 

қаза болған. Ал 1500-ге жуық азамат 

әртүрлі деңгейде жарақат алған. Бірақ 

ешбір көлік соқтығысы көліктің техникалық 

ақауының салдарынан орын алмапты. 

Мамандардың айтуынша, жол апатта ры-

ның 90 пайызы жылдамдықты шамадан 

тыс асырғаннан және ішімдік ішіп көлік 

құра лын басқарғаннан болады. Жақында 

депутаттар мен жол сақшылары да осы 

мәселеге қатысты түрлі пікір айтты. Әрине, 

дұрыс, жүк тасымалдаушы көліктер мен 

қоғам дық көліктерді, яғни жеңіл авто кө-

лік терден бөлек тасымалдаушы көлік түр-

леріне техникалық бақылаудан өтуді мін-

деттеу керек. Себебі Алматы қаласында да 

өткен жылдың аяғына таман бірнеше ірі 

жол апаты тіркелген болатын. Жүк көліктері 

тежегіштерінің істен шығуы салдарынан 

ондаған көлікпен соқтығысып, қала тұр-

ғын дары зардап шекті. Ұзақ жолға жүретін 

тасымалдаушы автобустардың да ауыр 

 

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№23 (934)

              

              

14.02.2013 жыл, 

бейсенбі


Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Т

ҮЙТКІЛ

Т

Нұрлан ЖЫЛҚЫАЙДАРҰЛЫ,

ұр

заңгер:

Артық

СЕЙІТҚАЛИЕВА, 

р

«А

«А

да

да

л»

л»

т

т

ұт

ұтын

ынуш

уш

ыл

ыл

ар

ар

 

құ

құ

қы

қы

ғы

ғын 

н қо

қо

рғ

рғ

ау

ау 

қоғамдық 

бірлестігінің 

президенті:

– Ке


Ке

з 

зке

ке

лглг

ен

енж

ж

ағағда

дайд


йд

а

а жажа

за

 қолданбас бұрын алдымен мәселенің мәніне терең үңіліп көру 

керек. Мәселен, бүгінгі күні тағам құрамындағы 

қоспалар стандартты нормамен арнайы құзырлы

орган тарапынан бекітіледі. Алайда соңғы кездері 

та

т

ғамдық қоспалар күрт көбб

ей

ейіп

п

 кетет

ті

ті.Со

Со

ғаға

н

нса

са

й,й,

 

ққоспалардың өзінің

қ

құр

ұрам


ам

ы

ыда

да

өө

зг

згерер

ді

ді.

Жекеменшік өнім өндірушілер де жетерлік. 

Сондықтан да тағамдық қоспалардың көбейгенін 

ескеріп, стандарттау нормаларын қайта қарап, 

бекіту қажет секілді. Сонда ғана күрт көбейіп

ке

кетк

т

енен

өнім өнді

д

ру

руші

ш

лердрд

ің

ңөнімін бақылауға да,

қа

қада

даға


ғала

ла

пп

от

отыр

ыруғ


уғ

а

ада

да,


,

қа

қаже

же

т т

кезде тіпті жазалау 

да оңайланар еді.

– Бұл жерде мәселе

еге

ге б


бір

іржа


жа

қт

қты

ы

қақара

ауғ


уға

а

боболм

лм

айай

д

ды. Мәселен, нормативті құжаттар бойынша кейбір тағам  құрамындағы қоспалар стандарттық 

нормалармен бекітілген. Егер өнім сол стандартта белгіленген нормадан 

ауытқымаған болса, шикізат өндірушіні жазалай алмаймыз. Өйткені ол – 

құзырлы орындар тарапынан өзіне бекітіліп берілген нормамен ғана жұмыс 

іс

сте


те

п 

пот

от

ырыр

ға

ан

н

өнөн

ді

діру

ру

шіші

.

АлА

 егер арнайы зертхана текс

с

ер

еріп

п

,,

өн

нді

ді

руру

ші

шні

ні

ң ң 

өн

өнім

м

інін

ің

ің 

құ

құрара

мы

мынд

нд

ағғ

ы

ы қоқо

сп

спал

ал

арар

қ

қаалыпты стандарттан ауытқ

ығ

ыған

анын


ын

а

аны

нықт


қт

ағ

аған

н

жжағ

ағ

дада

йд

йдаа

түрлі жолдармен өндірушіні жазалауға болады. Шын мәнінде, шикізатты 

үнемдеу үшін тағам құрамына түрлі қоспалар қосқан болса, халық денсаулығына 

залал келтіргені үшін оған үлкен көлемде айыппұл салып, тіпті кәсіпкерлікпен 

айналысу құқығын шектеуге де болады. Бұл тұрғыда жаза барынша қатаң болуы 

керек. Халықты алдағаным

ым

ен

еқ

қ

оймай,,

жалға


ға

н өнімі ар

р

қылы денсаулыққа зиян келтіргені дәлелденсе,

о

оға

ған


н

қа

қанд

нд

айай

ж

жазаз

а

ақо

қо

лдлд

ан

анса

са д


д

а

а жарасады. Негізі, өнім құрамын зерттеп, оның қаншалықты талапқа сай екенін тексеріп отыратын 

елімізде арнайы құзырлы орган бар. Бірақ мәселе олардың қалай тексеретінінде 

болып тұр.

Саябек 

ХАСЕНОВ,

ха

ха

ла

ла

л 

л 

өн

өн

ім

ім

ме

ме

н 

н 

шұ

шұ

ғы

ғылд

лд

ан

ан

уш

шы

ы 

кәсіпкер:

ДӘРІГЕРІ АЗ, ДЕРТТІ КӨП

Атырау облысы – туберкулез ауруы 

бойынша эпидемиоло

ги

гиял

я

ықық

 аху


у

алы кү


ү

р-

р-делі аймақ. Өткен жы

ы

лдлд

ың

ың тт

оғ

оғыз

ыз

аа

йы

йынд

нда 


а

ғана осы ауруға шалдыққан 421 адам т

ір

-

келген. Әсіресе Қызылқоға, Индер, Мақат аудандарындағы көрсеткіштер – алаң да-

тар лықтай деңгейде. Әлеуметтік ауру деп 

ата латын  бұл дерттің қанат жаюына қайта-

ла

лп ау

у

руру

 жағ


ғ

да

дйлар

р

ында ем нәтижесінің тө

төме


мен

н

бобо

лу

уы

ы

жәжәне

не

дд

әр

әріг

іг

е төзімді аурулар-

дың кө


б

беюі


і

 де – 


бі

бір се


б

беп. 


Өмірзақ ЗИНУЛЛИН, Атырау облыстық

мемлекеттік санитарлық-эпи де мио ло гия-

лық қадағалау департаментінің директоры:

– Қалалық, аудандық емханаларда 

туберкулезді емдеу

еу

ө

ө

з  деңгейінде

де

 

еместігін, облысты

ы

қ 

қ ту

ту

бе

берк

рк

ул

ул

ез

езге

ге қ

қ

ар

ар

сы

сы

 

күрес диспансері

і

мен

  а

удан

ды

қ 

өкпе 

аурулар ауруханасының емдеу жұмыс-

та рының тиімділігі төмен. Бұл жағдайға 

ауруды дер кезінде анықтаудың қиын-

ды ғы да өз әсерін тигізуде. Айталық,

әлі күнге  об

о

лыс орталығынан шалғай 

ор

орна

на  ла

ласқ

сқ

ан

ан

Қ

Қыз

ыз

ыл

ыл

қо

қо

ға, Исатай аудан-

да

да

р

р

ы

ында

да

ф

флю

лю

ор

ор

ог

ог

р

рафиялық тексеру 

қондырғылары жоқ. Аурудың алғашқы 

белгілерінен бейхабар ел «суық тиді, 

жөтеліп жүрмін» деп біраз уақытын 

жоғал тып,  әбден асқынғанда ғана 

артынып-тартынып жолға шығатыны да 

сондықтан. 

Жағдайдың ушығ

ғ

уы

уына

н к


к

ад

адр 

р 

жеже

ті

тс 

пе

пеу-

у-

шілігі де айтарлықтай

й ке


ке

р

ріә

әсе


се

р

рет

етке


ке

н

н.О

О

б-б-

лыстық туберкулезге қарсы күрес дис пан-

се рінде қазір 52 дәрігер-фтизиатр жұмыс 

жасай 


ды. Негізінде, бұл жерде штат 

бойынша 80,25 бірлік қарастырылған 

екен. «Ал, жалпы, облыс бойынша рент ге-

но

но л

 л

огог,

,

баба

кт

ктер

ер

иоио

ло

лог,

г,

фф

ти

тзиопедиатр ма-

ма

ман

нда


да

ры

ры ққат

ат

бб

ол

олып

ып

оо

ты

тыр

р», – дейді Өмірзақ 

Зиноллаұлы. Оның айтуынша, дәрігерлер 

әсіресе аудандарда жетіспеуде. Облыстың 

бас санитарлық дәрігері бұған қоса, тубер-

ку лездің алдын алу мақсатында атқарылып 

жатқан шаралар да мардымсыз екендігін 

жасыр майды. ҚР Де

нс

нс

ауау

лы

лық

қ

саса

қт

қтау

а

мм

и-

и-нистр  л

л

ігіг

інің


ің

  бұй


ұ

ры

рғына

а

 сәйкес,,

  туб


у

ер ку-


лез 

ге

геқ

қар


ар

сы

сык

күр


үр

ес

есұ

ұ

йыйы

мд

мдарар

ы

ыел

ел

діді

м

мек

е

енненалшақ жерде орналасып, аумағының

қоршалуы, бейнебақылаумен, күзет жүйе-

сі мен,  ауруханаішілік киім-кешекпен қам-

ты луы  тиіс  болғанымен, әзірге бұл

мәселелер шешімін таппай келеді. 

ТУ

ТУ

БЕРКУЛЕЗ ЖАСАРЫП Б

АР

АРАД

АДЫ

Ы

Құ

рт ауруының балалар мен жас өс пі-рім дер арасында азаймай тұруы өңірдің

әлеуметтік-экономикалық жағдайының

аса бір керемет еместігінен хабар бере тін-

дей. Бүгінде атыраулық балалардың ара-

сын дағы

ғы

ққ

ұр

ұт ауруының

ың

 көрсеткіші рес-пуб 

ли

ликака

лы

лыққ 

де

деңг

ңг

ейей

де

ден

н

екек

і

іес

ес

егег

е 

е жо

ж

ғары.Құрт ауруын жұқтырған 

б

балаларды оқшау-лау үшін облыс орталығында арнайы мек-

тепке дейінгі мекемелер жұмыс жасайды.

Бірақ бұл мекемелер аталған проблеманы

жою 


ға аздық етіп отыр. Санаториялық

үлгі дегі жабық мекеме қажет-ақ,

,

ө

өйт

т

кек

ні

қақа

зі

зір 

р 

дертті жасөспірімдердіо

о

қшқш

ау

аулала

у 

у мүм кі

і

н болмай келеді.

Жаңабай САҒИЕВ, Облыстық туберкулезге 

қарсы диспансердің бас дәрігері:

– Аурушаңдықтың көбеюіне эколо-

гиялық ахуалдың нашарлығы да себеп.

Біз қа

қа

зір 

р

манту, БЦЖ болмаған, қар жы-

ла

ла

нд

нд

ыр

ыруд

уд

ың

ың

ж

ж

оқ

оқ

ты

тығы

ғы

на

нан

н  кө

кө

птеген 

ал

алды

ды

н

н ал

ал

у

у ша

ша

ра

рала

а

ры

ры ж

ж

ас

ас

ал

алма

ма

ға

ғ

н кез-

дер дің  зардабын  шегудеміз. 90-жыл-

дарға тап келген тоқырау кезеңінде 

туыл ған жасөспірімдер арасында құрт 

ауруы көп көрініс тауып отыр. 1994-97 

жылдары ауруханада біз пациенттерге 

таңғы асқа – шай, түскі асқа – екінші 

та

а

ға

ғ

м, кешкі асқа бірінші таға

ға

м 

м б

бере

ре

ті

ті

н 

н 

ед

едік. 

ТЕРІС НАНЫМ ДА

ТЕРІС ӘСЕР ЕТІП ОТЫР

Еліміздегі Денсаулық сақтау министр-

лігінің арнайы бұйрығына сәйкес, перзент-

ханада


да ә

ә

рбрб

ір

ірж

ж

аңаң

а

ату

т

ғаға

н

нсә

сәби


би

Б

БЦЖ

ЦЖ

екпесінмін де

де

тттт

і 

і түтүрд

рде


е

ал

алуыуы

к

кер

ерек


ек

БіБіра

ра

ққ 

ді

діни кері

ағымдарға ілесіп, сәбиіне екпе салдыр-

тудан бас тартатын ата-аналар Атырауда да

кездеседі. «Дәстүрлі емес дінді ұстанатын

ата-аналардың жаңа туған нәрестелеріне

вакцина жасатудан бас тартуы біраз проб-

ле

ле

мам

т

тудырады, – дейді дәрігер. – Мұ

М

нднд

ай

ай 

екпе алған баланың ағзасында Кох таяқ-

ша сына  қарсы  им

им

муму

ни

нтет қалыпт

пт

асады. Өкініш ке  қарай,

й,

оосы

сыны


ны

ң 

ң мә

мә

н-н-

жа

жайы

йын


н

тү

түсі

сін-


н-

бейтін ата-аналар  нотариустан құжат 

әкеліп, балаларына екпе салудан азар да 

безер болып қашады». 

Ал облыстың бас санитарлық дәрігері 

Өмірзақ Зинуллин бұл жағдайдың белең 

алуына

н

 екпе салар алдында баланың а

ан

асас

ын

ына

а

екек

пе

пені

ні

ң  қажеттілігі, одан бас с 

та

ртт

уд

ыңс

соң


ң

ы 

неге апаратыны жайында 

түсінік жұмыстары дұрыс жүргізілмеуі 

себеп болып отырғанын алға тартады.

Д.ТАЙПАНОВА, Облыстық туберкулезге 

қарсы диспансер бас дәрігерінің орын-

басары: 

– Бұл ме

ме

ке

кеме

ме

ге

ге

к

к

ел

ел

іп

іп

т

т

үс

с

ет

ет

ін

ін

а

а

ур

ур

у-

у-

лардың 5 п

пай

айыз

ыз

ы

ы 

ос

ос

ын

ын

да

да

й 

те

те

рі

рі

с

с 

ді

ді

ни

ни 

ағым өкілдері және олардың көпшілігі 

ауру әбден асқынған кезде ғана меди-

цинаның көмегіне жүгінеді. Олар намаз 

оқып, құлшылық қылып, дерті міз ден 

айығамыз деп ойлайды. Ақырында 

ауруды әбден өткізіп алады. Өткен 

жы

жы

лы

лы

ж

ж

ас

ас

ы 

ы

20

2

-дан енді асқан, хид жаб

 

ки

ки

ге

ге

н 

н

қы

қы

з 

з ба

бала қабылдау бөлмесіне 

е

келген сәтінде көз жұмды, құрт ауруы 

әбден  құртқан кезде ғана ауруханаға

келген. 

Теріс діни ағымның жетегінде жүріп 

құрт ауруына шалдыққан әйелдердің 

медицина рұқса

са

т 

т ет

ет

пепе

се

сед

д

е,е

с

сәб

б

и и

кө

көте

те

рр

е-

е-тіндері бүгінде 

е ақ


ақ

х

халал

ат

атты

ты

лала

р

рқа

ауы


уы

м

мын

ын

ыңың

 

ренішін тудыруда. Өйткені құрт ауруы мен екіқабат болу деген ұғымдар бір-біріне 

мүлде кереғар. Дәметкен Тайпанова құр-

сақтағы нәресте үшін туберкулездің қауіпті 

екенін айтады. Бұл аурудан емдеуге қол-

да

д

нн

ыл

ылат

ат

ынын

д

дәр

ә

ілл

ер де іштегі сәбиге теріс 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал