Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.

бет24/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
з

ді

ді

кт

кт

ер

ер

ін

інің

ің

с

с

еб

еб

еп

еп-

-

салдарына үңілу мақсатында 

ұлттық құраманың бұрынғы 

бас бапкері (1999-2006 ж.),                            

«Барыс» таэквондо

орталы

л

ғының вице-президенті 

Сұ

Сұлт

лт

ан

ан

ма

махм

хмұт

ұт

 Шоқпытовпен 

жолығып, сұх

ба

ттасқан едік.

«Қайрат» шағын футбол клубын тастап, Ресейдің клубына кетіп қалған бразилиялық маман 

Жоао Барбоза Қазақстан ұлттық құрамасымен жұмысын жалғастыра береді екен. Ресейге

кеткеннен кейін белгілі, Қазақст

т

ан

ан

ға

а

 анда-санд

д

а 

а

ғана ат басын бұрып отыратын бол

ол

ад

д

ы. Сонда 

он

он

ың

ың

ж

ж

алақысын кім төлейді?

?

Ержігіт САЯҚ

ЯҚ

ОВ

ОВ

Алматы қаласы

Алдымен өзі келіп, бір ауыз айтса, жіберер едік қой.

Ал Барбоза Ресейдің «Сибиряк» клубымен біздің 

сыртымыздан келіссөздер  жүргізді. Сонысы дұрыс

болған ж

ж

оққ

. Негізі, кл

кл

убпен келісімшарты осымаусым

ымны


ны

ң 

ң сосо

ңы

ңынд

нда


а

ая

аяқт

қт

алал

уы

уыт

т

иіиіс 

с 

бобо

латын. Егер УЕФА

кубогын алып берген жағдайда ғана келісімшартты

ұзартамыз деп талап қойғанбыз. Шамасы, сол

міндеттен қорқып кеткен сияқты, – деп мұңын шақты

бұл туралы отандық баспасөздің біріне «Қайрат» 

футбол клубының президенті Қайрат Оразбеков. 

Қайрат Айтмолдаұлының айтуынша, Барбоза

ұлттық қ

қ

ұрұ

ам

аамен жұмыс

ыс

ын жалғастыра бермек. Бұлмама

а

нднд

ы

ыҚа

Қа

заза

қс

қста

та

ннн

ың

ыңб

б

асас

к

ком

ом

анан

дасына шақырған

ҚФФ-тың шағын футбол департаменті екен. «Бірақ 

ұлттық құрамадағы жұмысы үшін жалақыны Барбозаға 

«Қайрат» төлеп тұрады», – деп қосып өтті Оразбеков.

жауап беру үшін әңгімені арыдан бастайын. 

Мен өзім Қарақалпақстанн

н

ыңың

Т

Тах

ах

иаиа

 т

 таш

аш

 қаласында туып-өстім. Ор

р

тата

м

мекек

те

тепт

пт

іі

үз

үзді

ді

к бітірген соң, Ресей дегі Тверь универ си те-

тінің фи зи ка-математика факультетіне оқу-

ға түстім. Университет  қа  быр ғасында 

жүргенде  таэк вон до мен  тұрақты  түрде 

ай

а

нана

 лысып,  екі-

і

үш

ү жылдың көлемінде 

од

одақ

ақ

тыты

қ 

қ додо

да

дала

лард


рд

ан

анж

ж

үлүл

де

де ала бастадым. 

Екі мәрте Ресей чемпионы атанып, 1990

жылы КСРО кубогін иелендім. Түрлі 

одақтық, халық 

ара лық 

турнирлерде 

жеңіске жетіп, жүл деге іліктім. Қысқасы, 

Кеңес Одағы ыды 

рап, жаң

аң

адд

ан ТМД 


құрылған кез болатын. ТМ

М

Д-Д-

ны

ның 

ң 

алалға

ғашқ


шқ

ы

ыбі

ріншілігі 1992 жыл дың наурыз  ай

й

ында 


Мәскеуде өтті. Сол чемпионатта Ресейдің 

атынан сынға түскен маған Қазақстан 

құрамасын бастап келген Мұстафа Өзтүрік 

пен Бексейіт Түлкиев ағаларыммен жүз десу 

бақыты бұйырды. Әңгіме барысында ол 

кі

кісі

і

леле

р

ржа

жа

т т 

жұ

жрт

рт

тата

к

кел

ел

імім

се

сек,

к,

 кіріптар болып жү

жү

ргеншеше

, ат


б

басын т


т

уғ

уғанан е

лг

е бұруымды, маңызды  халық аралық  дода лар да  Тәуелсіз 

Қазақ 


станның намысын қорғауым 

керектігін айтты. Ол кезде 22-дегі жанып 

тұрған жігіт 

пін. Қуанышым қойныма 

сыймай, бірден келісім бер

ер

дідім

м.

СС

ол

олж

ж

ылыл

ы

ыкүзге қарай егемен елімнің

ң

ұұлт

лт

 тт

ық

ыққ

қ

ұрұр

ам

амасас

ы

ысапында тұңғыш рет Түр кияда өткен халық-

аралық турнирге  қаты сып,  коман да ла сым

Қайрат Қырғызбаев екеу міз  жеңім паз 

атандық. 

– Ай

Ай

тп

тп

ақ

ақ

шы

шы

Ло

Ло

нд

нд

он

он

 Олимпиа да-

сы

сы

н

н

а

а 

ұл

ұл

тт

ттық

ық

қ

қ

ұр

ұр

ам

ам

ан

ан

ы

ы

сол Қайрат 

Қыр  ғызбаев  бауырымыз бастап бар ды. 

Оның жұмысына қандай баға берер 

едіңіз?

– Әрине, Қайрат – тәжірибесі жеткілікті, 

білікті жаттықтырушы. Тала

ла

й танымал сп

орт шыларды тәрбиелеп 

п 

шы

шыға

ға

рдрд

ы.

ы. ББ

ір

ірақақ

ашығын айтсам, ұлттық құраманы басқару оңай жұмыс емес. Мұны өз басым  нан 

білемін. Әсіресе Азия, әлем чем пионаттары 

және Олимпиада ойын 

дарына  бас 

кома

м

нданы жасақтау бары сын 

да жан-


жа

жақт


қт

ан

ан ққоң

оң

ырырау

ау

шш

ал

алу,

у,

аа

қы

қыл

л-кеңес, өтініш 

айту, қысқасы, қысым күшейе түседі. Әр 

тарап ұлттық құрамаға өзінің өкілін 

тықпалап, әділ бәсекелестікті айна лып өткісі 

келеді. Бұл сөзімді Қайрат Қыр ғыз баев  та, 

ОЛИМПИАДА – 2020

Халықаралық Олимпиада 

комитетінің Атқару комитеті

2020 жылғы жазғы Олимпиада 

ойындарының 

ң 

ба

б

ғд

ғ

арламасы

ы

на

н

 

кіретін кепі

лд

лд

і

і

сп

сп

ор

ор

т

т

тү

түрл

рл

ер

ер

ін

ін

ің

ің

 

тізімін жариялады. Қызық бол-

ғанда, 25 спорт түрінің қатарына 

күрес түрлері енбей қалды!

Енді күрес түрлеріне (еркін күрес, грек-

ри

р

м  күрер

сі

сі, әйелдер 

р

арасындағы күрес) бе

бе

йсйс

 б

 бол

л/с


/соф

оф

тбтб

ол

ол,

,

как

ратэ, у-шу, ролик 

спор ты, құзға өрмелеу, сквош және вейк-

бор динг сынды спорт түрлерімен қосымша

жалғыз орынға таласу керек. Енді осы сегіз 

спорт түріне ХОК-тің атқару комитетінің 

мамыр айында Санкт-Петербургте өтетін 

мәжілісінде өздеріні

ң 

ң 

ОлОлим

импи


пи

ад

ада

а

баба

ғд

ғдар

ар

-ла масына  енуге ла

йы

йық 

қ 

екекен

ен

дедері

рін


н

дә

дле

лел


л

де

деу-

у-

лері керек. Ал нақты шешім (яғни осы сегіздің қайсысы 2020 Олимпиада ойын-

да рының бағдарламасына  қосыла тын ды-

ғы) ХОК-тің қыркүйек айында Буэнос-Ай-

ресте өтетін 125-сессиясында мәлімденеді.

Дә

Дә

л л

қа

қазі

зі

р р 

кү

күре

ре

с с

ма

мамандары мен балуан-

да

дарр 

аң

аң-т-таң

аң.  Кө


Көбі

бісі


сі с

с

еең соққандай күйде 

деуге  болады. Сейсенбі күні кешкісін осы 

«суыт» хабар тарағалы күрес саласы 

күрсініп тұр. Әсіресе Олимпиада ойын да-

ры нан алтынды «күреп» алып жүрген ре-

сей  ліктердің өкпе-наздары қара қазандай.

«Оу, күресті Олимп

мп

иаа

да

д ойындарынан 

шығарып тастай

мы

мы

з з 

де

деге

ген


н

не

не  с

ұм

ұмдыды

қ,

қ, 

өмірді қызтекелер би

б

леп  ба


б

рады деген – 

осы да» деп таусылушылар да бар. Бұл рет-

те күрестің ықылым заманнан бері жауын-

гер лік өнер екені, сонау көне Олимпиада 

ойындары  бағдарламасындағы санаулы 

спор

р

т түү

рл

рлер

ер

ініңң

 бір


р

і осы күрес болғандығы 

да

да

аа

йт

йтыл

ылуд


уд

а.

а.Күрестің жазғы Олимпиада ойындары

бағдарламасындағы кепілді 25 спорт 

түрінің қатарына алынбауына не себеп? 

Бірден айтайық, нақты себебі айтылмай 

отыр. Мысалы, ХОК-тің баспасөз қыз мет-

ке рі Марк Адамс «

бұ

бұл


л же

же

рдрд

ег

егі 

 

мәмә

се

селеле

  

күресте бір кілтип

п

ан

ан ббар

ар

ынында

да

ее

ме

месс,

т

тек

ек

 Олим пиада  ойындары бағдарламасына 

таңда лып  алынған  спорт  түрлерінің осы 

дүбірлі доданың құрамына енгізуге лайық

екендіктерінде» деп қысқа қайырыпты. 

Яғни ешкім де «күресте бірдеңе дұрыс 

ем

емесес

»

»де

деп


п от

от

ырырға

ға

нн

жо

жоқ. Бірақ Олимпиада 

ой

ойын

ын

д дар

р

ынынан

ан

тт

ыс

ысқ

қ

алалу қаупі бар. Неге, не

үшін? Оның сыры тым тереңде сияқты. 

Десек те, ресейлік мамандар қазіргі Халық-

аралық күрес федерациясының президенті 

Р.Мартинеттидің ХОК-пен қарым-қатынасы 

аса жақсы емес еке

ке

нд

ніг

іг

ін де тілге тит

ек 


етуде...

Рас, кейбіреулер «күрес – жарақат алу 

қаупі басым спорт түрі» деген сылтаудың 

шетін қылтитады. Бірақ күрестен қауіпті

спорт түрлері бар екендігі бәрімізге аян. 

Олимпиада алтынын күрес түрлерінің көш-

ба

ба

сшсш

ыл

ылар

ары


ы бо

бо

лылы

п

пта

а

былатын азын-аулақ ел

ел

дедерд

рдің


ң (

(

сосо

ла

лард

рд

ыңың ү

ү

ккілеп қосатын балуан-

дарының) ғана еншілеп жүргендігі ресми 

түрде айтылмаса да, алқымға тіре 

ле 


ді. 

Бірақ соңғы Лондон Олим пиа да сын да мұ-

ның да жағрапиясы кеңи бастағандай еді.

Ақпан айында Олимпиада ойындары

бағдарламасына

е

енб

нб

ейей

қ

қал

ал

ғаға

н

нкү

ү

рере

ст

стің

ің

 мамырда сол тізімг

мге


е қа

қа

йтйта

а іл


іл

іг

ігуі

уі

ыықт

қтим


им

ал

ал. Тіпті әбден мүмкін деуге болады. Бірақ осы 

екі-үш айда күреске өз болашағы үшін белді 

бекем буып, күресуге тура келеді.

Бұған дейін «Олимпиада ойындары

бағдарлама

ма

сына таэквондо мен қазіргі бе

бесс


сс

ай

айыс

ысты


ты

ң 

ң ен

ен

бебе

й 

й қа

қ

луы мүмкін» деген пі

і і


кірлер айт

й

ылып жүрді. Аталған екі спорт-тың түріне Олимпиада ойындарынан тыс 

қалу қауіпі төнгелі қашан. Бірақ олар бұл 

жолы да төрт жылда бір өтетін дүбірлі дода-

ның құрамына еніпті. Тіреулері-сүйеулері 

мықты сияқты. 

Қазақта «әр 

нә

нә

рсрсен

ен

іңің қ

қай


ай

ыр

ыры 

ы  ба


ба

р»

р» 

деген аталы сөз бар. Күрестің басына осын-

дай күн түсіп, жағдайының тығырыққа

тірелуі тек жақсылықпен тамамдалады деп 

сенеміз. Әрі солай болуына тілектеспіз. 

Өйткені күрес өнері бізге жат емес. Біздің де

«қ

«қ

азаз

ақ

ақк

к

үрүр

ес

есі»

»

дд

ег

еен

ен

 төл өнеріміз  бар. Ол

Ол

имимпи

пиад


ад

а

аой

ойын


ын

да

дар

рынан жүлдені Ресей 

құсап, күреп алып жүрмесек те, бұйыр ға-

нына тоқмейілсіп, күзеп алып жүрміз. 

Жалпы, Халықаралық күрес  феде ра-

ция сының  (FILA)  құрамына 180 мемлекет 

кіреді екен. Солардың  бірсыпырасында 

белдесу өнерінің ұлттық 

қ 

түрлері бар. Бұл дегеніңіз – үлке

н 

н ша

ша

ңыңы

ра

рақ.

қ.

ЕЕ

нд

нді

і ол


ол

ар

ар 

бірлесіп, күрестің

О

О

лиим

мпиада о


й

йын да ры-

ның көне заманнан келе жатқан түпнұсқасы 

екен дігін дәлелдейді деп ойлаймыз.

Тек қазақы әдетімізге салып, қайырын 

берсін дейміз. Енді күресте төрешілер қара 

қылды  қа

қа

қ жарыр

п, әділетті болып, 

Ол

Ол

имим

пи

пиад

ада


а 

ой

ойынын

да

дары

р

нда  бір аймақтың балуандары көптеген елдердің атынан 

сынға түсіп, тез арада басқа елдің азаматы 

болып шыға келетіндігі жойылады  деп 

сенеміз. Ең бастысы, боз кілемде құлақ 

шайнауға жол берілмес дейміз...

Нұ

Нұ

рғ

рғ

аз

аз

ы 

ы 

СА

А

СА

СА

ЕВ

ЕВ

С

С

ұ

ұ

л

л

т

т

а

а

н

нм

махмұт ШОҚП

П

Ы

Ы

Т

Т

О

О

В

В«

«

Б

Ба

а

р

р

ы

ы

с

с»

»

 т

т

аэквондо орта

ал

л

ы

ығ

ғы

ын

ны

ы

ң

ң

 

в

в

и

и

ц

ц

е

е

-

-

п

п

р

р

езиденті:

кезінде менің орныма бас бап кер болып 

та

та

ғаға

йы

йынд

нд

алал

ған Мақсұт Нарбаев ағамы

з 

з 

дад

 

рара

ст

стай

ай

дыды

деп ойлаймын. Бірақ м

ұн

ұнда


да

й

йкелеңсіз жайттар бас бапкерді 

жауапкершіліктен босатпайды. Сондықтан 

белгілі бір мерзімде межеленген нәтижеге 

қол жеткізе алмасаң – өз еркіңмен қызме-

тің нен  ке

ту

туге

г

тт

иіссің!  Бұл – халықаралық 

деңгей

де

де ққ

аб

абылыл

да

данғнғ

ан

ан оо

рт

ртақақ ұ

ұ

стст

ан

аным. 

Ендеше, жаңа жылдан бастап Қайрат Қыр-

ғыз баевтың  орнына  ұлттық құрамаға бас 

бапкер болып келген Бауыржан Аман құ-

лов қа сәттілік тілеймін.

– Естуімізше, былтырдан бері Алма-

ты

тыда

да

ғы

ғы

«

«

Барыс» таэквондо орт

т

а 

а 

лы

лы

-

ғының вице-президенті қызмет

і

ін 

атқарып жатыр екенсіз. Осы орталық 

жайында, оның мақсат-мүдделері 

туралы тоқталып өтсеңіз.

– Негізі, «Барыс» клубы 2008 жылы 

құрыл ған болатын. Ал 2012 жылы таэк-

вондо 


ор

орта


та

лы

лығы

ғы б


б

ол

олып

ы

зз

аң

аңды

ды

тт

ір

ірке

ке

уду

ен 


өтіп, жұмы

мы

сысы

н жа


лғ

лғастыру


ру

да. Ор


Ор

та

талықтың президенті – белгілі қоғам және мемлекет 

қайраткері, Республикалық спорт кол лед-

жінің директоры Амалбек Тшанов ағамыз. 

Қазіргі таңда орталықта балалар мен жас-

өс

өсп


п

ір

ірім

ім

дед

рд

рен ересектерге дейінгі ара

а

лылық

қ-

тата

4

400

00г

е

етарта шәкірт тәр 

бие ле 


ену

ну д


д

е.

е 

Бақыт жан  Райбеков бастаған білікті бап кер-

лерден тәлім алатын қыз-жігіт те рі міздің 

республикалық, халықаралық тур нир-

лердегі көрсеткіштері жаман емес. Басты 

мақсатым


м

ыз

ы– е


е

лі

лімі

м

здзд

ің

ңж

ж

асас

өс

өс п

п

іі

рі

рм

м

дед

р, 


жастар

ж

жән

ән

е е ұл

ұл

ттттық

ық қ


қ

ұр

ұам

амас


ас

ын

ына 

а ла


ла

йы

йық  ты 

деңгейдегі спортшыларды дайын  дап  отыру. 
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал