Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет23/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
#259
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

УКРАИНА ҚҰРАМАСЫ:

Бас бапкер – Дмитрий Сосновский

49 келі. Назар Курочин

52 келі. Александр Шепелюк

56 келі. Олег Пруткий

60 келі. Павел Ищенко,

Дмитрий Черняк

64 келі. Олег Неклюдов

69 келі. Денис Лазарев,

Богдан Шелестюк

75 келі. Евгений Хитров

81 келі. Александр Ганзуля

91 келі. Арсен Азизов

91+ келі. Владимир Кацук

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

 

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№23 (934) 

               

              

14.02.2013 жыл, 

бейсенбі


Осы футболда шабуылды өрбітіп отыратын ойыншыны плеймейкер дейді. 

Бұл сөз қандай мағынаны білдіреді? Қай елдің сөзі? Нақты қалай аударылады? 

Файза ӘМІРТАЕВА, Астана қаласы

Плеймейкер – ағылш

лш

ын

ын сөзі. Тікелей

ей

 ау-у

дар ғанда, play – ой

ын

ынал

ал m


mak

ak

erer

– ұұ

йы

йым

м

дада

с-

с-ты рушы, құрушы деген мағынаны білдіреді.

Жасыл алаңда команданың  ойынын 

үйлестіріп отыратын ойыншыны плеймейкер 

деп атайды. Мұндай ойыншылар коман да-

ны алға сүйр

р

еп, ойынын үйлестіріп, шабуы-лы

лы

нн өр

өр

біб

ті

тіп

п от


от

ыр

ырад

ад

ы.ы.

Ә

Әлбетте, команданың 

қалған ойыншылары осындай футболшыға 

арқа сүйеп, допты көбінесе соған беріп, 

ойын өрнегін сол арқылы «ширатады».

Мұндай ойыншылардың  бі

бі

рір

р

ретінде

д

 әй

әй

ггіл

лі Зиданды ілтипатпен ат

ап

ап ө


ө

ту

туге

ге

бб

ол

ола-а-

ды. Әрине, қазіргі әлем футболында осын-

дай көптеген ойын үйлестірушілер бар. 

Олар дың  бәрін тізіп шықпай-ақ қояйық. 

Мұндай ойыншы бізде де бар. Мысалы, 

біздің


ің

жас


а

тар  арасын

н

да

дғы құрамамыздың 

пл

лей

ей

меме

йк

йкер

ер

ііБа

Ба

уыырж

рж

анан

И

Исл

сл

амам

хан. Оның 

ойын өрнегіне жақында Санкт-Петербургте 

өткен «Достастық кубогында» өзіміз де, 

өзгелер де тәнті болдық.

– Сұлтанмахмұт Ноқатұлы, кезінде 

жеті-сегіз жылдай ұлттық құраманың 

тізгінін ұстадыңыз. Қысқасы, отандық 

таэквондоның ішкі сы

сы

ры

ры

н

н

жа

ж

қс

қс

ы 

ы

білесіз. Соңғы әле

е

м

м

че

чемп

мпио

иона

на

тт

т

ар

ары

ы 

мен Лондон Олимпиадасынан бет ке ұс-

тар  қыз-жігіттеріміз олжасыз ора лып 

жүр. Бұл тоқыраудың белгісі емес пе?

– Ашығын айтсам, бұл сауалыңызға 

пы

п

шақпен кесс

ке

кндей нақты жауап беру өте 

қи

қиын

ынТі

Тіпт


пт

і

імү

мүмк


мк

ін

іне

еме


ме

с. Әрине,  Арман 

Шылмановтың Бейжің Олимпиадасында 

қола жүлдегер атануы, бүкіл әлем алдында 

отандық таэквондоның беделін едәуір көте-

ріп тастағаны белгілі. Сондықтан қалың 

жанкүйер Лондон Олимпи

и

адасында дд

а 

таэквондошыларымызыз

ға

ғаү

ү

міміт

т 

арар

тт

тты

ы.

ОО

ны

ның ң

үстіне Тұманды Альби

б

ондағы о


й

йын дарға 

тұңғыш  рет  үш спортшымыз (Нұр сұлтан 

Мамаев, Гүлнафис Айтмұхамбетова, 

Феруза Ергешова) жолдама алған бола тын. 

Б

БО

К

САл 2004 жылғы Афины  Олим пиа да сына 

тұңғыш рет әрі жалғыз қатысқан ауыр 

са

са

лмлм

ақ

атағы Әділхан Сағындықо

қо

в в 

үз

үзді

ді

к к

бе

бест

ст

ікікк

ке ілінген еді. 2008 жылы 

ы

Бе

Бейж

йжің


ің

де

де 

даянгке Арман Шылманов пен Лия Нұр-

кина шығып, Арман қола жүлдеге қол 

жеткізгені белгілі. Өкінішке қарай, бұл жолы 

сан сапаға ұласпады. Ал олардың не себепті 

жеңілі


ск

ск

е  ұшұш

ыр

рағандары

ры

  турур

алы осыған 

дейі

н

нде

де

тт

ал

алайай

м

мәрәр

те

теа

йт

йтыл

ыл

дыды

д

да,

а,

жж

аз

аылды. 

Сондықтан 

бұл сәтсіздіктен мен 

«сенсациялық жаңалық» ашпай-ақ қояйын. 

Өйткені мұның астарында көп жылдан бері 

түйіні шешілмей, қордаланып келе жатқан 

кешенді мәселелер жатыр.

Мү

М

мкін болса, соларды 

на

нақт

қт

ыр

ыр

ақ

ақ 

атап өтсеңіз...

– Ең басты мәселе – қаржылай-мате-

риал дық,  техникалық-ұйымдас ты ру шы лық 

ахуалдың, жалпы ал 

ған 

да, инфра құ 

ры-


СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Ә

Әзиз

ЖҰ

ЖҰМА

МА

ДІ

ДІЛ

Л

Төрт елдің боксшыларының бірге жат-

тығып жүргеніне біраз болып қалды. Бір-

бірімен шаршы алаңда жұдырықтаспаса 

да

да

бб

ір

р қапшықты бірге ұрып, аз

д

да 

а 

боо

лс

лса

а

өзөз

ар

араа

тәжірибе алмасып та үл

ге

герд


рд

і.

і. ЕЕнд

нд

і әлеуеттерін шаршы алаңда тексеріп көреді. 

Алдымен бүгін Өзбекстан мен Украина 

құрамалары қайсысы мықты екенін 

анықтайды. Ал сағат 17:00-де Қазақстан 

мен Әзірбайжан боксшыларының текеті-

ре сі 


ба

ба

стст

ал

аладад

ы.

ы.Жа

Жалп


лп

ы

ы,У

У

кркр

аи

аинана

қ

құр

ұр

амамас

ас

ынының

ың

 көп те-ген боксшысы WSB додасына ауысып кетті, 

кәсіпқой боксқа бет бұрғандары да бар 

демесеңіз, төрт құрама да турнирге үздік-

терін қосып отыр. Араларында 16 боксшы 

Олим пиада 

ойындарына қатысқан. 

Әрқай сысының  жетістіктері де жетерл

р

ікк

. Ел 


че

че

мпмп

и

ионынан бастап,әл

ем

емж

ж

әнәне 

е 

ООлимпиада жүлдегерлеріне д

й

ейінін

б

бар. Рас, жаңа олимпиадалық цикл болған дық-

тан халықаралық аренаға енді шығып келе 

жатқан жаңа есімдер де жоқ емес. Деген-

мен солардың өздері – болашағынан мол 

үміт к

үт

үтті

т

рее

ті

тн боксшыла

а

р.р

Ту

Турн

рнир


ир

«

«шлшл

ем

емсі

с

з з 

ай

айқақа

с»

с»ж

ж

үйүй

есінде 


өткі зіледі деп жоспарлануда. Бұл жүйеде 

жұдырықтасуда Қазақстан боксшы ла ры-

ның ғана тәжірибесі бар. Ал болашақта 

АІВА-ның осындай боксқа көшуге ниет-

теніп отырғанын түсінген өзге құра ма лар-

ды

дың

ң

баб

пкерлер алқасы ақылд

д

ас

аса

а

кеке

ле

ле 

«Төрт елдің турнирін» де «шлемсіз айқас» 

жүйесі бойынша

ша

өөтк

тк

іззуг

уге 


е 

ұс

ұсын

ын

ысыс

ж

жасас

ап

апты

ты

..

Сонымен, «

Тө

Төрт


рт е

елд


лдің

ің

тт

ур

урни

ни

рірі

не

не»

» қа


қа

ты

ты-

са тын ұлттық  құрамаларға сәттілік тілей 

оты рып, шаршы алаңға шығатын бокс шы-

лар дың  есімдерін назарларыңызға  ұсы-

намыз.

Бүгін елорданың «Д

«Д

әу

әу

ле

ет»

т» с

с

по

по

рт

рт

к

к

еш

еш

ен

ен

ін

ін

де

де

 бок

о

стан «Төрт 

елдің турнирі» жолда

а

ст

ст

ық

ық к

кез

ез

де

десу

суі

і

ба

баст

стал

алад

ады.

ы

С

Сп

портсүйер қауым 

асыға күтетін жекпе-жек кештерінің алдында барлық команда 

өз боксшыларының есімдерін көпшілікке жариялады. Сондай-ақ 

айқастардың кестесі де бекітілді.

лымның нашарлығы.

Яғ

Яғ

нии

б

бал

ал

аа

ла

лар  ме

ме

нн

жа

жас-

с

өсөс

пі

пірі

рім


м

де

дерр 

д

ден

н

баба

ст

стапап

,ересектер  ара  сын дағы 

түрлі дең 

гей 

дегі тур-нирлерді әділ әрі тиім ді 

ұйым дастыру жағы 

дұрыс жолға қойыл -

маған. Кәсіби  білік тілігі 

халық  аралық  деңгейге 

сай  жат тық  ты ру шылар 

мен төрешілер саусақ пен 

санарлық. 

Қыс қа сы, 

отан


н

дық таэк 

вон 

доны 


за

за

мама

н

нта

та

лала

 б

бынын

а

аса

са

й й 

дамыту


б

бағытында озық 

үлгі дегі  кешенді  жүйе 

түзу қажет. Әри не,  мұның 

бәрін ауыз бен  айту  –

оңай,  іс  жүзін  де  жүзе  ге 

асыру – қиын. Өйт 

кені 


біз де көп жағ дайда ортақ 

мүдде үшін жұ дырық тай 

жұмылып,  әрекет  ету 

жағы ақсап жатады. 

Негізгі  ұстан ы мы мыз  – 

«менікі жүре тұр  сын, 

се

се

ніік

кі т


т

ұр

ұра 

а 

тұтұ

р 

рсы

сы

н»н»

д

дег

ег

енен

 

қақа

са

саң 

ң

қақа

ғи

ғи д

д

а.а Р

Р

есеспу

пуб


б

ли

ли-

-

ка лық  феде рация меноның аймақ тар дағы 

филиал да ры арасындағы қарым-қатынас, 

бай 

ланыс мәз емес. Ауыз бір шілік же

ж

тіті

сп

спей

ей

діді

.

.Ме

Ме

н бұб

л жерде «көпке топырақ 

ш

ша

шқшқым

ым

»» ке

ке

лл

ме

меййді. Өзім ді де «сүттен – ақ, 

судан – тазамын» демей-ақ қояйын. Бірақ 

осыған дейінгі жетіс 

тіктеріміз бен 

кемшіліктерімізді әділ таразылап, жібер ген

қателіктерімізден тиісті қоры 

тын 

ды 


шығаруымыз қа же

же

т.т

Ө

Өйт кені  жеткен

н

 жетіс-тіктерімізге

м

мал

ал

даданы

ны

п,п,

т

тоқоқ

ме

мейі

йі

лслсу 

у 

тоқырауға апарып тірейді. Өз басым Мұс-тафа Өзтүрік пен Бек сейіт  Түл киев  ағала ры-

мыз аманат еткен асыл өнер ді өрге сүйреу 

– ізін басқан шәкірт те рінің абы   рой лы 

міндеті, азаматтық парызы деп білемін.Сі

Сі

зд

зд

ің

ің Р

Р

ес

ес

ей

е

ден тарихи ота ныңыз 

– Қазақстанға ора луы ңызға  қазақтың 

қос қыра ны Мұстафа Өзтүрік пен Бек-

сейіт Түлкиев себеп болып ты... 

– Иә, оныңыз рас. Бұған толық қанды 

ТА

У ША


ҢҒ

ЫСЫ


Бұл күндері Аустрияның 

Шладминг қаласында тау 

шаңғысынан әлем біріншілігі 

өтуде. Өкінішке қарай, дүние жү-

зі

зі

лі

лі

к 

к

до

до

да

да

қ

қ

аз

аз

ақ

ақ

ст

ст

андық спорт-

шы

шы

 лар

ар

ү

і

шін сәтт

і

і болмай тұр.

Алдымен айта кетейік, ақпанның 5-і 

күні басталған әлем чемпионатына қазақ-

стандықтардан Дмитрий Кошкин, Игорь 

Закурдаев, Мартин Хубер, Тарас Пименов 

және Людмила Федот

ов

ов

а а

ат

атта

та

нғнғ

ан

ан. Бі

і

рара

қ 

қжерлестеріміздің ешқ

қай


ай

сы

сысы

сы

жж

ел

елпіпі

не

неа

ала


ла

р

р емес. Мәселен, өз жерімізде өткен жетінші 

қысқы Азия ойындарында алдына жан 

салмаған Людмила Федотова өзі қатысқан 

жарыстарда  үздіктер қатарынан көріну 

былай тұрсын, мәреге жете алмай пұшай-

ма

ман

н

бобо

лд

лды.

ы.

ННәт

әт

ижиж

ес

есін

ін

деде

 іріктеу кезеңінен 

өт

өт

е е ал

алма


ма

й

й,к

к

ейей

ін

інгі

гі ж


жар

ар

ысыстарға қатысқан да 

жоқ.


Жігіттеріміздің де көрсеткіштері жетісіп 

тұрған жоқ. Мәселен, супергигант бағдар-

ла масына  төрт спортшымыз да қатысқан. 

Бірақ Кошкин мәреге жете алмаса, Тарас 

Пименов 58-інші, Иго

о

рьр

З

Закурдаев 54-

інші, Мартин Хубер 4

7-

7-ор


ор

ын

ынға

ға о


о

рн

рналал

ас

астыты

.

Төмен құлдилауда  д

а

акө

ш 

соңынд

а 

қалдық. Өзгелерін айтпай-ақ қоялық, жер лестерімізден ең үздік көрсеткішке ие 

болған Игорь Закурдаевтың 80 спорт шы-

ның ішінде 68-орыннан көрінгенінің өзі 

ба

бсқ

қ

а жігіттерер

імізді


д

ң 

ңшамасынан хабар 

бе

бері

ріп


п тұ

тұ

рғр

ан

анда

дай.


й

Иә, әлем чемпионатында спорт шы-

лардың санын арттырып қана жүрген жер-

лес теріміздің әзірге әлеуеттері осындай. Ал 

дүниежүзілік дода осы айдың 17-сіне 

дейін жалғасады.Ас

фе

фе

нд

нд

ия

ия

р

р

ЖА

ЖА

НА

НА

ДІ

ДІ

Л

Л

2008 жылғы Бейжің

Ол

Ол

им

им

пи

пи

ад

ад

ас

ас

ын

ын

да ауыр

са

с

лм

лмақ

ақ

та

та

ғы

ғы

а

а

ты

ты

раулық 

Арман Шылманов Отандық 

таэквондо тарихында тұңғыш 

Олимпиада жүлдегері атанып, 

баршамызды қуантқан. 

Өйткені қазақт

т

ың

ың

қ

қ

айсар 

ұлына дейін 

н 

мұ

мұнд

нд

ай

ай

ж

ж

ет

ет

іс

іст

ті

кк

кк

е 

е 

ТМД елдерінің бі

б

рде-бі

б

р 

өкілі жете алмаған еді. 

Сол арынынан айнымаған 

Арманымыз келесі жылы

әлемнің екі дүркін қола

жү

жү

лд

лд

ег

ег

ер

ер

і

і

ат

ат

ағ

ағ

ын

ы

а ие болды. 

Өк

Өк

ін

ініш

іш

ке

ке

қ

қ

ар

арай

ай

, содан

бергі әлем чемпионаттары 

мен 2012 жылғы Лондон 

Олимпиадасынан 

жерлестеріміз жүлдесіз 

қайтты. Осы орайда 

таэквондошыл

л

ар

ар

ым

ым

ыз

ыз

ды

ды

ң

ң

соңғы сәтсіз


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет