Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.62 Mb.
Pdf просмотр
бет22/27
Дата09.01.2017
өлшемі3.62 Mb.
#259
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Файза ӘМІРТАЕВА, Астана қаласы

Плеймейкер – ағылшын сөзі. Тікелей ау-

дар ғанда, play – ойын, ал maker – ұйым дас-

ты рушы, құрушы деген мағынаны білдіреді.

Жасыл алаңда команданың ойынын 

үйлестіріп отыратын ойыншыны плеймейкер 

деп атайды. Мұндай ойыншылар коман да-

ны алға сүйреп, ойынын үйлестіріп, шабуы-

лын өрбітіп отырады. Әлбетте, команданың 

қалған ойыншылары осындай футболшыға 

арқа сүйеп, допты көбінесе соған беріп, 

ойын өрнегін сол арқылы «ширатады».

Мұндай ойыншылардың бірі ретінде 

әйгілі Зиданды ілтипатпен атап өтуге бола-

ды. Әрине, қазіргі әлем футболында осын-

дай көптеген ойын үйлестірушілер бар. 

Олар дың бәрін тізіп шықпай-ақ қояйық. 

Мұндай ойыншы бізде де бар. Мысалы, 

біздің жастар арасындағы құрамамыздың 

плеймейкері – Бауыржан Исламхан. Оның 

ойын өрнегіне жақында Санкт-Петербургте 

өткен «Достастық кубогында» өзіміз де, 

өзгелер де тәнті болдық.

– Сұлтанмахмұт Ноқатұлы, кезінде 

жеті-сегіз жылдай ұлттық құраманың 

тізгінін ұстадыңыз. Қысқасы, отандық 

таэквондоның ішкі сырын жақсы 

білесіз. Соңғы әлем чемпионаттары 

мен Лондон Олимпиадасынан бет ке ұс-

тар қыз-жігіттеріміз олжасыз ора лып 

жүр. Бұл тоқыраудың белгісі емес пе?

– Ашығын айтсам, бұл сауалыңызға 

пышақпен кескендей нақты жауап беру өте 

қиын. Тіпті мүмкін емес. Әрине, Арман 

Шылмановтың Бейжің Олимпиадасында 

қола жүлдегер атануы, бүкіл әлем алдында 

отандық таэквондоның беделін едәуір көте-

ріп тастағаны белгілі. Сондықтан қалың 

жанкүйер Лондон Олимпиадасында да 

таэквондошыларымызға үміт артты. Оның 

үстіне Тұманды Альбиондағы ойын дарға 

тұңғыш рет үш спортшымыз (Нұр сұлтан 

Мамаев, Гүлнафис Айтмұхамбетова, 

Феруза Ергешова) жолдама алған бола тын. 

БОК

С

Отандық таэквондоны заман талабына сай дамыту бағытында озық үлгідегі кешенді жүйе қажет

Ал 2004 жылғы Афины Олим пиа да сына 

тұңғыш рет әрі жалғыз қатысқан ауыр 

салмақтағы Әділхан Сағындықов үздік 

бестікке ілінген еді. 2008 жылы Бейжіңде 

даянгке Арман Шылманов пен Лия Нұр-

кина шығып, Арман қола жүлдеге қол 

жеткізгені белгілі. Өкінішке қарай, бұл жолы 

сан сапаға ұласпады. Ал олардың не себепті 

жеңіліске ұшырағандары туралы осыған 

дейін де талай мәрте айтылды да, жазылды. 

Сондықтан бұл сәтсіздіктен мен 

«сенсациялық жаңалық» ашпай-ақ қояйын. 

Өйткені мұның астарында көп жылдан бері 

түйіні шешілмей, қордаланып келе жатқан 

кешенді мәселелер жатыр.– Мүмкін болса, соларды нақтырақ 

атап өтсеңіз...

– Ең басты мәселе – қаржылай-мате-

риал дық,  техникалық-ұйымдас ты ру шы лық 

ахуалдың,  жалпы  ал ған да,  инфра құ ры-

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

Әзиз ЖҰМАДІЛ

«Төрт елдің турнирінде» төр кімге бұйырар екен?

Төрт елдің боксшыларының бірге жат-

тығып жүргеніне біраз болып қалды. Бір-

бірімен шаршы алаңда жұдырықтаспаса 

да бір қапшықты бірге ұрып, аз да болса 

өзара тәжірибе алмасып та үлгерді. Енді 

әлеуеттерін шаршы алаңда тексеріп көреді. 

Алдымен бүгін Өзбекстан мен Украина 

құрамалары қайсысы мықты екенін 

анықтайды. Ал сағат 17:00-де Қазақстан 

мен Әзірбайжан боксшыларының текеті-

ре сі  басталады.

Жалпы, Украина құрамасының көп те-

ген боксшысы WSB додасына ауысып кетті, 

кәсіпқой боксқа бет бұрғандары да бар 

демесеңіз, төрт құрама да турнирге үздік-

терін қосып отыр. Араларында 16 боксшы 

Олим 


пиада ойындарына қатысқан. 

Әрқай сысының жетістіктері де жетерлік. Ел 

чемпионынан бастап, әлем және 

Олимпиада жүлдегерлеріне дейін бар. 

Рас, жаңа олимпиадалық цикл болған дық-

тан халықаралық аренаға енді шығып келе 

жатқан жаңа есімдер де жоқ емес. Деген-

мен солардың өздері – болашағынан мол 

үміт күттіретін боксшылар.

Турнир «шлемсіз айқас» жүйесінде 

өткі зіледі деп жоспарлануда. Бұл жүйеде 

жұдырықтасуда Қазақстан боксшы ла ры-

ның ғана тәжірибесі бар. Ал болашақта 

АІВА-ның осындай боксқа көшуге ниет-

теніп отырғанын түсінген өзге құра ма лар-

дың бапкерлер алқасы ақылдаса келе 

«Төрт елдің турнирін» де «шлемсіз айқас» 

жүйесі бойынша өткізуге ұсыныс жасапты.

Сонымен, «Төрт елдің турниріне» қаты-

са тын ұлттық құрамаларға сәттілік тілей 

оты рып, шаршы алаңға шығатын бокс шы-

лар дың есімдерін назарларыңызға ұсы-

намыз.

Бүгін елорданың «Дәулет» спорт кешенінде бокстан «Төрт 

елдің турнирі» жолдастық кездесуі басталады. Спортсүйер қауым 

асыға күтетін жекпе-жек кештерінің алдында барлық команда 

өз боксшыларының есімдерін көпшілікке жариялады. Сондай-ақ 

айқастардың кестесі де бекітілді.

лымның нашарлығы. 

Яғни бала лар мен жас-

өспірім дер ден  бастап, 

ересектер  ара  сын дағы 

түрлі  дең гей дегі  тур-

нирлерді әділ әрі тиім ді 

ұйым дастыру 

жағы 

дұрыс жолға қойыл -

маған. Кәсіби білік тілігі 

халық  аралық  деңгейге 

сай  жат тық  ты ру шылар 

мен төрешілер саусақ пен 

санарлық. 

Қыс қа сы, 

отандық  таэк вон доны 

заман тала 

бына сай 

дамыту бағытында озық 

үлгі 


дегі кешенді жүйе 

түзу қажет. Әри не, мұның 

бәрін ауыз 

бен айту – 

оңай,  іс  жүзін  де  жүзе  ге 

асыру – қиын. Өйт 

кені 

біз де көп жағ дайда ортақ мүдде  үшін  жұ ды рық тай 

жұмылып, әрекет ету 

жағы ақсап жатады. 

Негізгі  ұстан ы мы мыз  – 

«менікі жүре тұр 

 

сын, сенікі тұра тұр сын» деген 

қасаң қағи да. Респуб ли-

ка лық  феде рация  мен 

оның 


аймақ тар дағы 

филиал да ры  арасындағы  қарым-қатынас, 

бай 

ланыс мәз емес. Ауыз бір 

шілік 


жетіспейді. Мен бұл жерде «көпке топырақ 

шашқым» кел мейді. Өзім ді де «сүттен – ақ, 

судан – тазамын» демей-ақ қояйын. Бірақ 

осыған дейінгі жетіс 

тіктеріміз бен 

кемшіліктерімізді әділ таразылап, жібер ген 

қателіктерімізден тиісті қоры 

тын 


ды 

шығаруымыз қа жет. Өйт кені жеткен жетіс-

тіктерімізге малданып, тоқмейілсу 

тоқырауға апарып тірейді. Өз басым Мұс-

тафа Өзтүрік пен Бек сейіт Түл киев ағала ры-

мыз аманат еткен асыл өнер ді өрге сүйреу 

–  ізін  басқан  шәкірт те рінің  абы   рой лы 

міндеті, азаматтық парызы деп білемін.– Сіздің Ресейден тарихи ота ныңыз 

– Қазақстанға ора луы ңызға қазақтың 

қос қыра ны Мұстафа Өзтүрік пен Бек-

сейіт Түлкиев себеп болып ты... 

– Иә, оныңыз рас. Бұған толық қанды 

ТА

У ШАҢҒЫСЫШаңғышылар 

төменге құлдилай 

алмай әлек

Бұл күндері Аустрияның 

Шладминг қаласында тау 

шаңғысынан әлем біріншілігі 

өтуде. Өкінішке қарай, дүние жү-

зілік дода қазақстандық спорт-

шы лар үшін сәтті болмай тұр.

Алдымен айта кетейік, ақпанның 5-і 

күні басталған әлем чемпионатына қазақ-

стандықтардан Дмитрий Кошкин, Игорь 

Закурдаев, Мартин Хубер, Тарас Пименов 

және Людмила Федотова аттанған. Бірақ 

жерлестеріміздің ешқайсысы желпіне алар 

емес. Мәселен, өз жерімізде өткен жетінші 

қысқы Азия ойындарында алдына жан 

салмаған Людмила Федотова өзі қатысқан 

жарыстарда үздіктер қатарынан көріну 

былай тұрсын, мәреге жете алмай пұшай-

ман болды. Нәтижесінде іріктеу кезеңінен 

өте алмай, кейінгі жарыстарға қатысқан да 

жоқ.

Жігіттеріміздің де көрсеткіштері жетісіп тұрған жоқ. Мәселен, супергигант бағдар-

ла масына төрт спортшымыз да қатысқан. 

Бірақ Кошкин мәреге жете алмаса, Тарас 

Пименов 58-інші, Игорь Закурдаев 54-

інші, Мартин Хубер 47-орынға орналасты. 

Төмен құлдилауда да көш соңында 

қалдық. Өзгелерін айтпай-ақ қоялық, 

жер лестерімізден ең үздік көрсеткішке ие 

болған Игорь Закурдаевтың 80 спорт шы-

ның ішінде 68-орыннан көрінгенінің өзі 

басқа жігіттеріміздің шамасынан хабар 

беріп тұрғандай.

Иә, әлем чемпионатында спорт 

шы-


лардың санын арттырып қана жүрген жер-

лес теріміздің әзірге әлеуеттері осындай. Ал 

дүниежүзілік дода осы айдың 17-сіне 

дейін жалғасады.Асфендияр ЖАНАДІЛ

2008 жылғы Бейжің 

Олимпиадасында ауыр 

салмақтағы атыраулық 

Арман Шылманов Отандық 

таэквондо тарихында тұңғыш 

Олимпиада жүлдегері атанып, 

баршамызды қуантқан. 

Өйткені қазақтың қайсар 

ұлына дейін мұндай жетістікке 

ТМД елдерінің бірде-бір 

өкілі жете алмаған еді. 

Сол арынынан айнымаған 

Арманымыз келесі жылы 

әлемнің екі дүркін қола 

жүлдегері атағына ие болды. 

Өкінішке қарай, содан 

бергі әлем чемпионаттары 

мен 2012 жылғы Лондон 

Олимпиадасынан 

жерлестеріміз жүлдесіз 

қайтты. Осы орайда 

таэквондошыларымыздың 

соңғы сәтсіздіктерінің себеп-

салдарына үңілу мақсатында 

ұлттық құраманың бұрынғы 

бас бапкері (1999-2006  ж.),                             

«Барыс» таэквондо 

орталығының вице-президенті 

Сұлтанмахмұт Шоқпытовпен 

жолығып, сұхбаттасқан едік.

«Қайрат» шағын футбол клубын тастап, Ресейдің клубына кетіп қалған бразилиялық маман 

Жоао Барбоза Қазақстан ұлттық құрамасымен жұмысын жалғастыра береді екен. Ресейге 

кеткеннен кейін белгілі, Қазақстанға анда-санда ғана ат басын бұрып отыратын болады. Сонда 

оның жалақысын кім төлейді?

Ержігіт САЯҚОВ, Алматы қаласы

Алдымен өзі келіп, бір ауыз айтса, жіберер едік қой. 

Ал Барбоза Ресейдің «Сибиряк» клубымен біздің 

сыртымыздан келіссөздер жүргізді. Сонысы дұрыс 

болған жоқ. Негізі, клубпен келісімшарты осы 

маусымның соңында аяқталуы тиіс болатын. Егер УЕФА 

кубогын алып берген жағдайда ғана келісімшартты 

ұзартамыз деп талап қойғанбыз. Шамасы, сол 

міндеттен қорқып кеткен сияқты, – деп мұңын шақты 

бұл туралы отандық баспасөздің біріне «Қайрат» 

футбол клубының президенті Қайрат Оразбеков. 

Қайрат Айтмолдаұлының айтуынша, Барбоза 

ұлттық құрамамен жұмысын жалғастыра бермек. Бұл 

маманды Қазақстанның бас командасына шақырған 

ҚФФ-тың шағын футбол департаменті екен. «Бірақ 

ұлттық құрамадағы жұмысы үшін жалақыны Барбозаға 

«Қайрат» төлеп тұрады», – деп қосып өтті Оразбеков.

жауап беру үшін әңгімені арыдан бастайын. 

Мен өзім Қарақалпақстанның Тахиа 

таш 


қаласында туып-өстім. Орта мектепті үздік 

бітірген соң, Ресей дегі Тверь универ си те-

тінің  фи зи ка-математика  факультетіне  оқу-

ға түстім. Университет қа 

 

быр 


ғасында 

жүргенде  таэк вон до мен  тұрақты  түрде 

айна 

лысып, екі-үш жылдың көлемінде одақтық додалардан жүлде ала бастадым. 

Екі мәрте Ресей чемпионы атанып, 1990 

жылы КСРО кубогін иелендім. Түрлі 

одақтық, 

халық ара лық 

турнирлерде 

жеңіске жетіп, жүл деге іліктім. Қысқасы, 

Кеңес Одағы ыды 

рап, жаңадан ТМД 

құрылған кез болатын. ТМД-ның алғашқы 

біріншілігі 1992 жыл дың наурыз айында 

Мәскеуде өтті. Сол чемпионатта Ресейдің 

атынан сынға түскен маған Қазақстан 

құрамасын бастап келген Мұстафа Өзтүрік 

пен Бексейіт Түлкиев ағаларыммен жүз десу 

бақыты бұйырды. Әңгіме барысында ол 

кісілер жат жұртта келімсек, кіріптар болып 

жүргенше, ат басын туған елге бұруымды, 

маңызды  халық аралық  дода лар да  Тәуелсіз 

Қазақ станның 

намысын 

қорғауым 

керектігін айтты. Ол кезде 22-дегі жанып 

тұрған жігіт 

пін. Қуанышым қойныма 

сыймай, бірден келісім бердім. Сол жылы 

күзге қарай егемен елімнің ұлт тық құрамасы 

сапында тұңғыш рет Түр кияда өткен халық-

аралық  турнирге  қаты сып,  коман да ла сым 

Қайрат Қырғызбаев екеу 

міз жеңім 

паз 


атандық. 

– Айтпақшы, Лондон Олимпиа да-

сы 

на ұлттық құраманы сол Қайрат 

Қыр  ғызбаев бауырымыз бастап бар ды. 

Оның жұмысына қандай баға берер 

едіңіз?

– Әрине, Қайрат – тәжірибесі жеткілікті, 

білікті жаттықтырушы. Талай танымал 

спорт шыларды тәрбиелеп шығарды. Бірақ, 

ашығын айтсам, ұлттық құраманы басқару 

оңай жұмыс емес. Мұны өз басым 

 

нан 


білемін. Әсіресе Азия, әлем чем пионаттары 

және Олимпиада ойын 

дарына бас 

команданы жасақтау бары 

сын 

да жан-


жақтан қоңырау шалу, ақыл-кеңес, өтініш 

айту, қысқасы, қысым күшейе түседі. Әр 

тарап ұлттық құрамаға өзінің өкілін 

тықпалап, әділ бәсекелестікті айна лып өткісі 

келеді. Бұл сөзімді Қайрат Қыр ғыз баев та, 

ОЛИМПИАДА – 2020Күреске қауіп төнді 

Халықаралық Олимпиада 

комитетінің Атқару комитеті 

2020 жылғы жазғы Олимпиада 

ойындарының бағдарламасына 

кіретін кепілді спорт түрлерінің 

тізімін жариялады. Қызық бол-

ғанда, 25 спорт түрінің қатарына 

күрес түрлері енбей қалды!

Енді күрес түрлеріне (еркін күрес, грек-

рим күресі, әйелдер арасындағы күрес) 

бейс 


бол/софтбол, каратэ, у-шу, ролик 

спор ты, құзға өрмелеу, сквош және вейк-

бор динг сынды спорт түрлерімен қосымша 

жалғыз орынға таласу керек. Енді осы сегіз 

спорт түріне ХОК-тің атқару комитетінің 

мамыр айында Санкт-Петербургте өтетін 

мәжілісінде өздерінің Олимпиада бағдар-

ла масына енуге лайық екендерін дәлел деу-

лері керек. Ал нақты шешім (яғни осы 

сегіздің қайсысы 2020 Олимпиада ойын-

да рының  бағдарламасына  қосыла тын ды-

ғы) ХОК-тің қыркүйек айында Буэнос-Ай-

ресте өтетін 125-сессиясында мәлімденеді.

Дәл қазір күрес мамандары мен балуан-

дар аң-таң. Көбісі сең соққандай күйде 

деуге болады. Сейсенбі күні кешкісін осы 

«суыт» хабар тарағалы күрес саласы 

күрсініп тұр. Әсіресе Олимпиада ойын да-

ры нан алтынды «күреп» алып жүрген ре-

сей  ліктердің өкпе-наздары қара қазандай.

«Оу, күресті Олимпиада ойындарынан 

шығарып тастаймыз деген не сұмдық, 

өмірді қызтекелер билеп барады деген – 

осы да» деп таусылушылар да бар. Бұл рет-

те күрестің ықылым заманнан бері жауын-

гер лік өнер екені, сонау көне Олимпиада 

ойындары бағдарламасындағы санаулы 

спорт түрлерінің бірі осы күрес болғандығы 

да айтылуда.

Күрестің жазғы Олимпиада ойындары 

бағдарламасындағы кепілді 25 спорт 

түрінің қатарына алынбауына не себеп? 

Бірден айтайық, нақты себебі айтылмай 

отыр. Мысалы, ХОК-тің баспасөз қыз мет-

ке рі Марк Адамс «бұл жердегі мәселе – 

күресте бір кілтипан барында емес, тек 

Олим 

пиада ойындары бағдарламасына таңда лып алынған спорт түрлерінің осы 

дүбірлі доданың құрамына енгізуге лайық 

екендіктерінде» деп қысқа қайырыпты. 

Яғни ешкім де «күресте бірдеңе дұрыс 

емес» деп отырған жоқ. Бірақ Олимпиада 

ойын дарынан тыс қалу қаупі бар. Неге, не 

үшін? Оның сыры тым тереңде сияқты. 

Десек те, ресейлік мамандар қазіргі Халық-

аралық күрес федерациясының президенті 

Р.Мартинеттидің ХОК-пен қарым-қатынасы 

аса жақсы емес екендігін де тілге тиек 

етуде...


Рас, кейбіреулер «күрес – жарақат алу 

қаупі басым спорт түрі» деген сылтаудың 

шетін қылтитады. Бірақ күрестен қауіпті 

спорт түрлері бар екендігі бәрімізге аян. 

Олимпиада алтынын күрес түрлерінің көш-

басшылары болып табылатын азын-аулақ 

елдердің (солардың үкілеп қосатын балуан-

дарының) ғана еншілеп жүргендігі ресми 

түрде айтылмаса да, алқымға тіре 

ле 


ді. 

Бірақ  соңғы  Лондон  Олим пиа да сын да  мұ-

ның да жағрапиясы кеңи бастағандай еді.

Ақпан айында Олимпиада ойындары 

бағдарламасына енбей қалған күрестің 

мамырда сол тізімге қайта ілігуі ықтимал. 

Тіпті әбден мүмкін деуге болады. Бірақ осы 

екі-үш айда күреске өз болашағы үшін белді 

бекем буып, күресуге тура келеді.

Бұған дейін «Олимпиада ойындары 

бағдарламасына таэквондо мен қазіргі 

бессайыстың енбей қалуы мүмкін» деген 

пікірлер айтылып жүрді. Аталған екі спорт-

тың түріне Олимпиада ойындарынан тыс 

қалу қауіпі төнгелі қашан. Бірақ олар бұл 

жолы да төрт жылда бір өтетін дүбірлі дода-

ның құрамына еніпті. Тіреулері-сүйеулері 

мықты сияқты. 

Қазақта «әр нәрсенің қайыры бар» 

деген аталы сөз бар. Күрестің басына осын-

дай күн түсіп, жағдайының тығырыққа 

тірелуі тек жақсылықпен тамамдалады деп 

сенеміз. Әрі солай болуына тілектеспіз. 

Өйткені күрес өнері бізге жат емес. Біздің де 

«қазақ күресі» деген төл өнеріміз бар. 

Олимпиада ойындарынан жүлдені Ресей 

құсап, күреп алып жүрмесек те, бұйыр ға-

нына тоқмейілсіп, күзеп алып жүрміз. 

Жалпы, Халықаралық күрес феде ра-

ция сының (FILA) құрамына 180 мемлекет 

кіреді екен. Солардың бірсыпырасында 

белдесу өнерінің ұлттық түрлері бар. Бұл 

дегеніңіз – үлкен шаңырақ. Енді олар 

бірлесіп, күрестің Олимпиада ойын да ры-

ның көне заманнан келе жатқан түпнұсқасы 

екен дігін дәлелдейді деп ойлаймыз.

Тек қазақы әдетімізге салып, қайырын 

берсін дейміз. Енді күресте төрешілер қара 

қылды қақ жарып, әділетті болып, 

Олимпиада ойындарында бір аймақтың 

балуандары көптеген елдердің атынан 

сынға түсіп, тез арада басқа елдің азаматы 

болып шыға келетіндігі жойылады деп 

сенеміз. Ең бастысы, боз кілемде құлақ 

шайнауға жол берілмес дейміз...

Нұрғазы САСАЕВ

Сұлтанмахмұт ШОҚПЫТОВ, «Барыс» таэквондо орталығының вице-президенті:

кезінде менің орныма бас бап кер болып 

тағайындалған Мақсұт Нарбаев ағамыз да 

растайды деп ойлаймын. Бірақ мұндай 

келеңсіз жайттар бас бапкерді 

жауапкершіліктен босатпайды. Сондықтан 

белгілі бір мерзімде межеленген нәтижеге 

қол жеткізе алмасаң – өз еркіңмен қызме-

тің нен кетуге тиіссің! Бұл – халықаралық 

деңгейде қабылданған ортақ ұстаным. 

Ендеше, жаңа жылдан бастап Қайрат Қыр-

ғыз баевтың орнына ұлттық құрамаға бас 

бапкер болып келген Бауыржан Аман құ-

лов қа сәттілік тілеймін.– Естуімізше, былтырдан бері Алма-

тыдағы «Барыс» таэквондо орта 

лы-

ғының вице-президенті қызметін 

атқарып жатыр екенсіз. Осы орталық 

жайында, оның мақсат-мүдделері 

туралы тоқталып өтсеңіз.

– Негізі, «Барыс» клубы 2008 жылы 

құрыл ған болатын. Ал 2012 жылы таэк-

вондо орталығы болып заңды тіркеуден 

өтіп, жұмысын жалғастыруда. Орталықтың 

президенті – белгілі қоғам және мемлекет 

қайраткері, Республикалық спорт кол лед-

жінің директоры Амалбек Тшанов ағамыз. 

Қазіргі таңда орталықта балалар мен жас-

өс пірімдерден ересектерге дейінгі аралық-

та 400-ге тарта шәкірт тәр 

бие 


ле 

ну 


де. 

Бақыт жан Райбеков бастаған білікті бап кер-

лерден тәлім алатын қыз-жігіт те рі міздің 

республикалық, халықаралық тур 

нир-

лердегі көрсеткіштері жаман емес. Басты мақсатымыз – еліміздің жасөс 

пі 


рім 

дер, 


жастар және ұлттық құрамасына лайық  ты 

деңгейдегі спортшыларды дайын  дап отыру. – Ал бұл оңай шаруа емес. Қаржыны 

қайдан аласыздар?

– Әрине, орталықтың ойдағыдай 

жұмыс істеуіне Амалбек Қозыбақұлының 

сіңіріп жатқан еңбегі зор. Сол кісінің бе делі, 

іскерлігі арқасында спортқа жаны ашитын 

қалталы кәсіпкерлер, жеке ком 

па 

ния-


лармен ортақ тиімді мәмілеге келіп, қаржы 

көздерін табудамыз. Сондай-ақ ата-

аналардың да жан-жақты көмегін, 

қолдауын айрықша атап өткім келеді. Ал 

қалалық федерациядан еш қайыр жоқ. 

Қысқасы, өз күнімізді өзіміз көріп жатқан 

жайымыз бар.

Сұхбаттасқан Бақтияр ӘСІРЕНКИЕВ

КЕЗДЕСУЛЕР КЕСТЕСІ:

14 ақпан. 14:00 Украина – Өзбекстан, 

17:00 Әзірбайжан – Қазақстан15 ақпан. 14:00 Украина – 

Әзірбайжан, 17:00 Өзбекстан – Қазақстан17 ақпан. 14:00 Өзбекстан – 

Әзірбайжан, 17:00 Қазақстан – УкраинаҚАЗАҚСТАН ҚҰРАМАСЫ:

Бас бапкер – Мырзағали Айтжанов

49 келі. Біржан Жақыпов 

52 келі. Ілияс Сүлейменов 

56 келі. Қайрат Ералиев 

60 келі. Берік Әбдірахманов 

64 келі. Мерей Ақшалов 

69 келі. Данияр Елеусінов 

75 келі. Жәнібек Әлімханұлы

81 келі. Әділбек Ниязымбетов 

91 келі. Антон Пинчук 

91+ келі. Иван Дычко 

ӘЗІРБАЙЖАН ҚҰРАМАСЫ:

Бас бапкер – Владимир Золотарев

49 келі. Мунасиб Мамедов

52 келі. Абдурахман Ширинов

52 келі. Камран Меликов

56 келі. Самир Мамедов

60 келі. Эльвин Исаев 

64 келі. Гейбатулла Гаджиалиев

69 келі. Тамерлан Абдуллаев

75 келі. Сұлтан Мигитинов

81 келі. Рауф Рахимов

91 келі. Тимур Мамедов

91+ келі. Камран МехтиевӨЗБЕКСТАН ҚҰРАМАСЫ:

Бас бапкер – Марс Кучкарев

49 келі. Хасанбой Дусматов

52 келі. Жасур Латипов

56 келі. Шахриер Ысқақов

60 келі. Фазлиддин Гаибназаров

64 келі. Санжарбек  Рахмонов

69 келі. Ұқтамжон Рахмонов

75 келі. Шухрат Абдуллаев

81 келі. Елшод Расулов

91 келі. Рустам Төлегенов

91+ келі. Сардор Абдуллаев


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет