Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата09.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
#215
  1   2   3   4   5

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Леонид КРАВЧУК, 

Украинаның тұңғыш президенті:

– Мен туралы «бір саясаткер-

ден кетіп, екіншісіне барыпты» 

деп айтуға болмайды. Себебі мен 

өзімен-өзі жүрген бір мысықпын.

(http://ura-inform.com 

сайтынан)

№193 (419) 

6 қараша

сенбі


2010 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

2-бет

5-бет

7-бет

Басшылардың 

25 алтынын түгендеу

Ұстаз аға ұлағаты

9/11 лаңкестік 

жарылыс болуы 

мүмкін бе?

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,51

209,48

4,80

22,18

1,42

11434,84

1602,53

1595,49

87,95

1382

Түрмеде отырғандар 

джиппен сайрандап жүр 

Жалғасы 4-бетте 

Ел-жұрт бостандықтағы 

Ел-жұрт бостандықтағы 

қылмыскерлерден ғана емес, 

қылмыскерлерден ғана емес, 

түрмедегі тұтқындардан да 

түрмедегі тұтқындардан да 

қорқатын болды. Атауының 

қорқатын болды. Атауының 

өзі әзәзілдей суық естілетін 

өзі әзәзілдей суық естілетін 

түрмеде тәртіптің босаңсып ке-

түрмеде тәртіптің босаңсып ке-

туінен болса керек, соңғы кез-

туінен болса керек, соңғы кез-

дері келеңсіздіктер көбейіп 

дері келеңсіздіктер көбейіп 

кетті. Теледидардан түрмеде 

кетті. Теледидардан түрмеде 

жатқан адамның еркіндікте еркін 

жатқан адамның еркіндікте еркін 

жүргенін көргенде өз көзімізге 

жүргенін көргенде өз көзімізге 

өзіміз сенбедік. 

өзіміз сенбедік. 

Қуандық МҰСТАФИН:

ДАТ!

6-б

етте

Қуандық МҰСТАФИН:

6-б

етте

...Көкөзектің бойындағы таспен өрілген 

молалар айналасы бірер аптада тып-типыл болды. 

Жалғыз Көкөзек қолатындағы ғана емес, Қарабас 

стансысы маңындағы, Інжіл ауылы тұсындағы, 

қазақ мекен еткен сай-саладағы тас молалардың 

барлығының қабырғасы құлатылып, іргетасынан 

бастап қопарылып алынып, түрме барактарының 

қабырғаларына қаланды! Өткен ғасырдың 

отызыншы жылдарының соңын ала Қарағанды 

көмір бассейнімен бірге іргесі қаланған Қарлаг 

түрмелері осылай салына бастаған еді. Тарих солай 

дейді, қасіретті заманды көзімен көрген елдің 

ұрпағы осылай дейді.

Қарағанды қаласынан оңтүстікке қарата 25 ша-

қырым қашықта орналасқан Спасск елді мекені қазір 

еліміздің ішкі әскерінің бөлімшесі орналасқан маңызды 

нысан болып саналады. Осыдан жарты ғасырдан астам 

уақыт бұрын Спасскіде Карлагтың әскери тұтқындарға 

арналған арнайы түрмесі ашылған. Ал Қарағанды 

көмір кеніштері мен Жезқазған, Балқаштың бай мыс 

қазынасын игеру үшін тегін еңбек күші мен азық-түлік 

базасын жасауға жоспарланып ашылған Қарлагтың 

қақпасы Қарағанды–Жезқазған теміржолы бойында 

орналасқан Қарабас стансысы болатын. Отызыншы 

жылдардан бастап Інжілдегі, Спасскідегі және осы 

маңдағы ондаған түрмеге Қарабасқа пойыз арқылы 

жеткізілген тұтқындар қысы-жазы жалаңаяқ, жалаңаш 

шеру тартатын болған. Бұрынғы қазақ «Інжіл» деп 

атаған, қазір ескі атауы ұмытылып, «Долинка» деген 

атаумен ел жадына сіңірілген ауыл Қарлагтың астанасы 

ретінде тарихқа енгізілді. 

Жалпы аумағы қазіргі Қарағанды облысының 

территориясының 80 пайыздайын алып жатқан Қарлаг, 

оның Жезқазғандағы «Степлаг», Астана маңындағы 

«АЛЖИР» бөлімшелері туралы жазу бірер мақалаға 

ауыр салмақ болары анық, бір ғана Қарағандының 

іргесіндегі Спасск әскери тұтқындар түрмесі туралы 

әңгіменің өзі – едәуір тарих. 

Ұлы Отан соғысы басталған алғашқы айлардың 

өзінде сталиндік үкімет Гитлермен жақтас елдердің 

аза маттарын шалғай даладағы түрмеге мал тиейтін ва-

гондармен әкеле бастаған. Спасскіге ең алғаш болып 

Қы рым түбегін мекен еткен итальяндықтардың аздаған 

то бы жеткізіліпті. Бұдан соң Еуропаның бірнеше ұлт-

ұлы 

сының өкілдері мың-мыңдап тасылған. Бір ғана мы салдың өзі жаға ұстатады: 1944 жылдың 8 нау ры-

зында Қап тауларының етегін мекендеген бал 

қар-

лықтардың бірнеше ауылы 18 вагонға тиеліп, бір күн-бір түнде Сарыарқадан бір-ақ шыққан. 37 мың бал-

қар лық Қарлаг тұрғыны атанды.Жалғасы 6-бетте 

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

БАСПАСӨЗ – 2011

«Алаш айнасына» 

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

жазылу басталды

2011 жыл 

вокзалдар 

жылы боладыИӘ

– Шенеуніктерді отандық 

ав то көліктер ге  отыруға  міндет-

теу қа жет. Бұл ұсыныс жү  зеге 

асса, біздің елімізге, эко но ми-

ка мыз ға,  отандық  өнді рі сі мізге, 

мем лекет  бюд  жетіне  ти гізер 

пай дасы зор болар еді. Мем ле-

кеттік мекемелер мен мемле-

кеттік  ұйым  дар,  мемлекеттік 

кәсіп орындар  елі міз дің  ав то-

көліктерін сатып алса, бюд  жет 

қар жысы  отан дық  өнер  кә сіпті 

өркенде туг е  қыз мет  етеді  де ген 

сөз. 

Жалпы, бұл ұсыныстың бір-неше пайдалы жағы бар. 

3-бетте

Төлеген МҰХАМЕДЖАНОВ, 

Сенат депутаты:

Ізбасар БОЗАЕВ, 

Алматы Сауда палатасының 

төрағасы:

ОЙ-КӨКПАР Отандық өндірісті қолдау мақсатында шенеуніктерді тек отандық автокөліктерге отыруға міндеттеу керек пе?

ЖОҚ

– Жоқ, отандық өндірісті қол-

дау үшін шенеуніктерді тек отан-

дық автокөліктерге отыруға мін-

дет теудің қажеті жоқ. Шенеу нік-

тер ді отандық көлікке отыр ғыз-

ған 

 

нан мәселе шешіле қалады деп те ойламаймын. Орын алып 

отыр ған мәселелерді шенеуніктер 

ар қылы шешу де тиімді шешім 

емес. 


Шенеуніктер халық үшін қыз-

мет ететін адамдар бол ғандықтан 

олардың сапалы көлік мінгені 

жөн. Күні бойы қарбаласта жұмыс 

істеген адамдардың жұмысқа ке-

ліп қайтуы жоғары дәрежеде бол-

са, несі айып?! 

МӘСЕЛЕ


Заңсыз құрылыстар қағаз 

жүзінде ғана қиратыла ма?

«Алматыда 

қарапайым азамат 

үшін жер сатып алу 

мүмкін емес. Себебі 

жер телімінің бағасы 

өте қымбат. Сондықтан 

біз ешкімнің 

рұқсатынсыз, өз 

бетімізше асхана салып 

алуға мәжбүр болдық. 

Егер бұлай жасамасақ, 

қалай күн көреміз?!». 

Бұл Алматыда 

рұқсатсыз жерді 

басып алып, құрылыс 

жүргізіп, ешбір заңға 

бас ұрмай, саудасын 

істеп жатқан бір ғана 

азаматтың сөзі. 

Жалғасы 3-бетте

Қазіргі күні қаламызда мұн дай 

«заңсыз кәсіпкерлердің» қа тары өсе 

түсуде. Ал сот орын  даушыларының 

оларды ауыздықтауға мұршасы 

келмей тұр. Заңсыз құрылыстарды 

анықтап, олардың қожайындарын 

сотпен жауапкершілікке тартудың 

кемі жоқ. Бірақ кеше Алматының 

ең сәулетті делінетін ауданы – Ме-

деуде қалалық әкімдік маманда-

рымен бірге жүргізілген арнайы 

рейд барысында бас жоспардан 

тыс салынған нысандардың неше Нұрмұхаммед 

МАМЫРБЕКОВ

Шадияр МОЛДАБЕК

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

«Шенеуніктеріміз отандық көлікке мінсін!» Бұл ұсынысты осы-

дан екі жыл бұрын сол кездегі индустрия және сауда министрі 

Ғалым Оразбақов айтқан еді. Бүгінгі күні индустрия және жаңа 

технологиялар вице-министрi Альберт Рау да: «Ресейде шенеу-

нiктерге отандық көлiктердi алу мiндеттелген. Тiптi маркасы да 

айқындалып қойған. Бiзде Қостанай, Шығыс Қазақстан облыс-

тарында джип, сонымен қатар қатынауға жайлы жеңiл маркалы 

көлiктер құрастырылады. Сондықтан ұлттық компаниялар мен 

мемлекеттiк органдар отандық өнiмдi сатып алуы керек», – дейді. 

Расымен де, шенеуніктеріміз судай жаңа шетелдiк қымбат көлiктi 

мұхиттың арғы бетiнен алдырғанша, жақыннан дорбалағаны 

отандық өндірісті қолдауға үлкен көмек болар ма еді?! Алайда 

шенеуніктеріміз тарапынан отандық автокөлікке деген бетбұрыс 

байқалмайды. Ендеше отандық өндірісті қолдау мақсатында шене-

уніктерді тек отандық автокөліктерге отыруға міндеттеу керек пе? 

Тақырыпты мамандар талқысына салып көрген едік...

Жабық мекеме ауласынан тысқа шыққаны бы-

лай тұрсын, түрме есігінің ішкі жағынан сыртқа сы-

ға лауға да рұқсаты жоқ сотталғандардың қоғамдық 

орындарда тай раңдап жүргенін көрген жұрт қыл-

мыстық атқару жүйесі қызметкерлері мен басшы-

лары на қан дай сенім арта алады? Олар жүр ген ізін 

білдірмесе мейлі ғой, кө 

ліктің төресі – джипке 

мініп, әрлі-берлі жүйт кіп жүргені тас паға да тү сі рі-

ліп алынған. Тіпті той-то ма лақтарда да бой көр се-

тіп, түрмеге түспес бұрын өзі жә бір леген адамды 

қай та жәбірлеуін жалғастырғанына, тіп ті қор қы туға 

көш кеніне не уәж айтуға болады? Жалпы режимде-

гі түзеу мекемесінде жатуы тиіс екі тұтқынның, яғ ни 

па ра алғаны үшін сотты болған Б.Дауылбаев пен 

қар 

 

жы қитұрқылығына жол бергені үшін құ-рықталған Е.Ық 

сабаевты бостандықта, азаматтық 

киім мен жүрген жер лерінде таспаға түсіріліп алын-

ғанын қаржы по лицей лері жоққа шығармайды. Ал 

олар 

ды джиппен әр лі-берлі алып жүрген адам 

поли ция қызметкері бол ғанға ұқсайды. Мәссаған, 

без гелдек!  Сотталғандар дың  бос тан дыққа  қай  «те-

сік тен» шығып кеткені түрме бас шы  лығына белгісіз 

еке ні қаншалықты сенімді?

жылдан бері сол күйі міз бақпай 

тұрғанына көз жетті. 

Соңғы жылдары Алматыда 

қыз мет көрсету орындары жылдам 

қарқынмен дамып келеді. Халық 

үшін бұл өте ыңғайлы, әрине. Де-

генмен мамандар олар 

дың кей-

бі реулерінің  заңсыз  са лын ған ды-

ғын, ешбір тәртіпке мойын бұр-

май, сыбайластық арқылы қызмет 

етіп отырғандығын айтады. Сөзіміз 

дә лелді болу үшін деректерге көз 

жүгіртіп көрейік, ағымдағы жы-

лы Алматы қаласында заңсыз 

са 

лынған 100-ге тарта құрылыс нысан дары  анықталды.

Қарлаг – 

қасірет аймағы

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№193 (419) 6.11.2010 жыл, сенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Халықаралық тілдердің бірі француз тілінің әлемдік қауым-

дастығы бар көрінеді. Оның басты мақсаты не және қанша 

мемлекет мүше?

Ерболат АРСЛАН, Қарағанды қаласы

Әлемдегі француз тілді мем-

ле кет тердің  өзара  ынтымақ тас ты-

ғын қамтамасыз ететін Фран 

ко-

фо 


 

ния атты халықаралық ұйым 

бар. Бұл ұйымға қазірдің өзінде 

56 мемлекет мүше, ал 14 ел ба қы-

лау шы мәртебесіне ие екен. Фран-

ко 


фонияға мүше атану үшін 

мемле кет халқы белгілі бір дең-

гей 

де француз тілін білуі керек, Фран 

циямен жылдар, ғасырлар 

бо йы мәдени байланыста болуы 

шарт. Посткеңестік мемлекеттердің 

арасында Франкофонияға Украи-

на мен Балтық жағалауы елдері 

ба 

қылаушы болса, ал Армения осы ұйымның ассоциациялық мү-

ше 


сі екен. Франкофония 1970 

жыл дан бері қазіргі үлгісінде жұ-

мыс істеп келеді. 

Бразилияның жаңа президенті терроршы болған

Франкофония – өз тілінің қорғаны

Осы аптада Бразилияның президенті болып сайланған әйел сая-

саткер бір кездері істі болып, темір торда жатқаны рас па?

Әмина САТЫБАЛДЫҚЫЗЫ, Алматы

Өткен аптаның соңындағы пре-

зи дент тік сайлауда 56 пайыз дауыс 

жинап, Бразилияның алғашқы әйел 

пре зи денті атанған Дилма Руссефф 

бұрын саяси себептермен үш жылға 

бас бос тан дығынан айырылып, түр-

ме де жат қан. 1960-1970 жылдары 

ол солшыл тер роршыларға қо сы лып 

(ал дымен «Ұлтты азат етуші Ко ман-

даның», артынан «қарулы төң ке ріс-

шіл авангард Паль маресаның» құра-

мын да болды), ел дегі әскери дик та-

ту 


раға қарсы кү 

ресті. 1970 жылы 

жер гілікті  билік  пар ти зандық  күрес 

жүр гізуші саяси топтар ды толық тал-

қандады. Солардың ара сында бол-

ған Руссефф үш жылға бас бос тан-

дығынан 

айырылды, 

сәй ке сін ше, 

диссиденттігі үшін оқудан қуыл 

ды. 

1977 жылы оқуын жалғастырып, өз бі 

лімі арқылы билікке қайта кө-

терілді.

САЯСИ БЮРОҚұбаш МЕҢДІҒАЛИЕВ

БАЙЫПТАМА 9/11 лаңкестік жарылыс болуы мүмкін бе?

Еуропаның бірқатар ел басшыларының 

аты 

на жолданған пошта қораптарымен лаң 

кестік «сәлемдемелер» тасқыны кәрі 

құр лықты  шулатты. 

3 қараша күні Афины-Рим ба 

ғы 

тын-


дағы бір ұшақтан Италия премьер-ми-

нистрi Сильвио Берлускониге жолданған 

қо раптан жарылғыш зат табылды. Апатты 

жағдайда Болонья әуежайына қонуға 

мәжбүр болған жүк ұшағын тексере кел-

генде италиялық полицейлер Сильвионың 

атына жіберілген «сәлемдемені» аша бер-

ген кезде лапылдап өртенген. Әйтсе де 

бұдан ешкім зардап шеккен жоқ. Оның ал-

дында ғана белгісіз біреулер Германия кан-

цлері Ангела Меркель мен Франция пре-

– Майра Арапқызы, сіз пар-

тия 

лық мектепте шыңдалған 

саясаткерсіз. Партия жұмысына 

араласу, жалпы үлкен саясатта 

жүру әйел адам үшін қиын ша-

руа емес пе?

– Жұмыстың оңайы жоқ қой. 

Сол сияқты қоғамдық жұмыстың қан ша-

лық ты қиын екенін көпшілік жақсы біледі. 

Мен өзім осы жолды таңдап алғаннан 

кейін барымды салып жұмыс істеймін. Ер 

адамның істеген жұмысын әйелдер де 

атқара береді. Сондықтан өзімнің 

жұмысыма етім үйреніп кеткен. 

– Біз шығыс өркениетіне жата тын-

дықтан ба, қоғамда әлі де болса әйел 

адам дардың саясатқа араласуына қы-

рын қарайды. Сіз осыны байқайсыз 

ба?

– Бұл мәселе қазақтың менталитетінде 

бар дүние ғой. Бірақ қазіргі заман үздіксіз 

қимылды, қозғалысты талап етеді. Барлық 

мемлекет бәсекеге түсіп жатқан қазіргі за-

манда біздің жас мемлекетіміз де қабілет-

тілігін барынша арттыра түсуде. Осындай 

кезеңде ер демей, әйел демей, мемлекеттің 

игілігіне жұмыс істеудің әбестігі жоқ. Әйел-

дер мемлекетке өз пайдасын тигізіп жатса, 

оның несі айып? Қазақстанда әйелдер 52 

пайыз екен. Біздің партияда да дәл осын-

дай. Парламентте 21 нәзік жанды депутат 

бар. Облыстық, аудандық мәслихаттардың 

1/5-і әйелдер екен. Сондықтан ескі көз-

қарастан арылу керек сияқты. – Сіз педагогсіз, саясаттану ғылы-

мы нан да хабарыңыз бар. Заңгерлік 

мам андығыңыз тағы бар. Егер депутат 

бол мағанда, саясатты кәсіп етпегенде 

қан дай шаруамен айналысар едіңіз?

– Мен ең алғашқы еңбек жолымды 

мек тептегі пионерлердің тәлімгері болып 

бас тағанмын. Егер депутат болмағанда, 

білім саласында қызмет ететін едім деп 

ойлаймын.– Саясаткерлер арасында доста ры-

ңыз көп пе?

– Қазіргі әріптестерімнің барлығын сый-

лаймын. Қарым-қатынасымыз өте жо ғарғы 

деңгейде. Мәжілісте – 19, Сенатта екі әйел 

депутат бар. Солар 2007 жылы жұ 

мыс 


басталғанда  мені  өздерінің  ста рос та  сы  етіп 

сайлап қойған. Туған күндерімізде, қуа-

нышты-қайғылы сәттерде бірге жү 

реміз. 


Сонымен қатар комсомолдың кезінен келе 

жатқан достарым өте көп. Де мо кра тиялық 

мемлекет болғаннан кейін сол достарымның 

саяси көзқарастары әртүрлі болып шықты. 

Бірақ саяси көзқарастарына қар амай, оппо-

зицияда, билікте жүрген жо 

ра-

жолдастарымды бөле-жара қара май мын. – Сіздің өзге ұлттың өкілімен бас 

қосқаныңызды білеміз. Таңдауыңызды 

түсіндіріп берсеңіз.

Мен емес, ол мені таңдады ғой (күлді). Алланың бұйрығы, тағдырдың жа-

зуы солай болған шығар, өзге ұлтқа келін 

болып түстім. Бірақ бұл шешіміме ешқашан 

өкінген емеспін. Менің осы деңгейде 

жүруім – сол жолдасымның арқасы. Үйдің 

шаруасына қолғабыс тигізіп, балаларым-

ның тәрбиесіне ерекше мән берген Генна-

дийді өзім де қатты құрметтеймін. Шы-

дамсыз, күйгелек мінезі бар маған Алла 

саб ырлы, тұйық адамды кезіктірді. Егер 

екеуіміз бірдей күйгелек болсақ, отбасы-

мыз осы күнге дейін жетер ме еді, жетпес 

пе еді, кім біледі?

– Кәріс ұлтына келін болу қиын емес 

пе?

– Бұл менің бала күннен бері айналы-

сып келе жатқан тірлігім емес. Балық ау-

лауды күйеуім үйретті. Міне, жиырма жыл 

болыпты, отбасымызбен балық аулауды 

әдетке айналдырып алдық. Кәрістерді 

көпшілік бай деп ойлайды ғой. Менің 

күйеуімнің тіпті жеке көлігі де жоқ. Дема-

лыс күндері көліктері бар отбасылық дос-

тарымызбен бірге балыққа барамыз. Олар 

бармаса, Ақорданың жанына барып Есіл-

ге қармақ саламыз. Бір қызық айтайын, 

осыдан біраз уақыт бұрын АҚШ-қа жұмыс 

сапарымен барғанымда Атлант мұхитының 

жанында кездесулер өткіздік. Сонда жер-

гілікті балықшыларды тауып алып, солар-

мен бірге мұхиттан балық аулағанмын. 

Қазақстанда кездесе бермейтін бітімі 

бөлек балықты қармағыма ілгенім әлі 

есімде. Күнделікті жұмыста жүріп ойлануға 

да мұрша болмай жатады ғой. Сондай кез-

де балық аулауға шығу жалпы филосо-

фиялық ой ойлауға таптырмайтын уақыт.

– Саясаттан қолыңыз қалт еткенде 

өзге қандай істермен айналысасыз? 

Хоббиіңіз не?

– Қазір аптасына төрт мәрте ағылшын 

тілін үйреніп жүрмін. Шетелге шыққанда 

қайдағы бір Зимбабве деген елден келген 

делегаттар ағылшын тілінде сайрап тұр-

ғанда, мылқаудың күйін кешіп зығырданың 

қайнайды. Соған намыстанып, осы бір 

әлем дік тілге зейін қойып жүрмін. Содан 

кейін Парламент үйінің астындағы спорт 

залға барып, үлкен теннис ойнаймын. Тен-

нистен Тәуелсіздік күніне өткізілетін дәс-

түр лі турнирлерге қатысып тұрамын. Жаз-

да велосипед тебемін. 

– Туған күніңіз жақындап қалыпты. 

Қалай атап өтпексіз?

– Бұрыннан келе жатқан отбасылық 

достарымызбен бас қосамыз. Ән айтып, 

тілек айтатын дәстүріміз бар. Биыл да сол 

достарымызға дастарқан жаятын шы-

ғармын. 


– Ендеше алда келе жатқан туған 

күніңізбен біздің ұжымның атынан 

құттықтауға рұқсат етіңіз.

– Көп рақмет, басылымдарыңыздың 

оқырмандары көбейе берсін!

– Әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан

 Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ

БҮКПЕСІЗ ӘҢГІМЕ

зиденті Николя Саркозидің атына жа рыл-

ғыш заты бар «сыбаға» жөнелтіпті. Жа рыл-

ғыш «сыбаға» Германия канцлерінің ғи ма-

ра тында табылғанымен, ол кезде Ангела 

Мер кель Бельгияда сапарлап жүріп, апат-

тан аман қалған көрінеді. Бельгия, 

Нидерлан ды, Мексика, Швейцария, Чили, 

Бол гария, Германия, Ресей секілді әр елдің 

ел шіліктеріне жолданған бомбасы бар он 

шақ 


ты «сәлемдеме» Грекия астанасы 

Афины да тіркелген. Дегенмен жолданған 

қа 

уіпті «сыбағалар» қырағы саперлердің ар қасында залалсыздандырылып үлгерді. 

Жа рылғыш пошта қораптарының астында 

қал ған Грекия екі күнге сырттан келетін ха-

барламаларды тоқтатуға мәжбүр болды. 

Ең алдымен күдікті пошта қорабы Бол-

гария елшілігінде табылып, дереу залал-

сыздандырылды. Швейцария елшілігінің 

алдында тағы бір қауіпті «сәлемдеме» ар-

найы жарып жіберу арқылы жойылды. Тек 

Мексикаға жөнелтілген «сыбаға» көлікте 

жарылып, поштабайшы жарақаттанды. 

Грек полицейлері 22-24 жас аралығындағы 

Панайотис Аргирос пен Герасимос Цакалос 

есімді лаңкестер тобын құрықтады. Тексере 

келгенде, олардың үйінен қару-жарақ, жа-

санды шаш, бомба салынған қораптар та-

былды. Сарапшылары «сәлемдемелердің» 

астарында грек ультра солшылдары мен 

анархистерінің қарсылығы тұрғанын айта-

ды. Елдегі православтық гректер билікке 

социалистер мен монархистердің келуін 

қалайды, я болмаса, Грекияны Еуроодақтан 

шығуды талап етеді. Әлбетте, «поштабай-

шы» лаңкестік топтар тек Грекияда ғана 

емес, оның алдында Йеменнен шыққан 

бо латын. Осыдан біраз бұрын Йемен лаң-

кестері Ирак бағытына қарай жарылғыш 

зат орнатылған иттерді жолаушы ұшақ та-

рына мінгізіп жіберген еді. 

Германия канцлері Ангела Меркель 

пошталық «сәлемдемеге» байланысты 

өзінің қатаң ұстанымын білдіріп үлгерді. 

«Лаңкестікпен бүкіләлемдік масштабта күш 

бі ріктіргенде ғана тегеурінді түрде күресе 

аламыз», – деп мәлімдеді Ангела Меркель. 

Кеше ғана Германиядағы радикалды ис-

ламшылар неміс түрмелеріндегі өз адамда-

рын босатып, Ауғанстанға жіберуді талап 

еткен бейнежазба жолдады, неміс бас шы-

лығы талабын орындамаған жағдайда Гер-

ма 

нияға қарсы дүркін-дүркін лаңкестік әре кет ұйымдастыратынын мәлімдеп отыр. 

Лаң кестер өз талаптарын қарашаның ая-

ғына дейін орындауды талап етті. 

Франция ішкі істер министрі Брис Ор-

тефтің хабарлауынша, Францияда лаң кес-

тік әрекет жасамақ болғаны үшін 85 адам 

қа мауға алынған, оның 27-сіне үкім шыға-

рыл ған. Франциядағы экстремистік топтар-

ды үшке бөліп қарастырған Брис Ортефтің 

пі кірінше, бірінші топ – елдегі лаңкестіктің 

ар тында жер талап етуші баскілердің ЭТА 

сепаратистік ұйымы тұр. Екінші экстремис-

тік топты радикалды көңіл-күйдегі солшыл-

дар құрайды. Ал үшінші лаңкестік қауым – 

радикалды исламдық күштер. «Әл-Қайда» 

жетекшісі Усама Бен Ладен қазан айының 

аяғында Франциядан кепілдікке алынған 

француз азаматтарын оққа байлайтынын 

мәлімдеп, Ауғанстандағы әскери күштерін 

әкетуді талап еткен болатын. Қазіргі кезде 

Франция лаңкестік қауіп-қатермен кү шей-

тіл ген фазада күресуге бел буды. 

Америка да қол қусырып отырған жоқ, 

АҚШ қаржы министрлігі Пәкістандағы 

«Лашкар-э-Таиба» және «Джаиш-э-Мо-

хам 


мед» топтарының америкалық банк 

-

тер дегі қаржысын құлыптап тастады.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет