Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

Ж

АҒЫМДЫ ЖАҢА

ЛЫҚ


15 жастағы Зейнегүл Көкбестіноваға қойылған 

диагноз – туабітті бүйректің гидронефроз ақауы. 

Мектеп оқушысын бұл дерт екі жыл бұрын мазалай 

бастаған. Ақтөбе облыстық балалар клиникалық 

ауруханасы хирургия бөлімінің меңгерушісі Аслан 

Ерғалиевтің айтуынша, бұрын Қазақстанда мұндай 

операция ашық әдіспен екі сағаттай жасалатын, одан 

соң науқастың жағдайы бірден қалыпқа келмей, 

ауруханада екі аптадай жатып емделетін. Ал лапорос-

копиялық әдістің тағы бір ерекшелігі: отадан кейін 

науқас келесі күні-ақ өздігінен тұрып жүру мүмкіндігіне 

ие болады және бірнеше күннен соң ауруханадан үйіне 

шығарылады. Ота жасауды ақтөбелік дәрігерлер өзде-

рінің ресейлік әріптестерінен үйренген. Бұл опера-

цияның кереметтігі сонда, науқасқа ешқандай ұйық-

тататын дәрі берілмейді, сондай-ақ ота тез әрі жабық 

әдіспен өткізіледі. Қазір Зейнегүлдің жағдайы жақсы. 

Сабаққа дайындалу үстінде. Өзін қатерлі аурудан аман 

алып қалған ақ халаттыларға алғысы шексіз.

Ақбаян БОЛАТБЕКҚЫЗЫ

Елімізде тұңғыш рет бүйрекке 

күрделі операция жасалды

ОЙ-КӨКПАРРесей тарапынан көтерілген Еуразиялық парламент құру мәселесі дәл қазір өзекті ме?

Жол бойында қарттар ентігіп, жастар секіріп жүр

«Біткен іске сыншы көп» демеңіз. 

«Сын түзелмей, мін түзелмейтінін» 

де естен шығармауымыз керек. 

Өйткені қаладағы көше тығынын 

азайту мақсатында салын 

ған 

жолайрықтар көлік кептелісін біршама  азайт қаны мен,  кемшілігі 

өте көп. Мәсе лен, жолайрықтардың 

көбінде қосымша бағдаршам 

орнатылған. Ал Райымбек – Пушкин 

–  Сүйінбай  кө ше ле рінің  қиылы сын-

дағы жолай рық та жаяу жүргіншілерге 

арналған не жерасты, не аспалы 

өткел са лын баған (бұрын жерасты 

өткелі бол ған). Есе сіне бұрынғы бір 

бағдар шам ның  ор нына  бірнешеуі 

ор   на  тылған.  Нәтижесінде  қай  уақыт-

та қарасаңыз да, ол қиылыста адам 

да, көлік те көп болғандақтан, бір-

бі ріне жол бермей, иін тіресіп тұрған 

халық пен көлікті көресіз. Жолайрық 

са лынып жатқанда көлік пен жаяу 

жүргіншілер бір-біріне кедергі 

жасамай 


тындай етіп ойластыруға 

болмас па еді?! 

Ал шетелдерде мүлде бөлек. 

Ондағы жолайрықтарда бағдаршам 

көрмейсіз. Бәрі де көлік пен жаяу 

жүр 


гіншілердің бір-біріне кедергі 

жа самай жүруіне ыңғай ластырыл-

ған. 

Біздің елімізде де жолайрықтар салуға аз қаржы жұмсалып жатқан 

жоқ. Сонда көпшіліктің көңілінен 

шығатындай, көлік қатынасына да, 

жаяу жүргіншілерге де ың 

ғайлы 

жол 


айрықтар салуға не кедергі? 

Білік ті маман жоқ па? Әлде бөлінген 

қар жы ыңғайлы жолайрық салуға 

жетпей қала ма? Өйткені атқарылған 

жұмыс нә 

ти 


жесіне қарап, қаржы 

тиімсіз жұмсалды ма деген күдік 

туады. Не десек те, жолға қа тысты 

мәселеде кемшілік көп-ақ. Егер, 

шынымен, білік тілігіміз жетпей жат-

са, он да сол шетелдердің үлгісін кө-

шіріп ала йық. Өйткені кейде олардың 

түкке қа жетсіз дүниелерін де көшіріп 

алып  жа  та   тынымыз  рас  қой. 

Көлік кептелісімен қатар, қала 

жол да рында туындап отырған тағы 

бір мәселе – жаяу жүргіншілерге ар-

налған жолдар мәселесі. Өйткені қа-

ла көшелерінде көлік те, жаяу 

жүргінші де көп. Тұрғындардың қа -

уіп сіздігін қамтамасыз ету мақса тын-

да жер гілікті басқару органы жаяу 

жүргінші лер ге  арналған  аспалы 

және жерасты жолдар салуды қолға 

алды. Құптарлық іс. Әйтсе де бұл 

істің де көңілге қонымсыз тұстары 

көп екен.Күнделікті қоғамда, мемлекеттік 

жиындар мен қоғамдық орындарда, 

көшелердегі жарнамаларда, ең аяғы 

қоғамдық көліктерде де шетқақпай 

көріп жүрген қазақ тілі қазнет алаңында 

да жетімсіреп жүр. Мәселен, елімізде 32 

680 орыстілді, 4500 ағылшынтілді сайт 

тіркеуде тұрса, қазақтілді сайттардың 

саны әлі күнге 4 мыңға да жетпепті. 

Яғни орыстілді сайттардың үлес 

салмағы 79,6 % болса, ағылшын тілінде 

– 11%, ал қазақтілді сайт 9,3 % пайызды 

құрайды. Мемлекет тарапынан 

қазақтілді сайттардың санын арттыруға 

жыл сайын арнайы қаржы бөлініп, 

жан-жақты қолдау көрсетілсе де, 

ана тіліміздегі тіркелген сайттар 

ағылшынтілді сайттардың санына жете 

алмай тұр. 

ТҮЙТКІЛ


Жалғасы 2-бетте 

Тіпті «барымен базар» деп, сол 4 мың сайттың 

барына да шүкіршілік айту мүм кін емес. Өйткені 

барының да жетісіп тұрғаны шамалы. Басқаны 

былай қойып, аты дардай министрлік сайттарынан 

қа зақ тіліндегі ақпараттарды еркін табу мүм кін 

емес. Сайттың адресін жазған сәт те ең алдымен 

орыс тіліндегі парақшасы жарқ ете қалатын сайт-

тарымыз да жетер лік. Мәселен, еліміздің Денсаулық 

сақтау, Мұ най және газ, Ауыл шаруа шылығы, Ең-

бек және халықты әлеуметтік қорғау және Эко-

номикалық даму және сауда министр лік терінің 

сайтында алдымен орыс тілін 

дегі парақшасы 

көрініп, «қуантады». Мей лі ғой, қазақ тілін таңдап, 

қазақ тіліндегі нұс қасын іздеуге кірісерміз. Алайда 

мем лекеттік тіл қазақ тілі екенін ескерсек, ми-

нистрліктердің беташар бетінің де ана тілі мізде 

ашылғаны дұрыс болар ма еді деген базына ғой 

біздікі. Онсыз да қазақтілді сайттарымыздың саны 

көңіл қуант пай тұрғанда, министрлік сайттары 

алды мен қазақ тіліндегі парақшасын ашып, шын 

қуантса, қанекей! Қазақ тіліне құр метті алдымен 

министрлік сайттары көр сет пегенде, басқаларға не 

деп айтуға бо ла ды?!

Тағы бір айта кетер жайт, кейбір сайттардан 

орыс тіліндегі парақшасында бар ақпаратты қазақ 

тіліндегі парақшасынан табу қиынға түседі. Мәсе-

лен, Ауыл шаруашылығы министрлігі сайтынан 

диқандарға берілетін мемлекеттік көмек туралы 

қазақша ақпарат табу мүмкін емес. Бір қызығы, 

ондай ақпаратты орыс тіліндегі парағынан оңай 

табуға болады. Мәжілісмен Мұрат Әбенов мырза: 

«Денсаулық сақтау министрлігінің сайтында (www.

mz.gov.kz) қазақ тіліндегі «Бірыңғай ұлттық ден-

саулық сақтау жүйесі» деген бөлімге қарапайым 

азамат кірген уақытта онда қазақ тіліндегі 

ақпараттың орнына «Такой страницы не существует. 

Хотите создать?» деген сөздер шығады. Өңірлерде 

тұрғындармен кездесу барысында азаматтардың 

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінен 

мүлдем хабарсыз екенін білдік.  Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

Алматы


 

0 +2


о

-10..  -15

о

-7..-9


о

-16..-18


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

ЖОҚ

– Өте ерте қозғалып жатқан мәселе. 

Еуразиялық одақтың өзі де әлі  құрылып 

үлгерген жоқ. Әзірге біз Кедендік одақпен 

шектеліп отырмыз. Бірыңғай эконо-

микалық кеңістік жобасы іске қосылып 

жатыр. Құрамында үш қана мемлекет 

бар. Арамыздағы кез келген мәселені үш 

елдің ресми өкілдері жиналып шеше 

алады. Ал Еуразиялық парламент жа-

сақтау үшін алдымен Еуразиялық одақ ты 

құрып алу керек. Әзірге ол әлемдік 

деңгейде мойындалған жоқ, аймақтық 

деңгейдегі бірлескен жоба болып отыр.  

Ал бұл мәселе неліктен қазір қозғалып 

жатыр дейтін болсақ, Ресейде сайлау 

жақындап келеді. Бұл сол сайлау 

алдындағы халықтың көңілін аударушы 

айла-амалдардың бірі ғой.  Сондықтан 

оған салмақты ұсыныс ретінде қараудың 

қажеті жоқ.  

– Қазақта «кеңесіп пішкен тон келте 

болмас» деген мақал бар ғой. Сондықтан 

бірігіп, кеңесіп, талдап, талқылап істелген 

жұ мыстың кемшілігі аз болады және ол ха-

лыққа жақындау болуы мүмкін. Сон-

дықтан ресейлік әріптесіміздің бұл ұсы ны-

сы көңілге қонады. Алдымен На рышкин 

мырзаның  және  ресейлік  әріп    тес  теріміздің  

көңіліндегі  пар ла мент тің  көрінісі  қандай 

екенін анықтап алу керек. Әріптестеріміз 

одаққа мүше ел 

 

дердің әрқайсысының саяси дербес ті гіне, суверенитетіне нұқсан 

келтір мей тіндей  деңгейдегі  құрылым 

жасақтауды ұсынса, оны қабылдауға 

болады.  Әрине, оған өз тарапымыздан 

зерттеулер жасау керек. Тең дәрежелі 

қатынас болатынына се 

німді болсақ, 

ондай парламенттен қор қа тын түгі жоқ. 

Шетелдік тәжірибеде Еу 

ро 


парламент 

аймақтағы көптеген мә 

 

селені шешуде белсенділік көрсетіп жатыр.  

Болашақта бәрі 

«э» болмақ

Путинмен 

күрескенімді 

28 жылдан кейін 

есіме түсірдім

Шәмшісіз өткен 

20 жыл... 

-бетте

-бетте

-бетте

3

57

ДАТ!

Ұстаздың мәртебесі 

тек қана жалақының 

өсуімен өлшенбейді 147,65

198,53

23,44

12981,51

1233,24

1773,60

5,10

1,34

1730,12

123,26

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Максим РОХМИСТРОВ, Ресей депутаты:

– Құрметті депутаттар! Менің бір 

түсінбейтінім, біз осы неге түсініксіз 

жайттармен айналысамыз?(www.topnews.ru сайтынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 . 0 0   б о й ы н ш а

Қазақша контент жасауға бөлінген 

қаржы қайда жұмсалып жатыр?

Шалатай 

МЫРЗАХМЕТОВ, 

Мәжіліс депутаты:

Талғат ИСМАҒАНБЕТОВ, 

саясаттанушы:

-бетте

3

Соңғы жылдары Қазақстан, Ресей, Белоруссия елдерінің арасында көптеген өзгеріс орын алды. Кедендік одақ 

құрылып, Бірыңғай экономикалық кеңістік іске 

қосылды. Бұл шаралар Еуразиялық одақ құру идеясын 

жақындатып келе жатқандай. Бұған дейін ортақ 

валюта құру, ортақ сот мекемесін жасақтау мәселесі 

айтылған болса, енді ортақ парламент мәселесі 

қозғалды. Ресей Мемлекеттік думасының спикері 

Сергей Нарышкин «Еуразиялық одақ құру 

бағытында ішкі интеграцияны ары қарай 

жетілдіру үшін Еуразиялық парламент құру 

қажет» дегенді айтады. Сарапшылар 

қауымы бұл ұсынысты әрқалай қабылдап 

жатыр. 

бетте

6

Ақтөбеде  алғаш рет бүйректің түбекше және несеп жолына лапороскопиялык күрделі ота 

жасалды. Бұрын-соңды Қазақстанда жасалмаған 

мұндай операцияны облыстық балалар клиника-

лық ауруханасының мамандары жүзеге асырды. 

№35 (717) 

29 ақпан, сәрсенбі

2012 жыл


Бақытжан ЖҰМАҒҰЛОВ:

Қай елде болсын жасалып жатқан іс халықтың игілі гі 

үшін жасалуы тиіс. Біздің елде де дәл солай. Бәрі де мемле-

кеттің басты байлығы – адам игілігі үшін жасалып жатыр. 

Әйтсе де басталғанда көңілге қуаныш ұялататын сол ізгі 

істер аяқталысымен-ақ көңілді су сепкендей басады. Өйткені 

кемшіліктер көзге ұрып тұрады. Мәселен, Алматыдағы жол 

қозғалысы қатынасшыларының қауіпсіздігін қамта ма сыз ету 

үшін атқарылған жұмыстардан осыны байқауға болады.  

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Қалдар БЕК

ДА

УТехнопарк оффшорлық 

компаниямен соттасып жатыр

BENADOR  HOLDINGS  LTD оффшорлық компа ния-

сы «Алматы технологиялық паркі» АҚ ірі ак цио-

нерлерінің бірі – AKB Development компания сы ның 

жылжымайтын мүліктерін заңсыз иеленіп, са туға 

әрекет  жасаушы  ре тін де  айыпталуда.  «Ал ма ты 

технологиялық паркі» оффшорлық ком па ниядан 

404 млн теңге көлемінде айыппұл өте уін талап етіп, 

қа ла лық  сотқа  арыз  берген.  Бұл  ту ра лы  Алма ты да 

өткен баспасөз мәслихатында мә лім етіл ді. 

Қазір BENADOR HOLDINGS LTD 20 жылға басқа-

рушылық өкілеттілікке заңсыз ие болуына жол берген 

«Алматы технологиялық паркінің» бұрынғы басшы-

ларының үстінен қылмыстық іс қозғалуда. BENADOR 

HOLDINGS  LTD оффшорлық компаниясының еліміздегі 

өкілі Батыржан Ахметов те құқық қорғау органдарының 

бақылауында көрінеді.Луния ҒАББАСОВА,  

«Алматы технологиялық паркі» АҚ президенті: 

– BENADOR  HOLDINGS  LTD оффшорлық компания-

сы елі мізде ешқандай негізсіз жұмыс атқаруда. Ком-

пания ның Қазақстанда ешқандай есепшоты да, бөлім-

шесі де жоқ болып шықты. Мемлекет бюджетіне мүлде 

салық төлемейді екен. Өздері көрсеткендей, оффшор-

лық компанияның Виржин аралдары аумағында да 

тіркелмегені анықталып отыр. «Алматы технологиялық 

паркіндегі» аумалы-төкпелі сәтті орайымен пайда лан-

ған оффшорлық компания өкілдері мекемені басқару 

құ қығына мүмкіндік беретін келісімшартқа ие болған. 

Жыл жымайтын мүліктерімізді жалға беру былай тұр-

сын, тіпті сатып жібермек екен. Алматы қаласындағы 

сегіз корпус пен 3 га жердің тағдырын қазір Алматы 

қала лық соты қарауда. 

Арман СЕРІКҰЛЫ 

№35 (717) 

29.02.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Есепші-калькулятор маманға жалақы қалай төленуі тиіс?Көлікті техникалық байқаудан өткізуге қандай құжаттар талап етіледі және техникалық 

байқаудан өту мерзімдері қалай? Көліктің қандай бөліктері техникалық тексеруге жатады?

Асқар МЕҢЛІБАЕВ, Қарағанды облысы

Мектепте есепші-калькулятор болып жұмыс істейтін орта 

білімді маманға жалақы қалай төленуі тиіс?

Әсем АЙМАҒАНБЕТОВА, Ақтөбе облысы

ОЙТҮРТКІ


Жол бойында қарттар 

ентігіп, жастар секіріп жүр

оты рып, оларды кінәлағанымыз қанша-

лық ты  дұрыс?!

Еркін ӨТЕГЕНОВ, 

Алматы қаласы ІІД ЖПБ насихат және 

БАҚ-пен жұмыс істеу бөлімінің бастығы:

– Жаяу жүргіншілер дұрыс білме-

гендіктен, жол ережесін жиі бұзады. 

Біздің талабымыз – Жол ережесінің 

3-бабын бұлжытпай орындау. Көше-

лер де жаяу жүргіншілерге арналған 

жолақ та бар, белгі де қойылған. 

Қазір жер үсті көпірі ретінде жүр-

гіншілерге өткелдер қойылып жатыр, 

сонда да ережені сақтамай жатқандар 

кезігеді. Биыл қалада 16 жаяу жүр-

гіншілер өт келі мен 25 бағдаршам 

салынбақ. Жоспар бойынша алдағы 

үш жылда 48 жол үсті және жерасты 

Қожан ТОҚМҰРАТОВ, қала тұрғыны:

– Мен әл-Фараби көшесінің бо-

йын да тұрамын. Бұрын Шашкин және 

Жамақаев көшелерінің қиылы 

сында 

жаяу жүргіншілерге арналған жолақтар 

болатын. Енді сол екі көшенің ортасы-

нан бір аспалы жол салды. Көшеден 

шық қан жастар салынған аспалы жолға 

барғанды қолайсыз көріп, жол орта сын-

дағы тосқауылдан асып, жолдан жү гіріп 

өтіп жатады. Егер екі көшенің тұ сынан екі 

аспалы жол салғанда, адам 

дар сол 

арқылы өтетін еді. Екі аспалы көпір 

салу ға ақшаны аяды ма, біл мей мін. 

Ақ ша жетпесе, кейінірек уақыт өте екін-

шісін салуға болар еді ғой.

Мұндай жағдай Рысқұлов көшесінің 

бойында да көрініс тапқан. Бұрынғы жаяу 

жүргіншілерге арналған екі жолақтың ор-

нына орта тұстан бір аспалы өткел тұр-

ғызылған. Ал ол көшенің ортасын бөліп 

тұрған, әл-Фараби көшесіндегі сияқты 

темір тосқауыл да жоқ. Сондықтан жаяу 

жүргіншілер бұрынғы үйреншікті қалыппен 

көше тұсындағы бұ рын ғы жолақ орнынан 

өтіп, апатты жағдай орын алып жатыр. 

Өйткені жаңадан тұрғы 

зылған аспалы 

өткел халықтың жүріп тұруы на ыңғайлы 

емес. Сонда халықтың қаже тіне жарамаса, 

салынған өткелден не пайда?! 

Ал жол сақшылары болса, жаяу жүргін-

шілердің жол ережесін жиі бұзатынын ай-

тады. Жыл басынан бері 247 көлік жүр-

гізушісі жаяу жүргіншіні өткізбей жол ере-

жесін бұзса, жаяу жүргіншілер 829 рет жол 

ережесін бұзыпты. Әлгіндей халыққа ың-

ғай лы етіп тұрғызылмаған өткелдердің 

кесі рінен халық еріксіз жол ережесін бұзуға 

мәжбүр болатыны сөзсіз. Сондықтан ха-

лық қа ыңғайлы жол салып бере алмай Басы 1-бетте

өткелі салынады. Ал өткен жылы 22 

көпір мен жерасты өтке лінің құрылысы 

жүргізілген. Бұл – жаяу жүргіншілердің 

қауіпсіздігін қамтама сыз ету үшін жа-

салып жатқан шара.

Осынау қолға алынғалы отырған, жол 

мәселесін шешуге арналған жұмыс халық 

игілігіне асса, жоғарыдағы кемшіліктер 

қайталанбаса, қанеки! Жол полициясы 

қыз меткерлерінің айтуынша, апатты жағ-

дай дың орын алуына көп жағдайда жолды 

кез келген жерден кесіп өтетін жаяу жүр-

гінші лер себепкер болады екен. Олар бір 

са ғат тық рейд барысында ереже бұзған 20 

жаяу жүргіншіні анықтаған. Жаяу жүргін-

шілердің жол ережесін бұзу фактісі әсіресе 

қаладағы ірі сауда орталықтарының ма-

ңын да жиі кездеседі екен. 

Ал тұрғындар болса, баз бір сауда 

орта лықтары маңындағы жолдарда жаяу 

жүр гіншілерге арналған өткелдің атымен 

жо ғын айтады. Мәселен, «Прайм» сауда 

ой ын-сауық орталығы Саин көшесінің ба-

тыс бетінде орын тепкен. Саин көше сінің 

шы ғыс жағындағы тұрғындар да сол орта-

лықтан сауда жасайды. Ал ол тұста жаяу 

жүргіншілерге арналған өткел жоқ. Жол 

кең. Екі бағытта төрттен сегіз қатар көлік 

жүйткіп жатады. 

Ал Саин көшесінің шығысында Төле 

би көшесінен жоғары «Метро» сауда ор-

талығы орналасқан. Көшенің батыс бөлі-

гіндегі «Ақсай-1» ықшамауда нының тұр-

ғын дары сол сауда орталығына бару 

үшін жол ережесін бұзып, жандарын 

шүбе рекке түйіп, жолдан жүгіріп өтуге 

мәжбүр.

Ең қызығы, неге екенін қайдам, жаяу жүргіншілерге арналған жерасты өткелі 

екі сауда орталықтарынан 500 метр 

қашық тықта орналасқан. Әрине, сауда 

орталы ғына бару үшін тұрғындардың 

әрі-бері бір шақырым жер жүрмесі анық. 

«Ең болмаса жаяу жүргіншілерге ар-

налған жол белгісін орнатып, жолақ жа-

саса екен. Бұрын базар барда ондай бел-

гі болатын. Арнайы өткел болса, өмірі-

мізді қауіпке тігіп, жол ережесін бұзып 

неміз бар» дейді тұрғын дар. 

Олай болса, неліктен ол жерлерге 

қауіпсіз жерасты немесе аспалы өткел са-

лынбайды? Кей жерлерде тіпті жаяу жүр-

гіншілерге арналған жол белгісі мен жолақ 

неге жоқ? Бұл немқұрайдылық па, әлде 

жауапсыздық па?!

Егер жергілікті атқарушы органның 

жаяу жүргіншілерге арналған жерасты не-

месе аспалы жол салуға шамасы келмейтін 

болса, онда сол сауда орталықтары салы-

нып жатқанда қожайындарына халыққа 

арналған өткел салуға міндеттеу керек 

шығар?! 


Көлікті техникалық байқаудан өткізуге қандай құжаттар талап етіледі?

ҚОҒАМ


Талас ауданына қарасты Майтөбе ауы-

лына «Дипломмен – ауылға!» бағдар ла-

масы арқылы табан тіреген жас отбасыға 

жуырда жаңа баспананың кілті табыс 

етіл ді. Исраиловтардың отбасы аталмыш 

ауылға өткен жылы жолдамамен жол 

тартқан-ды. Үйдің бас иесі Мұзафар – 

те ра певт, ал отанасы Динара – балалар 

дәрігері. Екеуі де – ауылға аса қажет ма-

мандар. Майтөбеліктер қат мамандарды 

құшақ жая қарсы алыпты. Екеуі де – Оң-

түстік Қазақстан мемлекеттік медицина 

академиясының түлектері. Әу баста бос 

үй болмағандықтан, өзгенің босағасында 

пәтер жалдауға тура келіпті. Өткен жылы 

аудандық бюджеттен 2 миллион теңге 

бөлі ніп, сол қаражатқа ауылдағы бос тұр-

ған бұрынғы балабақшаның ғимаратын 

толық жөндеуден өткізген. Ауылға аттай 

қалап алдырған қат мамандарға осылай-

ша басыбүтін баспананың кілті табыс етіл-

ді. Қаладағыдай бар жағдайы жасалмаса 

да, майтөбеліктер өздерінің дерттеріне 

де меу болатын қос дәрігерге қолдарынан 

кел генше көмектесіп тұрады.

Гүлжан КӨШЕРОВА

Жас мамандарға 

жаңа баспана 

берілді

АЛАШ-АҚПАРАТ

Алматы облыстық прокуратурасының 

хабарлауынша, Талдықорған көлік проку-

ратурасы әлеуметтік-экономикалық сала-

да жүргізген тексерулер нәтижесінде 71 

заң сыз актіге наразылық білдіріп, мемле-

кетке келтірілген 39 млн теңгенің залалын 

өндірген, прокуратура актілеріне сәйкес, 

126 жауапты тұлға – тәртіптік, 67 адам 

әкім шілік тұрғыда жазаға тартылып, екі 

қыл мыс тық іс қозғалған. 700-ге жуық 

азамат тың конституциялық құқығы қор-

ғалған. 


Аталған орган сыбайлас жемқорлықпен 

күреске де белсене атсалысуда. «Қазақ-

стан теміржолы» ҰК» АҚ Үштөбе электр-

мен қамту дистансысы қызметінде заңна-

ма лардың орындалуын тексеру барысын-

да осы ұйым бас бухгалтерінің есептерін-

дегі қитұрқы әрекеттері анықталып, үстінен 

жемқорлыққа қатысты екі бірдей қылмыс-

тық іс қозғалды. Бас бухгалтер өзінің және 

өзіне бағыныштылардың еңбекақысына 

10 млн теңге көлемінде заңсыз үстеме қосу 

арқылы сыбайлас жемқорлыққа жол бер-

ген. Қазіргі кезде тергеу аяқталып, қылмыс-

тық іс үкім шығару үшін соттың қарауына 

жөнелтілді. 

Өткен жылы көлік саласындағы бармақ 

басты, көз қысты әрекеттердің жолын кесу 

мақсатында жүргізілген тексерулер қоры-

тындысында 19 ұсыныс жасалып, ондаған 

әкімшілік іс қозғалып, 100-ге жуық жауап-

ты тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартыл-

ған. 


Сол сияқты «ЮБС-Матай», «Түрксіб 

Транс Тасымалы» ЖШС, «Локомотив», 

«Ма тай ло комотив пайдалану депосы» АҚ 

сияқ ты бірқатар кәсіпорынның техни ка лық 

ақауы бар локомотивтерді пайдаланып 

келгені анықталып, пайдалану мерзімі өтіп 

кеткен 12 тепловоздың жұмысы тоқта-

тылды. Сонымен қатар прокурорлар көлік 

қозғалысы қауіпсіздігіне көзжұма қарау-

дың тағы бір фактісі – тепловоз машини-

сі нің көмекшісінің жалған құжатпен жұ-

мысқа алынғанын әшкерелеген.Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.72 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет