Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№40 (492) 

5 наурыз

сенбі


2011 жыл

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ИӘ

– Әрине, қазақтың азаматы ретінде 

қыз да рымыздың өзге ұлттың етегінен ұстап 

кетуі не қарсымын. Қазақтың қызы қазаққа 

тұр мысқа шықса, олар санымызды көбейтсе 

де ген ой-тілек ұлтжанды азаматтардың әр-

қайсысының көкейінде жүрері сөзсіз. Сон-

дық 


тан қазіргі кезде қоғамда орын алып 

жат 


қан қыздарымыздың жатжұрттық, тіпті 

біз ге тілі де, діні де бөтен азаматқа шығуына 

қат 

ты қынжыламын. Осыған тыйым салу қа жет дер едім, бірақ ол дәл қазіргі біздің 

за ңымызға қайшы келері сөзсіз. Сонда да 

осы тұрғыда бұл проблеманы қалай шешуге 

бо латынына, яғни тосқауыл қоюға болатын-

дай өз ұсыныстарымды айтқым келеді. Мы-

салы, бауырлас Түрікменстанда қыздарын 

ал ғысы келетін шетел азаматтарына белгілі 

бір мөлшерде, шамамен 50 мың доллардай 

қаржы төлеуі керек. 

3-бетте

Светлана ЖАЛМАҒАМБЕТОВА, 

ҚР Парламент 

Сенатының депутаты: 

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, 

жазушы, 

драматург:

«Қызым – үйде, қылығы – 

түзде» деген мәселе қай заманда 

да алдымыздан кесе-көлденең 

шығып келеді. Мұны сан қырынан 

талқылауға болар ма еді, тек бүгінде 

қыздарымыздың шетелдіктерге 

тұрмысқа шығу жағдайы солардың 

барлығынан басып озып тұрғандай. 

Ата заңымыз бойынша, әрине, кімнің 

қай ел азаматына тұрмысқа шығамын 

десе де, өз еркі. Алайда мұның 

қайшылық туғызар тұсы жоқ па? 

Біз осы мәселелерді ескере отырып, 

қыздарымыздың шетелдіктерге 

тұрмысқа шығуын талқылауды 

жөн көрдік. 

ОЙ-КӨКПАР ЖОҚ

– Жоқ, тыйым салу деген дұрыс емес, ол 

еліміздің Конституциясына қайшы. ҚР Ата 

Заңында Қазақстан құқықтық демократия-

лық, зайырлық мемлекет деп жазылған. 

Сон  дай-ақ онда адамның жекеменшік құ қы-

ғы мемлекеттің құқығынан жоғары деп жа-

зыл ған. Сондықтан бұлай ету, жалпы, адам 

құ қығын шектеу болып табылады. Бірінші-

ден, кіммен, қандай ұлт өкілі, қай елдің аза-

матымен некеке тұрамын десе де, әр 

адамның өз еркі, адами құқығы. Екіншіден, 

махаббат. Адамның бақыты ол ешбір шека-

рамен шектелмейді ғой. Біздің Конституци-

ямызда «адамның құқығы мемлекеттің 

құқығынан жоғары» деп жазылып тұрады. 

Ендеше, осылай анық жазылған құқықты 

таптауға қалай жол бермекпіз? Мүмкін, не-

кеге тұру арқылы айталық, дәл осы жағдайда 

өзге елдің азаматы біздің елдің азаматтығын 

алуды көздейтін де шығар?.. 

Қазақстан азаматтығын алмаған шетелдіктерге тұрмысқа шығуға тыйым салу қажет пе?

Жалғасы 3-бетте

Біздің халық пұшпағы жиі 

қанаған жаулықтыға қашанда 

биік мәртебе берген. Бірақ соңғы 

кездердегі демографиялық 

үдеріске қарағанда, бұрын 10 

не одан көп бала туған аналардың 

әрекеті қайталанбас ерлікке 

айналғандай. Өткен бейнетті 

кезеңдерде көп баланы өмірге 

әкеліп қана қоймай, оларды 

қоғамның тең мүшесі етіп 

тәрбиелеген, бүгінде арамызда 

жүрген абзал жандардың 

қайраткерлігіне айрықша құрмет 

қажет-ақ.

Шымкент қаласында тұратын 

зейнеткер Мамыркүл Қалиева – 

бесігіне бір қауым жұртты бөлеп, 

әлдиімен тектілік қасиетті дарытқан 

ана. Өмірлік серігі Зұлбыһар ақ-

сақал екеуі он бір баланы бағып-

қағып, азамат етті. Бұл – айтуға 

ғана оңай, әрине. Өмірден көрген-

түй 


гені көп ерлі-зайыпты бала-

ларына кісінің ала жібін аттамауды, 

кемге күлмеуді, жоққа жәрдем 

беруді үй 

ретті. Балалар әке мен 

шешенің мейі ріміне қоса, үлкенге 

құрмет пен үлгілі болуды құлағына 

құйып өсті. Зұлбыһар ақсақал – 

Ұлы Отан соғысының ардагері. Ал 

әжеміз – тыл қайраткері. «Соғыс 

кезінде ше 

шем қырманда күн 

демей, түн де мей, шалғымен би-

дай орды, мен оны аяп, белімнен 

бел қалмай жү 

ріп, қол орақпен 

ше шеме көмек тестім. Шешем тан-

дыр жауып, өзі жемей, ашығып 

қалмасын деп, нанын бізге беретін. 

Жаспыз деп отыратын заман болған 

жоқ, қа 

ра 


ғым. Қасыма ауылдың 

қыз-келін 

шектерін ертіп алып, 

«Бәрі де май 

дан үшін!» деп 

аянбадық», – деп еске алады қа-

рия. Мамыркүл әже де, Зұлбыһар 

ата да – небір бей  нетті көрсе де, 

дүниеден баз кеш пеген, тәу бе шіл-

дікпен күн көр ген кісілер. Ешқашан 

заманға на 

лы 


маған олар ертеңге 

деген се німді қастер тұтады. Ке ңес-

тік  идео ло гия ның  айдарынан  жел 

есіп тұр ған кезеңде дүниеге келген 

тұңғы 

шы мен одан кейінгі ұлда-рына ата-ана ның Төлбасы, Елбасы 

деп ат қой ғанын көрегендік демес-

ке лаж жоқ. «Елбасы» деген атау-

дың араға аттай 40 жыл салып, 

қастерлі ұғымға айналарын білген-

дей-ақ.


ТҮР

ТКІ


 2010 жылдың соңғы 

айын Ақтауда, 2011 

жылдың алғашқы 

айын Алматыда 

өткізгенде тапқан ең 

үлкен пайдамның 

бірі – «Алыптың ана-

сы» кітабындағы 

Ә.Кекілбаевтың «Құс 

қанаты» әңгімесі және 

М.Шахановтың «Ұлт 

анасы – тіл» кітабын 

оқып шығу болды.

Әбіш ағаның «...үш бума уық, көгі үзіліп сылдырап тұрған 

төрт кереге, үйдің үзік-туырлығы ыбырсып жатқан көп 

киіздің ас тына түсті, талайғы тал шаңырақ аядай қуыстан 

орын тимей, сыртқа, шошаланың төбесіне төңкерілді. 

Көзінің жасын тыя алсайшы. Жыламай да қайтсін!» деген 

жолдарын оқып, ағыл-тегіл жыладым. Қайран ата-бабаның 

қара шаңырағы. Қадіріңді білер ұрпағың аман болсын! Біз-

ден кейінгілер бұл жолдарды оқып, жыламақ түгіл, түсінер 

ме екен деп ойладым. 

 Мұхтар Шаханов «Ұлт анасы – тіл» кітабында: «Ұлымыз 

ауы 


 

рып қалып, дәрігер шақырттық. Ақ халатты орыс 

келінше 

гі бе 


сіктегі баланы көріп: – Өзіңіз білімді, ақын 

сияқтысыз, мұ ны ңыз қалай? Баланы ағашқа керіп, таңып 

тастау деген фео да лизм нің қалдығы емес пе? Масқара ғой 

бұл...Тез арада ше ші ңіз дер! – деді.

– Кешіріңіз, біз сізді қасиет дарыған бесігімізге тіл тигіз-

сін деп емес, ұлымыздың денсаулығын қарасын деп ша-

қырт тық. Ашу ға булығып шығып кеттім», – деп жазады. 

 2002 әлде 2003 жылы, жаз айы. «Чистые пруды» ме-

тро сы қасындағы жұмыс орнымда отырғанмын. Есік қа ғып, 

бе 


сік көтерген қыз бен жігіт кіріп келді. Өңдері есімде 

қалмапты, бі рақ олар өте сұлу болып көрінді. Әлде бесік кө-

те ріп тұр ғандықтан ба?! Жарыса сәлемдескен жастарға ор-

нымнан тұрып, құрмет көрсеттім. Барлық жабдығы түгел, 

сәл көнелеу бесікке қарай бергеннен бе, олар бірден келген 

жұмыстарын айтуға көшті.Болатбек МҰХТАРОВ

Ұлт қасиеті немесе қос бесік

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

А

УА Р

АЙЫ


Көккесене өткен ғасырдың отызыншы жылдарына 

дейін жеткен. Қаншама ғасырдан бері жеткен мәдени 

ескерткіштің жауын-шашынның, желдің және өзге де 

табиғи құбылыстар салдарынан қабырғасы мүжіліп, 

жарамсыз күйге түскен екен. Сол кезеңде ұлтымыздың 

бұрынғы тарихына бейжай қараған уақыт болды емес 

пе? Онсыз да сапасы сын көтермей тұрған кесене 

осындай немқұрайдылық салдарынан жермен-жексен 

болып, қирап қалған. Қазақтың қабырғалы қаламгері 

Бейімбет Майлин Көккесене жайлы тасқа басылған 

тұщымды еңбектерін қалдырып кеткен екен. Осыдан 

85 жыл бұрын «Еңбекші қазақ» газетінде «Мәдениет 

мұралары» деген мақала жарияланған. Онда тарихи 

ескерткішті қорғауға байланысты өз көзқарасын 

білдірген. Дегенмен оған құлақ асқан ешкім болмаған 

секілді. Күтімсіз қалған кесене бір жола құлап тынған. 

Жаңақорғандық журналист-жазу шы Адырбек Сопы-

беков Көккесене туралы біршама деректер келтіреді. 

Ауданның шежіресі басылған «Жаңарған Жаңақорған» 

кітабында академик Әлкей Марғұланның еңбектерінде 

айтылған Баршынкентке тоқталады. «Көптеген 

зерттеулерде Баршынкент Сыр дарияның оң жағасына 

қоныс тепкені айтылады. 

Көккесене де соған таяу жерде бол ған деу шілер 

де бар. Бұл әң 

гіме шын 

дыққа жанасатын секілді. 

Гүлбаршын сұлу бақи лыққа аттан ған да, оны елсіз 

далаға апарып жер леген жоқ. Қала маңындағы қо-

рымның біріне жерлеген. Де мек, Баршынкент пен 

Көк ке се не нің арасы онша қашық болмаған се кілді. 

Сондықтан әйгілі кесенені Гүлбар шын сұлудың мәңгілік 

ме кеніне айналған қасиетті орын деп са насақ, артық 

емес», – дейді Адыр  бек ағамыз ескіден сыр шер тіп. 

«Қазгидромет» кәсіпорны мамандарының ха бар-

лауынша, мереке күні батыста, солтүстік батыста және 

оңтүстік-шығыста тұман түседі. Республи ка мыз дың 

солтүстік, орталық және оңтүстік-шығыс өңірлерінде 

ауа температурасы төмендеп, көктайғақ болуы мүмкін. 

Шығыс Қазақстан облысында боран соғады. Еліміздің 

барлық аумағында дерлік қар немесе қар аралас 

жаңбыр жаууы ықтимал. Республика бойынша ауаның 

орташа температурасы – 5-10, кей жерлерде 15-20 

градус аяз аралығында болмақ. Алматы және Жамбыл 

облыстарындағы өзен-суларда және еліміздің аласа 

тауларындағы басқа да өзендерде су деңгейі көтерілуі 

және ағынның молаюы байқалады.

Болатбек МҰХТАРОВ

Құпиясы көп 

Көккесене

Әйелдер мерекесінде 

нұр жауады

Қазақ халқының хас батыры атанған әйгілі 

Алпамыстың асыл жары Гүлбаршын сұлудың 

мәңгілік мекені қайда жатыр? Алаштың 

ардақтысына айналған батыр жайында айтылатын 

аңыздарда оның құдай қосқан қосағы жайында 

егжей-тегжейлі айтылған. Алайда Гүлбаршын 

сұлудың қай жерде дүние салғаны туралы қазір 

түрлі жорамал жасалып жүр. Көне Сырдың 

бойында Көккесене деген жер бар. Ол облыстың 

Жаңақорған ауданының Төменарық елді мекеніне 

жақын орналасқан. Дәлірек айтқанда, 100-ге тарта 

түтіні бар Қожамберді ауылының тап іргесіне орын 

тепкен кесенені жергілікті жұрт Алпамыс батырдың 

жарының мәңгілік мекені деп айтады.

Наурыздың 8-і күні еліміздің барлық 

аумағында дерлік жауын-шашын болуы мүмкін. 

Шығыс аймақта боран болады деп болжанып 

отыр.

Елбасы ұғымын 

дүниеге әкелген ана

Жалғасы 6-бетте

Жалғасы 3-бетте

145,79

201,77

5,16

22,18

1,38

12066,80

2019,36

1821,37

6-б

етте

6-б

етте

Сұлтан Хан АҚҚҰЛҰЛЫ:

ДАТ!

Әлихан қазақты 

болашағы зор, өте 

дарынды халық 

деп сүйген


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№40 (492) 5.03.2011 жыл, сенбі     www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

ӘЙЕЛ – ҚАЙРАТКЕР

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Әйелдердің саясатқа қатысуы қай елде қандай мөлшерде?

Мереке ЕРКЕБҰЛАНҚЫЗЫ, Алматы

Халықаралық деңгейде әйелдер ісі жөніндегі ұйым 

бар ма?

Мақпал СЕЙФУЛЛИНА, Павлодар

Әйелдер ісі жөнінде БҰҰ деңгейінде ұйым бар

Гендерлік саясат бойынша Скандинавия елдері алда тұр

Қазір көптеген мемлекеттер ген-

дерлік саясатқа басымдық беріп келеді. 

Бұған дейін нәзік жандылардың шешім 

қабылдайтын органдарда қызмет етуі 

Еуропа мен Америка елдеріне ға 

на 

тән болып келсе, қазір бұл бүкіл әлем-де байқалады. Мысалы, Сканди навия 

елдерінің парламенттерінде әйел-

дердің үлес салмағы айтарлықтай көп. 

Швецияда – 47, Финляндияда – 41,5, 

Данияда –38, Норвегияда – 36,1 

пайыз. Өзге Еуропа елдеріне келсек, 

Испания (36,6), Бельгия (35,5), Авс-

трия (32,8), Германия (31,6), Польша 

(20,4), Франция (18,2) және Италия 

(17,3) өз көрсеткіштерімен мақтана 

алады. Канада парламентінің 21,3 

па 


йызы әйелдер болса, АҚШ конг-

ресінде олардың үлесі 16,8 пайыз 

екен. Ресейдің заң шығарушы орга-

ны депутаттарының тек 14 пайызы 

ғана – әйелдер. Бұл көрсеткіш Қа зақ-

станда – 15,9 пайыз. Тәжікстан мен 

Өзбекстанда – 17,5 пайыз, Тү 

рік-


менстан парламентарийлерінің 16 па-

йы зы – нәзік жанды саясаткерлер. 

Былтыр Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблея 

сы 


әйелдер ісі жөніндегі жаңа комитет құру туралы шешім қа-

былдаған болатын. «Нәзік жандылардың барлық мәселесі мен 

айналысуға ниетті бұл комитет теңсіздікпен де лайықты кү ресе-

тін болады» деп мәлімдеген еді БҰҰ-ның Бас хатшысы Пан Ги 

Мун. Толық атауы Гендерлік теңдік пен әйелдердің құқықтары 

мен мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі БҰҰ ұйымы деп атала-

тын орталықты БҰҰ тұрақты түрде қаржыландырып отырады. 

Сонымен қатар мемлекеттердің ерікті түрде қаржы аударуына 

болады. Айта кетейік, аталған ұйымды құру жөніндегі шешімін 

БҰҰ былтыр қабылдағанымен, ресми түрде өз жұмысын биыл 

1 қаңтардан бастады.

КЕЛБЕТ


Әлемді билеген әйелдер

ӘЛЕМ ЖӘНЕ ӘЙЕЛШіркін, шенеуніктердің бәрі Гүлшарадай болса...

Жарқын ТҮСІПБЕКҰЛЫ, 

Салтан СӘКЕН

Еліміз Тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде ұлан-ғайыр жетістіктерге 

қол жеткізсе, сол толағай табыстардың әрқайсысында нә зік жан-

ды ару-аналардың орасан зор үлесі бар. Әйел – әр отбасының 

жан-жылуы. Ол – аналық мейірім мен шынайы махаббаттың 

бастауы. Ал қоғам өмірінде әйелдер – елі 

міздің қарыштап 

алға басуының қоз 

ғау 

шы күші, саяси үдерістердің белсенді жүргізушілері. Бүгінде әйелдердің көпшілігі ел билігінде, жоғары 

лауазымды, жауапкершілікті талап ететін қызметтерді ер-азамат-

тармен тең терезелі атқарып отырғаны өркениет жолымен өрге 

басқан еліміз үшін зор мақтаныш. 

Елімізде де әйелдердің қорғалуына және олардың өмір сүру 

деңгейін көтеруге ерекше көңіл бөлінеді. Елбасы өзінің Қа зақ-

стан халқына Жолдауында ана мен ба ланың денсаулығын одан 

әрі күшейту, оларға жақсы жағдай жасау бойынша қабылданып 

отырған шаралардың ма ңыз дылығын атап көрсетті.

Еліміз жүргізіп отырған гендерлік сая сат шеңберінде әйелдер 

мен ерлердің құ 

қықтары мен мүмкіндіктерінің теңдігін қам-

тамасыз ететін заңдар қабылданды.

Жанға жылу, көңілге нұр құятын көктемнің шуақты мере-

кесінде ұзақ жылдар бойы елімізге мінсіз қызмет етіп, адалдық 

пен табандылықтың үлгісін көрсеткен ардагерлерге ерекше 

алғысымды білдіргім келеді және прокуратура жүйесінде, өзге 

де құқық қорғау және сот органдарында еңбек етіп жүрген аяу-

лы аруларымыздың ерен еңбектеріне жеміс тілеймін!

Әр отбасының береке-бірлігін қалып тас тырып, халқымыздың 

дәстүрі мен салтын, оның мәдениеті мен тарихын, тілін қа-

дірлеуді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келе жатқан сіздерге шы-

найы ризашылық сезімімді білдіремін.

Сіздерге зор денсаулық, көктемдей көркем сұлулық, тау-

сылмас күш-қуат ті 

леймін! Отбасыларыңыз сүйіспеншілікке, 

көктемнің шырайлы шуағындай қуанышқа толы болсын. 

Табиғат-Ана жаңарып, жасарып, жаңа түрге енетін көктеммен 

бірге келген сезімнің жылуын, қуанышын, бақыты мен махабба-

тын сыйласын!Қайрат МӘМИ, 

ҚР Бас прокуроры

Отбасыларыңыз сүйіспеншілікке, 

көктемнің шырайлы шуағындай 

қуанышқа толы болсын!

Қымбатты ханымдар! Сіздерді көктемнің 

нұрлы мерекесі 8 Наурыз – халықаралық әйелдер 

мейрамымен шын жүректен құттықтаймын!

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Осындай үмітімізді үкілеп, көңілімізге қуаныш ұялатар ме-

реке қарсаңында сіздер 

ге кемелдіктеріңіз бен төзімдеріңіз, 

нәзіктіктеріңіз бен ізгіліктеріңіз, еңбек қор лық тарыңыз үшін шы-

найы ілтипатымды білдіргім келеді.

Баршаңызға белгілі, биылғы жыл – еліміз үшін ерекше 

жыл. Тәуелсіздік алғанымызға 20 жыл толуына орай рес-

публикамыздың барлық аймақтарында әртүрлі іс-шаралар қол-

ға алынуда. Осы мереке аясында бүгін елорда төрінде Тәуелсіз-

дік тарихында тұңғыш рет Қазақстан әйелдерінің съезі өтеді. 

Жалпы, еліміздің бүгінгі жетістіктеріне қол жеткізуіне нәзік жан-

ды замандастарымыздың сіңірген еңбегі елеулі екендігін ешкім 

жоққа шығармаса керек. Осы арада біз егемендігіміз қолға ти-

гелі ел әйелдерінің атқарған жұмысын саралап, алдағы күндерге 

жоспар жасаймыз.

Сіздерге шын жүректен мықты ден сау лық, бақыт пен игілік, 

жақын да ры ңыздың сүйіспеншілігі мен құрметін, бар лық игі іс-

теріңізге сәттілік тілеймін.

Гүлшара ӘБДІХАЛЫҚОВА,

ҚР еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі – 

ҚР Президентінің жанындағы Әйелдер істері және отбасылық 

демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымы

МЕРЕКЕЛІК ЛЕБІЗБүгінгі жетістіктерімізде нәзік 

жанды замандастарымыздың 

өлшеусіз еңбегі бар

Құрметті ақ жаулықты аналар, көркем мінезді 

қыз-келіншектер, сүйкімді сіңлілер!

Тіршіліктің тынысында тағы да бір жылдың 

күлімдеп, таң шолпанын атқызған көктемі келді. 

Көктеммен бірге асыл жанды аналардың, аяулы 

апалар мен әпкелердің тамаша мерекесі келіп жетті.

«Мен Мемлекет басшы-

сына оның Қа 

зақ 


стан хал-

қына арнаған Жолдауын 

а 

сәй 


кес, 2011-2013 жыл-

дарға  ар налған  рес пу бли-

калық бюджетке түзе 

ту 


енгізу 

ба ғы тын да 

атқа-

рыл 


ған жұмыстар жай 

лы 


баян  дадым», – деді О.Мұ-

хамеджанов журналистерге 

арналған брифинг кезінде.

АҚОРДА


Елбасы Мәжіліс спикерін 

қабылдады

Кеше Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 

төрағасы Орал Мұхамеджановты қабылдады. 

«О.Мұхамеджанов Мемлекет басшысына 

Парламент Мәжілісінің заң шығару жұмысы, «Нұр 

Отан» ХДП парламенттік фракциясының қызметі 

жайлы баяндады» деп хабарлады ҚР Президентінің 

баспасөз қызметі.

АБОНЕНТ ӘРҚАШАН 

БАЙЛАНЫС АЯСЫНДА

Біз, журналистер қауымы, әр да йым ақпарат 

іздеп, пікір жинап жүреміз. Бел гілі бір мәсе ле-

лерге байланысты сала бас шылығымен бай ла-

нысуға тура келеді. Осындай сәттерде бю 

ро-


кра тияның кесірінен министр тұрмақ, комитет, 

департамент бас шыларымен сөйлесу мұң бола-

ды. Жұ мысбастылықты түсінеміз, десе де, кей-

бір шенеуніктер ақпаратты оқыр манға, кө ре р-

менге дер кезінде жеткізуді мақсат тұ татын жур-

налистерге бір-екі ауыз пікірін біл діруден жал-

тарып жатады. Ал Гүлшара Нау 

шақызының 

осындай сәтте ақпарат құ 

рал 


да 

рымен тығыз 

қарым-қатынаста еке нін, тіпті қал та телефоны 

арқылы да сұ 

рақ 

тарымызға жа уап беретінін 

айта кеткі міз келеді. Ол кісінің қа рапайымдылық, 

табандылық, жанкештілік қасиеттері көпке үлгі 

боларлық. Қызметтің мәң гілік емес еке нін және 

анадан бастық болып ту 

ма 


ғанын ұмытып ке-

тетіндер аз емес. Бәлкім, әлеуметтік сатының 

барлығынан, яғни бө 

лім ма 


маны қызметінен 

министр 


лауа зы мы  на 

де йінгі 

жолды 

өз 


еңбегімен өт 

кен 


діктен шығар, Гүл 

шара 


Наушақызы 

қа ра пайымдылық 

прин ци пін 

ұстанады. Шір 

 

кін, шенеуніктердің бәрі Гүл-шарадай бол  са игі дейміз. Сонымен, Гүл шара 

Әб ді ха лы қова  деген  кім?ӘЛЕУМЕТТІҢ ОТЫМЕН КІРІП, 

КҮЛІМЕН ШЫҚҚАН МИНИСТР

Гүлшара Наушақызы қазірде 16 млн-нан ас-

там адамның әлеуметтік жағдайына ті келей жа-

уапты министрлікті басқарып отыр. Мемлекет 

халқының тағдырына жауапты қызмет кез кел-

ген шенеунікке бұ йы ра бермейді. Бұл саланың 

талабы мен жауап 

кершілігі жоғары. Министр 

ха ным ның қызметтік өмірбаянына көз жү гірт се-

ңіз, Гүлшара Наушақызы еліміздің еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрі қызметіне 

әбден лайық екеніне көз жеткізесіз. Жоғары 

білім алғаннан кейін ол Қы зылорда облысының 

халықты әлеу 

меттік қорғау бөлімінде табаны 

күректей жеті жыл қызмет етті. Алдымен бас 

маман, одан кейін бөлім бастығы болды. Бұдан 

кейін, яғни 1994 жылы заң шығарушы орган – 

сол кездегі Жоғарғы Кеңестегі ха 

лық 


ты 

әлеуметтік қорғау комитетінде ке ңесші болып 

жұмыс істейді. Жоғарғы Кеңес тарап, саяси 

жүйенің реңкі өзгерген сәт 

т 

е Гүлшара Әбді-халықова қазір өзі бас қарып отырған министр-

лікке келді. Оның бұрнағы жылдарда жинаған 

кәсіби тәжірибесі мен ұйымдастырушылық 

біліктілігі осы ведомствода көрініс берді. 1995-

2003 жылдар аралығында Гүлшара Нау ша қызы 

бөлім бастығының орынбасары, бө лім бастығы, 

зейнетақымен қамту бө 

лімінде басшы, әлеу-

меттік қамсыз дан дыру және әлеуметтік саясат, 

зей нета қымен қамту және халықтың кірісін рет-

теу департаменттерінде басшылық қызметте 

болды. Еліміздің қазіргі жүйесінің іргетасы 1995 

жылғы Конституция негізінде қа 

лан 


ғанын ес-

керсек, сол кезеңнен бастап Гүл 

ша 

ра Әб 


ді-

халықованың  аталған  ми нистр лік  тің  қалып та-

суына, дамуына, қазіргідей жағдайға жетуіне 

қос 


қан үлесі орасан зор екенін байқаймыз. 

Бұдан әрі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

вице-министрі (2003-2005 жж.), «Мемлекет-

тік аннуитеттік компания» өмірді сақтандыру 

компаниясы» АҚ басқармасының төрайымы 

(2005-2006 жж.), Еңбек және халықты әлеу-

меттік қорғау министрлігінде жауапты хатшы 

(2007-2008 жж.) қызметттерін атқарды. Қаржы 

дағдарысы кезінде жауап 

кершілігі ең жоғары 

саланы қолына алып, халыққа қиындықты сез-

дірмеуге тырысты. 2009 жылдың наурыз айы-

нан бастап ҚР еңбек және халықты әлеуметтiк 

қорғау министрi болып келе жатқан Гүлшара 

Әбдіхалықова сонымен қатар 2008 жылдың 

қаңтарынан бастап – Президенттің кеңесшісі – 

ҚР Президенті жанындағы Әйелдер мен отба-

сылық-демографиялық саясат істері жөніндегі 

ұлттық комиссияның төрайымы. Бір салада 20 

жылдан астам уақыт жұмыс істеуі оның кәсіби 

біліктілігінің деңгейін көрсететін сияқты. Елі міз-

дің маңызды тетігінің дамуына үлес қосқан 

еңбегі еленіп, 2009 жылы Елбасы оны «Пара-

сат» орденімен марапаттады. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет