Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет9/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
#156
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

АЛ

ЛАШ

АШ-А


ҚП

ҚПАРАР

АТ

АТАлматыда баспана кезегінде тұрған 23 әйелге жаңа пәтердің кілті 

табыс етілді. Бұл – әкімдіктің әйелдердің халықаралық күніне арналған 

сыйы.

160 келі жайын ұстаған оңтүстікқазақстандық балықшыға айыппұл 

салынды. Естеріңізде болса, ақпан айында Сырдария өзеніне қармақ 

салған балықшы ұзындығы үш метрге жететін алып балықты ұстап алған 

болатын.

Қала әкімі баспасөз қызметінің хабар-

ла уынша

ша

,, ж

жаңа


ңа

п

пәт

әт

ерер

ге

ги

и

е е 

бо

болғ

лғ

анан

да

дрд

р

ың ара сынд

нда


а дә

дәрі


ріге

герл


рл

ер

ер, бібі

лі

лім

м

бебе

ру

ру сс

ал

аласы-

ның қызметкерлері, құқық қорғау қыз мет-

керлері, мүгедектер мен көпбалалы ана лар 

бар. Жамбыл облысынан көшіп келіп, Ал-

матыда тұрып жатқан Гүлзира Мұ ха мед-

жа

жано

но

вава

д

да

а

пәтерлі болды. Үшемді дү ние

ие

гее

 

әкәкел

ел

геген 

н ан


ан

а  Алматы қаласы ау ма

а

ғы

ғынд

нд

аа

тұрғылықты мекенжайға тір келмегенімен, 

жергілікті билік оған ре зервтік қордан

пәтер беру  турал

л

ы

ыше

ше

шіші

м

мшы

шы

 ғғ

ар

арғаған.

н.

 Мерекелік сый 

ба

басп

спан


ан

ағ

ағаа

мұ

мұқ

қ

тата

ж 

жазаматтарға коммуналдық тұрғын үй қо-

рынан пәтер беру туралы мемлекеттік бағ-

дарлама шеңберінде іске асырылды. Пә тер 

кілттерін Алматы қаласы әкімінің жа 

ңа 

ор

орын

ын

баб

са

сары

ры

ЗЗ

әу

әуре

ре

шш

Аманжолова табыс 

ет

етт


ті

.

.Болатбек МҰХТАРОВ

Тә

Тәжі

жі

рири

белі балықшы мұндай  ол

л

жа

жаны

ны

  

20

20ж

жыл


ыл

к

күт

үткен еді. Енді оған «балық 

қ

ау

аулала

у 

уережесін өрескел бұзды» деген айып та ғы-

лып, 85 мың теңге айыппұл салынды. 

Шар дара балық инспекциясының бастығы 

Бақ тияр Толыметов әлгі «супер» балық шы-

ны тым ү

ү

лклк

ен

еб

б

алал

ық

ықты

ты

ее

шқ

шқан

ан

дада

й

йқұ

құ

жажа

тс

тыз, 

әр

әрі

і

тыты

йы

ым 

м 

саса

лы

лынғ

нғ

анан

 жерде аулаған деп 

от

отыр


ыр. Оғ

Оған


ан

қ

қососа

а,

бб

ал

алықшы шекті мөлшер – 5 келіден асатын балық ұстағаны үшін де

жазықты болып шықты.   Мақпал ЖОЛДАСБЕК,

Оңтү

тү

ст

ст

ік

і

Қ

Қ

аз

аз

ақ

ақ

ст

ст

ан

ан

о

о

бл

блыс

ысы

ы

М

ӘСЕ

ЛЕ

Жетімін жылатпаған жұрттың дүние та-ны мында ата-анасынан көз жазып қалған 

тұл жетімді тағдырдың 

 

тә

тәлк

к

егіне тентіретет

-

пей, ағайын арасынн

да

да жжыл

ыл

атат

па

пай

й

өсөсір

іріп


іп

,

,қо ғам назарынан тыс қалдырмауға ты-

рысты. Қазір сол қалыптасқан дәстүрлі үр-

діс пен қазақ арасындағы нәзік жіп  үзіл-

гендей. «Бір қызым бір қызымнан сорақы» 

де мекші,  түсінігімізге мүлдем жат тірі же-

ті

тм де

д

р,р,

қ

қазір

ір

гігі

нің


ң

ті

тлі

л

мен айтқанда, «әлеу-ме

ме

т т

ті

тік 

к же


же

ті

імд

мдер


ер

»

» деде

ге

ген

н

ттоп пайда бол ған. 

Дә лірек айтқанда, ата-аналары көз дері тірі 

бола тұра, түрлі әлеуметтік се бептерге бай-

ла нысты бас тартқан жәудір көз дер. ҚР Бі-

лім және ғылым министрлігіне қа расты 

Ба  лалар құқығын қорғау ко ми тетінің мә-

лі  меттеріне сүйенсек

,

,20

20

111

-2

201

01

22

жы

жылғ

лғ

ыы

оқ

оқу 

у 

жыж

лына арнайы жүр 

гі 

зіл


л

ге

ген

н

саа

на

нақ 

қ 

бобо

йы

йыннша елде 36 800 мың же

же

тіті

ме

мек 

к ті


ті

р

р-келген. Оның ішінде 21 600-і қам қор шы-

лар үйлерінде тәлім алып жатса, 2300 ба-

ла патронаттық тәрбиеде көрінеді. Ал 13 

мың  бала интернат-мектептерде кү нел-

туде,  16

16

000

  бала денсау

у

лық сақтау ме ке-ме

ле

ері

ріні


ні

ң 

ң қақа

ра

рауы

уы

нднда

аұл

ұлар

ар

11

-4

-4ж

ж

ас ара-лығы

нд

ағы  сәб

биле


р 

–  авт.).

) С

Сондай-ақ, 800-ге жуық мүгедек бала ҚР  Еңбек жә не 

халықты әлеуметтік қорғау ми нистрлігінің 

қа рауына  берілген.  Ресми  де рек тер    бо-

йынша, мемлекет бюджетінен  әр  же ті мек-

тің

ң

бірр

жылдық қамы үшін 1 млн

т

т

еңе

 г

ген

е

іңң

 

көкө л

 л

емем

інде қаржы бөлінеді екен

ен

.

.Ал

Ал

айай

да

да 

ешқандай қомақты қаражат баланың от-

ба сынан алған тәлім-тәрбиесін де, өзге 

құн дылықтарды да өтей ал май тынын  ма-

ман дар  жарыса  айтады.  Сон дық тан  күн 

өткен сайын күрделеніп, күрмелене түс кен

әлеу

у

мее

тт

ттік

к

жж

ет

етім

ім

сс

ын

ынды

ды

әә

ле

леум

ум

етт

тік мә-


селе

ені


ні

ң 

ң алал

ды

дын

н

алал

ып

ыпто

тома

мард


рд

ай

айт

т

үйүй

ін

іін тар-

қатар жауапкершілігін ең алдымен әлеу-

меттің өзіне жүктеген жөн бе?! 

Ма    ман дардың пікірінше, елдегі интернат-

мек   тептердегі, әсіресе 18-23 жас ара лы-

ғындағы жасөспірімдер үйінің жұ мыс  тәр-

ті

ті

бібі

 көп


ө

шіліктің көңілін көншітпей

й

ді

ді. Се

Се б


 беб

еб

іі

қа

қаға

ға

зз  жүзінде жұмыс істеуге 

әд

әдет

ет

 тт

ен

енгеген

н

балалар үйінде балаларға күш көрсету, зорлық-зомбылық жасау, тамақтану ба ры-

сында санитарлық талаптардың сақ тал-

майтындығы жөнінде фактілер жиі тір кел-

ген. Сол  себ

е

епті тығырр

ықтан шығаратын

жол 

бі

біре

ре

уу

де

десесе

ді

ді, ол

о –


– е

е

лдлде 

е 

баба

 л

 ла

а

асырап 

алу, қ


қам

амқо


қо

рл

рлық

ық

қаа а

а

лулу, 

а

па тро

ро

нн

ат

ат тық тәрбие жүйесін дамыту арқылы же 

тімдердің 

отбасында тәрбие алып, өсуіне жағдай 

туғызу. 


Дариға НАЗАРБАЕВА, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты, Әлеуметтік-мәдени 

даму комитетінің төрайымы:

– Жетім балалардың тағды

ды

ры

ры

на

на ж

ж

а-

а-

уап ты шенеуніктер мен мекемелер же-

тім дердің мәселесін қашан шешеді 

екен деп, қол қусырып отыра беруге 

бол майды. Жыл сайын балалар үйінен 

тұр мыс-тіршілікке бейімделмеген жүз-

де

ге

ге

н 

н

жа

жа

стар

р

 өсіп шы

шы

ғып жатыр.

р

 Бұған 

бе

бей 

й 

жа

жай 

й 

қа

қа

ра

ра

уғ

уғ

а 

а

бо

бо

лм

лм

ай

ай

ды

ды

.

.

Қа зақ-

станда бүлдіршінге қамқор қолын соза 

ала тын  қаншама  азаматтар бар, әр ба-

ланың отбасында тәрбиеленуіне жағ-

дай тудыру керек. Өкінішке қарай, әлі 

күнге дейін әр  баланың отбасы жағ-

да

да

йында өсуіне мүмкіндікте

те

р 

р 

ту

ту д

 ды-

ы

ратын жүйе қалыптаспай келеді. Бұл – 

елдегі әлеуметтік қорғау саласындағы 

жүйенің шалалығы. Бала мен отбасыға 

бағытталған әлеуметтік қызмет көрсету 

саласының 

да

да

мы

мы

ма

ма

ға

ға

нд

нд

ығ

ы

ын

ын

к

к

өр

өр

 с

 с

е-

е

теді. Елде

б

бал

ал

ал

ал

ар

ар

қ

қ

ұқ

ұқ

ығ

ығ

ын

ын

қ

қор

ор

ға

ға

уд

уда 

а 

бірыңғай саяси жүйенің қалыптасып, 

же тімдер мәселесі мемлекет дең 

ге-

йінде, жалпыұлттық стратегия дең ге-

йінде шешілуі тиіс. Жетімдердің құ-

қығын қорғау жауапкершілігіне 

ке

кел 

л 

 г

 г

ен

ен

де

де

  

ме

м

ке

к

мелер арасында бір із ді-

лі

лі

к

к 

жо

жоқ,

қ о

о

ла

ла

р 

р

қағаз жүзінде ғана жұмыс

с

 

іс тейді. Сондықтан жетімдердің тағ ды-

рын бастан-аяқ жауапкершілігіне ала-

тын бір-ақ ведомство болуы керек. Ол 

– ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министр

р

лігі.

Тағы бір сон

н

ы 

ы мә

мә

ліліме

ме

т,т, Қ

Қ

азаз

ақ

аст

ст

ананда

да

жж

е-

е-тім балаларды қа

қамқ


мқ

ор

орлы

лы

ғығы

на

на аа

лу

луш

шы

ылала

р

р мен патронат тәрбиешілер қатары артпай 

отыр. Мұның  бір ғана себебі  бар – қам-

қор шылар мен патронаттық тәрбие беру 

са ласына  бөлінетін қаржының мар дым-

сыздығы. Мұның қасында интернат тәр-

бие ші


ш

сі

с ай сайын 70 мың теңге көлемінде 

жа

жа л

 лақ


ақ

ы 

ы ал

алса


са

,

,ал

ал

  бір  бала  үшін қам қор-шылар  17

17

 мың теңге, патронат тәр бие-леушілер 27 мың теңге алады екен. Жетім 

балаларды асырап алу мәселесіне келсек, 

көбінесе қолжетімді ақпараттың болмауы 

асырап алушылардың қолын тастай 

байлайды. Себе

е

біб  шынайы  ақ

ақ

парар

т 

беру ге  интернн

ат

атм

м

екек

ем

емел

елер


ер

ін

інің

ң

ққ

ыз

ыз м

м

етет

-

-шілері де мүдделілік танытпайды екен. 

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет