Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.5 Mb.
Pdf просмотр
бет10/26
Дата09.01.2017
өлшемі3.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

Аружан САИН, «Қайырымдылық» 

еріктілер қоғамының бас директоры:

– 2012 жылы «Қайырымдылық» 

ерік тілер қоғамы Балалар  құқығын 

қо

қо

р 

р 

 ғ

ғ

ау

ау

к

к

ом

ом

ит

т

етімен біріге отырып, ата-

ана қамқорлығынсыз қалған жетім ба-

ла лардың  мәліметтері  жинақталған 

онлайн-банк ашқан болатынбыз. Се бе-

бі елдегі жетім балаларды есепке алу 

ісінде жариялылық пен 

аш

аш

ық

ық

ты

ты

қ 

қ 

бо

бо

лу

лу

ы 

ы

керек. Ресей бұл жүй

йен

ен

і 

і  20

20

0

01

ж

ж

ыл

ылы

ы 

қол ға  алды.  Бала  асырап алуға, қам-

қор лық жасауға ниет білдірген адамдар 

қол жетімді  ақпаратты онлайн-банктен 

ала ды.  Қазақстанда  үгіт-насихат жұ-

мыстарының жеткіліксіздігінен жомарт 

аз

аз

а 

а

ма

ма

тт

тт

ар

ар

т

т

иі

иі

ст

ст

і 

і 

де

де

ңг

ңг

ей

ей

де

д

 жетім ба ла-

ла

ла

рғ

рғ

а 

а қа

қамқ

мқ

ор

орлы

лық 

қ

кө

кө

рс

рс

ете алмай ке-

леді. Мәселен, біз  бір жылдың кө ле-

мінде онлайн-банк  базасына 2200 

ан кета  жинап  үлгердік. Есесіне, 57 

жетім ба ла осы портал арқылы өздеріне 

от басы тапты.  Өкінішке қ

қ

арай, анке та-

лар ға қол жеткізу қия

я

ме

мет-

т-

қа

қайы

йы

м.

м. О

О

сы

сы 

тығырықтан шығу үшін

ін а

ауқ

уқым

ым

ды

ды

д

д

ең

ең-

гейде  интернет-банк ашсақ деген ойы-

мыз  бар. Қазақстанда 13 мың бала 

бол са,  базаға сол 13 мың  баланың 

бар лығының мәліметі жинақталуы 

керек.

Же

Жтімдер үші

ш

н ең өзекті мәселенің бі-ре

ре

    

ге

гейі

йі –


– б

бас


ас

па

пана

на

лылы

б

бол

ол

у.у.

Д

Дә

әл қазіргі таңда 

ке зекке  тұрған 

80

800000

-ға жуық жетім бас-

панадан дәмелі. Алайда бюрократиялық 

се бептердің салдарынан 2000-нан астам 

жетім  баспана кезегіне тіркеле алмаған. 

Жетімдердің баспаналы болуы өз алдына 

бөлек әңгіме, қазір  кейбір

р

жж

ет

етімде

д

рдрд

ің 


иелігінде бар үйлерді са

қт

қтап

ап

ққ

ал

алуд

уд

ыңың

ө

өз

зі 


мұңға айналып отыр. Ресми деректерге 

сүйенсек, соңғы жеті жылда республика 

бойынша 14 мың  баланың 832-сі ғана 

өздеріне тиесілі пәтердің кілтіне ие болған. Ақ

Ақ

ма

ма

ра

ра

л

л

БАЯЗИТОВА

Жасыратын несі бар, 

бү гінгі қазақ «жетімін жы лат-

па ған,  жесірін  қаңғытпаған 

ха лық»  дәрежесінен, «жетім 

көрсең, жебей жү

ү

р»

р

 деген 

ата лы  сөзде

е

н 

н ал

ал

ыс

ыс

та

та

п

п

ке

ке

тк

т

ен

ен

 

сы ңайлы...  Се

Се

бе

бе

бі

б и

инт

нт

ер

ернат-

т

мек тептердегі  табаны тесілген 

тас жетім – тұлымды ұл мен 

бұ рымды қыздар жөніндегі 

деректер мен мәліметтерге 

кө

кө

ң

ң

іл

іл

а

а

уд

уд

ар

ар

са

с

ңы

ң

з, жоғарыда 

ай

ай т

 т

ыл

ыл

ға

ға

н 

н 

жү

жү

ре

рек қылын 

шер тер ұлы сөздерге бас имей 

отыр ғандығымызды  көресіз. 

Өкі нішке  қарай, тағдырдың 

тәлкегіне ұшыраған тұл 

же  тімектерді  айтпағанда, өзе-

гін жарып 

шы

шыққ

ққ

ан

ан

ө

ө

з 

з 

ба

ба

ла

ла

сы

сын

н

қорғансыз қа

қа

лд

д

ыр

р

ат

ат

ын

ынжи

жиі

і

ұрып-соғатын ата-аналардың 

ке сірінен қоғамда тірі же-

тімдердің қатары көбеймесе, 

азай май отыр. Ең сорақысы, 

же

же

ң 

ң 

ұш

ұш

ын

ын

ан

ан

ж

ж

алғасқан 

же

жем

м

қо

қо

рл

рл

ық

ық

ты

ты

ң жегіқұрты 

осы қорғансыздардың еңбегін

пай далану, жетімдердің

не сібесін жымқыру ауанына 

да ауысып, араны ашылып 

ба ра жатқанға ұқс

қ

айды. 

Бұ лай  демей

ей к

к

өр

өр

ің

ің

із

з,

со

со

ңғ

ңғ

ы

ы

жеті жылды

ы

ң 

ң

кө

кө

ле

лемі

мінд

нд

е

е

пә

пәте

те

р

р 

кезегіне тізілген 14 мыңнан 

астам жетімнің небәрі 800-ге 

жуығының ғана қолына пәтер 

кілті тиген. Пайызға шақ қан-

да

д

ғы

ғы

көр

р

сеткіш – 5 пайыз. 

Ос

Осы 

ы

да

да

н

н 

ке

ке

йі

йін 

н 

ж

жетімдерімізді 

же беп отырмыз дегенімізге 

кім сенеді?

ОЙ-КӨКПАРБасы 1

-бе

тте

Сергей КУЯНО

Алматы қаласы әкім

м

ін

ін

ің

ң

 баспа

қызм

м

ет

ет

ін

ін

ің

ң ж

ж

ет

ет

ек

ек

ИƏ

ЖОҚ

ОВ,

асөз

ек

ек

ші

ші

с

сіі

з 

і

Тасбай СИМАМБАЕВ,

Тас

қ

қ

ғам қа

қ

йр

р

ат

ат

ке

к

рі

р

қо

қо

ға

ЖАҢА ФИЛЬМБү

Бү

гі

гі

н

н Қа

Қа

за

за

қс

қста

т нн

нн

ың

ың б

бар

ар

лы

лы

қ

қ кинотеатрында көптен

н к

күт

үт

ке

кен

н «О

«О

з:

з:

 

Ұлы, әрі Қорқынышты» фэнтези фильмі көрсетіледі. Жуырда Мәскеуге 

кинокартинаның авторлары мен кейіпкерлерін сомдаған актерлер келіп,

әлемдік премьера жайлы паш етті.

Бұл фильм – әйгілі «Қатерлі өліктер»

мен «Өрмекші адамның» авторы Сэм Рэй-

мидің туындысы. Ол мұны Виктор Ф

Ф

ле

л-

ми

минг

нг т


т

ің

ің жжаз

а

ушы Фрэнк Баумның «Озз

ел

елінін

ің

ің 

си қыршысы» атты романы  бойынша тү-

сірген кинокартинасына приквел, яғни

соның оқиғасына дейінгі хикая ретінде жа-

сап шығарды. Оқиға желісі бойынша цирк

сиқыршысы Оскар Диггс шаңды Канзастан

Оз еліне

е

ттап

ап

ббол

ол

адад

ы.

ыҚ

Қ

олол

ын

ынан

ан

бб

әр

әрі

і

кеке

ле

лтін

оның б


бұ

ұл жер


рде

де өз  өн

өн

ерім


і

ен

енәлемдік

даңққа бөленуіне мол мүмкіндік бар, бірақ

оған Теодора,  Эванора, Гленда атты үш

зұлым күш иесі қарсы тұрады. Диггске

жергілікті халық әлемді құтқарушы ретінде

се

сені

ні

мм

ар

артқ

қ

андықтан, бір кездегі алаяя

қ,

қ, әә

рі

іөз

өз

імім

ші

шіл

л

ссиқыршы енді әлемді зұ

зұ

лылы

м

мкүштерден құтқаруға  жанын  салады.

Режиссер Рэймидің айтуынша,  бұл кино

эгоист  адамның ғаламды құрып кетуден

қалай сақтап қалғаны жөнінде, яғни өзінен

бас қаны

о

ойл

йл

амам

ай

айты

ты

нн

ад

адам

ам

ныны

ң 

ң өз

ө

геге

лер


үшін ж

ж

анан

ын

ынқ

қ

ияия

а

ала

латы


тын

н

қақаһа

һа

рмрм

ан

анға

ға

  ай-налуы туралы. «Оз елінің сиқыр шы сын-

дағы» сияқты мұнда да ақ-қара кө ріністер

түр лі-түстіге ауысып отырады. Түсіру тобы

1500-ден астам актер  үшін киім-кешек

әз

ә

ірр

леген. Басты рөлдердегі Ми ла Ку

у

ни

нс 

 ео

еодо

до

рара

),

), Мишель Уильямс (Глинд

д

а)а)

п

пен

ен

Рэйчел Уайстардың (Эванора) киі мінің өзі200-ден асып кеткен. Дегенмен ең басты

кейіпкер Оз (Джеймс Франко) кар тинаның

басынан-аяқ  бір ғана кос тюм де болады.

Режиссер киноның алты ай ішінде өте сәтті

тү сірілгенін, актерлермен жұ  мыс істеуде 

еш қандай келеңсіздік бол ма ғанын айтты. 

«М

«М

енен

к

карар

ти

тина

наға


ға б

б

аса

қа емес, Джеймс 

Фр

Ф

ан  ко,  Мила  Кунис,  Рэйчел Уайс, Мишель Уильям стардың түскеніне әсте өкінбеймін. 

Бұ лардың бәрі шетінен талантты. Бірақ ак-

тер лердің шеберлігін, мүмкіндігін кейде 

түсірілімнен соң ғана ұғ

ұ

ып жататын жайым бар. Сондай кезде

е

«қ«қап

апек

екін

ін

шіш

м

мүм

үм

кікі

нд

ндік

ік 


берілсе, көп сәтті қ

қ

айай

та

тадан 

н

ешеш кін

і

әрәр

атсыз 


з

жасап шығарар едім», деймін», – дейді

С.Рэйми. Жур на лис терге түсірілім кезіндегі

әсерлері жайлы ай тып берген актерлер

болса, әр түсі рі лімнен соң ырымдап, кейбір 

ре

рекв

кв

изиз

ит

итте

терд


рд

і өз


өз

де

дері

рі

не естелікке қал дыр-ға

ға

нынын

н же


же

тк

ткізізді

ді

. МыМы

са

салы, Мила Кунис ке-

йіп кері – Тео до ра ның  бес сақинасының 

бі рін алған, ал Джеймс Франко өз кейіп ке-

рінің костюміне ие болған. «Оз: Ұлы әрі

Қорқынышты» филь мі  бір ғана оқиғамен 

бітеді. Рэйми оның

ың

ж

жал

ал

ғаға

сы

сын

н

түтү

сі

сіру

ру

діді

 

жоспарлап отырғаға

н

н жожо

қ.

қ. ҚҚия

ия

л-л-

ға

ғажа

жа

йыйы

п 

п оқиғаға құрылған фильмді Walt Disney 

Pictures компаниясы 2D, Disney Digital 3D

RealD 3D және IMAX 3D форматтарында

ұсы нады. Қазақстандық көрермен 3D фор-

мат та  әлем

м

жұұ

рт

ршылығымен бір мезгілде 

та

тама

маш


ша

ла

лай й 

ба

баст

стай


айды

ды

.Прокаттан мол табыс 

күттіретін картина туралы ақпаратты Dis-

ney-дің Қазақстандағы ресми дис три бью-

торы «Меломан» компаниясы ұсынады.Болатбек МҰХТАРОВ

Абай ОМАРОВ 

(коллаж

)

 қы лықтың  бірі де орын алмас еді. Екін ші жа ғынан алып қарасақ, біздің ПИК-тер 

әкім 


дік қанатының астында бол ма ған-

дықт


қт

ан

анжеже

ті

тімнмнің

ің

кк

үй

үйін

ін

кк

еш

ешіп

іп ж


ж

үр

үр  

ге

н дері де жал

ал

ғаға

н емес


с

. Қы


Қ

ст

аа

қар 


та

а

 за лал

йт

йын тех-

никасы, жазда ағаш ке сетін құрылғысы 

жоқ. Мына қым бат шылық заманда аз 

жалақымен  күндерін әзер  көріп отырған

тұрғындардың ПИК-ті жабдықтау үшін 

жи

жина

на

йтй

ын артық ақ шасы да жо

о

қ.

қ.С

С

онон

-

дыдықт

қта


ан әкімдік ПИК-тер ді  өз  қ

ар

арамам

ағ

ағын

ын

аа

алып, қар ж ы ландырып, кооператив бас-

шы ларына жалақысын төлеп отырса дұрыс 

болады деп есептеймін. Себебі төленген 

ақшаның сұрауы міндетті түрде болады.

рақ жұмысының нәтижесі жоқ. Бір 

Біра

өбесі қирап, екіншісінің құбырлары үй дің  тө

ып, пәтерлерді су алып жатқанда 

жа рылып

ердегі тазалық жайлы сөз қоз ғау-

подъездер

ят. Әкімдік

қ

қ

айай

тк

ткен

н

меме

н

нде

де

ққ

ұ-

ұ-дың өзі ұя

ан, биліг

і

і

бабар,

р,

ққ

ам

амшышы

ла

лайт

йт

ынын

 

зырлы оргасөздері де өтеді. Ал тұр ғын-

тіз гіні бар, сө

і кімді қызықтырады? Керек 

дардың тілегі 

басшылары оларды тың-

де 


сеңіз, ПИК б

ысалы, аулаларды қар ба-

дамайды да. Мы

нда қалып жатқан ау дан-

сы

с

п, судың астынб

б

асас

шы

шыларына әкімдік 

да

дардрд

ың

ыңП

П

ИКИК

б

бә

і

рібі

бі

р нәтижелі жұмыс 

ай

йып

 пұл


  с

ал

ды. Б

Бә

йыппұлды да тұрғын-жоқ. Ал олар сол ай

үйлерді қалыпты жағ-

дардың көпқабатты үй

ін беріп отырған ақ-

дай да ұстап тұруы үшін

п тұр


 Демек, ПИК 

ша сынан 

төлейді. 

төл


ынан сипап, қа ра-

бас    шы ларының  маңдайы

ының

тпе


пе

н 

 та

та

ғаға

йы

йынд

нд

апап

 

па йым  халықтың  құрмрм

ет

етп

ықты


о

оты


тырғ

рған


ан

ш

шығ

ығар


ар

?оты руы оларға көпті

к 

кет

ет

іпіп

о

орға к

мен, талаппен 

Олай болса, қатаң заңм

Олай болса, қатаң заңм

са, қ

рма қатал бұй-жұмыс іс тейік. Әрбір тапсырм

жұмыс іс тейік. Әрбір тапсы

йік. Ә

са, дәл солай рық пен  бе кітіліп,  орындалмаса

ітіліп


қалтасынан 

қатал жазалансын. Айыппұлды қ

ансы

ратив өкіл-тө

т

лесін. Осы күнге дейін кооперы күн

елді, бірақ 

де

де р


 р

ін

інің

ің

ее

рк

кее

н

нх

хал


ал

ық

ықк

к

өтеріп келел

ел

ігіг

ін

іне?! Әкім-

шы дамның да шег

і

і бо


б

лады емес пе

құрылыс 

дікте қаншама коммуналды және құ

саласы 

бө лімдері бар, егер әр бөлім өз сарын қада-

бойынша ПИК-тердің жұмыстарын 

бегейлі жо йы-

ға лап отырса, бұл мәселе түбеге

н

н

де

е

әкәк

ім

імб

б

олол

ды

дым.

м.

 лар еді. Бір кездері м

ен

енд

К ә


кі

кі

мдмдік

ік

тітің

ң қа


қара

ра

мама

ғы

ғынднд

а

аБірақ ол кезде ПИК ә

кі

кіжірибемнен білем, бұл – өте 

болды. Өз тәжіриб

әне жүйелі шешім. Егер әкімдіктің 

тиім ді және ж

мшелері  әр күн сайын таңертең өз 

бө лімше


учас  кілерін бір тексеріп шықса, қазіргі ол-

учас


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.5 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет