Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Үстіміздегі жылдың 1 

сәуірінен бастап Павлодар 

облысы бойынша жылу және 

сумен қамтамасыз ету 

қызметінің тарифтері өседі. Бұл 

туралы  ҚР табиғи 

монополияларды реттеу 

агенттігі Павлодар облысы 

бойынша департаментінің 

бастығы Қайырғали Төлендинов 

мәлімдеді.

Былтыр Павлодар облысында 

«Жұмыспен қамту-2020» 

бағдарламасы аясында  жаңа 

тұрғын үйлердің бой көтеруіне 

республикалық бюджеттен 4,5 

миллиард теңге бөлінген.  

Облысқа қарасты қалалар мен 

аудандарда 217 тұрғын үй 

салынады деп жоспарланған. 

Алайда биылғы жыл басында 

180 үйдің құрылысы ғана 

аяқталды. Бағдарлама жүктеген 

тапсырманы орындамағандар 

қатарында Ертіс, Май, Павлодар 

және Қашыр аудандары бар.

Қазақстан кәсіпкерліктің 

жаһандық апталығына 

дайындықты бизнес мектепті 

іске қосу мен жас кәсіпкерлер 

делегациясын Ливерпульдегі 

кәсіпкерлердің жаһандық 

конгресіне жіберуден, сондай-ақ 

«Жылдың үздік жас кәсіпкері» 

байқауына әзірліктен бастады.

шы лықтар болды. Олардың қата рында 

Жаңақорған ауданындағы «Юби лей-

ный», «Алмалық», Шиелі ауданындағы 

«Ал малы» ауылдары бар. Дегенмен 

қазір бұл елді мекендерде сол бақ тар-

дың орны да қалмаған. Жалпы алғанда, 

же міс ағаштары 40-50 жылға дейін 

же міс береді. Ал жаңағы ауылдарда 

сол ағаштар аяусыз оталып кетті. Оған 

еш к ім де мән бермеді. Соның сал да-

рынан күнделікті ішіп-жемге қажетті 

жеміс-жидек түрлерін өзге елдерден 

тасымалдап жүрміз. Әзірге мұндай ша-

руа шылықтарды қайта қалпына кел-

тіруге ешкім назар аударып отырған 

жоқ. 

Біз қолда бар мүмкіндікті пайдалана 

ал 

май жүрміз. Біріншіден, бізде жеміс ағаш тарына қажетті алқаптар жетіп-ар-

тылады. Екіншіден, бұл ағаштар суды өте 

көп қажет ете бермейді. Үшіншіден, елдің 

арасында жасыл желектің бабын білетін 

бағ бандар жетерлік. Төртіншден, бұл ба-

ғыт та ғалымдар шығарған жаңа сорттар 

көп. Ендеше, осындай мүмкіндік көзін неге 

тиімді пайдаланбаймыз? Бәлкім, арқа тер-

летіп еңбек етуден қашып жүрміз бе? Бол-

ма са өзбек пен қырғыздар секілді жер то-

ңы жібісімен бау-бақшалықты баптай 

біл мейміз  бе? 

Әлемде Түркия мемлекеті жеміс-жидек 

өндіруден алдына жан салмай отыр. Мына 

де рекке көз салыңыз, түбі бір түрік ба уыр-

лар өрік пен шиені шетелге шығарудан бі-

рін ші келеді екен. Осыдан екі жыл бұрын 

ол елде 695 мың тонна өрік, 418 мың тон-

на шие алыс-жақындағы ағайынға жол 

тар  тыпты. Сондай-ақ осы өнімдерді экс-

порт  тау жөнінен Иран, Италия, Испания, 

Ал  жир, Пәкістан секілді мемлекеттер ал-

дың ғы қатарда келеді. Өрік өнімін жи нау-

дан ала тақиялы өз-ағалар алғашқы үш-

тік те болса, шие жинаудан бірінші он дыққа 

табан тіреген. Өзбектер қара жердің қа ді-

рін біледі. Олар ауыл шаруашылығы са ла-

сын да табыстың көзіне айналдырған. Ал 

біздер түрлі сылтау айтуға әуеспіз. Ба бын 

біл сең, жер де жомарт емес пе?! Өкі ніш тісі, 

көр шінің еккен жеміс-жидегін қым бат ба-

ға  сына сатып алудан әріге аса алмай жүр-

міз. 

Қазақстанда жеміс-жидек негізінен оң-түс тік өңірлерде өсіріледі. Оның ішінде Ал-

маты, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыс-

тары оларды өсіруге өте қолайлы. Өкінішке 

қарай, осындай мүмкіндік бола тұрып, 

аталмыш облыстар да жеміс-жидекті 

сырттан тасымалдайтын күйге жеткен.Қызылорда облысы

КӨРСЕ


ТКІШ

ИНФЛЯЦИЯ

Ұлттық банктің 1 наурызда тіркеген 

жыл дық инфляция деңгейі 4,7 пайызды 

құ райды. «Бұл – 1999 жылдың мамыр 

айы нан бергі ең төменгі көрсеткіш. Негізі, 

құнсызданудың орташа деңгейі – 7,3 

пайыз. Мұны жыл басынан бері тарифтер 

өсімінің болмауымен байланыстыруға 

болады. Сонымен қатар Үкімет те жанар-

жағармайдың қымбаттауына ұдайы кедергі 

келтіріп отырды», – дейді Г.Марченко. 

Жалпылай алғанда, бір жыл бойына 

азық-түлік тауарлары – 5,0%, азық-түлікке 

жат пайтын тауарлар –  5,1%, ақылы қыз-

мет көрсету 4,0%-ға қымбаттады.

Азық-түлік тауарлары нарығында, не-

гі зінен, ет және ет өнімдері (1,6%), қант 

(1,4%), балық және теңіз өнімдері (0,7%), 

сүт өнімдері (0,3%) бағасы күрт өсті. Ал 

ке рісінше арзандағаны – жарма (3,2%), 

жұ мырт қа (0,2%), май және тоңмайлар 

(0,6%).


2012 жылғы қаңтар-ақпанда инфляция 

0,7% пайызды құрады, ол өткен жылғы 

осындай кезеңдегі көрсеткіштен (2011 

жылғы қаңтар-ақпанда – 3,2%) әлдеқайда 

төмен.

ТЕҢГЕ БАБЫН ЖОҒАЛТПАДЫ

Ұлттық валютаның демде нығаюына 

жол бермес үшін Ұлттық банк ақпан айы 

бойына ішкі нарықтан 1,2 миллиард АҚШ 

долларын сатып алды. 

«Осылайша бұл айда Ұлттық банк 

ішкі валюта нарығында шетел валютасын 

нетто-сатып алушы ретінде болды. Ал 

қаңтар айында ешқандай интервенция 

орын алған жоқ», – дейді Г.Марченко. 

Ұлттық банк басшысының айтуынша, 

аталған 1 миллиард 200 миллион дол-Жылдық инфляция деңгейі төмендеді

лар негізінен валюталық табысын сатқан 

экспортерлерден сатып алынған. Бұл ши-

кізат тауарларын экспорттаушы Қазақстан 

үшін бүгіндері сыртқы нарықтың конъюнк-

ту расы қолайлы екенін білдіреді. 

Ұлттық банктің мәліметінше, биылғы 

жылдың ақпанында 1 доллардың ұлттық 

валютаға шаққандағы курсы 147,62 мен 

148,72 теңге аралығын қамтып, осы айда 

теңге 0,6 пайызға нығайды. Жалпылай ал-

ғанда, ішкі валюталық нарықтағы опера-

ция лар көлемі 46,1 пайызға артып, 6,9 

млрд долларды құрады.ХАЛЫҚАРАЛЫҚ РЕЗЕРВТЕР ЖӘНЕ 

АҚША АГРЕГАТТАРЫ

Өткен айда Ұлттық банктің жалпы ха-

лық аралық резервтері көлемі 35,4 млрд 

дол ларға,  яғни 4,9 пайызға артты. Ал жыл 

ба сынан бергі өсім 20,6 пайызды құ рай ды.

«Таза халықаралық резерв 5,1 пайызға, 

34,8 млрд долларға өсті. Оған ішкі валюта 

нарығында валюта сатып алу, банктердің 

Ұлттық банктің корреспонденттік шот та-

рындағы шетел валютасындағы қал дық-

тарының ұлғаюы, Үкіметтің Ұлттық банктегі 

шоттарына валютаның түсуі, одан Үкіметтің 

сыртқы борышына қызмет көрсету және 

Ұлттық қордың активтерін алтын-валюта 

резервтері есебінен толықтыру  ықпал 

еткен. Нәтижесінде ақпан айында таза 

валюталық қор 5,0 пайызға артты. Алтын 

тү 


ріндегі активтер 5,4 пайызға өсті. 

Оған халықаралық нарықтағы осы актив 

бағасының күрт шарықтауы әсер еткен», – 

дейді Г.Марченко бұл ретте.

Сонымен қатар ақпанда ақша базасы 

2,5 пайызға кеңейіп, 3469,5 млрд теңгені 

құрады. Тар ақша базасы, яғни екінші 

деңгейдегі банктердің Ұлттық банктегі 

мерзімді депозиттерін есептемегендегі 

ақша базасы 3286,8 млрд теңгеге дейін, 

яғни 3,8 пайызға артты.

ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТА 

САЛЫМЫНДАҒЫ ДЕПОЗИТ ӨСУДЕ

Депозиттік ұйымдардағы резиденттер 

депозиттерінің жалпы көлемі қаңтарда 0,8 

пайызға, яғни 8320,7 млрд теңгеге дейін 

төмендеді. Заңды тұлғалардың депозиттері 

де 1,4 пайызға, 5584,5 млрд теңгеге дейін 

құлдырады, керісінше жеке тұлғалардың 

депозиттері 0,4 пайызға, 2736,2 млрд 

теңгеге дейін өсті. 

Жыл басында шетел валютасындағы 

де 

позиттердің көлемі 4,5 пайызға, 2747,4 млрд теңгеге дейін өсті, ал ұлттық 

валютадағысы, керісінше 3,2 пайызға, 

5573,4 млрд теңгеге төмендеді. Теңгедегі 

депозиттердің үлес салмағы өткен жылғы 

желтоқсанмен салыстырғанда үстіміздегі 

жылдың қаңтарында 68,6-дан  67,0 па-

йызға төмендеді.

КРЕДИТ НАРЫҒЫ

2012 жылғы қаңтарда банктердің 

экономиканы кредиттеуінің жалпы көлемі 

8793,2 млрд теңгені құрап, 0,1 пайызға 

ұлғайды. 

Осы уақыттағы шағын кәсіпкерлік 

субъектілерін несиелендіру 1328,7 млрд 

теңгені құрап, ол 0,9%-ға төмендеді, бұл 

экономикаға берілген несиенің жалпы 

көлемінің 15,1%-ын құрайды.

Банктердің экономикаға берілген 

несиесін салалық құрылымға бөлсек, 

олар – сауда-саттық (20,8%), құрылыс 

(14,9%), өнеркәсіп (12,2%) және ауыл 

шаруашылығы (3,6%).

Марал СҰЛТАНҚЫЗЫ

Өткен жылдың ақпан айы 

мен биылғы жылдың осындай 

кезеңі аралығында еліміздегі 

инфляция деңгейі 4,7 пайызды 

құрап, ол 1999 жылдан бергі ең 

төменгі көрсеткішке ие болған. 

Бұл туралы кеше кезекті 

баспасөз мәслихатында Ұлттық 

банк басшысы Г.Марченко 

мәлімдеді.

АҚШ Президенті Барак Обама Мексика шығанағына мұнайдың төгілуін ауыр 

экологиялық апат деп бағалаған болатын. Апатқа кінәлі ВР компаниясы зардап 

шеккендерге қандай көлемде айыппұл төледі?

Асылхан, студент

Еске түсірсек, 2010 жылғы сәуірде Мек-

си ка шығанағындағы жарылыс кезінде 11 

адамның өмірін қиып кеткен ұңғыны бітеп, 

мұнай ағуын тоқтатуға 85 күн қажет болған 

еді. Жуырда британиялық ВР мұнай ком па-

ниясы және Мексика шығанағына мұнай-

дың төгілуінен зардап шеккендер 7,8 млрд 

дол лар өтемақы төлеу жөніндегі келісімге 

кел ді. 


Бүгінгі таңда тазалау жұмыстарына және 

өте м ақы ретінде ВР 7,5 млрд долларды тө-

леп үлгірген. Ал талапкерлер 100 мыңнан 

ас там. Олардың көпшілігі мұнайдың тө-

гілуінен кәсібінен айрылған балықшылар 

мен жағалауды мұнайдан тазартқан жұ-

мысшылар.

Жаңа төлемдерді британдық кор по ра-

циядан басқа Halliburton субмердігер-ком-

па ниясы мен Transocean мұнай мұнарасы 

опе раторы бөлісуі мүмкін.

Шығыс Қазақстан облысында 

халыққа қажетті негізгі азық-

түлік тауарларының бағасын 

тұрақтандыру мақсатында 

бірқатар ілкімді істер атқарылып 

жатыр. Тұрақтандыру қорының 

өнімдері есебінен әлеуметтік 

дүкендер желісі жұмыс істеп, әр 

апта сайын Өскемен мен Семей 

қалаларында ауылшаруашылық 

жәрмеңкелері өткізіліп келеді. 

Таяу күндері облыс 

орталығында «Метро» деп 

аталған керемет супермаркет 

ашылмақ.

Басы 1-бетте

Бірыңғай экономикалық кеңістік аясында еңбек мигранттарына қатысты 

бірқатар өзгерістер енгізіледі дейді. Осы жайында толығырақ айтып берсеңіздер 

екен.

Сансызбай ЫҚЫЛАСҰЛЫ

Еуразия даму банкінің Ықпалдастықты 

зерт теу орталығы «Еңбек етуші мигрант тар-

дың және олардың отбасы мүше ле рінің құ-

қықтық мәртебесі туралы келісім мен  Бір-

ың ғай  экономикалық  кеңістіктің  мү   ше 

мемлекеттеріне үшінші елдерден заң сыз 

еңбек көші-қонына қарсы әрекет тес  тіктегі 

ынты мақтастық  туралы  келі сімнің  эко но ми-

 ка лық  әсерін  және  инсти тут цио нал дық-құ-

қық 

тық салдарын тал дауды» аяқ 

тады. 


Зерттеу барысында 1 қаңтардан бас тап кү-

шіне енген БЭК-тің көші-қон сала сын дағы 

келісіміне кешенді талдау жасалып, Қа-

зақстан, Ресей және Беларусьтің қолда ныс-

 тағы құқықтық базасына ықпалы анық тал-

ды.


Жобаға Көші-қон жөніндегі халық ара-

лық ұйымның, Мәскеу мемлекеттік уни вер-

ситетінің, Мәскеу мемлекеттік заң ака де-

мия сының  мамандары  тартылған  бо   латын.  

Зерттеу жұмысының авторлары бұл келісім 

БЭК мемлекеттерінің  шетелдік ең бек ми-

гранттарының әлеуметтік құ қық тары мен 

еңбек кепілдіктерін айтар лық тай ке ңейтеді 

деген қорытынды жасап отыр. Қа зақстан, 

Ресей, Беларусьтің еңбек ми грант тарына 

ен ді БЭК елдерінде еңбек қыз метін жүзеге 

асы руға рұқсат алуы қа жет бол майды. Ең-

бек мигрант та ры мен олар дың отбасы мү-

ше леріне  әлеу меттік  қам сыздандырудың 

мем ле кеттік  жүйесінен  қол жетімдік  құқығы 

бө лі неді.  Сарап шы лардың  есептеуі  бо йын-

ша, келісімге Қыр ғызстан мен Тәжікстан қо -

сыл са,  Ресейдегі  қыр ғыз  мигрант тар дың 

саны 360 мың адам ға, ал тәжік ми грант тар 

890 мың адам ға артады. Бұл Ре сей бюд же ті-

нің өсі мін 40 миллиард ру бль ге ұлғайт пақ.

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

№40 (722) 

7.03.2012 жыл, 

cәрсенбі             www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ӨРКЕНИЕТ


 

Әмина апамызға «Ең үздік әйел рөлін» 

сыйлаған қай кейіпкері?

Есік обасы экспедициясын кім басқарған?

МЕРЕЙ

ҚҰРМЕ


Т

Академик Майя Шығаева 1927 жылы 

Ресей дің Астрахань қаласында дүниеге 

келген. Жасынан білім-ғылымға деген 

құш тар лығымен,  еңбекқорлығымен  ерек-

шеленген талдырмаш қыз күрделі де 

жауап ты мамандықты таңдайды. Ол Алма-

ты мемлекеттік медицина институтын та-

мам дап, алғаш еңбек жолын 1949 жылы 

бітір геннен  кейін  Қаз КСР ҒА микро био-

ло гия және вирусология институтында ас-

пи рант болып бастап, директордың ғы-

лыми жұмы сы жөніндегі орынбасарына 

дейін көте ріледі.Ғұмырын ғылымға арнаған

Майя Шығаеваның тұсында қазақ 

әйел дерінің арасынан ғалымның шығуы 

өте сирек кездесетін құбылыс еді. Алайда 

Майя Хажетдинқызы отбасында аяулы 

жар, балаларына қамқор ана бола жүріп, 

ғы лымға да үлкен еңбек сіңірді. Ғалым 

бүгінге дейін 300-ден аса ғылыми жұ мыс-

тың, соның ішінде 10 монография, үш оқу 

құралы, екі оқулық, екі оқулыққа қо сым-

ша ның авторы, 43 авторлық куәліктің 

иегері ре тінде ғылыми ортаға танымал. Ғалымқайыр МҰТАНОВ,

ҚазҰУ ректоры:

– Қазақстандық ғылымның 

мақ та ны шы  Майя  Хажет дин-

қызы – білімі теле гей теңіз, ең-

бегі бар 

шамызға өне 

ге ке-

меңгер жан. Биология 

ғы  лы  мының  да муына  үлкен 

қадам  дар  жасаған  ғалы м ның 

ізденістері, еңбегі тек өз елі-

мізде ғана емес, алыс-жақын 

ше тел  дер де  де  үлкен  бағасын 

алған. Майя апайдың ғылыми 

жұмыс та ры бір төбе, сондай-ақ 

шәкірт  тәр  биелеудегі  ұстаздығы 

мен ада 

ми қасиеті құрметке 

лайық. Ол кісіден дәріс алып, 

тәрбие көрген шәкірт 

те 

рінің 

ішінен жеті ғылым докторы, 40-

тан аса ғылым кан ди даттары 

бүгінде өз еліміздің түкпір-

түкпірінде және шетел дер дің 

жоғары оқу орындарында, ғы-

лы ми-зерттеу  институттарында 

еңбек етіп жүр. 

«Ұстазы жақсының ұстамы 

жақ сы» демекші, нағыз ұла-

ғатты ұстаз шәкірттеріне тек 

білмегенін білдіріп қана қоймай, өмірде 

әр кім өз орнын табу үшін жас ұр пақ тың 

бойына  адами  қа сиет тер ді  да рытуды 

мақсат етеді. Өзі тәр бие леген шәкірттерін 

мамандықтарына адал болуға баулыған 

Майя Шығаева жо ғары мектеп проб ле-

маларын зерттей оты рып, іргелі және 

қолданбалы ғылыми жұмыс тар атқаруға 

қауқарлы  ғы лы ми-пе да гогикалық  ұжым 

қалып тас тыр ды.  Сөй тіп,  оның  бас шылы-

ғымен елімізде мың да ған ғылыми жә не 

педагог мамандар дайын далды.

Ұлағатты ұстаз, білікті ғалым М.Шы-

ғае ваның ғылыми-педагогикалық және 

қо ғамдық жұмыстары еленбей қалған 

жоқ. Ол ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің гра мо-

та сымен, «Халықтар достығы», «Парасат» 

ордені және «Еңбек ардагері» медаль да-

рымен марапатталды. 2000 жылы АҚШ-

тың биография институты Майя Шы ғае-

ваны  «2000-жыл әйелі» құрметті атағына 

лайық деп тапты. 2004 жылы «Қазақстан 

Рес публикасы ғылымының дамуына қос-

қан үлесі үшін» төсбелгісімен, 2009 жылы 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 75 жыл-

ды ғына орай, «Үлкен Алтын белгі» ме да-

лімен марапатталды. 

Есімі «Қазақстанның Алтын кітабына» 

енген Майя Хажетдинқызы өзінің өмірлік 

серігі, Ұлы Отан соғысының ардагері 

Қайсар Қасымбековпен бірге төрт перзент 

тәрбиелеп өсірді. Өнегелі отбасынан тү леп 

ұшқан ұлдары Болат, қыздары Сәуле 

бүгінде Қазақ ұлттық университетінде қыз-

мет етеді. Тағы бір қызы Зарема Аме ри-

каның белгілі ғылыми-зерттеу орталығында 

еңбек етіп жүр. Жар сүйіп, бала тәрбиелеп, 

сүйікті кәсібінде үлкен жетістіктерге жеткен 

Майя апай – әйел бақытын иеленген жан 

ретін де көпшілікке үлгі. Бүгінде Майя 

Хажет динқызы – немере, шөберелерінің 

қызы ғына бөленіп отырған ардақты әже. 

Осынау көктемнің әсем мерекесі 8 Наурыз 

халық аралық әйелдер күні қарсаңында 

Майя апайға мықты денсаулық тілейміз. 

 

Райхан СЫДЫҚБЕКОВА,Биология және биотехнология 

кафедрасының доценті, биология 

ғылымдарының кандидаты

8 Наурыз – Әмина Өмірзақова апамыздың туған күні. Апамыз-

дың өнердегі табыстары аз емес, бірақ соларды нақты білмейді 

екен мін, қай жылы қандай атақ бұйырғанын жазсаңыздар... 

Әліби ҚАЙСАРОВ, Алматы қаласы

1919 жылдың 8 Наурызында 

Семей облысы Абай ауданы Қа-

рауыл ауылында туған Әмина Ер ғо-

жақызының өнер жолына түсіп, аты 

аңызға айналған актрисаға ай-

налғанға дейінгі жетістіктеріне 

үңілелік.

1958 жыл – Қазақ ССР еңбек 

сіңір ген  әртісі;

1964 жыл – Ленинградтағы 

алғашқы Бүкілодақтық кино фес ти-

валі, «Ең үздік әйел рөлі» номи на-

ция сы. Актриса апамызға бұл но-

ми нацияны А.Я.Карповтың «Ана 

туралы баллададағы» басты рөлі, 

ана образы сыйлаған еді. Ал фильм 

қазақ  кине ма то гра фия сын дағы  ең 

табысты  туынды ла ры ның  бірі  бол-

ды. Фильм Қазақ ССР Мем ле-

кеттік сыйлығын иеленді. 

1967 жыл – «Ана туралы 

бал  лада» фильміндегі басты рөл 

үшін К.Байсейітова атындағы 

Қазақ ССР Мемлекеттік сый лы-

ғы;


1969 жыл – Қазақстан және 

Ор та Азия мемлекеттерінің кино 

өнер жарысының лауреаты;

2001 жыл – «Еңбегі үшін» 

жә  не  «Театр»  номинациялары 

бойынша «Тәуелсіз Тарлан» сый-

лы  ғының  лауреаттары.

Қазақтың атын айдай әлемге танытқан «Алтын адам» жерленген Есік экспедициясы 

қай тұста табылған? Кімдер тапқан?

Маржан ДӘНДІБАЙ, студент

Бүгінде әлемге әйгілі «Алтын адам» жер лен-

ген Есік обасы да, Бесшатыр қорымындағы сақ 

пирамидалары, аты аңызға айналған Отырар 

қала жұрты, т.б ежелгі және ортағасырлық мә-

дени ескерткіштерді тапқан тарихи экс пе ди ция-

ларды тарихшы Кемел Ақышев басқарған екен. 

1924-2003 жылдар аралығында өмір сүрген 

қазақ тарихының бәйтерегі сынды ақсақал ар-

хео логия саласын мол олжаға кенелткен жан 

деуге әбден лайық. Қаз ССР Ғылым академиясы, 

тарих, археология және этнография инс ти ту-

тын да археология бөлімінің ғылыми-зерттеу, 

экспедициялық жұмыстарына жетекшілік еткен 

атамыз өмірінің соңғы он жылдығында Еуразия 

археологиясында жаңа бағыт саналатын «Дала 

өркениеті» тұжырымдамасын дәйектеу және 

Қазақстанның далалық аудандарындағы қала 

мәдениетін зерттеумен айналысты. Ал жалпы, 

ғылыми қызметін түгел дерлік ежелгі тарих, 

көне дүние және орта ғасырлар археологиясына 

арнаған К. Ақышев 200-ден аса ғылыми еңбек, 

15 монографияның авторы. Соған орай ақса-

қал дың есімі «Қазақстанның Алтын кіта бы на» 

енгізілген.

Жұлдызы кинода жанған жан

Өмір бойы қазақ сахнасында еңбек 

етіп, үлкенді-кішілі, елеулі-елеусіз талай 

рөлдерде ойнап, театрдың отымен кіріп, 

кү лі мен шыққан актриса шынайы та ны-

мал дылыққа кино арқылы қол жеткізді. 

Өнердегі алғашқы сүбелі жеңісі де киномен 

байланысты болған Тұрақан апа Ермек 

Тұрсыновтың «Келін» фильміндегі ене рөлі 

үшін «Құлагер-2009» жүлдесін иеленіп, 

жыл дың үздік актрисасы атанды. Ал өткен 

жылдың соңында еліміздің Киногерлер 

ода 

ғының толыққанды бір мүшесіне айнал ды. Өзі айтпақшы, «Келінді» ең ал-

ғаш көргенде экраннан ескен ғаламат күш-

ке, сондай-ақ Тұрақан тәте өз кейіпкеріне 

дарытқан тәңіршілдік рухқа ерекше тәнті 

болған Қазақстан Кинематографистер 

ода ғының төрағасы Игорь Вовнянко актри-

са ның мерейтойын Кино үйінде өткізуге 

елден бұрын ұсыныс білдіріпті. Одақтың 

бүкіл мүшелері атынан жылы лебізге толы 

құттықтау жолдаған төраға актрисаны 

«Экран шебері» медалімен марапаттады. 

Бітім-болмысы бөлек, бірегей талант 

иесі Тұрақан апай өзінің ең алғашқы түскен 

киносы «Отырардың күйреуінен» бастап, 

«Сталинге сыйлық», «Жел-адам», «Әуре-

лең» фильмдерінде де шағын, бірақ мей-

лін ше тартымды, айрықша рөлдерді сом-

да ды. Актрисаның ешкімге ұқсамайтын 

бітім-болмысы шетелдік танымал ки но гер-

лердің де назарын аудармай қалған жоқ. 

Мысалы, жақында белгілі неміс режиссері 

Алматыдағы Кино 

үйінде белгілі актриса, 

қазақ киносы мен 

театрының көрнекті өкілі 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет