Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет3/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 болғанын хабарлад

д

д

д

д

ы.

ы.

ы.

ы.

ы.

Жалғасы 4-бетте 

Осыдан бірер ай бұрын Associated Press 

агенттігі енді қазақ баласын мал ба ғуға аме-

рикалық ковбойлар үйрететін бо ла ды  деген 

сипатта хабар таратты. Атал мыш агент тікке 

сұхбат  берген аме 

ри 

ка 


лық ше 

неу нік 


еліміздің Солтүс

ү

үтік Да

Д

Дкота шта тынан сатып 

алған сиырла

а

а

аа

ры

рыры

ры

рық

қ

ққ

қ

ажаж

аж

ажаж

ет

етет

ті

тіті

ті

тіс

с

сс

с

алал

ал

ала

м

мм

м

мақ

ақ

ққ

қ

ққ

қ

ққ

ос

осос

ос

осаа

а

аа

ал

алал

ал

алма

ма

мама

ма

йй

й

йй

жат қанын,  ола

ла

ла

лала

р

р р

ға

ғаға

ға

ғаб

б

берер

е

ере

і лі


лі

л

ліліі

п

пп 

п

пжа

а

ажатқ

тқ

ққ

ан

анан

н

нж

ж

жем

ем

еем

м

шөшө

шөп-


п

тің құнарсыз екенін айтқан. Осыдан кейін 

еліміз АҚШ-тан мал шылар жалдап және 

еліміздегі мал шыларға мал бағудың қыр-

сырын үйрету үшін, Америкаға аттандырып

жат қа


қа

қа

қақа

нын мәлім деген.

ОЙТ

Ү

ҮҮ

Ү

ҮР

Р

РРР

Т

ТТ

Т

ТКІ

«Қазақтарға мал бағуды – америкалықтар, бала 

бағуды бразилиялықтар үйретеді» деген жаңалықты 

ес

ес

е

е

е

ті

ті

ті

ті

ті

п,

п,

п

п,

п

ш

ш

ш

ш

ш

ам

ам

ам

ам

а

ыр

ыр

ыр

р

қа

қа

қа

қа

қ

ны

ны

н

н

п 

п 

п

п 

п 

қа

қа

қа

қа

қа

лд

лд

лд

д

ым

ы

. Шындығында, ғасырл

рл

л

л

л

ар

а

а

а

а

 

бо

бо

бо

бо

бо

йы

йы

йы

йы

йы

а

а

а

а

а

та

та

та

та

таб

аб

б

б

б

б

ас

ас

ас

ас

ы

ы

ы

ы

ма

ма

ма

ма

ма

л 

л 

л 

л

л

ба

ба

ба

ба

ба

ғ

ғ

ғуды кәсіп еткен елге бі

ре

ре

ре

ре

ре

ул

ул

ул

ул

ул

ер

ер

ер

ер

ді

ді

ді

д

д

ң 

ң

ң 

ң

ң 

мал бағуды үйрететін жөні бар ма?! Өзгенің тәжірибесіне

аһ ұрып, таңғалып, тәжірибемізге енгізіп, кезінде 15-18 

балаға дейін бағып-өсірген қазақ аналарына «баланы 

тамақтандыруды бразилиялықтардан үйрен» деп 

жатуымыз ұлт ретінде қалыптаспаған елдей сезім ұялатады. 

Бұл елдігімізге сын емес

с

п

п

п

п

п

е!

е Ә

Ә

Ә

Ә

рі

р

-бер

ріден

н

н

н

с

с

сс

оң әрб

р

р

ір

р

р ұлттың 

ұлт ретінде қалыптасуы

уы

уы

уы

ы

,

,

ұл

ұл

ұл

ұл

ұ

т 

т 

т 

т

т

ре

ре

ре

ре

ре

ті

ті

ті

ті

ті

нд

нд

нд

н

нд

е

е

е

е

е

өз

өз

з

өз

өз

ін

ін

н

ін

ін

ді

ді

ді

ді

д

к 

к 

к 

к

ер

ер

ер

ер

ер

ек

ек

ек

к

к

ше

ш

ш

ш

ш

лігінің 

болуы ұлттық тамақтарынан, ұлттық тәрбиесінен білінеді 

емес пе? Ендеше, өзіміздің барымызды әспеттемей, неге 

өзгенікін әкеліп, өзімізге таңа береміз? Осы бір «үйретулер» 

халқымыздың мал бағу мен баланы тамақтандыруда

жы

жы

ы

жы

лд

л

л

ар бойы жинаған халықтық тәжірибесін, ұлтт

тық

ы

 

ер

ер

ер

ер

е

ек

ек

ек

ек

ек

ше

ше

ше

е

шелі

лі

л

лі

лі

гі

гі

г

н 

н

н

н

ба

ба

ба

ба

ба

ға

ға

ға

ға

ғ

ла

л

ла

ла

ла

ма

ма

ма

ма

май

й

й

й

от

от

о

от

о

ырғандығымыздан ем

м

м

м

м

ес

ес

ес

ес

ес

е

п

п

п

п

п

е?

е?

е?

е?

е?!

!

Индекс 

64259

1 айға

3

3

3

3

3

ай

ай

ай

ай

ай

ға

ға

ға

ға

ға

6

6

6

6

ай

ай

а

ай

а

ға

ға

ғ

ға

ға

12

12

12

12

12

а

а

а

а

а

йғ

йғ

йғ

ғ

а

а

Алматы


506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала


565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан 


а

аа

уы

уыуы

уы

уыл)

л)

л)л)

л

611

1

1

9,24

1857,72

3715,44

7430,88

8

8

8

8

Қу

Қу

Қу

Қу

Қу

ан

ан

ан

ан

аныш

ыш

ыш

ыш

ы

 ӘБІЛДӘҚЫЗЫ

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз 

қызметінің хабарлауынша, кеше тікұшақ Үшарал 

қаласынан Достық бекетіне қарай шамамен 95 

шақырым жерде табылған. Ол Достық – Үшарал тас 

жолынан 


н 5-7 шақыры

р

рр

р

мға, Алакөл көлінен 15-20 ша

а

аа

а

қықы

қы

қықы

ры

рыры

ры

рымғ

мғ

ммғ

м

аа

а

құқ

құ

құла

ла

лла

а

ғаа

а

аан.

н.

н.н

н

ТТ

Т

ТТ

ік

ікк

к

ікұш

ұш

ұшұш

ұшақ


ақ

ақ

ақа

ты

тыты

т

ң артқы бөлігі ғанабү

і

тііі

і

н.А

А

АА

А

лдын ала мәлі

імет


б

б

бб

й

йой

й

ынша, тікұшақтағы сегіз адамның бәрі түгел қайтыс болған. Жедел тергеу тобы

апат орнынан алдымен екі адамның мәйітін алып 

шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары

оқиғаның бақылауға алынғанын хабарлады. Тергеу 

ам

ам

аамал

а

адары  басталған. Еске сал

ал

алал

а

аа

а

аке

ке

кеке

ке

тете

те

тете

йі

йійі

й

к,к,

к,

к,к,

қ

ққ

ар

арар

а

ашаш

ш

шаш

аш

анан

ан

аан

ың

ыңың

ың

ың  

24

2424

24

2і

-і күні «Қазақстан – Қытай

й

й

йй қ

қ

ққ

қ

ұбұб

ұб

ұбұб

ыр

ырыр

ыр

ы»ы»

ы»

ы»ы»

Ж

ЖЖ

Ж

ЖШС

ШС

ШСШС

ШС

жж

ж

жж

ал

алал

а

алға

ға

ғаа

 

алған «ЕуроАзияЭйр» ЖШС-нің Жезқазған филиа-лының Ми-8 тікұшағы Атасу – Алашанькоу мұнай 

құбырын әуеден бақылауға шыққан кезде жоғалып 

кеткен еді. Тікұшақ бортында экипаж командирі Рауль 

Хаби


би

и

ии

бу

бубу

бу

булл

лл

лллл

лл

инин

ин

,,

,

,,

ұш

ұшұш

ұұш


қы

қы

қық

ш

шш

ш

шНұ

Нұ

ННұ

Нұ

рлрл

рл

рлл

ан

анан

ан

анЕ

Е

ЕЕ

Е

сес

с

снә

н

нлиев, борт механигі

Вл

лл

л

адад

ад

да

им

имим

им

имир

ир

ирир

ир К


К

К

КК

им

имим

им

имав

авав

ав

авиа

иа

иаиа

иате


те

те

техн

хн

хнхн

н

икик

ик

икик

те

тете

те

ер

р

рр

Константин Максаев 

пен Виктор Радомский, «ҚазТрансОйл» АҚ әуеден 

бақылаушысы Нұржан Шоқпаров, кәсіпорынның 

ауысымдық инженері Алмаз Сәрсембаев, «Қазақстан 

– Қытай құбыры» АҚ инженері Кенжебай Сабыровтар

бо

бо

лғлғ

ан. Әуе көлігін төтенше жа

жа

жа

жажа

ғд

ғдғ

ғ

айа

а

аа

ла

лар,

р,

рр,

р,

ққ

қ

ққ

ор

орр

р

ғаға

ға

ныны

ны

нс,

с,

,,

 

ұлұл

ұл

ұлұл

тт

тттт

т

тық қауіпсіздік салалары

ы

ыы

ы

меме

ме

меме

н

нн

н

н«Е

«Е

«Е«

ур

урур

ур

уроА

оА

оАоА

А

зии

и

ии

яЭ

яЭяЭ

яЭ

яйр

йр

йрйр»

»

»»

компаниясының  бірнеше тікұшағы бес тәулік бойы 

іздеген  болатын. Көлік прокуратурасы бұл дерек 

бойынша қылмыстық іс қозғады.Болатбек МҰХТАРОВ

Мансұр ХАМИТ (фото)

ұр

ф

КК

К

КК

ү

үүйй

й

йй

 

өөө

ө

өн

н

нн

е

ее

е

ерр

р

рр

і

іі

і

ін

н

н 

насихаттау кенже 

қалып оты

ы

рр

р

рғ

ғ

анжоқ па?

№213 (895) 

30.11.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Скауттар қозғалысы немен айналысады?

САЯСИ БЮРО

Осы скаутизм деген не? Скауттар қозғалысы немен шұғылданады, мақсаты 

қандай?

Жігер, Алматы облысы

Скаутизм (ағылш. scout – барлаушы) – 

бала лар ды, жасөспірімдер мен бозбалаларды 

тәр биелеу жүйесі. Скаутизм скаутинг принцип-

теріне — бала ларды мектептен тыс тәрбиелеуді 

ұйымдастыру дың педагогикалық әдістемеле-

ріне негізделген. Қоғамдық балалар және боз-

балалар қозғалы сында көрінеді. Скаутизм – 

әлеу меттік тегіне және дініне тәуелсіз барлық 

жастар үшін ашық, ерікті, мемлекеттік емес

сая си емес тәрбиелеуші қозға лыс. Скаутизмнің 

негізгі мақсаты — жастардың зият тық, қоғам-

дық және рухани әлеуеттерінің дамуына, олар-

дың жеке тұлға және азамат ре тінде қалып та-

суына көмектесу. Скаутизм — көп теген халық-

аралық балалар және жасөспірімдер қозғалыс-

тарының бірі. 

Құрамына әлемнің 160-тан астам елінен 28 

млн адам кіретін Бүкіләлемдік скаут тар қоз-

ғалысы ұйымы 1920 жылы құрылған. Штаб- 

пәтері Швейцарияның Женева қала сында ор-

на ласқан. Оның слеттері Джамбори деп ата-

лады. Қа зақстандағы скауттық қозғалыс ұйы-

мының мектепке дейінгі тәрбиелеу жұмыс тары 

1989 жыл дан бері жүргізіліп келеді. Қа зіргі 

уақытта скаут қозғалысына 1,5 мыңнан ас там 

бала тартылған.

20 жыл ішінде саяси ұстанымы 

анықталған ел ретінде танылдық

Енді, міне, Алаш Еуропаның төріне 

озды. «Әлемнің ең дамыған 56 елін 

біріктіретін Еуропалық қауіпсіздік пен 

ынтымақтастық ұйымына, 57 мұсылман 

ел інің басын қосатын Ислам ынтымақ-

тастық ұйымына зор абыроймен төра ға-

лық етті. «Дүниежүзі мемлекеттерінің ең 

озық, ең қабілетті, ең инновациялық же-

тіс тіктерінің көрмесі саналатын EXPO-ның 

Астанада өтуі туралы шешімге әлем елде-

рінің жақтап дауыс беруі Қазақстанның 

сая 

си-әлеуметтік және экономикалық саладағы жеткен табыстарын ерекше мо-

йындау деп қабылдаған жөн. Қазақстан-

ның Тәуелсіздік жылдарындағы барлық 

жетістігі негізін салып, оны дамудың биі-

гіне жеткізіп, көкжиегін кеңейткен Ел ба-

сының есімімен тығыз байланысты», – 

дей ді білім және ғылым министрі Б. Жұма-

ғұлов.


Жасыратыны жоқ, КСРО-ның күйреуі 

және Еуразиядағы жаңа мемлекеттердің 

құрылуы адамзатқа мүлдем жаңа тәжірибе 

алып келді. Тоталитарлық биліктен демо-

кратиялық жүйеге ауысу секілді Назар-

баев тың түбегейлі негіздеген және іске 

асыр ған моделі ең тиімді деп танылды. 

Бүгін таңда бұл жалпыға танылған «Назар-

баев феномені» хақында көп айтылып та, 

жазылып та жүр. Сондықтан бұл фено мен-

ді зерттеу Қазақстанның жаңа замандағы 

тарихын түсіну үшін ғана емес, сонымен 

қатар күллі әлем дамуының қазіргі заман-

да ғы процестерін ұғу үшін де маңызды. 

Әл ем нің  50-ден  астам  мемлекетінен  кел-

процесінде қос елдің елеулі серіктес 

ретінде терезесі тең болуы. Әлемдік қа-

уіпсіздікті қамтамасыз етудегі саяси жә-

не экономикалық фактілерді нақты-

лайтын болсақ, екі үлкен проблемаға 

кезігеміз. Біріншіден, жер шарының көп 

бөлігін қамтып үлгерген экономикалық 

дағдарыс, оған қарсы неолиберал ды 

капитализм жақтастары ештеңе жа сай 

алмай отыр. Екінші мәселе – барша 

адамзаттың қауіпсіздігі үшін тұрақты 

қауіп-қатер болып табылатын жаппай 

қырып-жою қаруының кейбір мемлекет-

терде болуы. Осы тұрғыдан алғанда, 

мен жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанға 

сырттай бақылау жасаймын. Жас мем-

ле кеттің қоғамдық, саяси, әлеуметтік 

жә не экономикалық реформалар негі-

зінде өте жылдам дамып келе жатқанын 

аңғардым. Жаппай қырып-жою қаруын 

таратуға қарсы және ядролық қауіпті 

қысқартуда әлемдік қозғалыстың көш-

басшыларының басында Қазақстанды 

көріп отырмын. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет