Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет12/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

Да

Да

рх

рх

ан

ан

 

НА

НА

ҚЫСБЕКОВ,

Ал

Ал

ат

атау

ау

а

ауд

уд

ан

ы  білім  бөлімінің  ба

с 

с 

маманы:

– Мұғалімдер еден жуып жүр 

деген  әңгіме, ол – жай  әңгіме. 

Жаңадан ашы латын №178 мектепті 

сол мектептің шта тындағы технич-

калар жу

жу

ып

ып

ж

ж

атыр

р

. Ақ

қ

бұ

ұ

ла

ла

қ 

қ

ық

қ

шам 

ауда

ны

нынд

нд

а 

а 

тұ

тұра

ра

ты

тын 

н тұ

тұ

рм

рм

ыс

ысы 

ы на

наша

ша

р 

р 

аналар жаңа мектеп салынып жат-

қаннан кейін жұмыс сұрап келе 

бастады. Міне, солар. Біз мұға лім-

Биылғы құрбан айт кезінде айттап жүріп, бір үйден женттен ауыз тидік. Дәмі 

тіл үйіреді екен. Бірақ дайындау тәсілін үй иесінен сұраудың ретін таппадым. 

Сіздер не айтасыздар?

Майра МАНАТОВА, Алматы

Женттің дәмі тіл

ү

ү

йірер

тіні р


р

ас.  Же


Же

нт — 


ертеден келе жатқа

н 

н жәжә

не

неқ

қ

азазір

ір

геге д

д

ейей

ін

ін ққұн

ұн

ынын

 

жоймаған тағам. Ол қыста қатпайд

ы, жазда 

бұзылмайды, оның дәмі мен нәрі сол күйінде 

сақталады. Жентті жасау әдісі өте қарапайым. 

Ол  үшін ең негізігі қажетті өнім — сөк. Сөкті 

бұрын диірменге тартып немесе келімен 

тү

тү

йейе

ті

тін,

н

бб

ол

олма

ма

саса

к

коф

оф

е е

үккіш пен  үге тін.  Қазір 

те

те

хнхн

ик

икан

ан

ыңың

д

дам

ам

уыуы

м

менен

 ол проблема шешілген. 

Женттің май жент, қазыжент, сүт жент  деген 

түрлері бар. Жармаға сары май, құмшекер, 

ірімшіктің ұнтағы, мейіз қосып, әбден аралас-

тырып, бетін тегістеп салқын ж

ер

ер

 ге қоқ

ю кере


р

к. 


Құ

Құ

рамы: бес кесе сөк жарр

м

мас

ас

ы,ы,

ү

үш

ш ке


кесе

се

  

ірім


шік  ұнтағы, екі кесе құм ше кер, екі кесе 

сары май, бір кесе мейіз. Ірімшік болмаса 

үгітілген печенье қосуға болады. Қазы жент тің 

құрамы: үш кесе сөк, екі кесе ірім шік  ұнтағы, 

екі кесе майдалап турал ған қазының майы 

жә

әне

не

бб

ір

ірк

к

есес

е 

еқұ

құ

мм

ше

шеке

ке

р.р.

С

Сүт

үт

 ж ж

ен

еттің құрамы: 

бі

бір

р

кеке

се

сес

с

үтүтке

ке

бб

өк

өк т

 т

іі

рі

ріл

лге


ге

н 

н бі

бір 


р ке

ке

се сөк, үш ас қасық сары май, үш ас қасық мейіз, үш ас 

қасық кепкен нан ұнтағы немесе печенье, үш 

ас қасық қаймақ.

Менің білімім жоғары. Мемлекеттік мекемеде нұсқаушы болып жұмыс 

істеймін. Және оған қосымша жүргізуші қызметін де атқарамын. Алайда 

маған қосымша жұмыс үшін негізгі қызметім – нұсқаушының жалақысынан 

емес, жүргізуші жалақысынан 30 пайыз қосымша ақы төлеп отыр. 

Жүргізушінің жалақысы нұсқаушының жалақысынан аз. Осы дұрыс па?

Мә

Мә

ди

ди

бе

бе

к 

к 

ТӨ

ТӨ

ЛЕ

ЛЕ

ШО

ШО

В,

В,

А

А

қм

қм

ол

ол

а 

а

об

о

лысы

Қазақстан 

Ре

спубликасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

сарапшы маманының мәліметінше, 

азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік 

бюджет қаражаты есеб

еб

іні

ен

енұ

ұ

стст

ал

алат

ат

ынын

 

ұйымдардың қызметкерер

ле

лерірі

не

не,

,

қақазы

зы

нана

лы

лық 

қ 

кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29

желтоқсандағы 

№1

40қаулысымен 

(бұдан әрі – Қаулы) реттеледі.

Қаулыға 19-қосымшада мамандарға

қызметшілерге және жұмысшыларға 

лауазымдарды қоса қызмет атқарғаны ызыз

ме

метт

т

ер көрсету аясы кеңігені)

)

үшүш

ін

ін қы

қы

змзм

ет

етк

кердің лауазымдық жала

қы

қысы


сы

на

нан н 

50 %-ға дейінгі мөлшерде қосымша ақы 

белгіленген  (яғни негізгі лауазымдық 

жалақыдан).Бас

ас

ы 1

ы 1

-бе

бе

тте

тте

Бі

Б

здің мақсатымыз аталға

н 

н 

ау

ау

да

да

нн

нн

ың

ың

б

б

іл

іл

ім

ім

б

б

өл

өл

ім

ім

ін

ін

е 

е

болмаса 

жа

жа

ңа

ңа

дан ашылғалы отырған

ан м

мек

екте

те

пт

пт

ің

ің

б

б

ас

ас

шы

шылы

лы

ғы

ғы

а

аты

тына кір 

келтіру емес. Баспасөз қыз меткерлерін көріп, зәре лері зәр түбіне 

кеткен ұстаз дар дың  қорқынышын да түсінеміз. Десек те, Елба сы-

мыз дың өзі сыбайлас жемқор лық пен  күресіп, ұстаз дарымыздың 

мәрте бесін  көтеруді мықтап тапсырған болатын. Алайда мұға-

лім дердің адал еңбегіне төлеп отырған мемлекеттің қаржысын 

ме

ме

кт

ктеп

еп

б

б

ас

ас

шы

шы

ла

л

ры

ры ө

ө

з 

з 

қа

қа

лт

лт

ал

ал

арынан шығарып төлеп

п

о

о

ты

ты

рғ

рғ

ан

ан

да

да

й 

й

мі

міне

не

з

з кө

көрс

рс

ет

ет

ет

етін

ін

і 

і

ба

ба

р.

р

М

М

ұн

ұным

ымен мұғалім мәртебесі көт

өтер

еріл

іл

ме

ме

к 

к

түгіл, бүгінгі бар дәре жесін  төменге  құлды ра тып  алуымыз әбден 

мүм кін. Ал еден жудыру – ұстаз мәр тебесін көтеруге үлес қоспай-

тыны айдан анық!

«Қоғамның әлеуметтік жаңғыртылуы барысында ҮЕҰ-ның 

рөлі» тақырыбымен өткен алқалы жиын алдында жергілікті 

билік, бизнес, ҮЕҰ-дар өкілдері дөңгелек үстел де бас қосты. 

Ба

Б

сқосуда облыстық ішкі саясат басқақа

рм

рмас

а

ы бастығынын

ың 


ор

ор

ынын б

 б

а а 

са

сарыры

 Айгүл Есекенова, БҚО Үк

Үк

ім

імет

ет

тітік

к 

емемес

ес қ


қ

оғ

оғам

амды


ды

қ 

қ ғылыми б

ір

лестігінің төр айымы Захот Мұхлисова, «Арту» ҚБ-нің төрағасы Бауыржан Тұманов, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы БҚО хатшылығының басшысы Ғайса Қапақов, 

«Нұр Отан» ХДП БҚО филиалы төрағасының орынбасары Ақ-

қали Әубекеров, БҚМУ оқытушысы, тарих ғылымының 

кандидаты

ы

ЖаЖа

ңа

абебе

к 

кЖа

Жа

қсқс

ығ

ығал

ал

иеие

в 

вжә

жә

нен

б

басқалар сөз сөйледі. 

Айгүл ЕС

СЕК

ЕКЕН

ЕН

ОВ

ОВ

А,

А

БҚ

БҚО

О іш

шкі

кі с

с

ая

ая

са

са

т 

т

ба

ба

с 

сқ

қар масы  бастығының

орынбасары: 

– Бүгінгі шарамыз бір жағынан алда ке ле жатқан 1 жел-

тоқ сан – Тұңғыш Пре зидент  күніне арналды. Ал жалпы 

облыстағы ҮЕҰ-дардың тарихы өткен ғасырдың 

90-жылдарынан басталады. Бүгінгі таңда Жайық өңірінде 

400-де

д

й  ҮЕҰ тіркелген. 2005 жылы

лы

  «Ме

М

млекеттік  әл

әл

еу

у

-

ме

ме

тт

тт

ік

ік т

т

а

апсырыс туралы» Заң шық 

қ 

қа

қа

н

н 

на

нан 

н ке

ке

йі

йін 

н 

бұ

бұл 

л 

ұй

ұй

ым

ым

-

-

дар дың  құқық та ры бекітіліп, ірі жобаларға қатыса бас тады. 

Атап айтқанда, тек 2012 жылы мемлекеттік әлеуметтік 

тапсы рыс қа республикалық бюджеттен 22 млн 795 мың 

теңге, ал облыстық, аудан дық бюджеттерден 117 млн тең-

ге қаржы қар

р

алып, оны жергілікті ҮЕҰ-дар өз жоба-жос-

пар ла

ры

рына

на с

сай

ай

а

а

ла

ла

а

а

лд

лды.

ы

Н

Н

ақ

ақты

ты

а

айт

йт

са

м, облыста жүзден 

аса ҮЕ

Е

Ұ 

Ұ

12

12

1

1

жо

б

ба

ны ж

үзег

е 

асырды.

Одан кейін сөз алған «Арту» қоғамдық бірлестігінің 

төрағасы Бауыржан  Тұманов елдегі демократиялық 

үрдістердің дамуы ҮЕҰ-дармен тығыз байланысты екендігін 

атап өтті. «Халық пен биліктің үйлесімді іс-әре 

кеті ғана

аз

азам


ам

ат

атты

ты

қ қоқ

ғамға әкеледі. Мәсе лен, п

ар

ар

тития

я

– идид

ео

еоло

ло

гиги

ян

яның

ың

  

қа

қайн

йн

арар к

к

өзөз

і

і болса, мемлекеттік органнда

да

рр 

он

оны

ы

орорын

ынд


 дау

у

ғаға

д

демем

 

беретін жүйке талшықтары секілді. Бизнес – жұмысты атқаратын  бұл шық ет, ал ҮЕҰ – бұл  барлығының  жұмысын 

ырғақты қылып тұратын жүрекпен бірдей» – деді Бауыржан 

Қанатбайұлы. Дөңгелек үстел басындағы әңгіме өзге де баян-

да ма шы лар

р

ды

дың 

ң 

ұсұс

ыныс-пікір

р

ле

лрі

р

мен жалғасты. Шағы

ы

нн құ

құ

рара

мд

мдағ

ағ

ыы

ба

басқ

сқос


осу 

у  әр


әр

і

і қақа

рай кең көлемдегі

Конгреске ұласты. Конгресс жұмысын облыс әкімінің

орынбасары Ербол Салықов кіріспе сөзбен ашты.

– Бұл облыс өміріндегі аса маңызды ша ралардың бірі. 

Еліміздің стратегиялық мақсаты да – құқықтық, азаматтық

қоғам орнату. Бұл жерде тек мемлекеттік орган 

дардың 


жұ

жұ

мымы

сы

сыж

ж

ете

кіліксіз. Қоғамдық ұйы

ы

мд

мдаар

д

даа

ат

атса

са

лылы

су

сула

ла

рыры

 

кеке

ре

рек

к.

ЕЕ

лб

лба

а сымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 

ы На

На

зазарб

рб

аеаев

в 

ҮЕҮЕ

Ұ

Ұ-да

дард


рды

ы 

қолдайды. Жалпы айтқанда, біздің  бүгінгі қол жеткен жетістіктеріміздің бар лығы  бірлескен іс-әрекеттің жемісі – деді 

Ербол Ғұмарұлы.

Батыс Қазақстан облыстық «Азаматтық Альянсы» қауым-

дас тығы  заң

ң

ды

дыт

т

ұлұл

ға

ғала

ла

р р

бі

бр 

р 

леле

ст

стіг

г

інін

ің

ңп

п

рее

зиденті Айгүл Түрки-

на ның  айт

йт

уыуы

нш

нша,а,

б

биы

иы

лғлғы

ы

обоб

лы

лысс

кө

көле

ле

міндегі ҮЕҰ-дардың 

барлық шаралары республикалық «Болашақ бүгіннен баста-

лады» акция сы ның аясында өткен. Республиканың 500-ден 

астам ҮЕҰ-ын біріктіретін Азаматтық Альянс, сондай-ақ нақты

қозғаушы күш жә не азаматтық қоғамның авангарды бола 

алады. 


Ол

Ол

қықы

т

тұс

ұ

тар да жоқ емес. Қазақстт

ан

анды

дық 


қ 

ҮЕ

ҮЕҰ Ұ 

се

сект

кт

орор

ын

ыныңың

 

 бі

бір проб


б

лемасы – бұл халық қа қажетті 

і

ақпаратты жеткі

ізе


алатын БАҚ-пен нашар жұмыс істеуінде. Әлеу меттік сұраулар 

деректеріне сәйкес үкі мет тік емес ұйымдарға сенім білдіру 

рейтингі олардың қызметі туралы білетін  адам дар дың  ішінде

шамамен 40 пайызын ғана құрайды, ол, әрине, идеалды

өлшемдер

р

деде

н

нөт

өт

е алал

ыс

ыс.

. Ха


Ха

лы

лық

қ

кеке

й-

й-ке

ке

йдйд

е болмаса, көбі не се

миссиясы

ы

мм

ұқ

ұқта

таж


ж 

ад

адамам

да

дарғрғ

а

ажә

жә

нене х

ха

алық қа  көмектесугебағыт талған үкіметтік емес ұйымдар туралы білмейді. Осы 

ба ғыт тағы жұмыстарды жандандыру қажет-ақ. Ғайса  ҚАПАҚОВ, Қазақстан халқы Ассам 

блеясы БҚО 

хатшылығының басшысы:

– Елбасымыз өзінің «Қазақс

қс

та

т

нн

н

ың

ң

 әлеум

ум

ет

е

тік 

жа

жа

ңғ

ңғ

ыр

ыр

тылуы: Жалпыға Ортақ Еңб

ңб

ек

ек

Қ

Қ

оғ

оғ

ам

ам

ын

ын

а

а қа

қа

ра

ра

й 

й 20

20

 

 

қадам» атты мақаласында біз жасайтын жұмыстарды 

нақты көрсетіп берді. Сондықтан сөзден іске көшу керек. 

Енді біз осы жағдайда  Қазақстан халқы Ассамблеясы 

қандай жұмыс атқара алады деген сауал төңірегінде ойла-

нуға тиіспіз. Президенттің айтуынша, бүгінгі таңда Қазақ-

стан да 

а  ең

ең

бе

бек

к  да

да

ул

ул

ар

ар

ын

ын

ың

ың

а

а

лд

лд

ын

ын

 алу мен реттеудің 

пәрмен

ен

ді

ді т

тет

ет

іг

іг

і 

і

жо

жо

қ

қ. О

О

сы

ы

ны

ны

е

е

ск

ск

ер

ерге

ге

н

н біз қоғамдық келісім 

кеңестерін құруды ұсынып отыр 

мыз. Оның құрамына 

кәсіп орын дар дағы  барлық қоғамдық ұйымдар кіре алады. 

Екінші нақты қадам – біздегі бар этномәдени бірлес тік тер-

дің тәжірибесін жүйелеп, тарату. Мұндай тәжірибе 20 жылдан 

бері еврей қоғамдық бірлестігінде бар. Яғни, оларда ХЭСЭД

де

де

пп

ат

атал

ал

атат

ын

ы «әлеу меттік бөлім» жұм

ұм

ысы

ж

жас

ас

айай

ды

ды.  Мұ

Мұ

нднд

а:

а: «Ү

«Ү

йдйдег

ег

іі

жә

жәрдем», «Дүкен», «Дәрі-дә

ә

рмрм

ек

ек»,», «

«

СОСО

С»

С»,, «Қ

«Қ

ысысқы

қы

 көмек», «Мо кед», психолог көмегі, дербес көмек секіл ді әлеу-

меттік бағдарламалар бар.

Конгресте «ҮЕҰ институтының потен циа лы және шешім 

қабылдау деңгейінің көтерілуіне әсер ету», «Қоғамның әлеу-

меттік жаңғы

ы

ртр

ыл

ыуы мәселел

л

ере

і бойынша ұлттық – мәдени 

орталықт

ар

армеме

н

н қа

қары


ры

м-

м-қа

қаты


ты

н

нас

ас

ыы

ту

турара

лы

лы», «Ядросыз әлемніңдамуындағы дипломатиялық және саяси еркіндік», «Бөрлі

ауданы бойынша мем лекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйым 

дардың өзара қарым-қатынасы туралы» мәселелер қаралды. Конгресс соңында ар найы  қарар қабылданды.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет