Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет10/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

ТҮЙІНТҮЙІН

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

ұр

ф

ТӘЖІРИБЕКонференцияда Назарбаев зияткерлік 

ме

мект

кт

ебеб

ін

інж

ж

үзеге асыру арқылы педед

аг

агоог-

-

тер ді

дің 


ң

кә

ісіби құзыреттілігін және дар

р

ынынды

д

 балаларға білім беруді дамытудың жол-

дары талқыланды. «Өрлеу» ұлттық орталы-

ғы директоры Гүлнас Ахметованың ай-

туын ша, Елбасы саясаты білім саласындағы 

көптеген реформалар мен тың идеяларға 

дем бе


е

рі

ріп,

п,

 сал

ал

анан

ы 

ы жа

жа

ңаңа

ша

шаб

б

етет

бұ

бұры

ры

с с

жо-


лы на  түсірді. Ұстаздардың мәртебесін 

кө

көтете р

 р

у у

жо

жолы

лы

нднд

а

абі

бі

лілі

кт

кілікті арттыру курс-

та

ары ж

ж

үрү

гі

ізілі

лі

п,  мұғ

алімдердің айлық-

жала қысы  көтерілуде.  Мұғалімдер  білік-

тілі 


гін арттыру орталығының басшысы 

биылдан бастау алатын Тұңғыш Президент 

күні мерекесін уақыт өткен сайын маңызы

артатын халықтық шараға айналады деп сенеді.

Назарбаев оқулары бұдан былай дәстүрлі шараға айналады.

Бұл туралы кеше «Өрлеу» мұғалімдердің біліктілігін арттыру 

ұлттық

ық

 орталығының Алматы қалалық филиалында

д

ө

ө

ткен 

«Т

Т

әу

әуел

ел

сі

сі

зд

здік

ік

. Ұл

Ұлт 

т

кө

кө

шб

шб

ас

асшы

шысы. Ұлт бірлігі» тақыр

ырыб

ыб

ын

ында

да

ғы

ғы

 

ғылыми-тәжірибелік конференцияда айтылды. ҚР Тұңғыш

Президенті күніне арналған шараға Алматы қаласының алдыңғы 

қатарлы педагогтері және ғалымдар қауымы қатысты.

Гүлнас АХМЕТОВА, 

«Өрлеу» мұғалімдердің біліктілігін арттыру ұлттық орталығының директоры:

– Бүгін кезекті мәжіліс емес, керекті жиын, қажетті басқосу өтті. Қазақстан ның

бүгінгі жетістіктерінің барлығы оның Тұңғыш Президентінің есімімен тығыз 

ба

ба

йл

йл

ан

н

ысты. Елбасының сын дарлы 

ы 

са

са

яс

с

ат

ат

ы 

ы

ме

ме

н 

н 

қо

қо

йы

йы

лғ

лғ

ан

ан

м

м

ін

ін

де

е

т терді  шешу  кезіндегі 

та

та

ба

ба

нд

ндылығының, болжам жас

с

ау

ау

қ

қ

аб

абіл

іл

ет

етін

ін

ің

ің

ж

жән

ән

е

е 

ма

ма

қ

қса

са

тқ

тқ

а

а  жетпей тынбайтын 

қасиетінің ар қасында республикамыз бейбітшілік, келісім және тұрақтылық мекеніне 

ай налды. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан На зарбаевтың егемен мемлекетті қалып-

тастыру ісіндегі табысты бастамаларын жан-жақты зерттеудің маңыздылығын ескере 

отырып, жыл сайын Назарбаев оқуларын өткізу дәстүрге айналатын болады.

Се

Се

рі

рі

к 

к 

ЖҰ

ЖҰ

МА

МА

БА

БА

ЕВ

ЕВ

№213 (895) 

30.11.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Мал бағу мен бала тәрбиелеуді шеттен 

үйренетіндей қазаққа не күн туды?!

ЖИЫН


Үкіметтік емес 

ұйымдар Оралда 

бас қосты

Толыққанды азаматтық қоғам өз 

болашағын үкіметтік емес ұйымдарсыз (ҮЕҰ) 

көзге елестете алмайды. Осы мәселе 

жақында Орал қаласында өткен Батыс 

Қазақстан облысы ҮЕҰ-ның Конгресінде 

жан-жақты талқыға түсті.

«Алматы қаласындағы Алатау 

ауданында бірнеше жаңа мектеп бой 

көтеріп, жуырда ашылады екен... 

Құры  лыс жұмыстары аяқталып, құ ры-

лыс  мате риал да ры нан  қалған  қал дық-

ты сол аудан мектептерінің мұға лімдері 

сыпырып-сидырып, суық сумен жуып 

жүр. Ғимарат ішіне жылу әлі беріл-

меген, бүрсең қаққан ұстаздардың 

уәжін тыңдамақ түгіл, мектеп бас шы-

лары оларға еден жууды міндеттеп 

қойыпты» деген ел ара 

сындағы 


сыбыстың тарала бастағанына аз уақыт 

бол ған жоқ. Алайда «Алаш айнасы» 

газетінің тілшілері бұл жайдың анық-

қанығына көз жеткізу мақсатында сол 

жаңа салынған мектептердің бірі 

№178 физика және математика пән-

де рін тереңдетіп оқытатын мектепке ат 

басын бұрған болатын...

Кіреберістен қарсы алған күзетші 

«бас шылық мек тепке ешкімді кіргізбең-

дер деген бұйрық берді, келген жолы-

ңыз бен қайта қайтыңыз» деп шығарып 

салмақ болды. Шынын айту керек, 

ғимараттың ішінде әрлі-берлі сабылған 

әйел адамдардың еден жуғыш қыз-

меткерлер емес, ұстаздар екені білініп 

тұрды. Ерік сіз «еден жуушының жұмы-

сын іздеп келдік, жұмыс жайлы біліп 

шығам» деп ішке енуге тура келді. Бір 

бөлмеге топталып, шай ішіп отыр ған-

дардың үстінен түстік. Жұмыс жайлы 

ОЙТҮР


ТКІ

Ұстаз мәртебесін көтеру еден жуудан басталмақ па?

сұрағанымызда «бұл жөнінен мүлде 

бейхабармыз, білетініміз жаңа мектепте 

әлі штат жоқ. Еден жуушылар мектеп 

ашыл ғаннан кейін жұмысқа алынады 

екен. Мына жердегі бәрімізде мұға лім-

біз, басқа мектеп терден келдік» деген 

жауап алдық. Айтуларынша, төрт 

қабат ты ғимараттың әр қабатында әр 

мектептен келген ұстаздар бөлініп алып 

еден, қабырға, терезе, есік, парта 

сияқ  ты тағы да басқа кабинет жаб дық-

тарын жууға кіріскен. Бір емес, бірнеше 

аптаға созылған жинау жұмыстарына 

Ала тау ауданы мектептерінің барлық 

ұстаз да ры  жұмылдырылған.  Қолда-

рына шүберек пен шелегін алып, шаң-

тозаңның арасында жүрген мұға лім-

дер дің қабағы да қатулы. 

Маржан,

«Сайын көшесіндегі бір мектеп тен 

келген» математика пәнінің мұғалімі:

– Соны айтсаңызшы, бүйткен 

мұ 

ғалімдігі құрысын. Жүрісіміз 

мынау – еден жуып. Ана мектептегі 

жұ мыс бітсе, осында келеміз. Енді 

қай теміз?

Жасы да, кәрісі де араласқан әйел-

дер 

дің кейбірі «мектеп киімімен», қолтығына кітаптарын құшақтаған күйі 

кешкі сағат 17.30 шамасында үйлеріне 

жинала бас тады. Алайда фототілшіні 

байқаған сәтте өзгеріп сала берген 

ұстаздар, бастапқыда айтқан мұң-мұқ-

таждарын ұмытқан сыңай танытып, тез 

тарасты. Тек Жадыра есімді ұстаз «бізге 

ТҮЙТКІЛ


Ресми ақпараттарға сүйенсек, соң-

ғы екі жылда еліміз Американың ангус 

және херфорд тұқымды 5 мың сиыр 

сатып алған. Тағы үш мың ірі қара жыл 

соңына дейін елімізге жеткізіледі деп 

күтілуде екен. Соңғы кездері елімізге 

сырт тан мал тасу сәнге айналды. Ма-

ман дар сырттан әке  лінген мал Қазақ-

стан ды жерсініп, тұқы мын көбейтпек 

түгіл,  кейбір  асыл тұ қым ды  малдың  елі-

мізді жатсынып, өліп қалып та жат қа-

нын айтады. Әшірбек ТОҒАЙБАЕВ,

ауылшаруашылығы ғылымының 

кандидаты: 

– Былтыр «ҚазАгро» ұлттық 

хол  дин гі арқылы елімізге 9 855 бас 

асыл тұқымды мал әкелінсе, биыл 

11 мың бас мал әкелінеді деп жос-

пар ланған екен. Бірақ осы уақытқа 

дейін  жет кі зіл ген  малдың  қан ша сы-

ның аман-есен өсіп жатқаны туралы 

деректер  айтыл мау д а.  Сырттың 

малына жерімізді жер 

сіну оңай 

емес. Еліміздің табиғатына бейім-

де ле алмай асылтұқымды сиыр лар 

көп жағдайда ауруға шалдығып 

жата ды. Мәселен, Солтүстік Дакота 

шта тының шөбі мен Қазақстан ның 

шө бін салыстыруға келмейді. Алай-

да енді ол жақтан шөп тасы 

ма-

сымыз анық. Демек, херфорд 

сиыр лары  етті  бол ға ны мен  сол 

жақ тағыдай нәтижеге жете алмай-

мыз. Кеңес одағы кезінде асыл тұ-

қым ды мал өсіру жағынан еліміз 

ақша төлемейді, бәріміз де мұғалімбіз

осы жүргендердің барлығы да – ұстаз! 

Әр мектептен келдік, көзде ріңіз жетті 

ме?», деп қалды. Тілшілерді мем лекет-

тік мекемеден (!) қудалаған күзет шілер 

де «басы-көзіңнің ама нын да қараңды 

жоғалт» дегендей сес көрсетіп, қабақ 

шыт ты. Дегенмен ащы да болса шын-

дық, ұстаздарымыз еден жуып жүр!ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІН КӨТЕРУДІ

ЕЛБАСЫ ТАПСЫРҒАН ЕДІ

Есімізде, Елбасымыз Нұрсұлтан 

Әбіш  ұлы Назарбаев бір сөзінде «Тәуел-

сіз Қазақ станда өркениетке барар жол-

дың бастауы – мектеп десек, мек тептің 

бас 


ты тұлғасы, жүрегі – МҰҒАЛІМ. 

Ұстаз 


 

дың мәр 


тебесін көтеру – күн 

тәрті  бін дегі бірінші мәселе. Біз мұғалім 

маман дығының беделі мен абыройын 

қай таруға міндеттіміз», деген еді. Пре-

зи денттің бұл жолдауынан кейін хал-

қымыз еліміздегі Білім және ғы лым 

ми нистр лігіне зор міндет жүктелді, енді 

мұ ға лімдіктің абыройы қайта көте рі-

леді деп сенді...

Жаңа мектептің ішін тазалауға мұға -

лім дерді «жұмсау» – мұғалім мәртебесін 

түсіреді дегеннен өзге тағы бір күдікті 

ойды тудырады. Мектеп қабыр 

ғасын 


қалағандар мемлекеттен қыруар қаржы 

алды деген сөз емес пе? Ал сол қар-

жының ішінде құрылыс жұмыстарынан 

кейін гі қоқысты таза лауға да бөлек ақша-

ның бөлінгені анық. Бәлкім, ғима раттың 

ішін таза 

лауға деп аударылған ақша 

«пысы қай лардың»  бірінің  қалта сын да 

кеткен болар? Бірақ бұл сұраққа білім 

бөлімі мамандарынан күтпеген жауап 

алдық. Айтуларынша, сол мек 

теп 


ке 

жақын орналасқан Ақбұлақ ықшам ау да-

нын дағы қо лы бос әйелдер «ерік кен нен» 

барып еден жуып жүрген көрі не ді.Дархан НАҚЫСБЕКОВ,

Алатау ауданы білім бөлімінің бас 

маманы:

– Мұғалімдер еден жуып жүр 

деген әңгіме, ол – жай әңгіме. 

Жаңадан ашы латын №178 мектепті 

сол мектептің шта тындағы технич-

калар жуып жатыр. Ақбұлақ ықшам 

ауданында тұратын тұрмысы нашар 

аналар жаңа мектеп салынып жат-

қаннан кейін жұмыс сұрап келе 

бастады. Міне, солар. Біз мұға лім-

 

Қосымша жұмыс үшін ақы қалай төленеді?Жент — бүгінге дейін қадірін жоймаған тағам

Биылғы құрбан айт кезінде айттап жүріп, бір үйден женттен ауыз тидік. Дәмі 

тіл үйіреді екен. Бірақ дайындау тәсілін үй иесінен сұраудың ретін таппадым. 

Сіздер не айтасыздар?

Майра МАНАТОВА, Алматы

Женттің дәмі тіл үйіретіні рас. Жент — 

ертеден келе жатқан және қазірге дейін құнын 

жоймаған тағам. Ол қыста қатпайды, жазда 

бұзылмайды, оның дәмі мен нәрі сол күйінде 

сақталады. Жентті жасау әдісі өте қарапайым. 

Ол үшін ең негізігі қажетті өнім — сөк. Сөкті 

бұрын диірменге тартып немесе келімен 

түйетін, болмаса кофе үккіш пен үге тін. Қазір 

техниканың дамуы мен ол проблема шешілген. 

Женттің май жент, қазыжент, сүт жент деген 

түрлері бар. Жармаға сары май, құмшекер, 

ірімшіктің ұнтағы, мейіз қосып, әбден аралас-

тырып, бетін тегістеп салқын жер ге қою керек. 

Құрамы: бес кесе сөк жар 

масы, үш кесе 

ірімшік ұнтағы, екі кесе құм ше кер, екі кесе 

сары май, бір кесе мейіз. Ірімшік болмаса 

үгітілген печенье қосуға болады. Қазы жент тің 

құрамы: үш кесе сөк, екі кесе ірім шік ұнтағы, 

екі кесе майдалап турал ған қазының майы 

және бір кесе құм шекер. Сүт женттің құрамы: 

бір кесе сүтке бөк ті ріл ген бір кесе сөк, үш ас 

қасық сары май, үш ас қасық мейіз, үш ас 

қасық кепкен нан ұнтағы немесе печенье, үш 

ас қасық қаймақ.Менің білімім жоғары. Мемлекеттік мекемеде нұсқаушы болып жұмыс 

істеймін. Және оған қосымша жүргізуші қызметін де атқарамын. Алайда 

маған қосымша жұмыс үшін негізгі қызметім – нұсқаушының жалақысынан 

емес, жүргізуші жалақысынан 30 пайыз қосымша ақы төлеп отыр. 

Жүргізушінің жалақысы нұсқаушының жалақысынан аз. Осы дұрыс па?

Мәдибек ТӨЛЕШОВ, Ақмола облысы

Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

сарапшы маманының мәліметінше, 

азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу 

«Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік 

бюджет қаражаты есебінен ұсталатын 

ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық 

кәсіпорындардың қызметкерлеріне 

еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 

желтоқсандағы №1400 қаулысымен 

(бұдан әрі – Қаулы) реттеледі.

Қаулыға 19-қосымшада мамандарға, 

қызметшілерге және жұмысшыларға 

лауазымдарды қоса қызмет атқарғаны 

(қызметтер көрсету аясы кеңігені) үшін 

қызметкердің лауазымдық жалақысынан 

50 %-ға дейінгі мөлшерде қосымша ақы 

белгіленген (яғни негізгі лауазымдық 

жалақыдан).

ҚОҒАМ


Басы 1-бетте

Біздің мақсатымыз аталған ауданның білім бөліміне болмаса 

жаңадан ашылғалы отырған мектептің басшылығы атына кір 

келтіру емес. Баспасөз қыз меткерлерін көріп, зәре лері зәр түбіне 

кеткен ұстаз дар дың қорқынышын да түсінеміз. Десек те, Елба сы-

мыз дың  өзі  сыбайлас  жемқор лық пен  күресіп,  ұстаз дарымыздың 

мәрте бесін көтеруді мықтап тапсырған болатын. Алайда мұға-

лім дердің адал еңбегіне төлеп отырған мемлекеттің қаржысын 

мектеп басшылары өз қалталарынан шығарып төлеп отырғандай 

мінез көрсететіні бар. Мұнымен мұғалім мәртебесі көтерілмек 

түгіл, бүгінгі бар дәре жесін төменге құлды ра тып алуымыз әбден 

мүм кін. Ал еден жудыру – ұстаз мәр тебесін көтеруге үлес қоспай-

тыны айдан анық!

«Қоғамның әлеуметтік жаңғыртылуы барысында ҮЕҰ-ның 

рөлі» тақырыбымен өткен алқалы жиын алдында жергілікті 

билік, бизнес, ҮЕҰ-дар өкілдері дөңгелек үстел де бас қосты. 

Басқосуда облыстық ішкі саясат басқармасы бастығының 

орын ба сары Айгүл Есекенова, БҚО Үкіметтік емес қоғамдық 

ғылыми бірлестігінің төр айымы Захот Мұхлисова, «Арту» ҚБ-

нің төрағасы Бауыржан Тұманов, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы БҚО хатшылығының басшысы Ғайса Қапақов, 

«Нұр Отан» ХДП БҚО филиалы төрағасының орынбасары Ақ-

қали Әубекеров, БҚМУ оқытушысы, тарих ғылымының 

кандидаты Жаңабек Жақсығалиев және басқалар сөз сөйледі. Айгүл ЕСЕКЕНОВА, БҚО ішкі саясат бас қар масы бастығының 

орынбасары: 

– Бүгінгі шарамыз бір жағынан алда ке ле жатқан 1 жел-

тоқ сан – Тұңғыш Пре зидент күніне арналды. Ал жалпы 

облыстағы ҮЕҰ-дардың тарихы өткен ғасырдың 

90-жылдарынан басталады. Бүгінгі таңда Жайық өңірінде 

400-дей ҮЕҰ тіркелген. 2005 жылы «Мемлекеттік әлеу-

меттік тапсырыс туралы» Заң шық қан нан кейін бұл ұйым-

дар дың құқық та ры бекітіліп, ірі жобаларға қатыса бас тады. 

Атап айтқанда, тек 2012 жылы мемлекеттік әлеуметтік 

тапсы рыс қа республикалық бюджеттен 22 млн 795 мың 

теңге, ал облыстық, аудан дық бюджеттерден 117 млн тең-

ге қаржы қаралып, оны жергілікті ҮЕҰ-дар өз жоба-жос-

пар ларына сай ала алды. Нақты айтсам, облыста жүзден 

аса ҮЕҰ 121 жобаны жүзеге асырды. 

Одан кейін сөз алған «Арту» қоғамдық бірлестігінің 

төрағасы Бауыржан Тұманов елдегі демократиялық 

үрдістердің дамуы ҮЕҰ-дармен тығыз байланысты екендігін 

атап өтті. «Халық пен биліктің үйлесімді іс-әре 

кеті ғана 

азаматтық қоғамға әкеледі. Мәсе лен, партия – идеологияның 

қайнар көзі болса, мемлекеттік органдар оны орын дауға дем 

беретін жүйке талшықтары секілді. Бизнес – жұмысты 

атқаратын бұл шық ет, ал ҮЕҰ – бұл барлығының жұмысын 

ырғақты қылып тұратын жүрекпен бірдей» – деді Бауыржан 

Қанатбайұлы. Дөңгелек үстел басындағы әңгіме өзге де баян-

да ма шы лардың  ұсыныс-пікірлерімен  жалғасты. 

Шағын құрамдағы басқосу әрі қарай кең көлемдегі 

Конгреске ұласты. Конгресс жұмысын облыс әкімінің 

орынбасары Ербол Салықов кіріспе сөзбен ашты.

– Бұл облыс өміріндегі аса маңызды ша ралардың бірі. 

Еліміздің стратегиялық мақсаты да – құқықтық, азаматтық 

қоғам орнату. Бұл жерде тек мемлекеттік орган 

дардың 


жұмысы жеткіліксіз. Қоғамдық ұйымдар да атсалысулары 

керек. Елба сымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ҮЕҰ-дарды 

қолдайды. Жалпы айтқанда, біздің бүгінгі қол жеткен 

жетістіктеріміздің бар лығы бірлескен іс-әрекеттің жемісі – деді 

Ербол Ғұмарұлы.

Батыс Қазақстан облыстық «Азаматтық Альянсы» қауым-

дас тығы заңды тұлғалар бір лестігінің президенті Айгүл Түрки-

на ның айтуынша, биылғы облыс көлеміндегі ҮЕҰ-дардың 

бар лық шаралары республикалық «Болашақ бүгіннен баста-

лады» акция сы ның аясында өткен. Республиканың 500-ден 

астам ҮЕҰ-ын біріктіретін Азаматтық Альянс, сондай-ақ нақты 

қозғаушы күш жә не азаматтық қоғамның авангарды бола 

алады. 

Олқы тұстар да жоқ емес. Қазақстандық ҮЕҰ секторының бір проблемасы – бұл халық қа қажетті ақпаратты жеткізе 

алатын БАҚ-пен нашар жұмыс істеуінде. Әлеу меттік сұраулар 

деректеріне сәйкес үкі мет тік емес ұйымдарға сенім білдіру 

рейтингі олардың қызметі туралы білетін адам дар дың ішінде 

шамамен 40 пайызын ғана құрайды, ол, әрине, идеалды 

өлшемдерден өте алыс. Халық кей-кейде болмаса, көбі не се 

миссиясы мұқтаж адамдарға және халық 

қа көмектесуге 

бағыт талған үкіметтік емес ұйымдар туралы білмейді. Осы 

ба ғыт тағы жұмыстарды жандандыру қажет-ақ. Ғайса ҚАПАҚОВ,  Қазақстан халқы Ассам 

блеясы БҚО 

хатшылығының басшысы:

– Елбасымыз өзінің «Қазақстанның әлеуметтік 

жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 

қадам» атты мақаласында біз жасайтын жұмыстарды 

нақты көрсетіп берді. Сондықтан сөзден іске көшу керек. 

Енді біз осы жағдайда Қазақстан халқы Ассамблеясы 

қандай жұмыс атқара алады деген сауал төңірегінде ойла-

нуға тиіспіз. Президенттің айтуынша, бүгінгі таңда Қазақ-

стан 

да еңбек дауларының алдын алу мен реттеудің 

пәрменді тетігі жоқ. Осыны ескерген біз қоғамдық келісім 

кеңестерін құруды ұсынып отыр 

мыз. Оның құрамына 

кәсіп орын дар дағы барлық қоғамдық ұйымдар кіре алады. 

Екінші нақты қадам – біздегі бар этномәдени бірлес тік тер-

дің тәжірибесін жүйелеп, тарату. Мұндай тәжірибе 20 жылдан 

бері еврей қоғамдық бірлестігінде бар. Яғни, оларда ХЭСЭД 

деп аталатын «әлеу меттік бөлім» жұмыс жасайды. Мұнда: 

«Үйдегі жәрдем», «Дүкен», «Дәрі-дәрмек», «СОС», «Қысқы 

көмек», «Мо кед», психолог көмегі, дербес көмек секіл ді әлеу-

меттік бағдарламалар бар. 

Конгресте «ҮЕҰ институтының потен циа лы және шешім 

қабылдау деңгейінің көтерілуіне әсер ету», «Қоғамның әлеу-

меттік жаңғыртылуы мәселелері бойынша ұлттық – мәдени 

орталықтармен қарым-қаты насы туралы», «Ядросыз әлемнің 

дамуындағы дипломатиялық және саяси еркіндік», «Бөрлі 

ауданы бойынша мем лекеттік органдар мен үкіметтік емес 

ұйым 

дардың өзара қарым-қатынасы туралы» мәселелер қаралды. Конгресс соңында ар найы қарар қабылданды.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет