Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігіжүктеу 0.49 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.49 Mb.
#74
1   2   3   4   5   6

Ғалия Қайдауылқызының 

«1001 түйін» кітабынан

10

10

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№3 (126)

30 наурыз 

2015 жыл

Х А Б А Р Л А М АПЕДАГОГИКА-ПСИХОЛОГИЯ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Жалпы педагогика кафедрасына:

 ғылым кандидаты, профессор м.а.– 

1 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдас тырыл-ған профессор м.а.– 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 6 

орын,

•  аға оқытушы– 3 орын,•  оқытушы – 1 орын. 

Арнайы және әлеуметтік педагогика 

кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 2 орын,

•  PhD докторы, аға оқытушы –1 

орын, 


 ғылым кандидаты, аға оқытушы – 3 

орын,


•  аға оқытушы – 2 орын,

•  оқытушы – 2 орын. Теориялық және практикалық психоло-

гия кафедрасына:

•  ғылым докторы, профессор –1 орын,

•  ғылым кандидаты, доцент –3 орын, 

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 3 

орын,

•  PhD докторы, оқытушы –1 орын, •  аға оқытушы – 3 орын,

•  оқытушы – 2 орын. Мектепке дейінгі және бастауыш білім 

кафедрасына: 

•  ғылым кандидаты, доцент –1 орын, 

•  ғылым  кандидаты,  қауымдас ты рыл-

ған профессор м.а.– 4 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  аға оқытушы – 3 орын, 

•  оқытушы – 2 орын. Дене тәрбиесі және валеология кафе-

драсына:

•  ғылым кандидаты, доцент –1 орын, 

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  ҚР еңбек сіңірген жаттық ты ру-

шысы, аға оқытушы – 4 орын,

•  аға оқытушы – 1 орын, 

•  оқытушы – 1 орын.ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Информатика және қолданбалы матема-

тика кафедрасына:

•  ғылым докторы, профессор – 1 

орын,

•  ғылым кандидаты, профессор м.а.– 3 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдас тырыл-

ған профессор м.а.– 5 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқыту шы – 3 

орын,

•  аға оқытушы –5 орын, •  оқытушы –2 орын. 

Ақпараттық жүйелерді оқыту кафедра-

сына:

•  ғылым кандидаты, қауымдас-

тырылған профессор м.а. – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқыту шы – 1 

орын.

Математика кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдасты-

рылған профессор м.а. –1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқыту шы – 1 

орын,


•  аға оқытушы– 2 орын, 

•  оқытушы – 2 орын.Физика кафедрасының құрамына:

•  аға оқытушы – 2 орын.ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

БОЙЫНША:

Биология кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 4 

орын,

•  аға оқытушы – 3 орын, •  оқытушы – 2 орын.

Химия кафедрасының құрамына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 2 орын,

•  ғылым  кандидаты,  қауымдас ты рыл-

ған профессор м.а. –2 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2  

орын,


•  аға оқытушы – 1 орын,

•  оқытушы –1 орын.География кафедрасына:

•  PhD докторы, оқытушы –1 орын, 

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  оқытушы – 2 орын.

Экология кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдасты рыл-

ған профессор м.а. –1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  оқытушы –2 орын.

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Экономика және бизнес кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын 

(есеп және аудит мамандығы бойынша),

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 1 

орын,

•  аға оқытушы –2 орын,•  оқытушы –1 орын.

Құқық және басқару негіздері кафедра-

сына:

•  ғылым кандидаты, қауымдасты рыл-

ған профессор м.а. – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,

•  аға оқытушы – 3 орын, •  оқытушы – 1 орын.

Қазақстан тарихы кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдас ты-

рылған профессор м.а. – 1 орын,

•  аға оқытушы –1 орын.

Тарих кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 3 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  аға оқытушы – 2 орын,

•  оқытушы – 1 орын.Қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафе-

драсына:

•  Философия ғылымдарының канди-

даты, доцент – 1 орын,

 Саяси ғылымдарының кандидаты

аға оқытушы –1 орын,

•  аға оқытушы –1 орын,

•  оқытушы – 1 орын.

Кәсіптік білім кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, про фес сор м.а. – 1 

орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 орын,

•  қ а у ы м д а с т ы р ы л ғ а н   п р о ф е с -

сор м.а. –1 орын,

•  аға оқытушы– 3 орын.ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫ 

ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ ФАКУЛЬТЕТІ 

БОЙЫНША:

Қазақ тіл білімі кафедрасына:

•  ғылым докторы, профессор – 1 

орын,

•  ғылым докторы, аға оқытушы – 2 орын,

•  ғылым кандидаты, доцент – 3 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдас ты-

рылған профессор м.а. – 1 орын,

•  аға оқытушы– 2 орын. 

Қазақ әдебиеті  және шетел тілі кафе-

драсына:

•  ғылым докторы, профессор – 2 

орын,

•  ғылым докторы, профессор м.а. – 2 орын,

•  ғылым  докторы,  қауымдасты рыл ған 

профессор м.а. – 2 орын,

•  ғылым кандидаты, профессор м.а.– 

3 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдас ты-рылған профессор м.а. – 5 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 4 

орын, 

•  аға оқытушы – 2 орын.Тіл теориясы және оқыту әдістемесі ка-

федрасына:

•  PhD докторы, аға оқытушы –1 орын, 

•  ғылым кандидаты, профессор м.а. 

– 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы– 1 

орын,


•  аға оқытушы – 3 орын.

Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасына:

•  ғылым докторы, профессор – 1 

орын,

•  ғылым  кандидаты,  қауымдас ты рыл-ған профессор м.а. – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы– 4 

орын,

•  аға оқытушы – 2 орын,•  оқытушы – 2 орын.

Шетел тілін оқыту әдістемесі кафе-

драсына:

•  ғылым докторы, профессор – 2 

орын,

•  ғылым кандидаты, доцент – 3 орын, •  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 3 

орын, 


ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ТӨМЕНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЛАУАЗЫМДАРЫНА

К О Н К У Р С   Ж А Р И Я Л А Й Д Ы :

Х А Б А Р Л А М А

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті төмендегі кафедра 

меңгерушілерінің орындарына конкурс жариялайды:

«Арнайы және әлеуметтік педагогика», «Теориялық және практикалық пси-

хология», «Дене шынықтыру және валеология», «Ақпараттық жүйелерді оқыту», 

«Информатика және қолданбалы математика», «Физика», «Биология», «Эколо-

гия», «Тарих», «Қазақ тіл білімі», «Қазақ әдебиеті және шетел тілі», «Орыс тілі мен 

әдебиеті», «Шетел тілін оқыту әдістемесі», «Музыкалық аспаптар», «Музыкалық 

білім берудің теориясы мен әдістемесі», «Кітапханатану және библиография», 

«Мәдени–бұқаралық жұмыстардың теориясы мен әдістемесі».Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары білімі, ғылыми 

дәрежесі, ғылыми атағы және кемінде 5 жыл педагогикалық, басшылық 

қызметтегі еңбек өтілі болуы тиіс.

Құжаттар баспасөз бетіне хабарлама шыққан күннен бастап 30 күнтізбелік 

күнде қабылданады.

Анықтама телефондары: 

+7 (727)   2 33 18 58, +7 (727) 2 79 48 13, +7 (727) 2 79 54 24, 

Факс:  +7 (727) 2 33 18 3511

11

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№3 (126)

30 наурыз

2015 жыл

РУХ


№3 (125)

Домалақ ана (Нұрила) Түркістан 

қаласында 1378–1456 жылдарда Қаратау, 

Балабөген өзенінің жағасында жерленген – 

есімі ел ұранына айналған абыз аналардың 

бірі. Түркістандық Мақтым Ағзам қожаның 

немересі. Әкесінің есімі – Әли Сылан, 

анасының есімі-Нұрбике. Нағашы ағасы 

Уәйіс хан-Моғолстанның ханы болған. 

Домалақ ананың әкесі Әмір Темірдің 

әскерінде қызмет етіп түзде жүреді, ел 

анасы ерте қайтыс болып, жетім қалады. 

Сөйтіп Нұрила атасы Мақтым Ағзам 

қожаның қолында тәрбиеленеді. Кейінірек 

Бәйдібек бидің шақыруымен Мақтым 

Ағзамның отбасы Қаратау маңына көшіп 

барып қоныстанады. Мақтым Ағзам жаңа 

қонысында мектеп-медресе ашып, мешіт 

салдырады. Осында жүріп бой жеткен 

Домалақ ана атасы Мақтам Ағзамның 

өсиетімен 19 жасында (1397 ж.) Бәйдібек 

биге тұрмысқа шығады. 

Домалақ ананың елге ақыл ды лығымен, 

даналығымен, тазалығымен аты шыға 

бастағаны осы кез еді. Оның даналығы, 

әулиелігі, тапқырлығы жайындағы 

әңгімелер ел арасында кең тараған. Ел 

ішіндегі деректерге қарағанда Домалақ 

анаға «Диһнат мама» деген атауды түп 

тегі түрікпен Қара хайдар деген кісі оның 

даналығына тәнтті болып қойған екен. 

«Диһнат мама»-парсы сөзі. Қазақ тілінде 

«Әулие ана» деген мағана береді. «Диһнат 

мама» сөзі уақыт өте келе тілдің даму 

заңдылығына орай дыбыстық өзгерістерге 

ұшырап, «Домалақ анаға» айналған. 

Домалақ ана ел арасындағы даулы 

мәселелерге араласып, бітімгершілікпен 

шешімін табуға өз үлесін қосқан. Домалақ 

анадан ұрпақтарының бәрі де білімімен

ақылдылығымен ерекшеленіп, ел биле-

ген. Жарықшақ атты ұлы әуелі Ташкент 

әмірлігінде кеңесші, кейін бүкіл Жетісу 

өлкесінің ұлысбегі болған. Оны Домалақ 

ананың нағашы атасы Моғолстанның 

ханы Уәйіс хан қолдап отырған. 1429 ж. 

Уәйіс хан қайтыс болып, әке тағына ұлы 

Есен Бұға отырады. Сол күннен бастап 

Жарықшақ Есенбұға ханның бас уәзірі 

болады. 


Домалақ ана өмірінің соңғы жылда-

ры Ташкент қаласында өтеді. Алайда ері 

Бәйдібектің түсінде берген аяны бой-

ынша, өздерінің ескі қонысы Қаратауға 

барып тұруға қамданып, жол шегеді. Көш 

Балабөген өзенінің жағасына келген кез-

де Домалақ ана сол жерде намаз оқып 

тұрып көз жұмады. Өзінің тілегі бойынша 

Домалақ ана сол жазыққа жерленеді. 

Немересі Дулат (723-816) Бұхарадан 

ұста алдырып, Домалақ ананың басына 

төрт қанатты, төбесі күмбезбен көмкерілген 

кесене там тұрғызады. Кесенесі бірнеше 

рет бұзылып, қайта өңделген. 1957 ж. 

қайта жаңартылған кесене де көп уақыт 

сақталмаған. 1996 ж. Маңғыстаудан ар-

найы әкелінген ақ таспен жаңадан 12 м 

биіктікте сегіз жапырақты етіп өріліп, 

негізгі бөлігінің үстіне күмбез орнатылған. 

www.tarih-begalinka.kz сайты 

бойынша дайындалды

ҰЛЫ ДАЛА ҚЫЗДАРЫ

Домалақ ана

•  аға оқытушы – 4 орын,

•  оқытушы – 2 орын. ӨНЕР ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША:

Хорды дирижерлау және ән кафедра-

сына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 2 

орын,


•  аға оқытушы – 1 орын.

Хореография кафедрасының құра мына:

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 1 

орын,

•  ҚР Халық әртісі немесе ҚР Еңбек сіңірген әртісі, аға оқытушы – 2 орын,

•  оқытушы – 1 орын.Музыкалық аспаптар кафедрасының 

құрамына:

•  ғылым кандидаты, профессор – 1 

орын,

•  ғылым кандидаты, доцент – 2 орын,•  аға оқытушы – 3 орын.

Мәдени-бұқаралық жұмыстардың тео-

риясы мен әдістемесі кафедрасына:

•  ғылым кандидаты, профессор м.а. 

– 1 орын,

•  ғылым кандидаты, қауымдасты рыл-

ған профессор м.а. – 1 орын,

•  ғылым кандидаты, аға оқытушы – 1 

орын,

•  профессор м.а. – 1 орын, •  аға оқытушы – 2 орын,

•  оқытушы – 1 орын.Музыкалық білім берудің теориясы мен 

әдістемесі кафедрасына:

•  ғылым докторы, профессор – 1 

орын,

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын, •  ғылым кандидаты, профессор м.а. 

– 1 орын,

•  аға оқытушы – 1 орын,

•  оқытушы – 1 орын.Кітапханатану және библиография ка-

федрасына:

•  ғылым кандидаты, доцент – 1 орын, 

•  аға оқытушы – 1 орын. 

КОНКУРСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

Профессор 

Біліктілігіне қойылатын талаптар: 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы және ғылыми педагогикалық 

қызметтегі еңбек өтілі кемінде 5 жыл бо-

луы тиіс.Доцент

Біліктілігіне қойылатын талаптар: 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, ғылыми педагогикалық қызметтегі 

еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

Қауымдастырылған профессор м.а.

Біліктілігіне қойылатын талаптар: 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, ғылыми педагогикалық қызметтегі 

еңбек өтілі кемінде 3 жылдан жоғары бо-

луы тиіс. Аға оқытушы

Біліктілігіне қойылатын талаптар: 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, ғылыми дәрежесі, ғылыми 

атағы, ғылыми педагогикалық қызметтегі 

еңбек өтілі 3 жылдан жоғары, оның ішінде 

аға оқытушы лауазымында кемінде бір 

жыл болуы тиіс. 

Оқытушы (ассистент)

Біліктілігіне қойылатын талаптар: 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білімі, магистр академиялық 

дәрежесі, мамандығы бойынша еңбек өтілі 

кемінде 1-2 жыл болуы тиіс. 

Құжаттар баспасөз бетіне хабарлама 

шыққан күннен бастап 30 күнтізбелік 

мерзімде қабылданады.

Анықтама телефондары: 

+7 (727) 2 33 18 58, +7 (727) 2795424

Ғылыми-тәжірибелік конферен-

цияның шымылдығын ашқан универ-

ситет басшысы Д. Нөкетаева: «Биыл 

Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы   Ұ л т т ы қ 

Ғылым академиясының академигі, 

тарих ғылымдарының докторы, про-

фессор, ұлтымыздың біртуар азаматы, 

ұлағатты ұстаз Кеңес Нұрпейісұлының 

туғанына – 80 жыл толып отыр. Акаде-

мик Кеңес Нұрпейісұлының ұстаздық 

қызметінің көп бөлігі қазақ қыздарының 

қара шаңырағы саналатын біздің Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің қабырғасында өтті. 

Сонау 1973 жылдан бастап, отыз жыл-

дан астам уақыт саналы ғұмырының 

соңына дейін, университеттің тарих 

факультетінде республикамыздың 

шалғай аймақтарынан білім іздеп кел-

ген қазақ қыздарына, әсіресе болашақ 

тарихшыларға дәріс бере жүріп, тәлім-

тәрбие беру ісіне де зор үлесін қосты», – 

деп, ғалым туралы мазмұнды баяндама 

жасады. 

Кеңес Нұрпейісұлы – Қазақстан та-

рихы ғылымының іргетасын нығайтып, 

оны дамытуға сүбелі үлес қосқан қазақ 

тарихшыларының бірі. Жалпы ғалымның 

кәсіби тарихшы ретінде қалыптасуы 

өзінің білім алып, еңбек жолын бастаған 

қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті мен Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Ғылым Ака-

демиясы Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтымен тығыз 

байланысты.

Ғылыми-тәжірибелік конферен-

цияда т.ғ.д., профессор, Халықаралық 

ақпараттандыру және Ресей жараты-

лыстану ғылымдары академияларының 

академигі С.Мәжитов, т.ғ.д., про-

фессор, ҚР БжҒМ Мемлекет тарихы 

институтының директоры Б.Аяған, 

Түркия Республикасы Анкара қаласы 

Хажеттепин университетінен кел-

г е н   Д . М е х м е т ,   т . ғ . д . ,   А . Й а с с а у и 

атындағы халықаралық қазақ-түрік 

университетінен т.ғ.д., профессор 

С.Жолдасбаев, Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінен 

т.ғ.д., профессор Ә.Құдайбергенов, 

Алматы менеджмент университетінен 

т.ғ.д., профессор А.Капаева арнайы 

келіп, К.Нұрпейісұлының өмір жолына, 

ғылыми бағытына терең тоқталып өтті.

Конференция барысында Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік университеті, 

Е . Б у к е т о в   а т ы н д а ғ ы   Қ а р а ғ а н д ы 

мемлекеттік университеті, Халықаралық 

Қазақ-түрік университеттерімен онлайн-

режимде байланыс орнатылып, ондағы 

профессор-ғалымдарымыз тақырып ая-

сында толымды ой өрбітті. Сонымен 

қоса, Орал қаласы, Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінен Қазақстан 

гуманитарлық академиясының академигі, 

Қазақстан Жоғары мектеп академиясының 

корреспондент-мүшесі Т.Рысбеков видео-

телеграммасы тыңдалды.

Жалпы, ғылыми конференцияның 

екінші бөлімінде К.Нұрпейісұлының 

ғылыми мұрасы, академик К.Нұрпейісұ-

лының замандастары мен шәкірттерінің 

естеліктері, ХХІ ғасырдағы тарихи 

ғылымының теориялық және прак-

тикалық мәселелері, Қазіргі таңдағы 

инновациялық үрдіс және ғылым сын-

ды тақырыптар толығымен қамтылды. 

Ғылыми-тәжірибелік конференция 

соңында К.Нұрпейісұлының ғылыми 

мұрасы терең де, жан-жақты зерттелу 

қажеттілігі әлі де болса қажет екендігін 

студенттер мен магистранттар зердесіне 

түйіп қайтты.

Арай ЖҰМАШҚЫЗЫ

ТҰЛҒА ТАНУ – 

ғылымға жол

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде көрнекті ғалым 

К.Нұрпейісұлының 80 жылдығына арналған «Нұрпейіс оқулары» аясында 13 наурыз күні 

«Тұлға. Ғалым. Ұстаз» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 


С О Ң Ғ Ы   Б Е Т

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

12

№3 (126)


30 наурыз 

2015 жыл


Бағасы келiсiм бойынша. 

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №459

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакция ның 

көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш 

компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.

 «Қыздар университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп 

басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университеті

«Қыздар 

университеті» медиа 

орталығы

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

К.САРТБАЕВ – 

Қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы

Қ.МЫРЗАЛИМОВА – Жауапты хатшы

А.ҰЙҚАСБАЕВА – 

Ақпараттық саясат бөлімінің меңгерушісі

Тілшілер:

 Н.ЖҰМАҚҰЛОВА, 

 

Г.БЕКТАСОВА, А.ӨТЕЕВА

 А.КЕМЕЛБЕКОВА

Беттеуші: 

 Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi: 

Д.АБДИЛЬДИНОВ

Жетекші-Бас редактор – 

Д.СМАЙЫЛ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 279-38-05 

Газет «Қыздар университеті» газеті 

редакциясының компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

«Алматы-Болашақ» АҚ 

баспаханасында 

(С.Мұқанов көшесі, 223 В) басылды. 

Тел.: 8 (727) 378-42-00

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 

16.03.2012 ж. қайта тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. Кезекші редактор – Қарлыға ТЕЛМАН

Спорт 

шеберлерінің 

қатары толықты

Наурыз айының 10-13 күндері 

аралығында Тараз қаласында 

самбодан ерлер мен әйелдер 

арасында және әскери самбодан 

Қазақстан Республикасының 

чемпионаты өтті. Республиканың 

13 облысынан, Астана мен Алма-

ты және Байқоңыр қалаларынан 

жарысқа 9 салмақ дәрежесінде 

барлығы 398 спортшы қатысты.

Ж а р ы с т ы   Қ а з а қ с т а н   Р е с -

публикасының Мәдениет және 

спорт министірлігі Спорт және 

дене шынықтыру істері комитеті, 

Қазақстан Республикасының сам-

бо федерациясы, Жамбыл облы-

сы әкімдігінің дене шынықтыру 

және спорт басқармасы және Жам-

был облыстық самбо федерациясы 

ұйымдастырды.

Бәсекеде әйелдер арасында 

жалпы командалық есепте Жам-

был облысы І орынды иеленді. 

Жамбылдық балуан қыздар 46 ұпай 

олжалады. Одан кейінгі жүлделі 

орындарды Оңтүстік Қазақстан об-

лысы (42,5 ұпай) мен Астана қаласы 

(39 ұпай) бөлісті.

Чемпионатқа ҚазМемҚызПУ 

с т у д е н т т е р і   А л м а т ы   қ а л а с ы 

командасының құрамында қатысып, 

жүлделі орындарға қол жеткізді. 

«Дене шынықтыру және спорт» 

мамандығының 2 курс студенті Анар 

Құралбай 64 кг салмақ дәрежесінде 

сынға түсіп, 2-орыынды иеленді. 

Жеңіс тұғыры А.Құралбайға күміс 

алқаны сыйлап қана қоймай, 

Қазақстан Республикасының спорт 

шебері атағын берді.

Ал 60 кг салмақ дәрежесінде 

белдесуге шыққан 2-курс студенті 

Аққал Өтебек пен Мақпал Бей-

сембаева 3-орынға тұрақтады. 

Дене шынықтыру және валеология 

кафедрасының аға оқытушысы, 

қазақша күрестен спорт шебері 

Нұрлан Усбанов жаттықтыратын 

Қыздар университетінің спорт-

шылары чемпионаттың жемісті 

жеңісінен медаль тағып қана 

қоймай, Қазақстан Респуб ли-

касының құрама командасына 

мүшелікке қабылданды.


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2015
2015 -> Қазақ тарихының тамыры тереңде Мемлекеттік тілге жастар құрметі 2-бетте 6-бетте 7-бетте Асқақ
2015 -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
2015 -> Арынбаев ән арнаған әсем кеш
2015 -> Шәкіртақы иегерлері «Экспо –2017» жастар назарында
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Халық маркасына» дауыс береміз G38 – жастар жиыны
2015 -> Бағдарламасы 2-бетте 4-5-беттерде 8-бетте Көзілдірік тарихына көз жүгіртейік Қазақтың ұлтжандылығы
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады АҚШ-тан жеткен сүйінші Түркі әлемінің ғалымдары Алматыда бас
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Ғалым жолы – жастарға үлгі «Бекежан» «Қыз Жібектер» ортасында
2015 -> Ұлы дала қыздары Ұлттық
2015 -> КазГосЖенпу – один из старейших вузов Республики Казахстан, первое высшее учеб ное заведение для деву­ шек, осуществляет подготовку вы со ко квалифицированных кад ров по всем отраслям об­ щест венной жизни страны

жүктеу 0.49 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет