Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет13/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Ерік МАҚСҰТОВ,

Қазақстан теңіз академиясының студенті:

– Біз қаңтар айының соңында

Ро

Ро

тт

тт

ер

ер

да

да

мд

мд

ағ

ағ

ы 

ы 

те

те

ңі

ңі

з 

з 

бі

бі

лі

і

мі

м

 саласындағы 

ST

ST

C-

C-

Gr

Gr

ou

ouко

комп

мп

ан

ания

иясы

сы

ны

н

ң оқу кор пу-

сына бардық. Ол арада екі апта бойына 

Голлан дияның теңіз мәдениеті мен 

танысып, жат 

тығу оқуларынан өттік.

Автоматты қондырғыларда кемені 

жүргізуге  ма шық тан дық.  Одан  кейін  осы 

алған білімімізді сегіз ап

п

та

та

б

б

ой

йын

ына 

а 

аш

аш

ық

ы

 

теңізде тәжірибе жүз

үз

ін

ін

де

де с

с

ын

ын

ад

ад

ық

ықЭйндрахт кемесіндегі голланд теңізшілері 

және STC-Group нұсқаушыларымен 

Атлант мұхитын бетке алдық. Канар, 

Азов аралдарын, Францияны артқа

тастап, Роттердамға қайтып келдік. Бұл 

мен үшін өмірімнің ұмытылмайтын әрі ең 

қы

қы

зы

зы

қ 

қ 

сә

сә

тт

тт

ер

ер

і 

і 

де

де

п 

п

ой

ой

ла

а

ймын. Теңізші 

ма

ма

ма

манд

ндығ

ығын

ын

т

таң

аң

да

да

ға

ған

ныма еш өкін-

беймін.

Ағылшынның атақты ақы 

ны Байрон

«менің нағашым те 

ңізші болса да, мен 

мақтанбай мын»  деген екен. Осыдан-ақ 

аспанға қарсы таласып жатқ

қ

ан шексіз көкті ауыздықтаушы ақ шаға

а

лала

да

дай 

й 

муму

нд

ндир

ир

-дегілердікі қаншалықты

ы а


абы

бы

роойл

йл

ыы

д

да асқақ мамандық екенін ауызбен жеткізу 

мүмкін емес екенін анық аңғаруға болады. 

Ендеше, халықаралық деңгейдегі осындай 

элиталы кәсіп иесінің өз елімізде даярлануы, 

сө

с

з з 

жоқ, барлы

ы

қ мақтан мен қолдау-қо

қолп


лп

аш

ашқақа

и

ие

е.

Кәмшат САТИЕВА

ИГІ

 

ІССаны шектеулі, техникасы мен тех но-

логиясы заманына сай,  үлгісі аса талғам-

паздықпен жасалған, қызмет көрсету 

функциясы сәнді-салтанатты көк періштесін 

өз көзімізбен көргенде, сөз жоқ,   «қазақтың 

кішкентай еркесі» деп

п

ат

атал

ал

ыпып

к

кет

ет

кеке

н,

н,с

с

ұлұл

у-

у-лықты ерекше сүйет

ет

інін а

апа


п мы

мы

здзд

ың

ың ааты

ты-


жөнін беру дұрыс шешім дестік. Иә, «ұшқыр 

қыранды»  зауыттан тапсырысшының қа-

был дау шарасына қатысу үшін «Эйр Астана» 

авиакомпаниясының өкілдері Белла 

То

Т

рмышева меме

н Тілек Адрахимов бастаған 

бі

б

рқрқат

ат

арар

о

отата

нд

ндық

ық

жжур

ур

нана

листер Фран ция-

ның 

Т

Тулуза қаласына ұшып барған едік. Бұл қаладағы зауыт «Airbus» халықаралық 

концернінің орталығы болып табылады. 

Жалпы, зеңгір аспанды жаулағыш техника-

ны жасап шығаратын бірегей компанияның 

әлемнің әр түкпірінде 16

16

 зауау

ыт

ыты 

ы 

баба

р 

рек

ек

ененМәселен, осы ғасыр

ды

дың ң 

ин

инже

же

нене

р-

р-те

техн


ник

ик

--

тері ертегі құсап тамсана айтатын  таңғажа-

йып ұшағы – «Airbus» туындысының, әуе 

жүк техникасының қанаттары Ұлыбри-

таниядағы зауытта жасалынса, Испанияда 

оның теңдігін сақтайтын тігінінен орналасуы 

ти

тиіс


іс

с

ста

та

биб

ли

лиза

за

тото

рл

рлар

ар

ы,ы,

 сондай-ақ Герма-

ни

ни

ядяда

а

көкөлд

лд

енен

ең

ең ққ

ой

ойылыл

атын стабилиза-

торлары және жонындағы қалқанша бөлік-

тері


ә

ә

зізірл

рлен


ен

ед

еді.

і.

ҰҰ

ша

шқт

қт

ыңың

қ

қал

ал

айай

ж

жасалып

шыға


ға

ты

тыныны

н 

нта

таны


ны

ст

стыр

ыр

у у үш

үш

інін а

а

рнрн

ай

айы

ы цехқа


алып барған «Airbus» концернінің Шығыс

Еуропа және Орталық Азия бойынша

маркетинг  директоры Bruno Charveron мұ-

ның  барлығы 40 жылдық тәжірибенің,

55,6 мың қызметкердің, 300 әуе 

ком-


паниясы әріптестерінің, 7,7 мың тасымал-

да

данғнғ

ан

а азаматтық және әскери м

м

ақақ

са

сатт

ттағ


ағ

ы

ыұш

ұшақ


ақ

ты

тң және 12,7 мың алын

ын

ғаған

н та


ап

п-

сырыстың арқасы деп атап өтті. Таныстырукезегі зауыт техниктері арасында су алыбы

– акулаға теңелетін біз меншіктеген А320

маркасына да келіп тиді. Нақтырақ

айтқан


н

да

да, бұл  ұшақ А32

3

0-шарклеті дептаңб

бал


ал

ан

анад

ад

ы.ы

А

Ал

л

ағағ

ыл

ылшышы

н

нша

ша

дада

н 

н ала

ғанда


shark – акула, яғни ызғытып келе жатқан

акуланың жотасы дегенді білдіретін көрі-неді.

Bruno Charveron, Шығыс Еуропа және 

Орталық Азия бойынша маркетинг 

ди

ди

ре

р

кт

к

оры: 

Б

Бірнеше жыл бұрын Airb

us

us ә

ә

ле

ле

мд

мд

ег

ег

і 

і 

ең танымал лайнерді жетілдіру  туралы 

шешім қабылдады. Сөйтіп, инженерлер 

А320-шарклеттің қанатына жаңа реңк 

берді. Бейнелеп айтқанда, ұшақтың ұзын-

нан жатқан қанатының басы қайырылып 

тұрғ

ғ

ан

ан

с

сек

ек

іл

іл

ді

ді

ә

ә

се

се

р 

р

бе

бе

ре

реді

діӘр

Әр

ин

ин

е,

,

 бұл сән 

үшін

н

ж

ж

ас

ас

ал

ал

ды

ды

д

д

ес

ес

ең

еңіз

із

де

де

р,

р қ

қ

ат

ат

ел

ел

ес

ес

е

есіздер.

Әлгі қайырылған қанат ұшы  ұшақтың

аэродинамикалы

лы

қ 

қ мү

мүмк

мк

ін

ін

ді

ді

гі

гі

н 

н

ар

ар

тт

тт

ыр

ыр

ып

ып

ол

ол 

бұрынғысынан

н

2

2

00

00 ш

ш

ақ

ақ

ыр

ыр

ым

ымды

ды

а

арт

рт

ық

ық

 

игеріп, қосымша 450 келіден аса жүк пен 

жолаушыларды өзіне отырғыза алады. Ең 

бастысы, енгізілген жаңа өзгеріс отын 

шығынын ұқыпты жұмсауға мүмкіндік 

береді. Әуе отынының ұдайы қымбаттауы 

кезеңінде бұл тартымды жайт дегіміз келеді.

Ос

Ос

ы

ы  жа

жа

ғы

ғына

на

н 

н

ал

ал

ғанда, мұндай ұшақ әуе

е

 

ко

комп

мпан

ан

ия

ия

сы

сы

на

на

о

о

ты

нның  4 пайызын, яғни 

жылына  бірнеше мыңдаған долларды 

үнемдеуге көмектеседі.Сондай-ақ бұл 

ауаға жылына 1 мың тоннадан астам 

көмірқышқыл газының кем шығары-

латындығын білді

ді

ре

р

ді

ді

.  Ең алғашқы

қы

 А320 

ұшағын тап

сы

сыры

рысш

сш

ы

ы

20

20

12

2

ж

жыл

ыл

ы 

ы 

меншіктеді.

Бұл – халықаралық ірі концерн, Airbus-

тың бас кеңсесінде болған бірінші күнімізге 

қатыстысы.

Екінші күні ұшақтардың жасалуын өз 

кө

кзі

зі

мімі

зб

збен

ен

 көр

ө

уге бардық. Зауыт 

а

айма

мағы


ғыны

ның


ң 

іш

шім

ім

ен автобуспен жүрдік.Сөйтсек, Тулузадағы «Airbus» зауыты 700

гектар алапты алып жатыр екен. Жаяу 

аралап шығу мүмкін емес. Цех ішімен 

танысуға арналған арнайы жолақ бар.

Одан аспау керек әрі өзіңмен бірге тамақ, 

сусын алып жүр

р

уг

уге

е қа


қа

та

таң 

ң 

тыты

йы

йым

м

саса

лы

лына

на

дыды

.«Өйткені тазал

лық


ық п

пен


ен т

т

әрәрті

ті

пп

мамаши

шина


на 

құрастыру қауіпсіздігінің басты кепілі» деп 

түсіндірді жанымыздағы з

ау

ауыт

ыт

өөк

кілд


лд

ер

ері.

і.

Анадайдан құрастырырыл

ылып


ы

ж

жат

ат

қақа

н

әлемдегі ең ірі жолаушылар тасымалдаушы А380 ұшағын көзіміз шалды. 276 тоннаны 

құрайтын алыптың бортында жүрген 

 

адамдарды  байқадық. Сөйтсек, А380ұшағы 4 млн бөлшектен құралады екен

оның басым бөлігі қолмен орнатылатын 

кө

кө

рірі

не

неді

діОд

Одан


ан

к

кей

ей

інін

т

тапап

сы

сыры

ры

с жиі берілетін А3

А330


30

ж

жән

ән

ее А3

А320


20 м

м

арарка

ка

сысы

нд

ндағы лайнерлер үлкен жұмыс процесінен өтіп жатты. Ақыры 

басты мақсатымыз – 148 жолаушыны 

тасымалдауға арналған А320 ұшағын 

даярлаушы цехқа да келіп жеттік. Ұшақтың 

қайырылған қанаты сырттан 

 

қақа

ра

рапайым да 

кішкентай  болып көрінг

г

ен

енім

імен


ен

,

,жа

жа

ныны

на

н 

келгенде, шарклеттің нақты ұзындығы 

2,4

метр, ал салмағы 1 центнерден астамекенін түсіндік. Мұнда сауыт-сайманмен 

жарақтанғандар, негізінен, жастар екені  байқалып тұр. «Airbus концерні аясында 14 

жа

жа

ст

стан

ан

 

бас

ас

та

та

п 

п 

жа

ж

сө

с

спірімдерді 

қа

қабы

бы

лд

лдай

ай

ты

ты

н 

н

бі

бірн

рн

еш

еш

е 

е

ме

ме

кт

кт

еп бар. Ондағы 

жалпыға ортақ білім беру  курсын 

тәмамдағандар  ұшақтың не екенін, оның 

қандай  бөлшектерден, жабдықтардан 

тұратынын нақты біледі, ал одан кейін 

оларға арнайы авиациялық білім алу 

оңайға соғады. Мысал

л

ы,

ы, ө

ө

тк

ткен

ен

ж

ж

ыл

ыл

ы 

концерн шамамен 2 мы

ы

ң

ң

жа

жа

с 

с

ма

мама

ма

нд

нды 

жұмысқа алды. Бір сөзбен айтқанда, 

Өткен апта соңында 

Елбасының та

а

пс

пс

ыр

ыр

масы 

бойынша те

е

ңі

ңі

зд

зд

ег

егі 

і мұ

мұ

на

на

й-

й-га

газ 

з 

кен алаңдарын игеру және 

қазақстандықтарды 

жұмыспен қамту мақсатында 

іргетасын қалаған еліміздегі 

тұңғыш Қазақстан теңіз 

ак

ак

ад

ад

ем

емия

иясы

сыны

ны

ң ресми ашылу 

салтанаты 

б

болды. 

Алматыдағы Қазақ-Британ 

техникалық университеті 

аясындағы халықаралық 

деңгейдегі теңізшілерді 

даярлаушы 

ат

ат

ал

ал

ға

ға

н

н

ак

ак

ад

ад

ем

ем

ия

ия

 

«Теңізшевр

ой

ойл»

л»

Ж

Ж

ШС

ШС

нің

ің 

қаржылық қолдауымен 

құрылған екен. Бастысы, бұл 

елімізде ірі кәсіпорындар 

шеңберінде білім берудің 

ду

ду

ал

ал

ьд

ьд

ық

ық

ж

ж

үй

үй

ес

е

ін 

қа

қалы

лыпт

птас

ас

ты

тыру

ру

 үрдісінің бастау 

алғанын білдіреді.

«А

А

х,

С

Самара городок», 

«Кестелі орамал» әндерін 

құлағымыз шалғанда бірден 

еліміздің біртуар жарық 

жұлдызы – Роза апамыз еске 

түседі. Енді ә

уе

уеле

ле

тк

ткен

ен

ә

ә

ні

ні 

секілді көкт

те

е 

қа

қалы

лы

қт

қт

ап

апсо

соңғ

ңғ

ы 

ы

нотасында жер бауырлай 

қонған А320 Airbus ұшағын

көзге ұшыратқанда да 

отандастарымызға осы ой 

ор

р

ал

л

ат

а

ын болуы

у

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет