Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет10/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

Әділжан МҰШРАПИЛОВМедеу 

аудандық әкімдігінің жергілікті өзін-өзі 

басқару комитетінің төрағасы:

– Халқымыз «елдің болашағы 

жастар

р

ды

д

ң қолында» деп бекерге 

ай

айтп

тп

ай

ай

ды

ды

.

 

Бі

Бі

з 

з

ра

ра

сы

сы

ме

ме

н-

н-ақ

ақ ө

өск

ск

ел

е

ең 

ұрпақтың сан

а-се

і

зі

і

мі

небі

бі

і

лі

і

міне және 

заманауи талаптарға сай жан-жақты 

біліктілігіне қарап, елдің болашағы 

үшін аса бір алаңдаушылық таныта 

бермейміз. Себебі қазіргі заманның 

жа

жа

стары мектеп қабырғасына

на

н-

н-

ақ

ақ

 

№56 гимназияның түлектеріне зор үмітпен 

қарайтындықтарын жасырмады. Қала 

бойынша ең жоғарғы көрсе

е

тк

тіш

ш

і барр

оқу 


ордаларының бірі де 

бі

біре

реге


ге

йі

йіб

б

олол

уғ

уға 

ұмтылған ұжым биыл да тек «100» балдан 

төмен алмаймыз деп отыр.

Қарлығаш ӘБДІМАНАПОВА, Алматы 

қалалық білім басқармасының бас 

мама

м

ны:

Ал

Алты

ты

б

бір

ір

де

де

й 

й 

«А

«А

лт

лт

ын

ы

 белгіден» 

үміт

і

ке

і

рі

 б

ар, кі

і

лең 

б

бест

і

ікпен оқитын 

білімді де ұшқыр ойлы түлектерін 

түлетіп отырған № 56 гимназияға 

артар үмітіміз, расында да, өте зор. 

Жастардың ҰБТ-да жоғары балл алуы 

тек оқушының немесе 

е 

ат

ат

а-

а-

ан

ан

а 

а

ме

ме

н 

н 

мектеп ұжымының мәрт

ртеб

ебес

ес

і 

і

ем

емес

есбұл – Білім басқармасының, әкімдік-

тің, қаланың, бүкіл мемлекеттің 

мәр те бесі.  Сондықтан  кез  келген 

түлектің 125 балдан төмен алмауына 

ті

ті

ле

ле

кт

кт

ес

ес

пі

п

з.

з.

 

болу күнделікті өмірде кездесетін қиы

иыншы--

лық тарды жеңудің бір жолы екен.. Ерке к--тер ді еркек қана түсінеді деп ойлай

айтындар


р 

р

көк

бі

бне осындай ж

ж

олды таңдайтынн көрінеді. 

.

МыМы

са

салы

лы

,,

ж

жетіті

мд

мдер

ер

үү

йі

йінене

 барссаңыз, үп--

үлкен ұлдар кішкентай ұл бала

алармен құ--

шақ тасып, бір-бір төсекте ж

жатады. Тәр--

биеші лердің 

ойынша,


осылайша, 

,

бауыр ма шыл дықты  қалыптаастыруға бола--

ды-мыс. Кейін бірнеше жы

ыл өткенде бар--

саң, солардың барлығы  

қы

қыз


зтек

ек

е е 

бо

болы

лы

п п

шық  қанын көресің. Олай

й

б

бол

олса


са, 

ме

мемл

мл

екек

ет

ет 

т

ең алдымен осындай мәәселелерді зерттеп, 

,

зерделеп, проблеманыңың түп тамыры қайда 

а

жат қандығын,  қайданн шығатынын білген--

нен кейін ғана бір жын

ыныстыларды жазала--

сын. Әйтпесе мемлек

екет тарапынан бір жы--

ны

нс 

с

тылықтың алдлд

ы

ын алу үшін ешбір шара а

қо

қолғлғ

а 

а алал

ын

ынба

б

стстан

ан,

б

,бә

бәрірі

н 

н бі

бі

рдрд

ей қылмыскер

р 

р

деуі

не б


б

олмайд


й

ы.

ы. О

нсыз да мына қоғамда 

а

еркек дағдарыссы бар. Қазіргі ең мықты ы

еркек, ол – әйе

ел. Әйел билеген заманда 

а

еркек тің рөлі әәлсіреп барады. Сондықтан, 

,

менің ойымшша, бұл мәселені шешудің екі і

жолы ғана бар: біріншіде

ден,

н, ә


әле

леум


ум

ет

етті

ті

кк 

к

жағ д айды, , екіншіден, еб

б

ін

н

ден, ерк

рк

екек

м

мәр

әр

тете

бе

бесісі

кө теру  қаж

жет. Жазалау – тығырықтан шы--

лау – тығырықтан шы

ға рар  жол

ол емес.  ...Негізінен, ғылыми дәлелденген пәлсапа бойынша: адамның

өзгелерге жақсылық істеп, қоғамға пайдасы тиюі үшін кез келген 

мемлекеттің адами капиталы берік, ұлттық қауіпсіздігі мығым, 

халқының мемлекет дамуына деген сенімі нық болуы қажет. Бұған 

қо

қо

са

са

, адам капиталын құр

р

у 

у 

үш

үш

ін

ін

м

м

ат

ат

ер

ер

иа

иа

лд

лд

ық

ық

қ

қ

ар

ар

ажат жеткіліксіз, 

ол үшін капиталды иеленуші

і

ні

і

ң ең

б

бе

і

гі, соныме

н 

қатар отбасы мен 

қоғамның рухани және мәдени салымдары қажет. 

Жалпы, қазірде әлемдік ғалымдар

адам капиталын дамыту турасында әр

қилы иде


де

ял

яар

а

дыд

  орт


р

аға 


а 

салу


у

да

д. Тіпті

қайсыб


б

ір

ірс

с

арар

ап

апшы

шы

лала

рд

рдың

ың

пп

ай

айымым

да

дауы

уы

нша,кез келген мемлекетте адам капиталы 60

пайыздық межеге жетуі үшін қоғам өзінің

мүгедектеріне дейін мәпелеп, жарымжан

жандарының да қоғамнан ойып тұрып

ор

о

ын алуына жағдай жасалуы керек. Не

Не

гігізі

зі

нен

н, бірқатар елдердің

а

а

дадами

ми

факторға мән беруіне қатысты сөз етерболсақ, тәжірибе көрсеткендей кемтар

адамдардың ой-қабілетін шыңдауда

олардың  бала күнінен бастап танымдық

қасиетін көре білу керек. Қабілеттің дамуы

үшін дұрыс бағыт, мақсат анық көрсетілуі

керек.


С

Сон


он

ды

дықт

қт

анан

к

кем

емта


тар

р 

бабала

ла

лалард

р

ыңқабілеті

і

н дамытуда дұрысб

бағыт


б

беру


маңызды. Жетістікке қол жеткізу үшін,

әсіресе  белсенді емес, өз-өзіне сенімсіз,

дамуы бұзылған балалармен дамыту әдіс-

тәсілдерін тереңдете жүргізген абзал.

Кө

Көрк


рк

ем

ем шығармашылық қызм

м

ететте

те

  

же

жеті

тіст


ст

ік

іккеке жету жағдайында эстетик

ик

алал

ық

ыққимыл-қозғалыстардың әсері мол. Педагог

үшін бала жұмысына қанағаттана ма, жоқ

па, деген сауалдың маңызы бар. Оқушыға

берілген тапсырма тек қызықты ғана емес,

оқушын

ың

ыңж

ж

асас

е

ере

ре

кшкш

ел

еліг

іг

інін

е

еса

са

йй

бо

олуы

керек.


О

О

лл

өз

өзж

ж

ұмұм

ыс

ысыын

ан

анж

ж

ақақ

сы

сын

н

әтәт

иже


көруі тиіс. Бала қорқынышты, өз-өзіне

деген сенімсіздікті жеңгенде ғана жетістікке

қол жеткізеді. Үлкендер балаға жаңа

қызмет, жаңа  тапсырманы  орындауда

кө

к

мектеседд

і. Педагогтың көмегі балан

н

ың

ыңөз

өз

інн

е

е сесе

ні

нмін, мүмкіндігі мен 

кү

күші

ш

нн

арттыруы керек. Оның осы тапсырманы

орындай алатынына сенімін арттырады. 

Жетістікке жетуге көрсетілетін көмек ашық

және жасырын түр

де

деб

б

оло

ад

ды. Мәсел

ел

ен, ,

ашық көмекте о

ны

ның 


ң 

құ

құрыры

лы

лымы

мы т


тур

ур

алалы 

ы 

айтылуы мүмкін. «Қане, мынаны біргежасайық», «жасай алмасақ тағы көреміз» 

міне, жасырын көмек осы негізде іске 

асырылады. 

 Абзалын


ы

да, баланың дамуы үлкендер 

та

та

рарапы

пына


нан 

н 

үлүлке

ке

нн

на

назарды қажет етеді. 

Баланың дайындалуына психологиялық 

жағдай жасаудың жаңа шығармашылықты

бастауда қолдаудың маңызы зор. Баланың 

шығармашылық қадамы жайлы жақсы

пікір қалыптастырып, қиындықта қолдау 

көрсету керек. Үлкендер 

р

баламен қарыр

м-

қатынаста өздерірі

ні

нің ң 

же

жеке

ке

ққ

ас

асие

етт


тт

ер

ерін

ін

 көрсетуден қорықпауы керек. 

Б

Бұл оның өзін бағалауға, өзін тануға көмектеседі. 

Сонымен қатар әр адамның қабілеті мен 

талғамына қарай сыйлау қажет екенін 

балаға үйретіп отыру керек. 

Жа

Жа

лпп

ы,

ы,ж

ж

оғоғ

ар

арыд

ыд

а сөз еткеніміздей, бі

бізд


здің

ің

 қоғоғ

ам

ама

а

қықы

л-

лой

ой

ыы кемтар жанды адам 

капиталы деп тануы,  мүмкіндігі шектеулі

жандардың өзін қоғамның бір өкілі санауы 

керек. Бұл – біздің мемлекетімізде әрбір 

қоғам өкілінің сол қоғамнан ойып тұрып 

орын алуына ықпал 

ет

ет

етет

ін

інө

ө

зезе

кт

кті

і

жажа

йт

йт 

 Жандос САЙЛАУБАЕВ,Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

Магистратура және РһД 

до

д

ктарантура институты

«Д

«Деф

еф

ек

екто

толо

ло

ги

я» мамандығының 

1-курс магистранты

БА

СТАМА

З

ІЗ

ЛЗ

АЛАЛ

А

Бір топ ерікті Ақтөбенің көркеюіне өз үлестерін қоспақшы.Қараусыз жатқан саябақты қоқыстан тазартып, субұрқақ пен 

мәдени шаралар өткізуге арналған сахна орнатпақ. Барлық 

жұ

жұ

мы

мы

сты тегін атқарып жа

жа

ты

ты

р.

р.

Д

Д

ем

ем

еу

еу

ші

ші

ле

ле

рд

рд

і

і

де

де

ө

ө

зд

з

ері іздеп 

тапқ

ан

.

Соңғы екі тәулік ішінде Алматы мен оңтүстіктегі басқа да 

өңірлерде жер сілкінісі бірнеше рет сезілді. Зілзала ошақтары 

оңтүстік астананың іргесінен, Қырғызстан аумағынан және 

Тәжікстаннан анықталды.

Маусымдық сенбілік кезінде тазар-

тылатын, артынша  ұмыт қалатын мұндай 

орындар қалада көп дейді бастамашы топ. 

Олқылықтың о

о

рнын толтырур

ды өздерінен 

бастад

ы.

ы. 

Ерікті


і

лер 110 сотық жерді

і

адам таны-мастай етіп өзгертпекші. Әрбір саябақта 

мәдени шаралар өткізетін сахна болуы тиіс 

дейді жастар. Келушілер кең тыныстап, 

демалуы үшін субұрқақ орнатып, орын-

ды

ды

қтқт

ар

арды

ды

  ауыстыруды жоспарлап от

отыр


ыр

.

.Ау

Аума


мақт

қт

ыы кө

көгалдандыру жағын да еске

керг

рг

енен. 

Саябаққа жаңғақ тұқымдас ағаштар оты р-

ғызылады.

– «Алақай» қуыршақ театры – мәдени 

шаралар жиі өтетін орын ғой. Алаңқай дәл 

сол театрдың артында тұр. Адам қарасы

көп жинала бермейтін жерді  болашақта 

көпшілік  бас қосып

,

,

тынын

стайтын жерге

айналдырғымыз ке

ке

лелед

ді

,,де

де

йдйд

і

ере

ік

ікті

ті

леле

р-

р-дің бірі Динара Әлиева. 

Жастардың қолға алған бұл ісін жер-

гілікті атқарушы  билік те қолдап отыр. 

Субұрқаққа құбыр жүргізіп беруді қолға 

алып отыр олар. Жөндеу жұмыстары мау-

сы

сым

м

ныны

ң 

ң ор

ор

тата

сы

сынд

нд

аа

ая

ақталады. Ал жаңа 

са

саяб

ябақ


ақты

ты

жж

ас

астата

р

р «Б«Б

ейбітшілік», – деп 

атауды ұйғарыпты. 

Ақбаян БОЛАТБЕКҚЫЗЫ,

 

 

         Ақтөбе

Сейсмо


мо

ло

логт

г

ардың мәліметінше, кеше жергіл

ік

кті

ті у


у

ақ

ақыт

ыт

005.

5.

4040

 ш

амам

ас

асын

ын

дада

А

Алм

лм

аты өңірінде 4

4

,9 магнитудалы жер сілкінісі сезілді. Оның эпицентрі Алматы қаласынан 

оңтүстік-батысқа қарай 342 шақырымда, 

10 шақырым тереңдікте анықталды. Бұдан 

бір күн бұрын Алматыда MSK-64 шкаласы 

бо

бойы


йы

нш

нша 

а2

балдық сілкініс байқалды

ыМаМа

-

-ма

нд

ндарар

оның елеулі әсері болмаға

ғаны

нын


айта 

ды. Зілзала ошағының оңтүстік 

астана 

дан алыста емес, 11 шақырым жерде екені белгілі болды. Арада бірнеше 

сағат өткенде Шымкент, Тараз қалаларын-

да MSK-6

-6шк

шкал

ал

асас

ы 

ыбо

бо

йыйы

нш

нша

а

3-3-

4

4ба

б

лдл

ық 


жер сілкінісі тіркелді

.

.Се

С

йсй

мологиялық

қ

 ба-


қылаулар сілкініс 

эп

эпиц

ицен


ентр

трі 


і 

Тә

Тәжіжі

кс

кта

тан


н

Ре

Рес-

с-

пуб ликасы  аумағында бб

олғанын анықта-

ды. ҚР Төтен ше жағдайлар министрлігі

мамандарының хабарлауынша,  болжау 

комиссияларының мәліметінше, мамыр-

дың 29-ына дейінгі аралықта Алматы 

өң

өң

ірір

ін

індеде

қ

қуа

уа

тттты

ы

жежер

р

сіл кінісі  болмайды. Ай

Ай

та кетт

ей

ейік, өт

өтке


кен аптада Камчат ка түбегі

маңында  болған жер сілкі нісінің дүмпуі

Ресей мен Қазақстанның түгел ге жуық 

аумағында байқалған еді.Бо

Бо

ла

ла

тб

тб

ек

ек

 МҰ

МҰ

ХТ

ХТ

АР

АР

ОВ

ОВ

25 мамыр күні Алматы

қаласындағы Қ.И.Сәтбаев 

атындағы №5

5

6

6

гимназия-

да соңғы

қ

қоң

оң

ыр

ыр

ау

ау

с

сал

ал

та

та

-

-

наты өтті. Мектеп 

түлектерін түлетіп, шә кірт -

тері мен  қимай қоштасқан 

алтын ұяның ұстаздары 

ме

ме

н 

н 

оқ

оқ

уш

уш

ыл

ыл

ар

а

ы биылғы 

ме

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет