Редакция ал қжүктеу 1.62 Mb.
Pdf просмотр
бет4/16
Дата09.01.2017
өлшемі1.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 

КІРМЕ СӨЗ 

Кірме сөздердің көркем аудармалардағы 

қолданысын, оларды жазушы қауым мен 

аудармашылардың қалай игеріп жүргенін 

анықтау да аударма тілін зерттеушілер тара-

пынан атқарылуға тиісті жұмыстардың бірі. 

Кейінгі жылдары жасалған аудармаларда 

зауыт, кәстөм, нөмір, пойыз, пошта, рөл, 

шенеунік тәрізді көптеген атаулар біркелкі 

жазыла бастапты. Бұл, бір жағынан, осы 

атаулардың қазақ тілінің орфографиялық 

сөздігінің кейінгі басылымдарында осылай 

жазылғандықтан болса, екінші жағынан, 

сол сөздікке өзгерістер енгізілуіне көркем 

шығармалар мен мерзімді баспасөз беттерінде 

кірме сөздердің тілімізге икемделіп жазылуы 

себеп болды. Мұны «тіл мамандарының кірме 

сөздерді қазақтың айту мәнеріне икемдеп 

жазу бастамасы» деуден гөрі олардың «жа-

зушылар мен журналистер осылай жазып, 

көпшілік жаппай қолдана бастаған атауларды 

сөздікке енгізіп, лексикографиялық тұрғыдан 

заңдастыруы» дегеніміз әділетті болар деп 

санаймыз.  

Тағы бір назар аудартатын мәселе көптеген 

кірме атауларды қаламгерлер мен көркем 

аударма жасаушылар әркелкі жазып жүр. 

Мәселен, орыс тіліндегі бір ғана «тарелка»  

сөзі  «тәрелке»  (Джон Голсуорси. Девондық 

адам. 171-б. Аударған Дидахмет Әшімханұлы), 

«тарелке» (Генрих Белль. Иесіз үй. 111, 376-

б.  Aударған Темірхан Медетбек),  «тәлеңке» 

(Мигель Астуриас. Көрдегілердің көздері. 181-

б. Аударған Бекболат Әдетов) болып үш түрлі 

жазылған. Осы қатарға: 

жұрнал//жорнал,

кастрөл//кәстрөл//кәстірөл, 

кәйіп//кәйф,

кәрәсін//кірәсін//керәсін, 

кәрзеңке//кәрзіңке,

күрте//күртке//күрткі,

күріжке//күрішке/күрешке//крүшке, 

минөт//мійнүт//мүйнет, 

пенжек//пенжаг//пенжақ, 

пірказшік//піркәзшік, 

резеңке//резіңке//рәзіңке, 

рөмке//рүмке//рюмке, 

секөнт//секүнт//секөнд, 

сөмке//сүмке//сөмкі, 

стақан//ыстақан, 

станса//стансы//ыстанса,  

шөтке//шөткі//щөткі  сияқты көптеген 

атауларды қосуға болады. Мұны «ұсақ-түйек 

мәселе» деп қарауға болмайды. Тіліміздегі 

қолданысы орныққан басқа сөздер сынды 

кірме сөздерді сан құбылтпай, біркелкі жазуға 

қол жеткізуге тиіспіз. 

Тәуелсіздік жылдары ертеректе аударылған 

көптеген көркем шығармалар қайта басылды. 

Ол аудармалар жасалған кеңестік кезеңде 

баламасы болмағандықтан, көптеген сөз орыс 

тіліндегі қалпында қолданылатын еді. 90-жыл-

дардан бергі уақытта олардың көпшілігі 

сәтті аударылып, қазақ тіліндегі баламалары 

тілімізде орныға бастады. Соған қарамастан 

аударма әдебиеттердің бірқатары еш өзгеріссіз 

60-80-жылдардағы қалпында қайта басы-

лып жүр. Бір ғана аудармадан мысал келтіре 

кетелік. Айталық, орыс тілінен Бекмырза 


№ 2 ( 2 0 1 6 )

№ 2 ( 2 0 1 6 )

26

27

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ!АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ!

Баймаханов аударған Эдгар Поның  «Асқар 

таулар аңызы» деген атпен қайта басылған 

новеллаларында (Астана, 2011. -344-б.) герб, 

документ, октябрь, подвал, пристань, прин-

цип, творчество, текст, юбка сияқты көптеген 

атаулар кездеседі. Бүгінгі қазақ қауымы 

бұл атаулардың орнын басқан елтаңба, 

құжат, қазан, жертөле, кемежай, қағидат, 

шығармашылық, мәтін, белдемше сияқты ба-

ламаларын жаппай қолданып жүргенін ескер-

сек, «көркем аудармаға да тіліміздің қазіргі 

даму деңгейі тұрғысынан қарағанымыз  жөн 

шығар» деген тұжырымға келіп тіреле береміз. 

Кеңестік кезеңмен салыстырғанда, лексикалық 

қорымыз көп өзгеріске ұшырады. Жүздеген 

жаңа атау әдеби тіл қорына еніп, жалпы 

қолданысқа көшті. Олар мектеп оқулықтары 

мен түрлі сөздіктерге де енді. Баспасөз 

беттерінде, жазушыларымыздың көркем 

шығармаларында да кеңінен қолданылады. 

Мәселен, отбасы, ұжым, құжат, ұшақ, хаттама 

сияқты жүздеген атауды сол қатарға жатқызуға 

болады. Кейінгі жиырма бес жылда туылып, 

тілі шығып, мектепке барған буынның санасы-

на бұл атаулар әбден сіңді. 

Қазіргі уақытта баспа бетін көріп 

жатқан әдебиеттер бүгінгі оқырманға, 

қазақ әдеби тілінің осы кезеңдегі норма-

ларын, қолданыстағы лексикалық қорды 

тұтынатын қауымға арналып шығарылып 

отыр. Сондықтан «өткен ғасырдың басынан 

бастап 80-жылдардың аяғына дейінгі мерзімде 

аударылған прозалық шығармалардағы 

кірме атаулардың көпшілігін олардың қазіргі 

тілімізде қолданылып жүрген баламалары-

мен алмастырып басқан орынды» деп санай-

мыз. «Мәтіннің жалпы мазмұнына, сөйлем 

құрылысы мен стиліне еш нұқсан келтірмейтін 

бірнеше сөзді тіліміздің қазіргі нормасына 

сәйкестендіргеннен аударма авторларының 

құқығы бұзылады» деуге болмас. Ең 

дұрысы – бұл істі аудармашылардың өздері, 

дүниеден өткен авторлардың мұрагерлері, 

құқығын иеленушілер мен баспагерлер іске 

асырғаны абзал. Ал кейінгі ширек ғасыр 

ішінде тіліміздің лексикалық қорында болған 

өзгерістерді елемей, ХХ ғасырдың алпысын-

шы, жетпісінші жылдарының мәтінін ХХІ 

ғасырдың жиырмасыншы жылдарына қарай 

аяқ басқан оқырманға өзгеріссіз ұсыну – 

олардың сұранысын, тіліміздің қазіргі жайын 

ескермеу болып шығады. Мәселен, қазақша 

ай аттары мен  демеуші, отбасы,  тапсырыс

тұғырнама, хатшы сөздерін Мемтерминком 

1990 жылы, ал әмбебап, ғарышкер, делдал, 

достастық, жекешелендіру, жәрдемақы, 

зейнетақы, зейнеткер, кеден, кеңес, күнтізбе, 

қаржы, өркениет, сұхбат, ұшақ, тікұшақ, 

тіркелім, хаттама, ымыра, іссапар атауларын 

1992 жылы ресми бекітіп, қолданысқа ұсынды. 

Содан бергі уақыттағы жиырма бес жыл 

мерзімде «бұл атаулар бірізді қолданылып, 

жұртшылық санасына әбден сіңді» десек бола-

ды. Осы кезеңде туған ұрпақ олардың бұрын 

басқаша аталғанын біле де бермейді. Енде-

ше, ескі мәтінді сол қалпында жаңа ұрпаққа 

ұсынғанымыз жөн болмайды. Ал тілдің 

лексикалық қорының даму ерекшелігін, қазақ 

тілінің кеңестік кезеңге тән сипатын білгісі 

келгендер, зерттеушілер аудармалардың сол 

жылдары жарық көрген басылымдарын қарап, 

кейінгі басылыммен салыстыруға мүмкіндігі 

бар. 


Кеңестік кезеңде туыстас өзбек, қырғыз 

бен Еуропа тілдерінен тікелей тәржімеленген 

бірді-екілі шығармаларды айтпағанда, әлем 

әдебиеті бізге негізінен орыс тілінен ауда-

рылса, қазір ағылшын, неміс, қытай, түрік, 

жапон, араб және басқа да шет тілдерінен 

қазақшаға төте аударылған шығармалар саны 

біртіндеп өсіп келеді. Бізде әзірге шығыс пен 

батыс тілдерін жетік меңгерген тәжірибелі 

аудармашылар өте аз болғанымен, делдал тілге 

жүгінбей, түпнұсқа тілден тікелей аудару – өте 

маңызды да құптарлық үрдіс. Бұл – аударма 

ісіндегі жаңа кезеңнің басы. Шет тілдерін 

меңгергендер саны жыл санап артып отыр. 

Солардың арасынан білікті аудармашылар 

қауымы өсіп шығып, әлем тілдерінен төте 

аудару кең өріс алып жатса, аударма ісі жаңа 

деңгейге көтерілеріне күмән жоқ. Қазақ 

қауымының аударманы негізінен «орыс тілінен 

немесе орыс тіліне аудару»  деген түсініктен 

арылуының мәні зор.  

Төте аударма барысында түпнұсқа тілдегі 

сөздің мағынасын бұрмаламай аудару, сөз жа-

сау мүмкіндігі де мол болуымен қатар, тілдер 

арасындағы сөз алмасу үдерісі де өзара тікелей 

жүзеге асады. Мәселен, Дүкен Мәсімханұлы 

қытай тілінен аударған Лу Шүннің повесть, 

әңгімелерінде (Астана, 2009. -344 б.) дүй 

(304), жыңмома (393), гой-жүй (400) сияқты 

бірқатар сөздер кездеседі. Қытай қазақтары 

үшін бізде қолданылатын орыс сөздерінің 

көпшілігі қаншалықты жат болса, бұл сөздер 

де әзірге біз үшін сондай жат. Шет тілдерінен 

төте аудару көлемі артқан сайын аударма 

мәтінмен бірге келетін мұндай кірме сөздер 

қатары да арта түсері анық.  КӨРКЕМ АУДАРМА ЖӘНЕ 

КӨНЕ СӨЗ 

Көркем аудармаларда көнерген сөздердің 

көмескі тартқан мағыналарын қайта жаңғырту 

мен ұмыт бола бастаған ұғым белгілерін 

белсендіріп, ескі сөзге жаңа мағына үстеп 

қолдану деректері жиі болмаса да, ұшырасып 

отырады. Ескі сөз – жаңа сөздің қазығы. Ескі 

сөз негізінде жаңа сөздердің туындауы, тарих 

көші барысында ғасырлар қойнауында қалып 

қойған сөздердің жаңа заман ұғымдарының 

атауларына айналуы – тіл дамуында болып 

жататын табиғи үдеріс. Көнерген сөздер жазба 

ескерткіштер мен көне жыр-дастандарда, 

тарихи романдарда бастапқы мағынасында 

жұмсалса, көркем аудармаларда көбінесе 

олардың мағыналары кеңейіп-тарылып, жаңа, 

қосымша мағына үстеп қолданылады. 

Белгілі аудармашы Әбілмәжін Жұмабаев  

Проспер Мерименің «Қиямет түні» (Астана, 

2011. – 456 б.) романын аударғанда, «Жасақ 

тарап кетті» деп кейінгі жылдары «отряд»  

орнына  жұмсалып жүрген «жасақ» сөзін 

қолданса, «аймақ, өлке, өңір» мағынасын 

білдірген «уәлаят»  сөзін «провинция» сөзінің 

баламасы ретінде алыпты. Осындағы бұрын 

әскери атау ретінде ғана белгілі «жасақ» сөзі 

кейінгі жылдары «құрылыс жасақтары», «сту-

дент жасақтары»  тіркестерінің құрамында да 

қолданылатын болды. Бұл – сөз мағынасының 

кеңейгенін, өзгеріске ұшырағанын көрсетеді. 

«Жанына жасауылдарын ертіп алған 

урядник жалма-жан ауылға жетіп келді. 

Армянша түсінетін жасауылдың бірі – 

Тадевостың әлгі сөзін аударып берді» (100-б.) 

деген сөйлемдерінде армян жазушысының 

повесін аударған Зейтін Ақышев пен Не-

мат Келімбетов «жасауыл» сөзін «пристав» 

баламасы ретінде орынды қолданған (Леонид 

Гурунц. Шіркін біздің Шушикент.  –Алма-

ты, 1977). Осы үлгімен жасалған «айдауыл», 

«торуыл» мен «қоруыл» сынды қазақтың көне 

әскери атаулары Б.Әдетов аудармаларында да 

кездеседі. Ол «капитан Каркамо и два сопро-

вождающих их солдата сразу же будто упали 

в колодец густого, знойного и тревожного 

мрака» деген сөйлемді «...Капитан Карка-

мо және айдауыл екі солдат бірден-ақ көзге 

түртсе көргісіз, әрі қапырық, әрі үрейлі түнек 

құдығына түсіп кеткендей болды» (392-б.); 

ал «Священника угнетали горькие мысли – 

его везут под конвоем» деген сөйлемді «Өзін 

айдауылмен алып келе жатқанына священ-

ник қатты күйінішті» (405-б.) деп аударады. 

«Айдауылды» бірінші сөйлемдегі «сопрово-

ждающий» екінші сөйлемдегі «конвойный» 

сөзінің баламасы ретінде  алған. «Айдауылды» 

1998 жылы Терминком «конвойный»  әскери 

терминінің баламасы ретінде ресми бекіткен 

еді.  Бұл – бекітілген терминнің әскери 

салада ғана емес, көркем шығармаларда 

да қолданылып жүргенін көрсетеді. Осы 

шығармада аудармашы «Конная полиция 

вдоль дороги, облавы, засады, пыль, пули, а 

Селестино Монтес – там, где только покойни-

кам место» деген сөйлемді «Жол бойы толған 

атты полиция, айнала – торуыл мен қоруыл, 

бұрқыраған шаң, атылған оқ, ал Селестино 

Монтес тек өлгендер жай табатын мекенге 

кіріп, жан сақтады» (193-б.) 

деп аударады (Мигель Астуриас. 

Көрдегілердің көздері. –Астана, 2005). Осы 

сөйлемдегі «торуыл» мен «қоруыл»  атаула-

ры «засада»,  «облава» сөздерінің баламасы 

ретінде орынды қолданылған. Мұндай көне 

атаулар қазіргі әскери терминологиямызды 

байытумен қатар оған жүйелілік сипат та 

береді.

Аудармашы Ақайдар Ысымұлы «бу-фет» сөзінің баламасы ретінде  көнерген сөз 

«асадал» атауын қолданыпты. «Дегенмен 

асадалда бірдеңе қалмады ма екен?» деп 

қарауға кетті» (Франсуа Мориак. Түннің 

ақыры (Жан алқым). –Астана, 2005. 146-б.) 

«Қазақ тілінің сөздігінде» (Алматы, 1999. 

Жалпы редакциясын басқарған Т.Жанұзақов) 

бұл сөзге «ыдыс-аяқ салып қоятын биік, кең 

шкаф; буфет» деген түсініктеме берілгенімен, 

көркем шығармаларда, аударма әдебиеттерде 

«асадал» сөзін қаламгерлер мен аудармашы-

лар бұл мағынада көп қолдана бермейтін. 

А.Ысымұлы түсіндірме сөздікке табан 

тірей отырып, қазақтың көне тұрмысында 

тұтынған бұйымының атауы «асадал» 

сөзінің мағынасын жаңғыртып, бергі заман 

жиһазының атауы ретінде қолданған. Ұғым, 

мағына сәйкестігі бар. 

Сөздік құрамымызды, терминологиялық 

қорымызды байытатын мұндай көне атауларды 

көркем аудармалардан көптеп табуға болады. 

Сондықтан аударма мәтіндерді жүйелі түрде 

зерттеп, бастапқы мағыналары дұрыс ашылып, 

жаңа мағынада орнымен қолданылғандарын 

сұрыптап алып отыру қажет. 

Қорыта айтар болсақ, көркем аударма 

жасау үдерісінде жаңадан туындайтын, 

әртүрлі лексикалық қабаттардан алынып 

қолданылатын жүздеген атау – тіліміздің 

сөздік құрамын, терминдер қорын байытудың 

құнарлы көзі. Қоғам дамуының қай кезеңінде 

де мұндай сөз байлығына мұқият болу, оны 

жинап, іріктеп алып қолданысқа енгізу арқылы 

тіл байлығының еселене түсуіне қызмет ету – 

әр ұрпақтың міндеті.


№ 2 ( 2 0 1 6 )

№ 2 ( 2 0 1 6 )

28

29

 ەناج امرادۋا مەكروكمارۇق كىدزوس

 

  

ﻱﺎﺒﻧﺎﻣﺭﯘﻗ ﻱﺎﺑﯞﺭﻪﺷ

 

،ﻰﻟﯗ


 ،ﻯﺭﻮﺘﻛﻭﺩ ﯔﯩﻨﯩﻤﯩﻠﯩﻋ ﺎﻴﮔﻮﻟﻮﻠﻴﻓ

 

ﻗ ،ﺭﻮﺴﺳﻪﻓﻭﺮﭘ

 

  ﺍ


 

ﻰﺳﻪﺷﯘﻣ ﺖﻧﻩﺪﻧﻮﭙﺳﻩﺭﺭﻮﻛ

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 ﻪﻧﺎﺟ ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ

ء

ﻡﺎﺳﺎﺟﺯﻮﺳ


 

 ،ﻰﺴﯩﺗﺎﻗ ﯔﯩﻧﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﺎﻨﯨﯟﻳﺎﺑ ﯔﯩﻨﻣﺍﺭﯘﻗ ﻚﯨﺩﺯﻮﺳ

ء

 ﻰﮔﻩﺪﻨﯩﺴﯨﺭﻩﺩﯗ ﻡﺎﺳﺎﺠﻨﻴﻣﺭﻪﺗ ﻥﻪﻣ ﻡﺎﺳﺎﺟﺯﻮﺳء

 ﻰﻟﻭﺭ


-

 

 ﻕﺍﺯﺎﻗء

 ﯔﯨﺩﺭﻪﻟﻪﻟﻪﺳﺎﻣ ﻥﻪﮔﻪﻤﻟﻪﺘﺗﺭﻩﺯ ﻰﻳﺎﻧﺭﺍ ﻩﺪﻨﯩﻤﯩﻠﯩﺑ ﻞﯩﺗ

ء

ﻯﺮﯩﺑ


 .

 ﻰﺘﺴﯩﺗﺎﻗ ﺎﻋﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻩﺪﻨﯩﻧﻮﺟ ﻝﯘﺑ

  ﺍﺩﺭﻻﻻﺎﻗﺎﻣ  ﻲﻤﯩﻠﯩﻋ  ،ﻩﺩﺭﻪﺘﻛﻪﺒﯕﻩ  ﻥﻪﮔﻪﻟﻪﻛﻪﺟ

ء

 ﺭﻪﻟﯞﻪﺘﺗﺭﻩﺯ  ﻰﻟﻪﻳﯘﺟ  ،ﺎﺳﺎﻤﻟﻮﺑ  ﻰﻧﺎﻌﻠﯩﺘﻳﺍ  ﺭﻪﻟﺮﯩﻜﯩﭘ  ﺍﺭﺎﻨﯩﺸﯨﻥﺎﻋﺎﻤﻟﺎﺳﺎﺟ

 .

 ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ،ﻩﺪﻨﯩﻧﺎﻣ ﻦﯩﺷ ،ﻝﺍء

 ﯔﯨﺩﯟﺘﯩﻳﺎﺑ ﻦﯨﺭﻮﻘﻨﻴﻣﺭﻪﺗ ﻪﻧﺎﺟ ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﯔﯨﺪﻠﯩﺗ

ء

 ﺮﯩﺑ


ﻠﯨﺭﺍﺩﯞﺍ ﻪﻨﯩﻠﯩﺗ ﻕﺍﺯﺎﻗ ﻝﺍ ،ﻰﻟﻮﺟ

 ﻥﻪﻜﻟﯗ ﺎﻋﯞﺮﯩﺘﺳﺎﺘﭙﯩﻟﺎﻗ ﻰﻧﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﻖﯩﻟﺎﻴﮔﻮﻟﻮﻨﻴﻣﺭﻪﺗ ﺭﻻﺎﻣﺭﺎﻌﯩﺷ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﻥﺎﻌ

 ﯔﯨﺩﺭﻩﺩﺯﻮﻛ ﺭﺎﻨﻳﺎﻗ ﻰﻟﺭﺎﻧﯘﻗ ﻦﯩﺗﻻﺍ ﺎﺳﻮﻗ ﺱﻪﻟﯗ

ء

ﻯﺩﻻﻮﺑ ﻪﮔﯞﻩﺩ ﻯﺮﯩﺑ .

 ﻰﺷﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻰﻠﯩﮕﻟﻪﺑ ﺍﺪﻳﺍﺭﻭ ﻝﯘﺑ

ﭗﯩﻟﻪﻛ ﺎﺘﻳﺍ ﻰﻟﺍﺭﯟﺗ ﻯﺮﯩﻗ ﻖﯩﻠﯩﺷﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﯔﯩﺗﯙﻮﺘﯨﯞﺎﻤﻳﺍ ﻙﻪﺒﭙﯩﺳﯘﺟ ﯙﻮﻟﯘﻋﺎﻤﺴﯨ ﻲﻟﺎﻋﺎﻣﯘﺟ

 :

»،ﺍﺩﺭﻻﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻰﺳﻭ

 

ء ،ﻰﻌﯩﻠﻳﺎﺑ ﻦﻴﻣﺭﻪﺗ ﺭﻭﺯ ﻥﺎﺳﺍﺭﻭ ،ﻕﻮﺟ ﺯﻮﺳ

ء

ﺭﺎﺑ ﻰﺴﯩﮕﻟﯗ ﺎﻤﯩﺟﺭﺎﺗ ﺎﺷﺎﻣﺎﺗ ،ﻰﺳﺎﻨﯨﺯﺎﻗ ﻞﯩﺗ .

 ﯞﻪﺘﺗﺭﻩﺯ ﻯﺩﺭﻻﻮﺳ

 ﻕﺎﺗﺭﻭ ،ﻙﻩﺭﻪﻛ

ء

ﻙﻩﺭﻪﻛ ﯟﺗﺍﺭﺎﺟ ﻪﻨﯩﺗﻪﺟﺍ ﯔﯩﺘﺴﯨ«

 ،

- 

 ﯞﻪﺘﺗﺭﻩﺯ ﻦﯩﻌﯩﻠﻳﺎﺑ ﻦﻴﻣﺭﻪﺗ ﻰﻋﺍﺩﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﭖﻩﺩ

ﻯﺩﻪﺗﻪﺳﺭﻮﻛ ﭖﺎﺗﺍ ﻯﺪﻨﯨﺭﻭ ﻪﺗﻭ ﻦﯩﮕﯩﻠﯩﺘﺗﻪﺟﺎﻗ

 .

ﻩﺮﯩﯕﻩﺭﻪﺗ ﻦﯨﺮﯩﻗ ﻰﺳﻭ ﯔﯩﻧﻪﻟﻪﺳﺎﻣ ﺍﺪﻨﯩﺗﺎﺴﻗﺎﻣ ﯞﻪﻟﻩﺩﺭﻩﺯ ﻙ

ء

 ﺰﯩﺑﺱﻪﺑ  ﻰﻌﯕﻮﺳ

-

 ﻯﺩﺭﻻﺎﻣﺭﺎﻌﯩﺷ  ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ  ﻥﺎﻌﻠﯨﺭﺍﺩﯞﺍ  ﻪﻨﯩﻠﯩﺗ  ﻕﺍﺯﺎﻗ  ﻥﻪﻨﯩﻠﯩﺗ  ﺲﯨﺭﻭ  ﻩﺪﻨﯩﻣﻪﻟﻮﻛ  ﻞﯩﺟ  ﻰﺘﻟﺍﺍﺮﯩﺘﺴﯩﻟﺎﺳ

-

ﻖﯨﺩﺮﯩﺘﺳﺍﺭﺎﻗ  ﺍﺮﯩﺘﺳﺎﻌﻟﺎﺳ .

ﻯﺪﻟﺎﺘﻗﺎﻨﻴﺟ  ﻙﻩﺭﻩﺩ  ﻚﯨﺪﻠﯩﺗ  ﻰﺘﻗﺎﻣﻮﻗ

 .

  ﻝﻮﺳ


ء

 ﻦﯩﻌﯩﻠﻳﺎﺑ  ﺯﻮﺳ

ﺎﯕﺎﺟ  ﻥﻪﻣ  ﺭﻩﺪﻨﻴﻣﺭﻪﺗ  ﻰﮔﻩﺩﺰﯩﺑ  ﻩﺪﻨﯨﺰﯩﮔﻪﻧ  ﯞﺍﺪﻟﺎﺗ  ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺘﺴﻳﯚﮕﻨﻴﻟ

 

 ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ  ﻰﮕﯩﻟﻮﺑ  ﻰﻟﯞﻪﻟﻩ  ﯔﯨﺩﺭﻻﯞﺎﺗﺍﻰﺘﺗﻪﺳﺭﻮﻛ ﻖﯩﻧﺍ ﺭﻪﺘﻛﻩﺭﻩﺩ ﻚﯨﺪﻠﯩﺗ ﻦﯩﻧﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﺍﺪﻨﯩﺴﯨﺭﺎﺑ ﯞﺭﺍﺩﯞﺍ ﻪﻨﯩﻠﯩﺗ ﻕﺍﺯﺎﻗ ﻥﻪﻨﯩﻠﯩﺗ ﺲﯨﺭﻭ ﻯﺩﺭﻩﺪﻨﯩﺗﺎﻣ

 ﻢﯩﻠﯩﻋء

 ﺕﻪﻴﺑﻩﺩﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﻥﻪﻣ ﻰﻠﯩﺗ

ء

ﻲﻤﺳﻩﺭ ﻪﺳﻪﻣﻪﻧ ﯔﯩﻨﯩﻠﯩﺗ-

 ﻱﺭﻪﻜﺴﯨ


ء

 ﺯﻮﺳﺎﭙﺳﺎﺑ ﻥﻪﻣ ﻞﯩﺗ

ء

 ﯔﯩﻨﯩﻠﯩﺗ


 ﻯﺩﺭﻻﻭ ،ﭗﯩﺗﺎﻧﺭﻭ ﻝﺎﻣﺎﻗ ﺎﻨﯩﺳﺍﺭﺍ

ء

ﺮﯩﺑ-

ﻯﺪﻳﺎﻤﻟﻮﺑ ﺎﻋﯞﺎﺘﺳﺎﺗ ﭗﯩﻟﻮﺑ ﻩﺪﻟﯘﻣ ﻥﻪﻨﯨﺮﯩﺑ

 .

 ﻲﺑﻩﺩﺍ ﻖﯩﺘﺘﻟﯗء

 ﯔﯨﺪﻠﯩﺗ


ء

  ﻪﻨﯨﺯﻭ  ﯔﯨﺩﺭﻩﺪﻠﻴﺘﺳ  ﻖﯨﺪﻟﺎﻧﻮﻳﻪﻴﺴﺘﻜﻧﯟﻓ  ﻪﻧﺎﺟ  ﯔﯨﺩﺭﻮﻗ  ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ  ﻦﯩﺘﻳﺍﺭﯘﻗ  ﻦﯨﺭﺎﺘﺗﺎﺑﺎﻗ  ﻰﻟﺭﯘﺗ

ﻥﺎﺗء

 

 ﻖﯩﻟﺎﺣ ﺭﻻﻭ ،ﻥﻪﻤﯩﻧﺎﻌﻟﻮﺑ ﻯﺭﻪﺘﻜﯩﻟﻪﺸﻛﻩﺭﻩء

 ،ﯔﯩﻨﯩﻠﯩﺗ

ء

 ﺮﯩﺑ


ء

 ﻰﻣﻪﻧﯗ ﻩﺪﻨﯩﺗﻩﺭ ﻰﮕﯩﻟﻮﺑ ﺱﺎﻣﺍﺮﯩﺟﺍ ﯔﯩﻨﻨﯩﺗﯘﺑ

ء

 ﺍﺭﺍﺯﻭ


ﯩﻌﯩﺗ

ﻯﺩﺍﺮﯩﺗﻭ  ﭗﯩﻣﺍﺩ  ﺎﺘﺴﯩﻧﻼﻳﺎﺑ  ﺰ

 .

 ﻲﻤﯩﻠﯩﻋ  ﻙﻪﺗ  ﻦﯩﻌﯩﻠﯩﺷﺎﻣﺭﺎﻌﯩﺷ  ﻦﻴﻣﺭﻪﺗ  ﻰﮔﻩﺩﺰﯩﻤﯩﻠﯩﺗ  ﻥﺎﺘﻘﯨﺪﻧﻮﺳﺰﯩﺴﻜﯩﻠﯩﻜﺗﻪﺟ ﯞﺍﺭﺎﻗ ﭗﯨﺮﯩﺘﺴﯩﻧﻼﻳﺎﺑ ﺎﻧﺎﻋ ﻥﻪﻣﺭﻪﺘﻜﯨﺩﺯﻮﺳ ﻖﯩﻟﺎﻴﮔﻮﻟﻮﻨﻴﻣﺭﻪﺗ ،ﻥﻪﻣﺭﻪﺘﺗﻪﻴﺑﻩﺩﺍ

 .

 ﻢﯩﻠﯩﻋ ﻰﻧﻪﻜﺘﻳﻭء

 ﻙﻪﻟﻮﺑ ﻥﻩﺪﻠﯩﺗ ﻲﺑﻩﺩﺍ ﻖﯩﺘﺘﻟﯗ ﻰﻠﯩﺗ

ء

ﻯﺪﻳﻪﻣﺭﯘﺳ ﺮﯩﻣﻭ .

 ﻕﺍﺯﺎﻗ


ء

ﺩ ﻦﯨﺭﻮﻗ ﻦﻴﻣﺭﻪﺗ ﯔﯩﻨﯩﻠﯩﺗ

 ﺍ

ء

 ﻰﭙﻟﺎﺟ ﯔﯨﺩﺰﯩﻤﯩﻠﯩﺗ ﻯﺰﯩﮔﻪﻧ ﺍﺩ ﯔﯨﺩﯞﺍﺭﺎﻗ ﻱﺎﻣﺮﯩﺘﺴﯩﻧﻼﻳﺎﺑ ﻥﻪﻤﯩﻧﻭ ،ﭗﯩﻟﻮﺑ ﻥﺍﺩﺰﯩﻤﯩﻌﯩﻠﻳﺎﺑ ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﻞﯩﻛﯘﺑ ،ﻥﺎﻨﯨﺭﻮﻗ ﻚﯨﺩﺯﻮﺳ

ﻕﻮﺟ


 .

 ﻯﺩﺭﻻﻭ ،ﻪﺸﻨﯩﺴﯨﺭﻪﻛ

ء

 ﻰﻠﯩﻗﺭﺍ ﯞﺮﯩﺘﺳﺍﺭﺎﻗ ﺎﺘﺴﯩﻧﻼﻳﺎﺑ ﺰﯩﻌﯩﺗ ﺍﺭﺍﺯﻭﺰﯩﺑء

 

 ﺖﻟﯗ ،ﺍﺪﻧﺎﻌﻟﺍ ﻱﺎﺘﺳﺎﺗﯘﺗء

 ﯔﯩﻨﯩﻠﯩﺗ


ء

ﻪﻛ  ،ﻦﯩﻨﯩﻗﺭﺎﻗ  ﻥﻪﻣ  ﻰﺗﺎﭙﻴﺳ  ﯟﻣﺍﺩ  ﯔﯩﻨﯨﺭﻮﻗ  ﺯﻮﺳ

ﻱﺎﺟ  ﻰﮔﺮﯨﺯﺎﻗ  ،ﻦﯩﮕﯩﻟﻪﺸﻛﻩﺭﻩ  ﻚﯨﺪﯕﻩﺯ

-

 ﯞﺎﺘﻘﯩﻧﺍ  ﻦﯩﻳﯘﻛﺰﯩﻣﻻﺍ ﻻﻮﺑ ﻪﻳ ﻪﻨﯩﮕﯨﺪﻨﯩﻜﻣﯘﻣ

 .

ﻱﺍﺪﻧﻮﺳ-

 ﻕﺍ


ء

 ﻥﻪﻣ ﺭﻩﺩﺯﻮﺳ ﺎﯕﺎﺟ ﻰﻋﺍﺩﺭﻻﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﻩﺪﯕﻩﺯﻪﻛ ﺭﺍ

ﻯﺩﻻﻮﺑ ﺎﻋﯞﺎﺘﻘﯩﻧﺍ ﻰﻧﻪﻟﻪﺳﺎﻣ ﻰﻛﻩ ﻰﻠﯩﻗﺭﺍ ﯞﺎﺘﻗﺎﻨﻴﺟ ﻯﺩﺭﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ

 .

ء ﻰﺴﯩﺸﻨﯨﺮﯩﺑ

-

  ﻚﯨﺩﺯﻮﺳ ﯔﯩﻧﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ

ﻋﯟﺘﯩﻳﺎﺑ ﻯﺩﺭﻮﻗ

ﻰﺗﺎﭙﻴﺳ ﻚﯨﺪﯕﻩﺯﻪﻛ ﯔﯩﻨﯨﯟﻣﺍﺩ ﺭﻮﻗ ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﻥﻪﻣ ﻰﺳﻪﻟﯗ ﻦﯩﺗﺎﺳﻮﻗ ﺎ

 .

 ﻰﺴﯩﺸﻨﯩﻛﻩ-

 

 ﺭﺍءﯔﯩﻨﯩﺷﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ

 

 ﯔﯩﻧﻭ ﻥﻪﻣ ﻯﺭﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻖﯩﻟﺭﻮﺗﯙﺍء

ﻰﺳﻪﺒﻳﺮﯩﺟﺎﺗ ﯞﺎﺳﺎﺟ ﺯﻮﺳ

 .

 ﻰﮔﻩﺪﻨﯩﻠﯩﺗ ﻕﺍﺯﺎﻗ20

-

 ﻥﻪﻣ ﺮﯩﺳﺎﻋ21

-

 ﻥﻪﻨﯩﻠﯩﺗ  ﺲﯨﺭﻭ  ﻰﮕﯩﻟﻮﺑ  ﻢﯩﺳﺎﺑ  ﻰﮔﺰﯩﮔﻪﻧ  ﯔﯩﻨﯨﺭﻮﻗ  ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ  ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ  ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ  ﺍﺪﻨﯩﺳﺎﺑ  ﺮﯩﺳﺎﻋﻥﻪﮕﻧﻪﻟﻪﻤﯩﺟﺭﺎ

 .

ء

 ﯔﯩﻨﯩﺗﻪﻴﺑﻩﺩﺍ ﻡﻪﻟﺍ ﺰﯩﺑ200

-

 ﻰﮔﻩﺪﻨﯩﻠﯩﺗ ﺲﯨﺭﻭ ﻦﯩﺳﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﺎﺸﻗﺍﺯﺎﻗ ﯔﯩﻨﯩﺳﺎﻣﺭﺎﻌﯩﺷ ﻡﺎﺘﺳﺍ ﻥﻩﺩ ﻝﻮﻣ ﺍﺪﻧﺎﻋﺮﯩﺘﺳﺍﺭﺎﻗ ﭗﯨﺮﯩﺗﻭ ﺍﺮﯩﺘﺴﯩﻟﺎﺳ ﻥﻪﻤﯩﺳﺎﻘﺳﯘﻧ

ء

ﻯﺪﻟﺎﺘﻗﺎﻨﻴﺟ ﻰﻌﯩﻠﻳﺎﺑ ﺯﻮﺳ .

 ﻥﺍﺪﯩﻋﺭﯘﺗ ﻚﯨﺪﻠﯩﺗ ﻯﺩﺭﻻﻭ

 ﺎﻴﻓﺍﺮﮔﻮﻧﻮﻣ ﻪﻛﻪﺟ ﭖﺍﺪﻟﺎﺗ

ء

ﻣﺮﯩﺗﻭ ﭖﺍﺪﻨﯩﻳﺍﺩ ﺎﻋﺎﭙﺳﺎﺑ ﻩﺪﻨﯩﺗﻩﺭ ﻚﯨﺩﺯﻮﺳ ﻯﺭﺍﺰﯩ

 .

 ﯔﯩﻧﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﺍﺩﻻﺎﻗﺎﻣ ﻝﯘﺑ  ﻦﯨﺭﻻﺮﯩﻗ  ﻯﺩﺰﯩﯕﺎﻣ  ﺮﯩﺒﻳﻪﻛ  ﯔﯩﻨﯩﺳﻪﻟﻪﺳﺎﻣ  ﯟﺘﯩﻳﺎﺑ  ﻯﺩﺰﯩﻤﯩﻣﺍﺭﯘﻗ  ﻚﯨﺩﺯﻮﺳ

ﻥﺎﻋﺮﯩﺘﺳﺍﺭﺎﻗ  ﺰﯩﺑء

 

 ﯔﯨﺩﺭﻻﺎﻣﺭﺎﻌﯩﺷء

  ﻩﺪﻨﯨﺰﯩﮔﻪﻧ  ﺭﺍﺪﻟﺎﺴﯩﻣ  ﻥﻪﮔﻪﻟﻪﻛﻪﺟ  ﻥﺎﻌﻨﯩﻟﺍ  ﻥﺎﻨﯨﺭﺎﺗﺎﻗﺮﯩﺑ

ء

ﺰﯩﭙﻛﻪﭙﺗﻩ  ﺯﻮﺳ .

 ﻥﺎﺤﻳﻪﻛﻮﺑ  ﻥﺎﺤﻴﻟﺍ  ،ﻰﻟﺎﺴﯩﻣ

.

  ﻥﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ  ﻥﻪﺘﺴﻛﺭﺎﻣ»

ﻩﺪﻴﻟﺎﺳ  ﻥﺎﺘﻟﯘ «

-

 »

ﻦﯩﺳﻻﯘﻗ


«

 

)ﺍﯙﺯﺍﺭ

ﺎﻨﻴﻟ


 (

»

ﻑﯟﺴﻳ  ﺕﺎﻣﺍﺯﺍ «

ﻩﺪﻨﯩﺳﻪﻤﯩﮕﯕﺍ

 

»

ﻖﯩﺷﻻﺍﺩ «

)

ﺎﻜﻧﺎﻴﻟﻮﭘ(

 ،

»ﺎﻧﺎﺤﻗﺎﻧﻮﻗ

 «

)ﺍﻪﻴﺴﺘﻴﻨﻴﺘﺳﻮﮔ

(

 ،»

ﺍﺪﻨﯩﺳﺎﻴﻗ ﻚﯩﻠﯩﺗ

 «

-

 »

ﻰﺷﺎﻧﺎﺤﻳﺎﺷ

 «

)

ﻲﺟﺩﻪﻓﻪﻛ(

 ،

»ﺍﺪﻣﺭﺎﺘﻧﺍ

 «

- 

»

ﻰﺳﺎﺒﻧﺎﻋﺭﻮﻗ «

)

ﻲﺘﺳﻮﭘﻩﺮﻛ  ﻚﻴﻨﻟﺎﭼﺎﻧ(

  ،


»

ﻩﺪﻨﯩﺳﯘﺗ  ﯔﯨﺩﺭﺎﻗﺎﻣ

 «

-

 »

ﺵﺎﻌﯩﺸﻳﯗ


 «

)

ﺎﻜﻧﻪﺗﺭﯟﻳ(

 ،

»ﻚﯩﺸﻧﻩﺯﻭ

 «

)ﺎﻜﭼﻩﺭ

(

 ،»

ﺯﺎﻛﯙﺎﻛ


 

ﺍﺪﻨﯩﻨﯩﻘﺗﯘﺗ

 «

-

 »

ﻩﺭﻮﺗ


 «

)

ﻦﻳﺭﺎﺑ (

 ﺎﯕﺎﺟ ﻥﻪﮔﻪﺘﭘﻮﻛ ﻰﺘﻗﺎﻴﺳ

ﻯﺩﻪﺳﻩﺩﺯﻪﻛ ﺭﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﺎﯕﺎﺟ ﻥﻪﻣ ﺭﻻﯞﺎﺗﺍ

 .

ﻱ ﯔﯩﺗﯙﻭﺯﻩﯞﺍ ﺭﺎﺘﺣﯘﻣ.

. ﻥﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ ﻥﻪﺗﯙﻪﻴﻧﻪﮔﺭﯟﺗ

»

 ﻥﺎﻳﺭﻭﯙﺩﺍﺪﻨﯩﺳﺍﯗ

 «

)ﻰﺗﺎﻤﻟﺍ

 :

»ﻰﺳﺎﭙﺳﺎﺑ ﺕﻪﻴﺑﻩﺩﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﻚﯩﺘﺗﻪﻛﻪﻠﻣﻪﻣ ﯔﯩﺘﻗﺍﺯﺎﻗ

«

 ،1952

 .

158 (.


-

 

»ﻖﯩﻟﯞﺎﺠﺳﺍ

 «

)ﺕﺭﻪﺗﺎﻜﺳ

(

  ،»

ﻕﺎﺸﻟﺎﻳﺍ


 «

)

ﻲﻴﻜﺑﻭﺭ(

  ،


»

ﻝﯘﮔ


-

ﺎﻘﻟﺍ


 «

)

ﻙﻮﻧﻩﯙ(

  ﺶﯩﻧﻼﻳ  ،

)

ﺎﻴﻧﻩﺪﺟﻪﺑﯞ(

ﻞﯩﯕﻮﻛ  ،


 

 ﻖﯩﺘﺳﻮﻗ


)

ﻪﻧﻪﻟﺎﺟﻮﺳ


(

 ،

»ﻖﯩﻠﯩﺷﯞﺎﺳ

 «

)ﻩﯙﻭﺭﻭﺩﺯ

(

 ،»

ﺎﺸﺘﯨﯞﺎﺳ


 «

)

ﺎﻛﺭﻪﻛﺎﺑﺎﺗ(

 ،

»ﻚﯨﺪﻠﯩﺸﻜﯨﺯﻪﺳ

 «

)ﺖﺳﻮﻨﻟﻪﺘﻳﺭﺯﻭﺩﻮﭘ

(

 ،»

ﻖﯩﻟﺭﺎﻣﯘﻘﺴﯩﺒﯩﺳ

 «

)

ﻭﯚﺘﺴﺘﯩﭘﻮﺑﯟﻴﻟ(

  ،


»

ﻰﺸﯩﻳﯗ


 «

)

ﺍﯚﺘﺴﻳﻪﻣﻪﺳ(

  ،


»

ﺎﻣﺎﻨﺗﺭﺎﺷ


 «

)

ﺎﻳﻪﻴﺴﺗﺍﺭﻼﻛﻩﺩ (

 ﻯﺩﺰﯨﺭﺎﺗ


ﺎﺗﺍ ﺎﯕﺎﺟ ﻥﻪﮔﻪﺘﭘﻮﻛ

ﺭﺎﺑ ﺭﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻥﻪﻣ ﺭﻻﯞ

 .

 ﯔﯩﻨﻧﺎﺴﺳﺎﭘﻮﻣ ﻩﺩ ﻲﮔ»

ء

ﺮﯩﻣﻭ «

 ﻥﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ ﻦﯩﻧﺎﻣﻭﺭ

ء

 ﺶﯩﺑﺍ


  ﯙﻪﻳﺎﺒﻠﯩﻛﻪﻛ

»

ﻴﺳﺎﻜﻟﻩﺪ

«

  ،»

ﺎﻴﻨﻟﺍﺩﻩﯙﻮﭙﺴﻳ

 «

ﻦﯨﺭﻩﺩﺯﻮﺳ


 

»

ﻰﺸﻤﯩﻋﺎﺑ«

  ،


»

ﺎﻧﺎﺣﻪﺑﯞﺎﺗ

 «

ﻯﺩﺍﺭﺍﺩﯞﺍ  ﭖﻩﺩ .

  ﯔﯩﻨﯨﺭﻪﮕﻣﻻﺎﻗ  ﺯﯞﻪﻴﺴﺘﻧﺍﺮﻓ

»

ﺶﯩﭙﻣﻮﺗ


 «

 ﻰﻟﯗ  ﻪﻛﻪﺟﺭﯘﻧ  ﻥﺎﺘﻟﯘﺴﻛﻪﺑ  ﻰﺷﯞﺯﺎﺟ  ﺍﺪﻧﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ  ﻦﯩﺗﺎﻳﺎﻜﻴﺣ

»

ﺖﯨﯞﺍﺪﻳﺎﺳ


 «

)

ﺍﯙﺍﺩﺭﺎﮕﻧ

(

  ،»

ﭗﯩﺗﺭﺎﺘﯕﻮﺗ

 «

)

ﺖﺳﻮﻨﻟﺎﻣﺭﻮﻓ (

ﻯﺩﺎﻧﺍﺪﻟﻮﻗ  ﻦﯨﺭﻻﯞﺎﺗﺍ

 .

 ﯔﯩﺘﻛﺍﺰﻟﺎﺑ  ﻩﺩ  ﻩﺭﻮﻧﻭ ﻥﻪﻜﺗﻪﻠﻳﻮﺳ ﺎﺸﻗﺍﺯﺎﻗﯙﻮﻟﯘﻋﺎﻤﺴﯨ ﻲﻟﺎﻋﺎﻣﯘﺟ ﻰﺷﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻰﻠﯩﮕﻟﻪﺑ

»

ﻯﺭﺎﻌﻠﯩﺑ ﻥﻩﺮﯩﮔﻪﺷ «

 ﻥﺎﻨﯩﻧﺎﻣﻭﺭ

»

ﻰﺸﭘﺍﺯﺍ


 «

)

ﺭﻮﺘﻳﺰﻳﯚﻜﻨﻳ(

 ،

»ﻱﺎﻤﯩﺷﺭﺍﺩ

 «

)ﻲﺣﯞﺩ

(

 ،»

ﻢﯨﯞﺎﻗ ﻕﺍﺪﻠﯩﻗﺭﺎﺟ

 «

)

ﻭﯚﺘﺳﻪﺸﺸﺑﻭ ﻩﻮﻜﺴﺗﻩﯚﺳ(

 ،

»ﺯﺎﭙﻤﯩﻳﻮﺟ

 «

)ﺍﺪﻳﯚﻜﻴﻟ

ﺭﻮﺗ


(

 ،

»ﺎﻧﺎﺣﺮﯩﻳﺎﻗ

 «

)ﺎﻴﻨﻟﻩﺩﺎﮔﻮﺑ

(

 ،»

ﻖﯨﺩﺰﯩﺳﺮﯩﻴﻗ

 «

)

ﺖﺳﻮﻨﭼﻪﻧﻮﻛﺯﻪﺑ(

 ،

»ﻪﺷﺭﻪﺒﯕﻪﺷ

 «

)ﻙﻭﺩﻮﺑﻭ

 (

ﺰﯩﻣﻩﺮﯩﺘﺳﻩﺩﻪﻛ ﻯﺩﺭﻻﯞﺎﺗﺍ ﻰﺘﻗﺎﻴﺳ .

 ﻥﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ ﯙﻪﻳﺎﺑﺎﻣﯘﺟ ﻦﯩﺟﺎﻤﻠﯩﺑﺍ ﯔﯩﻧﻪﻤﻳﺭﻪﻣ ﺭﻪﭙﺳﻭﺮﭘ ﻝﺍ

»

ﻰﻧﯘﺗ ﺕﻪﻣﺎﻴﻗ «

 ﺍﺪﻨﯩﻧﺎﻣﻭﺭ

-

 

»ﻪﺑﺯﻪﻜﻟﻩ

 «

)ﻚﻴﻨﻧﺍﺮﺘﺳ

(

 ،»

ﻢﯨﺯﻮﺑ


 «

)

ﻥﻩﺭﺎﭘ(

 ،

»ﻝﺎﻣﺎﻗ

-

ﻱﺍﺭﺎﺳ «

)

ﻙﻮﻣﺍﺯ(

 ،

»ﺎﻤﻳﻪﻣ

ﻱﺎﺠﻧ


 «

)

ﺎﻳﺎﻨﻴﺘﺳﻮﮔ(

 ،

»ﺎﻧﺎﺤﺗﺎﺒﺣﯘﺳ

 «

)ﺎﻛﺩﻪﺳﻪﺑ

(

 ،»

ﺎﻳﺮﯩﯕﺎﺗ


 «

)

ﺭﻪﺗﺎﻣﻮﮔﻮﺑ(

 ،

»ﻥﻪﻣﺭﻪﺸﯨ

 «

)ﻚﻴﻨﻠﯩﺗﯟﺑﻮﺳ

 (

 ﻰﺘﻗﺎﻴﺳﻯﺩﺎﺳﺍﺮﯩﺷﯗ ﺭﻩﺩﺯﻮﺳ

 .

 ﯔﯩﺘﺳﻪﻛﺭﺎﻣ ﺎﻴﺳﺭﺎﮔ ﻝﻪﻳﺮﺑﺎﮔ ﻥﺎﻋﺭﺍﺩﯞﺍ ﭖﯟﺳﯟﻳ ﺱﻪﯕﻪﻛ»

ﻰﻨﯩﻳﻩﺩ ﻪﮕﯩﺒﻧﻪﺳ ﻥﻩﺪﯩﺒﻧﻪﺳ

 «

»

ﻖﯩﻟﺎﺸﻳﺍ «

)

ﻚﻴﺗﺎﻧﯟﻟ(

  ،


»

ﻰﻛﺭﻩﺭﺎﻧﺍ


 «

)

ﺕﺎﺣﺭﺎﻳﺮﺗﺎﻣ(

  ،


»

ﻪﻴﺒﻣﺍ


 «

)

ﻚﻴﻨﻧﻪﺸﺷﺎﻳﯚﺳ(

  ،


»

ﺶﯩﻌﻳﻮﻘﺳﺎﺑ

 «

)

ﻚﻴﻧﯙﻮﻟﻮﮔﺩﻮﭘ(

  ،


»

ﺭﻻﺎﺴﻛﻪﻠﯩﺑ

 «

)

ﻚﻴﻨﺗﻮﻛﻮﻟﺩﻮﭘ(

  ،


»

ﺭﻪﻛﺭﺍﺩ


 «

)

ﺖﻧﻪﻴﻠﻛ(

  ،


»

ﺍﺭﺍﺪﻳ


 «

)

ﻭﯚﺘﺴﻣﻭﺩﻩﯙ(

 ،

»ﻖﯩﻟﺭﺍﺩﺭﺎﻗ

 «

)ﮒﻮﻟﺍﺯ

(

  ،»

ﻰﺷﺮﯩﺒﯩﺳ


 «

)

ﺭﻪﻠﻓﯟﺳ(

  ،


»

ﻙﻪﻧﺭﻮﻧﺎﺗ


 «

)

ﺎﻛﯙﻭﺮﻳﯟﺗﺎﺗ(

  ،


»

ﻪﻜﻴﺒﻧﻪﻴﺟ


 «

)

ﺍﻪﻴﺴﺘﻴﻨﻧﺎﻴﻣﻪﻠﭘ (

ﺕ ﻪﻧﺎﺟ


.

 .ﻱﺎﺑ ﺎﻋﺭﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﺎﯕﺎﺟ ﻥﻪﻣ ﺭﻻﺎﻣﻻﺎﺑ ﯔﯩﺗ

 .

ﺪﻨﯩﺳﺍﺭﺍ ﯔﯨﺩﺭﻻﯘﺑ ﻰﻧﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﺎﯕﺎﺟ ﺍ

ﺭﺎﺑ ﺍﺩ ﻯﺭﺍﺪﻧﺎﻌﻟﺎﺴﻣﯘﺟ ﺍﺩﺎﻨﯩﻋﺎﻣ ﺎﯕﺎﺟ ﯔﯨﺩﺭﻩﺩﺯﻮﺳ ﺮﯩﺒﻳﻪﻛ ﺭﺎﺑ ﻥﺎﻨﻨﯨﺭﯘﺑ ﻩﺪﻠﯩﺗ ،ﺍﺩ

 .

 

АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ!АНА ТІЛІМ – АЙБАРЫМ!

№ 2 ( 2 0 1 6 )

№ 2 ( 2 0 1 6 )

30

31

 ﻱﺍﺪﻧﯘﻣ ﻥﺎﻋﺍﺪﻨﯨﯟﺗ ﻥﺎﻨﯩﻣﻻﺎﻗ ﺭﻼﯩﺷﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻲﺒﯩﺳﺎﻛ ﻥﻪﻣ ﺭﻪﻟﺭﻪﮕﻣﻻﺎﻗ ﻥﺎﻘﺴﯩﻟﺎﻨﻳﺍ ﻥﻪﻣﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ ﯔﯨﺩﯞﺎﺗﺍ ﻥﻪﮔﻩﺩﺯﯘﺟ

ء

ﯩﻤﯨﺭﻮﻗ ﻖﯩﻟﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ،ﭗﯩﺷﻮﻛ ﺎﻘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻱﺎﭙﭘﺎﺟ ﻯﺭﺎﺗﺎﻗﺮﯩﺑ ﻰﺸﻨﯩﻛﻩ ،ﺎﺴﺘﯩﻳﺎﺑ ﻯﺩﺰ

ء

 ﺮﯩﺑ ﺭﻪﺘﺗﻪﻴﺑﻩﺩﺍ ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻩﺪﻨﯩﺗﻩﺭ ﺲﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻖﯩﻟﺭﻮﺗﯙﺍ ﻰﺑﻮﺗ

ء

ﻯﺩﺎﺗﺎﺟ ﭗﯩﻳﻮﻗ ﭗﯩﻟﺎﻗ ﻩﺪﻨﯨﺭﻪﺒﯕﻪﺷ ﻰﻨﯩﺗﺎﻣ .

ء

 ﻰﺘﺗﺎﺳﻰﺘﻜﯩﻨﯩﺳﯘﺗ ﻰﻌﯨﺪﻨﯩﺗﻻﻮﺑ ﻪﻳ ﺎﻘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻰﭙﻟﺎﺟ ،ﭗﯩﻌﯩﺷ ﻥﻪﻨﯩﻠﯩﯕﻮﻛ ﻚﯩﻠﯩﺸﭘﻮﻛ ﯔﯨﺩﺭﻻﺎﻣﻻﺎﺑ ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ

 .

 ﺍﺪﻳﻻﺍ ﻲﺑﻩﺩﺍ

ء

 ﯔﯨﺩﺭﻻﯞﺎﺗﺍ ﻥﻪﮔﻪﺒﻧﻩ ﺎﻨﯨﺭﻮﻗ ﻞﯩﺗء

 ﻦﯨﺭﺎﺑ


ء

 ﭖﻩﺩ ﺎﻣﻻﺎﺑ ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﺰﯩﺴﺗﺎﺳ

ء

 ﺎﻋﯞﺎﺳﺎﺟ ﻯﺪﻨﯩﺘﯨﺭﻮﻗ ﻰﺘﻗﺎﺟﺮﯩﺑﻯﺪﻳﺎﻤﻟﻮﺑ ﻩﺪﻟﯘﻣ

 .

ﻯﺩﻻﻮﺑ ﺎﻨﯨﯞﺎﻘﻳﺎﺑ ﻰﻧﻭ ﻡﺍﺩﺍ ﻥﺎﻋﺍﺭﺎﻗ ﭗﯩﻟﺎﺳ ﺭﻩﺯ ﺎﻋﺭﻻﯞﺎﺗﺍ ﻰﻋﺍﺪﯨﺭﺎﻋﻮﺟ .

ء

ﺭﺍ 

ء

 ﻚﯨﺪﻠﯩﺗ ﻰﻟﺭﯘﺗﺍﺪﻟﻮﺟ ﺎﻘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻱﺎﭙﭘﺎﺟ ﺭﻩﺩﺯﻮﺳ ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﻯﺪﻤﯩﺗﯗ ﻥﻪﮔﻪﺘﭘﻮﻛ ﻰﺘﺴﯩﻧﻼﻳﺎﺑ ﻪﮔﺭﻪﺘﭘﻪﺑﻪﺳ ﺲﯩﺗ ﻥﻩﺪﻠﯩﺗ ﻪﻧﺎﺟ

 ﺎﻣ


ﻯﺩﺎﺗﺎﺟ ﭗﯩﻟﺎﻗ ﻱﺎﻤﻟﺍ ﻻﺍ

 .

 ،ﻥﻪﻟﻪﺳﺎﻣء

 ﻥﺎﻋﺍﺪﻨﯨﯟﺗ ﻥﺎﻨﯩﻣﻻﺎﻗ ﯔﯩﻨﯨﺭﻪﻟﺭﻪﻜﺗﺍﺮﻳﺎﻗ ﺵﻻﺍ ﻥﺎﻋﺎﺘﺳﺎﺑ ﯓﺎﺣﺍ ،ﻥﺎﺤﻴﻟﺍ

 ﻯﺩﯞﺎﺗﺍ ﻥﻪﮔﻩﺩﺯﯘﺟ

»

ﯔﯩﻨﯨﺭﻻﯞﺎﺟ ﻖﯩﻟﺎﺣ «

 ﻥﺎﺘﺴﯩﻧﺍﺪﻟﻮﻗ ﻥﻪﻨﯩﺑﻪﺑﻪﺳ ﻖﯩﺘﻗﺎﺟﺭﺎﯖﯩﺳ ﻲﺳﺎﻳﺎﺳ ،ﭗﯨﺭﻮﻛ ﻱﻩﺪﻨﯨﺯﻮﻛ

ﻯﺪﻟﻮﺑ ﻥﺎﻣﺍﺯ ﻥﻪﻜﺗﻪﺘﺗﻪﺷ

 .

 ﻩﺩﺰﯩﺑ ﺭﺎﺗﺎﻗ ﻥﻪﻤﯩﻧﻮﺳء

ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﻩﺪﯕﻩﺯﻪﻛ ﺭﺍ

 

 ﯔﯨﺩﺭﻩﺩﺯﻮﺳ ﺎﯕﺎﺟء

 ﺍﺪﻨﯩﺘﯩﻗﺍﯞ ﻦﯨﺭﺎﺑ

 ﯟﻟﺍ ﭗﯩﺗﺍﺮﯩﺟﺍ ﻥﺎﻨﯩﻌﯩﺳﺎﺟ ﻦﯩﻠﯩﺳﺍ ﻰﻠﯩﻗﺭﺍ ﯞﺍﺪﻟﺎﺗ ﻥﺍﺪﯩﻋﺭﯘﺗ ﻲﺒﯩﺳﺎﻛ ،ﭖﻪﻟﻪﻳﯘﺟ ،ﭖﺎﻨﻴﺟ ﺕﺎﻴﻗﯘﻣ

ء

 ﻯﺭﯘﺘﺳﺍﺩﺰﯩﻤﻳﺎﻤﻟﺍ  ﻱﻩﺩ  ﻥﺎﻘﻘﯩﻧﺭﻭ

 .

ﻚﯨﺩﺯﯗ  ﻩﺩﺰﯩﺑ  ﻪﻟﻪﺳﺎﻣ  ﻝﯘﺑ  ،ﺍﺪﻧﺎﻘﺘﻳﺍ  ﻕﺍﺮﯩﻌﯩﻧﺍ-

ﻝﻮﺟ  ،ﻖﯨﺩﺯﻮﺳ

-

 ﻱﻪﻛﻪﻧﻮﺟ


ﺪﻤﯩﻟﺎﻋ  ﻥﻪﻣ  ﺭﻪﻟﺭﻪﮕﻣﻻﺎﻗ  ﻥﻪﮔﻪﻟﻪﻛﻪﺟ  ،ﭗﯩﻠﯨﺮﯩﺘﺳﺍﺭﺎﻗ

 ﻰﻧﺎﻌﻠﯩﺘﻳﺍ  ﻩﺪﻨﯩﻧﻮﺟ  ﻯﺰﯩﯕﺎﻣ  ﯔﯩﻧﻪﻟﻪﺳﺎﻣ  ﻥﺎﻨﯩﭘﺍﺭﺎﺗ  ﺭﺍ

ﻥﺎﻋﺎﭙﺴﯩﻟﺎﻨﻳﺍ ﻩﺩﺭﯘﺗ ﻰﺘﺗﺎﻋﺍﺪﺠﯨ ،ﻰﻟﻪﻳﯘﺟ  ﻪﻣﻪﻛﻪﻣ ﺵﻩ ،ﻢﯩﻟﺎﻋ ﺮﯩﺒﺷﻩ ﻰﻳﻮﺑ ﺭﺍﺪﻠﯩﺟ ﻥﻪﻤﯩﻧﻭ ،ﺎﺳﺎﻤﻟﻮﺑ

 .

 ﻝﻮﺳ ﻩﺪﻳﻪﻛ ﻩﺩ ﻥﻪﺘﭘﻪﺑﻪﺳ

ء

 ﻰﺘﻜﯩﻠﯩﺑ ﺰﯩﻋﺎﻧ ،ﻪﺸﻨﯩﺴﯨﺭﻪﻛ ،ﭗﯩﺗﻪﻛ ﭗﯩﻧﻩ ﻪﻨﯩﻠﯩﺗ ﻖﯩﻟﺎﺣ ﺭﻻﯞﺎﺗﺍ ﺮﯩﺒﻳﻪﻛ ﻥﺎﻌﻟﺎﺳﺎﺟ ﺰﯩﺴﺗﺎﺳ ،ﯔﯩﻨﻧﺎﻣﺎﻣ

ء

ﺯﻮﺳ ﻥﺎﻋﺍﺪﻨﯨﯟﺗ ﻥﺎﻨﯩﻣﻻﺎﻗ ﯔﯩﻨﯨﺭﻪﺑﻪﺷ ﻡﺎﺳﺎﺟ

ء

 ﺍﺩ ﺭﻼﻳﺍﺪﻋﺎﺟ ﻦﯩﺗﺎﻳﻮﻗ ﭗﯩﻟﺎﻗ ﺍﺩﺎﺳﺎﺗ ﻯﺭﺍﺪﻧﺎﺟﺭﺎﻣ ﺯﻮﺳﻯﺩﻪﺳﻩﺩﺯﻪﻛ

ﻯﺩﺎﺳﻮﻗ ﺱﻪﻟﯗ ﻰﻟﯞﻪﻟﻩ ﺍﺩ ﺎﻋﯟﺘﯩﻳﺎﺑ ﻯﺩﺰﯩﻤﯨﺭﻮﻗ ﻦﻴﻣﺭﻪﺗ ﻪﮔﺮﯩﺑ ﻥﻪﻤﻠﯩﺗ ﻲﺑﻩﺩﺍ ﻰﭙﻟﺎﺟ ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ .

ﻖﯨﺪﻣﺎﻋﻮﻗ ﻥﻪﻣ ﺭﻩﺪﻨﻴﻣﺭﻪﺗ ﻖﯩﻟﻻﺎﺳ ﻰﮔﻩﺩﺰﯩﻤﯩﻠﯩﺗ

-

ﺑ ﻰﺘﻗﺎﻣﻮﻗ ﯔﯩﻧﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﻲﺳﺎﻳﺎﺳ ﻰﮕﯩﻟﻮ

-

  ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ

ﺭﻻﯞﺎﺗﺍ ﻥﻪﻜﺗﻭ ﺎﻨﯩﻣﺍﺭﯘﻗ ﺎﻜﻴﺴﻛﻪﻟ ﻰﻟﯞﺎﻧﺭﺍ ،ﭗﯨﺭﺎﺑ ﻦﯩﻳﻪﻛ ﻥﺍﺩﻮﺳ ،ﭖﺍﺪﻨﯨﯟﺗ ﺍﺪﻨﯩﺴﯨﺭﺎﺑ

 .

 

  ﺎﯕﺎﺟ ﻪﻧﺎﺟ ﺎﻣﺭﺍﺩﯞﺍ ﻡﻪﻛﺭﻮﻛ

ء

ﺯﻮﺳКаталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды. Құрастырған жəне алғы сөзін жазған филология ғылымдарының докторы, профессор

жүктеу 1.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет