Құрастырушы: аға оқытушы Арыстанғалиева Д. Мжүктеу 305.48 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі305.48 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

   «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ ФАКУЛЬТЕТІ 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІ КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

 

 

 

БЕКІТЕМІН 

ЭЭФ деканы  

______ В.И. Денисенко  

___   __________ 2016 ж. 

 

  

 

  

КК(О)Т3206- Кәсіби қазақ тілі пәні бойынша 

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығына арналған  

syllabus  

 

 

 

Курс                                                              3 

Семестр       

 

    

 Кредиттер саны      

 

           Кредиттер саны ECTS   

 

 Барлық сағат  

 

  

 

90 оның ішінде  

практикалық сағаттар   

 

 

30 СӨЖ  

 

  

 

 60 

Оның ішінде СОӨЖ   

 

 

15 Емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Алматы  

2016 


Силлабус 

пәннің 


жұмыс 

бағдарламасы 

негізінде 

құрастырылды. 

Құрастырушы:   аға оқытушы Арыстанғалиева Д.М. 

 

Силлабус қазақ және орыс тілдері кафедрасының мәжілісінде 2016 жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралды. 

 

Кафедра меңгерушісі          

   


 

Р.Қ. Бөкейханова 

 

 

   

Силлабус ЭЭ факультетінің ОӘК мәжілісінде 2016 жылдың 24 маусымында 

(№4 хаттама) қаралып, бекітілді. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1 Оқытушылар: 

Төлеуп  М.М.  –  ф.ғ.к.,  доцент,  каб.319,  321.  Байланыс  телефоны:  8(727) 

2925847. e-mail: 

kz@aipet.kz

 

Бейсекенова  А.С.  –  ф.ғ.к.,  аға  оқытушы,  каб.319,  321.  Байланыс  телефоны: 8(727) 2925847. e-mail: 

kz@aipet.kz

 

Әлмұхаметова Г.С. – аға оқытушы, каб.319, 321. Байланыс телефоны: 8(727) 2925847. e-mail: 

kz@aipet.kz

 

Төлеубаева К.Т. – аға оқытушы, каб. 319, 321. Байланыс телефоны: 8(727) 2925847. e-mail: 

kz@aipet.kz

 

 

 2 Оқытушылардың офис-сағаттарының кестесі кафедра мен деканаттың 

қабырғасында ілінген.  Офис-сағаттар кесте бойынша А-319, А 313, А-321, А-320 

дәрісханаларында өткізіледі.      

 

3 

Пәннің сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты 

«Кәсіби  қазақ  тілі»  мақсаты  –  күнделікті  қарым-қатынастарда  және  кәсіби 

іс-әрекеттерде  қазақ  тілін  белсенді  қолдану  үшін  сөйлеу  және  тұрмыстық  тілді  

және  мамандық  тілді  тәжірибелік  түрде  меңгеріп  білуге  оқыту  болып 

табылады.Тәжірибелік  меңгерудің  белгісі  ретінде  сәйлеу,  есту  қабылдау,  оқу, 

аудару  және  жазуда,  сөйлеу  іс-әрекеттерінің  негізгі  түрлерінде,  тіл  құралдарын 

сенімді түрде қолдану ептілігі болып табылады. 

 

3.2  Пәннің міндеттері  

- тәжірибелік қарым-қатынасты арттыру және іздемелі қарамалы, таныспалы 

оқытуды дамыту;  

-    кәсіби бағдарлы мәтіндерді  мазмұндама жасау үшін жазбаша жаза білу; 

 -    тезистер,  мақалалар,  баяндамалар,  жұмыс  беруші  және  әріптестеріне  хат 

жаза білу,  

-   кәсіби бағдарлы ауызекі тілді жетік меңгеру.  

3.3 Пәннің сипаттамасы 

Бакалавр деңгейіндегі студенттерді дайындауда кәсіби қазақ тілі пәні жалпы 

білім  беру  пәндерінің  ішінде  міндетті  түрде  оқылатын  пәндердің  бірі  болып 

табылады.  «Кәсіби  қазақ  тілі»  пәні  курсы  І  курста  «Қазақ  тілі»  пәнін  меңгерген, 

қазақ 

тілінің 


функционалдық 

ерекшеліктерін, 

негізгі 

грамматикалық 

категорияларын  білетін,  оқу,  жазу,  түсіну,  айту  сияқты  коммуникативтік  жалпы 

дағдыларды  игерген  студенттерге  арналған.

 

Оқыту  курсы  грамматикалық тапсырмалардан,  мамандық  лексикасы  қамтылған  мәтіндерден,  қарым-қатынас 

формаларын  дамытатын  түрлі  жағдаяттарға  пікірлесіп,  пайымдауға  арналған 

тапсырмалар топтамасынан тұрады. 

 Кәсіби қазақ тілі курсын аяқтаған студенттің: 

-   мәтін, тақырып, сұлба, таблица, аббревиатураның құрамы; 

 

 -  әртүрлі жанрдағы мәтіндердің негізгі мазмұны;           -   кездесу туралы келісу, іс сапар жоспарын талдауы; 

-   терминологиялық, түсіндірме сөздіктер туралы түсінігі болуы керек.  Кәсіби қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

-   кәсіби-бағдарлы мәтіндермен жүмыс жасай білуі; 

-  екітілді  аударма,  түсіндірме  және  салалық  сөздіктермен  жұмыс  жасай 

алуы; 


-    кәсіби  мамандығы  шеңберінде  баяндамалар  немесе  белгілі  бір  мәселені 

шешуде хабарландырулар дайындай білуі

-  баяндама, реферат құрастыра білуі; 

- сөздер мен терминдердің баламасын дұрыс таба білуі; 

-  мамандығы  саласындағы  мәтіндерді  қазақшадан  орысшаға,  орысшадан 

қазақшаға аудара білуі керек.  Кәсіби қазақ тілі курсын аяқтаған студент: 

- АБ мамандығының терминологиялық минимумын игеруі; 

- кәсіби саласы бойынша жағдаяттарға, ақпараттарға  қатысты өз көзқарасын 

білдіру,талқылау, пікірталасқа қатысуды игеруі; 

-  өз  мамандығы  саласында  кәсіби  терминдерді  тәжірибеде  қолданудың 

оңтайлы әдістерін ;  

-  кәсіби  саласында  жазбаша  қарым-қатынас  жасау  (қызметтік  хат,  сұраныс, 

пікір, аңдатпа) дағдыларын меңгеруі керек.  

3.4.Пререквизиттері: Қазақ тілі 

 

3.4- 

          4.Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1 Тақырыптық жоспар 

Тақ.

№ 

Тақырыптар 

Дерек 

көздері 

Автоматтандырылған басқару жүйесі. Өндірісті автоматтандыру мәселелері. Термин туралы. 

Терминдердің жасалу тәсілдері: синтетикалық тәсіл, лексика-

семантикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл. 6 сағ. 

Н.1,3,6,8,

11,12,13 

Қ. 6, 7, 

10, 11  

Автоматты басқарудың принциптері. Өндірісті автоматтандыру мәселелері. Аббревиатуралар: инициалдық аббревиатура, 

буындық аббревиатура. Шартты қысқартулар жүйесі. 

Анықтаманың конструкциясы. Аударма туралы жалпы түсінік 

сағ.

 

Н.3,8,9 Қ. 6, 7, 

10, 11, 13 

Автоматты реттеу жүйелерін құру принциптері Автоматты реттеу жүйелерін  құру  принциптері  Аудармаға  қойылатын  талаптар. 

Аударманың түрлері 4 сағ. 

Н.1,2,1 

Қ. 6, 7, 

10, 11 Автоматты басқару 

жүйесінің 

құрылымы. 

Аудармадағы 

трансформациялау әдісі. 2 сағ. 

Н.3,11,12,

13 

Қ. 6, 7, 8, 10, 11 

Автоматты  басқару  жүйесін  реттеу.  Ғылыми-көпшілік  және ғылыми техникалық аударма. 

Техникалық аударма. Ғылыми-техникалық әдебиетті аудару 4 сағ. 

Н.1,2,3 

Қ. 6, 7, 

10, 11 


Басқару обьекттерді модельдеу және 

идентификациялау.Баламасыз лексиканы аудару тәсілдері. 4 сағ. 

Н.1,2,11,1

Қ. 6, 7, 9 10, 11 

Идентификациялау  әдістерін  классификациялау.  Идентификация лау  теориясы  туралы  жалпы  ұғым.  Сөз  тіркестерін  аударуда 

мағыналық бірізділікті сақтау. 2сағ. 

Н.4,8,11 

Қ. 6, 7, 

10, 11 Техникалық жүйелерді автоматтандыру. Мамандық тіліндегі материал негізінде сөз тіркесін, сөйлем, мәтін құру ерекшеліктері 

2сағ 

Н.2,12,13 

Қ. 6, 7, 

10, 11, 12 Ескерту: * сырттай оқитын студенттерге арналған тақырыптар 

4.2- 

4.2.1- 

4.2.2- 

4.3  №1 СӨЖ- оқытушы ұсынған тақырып және нұсқа бойынша жағдаяттық 

диалог дайындау. Жұмыс жұп болып орындалады. Жұптарды оқытушы  ұсынады. №2  СӨЖ  –  мамандықтың  терминдер  сөздігінің  (20  термин)  қазақша  және 

орысша  түсіндірмесін  әзірлеу.  Терминдік  бірліктер  әрбір  бағдарлама 

тақырыптарын қамтуы керек.  

4.4 СӨЖ тапсырмалары 

1. Аударма түрлері. 

2. Ғылыми- техникалық мәтін аудармасының  күрделілігі. 

3. Шартты қысқартулар. Аббревиатура. 

4. Терминдерді аудару.  

5. Терминжасам түрлері. 

6. Негізгі сөздік түрлері. Оларды қолдану әдістері. 

5 Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар 

5.1 Жазба жұмысы тақырыптары (Эссе жазу) 

Мамандығым - мақтанышым 

Менің мамандығымның ерекшелігі. 

Техниканың дамуы мамандық сұранысының артуының кепілі. 

Қазақстанда инженер кадрларын дайындау бағыты. 

Заманауи инженер келбеті.  

АЭжБУ-дің инженер мамандарды  дайындаудағы жетістіктері. 

Автоматтандыру және басқару  - болашақтың мамандығы  

Бәсекеге қабілетті білікті маман. 

5.2 Аударма жұмысы 

1.Автоматтандырылған басқару жүйесі 

2.Өндірісті автоматтандыру мәселелері. 

3.Автоматты басқарудың принциптері   

 4.Өндірісті автоматтандыру 

 5.Автоматты реттеу жүйелерін құру  

6.Автоматты басқару жүйесінің құрылымы 

7.Автоматты басқару жүйесін реттеу 

8.Басқару обьекттерді модельдеу және идентификациялау. 


9.Идентификациялау әдістерін классификациялау 

10.Техникалық жүйелерді автоматтандыру 6. Студенттер жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі 

Курс бағдарламасы бойынша Сіздің жетістіктеріңіздің деңгейі кредиттік 

оқыту технологиясы қабылдаған қорытынды бағалар шкаласы бойынша 

бағаланады (1-кесте). 

1-кесте.  

Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 


%-дық мәні 

Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 95- 100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 

қанағаттандырарлық 

D+ 

1,33 


55-59 

қанағаттандырарлық 

D- 

1,0 


50-54 

қанағаттандырарлық 0-49 қанағаттандырарлықсыз 

 

Рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойына жинақталады. Жұмыстардың әр түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2-кестеге  сәйкес  коэффициенттік 

деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына қосылады. 

2-кесте.  Әрбір жұмыстың маңыздылығы.  

 

Оқу әрекетінің түрлері 

Ең жоғары балл 

Практикалық сабақтарға қатысуы 

0,1 

Практикалық сабақтағы жұмысы 0,4 

№1 СӨЖ 


0,25 

0,25                   0,5 

№2 СӨЖ 

Қорытынды балл:   1 

 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі. Әр АБ (А1 және А2) 100-баллдық шкаласымен бағаланады, ақпараттық 

жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

 

Б

ор (Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

 

БР =0,2 Бор

 +0,8 О


р

 


 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады 

Қ

 0,6БР+0,4Е, 

Е-емтихандық бағасының сандық баламасы. 6.2 Балл қою саясаты 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең  жоғары 

балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары  дұрыс 

жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.  6.3 

Университет 

студенттерінің 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (Трансферттің  (ауыстырудың) 

және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша  бағаларын  балдық 

рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-кестелерге сәйкес жүзеге 

асырылады. 

3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша  бағаларын 

балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз  

 4-кесте. ҚР балдық рейтингілік әріптік жүйесінің бағаларын ECTS бойынша 

бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттандырарлық 

0-49 қанағаттандырарлықсыз 

FX, F 

 

    7 Пән саясаты 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

-  оқытушы  ұсынған  сабақ  жоспарын  зейін  қойып  тыңдау,  оған  белсенді  

түрде қатысу; 

-  себепті  жағдайларға  байланысты  (деканаттан  жіберілім  қағазы  болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

- өздік жұмыстарды он үшінші аптадан кешіктірмей қорғауға ұсыну. 

8 Академиялық этика нормалары 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 

 Негізгі әдебиеттер: 

 

1.

  Б.Бекбаев.,  Д.Сүлеев.,  Б.Кисаров  .  «Автоматты  реттеу  теориясы».  - 

Алматы:, 2005. - 175 б. 

2.

 

   Б.Бекбаев., Д.Сүлеев.,  Б.Кисаров  Сызықты  және  бейсызықты 

жүйелердің автоматты реттеу теориясы. Алматы, Эверо 2005. - 328 б. 

3.

 

Ақпараттың қолданбалы теориясы, 050702 Автоматтандыру және басқару мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы, - Алматы, АЭжБУ .2007.  

4.

 Басқару  обьекттерді  модельдеу  және  идентификациялау,  050702 

мамандығының студенттері үшін дәрістер жинағы,  - Алматы, АЭжБУ, 2009. 

5.

 

Оразбаева Ф.Ш. Тілдік қатынас: Алматы: Сөздік-словарь, 2005 – 272б (1) 6.

 

Күзекова З. Қазақ тілінің практикалық курсы. – Алматы, 2001. – 218б (3) 7.

 

Сариева К., Қазақ тілі- Алматы, 2001. -142б (1) 8.

 

Құрманбайұлы  Ш.  Терминдер  қалыптастыру  көздері  мен  терминжасам тәсілдері.  

9.

 Ш. Қазақ терминологиясы. А.: Сардар , 2014(3) 

10.


 

Күзекова  З.С.Қазақ  тілі.  Тілді  оқып  үйренудің  бастапқы  кезеңіне 

арналған. – Алматы, Раритет, 2005. – 16б (3) 

11.


 

Кәсіби  қазақ  тілі.  5В070200  –  мамандығының  студенттеріне  арналған 

дидактикалық материалдар мен әдістемелік нұсқаулық. – Алматы: АЭжБУ. 2015.- 

37б. 


12.

 

Қазақ  тілі  -2  пәні  автоматтандыру  және  басқару  бағытындағы студенттері  үшін  өздік  жұмыстарға  арналған  әдістемелік  нұсқаулар) 

Г.Б.Оспанқұлова, -Алматы, АЭжБУ, 2008 Оқу құралы.        

13.

 

Бекітілген терминдер сөздігі. Қазақша-орысша, орысша-қазақша (15 мыңға жуық термин). – Алматы: Дайк-Пресс, 2009. – 328 б.  

14.


 

Техникалық терминдер сөздігі. –Алматы, 2009. Қосымша әдебиеттер 

1.

 Әлметова  Ә.,  Дәркенбаева  Ж.,  Хамимульдинова  Л.,  Тұңғатова  Ғ.  Қазақ 

тілі:  Оқу  құралы  (С

1

  –  негізгі  стандарттан  жоғары  деңгейге  арналған  және    С2

  – 


туризм мамандығы үшін). - Алматы, 2013. - 117 б. 

2.

 Әлметова  Ә.,  Тұңғатова  Ғ.,  Хамимульдинова  Л.,  Дәркенбаева  Ж.  Қазақ  

тілі:  Оқу құралы  (В

2

  

–  негізгі  стандартты  деңгей).  -  Алматы,  2013.   - 102 б. 3.

 

Жақыпов  Ж.  Аудармашы  анықтамалығы.  -  Алматы:  «Сардар»  баспа  үйі, 2009. - 176 б. 

4.

 «Қазақстан»   Ұлттық   энциклопедиясы / Бас   ред.   Нысанбаев   Ә.   - 

Алматы:  «Қазақстан  энциклопедиясының»  Бас  редакциясы,  2002.  ІV  том.   - 

720 б. 

5.

 Қайдар  Ә.  Халық  даналығы  (қазақ  мақал-мәтелдерінің  түсіндірме  сөздігі 

және зерттеу). - Алматы: «Тоғанай Т» баспасы, 2004. - 560 б. 

6.

 

Шойко  В.П.  Автоматическое  регулирование  в  электрических  сетях.  – Новосибирск, 2012. -195 с. 

7.

 Абиев  Н.  Тілдер  және  автоматтар  теориясының  негіздері.  Оқу  құралы.  -  

Астана Фолиант, 2013. - 192 бет. 

8.

 

  Знание-сила// 2015г. №2. Научно-популярный и научно-художественный журнал. 

9.

   Наука и жизнь// 2015г., №8 

10.


 

Техника молодежи// 2015г., №3,4 

11.

 

Промышленность Казахстана// 2015г., №4 (91) 12.

 

Инженер// 2015г.,№3 13.

 

Экология и промышленность Казахстана// 2015г., №2,3 
жүктеу 305.48 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет