Рас, кезінде тек шикізатқа арқа сүйеген Қазақ стан үшін кейбір салаларда мамандар жетіспейтініжүктеу 3.44 Mb.
Pdf просмотр
бет8/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.44 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Сәлия ӘБДІКӘРІМОВА

май сергелдеңге түскен коммуналдық қыз-

мет мекемелері тіпті сотқа жүгінуге мәжбүр 

бо лады. Мұндай жағдай үйреншікті жайт-

қа айналып барады. Алайда сот үкімі негі-

зі нен қарсы тараптың пайдасына шешіліп 

жа тады. Коммуналдық қызметтің сапасына 

кей де наразылық танытып жатамыз, егер 

ақша дер кезінде аударылса, олардың жұ-

мыстары да жақсара түсер еді ғой. 

Қалай дегенде де заңды сыйлауымыз 

ке рек. Пайдаландың ба, ақысын төле. Бұл 

әр бір тұтынушыға қатысты қағида болуы 

шарт. Өкінішке қарай, заңды сыйлау мә-

дениеті кемшін тартып тұр. Біз әлі де болса 

со н ау кеңестік дәуір кезіндегі қой үстіне 

бо з торғай  жұмыртқалаған  заман ның  қа-

лыбынан шыға алмай келеміз. На рық за-

маны – қатал заман. Енді соған икем делу 

керек.


Еліміздің Ұлттық банкі 14 сәуірде 20 жылдығын атап өтті. Жалғыз бұл емес, 

тәуелсіз мемлекетіміздің бас банкінің тарихында басқа да атаулы күндер баршылық. 

1991 жылғы 20 маусымда Ұлттық банктің негізі құрыл ды. 1993 жылғы 15 қарашада 

ұлттық валюта – теңге енгізілді. 1995 жылғы 30 наурызда «ҚР Ұлттық банкі туралы» 

жаңа Заң шықты. Кейбіреу лер ҰБ жы л намасына қазіргі Оралда 1876 жылы тұңғыш   

ашылған мемлекеттік банк бөлімшесін қосқанды да жөн көреді. Қалай болғанда да 

бүгінгі күні елі міздің банк жүйесі әбден қалыптасты деуге негіз бар.  

ЭКОНОМИКАҒА БЕРІЛГЕН КРЕДИТТЕР, КЕЗЕҢНІҢ СОҢЫНА, МЛН ТЕҢГЕ 

оның ішінде валюта түрлері 

бойынша

оның ішінде мерзімдері бойынша

оның ішінде субъектілер 

бойынша

Барлығы


ұлттық 

валютада


шетел 

валютасында

қысқа 

мерзімді


ұзақ мерзімді

банктік емес 

заңды 

тұлғаларғажеке 

тұлғаларға

12.12

9 958 0407 041 296

2 916 744

1 955 733

8 002 307

7 102 691

2 855 349

01.13

9 902 4457 018 250

2 884 195

1 877 498

8 024 947

7 022 752

2 879 693

02.13

10 002 7217 146 406

2 856 315

1 930 203

8 072 518

7 083 472

2 919 248Берілген кредиттер

Ұлттық валютада 

USD-да 

EUR-да 


Ұлттық валютада 

USD-да 


Көлемі, млн теңге

Орташа өлшемді сыйақы 

ставкасы (%)

Көлемі, млн USD

Орташа өлшемді 

сыйақы ставкасы (%)

Көлемі, млн EUR

12.12


7,1

7,51


0,7

7,64


0,3

01.13


750,8

6,51


0,8

8,50


-

02.13


-

-

0,67,75

-

03.1370,9

5,08


0,6

8,50


0,0

Салынған депозиттер

Ұлттық валютада

USD-да

EUR-да


Орташа өлшемді сыйақы 

ставкасы (%)

Көлемі, млн 

теңге


Орташа өлшемді сыйақы 

ставкасы (%)

Көлемі, млн 

USD


Орташа өлшемді сыйақы 

ставкасы (%)

Көлемі, млн 

EUR


Орташа өлшемді сыйақы 

ставкасы (%)

4,07

122 100,01,23

9 643,1


0,13

26,5


2,83

-

317 413,01,28

14 791,8


0,09

22,0


3,46

-

483 130,00,57

12 741,6


0,10

14,5


2,45

8,50


479 021,0

0,57


9 139,8

0,10


60,3

0,01


Дерек көзі: ҚР Ұлттық банкі

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№63 (974) 

              

              

17.04.2013 жыл, 

сәрсенбі


ОЙ-КӨКПАР

Басы 1-

б

етте

Майр

р

а АЙСИНА

ҚР Парламенті Мәжі

жі

лі

лі

сі

сі

ні

н

ң

ң

де

де

пу

пу

та

та

ИƏ

ЖОҚ

әрібай Т

Кә

АСШАБАЕВ, 

ңг

ңг

ер

ер

з

за

ң

ң

Оңай жолды  таңдағанша, «өгізді де 

өлтірмей, арбаны да сындырмайтын»

амал ды қарастыру керек. 

20

0

131

 жылды


д

 мойынға артылған жүксіз 

қа

қа

рсрс

ы

ыал

ал

уу

үш

үшін

ін

 Үкімет «күдер үздірген» қарыздарды шығынға  жатқызғанды жөн 

санады. Бұл қаншалықты тиімді болды, ол 

өз алдына бөлек әңгіме. Менің айтайын 

дегенім,  бұл да бір амал болды. Бірден 

қатаң шешімге ке

ке

луу

ге

г  болмайд

йд

ы.ы

 Егер 


р

көрші елдерден

н

т

тәж

әж

іріриб

иб

е е 

ал

алғы

ғы

мымы

з

зке

ке

лглг

ен

ен 

екен, онда жақсы жақтарын алайық.

Мәселен, Әзірбайжанды сөз етсек, ол елде 

коммуналдық қарыз проблемасы мүлде 

жоқ десе де болады. Оларда мынандай екі 

механизм жұмыс істейді: біріншісі – тұты-

ну

ну

шышы к

к

омом

му

муна

на

лдлд

ық қызмет мекемесіменБерекет 

КӘРІБАЕВ,

Әл-

Фар

Фар

аби

би

 

аты

ты

нда

ндағы 

ғы 

Қаз

Қаз

ақ 

ақ 

ұлттық универ си-

тетінің  профес со ры, 

тарих  ғылы мы ның

докторы: 

Жәди ШӘКЕН,

жазушы:

– «Ө


б

нбейтін дауды өспейтін елдің баласы қуады» деген мақал б

б

ар еді. Бұл ел арасына дау салу үшін арнайы айтылған пікір деп бағалаймын. Бұл тақырып осыдан бірнеше жыл 

бұрын қозғалып, біржола нүкте қойылған сияқты болып еді. Қазір тіпті оған ғылыми 

дәлел айтып жатудың өзі артық. Алматының тарихи атауы қандай екенін бәрі біледі. 

Сондықтан  бұл дауды бастап беріп отырған адамдардың көздегені басқа мақсат деп 

ойлаймын. 

Мү

Мүмкмк

ін

ін,

,

тіті

пт

пті

і

саса

яс

си 

и 

тата

пс

псырырыс

ыс

тата

рды орындап та жатқан бо

бо

ла

лар.

р. Е


Елі

лі

мімі

зд

здің

ң

сс

ая

аяси

си

 алаңында б

б

елелгі

гі і


лі

б

бір

ір м


аң

аңызды оқи

қи

ғалар болып жатқанда, мама

ңы

ңызды шешімд

мд

ер қабылданып жатқанда халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін айтылуы да әбден

мүмкін. Ел-жұрт осындай ұсақ-түйек пікірталастармен алданып жатқанда арғы жақта

нағыз керекті тақырып назардан тыс қалып қояды. Сондықтан мен бұл тақырыпқа

алаңдаудың қажеті жоқ деп есептеймін. Оны қоғам қабылдамайды. Ал шынымен 

қа

қа

лала

ны

ның 

ң 

атат

ын

ын ауыстыру жөнінде шешім

м

шышы

ғы

ып

п

жажа

тс

тса,

а,

бб

ил

илік

ік

өө

зі

зін

н

мама

за

заққа айналдырған

бо

болала

р

р едед

і.

і 

– Меніңше, бізде билік адамдары, әкімдер, министрлер өте жиі 

ауысады. Соның әрқайсысы өзі қалаған реформаны алып келеді, әрбірі 

өзі қалаған мәселені көтереді. Бұл – тек қала атауына қатысты емес, кез 

келген салада көрініс беріп жатқан құбылыс. Тіпті шетелде жүрген 

отандастарымыз мәселесіне келсек те осы. Осындай мәлімдемелерде 

аз

з

амам

ат

атта

та

рыры

мы

мызд

зд

ыңың б

б

ойой

ын

ында

да

ғығы

 ана тілге деген құрметі

ті

ні

нің ң 

де

деңг

ңг

ейей

і

көрірі

не

еді

іҚа

Қа

зазақстанд

нд

а орыс

ысті


тілд

лді 


і

б

болып көріну, кеңестік заманан

ды

дымақта

та

уәлі де болса сәннен қалмаған сияқты. Мүмкін, расында, осы арқылы 

саяси  ұпай жинап, белгілі бір топтардың құрметіне ие боламын деп 

ойлайтын шығар. Қоғамның назарынан тыс қалмау үшін бірдеңе айтып 

шулату керек. Тіпті қаланың атауы шынымен өзгерсе екен деген ой 

жа

жа

тптп

ау

аы да мүмкін. Қазақстан

ны

ның 

ң 

дада

му

муын

ын

аа

қа

қаже

жет 


т 

бо

бола

ла

тыты

н са


с

лмақты 


ой

ой, са


са

лмақты бастама көтере ал

л

ма

маға

ға

нн

со

соң 

ң

осос

ын

ында

дай


й

жа

жала

лаң


ң да

да

удуд

ың шетін шығарады. 

Ертай 

НҮСІПЖА

А

НО

О

В

Вжурнал

ист

ист

:

:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Ѓ

Д

Ћ

 

Л

А

А

А

А

А

Л А Ш Т Ы

 

А Л А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

У

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Т

Т

Т

Т

Т

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

 

А

А

А

А

А

Л

Л

Л

Л

Л

А

А

А

А

А

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Ѓ

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

Ћ

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

  С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

У

У

У

У

У

У

У

У

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.44 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет