Құрамы қалыптасқанжүктеу 381.98 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата09.04.2017
өлшемі381.98 Kb.
  1   2   3   4

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 

 

С. СЕЙФУЛЛИН атындағы ҚАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ  УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

  

 

  

Жазғы семестр 

КАТАЛОГЫ 

 

  

 

  

Астана 2016  

 

 

 

 

Университет туралы 

Орталық  жəне  Солтүстік  Қазақстан  өңіріндегі  ірі  аграрлық  білім 

ордасы,  астанамыздың  алғашқы  жоғары  оқу  орны - С.Сейфуллин  атындағы 

Қазақ  агротехникалық  университеті 1957 жылы  Ақмола  ауылшаруашылық 

институты  ретінде  құрылды  (КСРО  Министрліктер  Кеңесінің 3.10.1957 

жылғы №1176 Қаулысы).  

Бүгінде  университет  агротехникалық  деп  аталғанымен,  тар  бағытты 

емес, 


керісінше, 

көп 


бейінді 

білім 


ордасы 

болып 


табылады: 

ауылшаруашылық  жəне  техникалық  бағыттағы  мамандықтардан  басқа  білім 

беру,  өнер,  қызмет  көрсету,  əлеуметтік  игілік  жəне  бизнес  бағытындағы 

мамандар  даярланады.  Университеттің  астананың  ежелгі  оқу  орны  ретінде 

өзіндік  ғылыми  мектебі  бар,  сол  мектептің  негізінде  қазіргі  профессорлық-

оқытушылар 

құрамы 

қалыптасқан. 

С.Сейфуллин 

атындағы 

Қазақ 


агротехникалық  университеті – біртұтас  еуропалық  білім  кеңістігін 

қалыптастыруға  негіз  болатын  Университеттердің  Ұлы  Хартиясының  тең 

мүшесі. Жарты  ғасырдан  астам  уақытта  еліміздің  агроөнеркəсіп  кешенінің 

түрлі саласына 63 434  мыңға жуық жоғары білікті мамандар даярланды.Олар 

табанды  еңбектерімен  мемлекет  экономикасын  дамытуға  лайықты  үлес 

қосты  жəне  қосып  келеді.Университет  өз  түлектерін  мақтан  етеді.  Олардың 

арасында  ҚР  Президенті  Əкімшілігінің,  Премьер-Министр  Кеңсесінің 

қызметкерлері,  ҚР  Парламенті  Сенаты  мен  Мəжілісінің  депутаттары, 

елшілер,  көрнекі  ғалымдар,  ғылым  докторлары  мен  кандидаттары,  облыс, 

қала, аудан əкімдері, ірі кəсіпорындар мен агроқұрылымдардың басшылары, 

халық  шаруашылығы  салаларының  мамандары  бар. Оқу  орны  еліміздің 

білім-ғылым  саласында  ғана  емес,  шетелдік  білім  кеңістігінде  жоғары 

беделге  ие.  Ресей,  АҚШ,  Германия,  Франция,  Түркия,  Италия,  Израил, 

Қытай,  Моңғолия,  Малайзия  т.б.  елдердің  бірқатар  білім  жəне  ғылым 

орталықтарымен  тығыз  байланыста  жұмыс  істейді.

 

Университет  бүгінде көптеген көрсеткіштер бойынша елорданың ғана емес, жалпы еліміздің білім 

ордалары  арасында  көшбасшы  болып  табылады,  ол  еліміздің  отыз 

техникалық  оқу  орындарының  арасында  үздік  үштік  қатарында.

 

Болон процесінің  академиялық  ұтқырлығын  дамытуын  тарату  шеңберінде  жоо 

оқытушылары мен студенттерін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрінің  бұйрығымен  бекітілген 2011 жылға  арналған  кредиттік 

технологиясын жетілдіру жоспары үлкен рөл атқарады.

 

Университетте  академиялық  ұтқырлық  келесідей  тарату  тетіктері арқылы жүзеге асырылады: 

білім  беру  бағдарламалары  шеңберінде  жəне  Қазақстанның  басқа  да 

жоғары  оқу  орындарында  теориялық  жəне  практикалық  оқыту  бойынша 

студенттерді дайындау; 

-  Мобильдікті  қамтамасыз  ету  үшін  басқа  жоғары  оқу  орындарынан 

оқытушылар мен студенттерді шақырып, жеке оқу бағдарламалары бойынша 

жазғы семестрді ұйымдастыру; 


-Академиялық алмасуды кеңейту мақсатында Қазақстан Республикасы жəне 

шетелдегі басқа жоғары оқу орындарына ПОҚ оқытуды ұйымдастыруда. Ішкі 

академиялық 

ұтқырлық 

шеңберінде 

Қазақстан 

ЖОО 

бірқатар келісімдержаслған. 

 

 Серіктес жоғары оқу атауы 

1.

 Қазақ ұлттық аграрлық университеті 

2.

 Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті.  

3.

 Т.Рысқұлов атындағы Жаңа экономикалық университеті 

4. Алматы технологиялық университеті 

5.

 

Шəкəрім атындағы Семей мемлекеттік университеті 6.

 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 7.

 

ҚорқытАта атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті  8.

 

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті 9.

 

А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 10.М.Əуезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік университеті 

11.Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті 

12.К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті. 

13.М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

14. Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

15.Алматы Энергетика жəне байланыс университеті 

16.Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық Ғылыми-зерттеу техникалық 

университеті 

17.« Халел Досмұхамедов атындағы РМК Атырау 

мемлекеттікуниверситеті» 

18.Алматы Экономика жəне статистика академиясы 

19. Каспий мемлекеттік технологиялар жəне инжиниринг университеті 

20.Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

21.М.Қозыбаев атындағы Солтүстік-Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

22.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 

23.Д.Серекбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 

университеті 

24.

Каз ГАСА Халықаралық білім беру корпорациясы 

 

  

 

  

 

  

Ұсынылған курстар 

Агрономия факультеті 

Мамандық5В080800- «Топырақтану жəне агрохимия»  

Қазақстан топырағы- 3 кредит 

Топырақгеографиясы -3 кредит 

Топырақтың бонитировкасы- 3 кредит 

Топырақтергеуəдістері-3 кредит 

 

Мамандық5В081100- «Өсімдіктерді қорғау жəне карантин»  

Өсімдік ауруларын анықтау жəне тіркеу əдістері-3 кредит 

Ауылшаруашылық энтомология-3 кредит 

Биологиялық өсімдік қорғау -3 кредит 

Ауылшаруашылық фитопатология - 3 кредит 

 

Мамандық5B080700- «Орман ресурстары жəне орман шаруашылығы» 

Орман көшеттері-4 кредита 

Орман таксациясы -3 кредит 

Орман шаруашылығы -3 кредит 

Орман экономикасы 2 кредит 

 

 Сəулет факультеті 

Мамандық5В042100 «Дизайн» 

Дизайн құрамынегіздері- 2 кредит 

Кəсібикомпьютерлікбағдарламалар -3 кредит 

Архитехтуралық ортадағы жарнама - 2 кредит 

Профильді дизайн элементтері мен процестері-I - 3 кредит 

 

Мамандық5В042000 -« с

əулет» 

Сурет- 2 кредит 

Кескіндеме-2 кредита 

Сəулеттік жобалауда өңірлікерекшеліктері-1 кредит 

Ландшафтықсəулет- 2 кредит 

Архитектуралық жобалау IX- 3 кредит 

Архитектуралық жобалау X- 3 кредит 

 

Экономика факультеті Мамандық5В050100- «Маркетинг» 

Маркетингтікзерттеулер-3 кредит 

Қаржылық математика-3 кредит 

 

Мамандық5В050800 «Есепжəне аудит» 

ProjectExpert жүйесінде жобаларды талдау-2 кредит Салықтық есеп - 3 кредит 

Қаржылық есеп- 2-3 кредит 

практикалық аудит - 3 кредит 

 

Мамандық5В050700-«Менеджмент» 

Мемлекеттікжəнежергіліктібасқару- 3 кредит 

Жобабасқару- 3 кредит 

Тəуекелдерді басқару - 3 кредит 

 

Мамандық5В050900- «Қаржы» 

Салықжəнесалық салу 

Банк ісі- 3 кредит

 

 Жерге орналастыру  факультеті 

Мамандық5В090700- « Кадастр"  

Карталар мен жобаларресімдеукезіндекомпьютерлік графика- 2 кредита 

Жеркадастрыныңавтоматтандырылғанақпараттықжүйесі-3 кредит 

 

Мамандық5В071100-"Геодезия и картография"  

Фотограмметрия- 3 кредит 

Картография- 2 кредит 

Инженерлік геодезия-4 кредит  

Мамандық5В090300-"Жергеорналастыру

Жерресурстарынбасқаруақпараттықтехнологиялар- 3 кредит 

Агроқұрылымдардыішкішаруашылықжергеорналастыру- 3 кредита 

Жерресурстарынбасқаружөнiндегiқұқықтыққолдау нормативі -2 кредит  

Мамандық5В090800.- "бағалау"  

Бизнестібағалау-3 кредит 

Машиналар, жабдықтар мен көлікқұралдарынбағалау- 3 кредит 

Геоақпараттықжүйелер (ГАЖ) бағалауүшін-2 кредит 

Жылжымайтынмүліктібағалау-3 кредит

 

 Техникалық факультет 

Мамандық5В07130- «Көлік, көліктік техника жəне технологиялар»  

Көлікқұралдарынтехникалықпайдалану -3 кредит 

Автомобиль қызметкөрсетуматериалдары-3 кредит 

Аппараты көлікқұралдары- 3 кредит 

 


 

Мамандық5В080600- «Аграрлық техника жəне технология» 

Агротехнологиялықмашиналар-4 кредит  

Мамандық5В071300- «Көлік, көліктік техника жəне технологиялар»  

Көлікқұралдарынтехникалықпайдалану- 3 кредит 

Автомобиль қызметкөрсетуматериалдары- 3 кредит 

Ақппаратыкөлікқұралдары - 3 кредит 

 

Ветеринария жəне мал шаруашылығы технология факультеті 

Мамандық5В080300-"Аңшылықтанужəнеаңшаруашылығы"  

таксидермия негіздері-3 кредит 

Дичеразведение

-3 кредита 

Трофейное дело

-2 кредита 

 

Мамандық5В080400-"Балықшаруашылығыжəнеөнеркəсіптікбалықаулау" 

Балықтардың қоректенуі - 3 кредит 

Ихтиопатология-3 кредит 

Балықты жасанды өндіру - 3 кредит  

Мамандық – «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» 

STPMG 4303 Мал шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы-4 кредит

 

OTPS 430 Қой  шаруашылығы  технологиясы,  қой  етін  жəне  жүнін  өндіру-3 кредит 

 

Мамандық 5В070100 – «Биотехнология» 

микроорганизмдердің биотехнологиясы -3 кредита 

Биопрепараттар өндірісінің экологиялық аспектілері -3 кредита 

Өсімдіктер биотехнологиясы - 3 кредит 

Экологиялық биотехнология -3 кредит 

Өсімдіктердің генетикалық инженериясы - 3 кредит 

Технологиялық процестер, өндірістің заттарды қайталама синтездеу-3 кредит

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

С:Сейфуллин атындағы Қазақ  агротехникалық университеттің 

факультеттері 

Агрономия факультет 

5В080100 – «Агрономия» 

5В080700 –«Орманресурстарыжəнеорманшаруашылығы»  

5В060800 – «Экология» 

5В080800 – «Топырақтанужəне агрохимия» 

5В081100 – «Өсімдіктердіқорғаужəне карантин»  

Сəулет факультеті 

5В042000- «сəулет» 

5В042100 –«Дизайн» 

Ветеринария жəне мал шаруашылығы технология факультеті 

5В070100 – «Биотехнология»  

5В120100 – «ветеринарлық медицина» 

5В120200 – «Ветеринарлық санитария» 

5В072700 – «Азық-түлікөнімдерініңтехнологиясы» 

5В080200 – «мал шаруашылығыөнімдері технологиясы» 

5В080300 – «Аңшылықтанужəнеаңшаруашылығы»  

5В080400 – «Балықшаруашылығыжəнеөнеркəсіптікбалықаулау» 

 

Компьютерлік жүйелер жəне кəсіптік оқыту факультеті 

5В012000 –«кəсібидаярлау» 

5В070300 –«Ақпараттықжүйелер» 

В070400 -«Компьютерлержəнебағдарламалыққамтамасызету» Жерге орналастыру  факультеті 

5В071100 – «Геодезия и картография» 

5В090300 – «Жергеорналастыру» 

5В090700 – «Кадастр» 

5В090800 – «Бағалау» 

Техникалық  факультеті 

5В071300 – «Көлік, көліктік техника жəнетехнологиялар» 

5В072400 – «Технологиялықмашиналаржəнежабдықтар» 

5В072800 – «Қайтаөңдеуөндірістерініңтехнологиясы» 

5В073200 – «Стандарттау, метрология жəнесертификаттау» 

5В080600 – «Аграрлық техника жəне технология» 

5В090100-«Көлік қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»  

Энергетика факультеті 

5В071700 – «Жылу энергетика» 

5В071800 – «Электроэнергетика» 

5В071900 – «Радиотехника, электроника жəнетелекоммуникациялар» 

5В072100 – «Ауылшаруашылығыэнергияменқамтамасызету»

 

Экономика факультеті 

5В050600 – «Экономика» 


5В050700 – «Менеджмент» 

5В050800 – «Есеп жəне аудит» 

5В050900 –«Қаржы» 

5В050900 – «Маркетинг» 

5В090400-«Əлеуметтік-мəдениқызметкөрсету» 

 

  

 

  

 

  

 

  

Агрономиялық факультет 

 

5В080800 - «Топырақтану жəне агрохимия» мамандығы 

Ұсынылатын курстар: 

Қазақстан топырағы - 3 кредит 

Қазақстан 

Республикасының 

табиғи-климаттық 

аймақтарының 

сипаттамасы.  Қазақстан  Республикасындағы  топырақ  түзуші  факторлар. 

Топырақтың  негізгі  түрлері,  түзілу  ерекшеліктері,  агрономиялық, 

агрохимиялық  жəне  экологиялық  сипаттамасы.  Интрааймақтық  топырақ. 

Таулы аймақтардағы топырақ. Жердің агроөндірістік топтамасы. Топырақты 

ауылшаруашылығында қолдану ерекшеліктері.  

Кенжегулова  С.О.,  аға  оқытушы,  ауылшаруашылығы  ғылымдарының 

кандидаты;  

Хамзина  Б.Н.,  аға  оқытушы,  ауылшаруашылығы  ғылымдарының 

магистрі.  

 

 

Топырақ географиясы – 3 кредит Əлемдегі  биоклиматтық  белдеулер,  континенттер  аймақтары  жəне 

Қазақстан  Республикасындағы  табиғи  аймақтардағы  топырақтың  негізгі 

түрлерінің генезисі, классификациясы жəне сипаттамасы. 

 

Топырақтың ақпараттық-диагностикалық, морфогенетикалық белгілері, құрамы 

жəне 


қасиеті. 

Топырақтың 

агроөндірістік 

топтамасының 

принциптері, топырақты бағалау əдістері.  

Кекілбаева Г.Р., биология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы;  

Хамзина  Б.Н.,  аға  оқытушы,  ауылшаруашылығы  ғылымдарының 

магистрі.  

 

Топырақты зерттеу əдістемесі – 3 кредит 

 

Топырақты  зерттеудің  теоретикалық  негізі.  Топыраққа  зерттеу 

жүргізуді 

ұйымдастыру. 

Топырақ 

жамылғысының 

геоботаникалық 

зерттеулерінің əдістері. Топырақ жамылғысы құрылымын зерттеу əдістемесі. 

Топырақты  зерттеуде  ірі  масштабтағы  эрозиялық  тексерулер  мен 

қашықтықтан зондтауды жүргізу əдістемесі.   

Хамзина Б. Н., ауылшаруашылығы ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы.   

Богарлы  жер  шаруашылығында  тыңайтқыштарды  қолдану  жүйесі – 3 

кредит  

 

Топырақтың  құнарлылығын,  дақылдардың  өнімділігі  мен  сапасын 

арттыруда  тыңайтқыштардың  маңызы.  Ғылыми-негізделген  жүйенің 

құрылымын  анықтайтын  принциптері  мен  шарттары.  Тыңайтқыштың 

тиімділігін  анықтайтын  негізгі  факторлар.  Топырақтың  азот,  фосфор  жəне 

калий режимі ерекшеліктері жəне олардың дақыл өнімділігі мен тыңайтқыш 

тиімділігімен  байланыстылығы.  Минералдармен  тыңайтуды  оңтайландыру 


шарттары.  Дақылдарға  қажетті  тыңайтқыштарды  диагностикалау  жəне 

тиімділігін болжау. Топырақтың құнарлылығы мен дақылдардың өнімділігін 

мақсатты түрде басқарушы құрал ретіндегі тыңайтқыштарды қолдану жүйесі. 

Түрлі  өсімдік  айналымында  тыңайтқыштар  жүйесінің  тиімділігін 

экологиялық жəне экономикалық бағалау.   

Черненок Валентина Григорьевна, а.-ш.ғ.д., профессор,  

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ. 

 

Мамандық бойынша қолданыстағы зертхана: 

Топырақтану зертханасы. 

 

  

 

 

Агрохимиялық ғылыми зертхана 

 

 

 

 

Агрохимия 

зертханасы 

топырақтық-агрохимиялық 

зерттеулерді 

жүргізуге  арналған.  Топырақтың  агрохимиялық  қасиетін,  топырақтың 

потенциалды  жəне  тиімді  құнарлылығын,  химиялық  құрамын  жəне 

өсімдіктер сапасын анықтауға арналған қажетті құрал-жабдықтар бар. Құрал-

жабдықтар: КФК-3-01-«ЗОМЗ» фотоэлектрлік фотометрі; ФПА-01 жалынды-

фотометриялық  анализаторы;  И-160МИ  зертханалық  ионоөлшеуіші;  рХ-

150.1МИ  ионоөлшеуіші;  ТС-80 – «КЗМА»  электрлік  құрғақ  ауалық 

термостаты;  ЛМЦ-1м  зертханалық  диірмені;  ИПП-1Н  топырақ  үлгілерін 

үгітуші;  зертханалық  су  моншасы; PSU-10i и OS-20 шейкерлері;  АЭ-10  МО 

электрлік  аквадистилляторы;  зертханалық  таразысы;  өсімдік  үлгілерінің  

диірмені; тұқымдар есепшісі жəне т.б. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5В0801100- «Өсімдік қорғау жəне карантин» мамандығы 

Ұсынылатын курстар: 

Өсімдік ауруларын анықтау жəне есепке алу əдістері - 3 кредит 

Өсімдікті  аурулардан  қорғау  бойынша  іс-шараларды  дұрыс  жоспарлау 

мен  ұйымдастыру;  ауру  түрлерінің  құрамы,  олардың  таралуы,  зиянкестілігі, 

олардың  пайда  болуы  мен  дамуына  болжау  жасау  туралы  білім  алу. 

Теоретикалық білімді тəжірибеде қолдану.   

Тулеева А. К., ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Сулейменова З. Ш. аға оқытушы. 

 

Ауылшаруашылық энтомологиясы - 3 кредит 

Жəндіктердің  жүйелілігі  мен  классификациясы  бойынша  білім  алу, 

ауылшаруашылығы  дақылдары  зиянкестерінің  негізгі  түрлерімен,  олардың 

биологиясымен,  экологиясымен,  дамуымен,  таралуымен  жəне  олардың 

кесірлілігімен  таныстыру.  Олармен  күрес  бойынша  агротехникалық, 

биологиялық,  химиялық  іс-шаралар  кешені  тəсілдері  мен  құралдарымен 

таныстыру.  

Тулеева А. К., ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Сулейменова З.Ш. аға оқытушы 

 

 Өсімдіктерді биологиялық қорғау – 3 кредит  

Өсімдіктерді  зиянкес  ағзалардан  қорғау  тəжірибесінде  түрлі 

биологиялық  құралдарды,  соның  ішінде  биофабрикалар  мен  өндірістік 

биозертханаларда  көбейтілетін  микробологиялық  дəрі-дəрмектер,  жəндіктер 

мен  кенелерді,  биологиялық  белсенді  заттарды,  сондай-ақ  өсімдіктерді 

қорғаудың басқа да əдістерін  қолдануды оқып-үйрену.  

 

Ауылшаруашылық  қызметін  рационалды  жəне  экологиялық  зиянсыз жүзеге асыруға дұрыс көзқарас қалыптастыру 

Бекенова Ш. Ш., ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы;  

Яцюк  С.  В.,  ауылшаруашылығы  ғылымдарының  кандидаты,  аға 

оқытушы. 

 

Ауылшаруашылық фитопатологиясы – 3 кредит 

 

Ауру 


түрлерінің 

құрамын, 

қоздырушының 

биологиялық 

ерекшеліктерін,  олардың  жүйелілік  жағдайын,  зақымдалған  өсімдіктер 

шеңберін,  таралу  аясын,  аурулардың  белгілері  мен  кесірлілігін,  сонымен 

қатар өсімдіктерді қорғау бойынша шаралар жүйесін зерттеу.    

Тулеева А.К., ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент; 

Алипбекова  Ч.А.,  ауылшаруашылығы  ғылымдарының  кандидаты,  аға 

оқытушы 


 

Жұмыс берушілердің (өндірушілердің) жүргізетін пəндер курсы  

 

Карантинделген ағзаларды анықтау əдістері – 3 кредит 

 

Өсімдіктерді зиянды ағзалардан қорғау үшін кəсіби болып табылатын, 

шетелдерден  əкелінетін  жəне  ел  ішінде  түрлі  көліктермен  тасымалданатын 

карантинге  алынған  өнімдердің  фитосанитарлық  экспертизасы  əдістері 

туралы студенттер білімін кеңейту жəне тереңдету.    

Калиев  Б.Р., «Республикалық  карантиндік  зертханасы»  ММ.,  директор 

орынбасары. 

 

«Фитосанитарлық мониторингі, өсімдік қорғау жəне карантин ғылыми-

инновациялық орталығы»  

Қазақстанда  алғаш  рет  фитосанитарлық  мониторингі,  өсімдік  қорғау 

жəне  карантин  ғылыми-инновациялық  орталығы  құрылды,  оның  міндетіне 

инновациялық  бағыттағы  жаңа  технологияларды  əзірлеуді  дамыту,  ғылыми 

жетістіктерді  насихаттау  жəне  коммерцияландыруға  жəрдем  беру;  жоғары 

білікті  мамандарды  даярлау  мен  қайта  даярлау;  фитосанитарлық 

мониторингі,  өсімдік  қорғау  жəне  карантин  саласындағы  халықаралық 

ынтымақтастық  жатады.  Орталық  күшті  оқу-əдістемелік,  ғылыми-зерттеу 

жəне эксперименттік базасы болып табылады.  

Орталық жетекшісі – Ажбенов В.К., биология ғылымдарының докторы, 

ҚР АШҒА академигі, профессор.  

 

«Энтомология» зертханасы 

Өсімдіктердің зақымдалғанының үлгісін талдау жəне есепке алу.  

Зертханада энтомофаунаны, ауылшаруашылығы дақылдары зиянкестері 

құрамын;  зиянкестердің  морфологиялық  жəне  биологиялық  ерекшеліктерін, 

кесірлігін  жəне  қорғау  шараларын  зерттеу  бойынша  оқу  жəне  ғылыми 

жұмыстар жүргізіледі. Өсімдіктер зиянкестерін анықтау мен есепке алу үшін 

заманауи  құралдармен,  жəндіктерді  талдауға  арналған  құралдармен 

жабдықталған. Еліміздің Солтүстік аймақтарындағы агроценоз жəндіктерінің 

бірегей топтамасы жасалған.  

Тулеева А.К., ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты, доцент. 


Каталог: assets
assets -> Тендер. Реклама. Рк
assets -> Национальной академии наук республики казахстан
assets -> Книга первая. Книга вторая. Книга третья. Книга четвертая. Книга пятая. Книга шестая. Книга седьмая
assets -> Теория эволюции Эволюционная теория Чарльза Дарвина 2 часть II
assets -> Любовь Шашкова «нет повести прекраснее в ауле…»
assets -> Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы «Әлеуметтік бастамалар орталығЫ» менің таңдауым – ханафи мәЗҺабы

жүктеу 381.98 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет