Раманкулов шерзод жумадуллаевичжүктеу 1.33 Mb.
Pdf просмотр
бет13/13
Дата04.05.2017
өлшемі1.33 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
159 
 
ҚОСЫМША А 
 
5В011000-Физика, 5В060400-Физика мамандығы  
Сауалнама  
1.
 
Болашақ  ӛз  кәсібіңізге  тӛмендегі  берілгендердің  ішінен  кӛбірек  қажет  деп  санаған 
бесеуін  таңдаңыз. (1- ӛте қажет; 2-қажет) 

 
Ағылшын тілі 

 
Ақпараттық технология 

 
Интернет технология 

 
Математика 

 
Жалпы физика 

 
Экономикалық теория 

 
Креативті технология 

 
Педагогика 

 
Оқыту әдістемесі 
2.
 
Сіздің  болашақ  кәсібіңізде  АКТ  қаншалықты  мӛлшерде  қажет  деп  санайсыз.  (10-
балдық жүйемен бағалаңыз: 10-ӛте қажет,......,1-мүлдем қажеттілігі жоқ) 
3.
 
Оқу  үдерісінде  АКТ  қолдану  ӛз  мамандығыңыз  бойынша  біліммен  білікті 
қалыптастыруда  тиімді  деп  санайсыз  ба?  (10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-ӛте 
тиімді,......,1-мүлдем тиімділігі жоқ)  
4.
 
Қазіргі  дамып  жатқан  ақпараттық  қоғамда  адамдар  ақпаратты  ӛндірушілер  және 
ақпаратты  қолданушылар  болып  бӛлінеді.  Қалай  ойлайсыз  сіз  болашақта  ӛз 
кәсібіңізде: 

 
Ақпаратты қолданушы 

 
Ақпаратты ӛндіруші 

 
Екі жақтыда 

 
Басқа 
5.
 
Тӛмендегі  бағдарламалардың  ішінде  сіздің  болашақ  кәсібіңізге  қажетті  деп 
санағаныңызды таңдаңыз. 

 
Графикалық редакторлар 

 
Мультимедиялық презентация жасау бағдарламалары 

 
Берілгендер қоры 

 
Бағдарламалау тілі 

 
Электрондық таблицалар 

 
Мәтіндік редакторлар 
6.
 
АКТ-ны  ӛздігіңізден  қажетті  білім  қорын  немесе  қажетті  ақпаратты  дайындау,  алу, 
жасау  үшін  қаншалықты  қолдана  аласыз?  (10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-ӛте 
жақсы қолдана аламын,......,1-мүлдем қолдана алмаймын) 
7.
 
АКТ-ны  қолдану  арқылы  физикалық  білімдерді  ӛздігіңізден  талдап,  ӛздігіңізден 
түсінік қалыптастырып, физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды бақылап оларды 
түсіне  аласыз  ба?  (10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-ӛздігімнен  ӛте  жақсы  жұмыс 
жасай аламын,......,1-мүлдем жұмыс жасай  алмаймын) 
8.
 
Оқу  үдерісінде  физикалық  құбылыстар  мен  заңдылықтарды  түсіндіруде  АКТ-ны 
қолдану 
қызығушылықты 
оятады, 
ой 
ұшқырлығын 
қалыптастырады, 

 
160 
шығармашылықты  дамытады  деп  санайсыз  ба?  (10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-
жоғары дәрежелі деп санаймын,......,1-мүлдем келіспеймін) 
9.
 
Лекция,  Семинар,  Лаборатория  сабақтарында  АКТ-ны  қолдану  сіздің  ойлау 
қабілетіңідің дамуына септігін тигізеді деп ойлайсыз ба? 
(10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-жоғары  дәрежелі  деп  санаймын,......,1-мүлдем 
келіспеймін)   
10.
 
Оқытушылар  тарапынан  барлық  пәндерді  оқыту  үдерісінде  АКТ-ны  қолдану  қажет 
деп  санайсыз  ба?  (10-балдық  жүйемен  бағалаңыз:  10-жоғары  дәрежелі  деп 
санаймын,......,1-мүлдем келіспеймін)  
11.
 
ЖОО-да  физиканы  оқытуда  келесі  физиканың  бӛлімінде  АКТ-ны  кӛбірек  қолдану 
қажет деп санаймын. 

 
Механика 

 
Молеклалық физика 

 
Электр және магнетизм 

 
Оптика 

 
Атомдық және ядролық физика 
12.
 
Физиканың «Механика» бӛлімі бойынша шығармашылық қабілетімді кӛрсете аламын; 
қалыптан  тыс  есептерді,  шарты  толық  белгіленбеген  есептерді  де  шығара  аламын; 
жаңа  есептер  құрастырып,  оларды  шешудің  ӛзіндік  алгоритмін  құрастыра  аламын; 
зертханалық  жұмыстарды  ӛз  бетінше  орындай  аламын;  жаңа  жағдаяттарды  жылдам 
таниймын, ӛз бетінше білімді іздеп табамын. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-Ӛте 
жоғары дәрежеде,......,1-ӛте тӛмен дәрежеде )  
13.
 
Физиканың  «Молекулалық  физизка»  бӛлімі  бойынша  шығармашылық  қабілетімді 
кӛрсете  аламын;  қалыптан  тыс  есептерді,  шарты  толық  белгіленбеген  есептерді  де 
шығара  аламын;  жаңа  есептер  құрастырып,  оларды  шешудің  ӛзіндік  алгоритмін 
құрастыра  аламын;  зертханалық  жұмыстарды  ӛз  бетінше  орындай  аламын;  жаңа 
жағдаяттарды  жылдам  таниймын,  ӛз  бетінше  білімді  іздеп  табамын.  (10-балдық 
жүйемен бағалаңыз: 10-Ӛте жоғары дәрежеде,......,1-ӛте тӛмен дәрежеде )  
14.
 
Физиканың  «Электр  және  магнетизм»  бӛлімі  бойынша  шығармашылық  қабілетімді 
кӛрсете  аламын;  қалыптан  тыс  есептерді,  шарты  толық  белгіленбеген  есептерді  де 
шығара  аламын;  жаңа  есептер  құрастырып,  оларды  шешудің  ӛзіндік  алгоритмін 
құрастыра  аламын;  зертханалық  жұмыстарды  ӛз  бетінше  орындай  аламын;  жаңа 
жағдаяттарды  жылдам  таниймын,  ӛз  бетінше  білімді  іздеп  табамын.  (10-балдық 
жүйемен бағалаңыз: 10-Ӛте жоғары дәрежеде,......,1-ӛте тӛмен дәрежеде )  
15.
 
Физиканың  «Оптика»  бӛлімі  бойынша  шығармашылық  қабілетімді  кӛрсете  аламын; 
қалыптан  тыс  есептерді,  шарты  толық  белгіленбеген  есептерді  де  шығара  аламын; 
жаңа  есептер  құрастырып,  оларды  шешудің  ӛзіндік  алгоритмін  құрастыра  аламын; 
зертханалық  жұмыстарды  ӛз  бетінше  орындай  аламын;  жаңа  жағдаяттарды  жылдам 
таниймын, ӛз бетінше білімді іздеп табамын. (10-балдық жүйемен бағалаңыз: 10-Ӛте 
жоғары дәрежеде,......,1-ӛте тӛмен дәрежеде )  
16.
 
Физиканың  «Атомдық  және  яролық  физика»  бӛлімі  бойынша  шығармашылық 
қабілетімді  кӛрсете  аламын;  қалыптан  тыс  есептерді,  шарты  толық  белгіленбеген 
есептерді  де  шығара  аламын;  жаңа  есептер  құрастырып,  оларды  шешудің  ӛзіндік 
алгоритмін құрастыра аламын; зертханалық жұмыстарды ӛз бетінше орындай аламын; 
жаңа жағдаяттарды жылдам таниймын, ӛз бетінше білімді іздеп табамын. (10-балдық 
жүйемен бағалаңыз: 10-Ӛте жоғары дәрежеде,......,1-ӛте тӛмен дәрежеде )  
 
 
 
 
 

 
161 
ҚОСЫМША Ә 
 
«Оптика» пәні бойынша 5В011000-Физика, 5В060400-Физика мамандық 
студенттеріне арналып жасалынған  
Бақылау тесті  
 
1. Жинағыш линзаның фокус аралығы F-ке тең болса, кескіннің үлкеюін 2 еседен кӛп, бірақ 
3  еседен  аз  деп  алған  шартты  орындау  үшін  нәрсені  линзаға  қандай  қашықтықта 
орналастыру керек 
A) 
3
4
F < d < 
2
3
F.         
B) 
3
4
F < d < F.     
C) 
3
4
F < d < 
2
1
F. 
D) 
3
2
F < d < 
2
3
F.      
E) 
2
1
F < d < 
3
4
F.  
1.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
1.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Жол айырымы когеренттілік ұзындығына жеткенде жолақтар кӛрінеме? 
A)Жол айырымы когеренттілік ұзындыққа жеткенде жолақтар кӛрінбейді. 
B)Жол айырымы когеренттілік ұзындыққа жеткенде жолақтар анық кӛрінеді. 
C)Жол айырымы когеренттілік ұзындыққа жеткенде жолақтар бұлынғыр кӛрінеді. 
D)Жол айырымы когеренттілік ұзындыққа жеткенде жолақтар максимум мәнінде болады. 
E)Жол айырымы когеренттілік ұзындыққа жеткенде жолақтар минимумында кӛрінеді. 
2.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
2.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Дифракциялық тордың тұрақтысы 2·10
-6
 м. Бұл торға толқын ұзындығы 500 нм жарық 
түседі. Екінші реттік спектр қандай бұрышпен кӛрінеді: 
A) 30

B) 40
0
 
C) 45
0
 
D) 60
0
 
E) 75

3.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
3.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
162 
4. Қандай прибор сәуленің сынуына негізделіп жасалған? 
A)Николь призмасы 
B)Анализатор 
C)Турмалин 
D)Кварц 
E)Поляризатор 
4.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
4.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. Поляризацияланған жарықтың интенсивтілігі анализатордан ӛткенде 4/3 есе кемісе, онда  

 бұрышы неге тең: 
A) 60
0
 
B) 45
0
 
C) 30
0
 
D) 90
0
 
E) 0
0  
5.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
5.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
6. Тӛмендегілерден қай сұйықта жарық жылдамдығы шамасы ӛте аз.  
A) Күкірт сутегінде n=1,89 
B) Суда n=1,33 
C) Бензолда n=1,50 
D) Глицеринде n=1,47 
E) Жарық жылдамдығы барлық сұйықтарда бірдей 
6.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
6.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7. Кӛлеңкенің пайда болуын дәлелдейтін заң  
A) жарықтың түзу сызық бойымен таралуы  
B) жарықтың сынуы  
C) жарықтың шағылуы  
D) жарықтың сынуы жєне шағылуы  
E) жарықтың дифракциясы  
7.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
7.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
163 
8. АВ жазық айнаға 

 

 30
0
 бұрышпен жарық сәулесі түседі. Айнаны 

 

 20
0
-қа бұрады. Енді 
алғашқы түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш 
 
A) 30
0
 
B) 40

C) 50
0
 
D) 60
0
 
E) 100
0
 
8.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
8.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
9. Сәуленің түсу бұрышы 10

-қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы 
бұрыш   
A) 15
0
-қа азаяды 
B) 10
0
-қа азаяды 
C) 5
0
-қа азаяды 
D) ӛзгермейді 
E) 20
0
-қа азаяды 
9.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
9.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
10. Салыстырмалы сыну кӛрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі 
толық шағылу бұрышы  
A) 45
0
 
B) 50
0
 
C) 70
0
 
D) 60
0
 
E) 30
0
 
10.1 Жауабыңызға сенімдісіз бе? 
а) Ия              б) Жоқ 
10.2 Жауабыңызды айқындаңыз.  
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
В 

 

 
164 
ҚОСЫМША Б 
 
«Оптика» пәні бойынша 5В011000-Физика мамандығы  
Бақылау жҧмысы 
1-нҧсқа 
 
1.
 
Фонарь  жарығынан  жерге  түскен  аяқтың  кӛлеңкесі  анық,  ал  бастың 
кӛлеңкесі жайылыңқырап, бұлыңғыр болатыны неліктен? 
2.
 
Сүргіленген  тақтайдың  түзулігін  оның  қырының  бойымен  кӛзбен  қарау 
арқылы  байқайды.  Осы  жағдайда  жарық  сәулесінің  қандай  қасиетін 
қолдануға болады? 
3.
 
Бір  ғана  шаммен  жарықталған  бӛлме  заттарының  кӛлеңкелерінің  айқын 
еместігі неліктен? 
4.
 
Күннен жарық түсіп тұрған биіктігі 4 м телеграф бағанасынан, ұзындығы 
3 м кӛлеңке пайда болды. Күн сәулесінің түсу бұрышы неге тең? 
5.
 
Биіктігі  бірдей  1,2  м  екі  бағана  кӛше  фонарына  жақын  қойылған.  Кӛше 
фонарының 
табанынан 
бағаналардың 
табандарына 
дейінгі 
қашықтықтардың айырмасы 0,8 м. Ал бағаналардан түскен кӛлеңкелердің 
ұзындықтарының  айырмасы  0,4  м  болса,  фонар  қаншалықты  биіктікке 
ілінген.  
2- нҧсқа 
 
6.
 
Егер  бір  нәрсеге  үш  бұрышты  призма  арқылы  қарасақ,  онда  кескін 
ығысқан тәрізді болады. Қай жаққа қарай ығысады? 
7.
 
Судың терең ішінен келген жарық сәуле су бітінде толық ішкі шағылуға 
ұшырайды.  Егер  су  бетіне  бал  қарағай  майы  құйылса,  сәуле  ауаға  шыға 
ма? 
8.
 
Призманың  қимасы  –  тең  қабырғалы  үшбұрыш.  Жарық  тӛбеден  бірдей 
қашықтықтағы нүктелерде сынып, призманы тесіп ӛтеді. Призма затының 
n
 сыну кӛрсеткішінің ең үлкен мүмкін мәні қандай? 
9.
 
Диаметрі  6  см  шар  түріндегі  күңгірт  электр  шамы,  диаметрі  26  см 
глобусты  жарықтандырады.  Шамның  центірінен  глобустың  центіріне 
дейінгі  қашықтық  1м  және  глобустың  центірінен  қабырғаға  дейінгі 
қашықтық  2  м  болғанда,  қабырғадағы  глобустан  алынған  толық 
кӛлеңкенің диаметрін табыңдар. 
10.
 
Электр шамы орналасқан радиусы 20 см күңгірт шар, еденнен 5 м 
биіктікте ілулі тұр. Шамның астына еденнен 1 м биіктікте радиусы 10 см 
мӛлдір  емес  шар  ілінген.  Едендегі  кӛлеңкенің  және  шала  кӛлеңкенің 
диаметрін табыңдар. 
 

 
165 
ҚОСЫМША В 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
166 
ҚОСЫМША Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167 
ҚОСЫМША Д 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
168 
ҚОСЫМША Е 
 
 
 
 
  
 
  

 
169 
ҚОСЫМША Ж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


жүктеу 1.33 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет