Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет9/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
9
  9,27  февр,
Шаруашылык,  жұт  туралы  хабарлар.
Төлеміс үғлы Мақаиг.
  Қазактың  қонағасысын  қорға- 
ған турасынан. 

 Д. У. Г., 1894, Nb 31,7 авг.
Казақ  еліиін  қонақ  күту  әдеттері  сурет­
телген  макалз.
Ï65

Түринов  Дүйсембай.
  Қазақгардың  шаруасына  қуры- 
ған  өзендердің һәм  көлдердің  қүруының  қайырлы  бол- 
майтындығының  баяны• — Д.  У.  Г.,  1894,  №  19,15  май.
Қазақ  шаруашылығы  үшін  судың  маңызы- 
на  тоқталған.  Автор  Ақмола  облысындағы  кеуіп 
қалған  көлдер  мен  өзендердің  атын  келтірген. 
Макала  соңында  авторға  жауап  ретінде  құдық 
суын  пайдалану  туралы  кенес  берілген.
Тұранов Дүйсембай.
 Таңғажайып өсиет сөздер  (Күн- 
шығыс  халкынын  хикаяты). —  Д.  У.  Г.,  1894, 

 23,
12  июнь.
Ѳсиет  сѳздер  сатып  алған  хан  баласының 
. өлімнен құтылуы туралы ертегі.
Туркстан  уалаятында  жемістерді  өндіріп,  өстірмек 
хұсусында. 

 Д. У. Г., 1894, 
9
 10,6 март.
Түркстан  аймағына  карайтын  елдердің  же- 
міс  шаруашылығымен  айналысуы  жайында  мә- 
лімет  берілген  мақала.
Үшпа һәм жаяу  шегірткелерді  құртудың  баяны
.一 
Д.  У.  Г., 1894, № 39, 2 окт.
Егін  шаруашылығына  зиянды  жәндіктермен 
күресу жолы айтылған  мақала.
Үйдегі  малдарды  емдеуге  баршаға  бірдей  керекті 
оңай, жеңіл дәрі. 

 Д. У.  Г”   1894, № 40,
9 окт.
Мал  емдеу,  ветеринария  мәселесі  сөз  етіл- 
ген мақала.
Үш ағайынды бала. 

 Д. У. Г.,  1894, № 50,18 дек.
Ертегі.
Халық  арасындағы  шаруа  хабарлары.—— Д.  У.  Г.,
1894, № 11,13 март.
《Шѳл  бидай》түкымын  егін  шаруашылығын- 
да  пайдалану туралы тусініктер.
Халықтың  өз  арасындағы  мұқтаждары  үшін  жина- 
латұғын 
ақшалар  турасынан. —  
Д. 
У.  Г.,  1894,  №   38, 
25  сент.
166

Торғай 
облысында  көпшілік 
мұқтаждары 
үшін  ақша  жинау туралы.
Хан менен  кедей жолаушы. —  Д.  У.  Г.,  1894,  Кя 51,
.25 дек.
Ханды  жеңген  кедей  туралы  шығыс  ертегісі.
Цаган-Гэгеннін  Іле  тарапына  барғаны. —  Д.  У.  Г.,
1894,  № 24,19 июнь.
Қытаи  елінің  діпи  бастығы  Цаган-Гэгеннің

Іле манындагы елдерді аралауы суреттелген ма­
кала. Діни салық жинау туралы дерек бар.
Шалымбеков  Бақи.
  Шешек еккеннін,  пайдасы.—
— Д. 
У,  Г.,  1894, № 2, 9 янв.
Казак  арасында  ден  саулық  сақтау  жайы; 
шешекке  карсы  ектірудін,  пайдасы  сѳз  етілген.
Шаруа хабарлары. —  Д.  У.  Г.,  1894, Лг
9  5 0 , 1 8  дек.
Шаруашылыққа  пайдалы  кенестер.
Шерияздан.
  Шұбарағаш  съезінен  келген  хат. —  Д.
У.  Г.,  1894, № 46, 20 ноябрь.
Россия  мен  Қытай 
арасындағы  карым-ка­
тынас туралы мэліметтер.
Шокан  Шыңғыс  ұғлы 
Уэлиханов. 

 Д.  У.  Г.,  1S94, 
№  18,  8  май.
Шокан  Уәлихановтың  туғанына  60  жыл  то- 
луына  байланысты  жазылған  макалада,  Шо- 
қаннын  өмірі,  сіңірген  еңбегі  туралы  мәлімет- 
тер  берілген.
Шоцаев  Ғабдолла.
  Қырдан  келген  хат. — Д.  У
. 厂
1894,  №  45,13  ноябрь.
Казак  елінін  мал  шаруашылығы  туралы  мэ- 
лімет  берілген.  Автор  елді  мал  санын  жасыр- 
мауға  шақырған.
Шоцаев  F,
  Ірбіт  һәм  Омбы. — Д.  У.  Г.,  1894, №  12

20  март.
Макалада  Ірбіт  жәрмеикесімің  қазақ  эконо­
микасында  алатын орны  сѳз етілген.
і%7

Шөл  бидайды  байқап  еккен  себебінен. — Д.  У.  Г.,
1894,  №  42, 23 окт.
Шаруашылыкка пайдалы кеңестер.
Шуленбаев Ысқақ.
 Атымтай жомарт. —  Д. У. Г., 1894,
№ 4, 23  янв.
Әңгімеде енбек дэріптелген.
Шуленбаев  Ысқақ.
  Ертегі• — Д. У.  Г.,  1894, 
N
q
 48,
4  дек.
Ханньщ  жоғалған  қазынасы  мен  арғымағын 
тапкан Марал туралы ертегі.
Шуленбаев  Ысқақ.
  Лухман  хакімнің  айтканы.—
— Д.
У.  Г”
  1894, №  3 ,16 янв.
Лүхман  хакімнің  (дәрігердің)  халыққа  пай­
далы кенесі  туралы әңгіме.
«Ізгі  Иосиф» һәм  «Ізгі  Ғаиб». —  Д. У.  Г.,  1894,
42,
23  окт.
Катаринскийдің  қазақтар 
үшін  бастырғаи 
кітабы туралы.
Ірбіт жәрмеңкесі 1894 жылы болған. —  Д. У.  Г., 1894,
№№  12

13.
Сауда  хабарлары,  зат  бағасы  берілген.
1 8 9 5
Абон-эль-Марштың  аты. 

 Д.  У.  Г.,  1895, №  6,
12  февр.
Иесін  ѳлімнен  құткарған  ат  туралы  аныз  әң- 
гіме.
Ағаш  медресесі• — Д. У.  Г.,  1895,№   12, 26 март.
1895  жылы  Омск  каласында  ашылған 

Гѳ- 
менгі  орман  і^ектебі»  (Низшая  лесная  школа) 
туралы деректер  берілген.  Мектептің  оку про­
грамм асы сѳз 
етілген.
Ағаш  медресесі  турасында  қосымша  хабарлар —  Д.
У.  Г.,  1895, №  13,2 апр.
Омскідегі  орман  мектебіне  окушылар  алу 
ережесі.
168

Адам.ның  ғүмырына  не  нәрсе  зиян. ~  Д. 
У.
  Г.,  І89Г), 
Хя
  14,16  апр.
Макалада  қазақ  елінін  сол  кездегі  күнделік 
тұрмысы сөз  етілгегг.
Айманов  Жағыпар.
  Дуана  Қожанәсір• — Д.  У.  Г.,
1895,  №» 24,25 июнь.
І\ожанәсір  туралы аңыз.
Акбеттау  елінен.  Қол  қ.:  Ақбеттау  елінің  қазағы.——  
Д.  У.  Г”
 1895, K
q
 22, IІ июнь.
Атқамінер  ақсақалдар  сықақ  етілгеи  әңгіме.
[Акмола облысыньщ  «Қорғасын  кені» деген  жерінен 
күміс  пен  қорғасын табилғандығы  хабарланған

  казак- 
тын. кендегі жұмысшылары туралы деректер берілген].--
Д.  У.  Г”  1895, .Nb 11,19 март.
[Ақтөбенің уездный  начальнигі  казақтардан  жинал- 
ған  15  мың  сомға  Москва  ауыл  шаруашылық  институ- 
тынан  екі  стипендия  (орын)  беруді  өтінуі  туралы  ха­
бар]. 一  Д. У. Г., 1895, №  12, 26 март.
Англия мен күншығыс халқы. —   Д. У. Г.,  1895

JN1? <^2,
27  авг.
Ағылшындардың  Индияға  жүргізіп  отырған 
саясаты  туралы  деректер  берілген  мақала.
Анық шеше.—
— Д. У. Г., 1895, 
Кя
 17, 7 май.
Бір  балаға  таласкан  екі  ана  туралы  әңгіме.
Ап пасов  Султан.
  Білімнің  қажеттігі  турада. 

 Д.  У. 
Г.,  1895,№ 3 5 ,17 сент.
Автор  макалада  қазақ  еліиің  Россия  кара- 
мағына  қосылғанына  100  жылдан  асқандығына; 
қазақ арасыидағы оқу-a ғарту  мәселесіне;  ша­
руашылык  жайларына  токтала  отырып,  казак 
балаларын  орыс  тілінде  оқытудың 
керектігін 
сѳз  еткен.
Аппасов  Султан.  Қазақбайдың  ұрылары.—
— Д. У.  Г., 
1895,№   4 5 ,26 ноябрь.
1G5

Автор  қазақ  арасындағы  ұрлық  пен  барым- 
таның  басты  себебі —
— кэсіпсіздік  екендігін  атап 
көрсеткен.
Араб пен жылан. (Күн шығыс халқыыыц хикаясы).—  
Д.  У.  Г., 1895, №8, 26 февр.
Жыланды  ѳлімнен  екі  рет  кұткарган  адам­
нын  кешірімділігін дэріптеген  аныз әнгіме.
Араб пен  түрік.
  (Кун 
шығыс халкынын хикаясы
).—  
Д.  У.  Г., 1895,№ 10,12 март.
Энгімеде мансапқұмарлық шенелген.
Арзан отын. —  Д. У. Г., 1895

42

44.
Жертезек  (торф)  туралы  барлау.
Артеменко Ст.
 Қазақ халқының атадан балаға мирас 
қалған  жермен  пайдалануы  турасынан. — Д.  У.  Г.,  1895, 
N9No
 38

39

40.
Жер  иемдену  казактардын  кѳптен  бергі  за­
ны на  сүйенген мүлкі деп  анықтаған мақала.
Артеменко Степан.
 Патшалық тоғайдан 
қазақтардың 
бұлсыз  ағаш  алуының  жөні. —  Д. У. Г.,  1895,  J\°
 41,
29  окт.
Автор  жерді  пайдалану  туралы  заңмен  та- 
ныстырған.
Әбубәкірдің  арбасы.  (Мысыр  уалаятынын  хика­
ясы). — Д. У. Г”
 1895, № 11,19 март.
Бай 
саудагерден  айласын  асырған 
кедей 
туралы әңгіме.
Элжанов  О.
  Жетімдерге  жәрдем 
қылмақтың 
мэсли- 
хаты. 
—  
Д. 
У. 
Г., 1895, 
№ 
13,2 
апр.
Автор  жетім-жесірге  кѳмек  беруге  үгіттеген.
Элжанов  О.
  Қазақтарға  бала  оқытушы  ұстазды  езде- 
pi ұстауға хажет екені. —  Д. У. Г.,  1895,  № 23,18 июнь.
Автор  макалада  казак  арасындағы  оқу- 
ағарту  мәселесін  сөз  ете  отырып,  Орынбор,  Ка­
зан,  Ташкент,  Омск  қалаларындағы  оку  орын­
дары туралы мэлімет берген.
170

Элжанов  Отыншы.
 
Қазақтардың медресе  ашқанда-
ры. — Д. У. Г”
 1895, N
2
 4 6 ,3 дек.
Оімск  уезіііде  мектеп  ашу  ici,  оқу  мәселесі 
көтерілген мақала.
Элжанов  Отыншы.
 
Қырдағы  Рамазан  айты. 
—  
Д.  У.
Г.,  1895, 
11,12.
Макалада 
қазақ  елінін  әдет-ғұрпы,  салт- 
санасы,  ойын-сауықтары  туралы  этнографиялык 
мәліметтер  берілген.
Элжанов  О.
  Мал 
дертінің  уақытында  қазақтардың 
нанғыштығы. —  Д. У. Г., 1895, № 48,17 дек.
Қазақтын  мал  індеті  кезіндегі 
(эпизоотия) 
әдет-ғұрпы,  ырымдары,  олардын,  түбі  қаранғы- 
лык пен  надандық екепдігі туралы.
Эр түрлі хабарлар. —  Д. У. Г.,  1895, 
N
q
 3, 22 янв.
Көкшетаудағы  елдердін 
отырықшылыққа 
айналып  егіншілік  кәсібіне  ерекше  мәи  беруі 
жайында хабар.
Ба&айбүркіт.
 Зайсан оязындағы  Нарын елін^н келген 
хабар. —  Д. У. Г”
 1895, № 25, 2 июль.
Автор  макалада  казақ  арасындағы  сайлау 
кезіндегі  ру  тартысы  мен  жікш ілдіктін  зиянын 
сѳз  еткем.
Бағдат  пашасының  ақырында  не  көргені, — Д.  У.  Г.,
1895,  №№  35,  36, 37,  39,
Кайырымсыз  патшаньщ  каиыршылыкка  ѳзі 
түсіп,  екбек  етуді  үйренуі  туралы

  бұл  әңгімеде 
еңбек дәріптелген.
[Баянауылдан  160 
шакырым 
жерде  бай  таскөмір 
кені табылғандығы хабарла«ған]. —  Д. У. Г.,  1895, № 3 4

 
10  сент.
Баянауылдан  келген  хабар. — Д.  У,  Г.,  1895,  №  48,
17  дек.
Егін,  шѳп  шығымы  туралы  хабарлар.
171

Беихожин.
  Қырдағы  қазақтардын  Россия  ғылымын 
және тілін уйренбектері  ушін жәрдем болудың хұсусын- 
да. 

 Д. У. Г”
 1895, № 47,10 д
е
к
.
Қазақтар  үшін  орыс тілін  үйренудің,  мектеп­
тер  ашудың  паидасы  сөз  етілген  мақала.
Dip әйел  адамның  тірлігінде ғалымдық ушін  мехнат 
шеккені  турасынан. — Д.  У.  Г.,  1895,№  26,  9  июль.
Көлемді  мақалада  Г.  Н.  Потанин  мен  әйелі 
А.  В.  Потанина туралы  мәлімет берілген.
Бірнеше ауыз  сөз куәлік беру  турадан. —  Д. У.  Г.,
1895,  №  21,4  июнь.
Қазақ  арасындагы  сот  жұмыстарында  куә- 
лардың  дұрыс  куәлік  бермейтіндігі  сөз  етілген.
1895  жылғы  Ботов  жәрмеңкесі. —  Д.  У.  Г.,  1895, 
№  33,3  сент.
Сауда, мал  бағасы туралы.
1895 
жылғы  Макаржа жәрмеңкесі. 

 Д.  У.  Г.,  1895, 
№ №  34,  36.
Нижегородской  жэрменкесіндегі  зат  бағасы 
туралы  хабарлар.
1895 
жылы  болған  Ірбіт  жәрмеңкесі. 一 Д. 
У. 
Г.,  1895, 
№   1 1 , 1 9   март.
Сауда,  саудагерлер,  зат  бағасы  туралы  ха­
барлар.
[1895 жылы 25 мартта  Пржевальск уезінде  болған 
жер сілкіну  туралы  хабар]. 

 Д. У.  Г.,  1895, № 20,28 
май.
[1895 жылы  Ташкентте болған  жер сілкіну  туралы 
хабар]. —  Д. У. Г., 1895, № 18,14 май.
[Величко  В.].
  Екі  қайыр. —  Д. У.  Г.,  1895,  №  15, 
23  апр.
Ѳлевде  кайыр  беру сѳз  етілген.
172

[Величко  В.].
  Сопы  Халадже.  (Хикая). —  Д.  У.  Г., 
1895,№   丨2 ,26 март.
Ѳлен. 
,
Вятский 
губерниясындағы 
қазақ 
аттары. —  Д.  У.  Г., 
1895, 
№ 2,15 ян
в.
Казак  аттарынын,  шаруашылыкка  пайдалы 
қасиеттері,  бағасы жазылған.
Григорий  Николаевич  Потаниннің Ақмола 
облысын- 
дағы  Көкшетау  үезіне  баратұғыны  турасынан.

Д.  У.
Г.,  1895,  №  24, 25  июнь.
Г.  Н.  Потаниннін,  казак  елінін  этнография­
лык  материалдарын  жинау  үшін  Омск  каласы­
на  келгендігі  жэне  Потаниннін  ѳмір  баяны  ту­
ралы деректер  берілген  хабар.
Дала  уалаятында  қандай  медресе  пайдалы.—
— Д.  У. 
Г.,  1895, № 43,12 ноябрь.
Автор  мақалада  қазақ 
арасында  кѳшпслі 
мектептер ашу керектігін сѳз еткен.
Дала  уалаятындағы  обл ыста рды ң  тергеуі  турась*- 
нан. 

 Д. У. Г., 1895,№№ 46

47

49.
Мақалала  сот правосы  туралы  деректер  бе­
рм ген.
[«Дала уалаятынын. газетінің»  эр in  терушісі  (набор­
щик)  Абдрахман  Кылышбаев  туралы  деректер  беріл- 
ген]. —  Д .У. Г., 1895,№  8 、26 февр.
Дәрігер жэрдемі. 

 Д.  У.  Г.,  1895, №  36,24 сент.
Автор  макалада  бақсы,  бэлгер,  тэуіп  емі- 
нің зияньш сѳз е
т
е
 отырып, Омскіиің фельдшер- 
лік  мектебінен  казак  балаларына  13  орын  бе- 
рілгенін 
хабарлаған.
Ддулетов Есенбай.
 Согқалар һәм халықгың билігі.——  
Д.  У.  Г.,  1895,№  35,17 сент.
Автор  казак  еліидегі  карыз  беріп  пайда  та- 
бушыларды  сынай  отырып,  жалпы  карыз  зак- 
ларымен  таныстырған.

Дұнғандардың  ғауға  шығарғандары. —  Д.  У.  Г.,
1895,  №  3 4 , 1 0   сент.
Кытайдағы  феодалдық  және  үлттық  езуге 
карсы  үйғырлар  мен  дұнғандардың  көтерілісі 
туралы  айтылған.
Дұнғандардың Кытай  кол 
астынан 
шығамыз деп  со- 
ғыс  қылып  жатқандары  турасынан. —  Д.  У.  Г.,  1895, 
№ 48,17 д
е
к
.
Кытайдағы  феодалдық  және  ұлттык  езуге 
карсы  үйғырлар  мен  дұнғандардың  көтерілісі 
туралы  айтылған.
Дүйсембаев Р.
 Волостнойлардың һэм оязный мекеме- 
лердің  почтовойляпына  лау  мінуді  қойғызғаны  турасы­
нан. 

 Д. У. Г., 1895,№ 45, 26 ноябрь.
Почта  тасушылардың  заңсыз  ат  мінуі  сөз 
етілген  мақала.
Дүйсембаеө 
Рақымжан.
 
Ертегі. 

 Д.  У.  Г., 
1895

 
jNb 31,20   авг.
Кайырымсыз  патшадан 
қулығын  асырған 
уәзір  туралы ертегі.
Дуйсембаев  Р.
  Саѵдагерлеодік  калайша  қазақты 
жейтіні. 

 Д. У.  Г”  1895,
№ 40, 22 окт.
Әңгімеде  саудагерлердің  елді  алдаитыны 
әшкереленген.
Дүниеде жамандық не  себептен  болады?—
— Д. У.  Г.,
1895,№ 2,15 янв.
Жауыздык,  жаман дык  туралы  карға,  кѳгер- 
шін,  жылан  жэне  адамнын  піхірі  айтылған  ер- 
тегі.
Егіннің  шығысы  турасынан  хабарлар. —  Д.  У.  Г.,
1895,  №  26 ,9 июль.
Павлодар, 
Жаркент, 
Лепсі, 
Пржевальск 
уездеріндегі  егін  шаруашылығы  туралы  хабар­
лар.
Егіншілерге  жэрдемшілікг— Д.  У.  Г.,  1895, 
N9
  19

21  май.
174

Мақалада 
Петропавловск 
(Қызылжар) 
уезіндсгі 
шаруашылык 
мәселесі  сөз  етілген; 
ауыл 
шаруашылык  мектебі  туралы  деректер 
берілген.
Жаңа жылды куттықтағаны. Қол қ.: қазак Даубай.——
Д.  У.  Г”  1895,  №  1,8  янв.
Жаца  жылмен  кұттықтау.
Жаңа кітап. 

 Д. У. Г., 1895, № 1,8 янв.
«Сведения  о  Снбнріі》деген  кітапта  Акмола 
облысыньщ  шаруашылыгы  жайында  деректер 
барлығы  жазылған.
Жапан үғлы  Корабай.
 
Данышпан 
қатынның хикая­
сы. — Д. У. Г., 1895’
 № 27’
 16 июль.
Ханды  акылымен  жеңгеп  келіншек  туралы 
ертегі.
Жапанов  К-  жэне  Нѳгврбекоѳ  Ә.
  Кереку  оязынан.— 
Д.  У.  Г”
 J895, № 32, 27 авг.
Павлодар 
уезінде  егін 
шаруашыл ығымеіі 
айиалысу туралы хабарлар.
Жапанов  Корабай.
  Керекуден  келген хат. —  Д. У.  Г,
1895,  №  31,20  авг.
Павлодар  уезіндегі  жерді  пайдалану  мэселе- 
сіне  арналғаи  мақала.
Жапанов  Қ.
  Қазактар өздерінін балаларын калайша 
окытатындарынын баяны. 

 Д. У. Г., 1895, № 8, 26 февр.
Автор 
мақалала  казак 
арасындагы  оку- 
ағарту  мәселесіндегі  кемшіліктерге  тоқталған.
Жапанов  Кооабай.
  Қьфдан  келген  хабарлар. —  Д. U  
У.
  Г.,  1895, №20, 
28
 май.
Автор  жікш ілдік  пен  ру  тартысынын  зиянын 
айта  отырып,  халықты  оқу-білімге  шақырған.
Жапанов  Қ.
  Павлодар  оязындағы  Шақшан  елінен 
келген хабар. —  Д. У. Г., 1895,№№ 9

10.
/75

Автор  макалада 
Я мы шев  станциясы  (Тұз- 
кала)  туралы  тарихи  мэлімет берген; Арон Нѳ- 
гербекұлы  Қазанғаповтың  ѳлімі  жайында  де­
рек  бар.
Жаратылыста  бұлайша  болған  бала.  (Әңгіме), —  Д 
У.  Г.,  1895, № № 2 8 ,29.
Башкұрт  тұрмысыиан  әңгімеде  кедейдің 
өмірі суреттелген.
Жер,  күн  һэм  жұлдыздар  турасының  баяны. 

 Д.  У.
Г.,  1895,№ №   1 3 , 14

15

16

18.
Макалада  жер  шары,  күн,  жұлдыздар  тура­
лы  ғылыми түсініктер  берілген.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  жария 
еткен бұйрығы. 

 Д.  У.  Г”  1895,№№ 7, 23.
Кытай  мен  қазақ  арасындағы  карым-каты­
нас туралы.
Жетіс
у
  облысыньщ  военный  губернаторынын  жария 
еткен бұйрығы. 

 Д. У. Г.,  1895,№ 45,26 ноябрь.
Почта тасушылар  туралы.
Жетіс
у
  облысыньщ  военный  губернаторынын  орнын 
билеп  тұрушының  жария  еткен  бұйрығы.—— Д.  У.  Г.,
1895,№  9,5  март.
Қазақ  арасындағы  алым-салық  туралы.
Жетісу  облысыньщ  военный  губернаторынын  орнын 
билеп  тұрғаннйң  жария  еткен  бұйрықтары.  Ағаш  һәм 
бақша  егіп орнатпақ турасынан. —  Д. У.  Г.,  1895, «N?13,
2  апр.
Бау-бақша,  ағаш өсіру туралы.
Иванов  В.
  Жұғымтал  науқас турасынан.—
— Д.  У .

•,
1895,  №  28,  23  июль.
Жұкпалы  аурулар  жэне  оларды  емдеу  жол­
дары  жайында түсініктер.
Иванов  В.
  Күннің  күркіреуінің  һәм  күннің  жаркыл- 
дағанының  һәм  жайды  түсірмейтұғын  сайманның  бая­
ны. 

 Д. У.  Г.,  1895, 
Ѣ Ѣ
  17

18.

Күн күркіреу жэне жай тарткыш туралы сол 
кездегі  ғылым  анықтауларымен  таныстырған.
Иванов  В.
 
Стамбулдағы  Айя-София  мешіті. — Д.  У.
Г”  1895,  № 34

ІОсент.
Макалада  мешіттің  сальшу  таоихы,  архитек- 
туралық  ерекшеліктері  туралы  айтылған.
Иванов В.
 
Телеграф. 

 Д. У. Г., 
1895, 
№ 7,19 февр.
Автор  «телеграф

  деген  сөздің 
мағьгнасын 
түсіндіре  отырып,  электр  жэне  телеграф  туралы 
түсіиіктер  берген.
Ивановский А.  А.
 
Хан 
Итбай
.一
 Д. У.  Г., 
1895,
№ 
19,
21  май.
Кайырымсыз  ханнын  ѳлімі  суреттелген  ка­
зак  ертегісі.  Жазып  алған:  А.  А.  Ивановский.
[Кадет  корпѵсында  казак балаларын  оқыту  мәселесі 
кѳтерілген]. 

 Д. У. 
Г” 1895’
 
№ 8
t
 
26 
февр.
КаобыиіРв  В.
  Бупынғы 
заманда 
ааамдар  калайша 
жазуды  үйренді? 

 Д.  У.  Г.,  1895,«Nb  38,  8  окт.
Жазу  тарихынан  мағлұматтар  бер і л ген  ма­
кала.
Карбышев  В. 
баяны. — Д. У.  Г., 
Адам 
алғашқы 
тылған.
Кісілеодің  аспанға  ұшқандарынын
1895, №  11,19 март.
баласынын  аспанға  ушѵ  үшін  жасаған 
тәсілдері  мен  тәжрибелері  туралы  аи-
Кереметті  шамдал. 

 Д.  У.  Г.,  1895

32

33.
Ракымсьтз,  дүниекор  Абдолланын  керемет 
шамқойғыштан  есесі  кайтуы  туралы  ертегі.
Көргнетұғын  һәм  көпінбейтуғын.  Күвшығыс  жагының 
хикаясы. 

 Д.  У.  Г.

1895.  №1 , 8   янв.
Байлықпен  бүркейген  надандык  туралы  ән- 
гіме.
12-125
177

Крылов. [И. A.]
  Аю мен жапан түзді  мекен  қылған 
жалғыз  адамньщ  мәжілісі. 一  Д.  У.  Г.,  1895,№   49, 24
дек.
Крыловтың  《Пустынник  и 
медведь

  деген 
мысалыыын  қазақша  ѳленмен  аудармасы.
Күншығыс  жағының  ici. —  Д.  У.  Г.,  1895,№  26 ,9 
июль.
Япония  меи  Кытай  арасындағы  соғыс,  Рос­
сиянын  Қытайға  кѳмегі  жайында  макала.
[Казак  арасында  ашыла  бастаған  орыс-казак  жэне 
эйелдер  мектебі  тѵралы  деректер  берілгек  хабар].—
— Д.
У.  Г.,  1895, № 40, 22 окт.
Қазақ  жылқыларының  тұкымдарын  арттырмақ  ту- 
расы. —  Д. У. Г., 1895,№  22,11 июль.
Автор  казак  елі  үшін  мал  шаруашылығының 
манызына  токтала  отырып,  жылкы  малының 
тұқымын  асылдандыру  мәселесін  көтерген.
Казак  халкына  ғылым  алу  турадағы  жауалка  сөз. 
Қол  қ
.:
 Омбы қазағы. 

 Д. У. Г., 1895,№ 37,І окт.
Макалада  қазағс  балаларын  орыс мектепте- 
pi нде окыту мәселесі  сөз етілген.
Казак ішіндегі  ғылым-білімнің  жауабы  турадан.—

Д. У. Г”
 1895, №  42,5 ноябрь.

Автор  казак  арасындагы  оку  мәселесіне  тоқ- 
'  тала  отырып, 

орғай

  Орал,  Акмола,  Семей, 
Жетісу  облыстарыиын  оқу  жайы  туралы  түсі- 
нік берген.
[Қазақтар  мен  башқұрттарға  орыс  тілш  үйрету  мәсе- 
лесі кѳтерілген] —  Д. У. Г.,  1895,№ 6,12 февр.
Казақтар  оку  ғылым  үйренуге  ұмтылындар...  «Оқы- 
ған  жарық, оқымаған  қарақғы».—— Д.  У.  Г., 1895, К
2
  15,
23 апр.
Автор  мақалада  Кытай  мен  Япониянын  жер 
көлемін,  халқын  және  мәдени  өмірін  салыстыра 
отырып,  қазақ  халқын  оқуға,  өнер-білімге  ша-

қырған;  Торғай  облысьтндағы  оку  орындары  ту­
ралы деректер  берген.
Казактар  үшін  сақталатұғын  түқымдар.—
— Д.  У.  Г.,
1,895

№1 , 8   янв.
Егін  шаруашылығының  мамызы  туралы  мэ­
селе  кѳтерілгеи,  Каркаралыдағы  астық  қойма- 
сы  мысалға  келтірілген.
Қазақтардың аң аулауы. —  Д. У. Г.,  1895,  №№ 2

3.
Макалада  казақ  арасындағы  аншылық  кәсі- 
бі; 
Кьпай
  мен казақ  елінің арасыпдағы  сауда 
қатынасы  т'п〕
алы  мәліметтер  берілген.
Казактардын  ерте  неке  қиған  турасы. 一  Д.  У.  Г.,
1895, № 20, 28 май.
Мақалада  қазақтыц әдет-заңы  жайыида  ан- 
тылған.
Қазақтардың 
жерді калайша билеп пайдаланып түр- 
ғанының б а я н ы .—— Д. У. Г., 1895, №№ І 7 , 18.
Макалада 
автор  жер  мэселесі 
туралы 
«Уақытша  ереже»  заңдарымен  таныетырған; 
кыстау,  жайлау,  кузеу  жэне  бай,  кедей,  жатак, 
кірме туралы  мэліметтер  берілген.
Қазақтардың жоктауы. —  Д. У.  Г.,  1895,№  4 ,29 янв.
13  шумақ өлеіімен  жазылған  жоқтау.
Қазақтын аң аулағаны. —  Д. У.  Г., 1895, № №   19, 20.
Макалада  қазақтардың 
ан
  аулау  ici,  олар­
дын  ан  аулау  кезіндегі  әдет-ғұрыптары  айтыл- 
ған.
Қайыр. 

 Д. У. Г.

1895,№ 
1
、19 февр.
Кедей ѳмірі  суреттелген әңгіме.
Қаладағы  жатактар.  (Караөткелден  жазылған 
ха­
бар). 一  Д. У. Г., 1895, №  14,16 апр.
Мақалада  Ақмола  каласынын  кедей  жатак- 
тары  туралы  мэлімет берілген.
179

Қараөгкел  шаһарына  сауда  орнайтұғын  жай  болға- 
ны турасынан. 一  Д. 
У. 
Г”
 1895,
№ 
5, 5 
февр.
Акмола  қаласы  казак  елі  үшін  сауда  орталы­
гы  болуға  лайықты  екендігі  айтылған.
[Қармакшыда  Қоқан,  Самарқан,  Сырдария  облыста­
рын  камтитын 
«
 Русско-туземное  училище》 ашылуы  ту­
ралы деректер  бер і л
 г
е
н
 хабар].

Д. У. Г.,  1895,  «№ 34. 
10 сент.
Қасқырлармен  айналысу• — Д.  У.  Г.,  1895, №  30

13 авг.
Автор  касқырдың  шаруашылықка  тигізетін 
зиянын  кѳрсете  отырып,  оны  құрту  тәсілдерімен 
таныстырған.
Қоянды  жәрмеңкесі..~ Д. У.  Г.

1895, № 24,25 июнь.
Жәрмеңке суреттелген әңгіме.
Қырдағы сотқарлар.—— Д.  У.  Г.,  1895, №  33,  3 сент.
Автор  макалада  казак  еліндегі  карыз  беріп 
пайда та буш ыл а рды  ажуалаған.
Қытай арасындағы ғауға.—— Д.  У.  Г.,  1895

 
ЗЬ,
40.
Кытайдағы  феодалдык  жэне 
ұлттық  езуге 
карсы  болған  ұйғырлар  мен  дұнғандар  көтері- 
лісі  туралы.
Кытай данышпаны  Ши-Тзенің ойы. —  Д. У.  Г.

1895, 

 40, 22 окт.
у
 
Ізгілік,  адамгершілік,  эділеттік  туралы  фи-
лософиялық ойға  тірелген  мақала.
Малдың науқасын  тоқтату  турада. 

 Д.  У.  Г.,  1895

29,  б авг.
Малдын  індетіне  карсы  қандай  шара  колда­
ну туралы  кеңестер.
Медресе һәм  ѳмір. 一  
Д. У. 
Г.,  1895, 
№ 
32 ,27 
авг.
Автор  макалада 
казак  арасындағы  оқу

 
ағарту  жайларына  тоқталған.  Орыс  тілінде 
окыту керектігін жазған,
180

Мешігтің  касынан  ашылатуғьін  медресе. 

 д.  у,  г.,
1895, №  11,19 март.
Дпіи  окумен  бірге  қазақ  балаларына  орыс 
• 
тілін  үйрету. керектігін,  ол  үшін  мешітте  орыс
семинариясын  бітіргеи  казактар 
орыс  тілінен 
сабақ беруі  керектігі  жазылған  мақала.
Мұсылмандардың ғылым турасындағы қағидасын тү- 
зеу турасынан. 

 Д.  У.  Г.,  1895, № 27’  16  июль.
• 
Мұсылман дінін оқытатын оқу орындарымыц 
білім  бермейтіні  айтылған. 
Қазақ  балаларын 
орыс  мектептерінде  оқыту  керектігі  сөз  етілген.
Мын бір түннін хикаясы. —  Д. У. Г.,  1895,  №№ 41, 
42

43

44

45

46,  47

48.
Араб ертегісі《
Мьщ бір түннен》 қазақ тіліне 
өлеқмен  аударылған үзінді.
Набектің  аты. — Д.  У.  Г.,  1895, 
4, 29  янв.
Дагердін  қулығын  ақылмен  жеңгеи  Набек 
туралы әңгіме.
Не  себептен  халық  байыды?—
— Д. У. Г.,  1895, № 24

25 июнь.
Мақалада  сол  кездегі  шет  ел  мемлекеттері- 
IIің  экономикасы  туралы  деректер  берілген.
Нұрекенов  Темірғали.
  Петрборға  барған  турасы­
нан. 

 Д. У.Г., 1895,№JSfö 6

7.
Автор  мақалада  Петербургке  барған  сапа- 
рыида  кѳрген-білген  жайларын  суреттеген.  Ма­
кала  соныпда  Петербург  туралы  М.  Шормаиов- 
тын айтқаиы  келтірілген.
Нұр  Зайсан  кѳліидегі 
балык
  кәсіптерінің  бағзыбір 
хабарлары. 

 Д. У. Г., 1895, № 4,29 янв.
Зайсан  көліиде  балық  аулау  кәсібі  туралы 
мәлімет берілген.
[Обручев В. А].
 Қытайдың таулы жайлары  һәм  бұл 
жайларда 
турған 
халықтардьщ 
мэн-жаилары.—

Д. У. Г., 1895, № 17, 7 май.
Кытай  қарамағындағы  а
з
  халықтардыц  та­
рихы,  этнографиясы,  экономикасы  туралы  жа-
(81

саған  В.  A.  Обручевтін  бая идам асы  жаііында 
мағлұмат берілген макала.
Өрттерді  тоқтатпақ  турасында. —  Д.  У.  Г”
  1895, 
№  13, 2 апр.
Шаруашылық  мәселелері,  өрттің  зияны  ту­
ралы мақала.
Өсиет сақина.—— Д. У. Г., 1895, №  9, 5  март.
Жауыздыққа  жақсылықпен  жауап  қайтар- 
ған  баласына  сырлы  сақинасын  берген  әкесінің 
ѳсиеті туралы әңгіме.
[Павлодар уезіндегі жер пайдалану туралы хабар].—

Д. У. Г., 1895, № 18,14 май.
Р.  Д.
 
Қырдан 
келген  хабарлар. —  Д.  У.  Г.,  1895, 
№ 32, 27 авг.
Мал  ұрлығы,  барымта  туралы  қысқаша  бар­
лау.
Сайлауларда  қалайша сайлаудың баяны.—
— Д. У.  Г.,
1895, № 8, 28 февр.
Мақалада  Акмола,  Семей  облыстарыиын 
сайлау  жайы;  қазақ  еліндегі  сайлау  кезіндегі 
болатын  жікш ілдік  пен  ру  тартысынын  зияны 
сѳз етілген.
Сауда хабарлары. —  Д.  У.  Г.,  1895, 

 2,15 янв.
1894 
жылы  10  декабрьде  болған  Ишим-Ни- 
кольский жәрмеңкесінің кортындылары.
Сауда хабарлары.—
— Д. У.  Г., 1895, 
Кя
 30,13 авг.
Эулиеата,  Қостанай  жәрмеңкелері  туралы 
хабарлар.
Селиванов А.
 Артеменконың жазып шығарғаны тура­
сында. — Д. У. Г”
 1895, №  43,12 ноябрь.
Автор  С.  Артеменконын  жер  пайдалану  ту­
ралы  жазған  мақаласын  сынамакшы  болады.
Семей  облысындағы мал  айдап  һәм  ол  малдарды 
алып Томск губернаторынын  Семей облысыньщ военный
182
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет