ҚР білім және ғылым министрлігіжүктеу 109.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.04.2017
өлшемі109.16 Kb.

ҚР білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Радиотехника және байланыс факультеті 

«Компьютерлік және  Инфокоммуникациондық Қауіпсіздік » кафедрасы 

 

 

«Бекітемін» 

 

 

  

                                    

РТжБФ декан орынбасары____________ С.К.Оразалиева 

 

«25» 06 .2015г.  

 

 KZH3232 - КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖЕЛІЛЕРДІҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫ  

(Syllabus) 

5B100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері  

мамандығының студенттері үшін 

 

 

  

Курс                                     

Семестр                                   Кредиттер саны                                                                                                                 

 

 ECTS кредиттер саны 

Сағаттар саны 90 

Оның ішінде: 

 

Лекция                                22 

Зертханалық жұмыс      

15 

СӨЖ                                 52 

СОӨЖ 


15 

ЕГЖ                

  2 

Емтихан                              

 

  

 

  

 

 Алматы, 2015ж. 

 


 

 

Курс  бағдарламасын  (syllabus)  5B100200  -  «Ақпараттық  қауіпсіздік жүйелері»  мамандығының  жұмыстық  оқу  жоспарының  негізінде  аға 

оқытушы Голубева Татьяна Викторовна

 

құрастырды. Курс  бағдарламасы  (Syllabus)  КжИҚ  кафедрасының  отырысында 

қаралды 25.05. 2015 ж., №10 хаттама 

 

 

Кафедра меңгерушісі ___________________ Сатимова Е.Г.   

Курс  бағдарламасы  (Syllabus)  радиотехника  және  байланыс 

факультетінің  оқу  –  әдістемелік  мәжілісінде  қаралды  және  бекітілді  (№4 

хаттама 25.06.2015 ж.) 

 

 


1 Оқытушы:  

Голубева Татьяна Викторовна - КжИҚ кафедрасының аға оқытушысы. 

Каб. Б416. 

Контактілері: 8(727)2784683, e-mail: 

tvgolubeva@mail.kz 

 

2 

Аудиториялық сабақтардың жүргізілу уақыты және орны сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Радиотехника  және 

байланыс факультеттің деканаты (Б 209) және КжИҚ кафедрасының (Б 416) 

ақпарат тақталарында көрсетілген. 3 Оқу пәнінің сипаттамасы   

3.1  Пәннің  мақсаты  –  студенттерді  компьютерлік  жүйенің  ішкі 

құрылғыларын интерфейс бөлшектерімен оқыту. 3.2  Пән  мәселесі  –  ішкі  және  сыртқы  жады  жұмысының  негізгі  әдістерін, 

құрылымдық  ерекшеліктерін,  жүйелік  магистральдар  және  олардың 

функциясы, 

кіріс-шығыс 

модулімен 

жұмыс, 


компьютелік 

жүйе 


функциясымен базалық компоненттерді оқыту. 

3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  «5B100200  –  Ақпараттық  қауіпсіздік  жүйелері»  мамандығының 

студенттеріне  арналған  және  студентті  компьютерлік  жүйелердің  ішкі 

құрылысымен,  интерфейстердің  жұмыс  істеу  қағидасымен,  Windows  реестрі 

жұмысы әдісімен таныстыру.  

«КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ 

ЖӘНЕ 

ЖЕЛІЛЕРДІҢ 

АРХИТЕКТУРАСЫ»  пәнін бітіргенде студенттер еслестете білу керек:  

 Windows реестрінде мәліметтердің сақталу принципін; 

Білу керек: 

 Компьютерлік жүйенің ішкі құрылғыларын; 

  интерфейстердің жұмыс істеу принциптерін. 

Істей білу керек: 

 Windows реестрлерінің параметрлерін өзгерту.  

3.4

 

 Пәннің  қайта  деректемелері:  физика,  информатика,  операциондық 

жүйелерді ұйымдастыру. 3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: АҚ бағдарламалы-жабдықтық құралдары.

4. Пәннің мазмұны мен құрылымы 

4.1 Теориялық дайындық(22 сағ) 

1 таблицада дәрістердің тақырыбының тізімі көрсетілген. представлен  

Таблица 1 – Лекцияның тізімі 

№  


Тақырыбы 

Деректер көзі 

 Компьютерлер өндірісі. 

Микропроцессордың 

жылдамдығы.  Компоненттердің  өндіріс  балансы. 

Микропроцессорлардың эволюциясы. (2 сағ)  

Конспект,  

Д.1, 3,5 

Компьютердің функциясы және базалық комппоненттері. (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

3  


Командаларды  орындау.  Кіріс  –  шығыс  модулімен 

жқмыс. (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5


 

Магистраль арқылы компоненттермен байланыс. (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

 Магистралдың құрылымы. Магистраль  иерархиясы (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5

 Магистральдың құрылымдық сипаттамасы.  (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

 PCI және PCI-E магистральдер. (2 сағ) Конспект,  

Д.1, 3,5


 

Мәліметтерді жіберу сеансы. Арбитраж магистралі. (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

Ішкі  жады.  Ішкі  системаның  сипаттамасы  мен құрылымы (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

10 


Сыртқы жады.  Сыртқы жадыны сақтау. (2 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

11 


Кіріс – шығыс модулі. (1 сағ) 

Конспект,  

Д.1, 3,5 

12 


Операционды жүйе (1 сағ) 

Конспект,  

Д.2,3,4 

 


4.2 Практикалық дайындық 

          4.2.1 Зертханалық жұмыстардың тізімі(15 сағ) 

Таблица 2 – Зертханалық жұмыстардың тізімі 

№  

Тақырыбы Дерек козі 

Windows реестерімен жұмыс. Параметрлерді өзгерту.  (2 сағ). 

Конспект, 

Д.1, 2, 5 

Reg-файл. Құрастыру, экспорт және импорт. (2 сағ). Конспект, 

Д.1, 3, 5 

Реестр параметрлерінің өзгеріс.(2 сағ). Конспект, 

Д.1, 2, 5 

Белгілердің  қасиеттері  .«Мой компьютер»  белгісінің өзгерісі (3 сағ) 

Конспект, 

Д.1,4, 5

 Реестр  арқылы  «Панели  управления»  қасиеттерін 

басқару. (2 сағ) 

Конспект, 

Д.1,4, 5 

Өткізгіштің параметрлерінің өзгерісі.(2 сағ). Конспект, 

Д.1,4, 5 

Windows  Aero    басқару  үшін  реестр    параметрлерін өзгерту.(2 сағ) 

Конспект, 

Д.1,4, 5 

4.3

 

Есептік – графикалық жұмыс  

        4.3.1  ЕГЖ-1  тақырыбы:  Оқытушы  берген  тапсырмамен  сәйкестіре 

отырып  Internet  Explorer  жүйесінің  настройкасы  үшін  Windows  реестрінің 

параметрлерін өзгерту. 

        4.3.2  ЕГЖ  -2  тақырыбы:  Оқытушы  берген  тапсырмамен  сәйкес 

операционды  жүйені  настройка  жасау  үшін    Windows    реестрлерінің 

параметрлерін өзгерту. 

Әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес орындалады.          4.4  СӨЖ тақырыптары (52

 

сағ) 

4.4.1

 

СҚ өнімділігі.(4 сағ) 4.4.2

 

СҚ физикалық типтері.(5 сағ) 4.4.3

 

Компьютерлік жүйе жадының иерархиясы.(4 сағ) 4.4.4

 

Жартылай өткізгішті 

оперативті 

жады.Организацияның 

құрылымы.(5 сағ) 

4.4.5

 

СҚ типтері. Құрылымдық  организация. (4 сағ)   4.4.6

 

Кэш-жадысы. Жұмыстың принципі мен бағыты.(5 сағ) 4.4.7

 

RAID. Деңгей. Айырмашылығы.(5 сағ) 4.4.8

 

ЕСҚ-ның физикалық типтері.(5 сағат) 4.4.9

 

Компьютер жүйесіндегі иерархия жадысы.(4 сағат) 4.4.10

 

Жартылайөткізгішті жедел 

жады. 


Құрастырылым 

және 


құрылымдық серіктестік .(5 сағат) 

4.4.11

 

Жеке рұқсаты 

бар 


 

жартылаөткізгішті 

ЕСҚ-ның 

типтері.Құрылымдық серіктестік. Қателерді реттеу.(4 сағат)   

4.4.12

 

Кэш-жады. Жұмыс істеу қағидасы мен белгіленуі.(5 сағат) 4.4.13

 

RAID. Деңгейлері. Ерекшеліктері.(5 сағат) 4.4.14

 

Операциондық  жүйенің  серіктестіктер  концепциясы  .  ОЖ функциясы және белгіленуі.(5 сағат) 

4.4.15


 

Жады  таратуды  басқару.  Жедел  және  сыртқы  жады  арасындағы 

айырбас.(5 сағат) 

4.4.16


 

 Жадыны секциялау.Бағдарламаның парақты серіктестігі.(5 сағат) 

4.4.17

 

 Ішкі жады.(5 сағат) 4.5

 

СӨЖ аясындағы сабақтар жоспары 

3-кестеде сабақ жоспарлары  ұсынылған  

Таблица 3 – сабақ жоспары  

№ 

апта. Тапсырма   

Өткізілу 

формасы 

Әдістемелік 

нұсқаулар 

Әдебиет 


ұсынымдары 

ЕСҚ-ның ішкі 

өндірістілігі – 2 

сағат 


Тренинг 

ЕСҚ-мен жұмыс 

істеу негізгі 

қағидаларды 

бойынша дәрістік 

білімдерді 

пысықтау 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

2қосм. 


 

ЕСҚ-ның физикалық типтері 

– 2 сағат 

Дискуссия 

ЕСҚ-ның 


колданыста бар 

типтерін 

талқылау.Олардың 

артықшылығы мен 

кемшілігі. 

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


1. қосм 

2 қосм. 


Кэш-жады. Жұмыс 

істеу қағидасы мен 

белгіленуі – 2 часа 

Тренинг 

 Кэш-жадының 

жұмыс істеу 

негізгі 


қағидаларды 

бойынша дәрістік 

білімдерді 

пысықтау 

1 нег.  

2 нег. 


3 нег. 

1. қосм 


2 қосм. 

 

RAID. Деңгей. Айырмашылығы – 2 

сағ 


Ғаламтордағы 

жұмыс 


RAID деңгейлерін 

реттеу.  Әртүрлі 

тапсырмаға 

оптималдық 

деңгейлерді 

таңдау. 


1 нег. 

2 нег. 


1 қос. 

 Таратылған жадыны 

басқару.Жедел және 

сыртқы жады 

арасындағы алмасу. 

2 сағ 

Тренинг 


Жедел және 

сыртқы жады 

арасындағы 

алмасу процесін 

реттеу.  

1 нег. 


2 нег. 

3 нег. 


4 нег. 

1 қос. 


2 қос. 

Виртуальды жады. – 2 сағ 

Дискуссия 

Виртуальдық 

жады 


организациясының 

принциптерін 

талқылау және 

басқару. 

1нег. 

2 нег. 


3 нег. 

4 нег. 


2 қос. 

5. Аралық және қорытынды бақылауларға арналған сұрақтар тізімі.  

1

 Компьютердің базалық компоненттері. 

2

 Компьютердың функциялары. 

3

 Үзіліс. 

4

 Кіріс-шығыс модулімен жұмыс. 

5

 Ішкі система құрылымының әрекеттесуі. 

6

 Магистраль  арқылы  компоненттермен  байланыс.  Магистраль 

құрылымы. 

7

 

Магистральдер иерархиясы . 8

 

Магистраль  құрылымының функционалды сипаттамасы. 9

 

PCI және PCI-E магистральдері. 10

 

 PCI –магистраль командалары. 11

 

 PCI – Мәліметтерді жіберу сеансы. 12

 

 PCI – Арбитраж магистралі. 13

 

 Ішкі жады.  Ішкі жүйенің функция және сипаттамасы.  14

 

 Есте сақтау құрылғысының сипаттамасы. 15

 

  Есте сақтау құрылғысының  өнімділігі және физикалық типтері. 16

 

Жартылай өткізгішті оперативті жады.  17

 

 Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысының жанама рұқсаты. 18

 

 Жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғысы.   

 

 19

 

Кэш-жады. Жумыс принципі және оны тағайындау. 20

 

Кэш-жадының құрылымдық блогы. 21

 

Сыртқы жады.Магнитті дисктарда ақпаратты сақтау.Мәліметтерді біріктіру. 

22

 RAID.Деңгейлер.Тағайындаулары мен ерекшеліктері. 

23

 Оптикалық жады.Ақпаратты сақтау принциптері. 

24

 Шығыс-кіріс модульдері.Модульдердің функциясы мен құрылымы 

25

 Программаланатын шығыс-кіріс.Командалары мен нұсқаулықтары. 

26

 Үзіліс бойынша кіріс-шығыс.Үзілісті өңдеу. 

27

 Үзіліс контроллерлері. 

28

 Жадыға тікелей рұқсат алу.Функциялар. 

29

 Шығыс-кіріс каналдары мен процессорлары. 

30

 Шығыс-кіріс каналдарының мінездемелері. 

31

 Операциялық жүйелер.Организацияның 

концепциялары,тағайындаулары мен функциялары,операциялық жүйелердің 

типтері. 

32

 Жадыны реттеуді басқару. 

33

 Виртуалды жады. 

34

 Программаның реттік организациясы.  

 

6 Студентердің жетістіктері бойынша бағалау ақпараттары. 6.1 Бағалау жүйесі: 

Сіздердің жетістіктеріңіздің деңгейі кредиттік оқу технологиясымен 

қабылданған программа курсы бойынша қорытынды бағалау шкаласымен 

бағаланады.(таблица 4). 

Таблица 4 – Қорытынды баға шкаласы 

Әріптік жүйе 

Бойыншабағалау 

Балдар 


%- тік 

мазмұн 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

Рұқсат алу рейтингісінің бағасы  семестр бойынша жиналады.Әрбір оқу 

жұмысының түрі 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және алдыңғы 

бақылаудың орта бағасын біріктіреді,5 таблицаға сәйкес коэффицентпен бірге. Таблица 5. Әрбір жұмыс түрінің маңыздылығы 

                      Параметр 

  Салмақтық 

коэффициенті 

Лабораторлық 

практикумды 

орындау 

               0,4 

Курстық жұмыс 

               0,5 

Лекцияға қатысуы  

               0,1 

Ағымдық 

бақылаудың 

құрылымы(Ср) 

               1,0 

 

Академиялық  календарға сәйкес семестр бойы екі ағымдық бақылау өткізіледі. Әрбір АБ 100 балдық шкаламен бағаланады. 

Рср = (Р1+Р2)/2 

0,2 салмақтық коэффициенті бар рейтингке қосылады: 

РД = 0,2Рср+0,8Ср. 

Пәннің қорытынды бағасы былай шығарылады: 

И = 0,6РД+0,4Э, 

Мұндағы Э –экзамен бағасы 

6.2 Баллдарды қою политикасы: 

Максимальды бағалау баллдары жоғары жұмыс сапасына және оның тез 

орындалу жағдайында қойылады.  

6.3 

Университет  студенттерінің  академиялық  организациясы 

кезіндегі бағаларды аудару: 

          Перевод  оценок  по  ECTS  (Европейская  система  трансферта  (перевода)  и 

накопления  кредитов)  в  балльно-рейтинговую  буквенную  систему  оценки 

учебных  достижений  обучающихся  РК  и  обратно  осуществляется  согласно 

таблицам 6 и 7.  

Таблица 6 - Перевод оценок по ECTS в балльно-рейтинговую буквенную 

систему оценки учебных достижений обучающихся РК 

 ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Сандық  

баллдың 

эквивалент 

 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлік 

жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағатсыздандырарлық 7-кесте  –  ҚР  балдық-рейтингті  әріптік  жүйе  бағаларын  ECTS  бойынша 

бағаға ауыстыру  Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

цифрлық 

эквиваленті 

%-тік 

мазмұн 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

7  Курстың саясаты: 

 сабаққа кешікпеу және сабақтан қалмау; 

 оқытушының  ұсынған  сабақ  сценариін  қарқынды  қатыса  отырып,  мұқият 

тыңдау керек; 

 

себепті  жағдайлармен  қалған  (деканаттың  рұқсатымен)  зертханалық жұмыстарды өтеу қажет; 

 есептеу-сызба жұмысты қорғауды семестрдің соңғының алдындағы аптасына 

дейін орындау керек; 

 

кітапханада және үйде өзінше жұмыс істеу.             8 Академиялық әдеп нормалары: 

-

 

тәртіптілік; -

 

тәрбиелілік; -

 

ақ пейілділік; -

 

адалдық; -

 

жауапкершіліктік; -

 

аудиторияда ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

 Жанжалды  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен,  эдвайзермен  ашық 

түрде  талқылануы  керек,  ал  шешілмеген  жағдайда  деканат    қызметкерлері 

араласады. 

 

 

 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі : 

 

1

 Архитектура  компьютерных  систем/состав.  Б.О.Куламбаев  и  др.-А.: 

«Нур-Принт»,2012 

2

 

Илюшечкин В.М. Операционные системы.-М.,2009.  3

 

Истомин  Е.П.  Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации.-СПб.,2007 

4

 Назаров  С.В.  Современные  операционные  системы.-М.:  «Интернет-

УИТ: Бином»,2011,2013 

5

 

Максимов Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных  систем.-М.,2005, 2006, 2007, 2008, 2010 

Қосымша : 

 

1

 Колисниченко  Д.  Microsoft  Windows  8  [Электронный  ресурс]-  СПб.: 

БХВ-Петербург, 2012. 

2

 

 Назаров С.В. Операционные системы. Практикум.-М.: «Кнорус»,2012 3

 

 Мак-Федрис  Пол.      Microsoft  Windows  7.  Полное  руководство  М.: Вильямс, 2010,2011 

 

Каталог: student -> sillabus 2015 -> rt kz
sillabus 2015 -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2015 -> «Бекітемін» ээф деканы Денисенко В. И. 2015ж
sillabus 2015 -> Әлеуметтік пәндер кафедрасы
sillabus 2015 -> Бекітемін аатф деканы Табултаев С. С. 2015 ж. Ет4305 oraclde деректер қорын басқару жүйелерін администрациялау
sillabus 2015 -> Ag 1203 «Алгебра және геометрия» пәні бойынша
sillabus 2015 -> Ma 1207 «Математикалық анализ»
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
sillabus 2015 -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2015 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»
rt kz -> РТжбф декан орынбасары С. К. Оразалиева

жүктеу 109.16 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет