Психология-Педагогика факультеті Мамандығы 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 1курс (4ж)


Балалар психологиясы пәнін оқу негізінде студентжүктеу 491.79 Kb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата25.04.2017
өлшемі491.79 Kb.
1   2   3   4   5

Балалар психологиясы пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

-

 психология теориясының негізгі мазмұнын; 

-

 бала психологиясы дамуын зерттеу әдістерінің негізін; 

меңгеруі керек: 

-

 бала психологиясы терминологиясының глоссарийін; 

-

 бала писхологиясын жасы  және жеке тұлғалық ерекшеліктеріне сай тәжірибелік зерттей 

алуды; 


дағдылануы керек: 

-

 психодиагностикалық зерттеулер жүргізе алуға; 

-

 мектеп  жасына  дейінгі  балалармен  дамыту  және  қалыптастыру  жұмыстарын  жүргізе 

алуға.        құзыреттіліктер: 

-  психологиялық  және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

- психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді қолдануға 

дайын

- әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын 

Аспаптық дайындық             

Пререквизиттер  «Музыка теориясының негіздері» 

Постреквизиттер  Музыкалық аспапты игеру. Балаларға арналған әндерді  нотамен ойнай 

білуге үйрену. Нота жазуын оқи білу. Бір аспапта толық меңгеріп шығу. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны      Бұл  пән  әрбір  студенттің  қалауы  бойынша  пианино, 

домбыра аспаптарын оқытуға бӛлінген. Студент осы екеуінің бірінде тереңірек білім алады. 

Қажетті  оқу  материалдарын,  практикалық  жаттығулар,  әндерді,  күйлерді  (орындайды) 

меңгереді.  Музыкалық  аспапта  кӛбінесе  балабақша  әндерін  үйретуге  кӛп  кӛңіл  бӛлінеді. 

Сабақта  аспапқа  отыру  қалпын  сақтаудан  бастап  саусақтардың  қалай  қойылуы,  аспаптағы 

ноталар  орналасуы  тегіс  меңгертіледі.  Нота  сауатын  игеру  арқылы  музыкалық  аспапқа 

саусақ  қолымен,  ойнау  техникасын  игеру.  Музыкалық  нота  жазуларын  аспапта  ӛздігінен 

орындай білу. Аспаптық дайындық    пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

 - екі қолымен жеңіл шығармаларды нота бойынша оқуды; 

  - әуенге сүйемел таңдай білуді; 

  - сегіздік, он алтылық ұзақтықтарды дұрыс санай білуді

  - сүйемелге дауыс қосуды; 

  - мәнерлеп ойнай білуді; 

  - ӛзбетінше репертуар таңдай білуді үйренуі тиіс.  

Меңгеруі керек: 

  - гаммалар мен этюдтарды ойнай білуді; 

  - нота арқылы бірден оқи алуды; 

   - педаль пайдалана білуді; дағдылануы керек: 

  - үйренген шығармаларын мәнерлеп жеткізуді; 

   - ырғақтық ӛрнектерді нақты ойнай білуді; 

   - музыкалық формаларды ажырата алуды ; 

   - дыбыспен жұмыс істеуді. 

құзыреттіліктер: 


-  әлеуметтік-мәдени  жағдаяттың  даму  ерекшеліктерін  ескеріп,  кӛпмәдениетті  ортада  кәсіби 

әрекетті  енгізу  тәсілдерін,  сондай-ақ,  ұлттық  тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптерін меңгерген;  

-

 мектепке  дейінгі  жастағы  балалардың  бейнелеу,  музыкалық  және  шығармашылық  іс-

әрекеттерін ұйымдастыру дағдыларын  игерген.  

Мектепке дейінгі ұйым аға тәрбиешісінің жұмысы                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика   Постреквизиттер    Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  педагогикалық  кеңесті  ұйымдастыра 

білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның қысқаша мазмұны   Мектепке дейінгі ұйымдағы аға тәрбиешінің жұмысы 

пәнінің  мазмұны.  Аға  тәрбиеші  мамандығының  сипаттамасы.  Аға  тәрбиеші  қызметінің 

міндеттері.  Мектепке  дейінгі  ұйымның  аға  тәрбиешісінің  іскерліктері  мен  кәсіби 

функциялары.  Педагогикалық  үдерісті  басқару  бойынша  аға  тәрбиешінің  әрекеті. 

Педагогикалық  ұжымдағы  аға тәрбиешінің іс  – әрекетінің ролі. Оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 

ұйымдастыру және бақылау. Оқыту –тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және оны қадағалау. 

Педагогикалық  ұжыммен жүргізілетін әдістемелік жұмыстың формалары. Мектепке дейінгі 

мекеме  жұмысын  жоспарлау.    Балабақшаның  отбасымен,  мектеппен,  қоғаммен  бірлескен 

жұмысы.    Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  әдістемелік  жұмыстар.    Әдістемелік  жұмыстың 

мазмұны.   Мектепке дейінгі ұйым аға тәрбиешісінің жұмысы  пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

–  ҚР  Білім  туралы  Заңы,  Баланың  құқығы  туралы  Халықаралық    Конвенциясы,  ҚР  қаулы-

қарарлары, ҚР білімін басқару органы,  нормативтік және құқықтық құжаттар, стандарттар, 

бағдарламалар, мектепке дейінгі білім беру бойынша әдістемелік нұсқаулар; 

– мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басылымдық бағыттары;    

– ҚР мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі ұйымның орнын және мәнін;  

– мектепке дейінгі ұйымды әдістемелік басқарудың теориялық негіздерін;   

–  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласындағы  зерттеу  және  тәжірибелік-эксперименттік 

жұмысты ұйымдастыру негіздерін;  

 мектепке дейінгі білім беру саласындағы инновация және қазіргі технологияларды. 

меңгеруі керек: 

мектепке  дейінгі  ұйым  ұжымының  жұмысын  оңтайландыру  және  қазіргі  диагностикалау 

әдістері.   

дағдылануы керек: 

–  инновациялық  технология,  білім  беру  бағдарламасын,  білім  беру  жүйесін  әдістемелік 

қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуге;  

 – оқу-тәрбиелеу үдерісіне психологиялық-педагогикалық талдау жасауға;  құзыреттіліктер: 

-  ӛзінің  тұлғалық  даму  мақсаттарын  қалыптастыруға  және  шынайы  бағалауға  қабілетті, 

сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген; 

-  оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

- әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын 

«Әлеуметтік орта» және «Қатынас» салалары оқу бағдарламары  бойынша жұмыс істеу 

әдістемесі 

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика Постреквизиттер  Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетін  

ұйымдастыра білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның қысқаша мазмұны  «Әлеуметтік орта» саласы оқу бағдарламасы балаларды 

белгілі  бір  заттың  белгілері  мен  сипаттамалық  ерекшеліктерін  кӛру,  есту,  сезу  негізінде 

дұрыс  атай  білуге,  тірі  табиғатпен  қоғамдық  ӛмірдің  себеп-салдарлық  қарапайым 

байланысын  түсінуге,  ересектердің  кӛмегімен    жануарға  қамқорлық  жасай  білуге 

дағдыландыру. Балаларды кедергілерден ӛту кезінде үйлесімді қимыл-қозғалыстарды сапалы 

орындау  арқылы  шапшаңдыққа,  ептілікке  тәрбиелеу.    Балаларға  шығармашылық  ойын 

арқылы  эмоциялық  кӛңіл-күй  сыйлау,  баланың  қоршаған  ортаға  деген  сүйіспеншілігін 

арттыру,  ақыл-ой,  адамгершілік,  имандылық  тәрбиесін  егу.  «Қатынас»  саласы  оқу 

бағдарламасының қарастыратыны:   Сӛз түрлері –   туралы жалпы түсінік беру; балалардың 

сӛздік қорларын дамыту, байланыстырып сӛйлеуге үйрету; дұрыс тыныс алуға, дыбыстарды 

анық айтуға жаттықтыру; достыққа, татулыққа тәрбиелеу.  

«"Әлеуметтік  орта"  және  "Қатынас"  салалары  оқу  бағдарламалары  бойынша 

жұмыс істеу әдістемесі»» пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

 "Әлеуметтік  орта"  және  "Қатынас"  білім  беру  салалары  бойынша  оқу 

бағдарламаларының теориялық негіздерін, мәнді ерекшеліктерін, құрылымын,  мазмұнын; 

 меңгеруі керек: 

–  Әлеуметтік орта" және "Қатынас" білім беру салалары бойынша оқу бағдарламалары 

арқылы білім берушінің іс-әрекетін жобалауды, Әлеуметтік орта" және "Қатынас" білім беру 

салалары бойынша оқу бағдарламалары арқылы  білім алушылардың іс-әрекетін жобалауды  Құзыреттіліктер: 

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын

-  кәсіби  міндеттерді  шешуде  мамандардың  пәнаралық  және  салааралық  ӛзара 

әрекеттестіктеріне қатысуға қабілетті

 

Педагогикалық диагностикалау әдістемесі 

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.  Мектепке  дейінгі  педагогика. 

Педагогика. Постреквизиттер  «Валеология»,  «Дефектология»,  «Психология»  пәндерімен  тығыз 

байланысты. Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Баланы  психологиялық-педагогикалық  тұрғыда 

диагностикалау  әдістемесі.  Жас  ерекшеліктеріне  сәйкес  диагностикалау  түрлері.  Мектепке 

дейінгі  балаларды  диагностикалау  әдістемесіне  педагогикалық  тұрғыда  сипаттама.  Курс 

болшақ      балабақша  тәрбиешілерінің  кәсіби  шеберліктерін  шыңдауды,  қазіргі 

диагностикалық  мәселелердің  теориялық  негізімен  қаруландыруды,  оқу-тәрбие  процесінде 

қаланған білімдерін қолдану іскеріліктері мен дағдысын қалыптастыруды кӛздейді. Педагогикалық диагностикалау әдістемесі  пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

-

 Мектепке дейінгі балаларды диагностикалау әдістемесін

-

 қазіргі диагностикалық мәселелердің теориялық негіздерін; 

меңгеруі керек: 

-

 баланың психикалық дамуын зерттеу үшін әдістерді іріктей алуды;  

-

 Балалардың мектепке даярлық деңгейін анықтай алу және 

бейімделу ерекшеліктерін зерттеу. 

- Педагогикалық диагностикалаудың түрлерін және оларды қолдана алуды; 

дағдылануы керек: 

-

 балаларды зерттеу нәтижесін болашақ мамандарды жетілдіру 

бағдарламасында қолдана алуға;      құзыреттіліктер: 

 -  психологиялық  және  психофизиологиялық  дамуының  жалпы,  арнайы  (әртүрлі 

ауытқушылық  типтері)  заңдылықтары  мен  жеке  ерекшеліктерін,  әртүрлі  жастағы  адам 

әрекеті мен мінез-құлқын реттеу ӛзгешеліктерін есепке алу құралдарын қолдана алады; 

-  психологиялық  және  педагогикалық  зерттеулерде  сапалық  және  сандық  әдістерді қолдануға дайын

-  әртүрлі  жастағы  балалардың  әрекеті,  қарым-қатынасы,  дамуының  диагностикалық 

әдістерін пайдалануға дайын

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан, 

оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

 

  2курс (3ж)  

 

№  

Пән 


цик

лы   


Пән 

код


ы 

 

Пән атауы  

Кр

едит 

сан


ы 

 

Пән 

ци

клы  

 

Пән коды 

  

Пән атауы  

Кр

едит 

сан


ы 

 

3 семестр – 16 кр. Міндетті пәндер компонеті  

 

Таңдау бойынша пәндер компонеті   

15.


 

 

ЖББП 

МКAle 

1107 


Әлеуметтану 

БП ТК

MDUATZH 

2202 


Мектепке 

дейінгі 


ұйым 

аға 


тәрбиешісінің 

жұмысы 


16.


 

 

ЖББП 

МК 


ETN 


2109 

Экономикалық  теория 

негіздері 

БП ТК

MZhDBOPO

AK 


2204 

Мектеп 


жасына 

дейінгі 


балаларға 

арналған 

оқу 

пәндерінің ОӘК 17.


 

 

БП МК

Ped 2202 

Педагогика 

БП 


ТК

MDBBKT 

2205 


Мектепке 

дейінгі 


білім  берудің  қазіргі 

технологиялары 

18.


 

 

  

 

 КП 

ТКMZhD

BBOT


A 2302 

Мектеп 


жасына 

дейінгі  балалардың 

бейнелеу 

ӛнері 


теориясы 

мен 


әдістемесі 

19. 

 

  

 

 БП 

ТКAD 

2207 


Аспаптық дайындық Барлық кредит саны 3  семестр 16 

  

4 семестр 

Міндетті пәндер компонеті   

Таңдау бойынша пәндер компонеті  

3.

  

ЖББ


П 

МКFil 

2102 


Философия 

БП ТК

PNBG 2201 

Педиатрия  негіздері 

және 

балалар 


гигиенасы  

4. 

 

ЖББП 

МКEco

TD 


1106 

Экология 

және 

тұрақты даму КП 


ТК

MZhDBKOT

TA 


2301 

Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

қоршаған ортамен 

таныстыру теориясы 

мен әдістемесі ЖББП 

Saya 


2108 

Саясаттану 

БП 


ТК

MDUA


TZH 

Мектепке 

дейінгі 

ұйым 


аға МК2202 

тәрбиешісінің 

жұмысы ЖББП 

МКKN 

2110 


Құқық негіздері 

БП ТК

AAOKSOBBZ

hYA 


2203 

«Әлеуметтік 

орта» 

және 


«Қатынас» 

салалары 

оқу 

бағдарламалары бойынша 

жұмыс 


істеу әдістемесі БП 

МКEtn 

2203 


Этнопедагогика 

КП ТК

MZhDBKMT

TKTA 


2303 

Мектеп 


жасына 

дейінгі  балалардың 

қарапайым 

математикалық 

түсініктерін 

қалыптастыру  

теориясы 

мен 


әдістемесі 

  

 

  

КП 


ТК

MBBBOAK 

2304 


Мектепалды 

білім 


беру бойынша ОӘК 

  

 

  

БП 


ТК

ZhMPPD 2206 

жастағыларды мектепке 

психологиялық-

педагогикалық 

дайындау Тәжірибе

лер 


 

Мектепке дейінгі 

топтардағы 

педагогикалық 

практика 

апта 

БП 


ТК

 AD221

Аспаптық дайындық  2  

Барлық кредит саны  4  семестр        24 

 

 Барлық кредит саны  

40 

 

 Мектепке дейінгі ұйым аға тәрбиешісінің жұмысы                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер    Педагогикалық  қызметке  кіріспе.    Мектепке  дейінгі  педагогика.  

Педагогика   Постреквизиттер    Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  педагогикалық  кеңесті  ұйымдастыра 

білу және жұмысты жоспарлай алу. Бағдарламаның қысқаша мазмұны   Мектепке дейінгі ұйымдағы аға тәрбиешінің жұмысы 

пәнінің  мазмұны:  Аға  тәрбиеші  мамандығының  сипаттамасы.  Аға  тәрбиеші  қызметінің 

міндеттері.  Мектепке  дейінгі  ұйымның  аға  тәрбиешісінің  іскерліктері  мен  кәсіби 

функциялары.  Педагогикалық  үдерісті  басқару  бойынша  аға  тәрбиешінің  әрекеті. 

Педагогикалық  ұжымдағы аға тәрбиешінің іс  – әрекетінің ролі. Оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 

ұйымдастыру және бақылау. Оқыту –тәрбиелеу жұмысын ұйымдастыру және оны қадағалау. 

Педагогикалық  ұжыммен жүргізілетін әдістемелік жұмыстың  формалары. Мектепке дейінгі 

мекеме  жұмысын  жоспарлау.    Балабақшаның  отбасымен,  мектеппен,  қоғаммен  бірлескен 

жұмысы.    Мектепке  дейінгі  ұйымдағы  әдістемелік  жұмыстар.    Әдістемелік  жұмыстың 

мазмұны.   Мектепке дейінгі ұйым аға тәрбиешісінің жұмысы  пәнін оқу негізінде студент: 

 білуі керек: 

–  ҚР  Білім  туралы  Заңы,  Баланың  құқығы  туралы  Халықаралық    Конвенциясы,  ҚР  қаулы-

қарарлары, ҚР білімін басқару органы,  нормативтік және құқықтық құжаттар, стандарттар, 

бағдарламалар, мектепке дейінгі білім беру бойынша әдістемелік нұсқаулар; 

– мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың басылымдық бағыттары;    

– ҚР мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі мектепке дейінгі ұйымның орнын және мәнін;  

– мектепке дейінгі ұйымды әдістемелік басқарудың теориялық негіздерін;   


–  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласындағы  зерттеу  және  тәжірибелік-эксперименттік 

жұмысты ұйымдастыру негіздерін;  

 

мектепке дейінгі білім беру саласындағы инновация және қазіргі технологияларды. меңгеруі керек: 

мектепке  дейінгі  ұйым  ұжымының  жұмысын  оңтайландыру  және  қазіргі  диагностикалау 

әдістері.   

дағдылануы керек: 

–  инновациялық  технология,  білім  беру  бағдарламасын,  білім  беру  жүйесін  әдістемелік 

қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуге;  

 – оқу-тәрбиелеу үдерісіне психологиялық-педагогикалық талдау жасауға;  құзыреттіліктер: 

-  ӛзінің  тұлғалық  даму  мақсаттарын  қалыптастыруға  және  шынайы  бағалауға  қабілетті, 

сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген; 

-  оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

- әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдістерін пайдалануға дайын

-  білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын

- балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу пәндерінің   ОӘК  

Пререквизиттер Психология және адам дамуы,  Педагогика   

Постреквизиттер Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу пәндерінің ОӘК   

Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Пәннің  негізгі  мақсаты  әрбір  баланың  ӛз-ӛзіне, 

қоршаған  ортаға  деген  дұрыс  кӛзқарасын  қалыптастыру;  әлеуметтік  және  танымдық 

мотивациясын; белсенділік және дербестілік қасиеттерін дамыту. 

«Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған оқу пәндерінің ОӘК» пәнін оқу негізінде студент: 

білуі керек: 

-Оқу-әдістемелік  кешеннің  құрамына  енетін  барлық  құралдарды,  сондай-ақ  олардың 

атқаратын қызметін, ерекшеліктерін, құрылымын,  мазмұнын  

меңгеруі керек: 

 -Оқу пәндерінің әр алуан түрлері бойынша ОӘК-ні пайдаланудың тиімді жолдарын  дағдылануы керек: 

-ОӘК-ні үйлесімді арақатынаста пайдалана алуға Құзыреттіліктер: 

-

  мектепке дейінгі білім беру ерекшеліктерін жете түсінеді 

-

 мәдени-ағартушылық  жұмыста  нормативтік  құжаттар  мен  пәндік  саладағы  білімдерін 

қолдануға дайын

-

 оқу-тәрбие  үдерісін    модельдей  алады  және  оқыту  тәжірибесінде  оны  жүзеге  асыруға 

дайын; 

-

 білім  берудің  әртүрлі  деңгейіндегі  білім  алушыларға  арналған    бағдарламалардан,  оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі теорияларынан алған білімдерін қолдануға дайын 

Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі технологиялары  

Пререквизиттер  Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру  және басқару, Ғылыми 

педагогикалық зерттеу теориясы мен әдістемесі Постреквизиттер  «Мектепке  дейінгі  мектептегі  ақпараттық  технологиялар»,  «Мектепке 

дейінгі топтарда оқытудың инновациялық технологиялары» «Білім беруді ақпараттандыру».   Бағдарламаның  қысқаша  мазмұны  Қазіргі  білім  беру  технологиясы  туралы  түсінік    және 

оның  түрлері.  Мектепке  дейінгі  білім  беру  мен  тәрбиелеудегі  қазіргі  педагогикалық 

технологиялар курсы студенттердің болашақ кәсіби қызметінің негізі бола алатын теориялық 

білімдерін  даярлауға  бағытталған,  оларды  оқыту  мен  тәрбиенің  қазіргі  технологияларының 

салалары  бойынша  негізгі  білімдермен  таныстыруды  қарастырады.  Курстың  мазмұнында 


педагогикалық  технология  мәні  мен  маңызы,  білім  берудің  негізгі  теориялары  мен 

тұжырымдамалары, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері ашылады. ҚР мемлекеттік 

стандартты  талаптарына  сәйкес  болашақ  мамандарды  педагогикалық  технологияларды 

қолдануға қажетті дағдылардың негізі игертіледі. Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Бас редактор
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Педагогика және психология институты 5В010200- бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010200 – «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
katalog electiv dis -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті 5В010500-Дефектология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В010500 – Дефектологоия мамандығы бойынша білім бакалавры
katalog electiv dis -> Психология-педагогика факультеті Мамандық: 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
katalog electiv dis -> ҚҰҚЫҚ ЖӘне экономика институты 5В030100- Құқықтанану мамандығы
katalog electiv dis -> Ж каз педагогика және психология институты академиялық дәрежесі: 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша бакалавры
katalog electiv dis -> Тарих факультеті әлем тарихы кафедрасы мамандық: 5В020300-тарих

жүктеу 491.79 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет