«психология» кафедрасы «агрессия психологиясы»


Жазалау психологиясы және топтық агрессияжүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет2/5
Дата25.04.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5

Жазалау психологиясы және топтық агрессия 

Алдын алу, бақылау және жазалау. Әлеуметтік топтардың мінездемесі. Және 

топтық агрессия.  

7. 


Этникалық агрессия 

Этникалық агрессияның жалпы сипаты. Текетірес (кофликт) тарихы. Өркениетті 

елдердің ұлттық ерекшеліктері. Ланкестіктің (терроризм) психологиялық негізі.  

8. 


Агрессивті адамдар 

Тұлға дамуында агрессияның үрдістері. Балаларда агрессия түрлері, себептері 

және шарттары. Жанұядағы текетірестер және ажырасу кезіндегі фрустраторлар. 

Балаларға қатігездік көрсету.  

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  9. 

Агрессивтік және мінез ерекшеліктері 

Жанұядағы көшбасшы және балалардың агрессиясы. Тұлғаның өзін-өзі тануы, 

кінә және ұят. 

10. 


Агрессия құрбаны және өштесу.  

Билік, тұлғалық, агрессия 

Өш алудың табиғаты, жаза қолдану, қызғаныш, салыстыру және әділеттік. Билік 

және агрессия.   

11. 


Агрессивті адамдар топтары. 

Зорлықшылардың негізгі түрлері. Садизм, мазохизм, вандализм.   

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ 

 

 (

СӨЖ) ЖІКТЕЛІМІ 

 

1. 


Агрессия және тұлғаның өзін-өзі психикалық қорғауы 

 

Агрессия туралы түсінік. Агрессия және агрессивті мінез-құлықтың табиғаты. Агрессияның биологиялық және әлеуметтік пайда болу алғышарттары. 

2. 


Фрустрация, агрессия және психикалық қорғаныс 

Фрустрация дегенніміз не? Негізгі фрустраторлар және агрессия күші. 

3. 

Агрессия түрлері және басқа қорғану механизмдер 

Агрессиялық іс-әрекетің негізгі функциялары. Кешенді агрессияның 

құрылымы. 

4. 


Агрессияның түрленуі және зорлық-зомбылық көрсету психологиясы. 

Агрессияның әлеуметтенуі. Агрессияның күшею және азаю жолдары. 

Жанұялық қарым-қатынастағы агрессия. Тұрмыстық зорлық-зомбылық. 

5. 


Агрессияның әлеуметтік және этникалық психологиясы 

Әлеуметтену, ортаның агрессияны күшейтетін факторлары. Агрессияның 

күші және агрессивті қиял. 

6. 


Жазалау психологиясы және топтық агрессия 

Алдын алу, бақылау және жазалау. Әлеуметтік топтардың мінездемесі. Және 

топтық агрессия.  

7. 


Этникалық агрессия 

Этникалық агрессияның жалпы сипаты. Текетірес (кофликт) тарихы. 

Өркениетті елдердің ұлттық ерекшеліктері. Ланкестіктің (терроризм) 

психологиялық негізі.  

8. 

Агрессивті адамдар 

Тұлға дамуында агрессияның үрдістері. Балаларда агрессия түрлері, себептері 

және шарттары. Жанұядағы текетірестер және ажырасу кезіндегі 

фрустраторлар. 

Балаларға қатігездік көрсету.  

9. 


Агрессивтік және мінез ерекшеліктері 

Жанұядағы көшбасшы және балалардың агрессиясы. Тұлғаның өзін-өзі тануы, 

кінә және ұят. 

10. 


Агрессия құрбаны және өштесу.  

Билік, тұлғалық, агрессия 

Өш алудың табиғаты, жаза қолдану, қызғаныш, салыстыру және әділеттік. 

Билік және агрессия.   

11. 


Агрессивті адамдар топтары. 

Зорлықшылардың негізгі түрлері. Садизм, мазохизм, вандализм.   

 

Студенттің  өзіндік  жұмысы  оқу-сабақ  кестесінен  тыс  жүргізіледі  және  дәрістік 

мәліметтерді  бекіту  үшін  және  ұсынылған  әдебиеттермен  танысуға  арналған.         Берілген 

тақырыптар бойынша жазбаша бақылау жұмысы дайындалады. Студент әр аптаның соңында 

өзінің  дайындаған  жұмысын  қорғайды.  Бақылау  формасы  –  жазбаша  жұмыс,  теоретикалық 

сауалнама. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

10 


 

      


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі әдебиеттер

1.

 Беркович Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. Сп-б. М., 2001. 

2.

 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. Сп-б, Питер, 1997. 

3.

 Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 

      


Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы./Пер. с англ  М.,1988. 

4.

  

Лоренц К. Агрессия. М., 1994. 

5.

 

Паренс Г. Агрессия наших детей. М., 1997. 6.

 

Фрейд.З. Введение в психоанализ. С-Пб.,2001 7.

 

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т., М.,1982-1984. 8.

 

Хорни К. Базисный конфликт. М.,2000. 9.

 

Хорни К. Разрешение невротических конфликтов. М.,2000. 10.

 

Перлз. Ф. Практика гештальттерапии. М.,2001. 11.

 

Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М., 2001. 12.

 

Перлз Ф. Эго,голод и агрессия. С-Пб., 2004. 13.

 

Франкл В. Теория и терапия неврозов. С-Пб., 2005. 14.

 

Франкл В. Психотерапия на практике. М.,1999. 15.

 

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 2000 16.

 

Фромм Э. Бегство от свободы. М.,1999.   

Қосымша әдебиеттер: 

1. Реан А.А. Агрессия. Спб., М., 2001. 

2. Д.Майерас Социальная психология. Спб., Питер, 1997. 

3. Холличер В. Человек и агрессия. М., 1975. 

4. Налчаджян А. Агрессивность человека. Спб., Питер, 2007. 

5

. Петровский А.В. Психология в каждом из нас. М., 1992. 6

. Паркинсон.С. Законы Паркинсона. М., 1989. 

7

. Пейсахов Н.М., Шевцов М.Н. Практическая психология. М., 1981. 8

. Психологические проблемы индивидуальности./Под ред.А.А.Пузырея. М.,1982. 

9

. Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления. Киев.1991. 10

. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: 

    

Учебник.М.,1996. 11

.Энциклопедия психологических тестов. М., 1997 г.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

11 


 

«ТҰРАН» УНИВЕРСИТЕТІ» МЕКЕМЕСІ 

 

БЕКІТЕМІН ««Тұран» Университеті» мекемесі 

ОӘЖ жөніндегі проректор 

___________ А.А.Арупов 

«____»________  2013 

ж. 

 

  

 

 

 «

ПСИХОЛОГИЯ» КАФЕДРАСЫ 

 

 

 «

Агрессия психологиясы» 

пәні бойынша 

  

СИЛЛАБУС (SYLLABUS) 

Мамандығы: «5В050300-Психология»

   

 

  

Авторлар (оқытушы): 

Кудебаева Г.С., психол.ғ.к., доцент 

Оқу түрі:  

күндізгі  

Кредит саны:  

3    

Курс:  


Семестр:  

Еңбек сыйымдылығы 135 

сағат /135 сағат 

Дәріс 

30 


сағат  /  18 сағат 

Семинар сабағы  

15 сағат  /  9 сағат 

СОӨЖ 


15 сағат  /  32 сағат 

СӨЖ 


7

5 сағат  /  76 сағат 

Аралық бақылау саны 

2 / 2 


Қорытынды бақылау түрі 

Емтихан  / емтихан 

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2013 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

12 


Пән бойынша силлабусты дайындаған автор  

Кудебаева Г.С., психология ғылымдарының кандидаты, доцент   

 

«

Агрессия психологиясы» пәні бойынша силлабус 5В050300-«Психология» мамандығының 

(бакалавр) оқу-жұмыс бағдарламасы мен оқу жоспары негізінде құрастырылды.  

 

 

Силлабус «Психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды.  «____»___________ 2013 

жыл.  №__Хаттама 

 

 

 «Психология» кафедрасының менгерушісі,  

психол.ғ.к., доцент _____________  Ли Е.П. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

13 


ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ (ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ) 

 

«

Агрессия психологиясы» өзінің даму тарихы және практикалық маңызы бар психология пәнінің  бір  бөлшегі.  Әлемдегі  ақпараттық  ағымның  өсуі  кезінде  агрессивті  мінез-құлықты 

адамдардың саны күрт өскені байқалады. Агрессивті мінез-құлық қоғамда кең таралғандықтан, 

болашақ психолог-мамандарға осы пән бойынша білім алу қажет. 

Курстың мақсаттық аудиториясы  – «Психология» мамандығының студенттері 

Бірінші  кезекте  курс  көрсетілген  пәнді  оқытушының  жетекшілігімен  оқуға  (күндізгі 

оқу) сонымен қатар, қосымша оқу, оқу-әдістемелік және осы пәнді өзбетінше оқу барысында 

өзін тексеру материалы ретінде тағайындалған.  

 

 

СИЛЛАБУС БОЙЫНША  ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР   

 

Кесте 1  

 

 Пәннің қысқаша мазмұны 

 

Агрессивті мінез-құлықтың табиғатын танып, осы мәселе шеңберінде психологиялық 

кеңес беру тәжірибесіне студенттерді кәсіби дайындау. 

 

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері:  

 Тәлімгерлерді агрессия психологиясының қазіргі кездегі мәселелерімен, негізгі теориялар 

мен тұжырымдамаларымен таныстыру.  

 

Агрессия және агрессивті мінез-құлықты анықтаудың негізгі әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

 Агрессия және агрессивті мінез-құлықты аймағындағы негізгі бағыттармен студенттерді 

таныстырып, белсенділіктерін арттыру. О

қыту

 ф

орма

сы

 

Ж

ұм

ы

с бағ

дар

лам

ас

ы

 бой

ы

нш

а 

се

ме

стрле

рді

ң 

(циклд

ерді

ң)

 с

аны

 

К

ре

дит 

са

ны

 

Ба

рлы

қ 

са

ға

тта

р

 

Д

әрі

сте

р ағ

ат 

са

ны)

 

Лабор

от

ор

ия

лы

қ с

аб

ақ

тар

 ЛБ

 ағ

атта

р 

са

ны)

 

С

емина

рл

ық 

ж

әне

 тә

ж

іриб

елі

к 

сабақ

тар

  ағ

ат

тар

 с

ан

ы

)                              

 

С

ту

де

нтті

ң 

өз

інді

к 

ж

ұмыс

ы 

(ма

гис

тра

нтта

рдың)

 (С

Ө

Ж

, С

О

Ө

Жсағ

ат

та с

ан

ы

)

 

С

О

ӨЖ

 

(са

ға

т 

са

ныБақылау түрі мен 

формасы

 

 1

 АБ

 

2

 АБ

 

ИФ

К

 (қ

оры

ты

нд

ы

10 

11 

12 

Күндізгі   6 

сем 135 30 

 

15 75 

15 


 1 

АБ 


АБ 


емти

хан 


сырттай 

 135 

18 


 

76 32 

тест  тест  емти

хан 

Барлығы: 135/ 

135 

30/ 

18 

 

15/9 

75/76 

15/32   

 

 ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

14 


Пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі білімдерді,  

іскерліктерді, дағдыларды игереді: 

 

-

 Адамның  жеке-психологиялық  ерекшеліктері  туралы  білімдерді  күнделікті  өмірде 

қолдана алу; 

-

 

Темперамент,  мінез  және  қабілеттермен  байланысты  жүріс-тұрыс  айырмашылықтарын талдай алу; 

-

 Өз бетінше және сыншыл сипатта ойлай алу; 

-

 Өздерінің  интеллекттерін  дамыту,  шығармашылық  іс-әрекетіне  қабілеттер  мен 

қызығушылықты дамыту.  

Пәннің пререквизиттері: 

 

Жалпы психология, Жасерекшелік психология, Тұлға психологиясы, Дифференциалды 

психология, Психогенетика, Психологиялық кеңес беру, Психологиялық диагностика. 

 

Пәннің постреквизиттері: 

Мамандану  практикумы,  Еңбек  психологиясы,  Адам  ресурстарын  басқару 

психологиясы, Агрессия психологиясы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі әдебиеттер

1.

 Беркович Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. Сп-б. М., 2001. 

2.

 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. Сп-б, Питер, 1997. 

3.

 Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. 

4.

 Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы./Пер. с англ  М.,1988. 

5.

  

Лоренц К. Агрессия. М., 1994. 

6.

 

Паренс Г. Агрессия наших детей. М., 1997. 7.

 

Фрейд.З. Введение в психоанализ. С-Пб.,2001 8.

 

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6т., М.,1982-1984. 9.

 

Хорни К. Базисный конфликт. М.,2000. 10.

 

Хорни К. Разрешение невротических конфликтов. М.,2000. 11.

 

Перлз. Ф. Практика гештальттерапии. М.,2001. 12.

 

Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М., 2001. 13.

 

Перлз Ф. Эго,голод и агрессия. С-Пб., 2004. 14.

 

Франкл В. Теория и терапия неврозов. С-Пб., 2005. 15.

 

Франкл В. Психотерапия на практике. М.,1999. 16.

 

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 2000 17.

 

Фромм Э. Бегство от свободы. М.,1999.   

Қосымша әдебиеттер: 

1. Реан А.А. Агрессия. Спб., М., 2001. 

2. Д.Майерас Социальная психология. Спб., Питер, 1997. 

3. Холличер В. Человек и агрессия. М., 1975. 

4. Налчаджян А. Агрессивность человека. Спб., Питер, 2007. 

5

. Петровский А.В. Психология в каждом из нас. М., 1992. 6

. Паркинсон.С. Законы Паркинсона. М., 1989. 

7

. Пейсахов Н.М., Шевцов М.Н. Практическая психология. М., 1981. 8

. Психологические проблемы индивидуальности./Под ред.А.А.Пузырея. М.,1982. 

9

. Скотт Дж. Конфликты, пути их преодоления. Киев.1991. 10

. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: 

    

Учебник.М.,1996. 11

.Энциклопедия психологических тестов. М., 1997 г. 

ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

15 


 

 

ПӘНДІ САБАҚ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛІП ТАРАТУЫ БОЙЫНША 

БӨЛУ 

                                                                                                                                         

Кесте 2. 

 

Р/н Тақырыптың атауы 

Оқу сағаты 

Дәрістер  ЛС  СТС  СӨЖ  СОӨЖ 

1. 


Агрессия және тұлғаның өзін-өзі 

психикалық қорғауы 

 

Агрессия туралы түсінік. Агрессия және агрессивті мінез-құлықтың 

табиғаты. Агрессияның биологиялық 

және әлеуметтік пайда болу 

алғышарттары. 

 2. Фрустрация, агрессия және 

психикалық қорғаныс 

Фрустрация дегенніміз не? Негізгі 

фрустраторлар және агрессия күші. 

  3. 


Агрессия түрлері және басқа 

қорғану механизмдер 

Агрессиялық іс-әрекетің негізгі 

функциялары. Кешенді агрессияның 

құрылымы. 

 4. Агрессияның түрленуі және 

зорлық-зомбылық көрсету 

психологиясы. 

Агрессияның әлеуметтенуі. 

Агрессияның күшею және азаю 

жолдары. Жанұялық қарым-

қатынастағы агрессия. Тұрмыстық 

зорлық-зомбылық. 

 10 

5. Агрессияның әлеуметтік және 

этникалық психологиясы 

Әлеуметтену, ортаның агрессияны 

күшейтетін факторлары. Агрессияның 

күші және агрессивті қиял. 

 10 

6. Жазалау психологиясы және 

топтық агрессия 

Алдын алу, бақылау және жазалау. 

Әлеуметтік топтардың мінездемесі. 

Және топтық агрессия.  

 10 

7. Этникалық агрессия 

Этникалық агрессияның жалпы 

сипаты. Текетірес (кофликт) тарихы. 

Өркениетті елдердің ұлттық 

ерекшеліктері. Ланкестіктің 

(терроризм) психологиялық негізі.  

 8. Агрессивті адамдар 

Тұлға дамуында агрессияның 

үрдістері. Балаларда агрессия түрлері, 

себептері және шарттары. Жанұядағы 

текетірестер және ажырасу кезіндегі 

фрустраторлар. 

Балаларға қатігездік көрсету.  

 10 


ТУФ 703-05-12. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Екінші басылым  

16 


9. 

Агрессивтік және мінез 

ерекшеліктері 

Жанұядағы көшбасшы және 

балалардың агрессиясы. Тұлғаның 

өзін-өзі тануы, кінә және ұят. 

 10. Агрессия құрбаны және өштесу.  

Билік, тұлғалық, агрессия 

Өш алудың табиғаты, жаза қолдану, 

қызғаныш, салыстыру және әділеттік. 

Билік және агрессия.   

 11. 
жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет