Презентация книги «Наш Президент»жүктеу 154.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата29.04.2017
өлшемі154.38 Kb.
түріПрезентация

Болашақ

Б

ол

а

ша

қ

Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағыНазарбаев Зияткерлік мектебінің газеті

Болашақ 2015

Қараша-желтоқсан 2014 жыл

Болашаққа кемел біліммен«Лучшая презентация 

книги «Наш Президент»»

Бізді 

қызықтырған 

құрал

Мəдениеттілік пен мейірімділікке 

қол созған кеш

«Тəуелсіздік –ел тірегі» 

мерекелік кеші өтті

VII Президенттік 

олимпиададан алтынмен 

оралды

Малайзияға сапар6 бет

15 бет

16 бет

10 бет

2 бет

8 бет

Жаңалықтар

2

Желтоқсан  айының  7-ші  жұлдызында Семей  қаласындағы  Назарбаев  Зияткерлік 

мектебінде  Тəуелсіздік  күніне  арналған  

«Тəуелсіздік  –ел  тірегі»    атты  мерекелік 

шығармашылық кеш өті.

Аталмыш  шараның  басты  мақсаты 

Желтоқсан оқиғасы арқылы жүздеген жылдар 

б о й ы   б а б а л а р ы м ы з д ы ң   а р м а н д а ғ а н 

е г е м е н д і г і н е   қ о л   ж е т к і з г е н д і г і м і з д і , 

о қ у ш ы л а р д ы ң   д ү н и е т а н ы м ы н 

ке ң е й т у. О т а н д ы   с ү ю г е ,   қ ұ р м е т т еу г е , 

ж е л т о қ с а н д ы қ т а р ғ а   ə р д а й ы м   қ ұ р м е т 

көрсетуге,  адамгершілікке,  əділеттілікке,  ел 

мен жердің қадір-қасиетін ұғынуға тəрбиелеу. 

Мерекелік    концерттің    шымылдығы 

Жұбан  Молдағалиевтің  «Мен  қазақпын» 

өлеңімен  ашылды.Əрі  де  Самрұқ  бишілер 

тобы    бойға  рух  беретін    «Қылыш»  биімен 

жалғастырды. 

Осынау еліміз үшін маңызы зор тарихи 

күннің  қарсаңында  елбасымыз  Нұрсұлтан 

Əбішұлы  Назарбаев  «Нұрлы  жол»  атты 

стратегиялық жолдауын жариялаған болатын.

«Тəуелсіздік –ел тірегі» мерекелік кеші өтті


Жаңалықтар

3

  Ко н ц е р т   б а р ы с ы н д а   о қ у ш ы л а р назарына    «Нұрлы  жол  –  болашаққа  бастар 

жол»  атты    Елбасының  жолдауынан    бейне 

үзінді көрсетілді. 

Назарбаев  Зияткерлік  мектептерінде 

«100  əн»  жобасы  қарқынды  бастау  алып,  əр 

ш а ң ы р а қ   ж о ғ а р ы   о р ы н д а у ш ы л ы қ 

шеберліктерін   көрсеткен болатын. Бұл жоба 

тек  қана  оқушылардың  ғана  емес,  ұлағатты 

ұстаздарымыздың  тарапынан  да  қолдау  таба 

білді.Дəл осынау салтанатты кеште жобаның 

қорытындысы  шығарылып,  жеңімпаздар 

марапатталды.

Мерекелік  кеш  барысында  мектеп 

ұстаздарынан  құралған  хор  «Көк  тудың 

желбірегені»  əнін  шырқаса,  «Оқжетпес» 

шаңырағы  –«  Жаса  Қазақстан»  əнімен 

концерт  шымылдығын  жапты.

Баспасөз орталығы


Жаңалықтар

4

Семейлік оқушылар əлемдік білім бəсекесінде топ жарды 

Семейдегі  Назарбаев  Зияткерлік  мектебінің  екі  бірдей  оқушысы  халықаралық  SAT 

емтиханын тапсырып үздік атанды. Сөйтіп еліміздің абыройын асқақтатты. Аталған білім тесті бір 

мезетте əлем бойынша тек ағылшын тілінде ғана өткізіледі. Семейлік оқушылар білім байқауына 

математика пəні бойынша қатысқан. Сөйтіп ең жоғары нəтижені көрсеткен. 

SAT  тестілеу  жүйесі  АҚШ  та  бірнеше  жыл  бұрын  пайда  болған.  Қазір  əлемнің  барлық 

елдеріндегі  азаматтар  білім  деңгейін  дəлелдеу  үшін,  осы  сынақты  өз  қаласындағы  SAT 

орталығында тапсыра алады. Семейдегі Назарбаев Зияткерлік мектебінің 12  сынып оқушылары- 

Тілес Үсербаев пен Жəнібек Əли жақында өткен білім сынағына қатысып, ең үздік нəтижеге қол 

жеткізген. 175 мемлекеттің білімділері  қатысқан сын, математика пəнінен ағылшын тілінде өткен. 

Семейлік таланттар қойылған 800 сұраққа түгелдей қатесіз жауап берген.


Жаңалықтар

5

ТІЛЕС ҮСЕРБАЕВ, 12 СЫНЫП ОҚУШЫСЫ

Бұл тестке үш ай бойы дайындалдым. Өте 

қиын болды. Қаншама кітапты парақтадым. Енді 

жеткен  нəтижеме  ризамын.  Бұл  маған  білім 

жолында зор мүмкіндіктер бермек. Енді мектепті 

тамамдаған  соң  Назарбаев  университетінде 

оқимын.

ЖƏНІБЕК ƏЛИ, 12 СЫНЫП 

ОҚУШЫСЫ

Бұл  экзаменнің  қиыншылығы,  біріншіден 

ол  тілде  болды.  Біз  9  сыныпқа  дейін  барлық 

материалдарды  қазақша  талқыладық.  Физикада 

ж ə н е   м а т е м а т и к а д а .   Е н д і   о л   э к з а м е н 

халықаралық  деңгейде  болған  соң  ағылшын 

тілінде болды. Ағылшын тілінде ол өте қиын.

Жеңімпаздарды  дайындаған  математика 

пəнінің мұғалімі-Майкл Малутши бұл сөзсіз, өте 

жоғары  жетістік-деп  отыр.  SAT-ты  сəтті 

тапсырған  семейлік  екі  оқушы,  енді  бұл 

нəтижемен  өздері  таңдаған  əлемнің  кез-келген 

жоғарғы оқу орнына түсуге мүмкіндік алды.

МАЙКЛ МАЛУТШИ, МАТЕМАТИКА ПƏНІНІҢ МҰҒАЛІМІ

Бұл біздің оқушылардың əлем бойынша білім деңгейі жоғары екендігін дəлелдеді. Мектептің 

де  мəртебесін  көтерді.  Оған  қоса  Қазақстан  үшін  де  бұл  үлкен  мақтаныш,  зор  жетістік-  деп 

санаймын.

Білімдерін  əлемдік  деңгейде  дəлелдеген  екі  жас,  енді  шет  ел  асып  білім  қумаймыз-дейді. 

Өйткені жоғары сапалы білім беретін мамандар өзіміздің елімізде де жетерлік-деп санайды. Жалпы 

Семейдегі  Назарбаев  Зияткерлік  мектебі  оқушыларының  бұл  халықаралық  SAT  тестілеуінде 

көрсеткен алғашқы нəтижелері емес. Өткен жылы да мектептің 3 бірдей түлегі дəл осылай əлемдегі 

ең мықтылардың қатарынан көрінген.


Жаңалықтар

6

2 5   н о я б р я     в   Н а з а р б а е в Интеллектуальной  школе  г.  Семей  ко  дню 

Первого  Президента  Республики  Казахстан 

состоялся  конкурс  «Лучшая  презентация 

книги «Наш Президент». Цель мероприятия - 

воспитать гордость и уважение к деятельности 

П е р в о го   П р е з и д е н т а ,   и с т о р и ч е с ко м у 

прошлому  и  традициям  народов  нашей 

страны, высокое чувство патриотизма и любви 

к  сво ей  Родине  чере з  ознакомление  с 

с од е р ж а н и е м   к н и г и ,   н ап р а вл е н н о е   н а 

расширение кругозора о жизнедеятельности Первого Президента Республики Казахстан.

Мероприятие  было  организовано  сотрудниками  библиотеки.  На  презентацию  были 

приглашены учащиеся школы - отличники учебы, победители интеллектуальных и спортивных 

состязаний.

В  программе  вечера  было  предусмотрено  выступление  команд,  основным  содержанием 

которых  являлась  презентация  книги  «Наш  Президент»,  автором  которого  является  начальник 

канцелярии  Президента  Республики  Казахстан  и  исполняющий  обязанности  директора 

Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации М.Б. Қасымбеков.

Конкурс открыла команда «Жастар», которая творчески подошла к презентации книги.   Ею 

было организовано ток-шоу, участниками которого были герои книги: друзья, коллеги, учителя и 

родственники  главы  государства.  Команда  «Қырандар»  заинтересовала  зрителей  постановкой 

спектакля. Ребята представили книгу, инсценировав самые важные и интересные эпизоды жизни 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. Команда «Жұлдыздар», отнеслась к презентации книги «Наш 

Президент» более чем креативно, и подготовила видеоролик. Согласно программе мероприятия, 

между презентациями команд были предусмотрены выступления учениц 9 B класса Болатовой 

Ақерке,  Егизбаевой  Айғаным  с  чтением  патриотического  стихотворения  о  Президенте  и  с 

казахским  танцем  группы  «Самрұқ».  Для  зрителей  была  организована  викторина  и  просмотр 

музыкального видео-песни «Менің қалам»-автором слов которых является Н. Ə. Назарбаев. 

«Лучшая презентация книги «Наш 

Президент»»Жаңалықтар

7

Участие в конкурсе приняли учащиеся 5-11 классов: Ишмухаметова Индира 11 С, Дуйсенова Алина 11 С, Умирова Амина 5 А, Сурнин Федор 5 С, Абралин Адильжан 5 А, Нəбиева Нұрай 11С, 

Бибатырова  Карина  11  С,  Сеитқалиев  Ұлан  7  А,  Стал  Еркебулан  7А,  Ерғалиева  Мадина  7А, 

Кенесова Айнур 8 А, Нұрымқызы Нұржанат 8 А, Биназаров Санжар 5 А, Краснянская Милана 11 С, 

Раимова Айгерим 11 С, Абылкасымова Жанель 7А, Темергалиев Дамир 7А, Нəсипбай Диас 7А, 

Манекина Еркежан 9 А, Смирнова Полина 8 Д, Мусатаева Малика 8 Д, Манарбекұлы Тəнірберген 8 

А, Ислямов Санжар 8 А.

Конкурсная  комиссия  в  составе  представителей  методических  объединений:  казахского 

языка – Манабаева Айгуль Багдаулетқызы, МО русского языка – Байжанова Күлімкен Омарқызы, 

МО английского языка – Есимбекова Қарлығаш Толеутайқызы, МО эстетического цикла – Бабаева 

Аза Владимировна, МО естественных наук – Мусабекова Маржан Мухамедқанқызы, МО истории 

и  географии  –  Жолдыбаева  Раушангуль  Турсынахунқызы  оценивали  выступающих  команд. 

Презентации  были  оценены  по  следующим  критериям:  креативный  подход,  оригинальность, 

соблюдение  логической  последовательности,  навыки  ораторского  искусства,  сплоченность  в 

работе внутри самой команды. Выступления команд не только соответствовали этим критериям, 

но и смогли пробудить у самих членов жюри и гостей желание прочитать книгу «Наш Президент». 

После  подведения  итогов  была  объявлена  победившая  команда  –  «Жұлдыздар».  Главным 

призом  для  победителей  стала  книга  «Наш  Президент».  А  также  победители  будут  иметь 

возможность  сходить  в  кинотеатр  на  киносеанс  нового  фильма  о  Первом  Президенте  РК 

«Секретарь парткома».

После  объявления  победившей  команды,  было  предоставлено  слово  директору  школы 

Кайыржанову  Багдану  Токтамысовичу.  В  своем  выступлении  он  поздравил  присутствующих  с 

наступающим  праздником  «Днем  Первого  Президента»,  отметил  творческий  подход  всех 

участников  данного  мероприятия,  поблагодарил  за  активное  участие  всех  учащихся  и  вручил 

победившей  команде  призы,  грамоты  по  различным  номинациям.  Мероприятие  завершилось  

музыкальным выступлением ученицы 5 B класса Жантасовой Малики с песней «Дайдидау».

Диляра Мукатаева

Библиотекарь школы.


Жаңалықтар

8

Өткен бейсенбі күні қалалық əкімдіктің қолдауымен Семей қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебінде филиалында қайырымдылық Вена балы өтті. 

 Шараға қонақ ретінде қалалық əкімдік пен білім беру департаментінің өкілдері, қалалық 

əртүрлі  қоғамдық  ұйымдардың,    Семей  қаласындағы  Шəкəрім  атындағы  мемлекеттік 

университеттің  басшылығы,  бірқатар  мектеп  директорлары,  ата-аналар    шақырылған.  Жалпы, 

балға 8-12 сынып оқушыларынан ешқандай іріктеусіз, өз қалауы бойынша 380-ге жуық оқушы мен 

мұғалімдер қатысты. 

Семей қаласындағы ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі директорының тəрбие ісі жөніндегі 

орынбасары  Лариса  Абылқасымованың  айтуынша,  басты  мақсат  –  оқушыларды  зиялы  қауым 

мəдениетіне  тəрбиелеу,  бойларында  əлеуметтік  жəне  азаматтық    жауапкершілік  қалыптастыру, 

қайырымдылық жасау арқылы жүректеріне мейірім шуағын ұялату. 

Вена балы қайырымдылық форматта екі бөлім негізінде өтті. Оқушылар   бірінші бөлімде 

классикалық  би  өнерін  көрсетіп,  əр  қайсысы  өз  бойында  зиялы  қоғамның  мəдениетін 

қалыптастыруға тырысты. Бір ай шамасындағы уақыт аралығында хореографтар шəкірттеріне би 

ырғақтарын үйретті. Ал екінші бөлімде   арнайы ұйымдастырылған   қайырымдылық аукционы 

өткізілді. Шараға оқушылар дайындаған қолөнер бұйымдары қойылады. Басты мақсат – жоғары 

мəдениетті  насихаттай  отырып,  қайырымдылық  шараларын  жүзеге  асыруға  болатындығын 

көрсету жəне оқушыларымыздың бойында мейірімділік сезімін қалыптастыру   болатын.Мектеп 

басшылығы екі бөлім аяқталған соң, жиылған қаржыны табыстау үшін бес мүмкіндігі шектеулі 

баланы ата-анасымен шақырған еді.

Балдың алғашқы бөлімінде мектеп оқушылары классикалық бидің озық үлгілерін көрсетті. 

Бірнеше топ болып топтасып өнер көрсеткен ақ көйлектегі кішкентай арулар мен сабаз жігіттер 

ырғақпен  мың  бұрала  билегенде  тамсанбаған  жан  болмады.  Би  əуені  де  жоғары  талғаммен 

таңдалғаны көпшілікті қуантты. Асқақ əуен, ерекше би қатысушыларды да толқытпай қоймады. 

Мəдениеттілік пен мейірімділікке 

қол созған кеш  


Жаңалықтар

9

Екінші  бөлімде  мүмкіндігі  шектеулі  балаларға  көмек  көрсетуге  арналған  «Жүректен жүрекке» қайырымдылық акциясы мен «Аялы алақан» қайырымдылық аукционы өтті. Əртүрлі 

қолөнер  бұйымдары,  бисер,  бейнелеу  өнері,  ағаш  өңдеу  арқылы  дайындалған  бұйымдар  мен 

жұмсақ  ойыншықтар  сынды  оқушылар  дайындаған  жұмыстар  аукционға  қойылды.  Бастапқы 

бағасы 1000 теңгеден басталған аукцион лоттарына деген сұраныс артып,  саудадағы бəсекелестік 

артып,  қонақтар  бірінен-бірі  жоғары  баға  ұсынуға  тырысты.    Нəтижесінде  қомақты  қаржы  да 

жиналды. Шара соңында ұйымдастырушылар кештен түскен 200 мың теңгеге жуық   қаражатты 

арнайы шақырылған бес балаға табыс етіп, белгілеген межелеріне жетті. 

Вена балының барысында қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы Айдар Садырбаев бұл 

шараның ұйымдастырылуы сапты іс екендігін айтып, көпшілік үлгі аралықтай кеш болғандығын 

тілге тиек етті.   

Жалпы, қайырымдылық мақсаттағы Вена балы бұл мектепте екінші рет ұйымдастырылып 

отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, келер жылы да игілікті іс жалғасын таппақ. Баспасөз орталығы

Елімізде  төл  зияткерлік  ойынымыз  - 

то ғ ы з қ ұ ма л а қ   қ а р қ ы н д ы   д а м ы п   ке л ед і . 

Жаһандық  ел  жұрт  танып,  Əлем    жəне  Азия 

құрлығының біріншіліктері де өткізілді. ШҚО-

ұлттық  тақталы ойын тоғызқұмалақтың тарихи 

ең көне отаны. Семей өңірі де тоғызқұмалақты 

көпшілік-күнделікті    спорт  түрі  ретінде  оқу 

жаттығулар жасап жүргендеріне қуаныштымыз. 

Тоғызқұмалақтан  2014  жылының  Наурыз 

айында   «Назарбаев Зияткерлік мектептерінің» 

желілік  Тұңғыш  спартакиадасы  өткізілген  еді. 

Назарбаев  Зияткерлік  мектептерінің  Шымкент 

қ а л а с ы н д а   Т ұ ң ғ ы ш   с п а р т а к и а д а с ы н д а  

оқушыларымыз:  Ханшайым  Сағадатова  9-А, 

Сағдат  Дүйсенбеков  8-Л  жəне  Əліби  Бейсенбай  7-А  сыныптардан  чемпиондар  атанып,  Қытай 

еліндегі «Shaolin» демалыс жəне сауықтыру  орталығына жолдама алды.

Сол    командалық  жарыста    оқушыларымыз:  Ханшайым  Сағадатова,  Сағдат  Дүйсенбеков  

жəне  Əліби  Бейсенбай  тоғызқұмалақтан  жəне    арқан  тартудан:  Темірлан  Мұрзағалиев,  Ерасыл 

Əбілмажинов, Сұлтан Сембі, Жарас Қайрат жəне Мирас Есенгелдин чемпиондар атанды. Қытай 

еліндегі «Shaolin» демалыс жəне сауықтыру  орталығына жолдама алған еді. 

« С е м е й   қ а л а с ы н д а ғ ы   Н а з а р б а е в 

З и я т ке р л і к   м е к т е б і н і ң »   т о ғ ы з қ ұ м а л а қ 

үйірмесінің бапкері Оқасов Мұрат Сейтсадаұлы 

жəне арқан тартудан жетекші, дене тəрбиесінің 

ұстазы  Рауан  Татибекұлы.  Осы  жолдама 

есебінде  2014  жылдың  желтоқсан  басында 

дема лыс  жəне  с ауықтыру    орт а лығына 

Малайзияға сапармен барып қайттық.

2014 жылдың желтоқсан айының басында, 

яғни  05-12  күндері  «Outoor  bound»  Малайзия 

еліндегі  Лумут  қаласындағы    демалыс  жəне 

сауықтыру    орталығына  іс  сапармен  барған 

Жаңалықтар

10

Малайзияға сапароқушыларға сертификаттар берілді.  

Же т е к ш і л е р   р е т і н д е   Ш Қ О   « С е м е й 

қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің» 

тоғызқұмалақ  үйірмесінің  бапкері  Оқасов 

Мұрат  Сейтсадаұлы  жəне  арқан  тартудан 

жетекші,  дене  тəрбие сінің  ұстазы  Рауан 

Татибекұлымен  қатар  «Өскемен  қаласындағы 

Назарбаев  Зияткерлік  мектебінен»  дене 

тəрбиесінің  ұстазы  Қанат  Ахметов  та  болды. 

ШҚО  командасы  қат ар  НЗМ  Қарағанды 

қаласынан  баскетболшы  қыздар  мен  Шымкент 

қаласының  баскетболшы  ұлдары  мен  стол 

теннисінен  жеңімпаз  командалары  барлығы  24  оқушылармен  тоғыз  жетекшілер  Алматы 

қаласының əуежайында Малайзия еліне баруға жиналды.   

Тіркелуден  өткен    он  бір  сақадай  дайындықтағы  ШҚО  спортшылары  2014  жылдың  04 

желтоқсаны  күні- Малайзия  елінің астанасы Куала-Лумпур қаласына ұшу  сапар алдында 

2014 жылдың 05 желтоқсаны күні Алматы қаласының əуежайынан кешкі оннан кейін ұшып 

шыққан «Эйр Астана» лайнері  Малайзия елінің астанасы Куала-Лумпур қаласына 2014 жылдың 

06 желтоқсаны күні   таңғы 07 сағатта қонды. Жалпы   8 сағаттық əуе жолы ешбір қиындықсыз 

жылдам өткені де, екі сағаттық  белдеу айырмашылығы да байқалмады. Куала-Лумпур қаласының  

əуежайынан жетекші ұстаздар мистер Аза Каар мен Фердауси Шукор қарсы алды. Сол күні межелі 

«Outoor bound» Малайзия еліндегі Үнді мұхит жағалауындағы Лумут қаласындағы  демалыс жəне 

сауықтыру   орталығына апаратын жолға дайын автобуспен сапарға аттандық. Жол ортада Иток 

қаласында  түскі  аспен  ауқаттанып,    Лумут 

қаласындағы    «Outoor  bound»  демалыс  жəне 

сауықтыру    орталығына  келіп  жеттік.  Бізді 

Мистер  Мукрим  бастаған  орталықтың  ұжымы 

жылы қарсы алды. Жиырма төрт оқушымыз он 

екіден  екі  топқа  бөлініп,  жетекші  ұстаздар 

мистер  Аза  Каар  (Yo  ngbehar-тобы)  мен 

Фердауси  Шукор  (Beremdan-тобы)  қарамағына 

берілді. 

Ал  Қазақстандық  жетекшілер  мен  ұстаз-

бапкерлер, демалыс жəне сауықтыру жергілікті  

орталықтың ұжымы болашақ жоспарды талқыға 

Жаңалықтар

11


салып,    жеті  күндік  ортақ  бағдарламаны 

талқылап екі жақты келісімге келді. Алдағы бес 

күнде Үнді Мұхит суында жүзу, тауға шығу мен 

биіктен  түсудің  қиын  да,  қызықты  шытырман 

т ап с ы рма л а р ы н   о р ы н д ау   ə р б і р   то п т а ғ ы 

оқушыларға  міндеттелген  еді.  Алғашқы  күні 

арқанмен  жəне  биікке    өрмелеу  (скалолаз) 

жаттығулары болса, жатыр тігу мен суда салмен 

жүзу ережелерімен жалғасты.                                            

Осы аталған күндерде Қазақстанда орташа  

–(25-35)  С   градус болса, ал Малайзия жерінде 

Лумут қаласында   +(34- 37)   С   градусты көрсетіп тұрды. Бірақ та біз уақыт өте келе ыстық ауа 

райына  да  үйреніп  кеттік.  Жатар  орынымыз  да  жəне  тамақтану  орындары  жайлы  болғанымен, 

əскери  өмірге  ұқсас  тамақтану  мен  тəртіп  бізге  оңай  тимеді.    Бірақ  екі-үш  күнде  қалыптасқан 

оқушыларымыз, келесі күндері таңғы жаттығуларда сергек болып Малайзия жəне Қазақ  елдерінің 

гимндерін зор дауыспен шырқады.   

Үнді  Мұхит  суында  жүзу  пластикалық  бөшкелер  мен  бөренелерді  арқан  жіппен  байлау 

арқылы құрап үйрендік. Үнді Мұхит суында жүзу құраған сал-жасанды қайықпен суда топ-топпен 

қозғалу əдістерін меңгерумен басталды. 

Алда  14  жұп  «Қаяқ»  арқылы  жүзу  Үнді 

Мұхит  суындағы  бес  километрдегі  аралға 

барып, таудан арқанмен түсу жəне сол   аралда 

қ о н у   с ы н ы   т ұ р ғ а н   е д і .   Б ұ л   с ы н   д а , 

оқушыларымыз үшін өтпелі шешілген мəселеге 

айналды.  Айта  кетерлік  тік  тауға  шығып, 

арқанмен тежегіш сақтандыру қондырғыларын 

дұрыс пайдаланып биік таудан түсуде, алғашқы 

болып  Семейлік  Ханшайым  Сағадатоваға 

бұйырған еді. Ол бұл 60 метрлік салбырап түсу 

тапсырмасын  ешбір  қобалжусыз  аяқтады. 

Барлық  суда  жүзу  тапсырмасын  бұлжытпай 

орындаған  спортшыларымыз  аралдан  қайтар  жолда  Атамұрат  Азаматов  пен  Диана  Налегач 

отырған  жұп  «Қаяқ»  істен  шықты.  Ережеге  сəйкес  жағадан  елу  метрдей  шықпай  шайқалып 

қайықтарына  су  кіргендіктен,  төңкеріп  жақын  жұп  «Қаяқ»  көмектерімен  судан  арылтып  қайта 

мінді. Осы аралықтағы он он бес минуттарда ашық Мұхитта Шымкенттік Атамұраттың жылдам 

қимылдарымен  іс  əрекетері  мен  Қарағандылық  Диана    жұптарының  шыдамдылығы  ерлікке 

жатады. Мұхит-жағадан 30-40 м ортада қалғандарға   көмектескен   ұстаздар экипаждары: Илияс 

Нұрсейтов  пен  Мейіржан  Оразбаев  жəне 

Дмитрий  Булатов  пен  Алина  Андрусеевич 

жұптары болды. 

Алдағы  бес  күнде  Үнді  Мұхит  суында 

жүзу, тауға шығу мен биіктен түсудің қиын да, 

қызықты  шытырман  тапсырмаларын  орындау 

əрбір оқушыға міндеттелген еді. 

Жалпы  арадағы  демалыста  спорттық 

ойындар: таутбол, мини футбол, тоғызқұмалақ 

жəне  арқан  тарту  түрлерінен  сайыстар  болды. 

Жергілікті  Малайзия  елінің  ұстаз  жетекшілері 

Қ а з а қ т ы ң   ұ л т т ы қ   т а қ т а л ы     о й ы н ы 

Жаңалықтар

12


тоғызқұма лақты  жылы  қабылдай  отыра 

құштарлықпен  үйреніп,  тез  меңгеріп  алды. 

Малайзия  елінде  оқушылар  үшін  жаңа  оқу 

жылы сабақ оқу жыл басынан басталып, қараша 

мен желтоқсанда демалады. Сондықтан   бізбен 

бірге жергілікті мектеп оқушылары көп болды. 

Қазақстаннан  келген  спортшылар  топты 

б а с қ а р у ш ы с ы   « Н а з а р б а е в   З и я т к е р л і к 

мектептері» ДББҰ департаментінен Салимбаева 

Куляш  Қалимолдақызының  еңбегі  ерекше  деп 

есептейміз.  Сол  сияқты  «Астана  қаласының 

ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебінің» ұстазы-

біздің  аудармашымыз  Нұрсейтов  Ильяс  Болатұлы  жəне  дəрігері  Сүлейменова    Гүлсім 

Абдулғазықызы еңбек қызметтері шет елде өте -мөте қажет болды.

Барлық оқу жаттығуды сəтті аяқтаған Қазақстаннан келген спортшылар, Лумут қаласындағы  

мəдени  жəне  сауда  орындарын  аралауға  қол 

жетті.  Соңғы  күні  Малайзия  елінің  астанасы 

Кала-Лумпур  қаласына  сапармен  тарихи, 

мəдени жəне мемориалдық сəулетті орындарын 

көруге  қол  жеткіздік.  Сапар  соңы  Малайзия 

елінің  жетекшілері  астанасы  Кала-  Лумпур 

қаласына  əуежайындағы    «Эйр  Астана» 

лайнеріне  шығарып  салып,  қимастықпен 

қоштасты.    Малайзияға  сапар  Назарбаев 

Зияткерлік  мектептерінің  оқушылары  үшін, 

өмірде  пайдасы  мол  жастарға  өте  қажетті  оқу 

жаттығу сабағы болды. Күнде сағат таңғы 6:30 

барлығы  жиналып,  əр  бір  ел  өз  əн  ұранын  айтады.  Таңғы  астан  кейін  бағдарламаға  сəйкес, 

спорттық шаралар:өзімізге қайық құрау, шатыр тігу жəне каякингпен жүзуге үйрену, яғни топтық 

жұмыс қасиеттерін дамытуға зор үлес қосады. Қабырғаға шығу, арқанмен таудан түсу, арқанға 

шығу  сияқты  спорттық  жаттығуларда  əр  бір  адам  өзі  қорқатын  нəрселерге  қарсы  шығуға 

тəрбиелейді. Осы лагерь тек спорттық жағынан көмек берген жоқ, яғни өнеге мен тəрбиені жəне 

ағылшын тілін   жете меңгеруімізге себеп болды. Лайнермен сегіз сағаттап ұшқан əуе жолы да 

үлкен сын еді. Басқа елдің адамдармен араласып, жаңа достар табуға жол ашты. Болашақта осы 

шаралар бізде де, яғни ШҚО Бұхтарма бұғазы немесе Көкшедегі Бурабай демалыс орындарында 

болса жарар еді. Қазақтың жастарына   болашақ ұлттық тəрбие көзіне айналса деген ойдамыз.                                   

«Семей қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің» ұстаздары

Оқасов Мұрат Сейтсадаұлы

Рауан Татибекұлы

Жаңалықтар

13


Жаңалықтар

14

Биылғы кезектен тыс  жарияланған   Елбасы  жолдауы - əлемдегі болып  жатқан дағдарысты басты назарға ала отырып,  халықты, ұлттық экономиканы қиындыққа соқтырмай өтуге  бағытталған.

Бұл  тұрғыда    мемлекет  басшысы  елдегі    экономиканың  дамуына    бес    бірдей  бағытта  жұмыс 

атқаруды   алға қоятынын айтты. Мəселен, экономикалық өсім мен жұмыспен қамтуды қолдау үшін Ұлттық 

қордан  2014-2015  жылдарға    қомақты  қаржы  бөлу  туралы  шешім  қабылданды.  Сондай-ақ,  жаңа 

инвестициялар  тартуға    қажетті  жағдайларды  жақсарту,  шағын  жəне  орта  бизнесті,    индустриялық 

инфрақұрылымдарды  дамытуға  айрықша  бағыт  берді.  Меніңше,  Елбасы  алдағы  экономикалық  сыннан 

сүрінбей өту үшін аса көрегенділікпен қамдануға бел буды. Өйткені, жаһандық   дағдарыстың   дабылы 

Қазақстанды да сырт айналып өтпейтіні белгілі. Əсіресе, геосаяси қысымның эпицентріне тікелей жақын 

орналасқан  еліміздің  ішкі  жəне  сыртқы  нарығына    аса  сақтық  қажет.  Ал,  осынау    шептен  тек  мықты 

мемлекеттер,  жұдырықтай  жұмылған  халықтар  ғана  өтетін  болады-дегенді  айтты  Нұрсұлтан 

Əбішұлы.Сондықтан, алдағы асулардан аман-есен өту үшін ел болып   бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 

төгуіміз қажет.

Елімізде  ертеңгі ел тізгінін қолға алар  жастарға да бүгіннен бастап жаңа мүмкіндіктер мен жолдар 

ашылды.  Жігерлі    жас  буынға    креативті  əрі  белсенді  түрде  білек  сыбанатын  кез  келді.Сондықтан, 

жастарымыз  сапалы  білімге  ұмтылып,    жасқанбай,    жаңа  бастамаларды  қолға  алып,  болашаққа  нық 

қадаммен, қарқынды еңбек етуі қажет.

Əрине, ол үшін жастарды   əлеуметтік қолдау аса маңызды. Бұл ретте, жолдаудағы жастарға арналған 

3 бағытты атап өтуге болады. Бірінші -білім мəселесі. Елбасы білім саласына қомақты қаражат  бөлінетінін 

айтты.Əсіресе,  10 ЖОО əлемдік стандартқа сай етіп жасақталатыны  сапалы білім беруде қарымды қадам 

жасалғандығын білдірсе керек.

Сондай-ақ,  Жолдауда  мектептерді  жөндеуге  жəне  жаңалауға  20  млрд.  теңге  бөлінетіні  айтылды. 

Демек, білім саласына   бөлінетін   инвестиция əрі де қарқынды түрде   жалғасын таппақ. Бұл да ерекше 

қуантарлық  жəйт.  Өйткені,  жастар  бойынан    сапалы,  білімді  маман  қалыптастыру    мектеп  іргесінен 

басталатынын жақсы білеміз.

Екіншіден-  ұлттар  арасындағы  татулықты    жастарға    ұғындыру  керектігі  айтылды.Меніңше,  

ұлтаралық келісім мемлекетіміздегі татулық пен тұрақтылықтың басты кепілі.

Үшіншіден–елімізде тұрғын үй инфрақұрылымдарын нығайту қолға алынбақ. Елбасымыз 2015-2016 

жылдар  ішінде  жалға  берілетін  тұрғын  үй  құрылысына  қосымша  қомақты  қаржы  бөлініп,  бастапқы 

жарнаның болмауы мен ипотека үшін төмен пайыздар баспананы бір шама қолжетімді болатынын айтты, 

бұл бүгінгі таңдағы өзекті мəселенің  нақты шешімі екені анық. 

Мемлекетіміздің    дамуында  айтулы  рөл  атқаратын  басты  мəселе  Еуропа  мен  Азияны  жалғайтын 

жерүсті  халықаралық  дəліздеріне  Қазақстанның    қарқынды  түрде  ат  салысуы.  Аталмыш    транзиттік 

тасымалдаудан  тиесілі  төлемдердің  мемлекет  пайдасына  түсетіндігі  тағы  да  экономикалық  тұрғыда 

ұтымды  болмақ.  Ал,  осынау    жолдарды  салу  барысында  жаңадан    200  мыңдай  жұмыс  орындары 

ашылатындығы  екінші өзекті мəселенің шешімін таппақ.

Жалпы, Нұрсұлтан Əбішұлы  өз жолдауында  еліміз үшін маңызды мəселелерді барынша қамтыды. 

Алда баршамызды қыруар жұмыс күтіп тұр. Елбасы  жолдауында   көрсетілген бағыттан адаспай,   сөзден 

іске  көшетін  кез  келді.  Ендеше,  алдағы    ел  үшін  маңызды  жоспарларды  жүзеге  асыруда  барша 

қазақстандықтарға қажырлы қайрат тілеймін.

Бағдан Қайыржанов

Семей қ. Назарбаев Зияткерлік мектебінің директоры.

Жаңа жолдау-жаңа бағыттар

«Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаев  Қазақстанның  «Нұрлы  жол  – 

болашаққа  бастар  жол»  атты  жаңа  экономикалық  саясатын  жария  етті. 

Аталмыш  жолдаудың  маңыздылығы  жөнінде    мектеп  директоры  

Қайыржанов  Бағдан  Тоқтамысұлы  өз пікірін білдірді.»


Жаңалықтар

15

Ағымдағы  жылдың  2-5  желтоқсан  аралығында  Қарағанды  мемлекеттік  индустриалды университетінің базасында (Теміртау қ.) жаратылыстану-математика бағыты бойынша VII Президенттік 

олимпиада өтті.Білім бəйгесінде бақ сынаған оқушыларымыздың арасынан  12 сынып оқушысы Əділғазы 

Семейғазин алтын медаль иеленіп қайтты.

Бірінші кезеңге барлығы 2439  оқушы қатысты, олимпиаданың түйінді кезеңіне  республикамыздың 

барлық  аймақтарынан  173  оқушы  қатысқан.  Физика,  математика,  биология,  химия  пəндері  бойынша 

білімдерін сынға салған барлық қатысушылар арасынан 7 оқушы   алтын медаль жəне бірінші дəрежелі 

диплом игері атанды.

ҚР «Білім туралы» Заңына сəйкес Президенттік олимпиаданың қорытындысы бойынша Қазақстан 

Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің I, II жəне III дəрежелі дипломдарымен марапатталған 

жеңімпаздар  мен  жүлдегерлер    республикамыздың    жоғары  оқу  орындарына      білім  беру  гранттарын 

тағайындауда басым құқықты иеленді. 

Білім  сайысына  қатысушылар  Теміртауда  Президент  Нұрсұлтан  Назарбаевпен  еңбек  жолын  бірге 

бастаған кеншілермен кездесіп, Тұңғыш Президенттің тарихи-мəдени орталығына, Қарағанды қаласының 

көрікті жерлеріне саяхат жасады.

Президенттік  олимпиаданың  негізгі  идеясы  -  жаратылыстану-математикалық  бағыттағы 

оқушыларымызды анықтау жəне қолдау, отандық жетекші жоғары оқу орындарында оқуды жалғастыру 

үшін  дарынды  оқушыларды  дайындау  арқылы  үздіксіз  білім  беруді  іске  асыру,  қазақстанның 

интеллектуалдық элитасына патриоттық тəрбие беру болатын.

Мемлекет  басшымыздың  еңбек  тəжірибесі,  еңбек  жолындағы  идеясы  нағыз  патриотизмнің  үлгісі 

болып табылады. Оқушылар арасындағы конкурсты ел Президентінің еңбек жолын бастаған жерде өткізу 

жас қазақстандықтарға тек қана өзінің білімі мен қабілетін көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар орасан 

экономикалық  əлеуетті  қамтыған  Қарағанды  облысының  бай  ресурстарымен  де  танысуға  мүмкіндік 

туғызды.

Президенттік  олимпиаданың  салтанатты  ашылуы  мен  жабылу  салтанаты  жəне  жеңімпаздарды 

марапаттау Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінің  конференц-залында өтті.

Баспасөз орталығы

VII Президенттік олимпиададан 

алтынмен оралды


Жаңалықтар

16

Addest  Technovation  –  оқушыларға  инновациялық  оқу  құралдарымен  жұмыс  істеуге  мүмкіндік беретін  Сингапурлық  компания.  Сингапур  мектептерінің  90%  осы  компанияның  оқу  құралдарымен 

жабдықталған. Сонымен қатар, шет елдерде де бұл компанияның өнімдері қолданылып келеді, мысалы: 

Аустралия, Қытай, Германия, Гонг Конг, Индонезия, Жапония, Корея, Малайзия, Мьянма, Жаңа Зеландия, 

Вьетнам жəне Қазақстан. Addest компаниясының көптеген инновациялық құралдары бар, солардың бірі – 

“aMixer MGA” ақпарат тіркеуші құралы.

MGA  –  (Meter  Graph  Analysis)  –  химия,  биология  жəне  физика  пəндері  бойынша  ең  тиімді 

құралдардың бірі. Бұл тіркеуші құрал температура, дыбыс, уақыт, үдеу, көмірқышқыл жəне оттегі газы, тоқ, 

кернеу, жүрек соғысы, этанол, қысым, күш, жарық, қозғалыс, сутектік көрсеткіш, тербелістер жəне жел 

жылдамдығы сияқты шамаларды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл құралға максимум 4 сенсорды қосуға 

болады жəне жиналған ақпаратты SD-картаға көшіруге мүмкіндік береді. Ол 250 г ғана болғанымен өзінде 

бірнеше функцияларды иемденіп отыр.

Бізді қызықтырған құрал

“aMixer MGA” құралымен зерттеу жүргізу қызықтыра түстіЖаңалықтар

17

“aMixer MGA” құралына арналған түрлі сенсорлар Жаңалықтар

18

“aMixer MGA” құралымен алынған əртүрлі зерттеу нəтижелеріСингапурдегі  оқу  кезінде  біз  барлық  зертханалық  жұмыстарда  “aMixer  MGA”  құралын 

қолдандық. Бірінші күні біз жүрегіміздің соғуын, адамның реакция жылдамдығын жəне жүректің 

дыбысын  зерттедік.  Екінші  күні  фотосинтез  жəне  демалу  кезіндегі  оттегі  мен  көмірқышқыл 

газының мөлшерін анықтадық. Үшінші күні химия пəнінен өмірімізде күнделікті қолданылатын 

əр түрлі ерітінділердің (ыдыс жуғыш, уксус, су) қышқылдылығы мен негізділігін жəне олардың 

сутектік  көрсеткіштерін  анықтадық.  Келесі  күндері  металдардың  электрөткізгіштік  қасиетін, 

сонымен  қатар  титрлеу  кезіндегі  ерітінділердің  сутектік  көрсеткішінің  өзгеруін  бақыласақ,  ал 

физика пəні бойынша зертханалық жұмыстар кезінде дыбыстың қасиеттерін, оның жылдамдығын, 

еркін құлаған дененің үдеуін жəне Фарадей заңын зерттедік. 


Жаңалықтар

19

Жарықты өткізу арқылы сұйықтық концентрациясын 

анықтауды үйрендік, - дейді 

Аружан Ықыласова

«Бірлесіп көтерген 

жүк жеңіл»

Шыны керек, бұл құралмен зерттеу жұмыстарын жүргізу жұмысты оңайлатады. Себебі, бұл 

құрал  графиктер  арқылы  ақпаратты  тиімді  əрі  ұғынықты  етіп  жеткізеді.  Графикты  қадағалауда 

бірнеше  функциялары  бар  MGA  құралы  ақпаратпен  барынша  көп  манипуляциялар  жасауға 

мүмкіндік береді: масштабты үлкейту жəне кішірейту; функциядан туынды алып, оның графигін 

тұрғызу;    барлық  ақпаратты  SD-картаға  сақтау;    графиктегі  нүктені  табу  жəне  екі  нүктенің 

арасындағы айырмашылықты есептеу; таймерді орнату, яғни белгілі бір уақыттан кейін ақпарат 

жинауды тоқтату.

Менің  ойымша,  “aMixer  MGA”  құралы  оқушылардың  тақырыпты  тез  қабылдауына  жəне 

зерттеу жүргізуіне үлкен ықпал тигізеді. Сондықтан егер де бұл құрал мектебімізде қолданылса, 

оқушыларымыздың оқу жетістіктерінің жоғарылайтындығына сенімдімін. 

Əділет Аскеров 

11А сынып оқушысы


Жаңалықтар

20

22  декабря  2014  года  в  рамках  программы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

« АТ О М »   с о с т о я л с я   с е м и н а р   « Р а д и а ц и я   в 

п о в с е д н е в н о й   ж и з н и   ч е л о в е к а » ,   ко т о р ы й 

проводился  Ядерным  обществом  Казахстана  и 

Ассамблеей Народов Казахстана. 

С  приветственным  словом  выступил  вице-

президент  МАД  «Невада-Семей»  С.У.  Картоев.  Он 

рассказал  о  совместной  работе  антиядерного 

движения «Невада-Семей» и Ядерного общества нашей республики. С докладом «Что такое радиация?» 

выступила  исполнительный  директор  Ядерного  общества  Казахстана  Н.А.  Жданова.  По  итогам 

проведённых исследований, уровень радиации в стране в норме. 

Учащиеся рассказали, что в рамках работы Исследовательской школы «Discovery planet», они вместе 

со своими руководителями выбирают интересующую их тему исследования и работают в течение года. А 

после, законченные исследования представляют на Республиканском Фестивале науки школьников «Шаг в 

будущее». 

Учащимся  9  «F»,  9  «С»,  8  «С»  классов  филиала  «Назарбаев  Интеллектуальная  школа  физико-

математического направления г. Семей» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Туманбаевой Алие, 

Кульгускиной Диане, Маслиной Юлии, Раисову Мади и Батталову Арнуру организаторы и председатели 

семинара предоставили возможность презентовать своё законченное исследование.

24  декабря  2014  года  мы  вместе  с  учащимися  были  приглашены  на  встречу  с  Генеральным 

директором  Национального  ядерного  центра  Э.Г.  Батырбековым.  В  ходе  встречи  учащиеся  узнали  о 

планировании  строительства  АЭС,  информацию  о  токамаке  и  многое  другое.  Они  рассказали  о 

проделанной ими работе, результатах, которые были получены в ходе исследования и дальнейших планах. 

Следует  отметить,  что  Эрлану  Гадлетовичу  очень  понравилось  выступление  и  тема  исследования 

учащихся. 

На предстоящий год Эрлан Гадлетович Батырбеков вместе со своими коллегами пригласили нас в 

Национальный  ядерный  центр  и  сказали,  что  будут  оказывать  поддержку  и  помощь  в  исследованиях 

учащихся. Асхат Жумабеков

Учитель физики Назарбаев Интеллектуальной 

школы ФМН г. Семей

Прошел  семинар 

«Радиация в повседневной жизни человека»


Спорт жаңалықтары

21

В  Назарбаев  Интеллектуальной  школе  г. Ш ы м к е н т   с   2 5 - 2 7   д е к а б р я   с о с т о я л а с ь 

спартакиада  по  волейболу.  15  Назарбаев 

Интеллектуальных школ приняли в ней участие, 

Назарбаев  Интеллектуальная  школа  г.  Семей 

удостоилась 2-го места. Команда состояла из 20 

учеников.  Напомним  о  том  что    в  общем 

спартакиада  проходила  по  таким  видам  спорта 

как баскетбол, настольный теннис, тогызкумалак 

и  перетягивание  каната.  Молодые  спортсмены 

НИШ  г.  С емей  заняли  первые  ме ст а  по 

тогызкумалак и перетягивание каната, наградой 

в которой была поездка в Малайзию. Первая Республиканская спартакиада 

школ НИШ

Спорт жаңалықтары

22

К  сожалению  ученики  НИШ  г.  Семей немного не повезло в состязаниях по шахматам в 

г.  Астана  и  по  футболу  в  г.  Караганда,  но 

несмотря на это по результатам спартакиады по 

волейболу наши дети удостоились достойного 2-

го  ме ст а.  По  неофициа льным  данным  в 

общекомандном  подсчете  молодые  спортсмены 

Назарбаев  Интеллектуальной  школы  г.  Семей 

заняли первое место, получив две золотые и одну 

серебряную медаль. 

Пресс центр.


Езу тартар

23

Письмо из детского спортлагеря:Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера у 

нас были соревнования по боксу.

Зубную щетку, пасту и другие ненужные 

предметы высылаю домой.

Вызывает учительница Жениного папу:

- Ваш сын нарисовал на моём столе такого 

паука, что я чуть в обморок не упала. 

Папа: 


- Это что! Он у нас в ванне такого 

крокодила нарисовал, что я через 

нарисованную дверь выскочил.

Мама говорит сыну: 

- Вась вставай, а то в школу опоздаешь! 

- Мама, я болею.

- Что у тебя болит? 

- Всё.


31 декабря вечером подходит сын к маме и 

говорит:


- Давай, когда будет половина 12-го 

закричим: «Новый год! Новый год!»

- Зачем это?

- А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел


Болашақ 2015

Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы

Назарбаев Зияткерлік мектебінің газеті

Мекен-жайымыз:

ШҚО, Семей қаласы, Қабылбаев көшесі, 32

Телефондар: 8(7222)53-18-88; 53-24-33

E-mail: 

info@sm.nis.edu.kz

www.sm.nis.edu.kz

Web-сайт: 

Болашақ

Б

ол

а

ша

қ

Үз

д

iк

  ə


с

т

Ерасыл Бакубаев9 сынып оқушысы

Каталог: semey fmsh -> portal -> Portals
Portals -> Екі апта ауылда
Portals -> Зияткерлік мектебіндегі қызықты жазғы демалыс басталып кетті
Portals -> Мектеп тынысы
Portals -> Сулейменова Алуа Бериковна Ойын элементтерін қолдану арқылы қалыптастырушы бағалауды тиімді өткізу
Portals -> Ұраны: Достықпен үміт жалғайтын, Оқудан ешбір талмайтын. Алтайдай бір шаңырақ Білімді мәң
Portals -> Оберкулова Лаззат Ахметуллаевна Оқушыларды ынталандыруда – биологиялық терминдердің ролі
Portals -> «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дббұ «Семей қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев Зияткерлік мектебі» филиалы
Portals -> Бүгінгі санда: «Жігер жеңіске жетелейді» атты спорттық отбасылар сайысы өтті “Осенний Remix. Dance party” мерекесі өтті 7 бет 12 бет Қараша-Желтоқсан 2013 жыл Болашаққа кемел біліммен «Елімнің бақытын
Portals -> Шаянбаева Салима Боскынбаевна Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытудағы swot-анализ тиімділіктері

жүктеу 154.38 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет