Пре зиденті А. Лукашенко ие болдыжүктеу 3.59 Mb.
Pdf просмотр
бет14/26
Дата03.05.2017
өлшемі3.59 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

қолғ

лғ

а

а ал

ал

ды

ды

.

Тұ

Тұ

ңғ

ңғ

ыш

ы

 Президент 

күніне арналған шара 

«Желбіресін қазағымның көк 

туы» атты автошеруге ұласты. 

Шара мақсаты – жастар арасында ұл т-

ара лық келісім мен бі

рл

рлік

ік

тіі

 кең


ең

ін

інен

ен

 наа

си

си-

-

хаттап, олардың бойыы

нд

нда

а па


патр

трио


ио

тт

ттық

ық

сс

е-

е-зімді ояту. Көкшетау қаласындағы 

Тә уел сіздік алаңында «Нұр Отан» халықтық 

демократиялық партиясының Ақмола 

облыстық филиалы мен ішкі саясат 

ба

б

сқарр

масы м


м

ұр

ұрынды

д

қ болумен өткен іс ша

ша

рараға

ға

««

Жа

Жас с 

От

Отан

ан

»» жа

жастар қанатының, 

жастар  ұйымдарының көшбасшылары, 

әскери-патриоттық клубтардың тәр бие-

ленушілері қатысты. 

Қаланың негізгі көшелерімен Көк туды 

әуелете көтерген акцияға қатысушылар 

Қазақстан Республикасы

сы

ны

ың 

ң

мемлекеттік к

рәміздері мен Тұңғыш

ш

П

Пре

ре

зизи

де

дент

нт

тіт қ

қ

ұрұр

ме

мет

т 

тұту әрбір азаматтың қасиетті 

борышы, 


сондықтан еліміздің алға қарышты қадам 

басуына барша қазақстандықтардың үлес 

қосуы тиіс екенін сөздерімен де, істерімен 

де жеткізді. Аб

Абза

за

л

л

АЛПЫСБАЙҰЛЫ

пештер іске қосыл

ыл

ға

ған.

Я

Яғн

ғни 


жо

жоғары-


дағыдай жағдай  қайталанса, халықты 

нансыз қалдырмаудың іс-шаралары

алдын ала жаса лыпты. Айта кетер жайт, 

нанды ерекше қастер лейтін  комбинат 

өнімде

д

рір

ні

нің

ң

аққ

ау

уы бар түрлерін қайта 

өң

өңдеде

уд

удің

ің

дд

е 

ежо

жо

ғағарғ

рғ

ыы

технологиясына қол 

жеткізіп, оларды халықтың пайдалануына 

ыңғайлап ұсынуды машық еткен.

Нанға қатысты жиі сөз болатын жағдай 

оның салмағының да талапқа сай болуы. 

Бұл тұрғыда «Ақсай» нан-тоқаш ком-

бинаты  басшылы

ғы

ғы

:: «Б

«Біз


ізді

ді

ңң

ба

баст

с

ыы

ма

мақ-

қ-

сатымыз – халықтың

ың

кк

өң

өңіл

іл

інінен

ен

шш

ығ

ығу

у.

СС

он

он--

дықтан тұтынушымызды жоғалтпау 

мақсатында мұндай қателіктердің орын 

алмауын қатаң қадағалаймыз. Осы уа-

қытқа  дейін нан салмағына қатысты

шағым түсі

сі

п көрген жоқ. Күнделікті әрбір бр

бр

игиг

ад

адан

аның


ың

н

нанан

ы

ыта

та

ралымға кетпес бұ-рын өндірістік және микробиологиялық 

зерт ханаларда  салмағы мен  сапасы

жағынан қатаң тексеруден өтеді. Сапалы 

өнім жарнаманы қажет етпейді деген қа-

ғидамен әрбір нанымыз талапқа сай бо-

лып, әрбір өнімімі

з

з

сөсөре

реде


де

ж

жар

ар

нана

ма

мада

да

 тұрғандай тұрса 

ек

екен

ен д


д

ей

еймі

мі

з»з»

,

,– де


дейд

йд

і.і.

 

Мамандардың  ерікті бастамасының нә-тижесінде халықаралық азық-түлік өнім-

дерінің жоғарғы стандарттарын ен гізуде

уақыты мен күш-жігерін аямаған аталмыш 

комбинат 2008 жылы  сапалы  өнім 

кө

кө

рсрс

ет

еткікі

ші

шіб

б

ойойын

ын

шаша Елбасының «Алтын 

са

сапа» бе

бе

лгі

ісін


ін

е

еқо

қол  жеткізген. Ал 2003 

жылы комбинат өнімдері Женевада

«Халықаралық сапа жұлдызын» жеңіп 

алыпты. Ал биыл «Қазақстанның ең үздік 

өнімі» атанған. Бүгінде нанның денсау-

лыққа залал 

сыз 


дығын, экологиялық 

тазалығын, адам де

е

нс

нсау

у

лыл

ғын да


д

мы

ыту

ту

ға тиімді септесуі  ме

е

нн

не

не ғ

 ғ

ұрұр

лы

лымм

ұз

ұақ

ақ

ссақ

ақ-


-

талуын басты мақсат етіп отырған 

комбинат  ұжымы ас ата 

сының сапасы 

жөнінен әлемде нөмірі бірінші болуына

күш саламыз дейді. Нан комбинатының 

алдағы уақытта 25 жылдағы тәжіри-

бе

беле

ле

рір

не

неб

б

іліл

ік

ікті

ті

ліл

кт

ктерін  ұштастырып, 

ха

халы

лы

ққққа

а

ададал

ал

ққ

ыз

ызме

м

т етудегі ұстанған саясатына, мемлекетіміздің де нан баға-

сын тұрақты ұстап тұрудағы мақсатына 

сүйсініп қайттық.

Нан комбинатының ұжымын 25 жыл-

дық мерей тойыме

е

нн

құ

ұттықтап, еңб

ңб

ек-теріне табыс тілей

й

міміз!

з!

Күршім ауданындағы Зайсан көлінің жағасына орын тепкен 

Ақсуат ауылы

лынд

нд

а

а

өр

өр

т 

т 

бо

бо

лғ

лғ

ан

ан

е

е

ді

ді

.Қос пәтерлі тұ

тұ

рғ

рғын

ын ү

ү

йд

йд

і 

і

қы

қы

зы

зыл

л

жалын шарпығанда түс мезгілі 

болатын. Күшті соққан жел

әп-сәтте өрттің көлемін ұлғайта 

берді. Мұны көзі шалған

топтеректік балықшы Серік

Ар

Ар

ша

шабе

бе

ко

ко

в

в

ой

о

ла

л

нып тұрмай,

ті

тілс

лсіз

із ж

ж

ау

ау

ме

ме

н 

н

ал

ал

ыса кетеді. 

Алғаш енгенде үй іші түтінге толып бара

жатқан. Үстіне су құйып, демін ішіне тартқан 

батыр жігіт қайта үйге енгенді жөн санайды. 

Бұл жолы төсек астына тығылған үш 

жастағы бөбекті құ

ұ

ша

шағы

ы

на қысып аа

лы

лп 

шыққаны сол еді, г

г

аз

азб

бал


алло

ло

ныны

д

даа

жа

жары

рылы


лы

п,

п, 

үйдің төбесі опырылып ортаға түсед

і

і. Сол 


кезде ес-түстен айырылған бүлдіршін әлі

күнге дейін ауруханада жатыр. Жағдайы

жаман емес. Бүкіл аудан халқы Серікті 

«батыр екен, нағыз жігіт деп осыны айт» 

де

д

п сүү

й сіну


ну

де

де. Ал ол болса «Менің орным-

да

дағығы

к

кезез к

к

елел

ге

ген

н

азаз

ам

амат осылай істер еді, 

мұны ерлік деп айтпа

йм

ын, азаматтық бо-ры шым»  дейді.  Суық хабардың ізін ала

аудан әкімі Алтайбек Сейітов Ақсуат ауы-

лына  барып, төтенше жағдайдан зар дап 

шеккен отба сымен  жүздесті.  Ауырлық

бөліссе жеңіл 

дейді емес пе? Аудандық

қайырымдылық қор

р

ынын

ан

н бір

р

рр

еткі 50 мы

м

ң 

ңтеңгенің жәрдемі

к

көр

өр

сесеті

ті

лдлд

і.

і.І

І

ргрг

ес

есі 

і 

орор

та

тақ 

қ 

үйдің  бір жағында Ербол Көшербаев тұрады. Оның шатыры жартылай өртеніп, 

есік-терезелері бүлінген. Бір қабат жөндеу 

жұмыстарын жүргізсе, қыстап шығуға 

келеді деп отыр. Ал Мерхат Жақияновтың 

ба

ба

спанасас

ын

ынан т

т

өрөр

т  қа


қ

бырға ғана қалған. 

Ол

Ол қ


қ

ыс

ыста

та

йй ма

мате


те

ри

риалал

 дайын дап,  қалпына

келтіру жұмыстарын жазғы тұрым бастамақ. 

Екі отбасына да уақытша  баспана  беру 

мәселесі шешілді. Жұмыла көтерген жүк 

жеңіл деп, Ақсуат орта мекте бінің ұстаздары 

бір күндік жалақы 

ларын көмек ретінде

аударатын болды. Қ

Қ

ұрұр

ыл

лыс

ыс

жж

ұм

ұмыс

ыс

тата

ры

рына

на

 да шама келгенше

е қ


қ

ол

олқа

қа

быбы

с

с тити

гі

гізе

земі


міз

з

деде

ді

ді 

ұжым мүшелері. Бұл баста маны  ауданның 

басқа да қайы 

рым 


ды кәсіпкерлері мен 

қолы ашық тұрғындары қолдаумен, бар-

лығы 400 мың теңгеге жуық қаражат жи-

налды. Оның 100 мыңы – бюд жеттік меке-

ме

ме

ққ

ыз

ызме

ме

тктк

ер

ерле

ле

рірі

ні

нң 

ң 

көмегі. «Қыстың көзі қы

қы

рара

уд

уда

а ши


ши

ет

етте

те

йй ба

ба

лала

-шаға мен  қайда  ба-

рамыз?» деп қиналған екі отбасы ағайын-

ның ауызбіршілігі мен қам қорлығына риза.Қайрат НАЗАР,

Шығыс Қазақстан облысы

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)

ұр

ф


                

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№203 (885) 15.11.2012 жыл, 

бейсенбі


ӨРКЕНИЕТ

 

САХНАБ

АЙҚА


У

ТА

ЛҒАМРоза РАҚЫМҚЫЗЫ

МЕРЕЙ


Қасым жүрген ізбенен кеш өткізбек ойымыз бар

– Алғаш Алматыда өткен Қасым 

ақынның шығармашылық кеші ел-

жұрт қа сондай бір жақсы әсер қалдыр-

ғанын айта аламыз. Ұйымдастырушы 

ретінде өзіңіз ол кеш турасында не ой 

түйдіңіз, қандай пікірлерге қанықты-

ңыз? 

– Ақын кеші аясында ел-жұрттың 

серпіліп қалғаны анық. Қасым ағамыздың 

өлеңіне жазылған, жалпы әндерінің басы 

құралды, ол – бір, екіншіден, ол кісіге арнап 

жаңа туындылар шықты. Айталық, Жарыл-

қасын Дәулетов деген сазгер ағамыз Қасым 

ақынның «Көктем» атты өлеңіне керемет ән 

жазса, Сейфуллин Жолбарыс та «Алатау» 

атты көңілді ән жазды.  Қасымның «Өзім 

тура лы», «Дариға, сол қыз», «Айтшы, жа-

ным», «Туған жер» секілді т.б туындылары 

өз алдына, тағы үсті-үстіне туындылар 

қосылып жатыр. Нұр үстіне нұр деп ойлай-

мын мұны. Соған қарап, шынында дұрыс 

бастама көтерген екенбіз және дер кезінде 

деп тәуба еттім. 

– Өзіңіз бұрыннан Қасым ағамыз-

дың қандай әндерін орындаушы едіңіз?  

–  Мектепке барған күннен қолыма 

домбыра ұстадым. Содан ес білгеннен 

Қасымның «Өзім туралы» әні аузымнан 

түскен емес. Кейін студент атанып, Алматыға 

келгеннен соң да ішімнен «осы Қасым 

ағамыздың әндері неге көп жерде айтыла 

бермейді екен, неге бір еске алу кеші 

өтпейді?» деп  ойлап жүретінмін.  

– Бірақ «кейін соны өзім ұйымдас-

тырамын» деген ой әрегідік болса да 

жылт ете қалушы ма еді санаңызда? 

– Өтірік көпініп не керек, ондай ой 

мүлдем болмапты. Жастық жалын деген 

бар, ол көп нәрсеге мән бергізбейді ғой. Ал 

бірақ бала күннен таныс ән көкіректе сайрап 

тұрғаны анық. Содан Қасым ағамыздың 

100 жылдығына байланысты ол кісі жайлы 

«Қазақфильм» түсірген «Дариға, сол қыз» 

атты деректі фильмді көрдім. Маған әсер 

еткені сонша, бірден «Қасымның ән кешін» 

өткіземін деген шешімге келдім. Демек, бұл 

ой менің жансарайымда білінбей жинақ-

тала берген де, сол бір сәтті күтіп жүрген 

ғой. Обалы не керек, қолға алып, ұйымдас-

тыра бастап едім, әншілеріміздің барлығы 

да қолдап, жан-жақтан арнайы келіп қа-

тысты. Бәрінің айтатыны «Қасым ағамыз-

дың кешінде ән салмағанда...» болды. Бұл 

олардың рухани түйсіктерінің молдығынан 

әрі Қасымдай қазақтың кесек ақыны 

алдында бас ие білгендігі дер едім. Енді сол 

әншілердің барлығы болмаса да, көбі 

Қарағандыға барайын деп жатыр тағы. 

«Алма ты ол – Алматы, ал енді Қарағандыға 

бара алмаймыз» деп шықпас па екен деп 

уайымдағаным рас. Бірақ, шүкір, сол аза-

мат тар «қатысамыз, қайда болса да баруға 

дайынбыз» деп отыр. Ендеше, алдағы 

болар ән кешінің де халықтың жүрегінен 

орын алатынына еш күмәніміз жоқ. – Тек ән кеші ме, қанша дегенмен 

Қасым Аманжолов – қазақтың арқа 

тұтар, Мұқағали айтпақшы, «десі ба-

сым» ақыны ғой. Өлең-жырларынан 

да халық сусындай отырмаса, қалай 

толыққанды шығармашылық кеші 

бол мақ? 

– Айтуды ұмытып барады екенмін, 

негізі, Алматыда өткен кешінде Ұлықбек 

Есдәулет, Қасымхан Бекманов сынды 

ақындарымыз өздерінің Қасым ақынға 

арнаған жырларынан шашу шашқаны бар 

еді. Расында, халық бір рахаттанып, арқа-

бастары кеңіп сала берген-ді. Ұлықбек 

ағамыз Қасымның 100 жылдығына орай 

өткізілген мүшайраның бас жүлдесін алған. 

Ал Қасымхан Бекманов – 90 жылдығының 

бас жүлдегері. Енді осы жолы Қарағандыда 

сахнаға Серік Ақсұңқарұлы ағамыз өз 

шәкірттерімен шыққалы жатыр. Қараған-

дылық ақындар кештің сәнін кіргізеді деген 

жоспар бар. Үстіміздегі жылдың мамыр айында  Алматы қаласында алғаш рет 

Қасым ағамыздың әндеріне құрылған ғажайып кеш өткені естеріңізде 

болар. Енді араға біраз уақыт салып, сол кеш ақынның туған топырағы, 

Арқаның төсінде өткелі жатыр. Қарашаның 28-інде Қарағанды 

қаласының Кеншілер  мәдениет сарайында болатын «Қасымның 

әндері-ай» атты ән кеші жайлы біз алғаш Алматыдан бастап, оны әрі 

қарай жалғастырып отырған қазақтың әнші қызы Гүлбаршын 

Тергеубековамен тілдескен едік. 

– Ал енді, Қасым кешінен өз шығар-

ма шылығыңызға ойыссақ.  Қандай жұ-

мыстар жасап жатырсыз, не жаңа-

лығыңыз бар? 

– Бүгінде жаңа бір әнге бейнебаян 

түсіру үстіндемін. Осы таңға дейін бес 

бейнебаяным бар. Дегенмен жаңа бірін 

жасайтын кез келді, қазір сол толғаныста 

жүрмін. Содан соң алдағы жылы бұйырса, 

ән-жинағымды шығарсам деп отырмын. 

2010 жылы «Айналдым елім» атты ән-

жинағым шыққан, бұл екіншісі болмақ. Бір 

ерекшелігі, дәстүрлі әндерді жинақтамақ-

пын осы жинақта. Өзім негізі дәстүрлі 

әншімін ғой. – Үнемі көңілді жүретін адамсыз. 

Өмірде және өнерде сізді не нәрсе сер-

пілтіп, еш еңсеңізді түсірмей жүруіңізге 

сеп болады?

 – Шынын айту керек, менің сахнада 

көрінбей кеткен бір кездерім болды. Ол 

2004 жылы еді, жолдасым кенет жол апа-

тынан қайтыс болды. Ол менің тек өмірдегі 

серігім емес, сондай-ақ өнердегі жанашы-

рым болатын. «Гүлбаршын, сен өте аз шы-

ға сың сахнаға, жиірек шығып тұрсаң шы», 

– деп ылғи түрткі болып отыратын, себебі 

өнерді қатты сүюші еді. Содан айтайын 

дегенім, күйеуімнен айы рылып, қайғыдан 

қан жұтып отырғанда Алла тағаладан бір 

нәрсе тіледім, даусымды алмасыншы деп. 

Екі балаға өзім ана, өзім әке болып қалға-

нымда мені жұбататын сол әндерім болды. 

Жарат қан берген әнімнің арқасын да, міне, 

бүгін Қасым аға мыздың әлеміне де бойлап, 

қазақтың сондай бір кесек ақынының ән-

жыр кешіне мұрындық болып отырған 

жайым бар. – Түр-келбетіңізді алғаш көрген 

адам қазақ деп ойламайды, бірақ ән 

салғаныңызда таза қа зақы нақышы-

ңызға сүй сінбейтін жан қалмайды десе 

болғандай. Тегіңіз жайлы айта отырса-

ңыз, жалпы ән, өнерге деген қабілет 

сізге қай жақтан дарыған? 

– Анам менің таза неміс қызы. Әкеммен 

кездесулерінің өзі бір тарих. Анамыз Украи-

нада тұрған, соғыс жылдары отбасымен 

Қарағандының Егіндібұлақ ауданына көшіп 

келген ғой. Алғаш келгенде бізге өте қиын 

соқты дейді анамыз. Украина өте бай ел 

болған ғой, өздеріңіз де білесіздер, наны 

мол дегендей. Сондықтан алғаш қазақ 

жеріне келгенде мұнда егін деген жоқ, мал 

шаруашылығы қазақты асырайтын. Оның 

үстіне, 1931-32 жылдардағы аштық, 1937 

жылғы репрессия, қала берді, соғыс 

қазақты тіпті қажытып жіберген. Тұрмыс 

жұпыны. Бірақ шүкір, қазақтың ақ жарқын 

көңілі, кең пейілі кез келгенді құшағына ала 

қояды емес пе? Оның үстіне, анамыз да өте 

еңбекқор, өзі сұлу болған. Содан әкеміз 

бірден ұнатса керек, құда түсіп алған екен 

анамызды. Қазір анамыз тіпті бір ауыз 

орысша білмейді (күлді). Биыл ол кісілердің 

отасқандарына – 60 жыл, жастары 80-де, 

гауһар той жасамақ ойымыз бар, бұйырса. 

Ал өнер бізге екі жақтан берілген. Отбасы-

мызда бәріміз өнерліміз, тек араларында 

мен ғана соны кәсіби жағынан жетілдіріп, 

оқыған. Әкеміздің жас кезін көрген анам-

ның сіңлілері әлі күнге дейін «әкең халық 

әндерін сенен де артық орындайтын» деп 

Дина Хамзинаның концерті қашан өтеді?

Кітап мұражайында сирек 

кездесетін 5 мың экспонат барРеспубликалық кітап мұражайы туралы мәлімет бере аласыздар ма?

Раушан НҰРМАНОВА,  Тараз қаласы

Республикалық кітап мұражайы – 

мәдени мекеме. Онда Қазақстанның 

ғылымы мен мәдени жетістіктерін 

насихаттайтын кітап және полиграфия 

мәдениетінің үлгілері, жазбаша ескерт-

кіштерінің қоры сақталады. 1978 

жылы ашылған. Мұражайдың алты 

залында республикадағы кітап шығару 

ісі мен осы заманғы баспа жұмысының 

қалып тасу және даму тарихы қамтыл-

ған. Мұражай экспонаттарының ішінде 

ғұлама ғалымдар Әбу Наср әл-Фара-

бидің, Ж.Баласағұнидің, М.Х.Ду лат тың, 

Қ.Жалайыридың, М.Қашқаридың 

сирек кездесетін еңбектерінің фото-

көшірмелері ретімен орналастырылған. 

Сондай-ақ XVII-XIX ғасырларда жарық 

көрген  кітаптар  арасында  Ш. Ш. Уә ли-

хановтың, Абайдың қайтыс болғаннан 

кейінгі жарық көрген басылымдары, 

тұңғыш жарық көрген әліппеден 

бастап, осы заманғы ғалымдар мен 

Алматыда қазақтың меццо-сопрано дауысты әншісі Дина Хамзинаның концерті өтеді деп естідім. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет