ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым


ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013жүктеу 4.3 Mb.
Pdf просмотр
бет42/44
Дата30.04.2017
өлшемі4.3 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 386 

 

 

386 C. Қосылуына/кемуіне 

D. Көбеюіне/бөлінуіне 

E. Дұрыс жауабы жоқ 

 

$$$ 13  EXCEL-дегі екпінді ұяшық – ол 

A. Мәліметтер енгізілетін ұяшық 

B. Курсор тұрған  ұяшық 

C. Сілтеу жасалатын тор 

D. Формула орналасқан тор 

E. Бос ұяшық 

 

$$$ 14  


EXCEL-дегі сілтеу – ол 

A. Ұяшықтың толық емес адресі 

B. Есептеу тізбектегі ұяшықтар адресі 

C. Буферге көшіру командасы 

D. Буферге жою командасы 

E. Бағана нөмері 

 

$$$ 15  


EXCEL-дегі диаграмма ….арқылы құрылады 

A. “Мастер функций” 

B. Автоформат командасы 

C. «Мастер диаграмм» 

D.  Сорттау командасы 

E. «Данные» командасы 

 

$$$ 16  


Электронды кесетеде формулаға кірмейді 

A. Сандар 

B. Тырнақшадағы мәтін 

C. Ұяшық аттары 

D. Арифметиалық амалдар белгілері 

E. Мәтін  

 

$$$ 17  


EXCEL-дегі формула…арқылы құрылады 

A. “Мастер функций” 

B. Автоформат командасы 

C. «Мастер диаграмм» 

D.  Сорттау командасы 

E. «Данные» командасы  

$$$ 18  


ЕХСЕL -   бағдарламасында қосындыны есептейтін функцияны көрсет 

А. SQRT(Х) 

В. СУММ(тізім) 

С. SIN(Х)  

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 387 

 

 

387 D. МАХ(тізім) 

Е. МIN(тізім) 

 

$$$ 19  


МS Ехсеl-де кұжатты баспаға шығару үшін кандай командa пайдаланылады 

А. Правка - Печать 

В. Файл - Печать 

С. Сервис — Печать 

D. Вид - Печать 

Е. Данные — Печать 

 

 

$$$ 20  ЕХСЕL- бағдарламасыңдағы блокты көрсет 

А. С7 


В. А1: Е10 

С. D15 


D. 1А:10Е 

Е. DН5 


 

$$$ 21 


МS Ехсеlде ұяшықта берілген мәліметті қиып алып, басқа ұяшыққа орналастыру үшін 

қандай пернелер комбинациясы қолданылады 

А. Сtгl және X, содан кейін Сtгl және V пернелер комбинациясын басып 

В. Сtгl жөне С, содан кейін Сtгl  және V пернелер комбинациясын басып 

С. Сtгl жөне V, содан кейін Сtгl және X пернелер комбинациясын басып 

D. Сtгl жөне X, содан кейін Сtгl және С пернелер комбинациясын басып  

Е. Сtгl және X, содан кейін Сtгl және Р пернелер комбинациясын басып 

 

$$$ 22  МS Ехсеl. Құжатгы сақтау үшін ... пернелер комбинациясы пайдаланылады 

А. Сtгl +S 

В. Сtгl +O 

С. Сtгl +N  

D. Сtгl +V 

Е. Сtгl +С 

 

$$$ 23  


А1:А10 ұяшықтарының арасында орналасқан мәліметтердің ең үлкен мәні қандай 

формуланың көмегі аркылы есептеледі 

А. =МАКСИМУМ(А1:А10) 

В. =МАКС(А1;А10) 

С. =МАКС(А$1:А$10) 

D.  =МАКС(А1,А10) 

Е. =ЕСЛИ(А1>А10(МАКС(А1:А10))) 

 

$$$ 24  МS Ехсеl. $В$2:Н6 формуласы нені білдіреді 

А. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, мұнда диапазон басы қатаң тұрақталған және көшірген 

кезде өзгермейді 


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 388 

 

 

388 В. Функцияның екі аргументі кез келген жағдайда өзгеріссіз қалады 

С. Ұяшықтар диапазоньша сілтеме, бірінші ұяшықтың ішіндегі деректер өзгермейді 

D. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, екінші ұяшықгың ішіндегі деректер өзгермейді 

Е. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, көшірген кезде толық өзгереді 

 

$$$ 25  


Электрондық таблицаның ең қарапайым объектісі не 

А. Парақ 

В. Жол 

С. Кітап D. Бағана 

Е. Ұяшық 

 

$$$ 26  


А1 ұяшығында жазылған сөзді қалай А1 - ден Ғ1 ұяшықтарының ортасына енгізуге болады  

А. А1:Ғ1 диапозонын таңдап «Выравнивание по столбцу» құралын белгілеу керек 

В. А1:Ғ1 диапозонын белгілеп «Объеденить и поместить в центре» құралын таңдау керек 

С. А1 ұяшығына шертіп «Выравнивание по столбцу» қүралын таңдау керек 

D. А1 ұяшығына шертіп «Объединить и поместить в центре» құралын тандау 

Е. А5 ұяшығына шертіп «Выравнивание по столбцу» құралын тандау керек 

 

$$$ 27  


Мына формула = СУММ(А2:А5) нені анықтайды 

А. А2, АЗ,А4, А5 ұяшыктарындағы сандардың қосындысын анықтайды 

В. А2 ұяшығының мәнін А5 ұяшығының мәніне бөлуді көрсетеді 

С. А2 және А5 ұяшықтарының қосындысын анықтайды 

D. А2 -ден А5 ұяшықтар ауданын белгілейді 

Е. А2 және А5 ұяшыктар ауданын белгілейді 

 

$$$ 28  


Місгоsoft Ехсеl электрондық кестесінде қатар тұрмаған ұяшықтарды пернелік көмегімен 

ерекшелеу үшін кандай пернелерді қолданады 

А. Ctгl  

В. А1t 


С. Shift 

D. ТАВ  


Е. Еsс 

 

$$$ 29  Ехсеl электрондык кестесінде А1:ВЗ тобы ерекшелендірілген. Осы топ қанша ұяшықтан 

түрады 


А. 6 

В. 5 


С. 4  

D. 3  


Е. 2 

$$$ 30   

А1:А10 ұяшықтарының арасында орналасқан мәліметтердің ең кіші мәні қандай 

формуланың көмегі арқылы есептеледі 

А. =МИНИМУМ(А1;А10)  


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 389 

 

 

389 В. =МИН(А1;А10) 

С. =МИН(А1:А10$)  

D. =МИН(А1,А10) 

Е. =МИН(А$1:А$10) 

 

$$$ 31  


Ұяшықтың салыстырмалы (относительный) адресі деген не 

А. Жаңа ұяшыққа көшіргенде адрес автоматты өзгеріледі 

В. Жаңа ұяшыққа көшіргенде адрес автоматты өзгерілмейді 

С. Жаңа ұяшықка көшіргенде формула 

D. Арнайы ұяшықта есептеу нәтиже шығады 

Е. Адрес бір ұяшықтың қатынасты екінші ұяшықпен 

 

 

$$$ 32  Ехсе1-де диаграмма тұрғызу кезінде ол бос болып шығады. Не себептен 

А. Оперативті жадының жетіспеуінен 

В. Диаграмма типінің дұрыс тандалмауынан 

С. Берілгендер диапазоны блогы белгіленбегендіктен 

D. Белгіленген облыстағы берілгендер өте аз болғандықтан 

Е. Диаграмма өте үлкен болғандақтан экранға сыймайды 

 

$$$ 33  


МS Ехсеl. Парақпен жүмыс істеу үшін "Жанама мәзірін" ... шығаруға болады 

А Тышқанның керсеткішін кесте парағының "Басқару тақтасының" 

үстіне қойып, сол батырманы 

В. Жаттық мәзірдің "Түзету" (Правка) командасының көмегімен 

С. Саймандар тақтасында дербес компьютердің батырмасымен 

D. Кесте парақтарының саймандар тақтасына тышқан көрсеткішін қойып оның оң жақ 

батырмасымен 

Е. Саймандар тақтасында кесте парақтарына тышқан көрсеткішін қойып, сол жақ 

батырмасымен 

 

  

 

  

$$$ 34  


МS Ехсеl. Ағымдық ұяшық ішінде деректерді "Жатық мәзір" командалар көмегімен көшіруді 

... жүзеге асыруға болады 

А. "Данные" мәзіріндегі "Вырезать" және "Вставить командалар" арқылы 

В. "Правка" мәзіріндегі "Копировать" және "Вставить" командалары арқылы 

C. "Вставить" мәзіріндегі "Копировать" командасының көмегімен және "Правка" 

мәзіріндегі "Ячейка" командасы арқылы 

D. "Формат мәзіріндегі" "Выравнивание" командасының көмегімен және "Правка" 

мәзіріндегі "Копировать" командалары арқылы 

Е. "Формат" мәзіріндегі "Копировать" командасының көмегімен және "Правка" мәзіріндегі 

"Ячейка" командасы арқылы 

 


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 390 

 

 

390 $$$ 35  

МS Ехсеl. Парақпен жұмыс істеу үшін "Жанама мәзірін"     шығаруға болады   

А.  Тышқанның  керсеткішін  кесте  парағының  "Басқару  тақтасының"  үстіне  қойып,  сол 

батырманы  

В. Жаттық мәзірдің "Түзету" (Правка) командасының көмегімен   

С. Саймандар тақтасында дербес компьютердің батырмасымен   

D.  Кесте  парақтарының  саймандар  тақтасына  тышқан  көрсеткішін  қойып  оның  оң  жақ 

батырмасымен   

Е.  Саймандар  тақтасында  кесте  парақтарына  тышқан  көрсеткішін  қойып,  сол  жақ 

батырмасымен  

 

$$$ 36  


МS Ехсеl-де кесте дегеніміз  

А. Жолақ   

В. Жұмыс аймағы  

С. Баған  

D. Жұмыс парағы  

Е. Ұяшық  

 

$$$ 37  


МS  ЕхсеІ-де келесі жазу   ###### нені білдіреді  

А. Деректердің мәтіндік түрі  

В. Ұяшыққа санның ұзындығы сыймайды   

С. Есептелген нәтиже формулаға сәйкес келмейді  

D. Нәтиже дұрыс енгізілмеген  

Е. Маска енгізу  

 

 

 $$$ 38  

Ехсеl-де дұрыс жазылған формуланы таңдаңыз  

А. А/(В*С)  

В. А\(В*С)  

С. =А В*С  

D. =А/(В*С)  

Е. =А/(ВС) 

 

$$$ 39  Бағананы тұрақты бойынша белгілеу үшін ұяшықтың абсолюттік сілтемесін анықтаңыз  

А. В$1$   

В. В1  

С. $В1  


D. В$1 

Е. $В$1  

 

$$$ 40  


МS Ехсеl-дің бір файлы     тұрады  

  А. Бірнеше жұмыс парақтарынан   

  В. Екі кітаптан  

  С. Үш кітаптан    

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 391 

 

 

391   D. Төрт кітаптан   

  Е. Тек бір жұмыс парағынан  

 

$$$ 41  


Ұяшық адресінің дұрыс белгілеуін тандаңыз  

А. В4;А1  

В. А1-В4  

С. А1   


D. ВО   

Е.  А1:В4  

 

$$$ 42  


Ұяшық пен формула жолына түзетулерді мына перненің көмегі арқылы жасауға болады  

А. F1   


В. F2  

С. Ғ10     

D. Ғ7   

Е. Ғ9  


 

$$$ 43  


EXCEL- бағдарламасында диаграмма тұрғызу үшін қай менюді пайдаланамыз  

А. Вставка   

В. Файл   

С. Вид  


D. Формат   

Е. Сервис  

 

$$$ 44  


МS Ехсеl  Парақпен жұмыс істеу үшін "Жанама мәзірін"    шақыруға болады  

А.  Тышқанның  көрсеткішін  кесте  парағының  "Басқару  тақтасының"  үстіне  қойып,  сол 

батырманы  

В. Жаттық мәзірдің "Түзету" (Правка) командасының көмегімен  

С. Саймандар тақтасында дербес компьютердің батырмасымен   

D.  Кесте  парақтарының  саймандар  тақтасына  тышқан  көрсеткішін  қойып  оның  оң  жақ 

батырмасымен  

Е.  Саймандар  тақтасында  кесте  парақтарына  тышқан  көрсеткішін  қойып,  сол  жақ 

батырмасымен  

 

$$$ 45  ЕХСЕL- бағдарламасындағы блокты көрсет  

А.С7  


В. А1:Е10  

С. D15  


D. 1А -10Е  

Е. DН5  


 

$$$ 46  


АЗ ұяшығында дұрыс жазылған абсолютті сілтемені тандаңыз  

А. $А$3  

В. А$3  


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 392 

 

 

392 С. $АЗ  

В. АЗ  


Е. А3$  

 

$$$ 47  Қай белгі функцияға қабылданбайтын ат берілген дегенді білдіреді  

А. # ДЕЛ/О!  

В. ####   ##  

С. #ИМЯ?  

D. #ЧИСЛО!  

Е. #ЗНАЧ! 

 

$$$ 48  


МS Ехсеl  Басында…пернелер комбинациясы арқылы ұяшықты көшіруге болады  

А. Ctrl мен С, содан кейін Сtrl және V  

В. Ctrl мен X,содан кейін Сtгl және V  

С. Сtгl мен V, содан кейін Сtгl және X  

D. Ctrl мен X, содан кейін Сtгl және С   

Е. Сtгl мен С, содан кейін Сtгl және Р  

 

$$$ 49  


Жұмыс кітабының атын өзгерту үшін  

А. Файл менюінен "Сохранить как" командасын таңдау керек   

В. Беттің  ярлыгына шерту керек  

С. Правка менюінен "Переименовать" командасын таңдау керек   

D. Жабу пернесін басу керек  

Е. Бағыттауышты құжат терезесінің жолына жылжытып жаңа атгы теру керек  

 

$$$ 50  


МS Ехсеl электрондық кестеде ұяшық тобы қалай аталады  

А. Аумақ  

В. Бет  

С. Жұмыс кітабі   

D. Диапазон  

Е. Кесте  

 

$$$ 51  


МS Ехсеl  $В$2:H6 формуласы нені білдіреді? Бұл        

А. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, мұнда диапазон басы қатаң тұрақталған және көшірген 

кезде өзгермейді  

В. Функцияның екі аргументі кез келген жағдайда өзгеріссіз калады   

С. Ұяшықтар диапазонына сілтеме, бірінші ұяшықтың ішіндегі деректер өзгермейді   

D. Ұяшыкгар диапазонына сілтеме, екінші ұяшықтың ішіндегі деректер өзгермейді   

Е. Ұяшықгар диапазонына сілтеме, көшірген кезде толык  өзгереді  

 

$$$ 52  МS Ехсеl. Абсолютгік мәннің дұрыс жауабын көрсетініз  

A. =АВS (Ғ5)  

В. =АВS (Ғ5,2)  

С. =АВS (f; f6)    

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 393 

 

 

393 D. = АВS (С5;С6)   

Е. = АВC (С5;С6)  

 

$$$ 53  


Ехсеl  электрондық  кестесі  программасының  көмегімен  мынадай  әрекеттерді  орындауға 

болады  (қате жауабын көрсетіңіз) 

A.

 

диаграмма түрғызу  B.

 

есептеулер жасау  C.

 

мәліметтер базасымен жұмыс істеу  D.

 

графикалық объектілер енгізу  E.

 

кесте кітаптары файлын өшіру   

$$$ 54  


 Ехcel -97 кестесіндегі бағаналар саны қанша болады 

A.

 255    

B.

 256  

C.

 65536  

D.

 5  

E.

 452 

$$$ 55  


 Ехсеl - 97 кестесіндегі катарлар саиы канша болады 

A.

 255 

B.

 256  

C.

 65536  

D.

 5  

E.

 452 

 

$$$ 56  Электрондық кестеде бағананы қалай белгілейміз 

A.

 қажетті бағана тақырыбындағы таңбаланған әріпте (А,В,С) тышқанды шерту арқылы 

B.

 бағанада тышқанның сол жақ батырмасын жайлап жылжыту арқылы 

C.

 қажетті қатар нөмірленген цифрда (1,2,3) тышқанды шерту арқылы 

D.

 қажетті қатарда тышқанның сол жақ батырмасын жайлап жылжыту арқылы 

E.

 қажетті қатарда Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанды жайлап жылжыту арқылы 

 

$$$ 57  Электрондық кестеде қатарды калай белгілейміз 

A.

 қажетті қатар нөмірленген цифрда (1,2,3) тышқанды шерту арқылы 

B.

 қажетті қатарда тышқанның сол жақ батырмасын жайлап жылжыту арқылы 

C.

 қатарда Shift пернесімен бірге бағыттауыш перненің қажеттісін басу арқылы 

D.

 қажетті қатарда Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанды жайлап жылжыту арқылы 

E.

 қажетті бағана тақырыбындағы таңбаланған әріпте (А,В,С) тышқанды шерту арқылы 

 

$$$ 58  Жүмыс парағын қалай белгілейміз 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 394 

 

 

394 A.

 

жүмыс парағының ең біріншісінің аты жазылған жарлықшада (лист1) тышқанды екі рет шерту арқылы 

B.

 жұмыс  парағының  ең  соңғысының  аты  жазылған  жарлықшада  (листN)  тышқанды  екі  

рет шерту арқылы 

C.

 

бағаналар  таңбаланған  әріптер  жолы  мен  қатар  нөмірінің  қиылыскан  жерінде тышқанды шерту арқылы 

D.

 Ctrl пернесін басып тұрып, тышқанды жұмыс парағында жайлап жылжыту арқылы  

E.

 ALT пернесін басып тұрып, тышқанды жұмыс парағында жайлап жылжыту арқылы 

 

$$$ 59  Электрондық  кесте  ұяшығына  қандай  мәліметтер  енгізуге  болады?  (қате  жауабын 

көрсетіңіз) 

A.

 

мәтін B.

 

сан C.

 

формула D.

 

дата E.

 

графикалық объект   

$$$ 60  


Электрондық кестеге формулалар қалай жазылуы керек 

A.

 = теңдік белгісінен кейін 

B.

 + қосу белгісінсн кейін 

C.

 бос орыннан соң 

D.

 -минус белгісінсн кейін 

E.

 *көбейту белгісінсн кейін 

  

 $$$ 61  

Электрондық  кестеде автотолтыру әрекеті қалай орындалады 

A.

 

тізімде  бар  атаудың  бірі  жазылған  ұяшыққа  тышқан  қурсорын  орналастырып,  оң  жақ шетіндегі + белгісін жылжыту арқылы; 

B.

 Сервис—Параметрлер  комаңдасын  орындағанда  ашылған  терезеде  Тізімдер  ішкі 

бетінен қажетті атауды таңдау арқылы; 

C.

 

Тізімдегі  атаудың  бірін  жазып,  қалған  ұяшықтарға  көшіру-енгізу  әрекетін  орындау арқылы  

D.

 Тізімдегі атаудың бірін жазып, ENTER пернесін басу арқылы 

E.

 Тізімдегі атаудың бірін жазып, қалған ұяшықтарға тышқанды шерту арқылы 

 

$$$ 62  Электрондық кесте ұяшықтарындағы мәліметтерді қалай өшіруге болады 

A.

 Delete пернесін басу арқылы 

B.

 мәліметтерді белгілеп, Backpase пернесін басу арқылы 

C.

 Правка-Вырезатъ командасын орындау арқылы 

D.

 мәліметтерді белгілеп, Правка—Очистить—Все командасын орындау арқылы 

E.

 мәліметерді белгілеп, Правка-Удалить командасын орындау арқылы  

 

$$$ 63   

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 395 

 

 

395 Электрондық  кестеде  төмендегілерді  өзгертуден  қорғауға  болады    (қате  жауабын 

көрсетіңіз) 

A.

 

бетті B.

 

кітапты C.

 

ұяшықтарды D.

 

файлды E.

 

қатты дискіні  

 

$$$ 64  Бетті өзгерістерден қорғаудың қандай варианттары бар? (қате жауабын көрсетіңіз) 

A.

 мазмұнын (содержимое) 

B.

 объектілерді (объекты) 

C.

 сценарийді 

D.

 формулаларды  

E.

 графиктерді 

 

$$$ 65  Кітапты өзгерістерден қорғаудың қандай варианттары бар 

A.

 құрылымын 

B.

 дұрыс жауабы жоқ 

C.

 файлды  

D.

 форманы 

E.

 презентацияны 

 

$$$ 66  Электрондық  кестеде  қандай  функциялармен  жұмыс  істеу  мүмкіндігі  бар(қате  жауабын 

көрсетіңіз) 

A.

 

математикалық B.

 

финанстық C.

 

статистикалық D.

 

логикалық E.

 

химиялық  

$$$ 67  


Электрондық кестеде сандық мәндерді көрсетудің мынадай форматтары бар (қате жауабын 

көрсетіңіз) 

A.

 

ақшалық B.

 

проценттік C.

 

экспоненцалдық D.

 

сандық E.

 

жай   

 

$$$ 68  А1  мен  С3  аралығындағы  мәндердің  қосындысын  есептеуге  арналған  функцияны 

көрсетіңіз  

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 396 

 

 

396 A.

 

СУММ (А1, С3) B.

 

СУММ (А1, С3) C.

 

СУММ (А1:С3) D.

 

СУММ (А1:С$3) E.

 

СУММ (А1;С$3  

$$$ 69  


Алдын ала көру режимінде (Предварительный просмотр) мынадай  әрекеттерді  орындауға 

болады? (қате жауабын көрсетіңіз) 

A.

 

парақ параметрлерін өзгерту B.

 

баспаға жіберу C.

 

қателерді түзету D.

 

тағайындалған өрістерді өзгерту E.

 

көру масштабын өзгерту  

$$$ 70  


Ехсеl-97  электрондық  кестесінде  диаграмманың  қандай  түрлерін  құруға  болады?  (қате 

жауабын көрсетіңіз) 

A.

 

стандартты B.

 

стандартты емес C.

 

жай және қарапайым D.

 

гистограмма E.

 

диаграмма   

$$$ 71  


Диаграммалар шеберінің бірінші қадамында кандай параметрлер тағайындалады 

A.

 диаграмманың типін таңдау 

B.

 диаграммада бейнеленетін мәліметтер аралығын енгізу  

C.

 диаграммаға қосымша түсініктемелер т б  косымша элементтер енгізу 

D.

 диаграмманың орналасатын орнын керсету  

E.

 диаграмманың масштабын тағайындау 

 

$$$ 72  Диаграммалар шеберінің екінші қадамында кандай параметрлер тағайындалады 

A.

 диаграмманың типін тандау 

B.

 диаграммада бейнеленетін мәліметтер аралығын енгізу  

C.

 диаграммаға қосымша түсініктемелер т б  қосымша элементтер енгізу 

D.

 диаграмманың орналасатын орнын көрсету 

E.

 диаграмма түсін тағайындау  

 

$$$ 73  Диаграммалар шеберінің үшінші қадамында қандай параметрлер тағайындалады 

A.

 диаграмманың типін тандау 

B.

 диаграммада бейнеленетін мәліметтер аралығын енгізу 

C.

 диаграммаға қосымша түсініктемелер т.б.  қосымша элементтер енгізу 

D.

 диаграмманың орналасатын орнын көрсету  
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет