ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылымжүктеу 4.3 Mb.
Pdf просмотр
бет19/44
Дата30.04.2017
өлшемі4.3 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44

Сұрақтар:  

1

 

Ақпаратты кодтау ұғымына анықтама беріңіз 2

 

Код терминіне анықтама беріңіз  3

 

Екілік код дегеніміз не? Мысал келтір 4

 

Орыс алфавитің кодтау үшін есептеуіш техникада қандай кодитар пайдаланылады 

5

 ЭЕМ жадысында бүтін сандар қалай ұсынылады? 

 

Тапсыру  формасы:  Тапсырманы  СОӨЖ  дәптеріне  орындаңыз,  оқытушыға 

тексертіңіз.  Сұрақтарға  жауапты  СОӨЖ  дәптеріңізге 

жазыңыз. Ауызша қорғау.  

 

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар: 

ASCII  (American  Standard  Code  for  Information  Interchange)  код  ең  кең 

таралған  кодтардың  бірі  болып  табылады.  Код  құрылымы  кестеде(кесте-1) 

көрсетілген. 

 

                                          Кесте-1. ASCII-код кестесі 

 

... 


... 

 @  P 

р А  Р 

а 

... ... 

... 


р 

Ё 

... 

... 


Б 

С  б 


... 

... 


... 

с 

ё ... 


... 

В  Т 


в 

... 


... 

... 


т 

Є 

... 

... 


Г 

У  г 


... 

... 


... 

у 

є ... 


... 

Д  Ф  д 


... 

... 


... 

ф  Ї 


... 


... 

%  5 
Е 

Х  е ... 

... 


... 

х 

ї ... 


... 

Ж  Ц  ж  ...  ...  ...  ц 

Ў 

... 


... W  g 


З 

Ч  з ... 

... 


... 

ч 

ў ... 


... 

И  Ш  и 


... 

... 


... 

ш  ° 


... 


... 

Й  Щ  й 


... 

... 


... 

щ  ∙ 


... 


... 

К  Ъ  к 


... 

... 


... 

ъ 

·  

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 170 

 

 

170 ... 


... 

Л  Ы  л 


... 

... 


... 

ы  √ 


... 


... М  Ь 


м  ...  ...  ...  ь 

№ 

... 

... 


M  ] Н  Э  н ... 

... 


... 

э 

¤ ... 


... 

О  Ю  о 


... 

... 


... 

ю  ■ 


... 


... 

¤ 

П  Я  п 


... 

... 


... 

я 

  

 

Кодтар кестесі 16 жолдан және 16 бағаннан тұрады; әрбір жол мен баған оналтылық  санау  жүйесінің  0  ден  F-  ке  дейінгі  цифрларымен  номерленген. 

Мысалы 1  символы  ASCII  кодта  31

16

  символына  сәйкес  келеді.  Ал  осы  санды екілік  санау  жүйесіне  аударсаңыз  110001

2

-ге  сәйкес  келеді.  Екілік  жүйеде  код сегіз разрядпен ұсынылады, яғни 1 символы ASCII-кодта 00110001

2

-ге тең болу керек. 

 

Мысал-1:    «группа»  хабарламасын  оналтылық  жүйеде  ASCII-кодты пайдаланып кодтаңыз. 

Нәтижесі  А3  Е0  Е3  АF  AF  A0  (түсінікті  болу  үшін  хабарламаның  әрбір 

символы пробелмен ажыратылған) 

 

 Таратпа материалдар:  

 

1 Берілген мәтінді ASCII-код кестесін пайдаланып кодтаңыз 

2 Берілген мәтінді ASCII-код кестесін пайдаланып декодтаңыз 

1   н ұ с қ а  

1 IBM PC. 

2 8A AE AC AF EC EE E2 A5 E0. 

2   н ұ с қ а  

1 Автоматизация. 

2 50 72 6F 67 72 61 6D. 

3   н ұ с қ а  

1 Информатика. 

2 50 72 6F 63 65 64 75 72 65. 

4   н ұ с қ а  

1 Computer. 

2 84 88 91 8A 8E 82 8E 84. 

 5 нұсқа 


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 171 

 

 

171 1 Printer. 

2 43 4F 4D 50 55 54 45 52. 

6   н ұ с қ а  

1 компьютеризация. 

50 52 49 4E 54. 

7   н ұ с қ а  

1 YAMAHA. 

2 4D 4F 44 45 4D. 

8   н ұ с қ а  

1 световое перо. 

2 4C 61 73 65 72 

9   н ұ с қ а  

1 Микропроцессор. 

2 88 AD E4 AE E0 AC A0 E2 A8 AA A0. 

1 0   н ұ с қ а  

1 Принтер. 

2 42 69 6E 61 72 79. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер:  

 

1

 Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, 

Питер, 2001 г. 

2

 

Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ под ред.  Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002 

3

 Информатика. для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г. 

4

 Информатика:Учеб. Пособие для стед. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. 

Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г. 

5

 

Шафрин  Ю.А.  Современные  информационные  технологии.  Москва, «АСТ», 1998 г. 

6

 Острейковский  В.А.  Информатика.  Учебное  пособие  М,  Высшая  школа, 

1999 г. 


 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 172 

 

 

172 Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы  №6 

 

Тақырыбы: Информатиканың алгоритмдік негіздері. Алгоритмдер түрі. 

 

Мақсаты: Алгоритм құруды үйрену 

 

Тапсырма:  

Таратпа материалда берілген тапсырмаларды орындаңыз 

 

Сұрақтар:  

1

 

Алгоритмге анықтама бер 2

 

Алгоритм қасиеттерін ата 3

 

Алгоритмді өрнектеу, жазу тәсілдерін ата 4

 

Серия ұғымын қалай түсінесің 5

 

Компьютерде есеп шығару кезеңдерін ата  

Тапсыру формасы: Тапсырмаларды СОӨЖ дәптеріңізге орындаңыз. Берілген 

сұрақтарға  СОӨЖ  дәптеріңізге  жауаптар  жазу.  Ауызша 

қорғау.  

 

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар: 

Тапсырмаларды №8 зертханалық жұмысқа сүйеніп орындаңыз. Таратпа материалдар:  

1 тапсырма 

 y=(ax

3

+b)/(cx

3

-d)  формуласы  бойынша  х-тің  кез  келген  мәні  үшін  у  мәндерін  

есептеу алгоритмін және блок-схемасын құру қажет.  Алгоритм 

Блок-схема 

 

  

 

2-тапсырма 

 y=(at2

+2)/(at

3

-1), мұндағы t=а*х+х

3

 формуласы бойынша х-тің кез келген мәні 

үшін у мәндерін  есептеу алгоритмін және блок-схемасын құру қажет.  

Алгоритм 

Блок-схема 

 

  

 

 3 тапсырма 

Төмендегі өрнектерді алгоритмдік тілде жаз.  

 


 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 173 

 

 

173 1.

 

cb

a

b

a……………………………………………………….. 

 

2.

 b

a

c

b

a……………………………………………………….. 

3.

 

21

1

21

y

x

x

x

x………………………………………………... 

 

4.

 1

2

12

1

xy

y

x

x………………………………………………... 

 

 

5. 

a

b

ac

b

a

3

24

2…………………………………………………..  

6.

 b

a

ac

b2

4

2………………………………………………………… 

 

 7.

 

yx

y

x

y

x

y

x

…………………………………………………… 

 

 8.

 

yx

y

x

y

x

y

x

……………………………………………….. 4

1

12

2x

xy

x

y

x

y

x

………………………………………………..  4 тапсырма 

1. Блок-схема берiлген. Алгоритмiн жаз. 

Блок-схема 

Алгоритм 

 

 

  

 

  

 

  

xy

S

y

x

S

g

a2

 басы 

х, у енгiз 

b

a

S

,

 

соңы  

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 174 

 

 

174  

 

  

 

 2. Блок-схема берiлген. Алгоритмiн және программасын жаз. 

Блок-схема 

Алгоритм 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

3. Блок-схема берiлген. Алгоритмiн және программасын жаз. 

Блок-схема 

Алгоритм 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

4. Блок-схема берiлген. Алгоритмiн және программасын жаз. 

Блок-схема 

Алгоритм 

 

 

  

 

22

2

ba

G

b

a

S басы 

a, b енгiз 

b

a

S

,

 

соңы 

)

)(

)((

2

cp

b

p

a

p

p

S

c

b

a

p

 басы 

a, b,c енгiз 

S

 

соңы 

2

2

23

2

22

2

22

2

12

2

22

2

22

2

2a

c

b

M

b

c

a

M

c

b

a

M 

басы a, b, c енгiз 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 175 

 

 

175  

 

  

 

  

 

Ұсынылатын әдебиеттер:  

1

 

Информатика: Базовый курс Учебник/ под ред. Н.В. Макаровой. – СПб, Питер, 2001 г. 

2

 Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере. 3-е изд./ 

под ред.  Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002 

3

 

Балапанов Е.К., Бөрібаев Б.Б., Дәулеткулов А. 30 сабақ информатикадан. Алматы: Жағамбек, 1999  

4

 Информатика. для вузов. Под ред. Симоновича С.В. СПб, Питер, 2000 г. 

5

 Информатика:Учеб. Пособие для стед. Пед. Вузов/ А.В.Могилев, Н.И. 

Пак, Е.К. Хеннер; - М.: Изд.центр «Академия»,2000г. 

6

 

Шафрин  Ю.А.  Современные  информационные  технологии.  Москва, «АСТ», 1998 г. 

7

 Острейковский  В.А.  Информатика.  Учебное  пособие  М,  Высшая  школа, 

1999 г. 


 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 176 

 

 

176 Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы  № 7 

 

Тақырыбы: Norton Commander қабықшасы.  

 

Мақсаты:  Негізгі  командалар  және  пернетақта  комбинацияларымен  танысу 

және жұмыс істеуді үйрену  

 

Тапсырма:  

Таратпа  материалда  берілген  тапсырмаларды(өз  нұсқаңыз  бойынша) 

әдістемелік нұсқауда көрсетілген командаларды пайдалана отырып орындаңыз 

 

Сұрақтар:  

1

 Norton Commander қалай жүктеледі? 

2

 Каталогтарды құру, сақтау, ашу, жою командаларын атаңыз 

3

 Norton Commander тақталарының құрылымын сипаттаңыз 

4

 Norton Commander-дің негізгі мүмкіндіктері 

5

 Norton Commander типті файлдық қабықшаның атқаратын қызметі 

 

Тапсыру  формасы:  Тапсырманы  әдістемелік  нұсқаға  сүйене  отырып 

орындаңыз,  оқытушыға  көрсетіңіз,  қалай  орындалғанын 

түсіндіріңіз.  Таратпа  материалда  берілген  тапсырмаларды 

алғашқы  тапсырмаға  қарап  отырып  орындап  көрсетіңіз. 

Жұмыс 

нәтижесін баспаға 

шығарып 


оқытушыға 

тапсырыңыз.Берілген  сұрақтарға  СОӨЖ  дәптеріңізге 

жауаптар жазу. Ауызша қорғау.  

 

 Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар: 

Әдетте Norton С дискісінде NC каталогында орналасады. Сондықтан оны 

жүктеу үшін командалық жолда келесі команданы теру керек: 

C:\>C:\NC\NC 

Немесе 


C:\>NC\NC 

Norton  Commander-ді  жүктеген  кезде  экранда  «тақта»  деп  аталатын  екі 

көк терезе пайда болады.  

NC  экранын  төрт  бөлікке  бөлуге  болады.  Оларды  жоғарыдан  төменге 

қарай атап шығайық: 

 Жазылмалы меню(Спускающиеся меню); 

 Ақпараттық тақталар – сол жақ және оң жақ; 

 Командалық жол; 

 Функционалдық пернелер кілті. 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 177 

 

 

177 Жазылмалы меню NC-дің барлық функцияларын орындауға көмектеседі. 

Оған  [F9]пернесі арқылы қатынасуға болады.. 

Тақталар  –  бұл  сіздің  дербес  компьютеріңіздің  файлдық  құрылымы 

туралы,яғни файлдар мен каталогтардың орналасу туралы ақпаратты көрсететін 

негізгі терезелер.Әрбір тақатада келесі ақпараттар орналасуы мүмкін: 

Файл  атаулары  толық(соңғы  модификациялаудың  уақыты,  өлшемі 

көрсетілуі)  және  қысқа  (тек  қана  атау)түрде,  сұрыптаудын  кез  келген  бір 

түрінде; 

Файлдардың  иерархиялық  бұтағы  (файлдардың  және  каталогтардың 

каталог бойынша орналасуы); 

Белгіленген каталог немесе диск туралы ақапарат. 

Командалық  жол  –  қолданушы  MSDos  командаларын  теруге  және 

хабарламалар  шығаруға  аранлаған  кеңістік.  Бұл  жерде  DOS  командалық 

жолының курсоры орналасады. 

Функционалдық пернелер кілті керекті комнданы жылдам орындау үшін 

қолданылады.Бұл  батырмаларға  курсордың  көмегімен  қатынасуға  болады. 

Курсорды  басқару  пернелердің  көмегімен  жылжытуға  болады.Тақталар 

арасында  курсорды  [Ctrl-I]  немесе  [Tab]  батырмаларының  көмегімен 

жылжытуға болады. Кез келген операцияны [Esc] батырмасын басу арқылы бас 

тартуға болады.. Функционалдық пернелер 

 Ғ1- анықтама алу 

 Ғ2- қолданушы командаларының менюін шығару 

 Ғ3- файлды қарау 

 Ғ4- файлды редакциялау 

 Ғ5- файлды көшіру 

 Ғ6- файлды немесе каталогты тасымалдау 

 Ғ7- каталогты құру 

 Ғ8- файлды немесе каталогты жою 

 Ғ9- NC менюін шақыру 

 Ғ10- NC программасынан шығу 

Панельдерді  басқару  үшін  белгілі  бір  функциональды  пернелер  мен 

әріптік пернелер комбинацияларын қолдануға болады: 

 Ctrl+О- Тақталарды экраннан алып тастау не қайта орнату 

  Ctrl+Р- ағымдағы емес тақтаны экраннан алып тастау не қайта орнату 

 Ctrl+U- тақталардың орындарын ауыстыру 

 Ctrl+ Ғ1- Сол жақ тақтаны экраннан алып тастау не қайта орнату 

 Ctrl+Ғ2- Оң жақ тақтаны экраннан алып тастау не қайта орнату  

 Alt+Ғ1- Сол жақ тақтаға басқа диск атауын орнату 

 Alt+Ғ2- Оң жақ тақтаға басқа диск атауын орнату 

 Shift+Ғ4- Файлды құру. Файл аты сұхбат терезесінде сұралады. 

NC жүктеу 

 

ПОӘК 042-18.39.1.06/01-2013 

10.09.2013 ж.  № 1 басылым  

410 беттің 178 

 

 

178 Командалық жолда NC теру 

NC шығу 

 [F10] пернесін басу

 Иә 


Көмек алу 

[F1] 


 көмек алу экраны 

 меню пунктің таңдау  [Enter] 

Далее  

- келесі көмек экранына өту Назад 

 

- алдыңғы көмек экранына көшу Указатель  - NC анықтамасының мазмұнын шығару 

Отмена 


- Көмек режимінен шығу 

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасы
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> «тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» ПӘнінің

жүктеу 4.3 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   44
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет