Перечень умк и пособий «Методика обучения иностранному языку»жүктеу 38.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата10.09.2017
өлшемі38.02 Kb.

Перечень УМК и пособий 

«Методика обучения иностранному языку» 

«Теоретическая фонетика» 

Домашнее чтение 

«Практическая фонетика» 

Второй  иностранный язык (французский язык) 

«Методика преподавания иностранного языка» 

«Теоретическая грамматика» 

«Общественно-политическая лексика»  

«Кәсіптік шетел тілі» 

«Шетел тілі» 

Шетел (ағылшын) тілі практикумы 

«Стилистика» 

«Балаларды  интеллектуалды дамыту ойындары мен сабақтары»                          

Педагогика  

Ғылыми-педагогикалық зерттеу 

Қоғамтану және ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 

Игры и занятия для интеллектуального развития детей 

Организация учебно-воспитательного процесса в малокомплектногй школе 

Менеджмент негіздері 

Балаларды интеллектуалды дамыту ойындары мен сабақтары 

Ӛзін-ӛзі тану 

Обществознание и самопознание с методикой обучение  

Методика музыкального воспитания в школе 

Основы проектной деятельности 

Психология и этика поведения в семье 

Психология 

Технология и методика обучения 

Основы педагогического мастерства 

Педагогикалық шеберлік негіздері 

Этнопедагогика 

Основы менежмента 

Особенности ухода за детьми разного возраста 

Новые педагогические технологии 

Программирование  

Информатиканы оқыту әдістемесі 

Информатика (Каз. яз) 

Есептеу жүйелері, желілері, комуникациялары 

Компьютерная графика (Каз. яз) 

Мәліметтер қорын басқару жүйесі 

Бастауыш класста информатика окытудын теориялык негіздері мен әдістемесі 

Компьютерные технологии (Русс. яз) 

Программирование(Русс. яз) 

Физика (Каз.яз) 

Физика (Русс.яз) 

Информатиканың теориялық негіздері 

Теоретические основы и методика обучения информатики в начальных классах 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі 

Спорттық ойындар және оны  оқыту әдістемесі 

Спортивные игры с методикой преподавания Таңдау бойынша  

Гимнастика және оны оқыту әдістемесі 

Жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі 

Дене тәрбиесі және спорт менеджменті 

Тіл дамыту теориясы мен әдістемесі 

Математика 

Теоретические основы и методика обучения математики 

Оқу шеберханасындағы практикум 

Основы декоративно-прикладного искусства 

Логопедия негіздері 

Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үрдісін үйымдастыру 

Білім беру ұйымының таңдау пәні 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

Дүние жүзі тарихы 

Всемирная история 

Қоғамтану 

Обществоведение 

Саясаттану және әлеуметтану негіздері 

Основы политологии и социологии 

Философия негіздері 

Основы философии 

Мәдениеттану 

Культурология 

Құқық негіздері 

Основы права 

Основы экономики 

Педагогика 

Балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі 

Черчение 

«Сольфеджио»1-4курс 

«Дирижирлеу»1-4курс 

Негізгі музыкалық аспап (фортепиано) орыс тілінде 1-2курс 

Аккомпанемент 

«Дауыс қою» орыс тілінде 

Элементарная теория музыки и гармония 

Қосымша музыкалық аспап (баян) орыс тілінде 1-4 

Мектептегі музыка оқыту әдістемесі 

Анатомия 

Биология 

Методика обучения информатики 

Білім беруді ақпараттандыру 

Хор класс 3 курс 

Қазақ тілі 

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды жүргізу 

Бастауыш мектептегі ана тілі 

Рабочая тетрадь по русскому языку «Местоимение» 

Методические основы проблемно-творческого обучения музыке 

Этнопедагогический аспект развивающего обучения русскому языку в группах с казахским 

языком обучения Методические рекомендации по организации работы лингвистического клуба по английскому 

языку 


Оркестр ұйымдастырудағы әдістемелік ұсынымдар 

Зат есімнің грамматикалық категорияларын оқытудың тиімді жолдары 

Русско-английский словарь 

Қазақ әдебиеті сабағында әңгіме жанрын оқыту 

Концертмейстер и его роль в музыкально-педагогическом процессе 

Имя числительное и его изучение на уроках русского языка 

Кескіндеме жазу техникасын оқыту әдістері. Натюрморт салу 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спорт ойындары мен оқыту әдістемесіне арналған тест жинағы 

Ұстаз ұстанымы, ұшталуы 

Білім беруде кәсіби құзыретті мамандар дайындау 

Педагогикалық зерттеу: тәжірибе және жаңа технологиялар 

Астана қаласы гуманитарлық колледжінің шетел тілдер пәндер бірлестігі 

Болашақ педагогты дайындауда дене тәрбиесінің шығармашылық ролі 

Астана қаласы гуманитарлық колледжінің мектеп бӛлімі: құзыретті мамандарды 

қалыптастыруда ІТ-технологияларды қолдану жолдары 

Оқытушы – ұлы еңбеккер 

Ұстаздық еткен жалықпас 

Болашақ педагогтың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуы 

Астана қаласы гуманитарлық колледжінің музыкалық білім беру бӛлімінің құрылу тарихы мен 

дамуы 

Теориялық информатика пәнінен тест сұрақтары Информатика терминдерінің түсіндірме сӛздіге  

Ӛздік жұмыстарға арналған деңгейлік тапсырмалар органикалық химия 

Сурет салу 5+ 

Аппликация 

Сурет салу 

Рисование 

Мектеп әндері 

Хор классы 

Русская музыкальная культура второй половины ХІХ века 

Учебно-методическое пособие по теоритической информатике 

Қоғамдық пәндерде дамыта оқыту технологиясы арқылы студенттердің танымдық белсенділігі 

мен шығармашылығын дамыту 

Развитие певческого дыхания посредством вокальных упражнений 

Технология проведения пульсометрии на уроках физической культуры 

Индивуальный подход в формировании певческого голоса 

Ой дәптері 

Методические рекомендации по гражданскому воспитанию  

Психологическое сопровождение профессиональной подготовки будущих учителей 

Модульдік оқыту технологиясы бойынша шығармашылық топтың жұмысы 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының басты ӛлшемі – тиімділігі, нәтижелілігі, 

жаңашылдығы 

Методические рекомендации по организации работы творческой группы «Информационно-

коммуникационные технологии» 

Шығармашылық топ жұмысында жоба әдісін қолдануды ұйымдастыру 

Методические рекомендации по организации работы творческой группы по технологии 

развивающего обучения учить развития 

Тренинг жаттығулары арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру 


Музыкально-ритмическое воспитание в обучении игрк на фортепиано 

Ұстаз мәртебесі – ел мерейі 

Тәрбие тағылымы 

Дене тәрбиесі сабағында спорт ойындарының рӛлі 

Дене тәрбиесі сабақтарында оқушылардың қимыл-қозғалыс сапаларын дамыту 

Қыздарға айтар ақыл бар 

Практика в детском саду 

Сборник практических работ по языкам программирования 

Взаимодействие с родителями как условие результативности проффесиональной подготовки 

будущих учителей 

Психология (мектепке дейінгі кезең) 

Әдістемелік басқару (0107000-Технология) 

«Фортепианный музыкально-ритмический репуртуар»  

Портфель творческих приемов для развития креативности студентов на дисциплинах 

профессионального цикла  

«Сoreldraw векторлық редакторында жұмыс жасау негіздері» информатика мұғалімдеріне 

арналған 

Сборник методических рекомендаций «работа над хоровыми произведениями для будущих 

учителей музыки» - 

Методические рекомендации по развитию креативного мышления студентов через 

использование интернет ресурсов и видеоматериалов - Методические рекомендации для 

студентов 

Рабочая тетрадь для студентов по общей педагогике 

«Изучаем психологию» 

Қазақ хандарының елтұтқалық қадір-қасиеті мен саяси портреті (1465-1916) 

«Методика воспитательной работы» 

«Педагогикалық менеджмент» 

Органикалық химия пәнінен тест жұмыстары 

АӘД пәнінен тест жинақшасы 

Сборник упражнений по русскому языку (дидактический материал) 

 «Приѐмы словарной работы на уроках русского языка и литературного чтения в начальных 

классах» 

Математикадан 1 курс студенттеріне арналған тапсырмалар жинағы 

Органикалық химия пәнінен электрондық тест жинағы 

«Сборник графических работ по черчению» 

«Бейнелеу ӛнер сабағының 5 сыныпқа арналған»  

«Бейнелеу ӛнерсабағының 4 сыныпқа арналған» 

«Бейнелеу ӛнер сабағының 6 сыныпқа арналған»  

Әдістемелік тақырып (проблема) бойынша педагог қызметін ұйымдастыру/организация 

деятельности педагога над методической темой (проблемой) 

Кәсіби қазақ тіліне арналған мәтіндер жинағы 

Чтение с листа   

Учебное пособие по дисциплине «Математика» для студентов І курса специальности 0105000 

Начальное образование  

Тесты по алгебере и началам анализа по темам «Преобразование тригонометрических 

выражений», «Тригонометрические функции», «Тригонометрические уравнение» для студентов І 

курса специальности 0105000 Начальное образование 0105013 Учитель начального образования 

«Музыкалық элементермен танысу сызба – дәптері» 

«1 курсқа арналған музыкалық тапсырмалар дәптері»  

«2 курсқа арналған музыкалық тапсырмалар дәптері» 

«Мектепке дейінгі оқушыларға арналған ӛлең шығармалары»  


«Тест жинақтары» (1-4 курсқа арналған)  

Развитие творческих навыков аккомпанемента 

Сборник методических разработок уроков  и классных часов в режиме РО - Методический 

сборник, творческая группа РО Электронное учебное пособие по педагогике в интеграции с самопознанием  

 

Каталог: kaz -> wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Бағдарламасын жүзеге асыру туралы
2017 -> Кадр бөлімі қызметкерлеріне арналған «Кадрлық есеп» модуліндегі жұмыс
2017 -> Сабақтың тақырыбы 1 Аштеуова. А. Ж. Курманбаева Ж. Б. Қазақ және ағылшын тілінен интеграциялық сабақ
2017 -> Астана қаласы Гуманитарлық
2017 -> Астана қаласы білім басқармасының
2017 -> Педагогика пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары
2017 -> Астана қаласы Білім басқармасының
2017 -> Уроках русского языка как средство формирования компетенций обучающихся «Білім кілті» №7-2012 Маканова
2017 -> Қазақстан тарихы пәнінен арналған бақылау жұмысының тақырыптары

жүктеу 38.02 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет