Пәннің силлабусы eетоқЖ 3308 – Электр энергия тұтынушылары олардың қоректенужүктеу 406.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі406.91 Kb.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  «Алматы энергетика және байланыс университеті» Коммерциялық емес АҚ 

Электр энергетикалық факультеті  

 «Өндірістік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасы 

 

  

 

                                                                          

«БЕКІТЕМІН» 

                                                              ЭЭФ деканы 

_________ В.И.Денисенко  

                                                                  

 

 «__» ___________2016 ж. 

 

  

 

 

 

Пәннің силлабусы EЕТОҚЖ 3308 – «Электр энергия тұтынушылары олардың қоректену 

жүйелері»  

5B081200 – «Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету» мамандығы 

  

 

  

Курс   


 

 

  

 Семестр    

 

  

 Барлығы кредиттер 

 

  

Барлық ECTS кредиттері                        5 Сағат саны          

 

                  135 Оның ішінде: 

Дәрістер                                                        30  

Зертханалық жұмыстар                               15 

Тәжірибиелік сабақтар 

       8 

ОӨЖ                                                              82  

Оның ішінде:  

СОӨЖ                                          

 

 30  


КЖ                                                                 5     

Емтихан                                                         5 

 

 

  

Алматы, 2016 ж. 

 


 

Силлабусты  ӨКЭЖ  кафедрасының  т.ғ.к,  профессор  Бугубаев  С.А,  аға оқытушы Живаева О.П пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырған.  

Силлабус 

«Өндірістік 

кәсіпорындарды 

электрмен 

жабдықтау» 

кафедрасының отырысында қарастырылды және мақұлданды № 11 хаттама 24 

маусым 2016 ж.  

 

ӨКЭЖ кафедрасы меңгерушісінің м.а. т.ғ.к., доцент 

 

  

 

  

 

О.Н. Ефимова  

 

Силлабус электр 

энергетика 

факультетінің 

оқу-әдістемелік 

комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  бекітілді  (№4  хаттама 

25.06.2016ж.). 

 


 

1 Оқытушылар:  

Бугубаев  Сулейман  Абдуалиевич  -  ӨКЭЖ  кафедрасының  т.ғ.к., 

профессоры, А338 каб., Байланыс: 8(727) 2927373, 

epp@aipet.kz

 

Живаева  Ольга  Петровна  -  ӨКЭЖ  кафедрасының  аға  оқытушысы,  А338 каб., Байланыс: 8(727) 2927373, 

epp@aipet.kz

 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Электр  энергетикалық 

факультеттің  деканаты  (С  209)  және  ӨҚЭЖ  кафедрасының  (А  338)  ақпарат 

тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

 

3.1 Пәннің мақсаты – реактивті қуатты өтемелеуді, трансформатор саны 

мен  түрін  таңдауды,  электрмен  жабдықтау  сұлбасын  құрастырып  және 

жабдықтар  таңдауды  есепке  алып  кернеудің  әртүрлі  деңгейіндегі  электрлік 

жүктемені есептеудің принциптерін игеру. 

 

 

3.2 Пәннің мәселесі  

 

Қазіргі  заманғы  есептеу  техникаларын  және  жобалаудағы  жаңа технологияларды  ендіріп  электрмен  жабдықтау  жүйесінің  жекелеген 

элементтері,  сонымен  бірге  электрмен  жабдықтаудың  барлық  мәселелерін 

орындауға шамасы жететін маман дайындау. 

 

3.3 Пәнді сипаттау 

Пән  «5B081200  –Ауыл  шаруашылығын  энергиямен  қамтамасыз  ету» 

мамандығының  студенттеріне  арналған  және  энергияны  өндіру,  жеткізу, 

таратудан  тұратын электрмен  жабдықтау  жүйесінің  қорытынды  міндеттерімен 

таныстыруға  арналған.  Сондықтан  да  электр  энегриясы  тұтынушыларының 

сипаттамаларын,  жұмыс  ерекшеліктерін,  электрмен  жабдықтау  жүйесіндегі 

орнын,  қажетті  қоректендірудің  беріктігіне  байланысты  қабылданған 

қоректендіру көздері, электрмен жабдықтау сұлбасы, қолданылатын қорғаулар 

мен коммутациялық аппараттар қарастырамыз. 

«Электр  энергия  тұтынушылары  олардың  қоректену  жүйелері»  курсы 

аяқталған соң студент: ұғымы болуы қажет: 

 

  электрмен жабдықтау  жүйесіндегі  электр  энергиясын  тарату 

принциптері туралы; 

 

электр энергиясы сапасының тұтынушыларға әсері туралы 

электр  энергетиканың  дамуының  қазіргі  заманғы  және  болашақтағы бағыттары туралы; 

 қосалқы  стансалардағы  тарату  құрылғылары  қондырғыларының 

электрмен жабдықтау жүйесінде қоолданылу аумағы туралы. білу: 

 электрлік жүктемелерді анықтаудағы негізгі көрсеткіштерді; 

  

қорғаныс  аппаратураларының  құрылымдық  ерекшеліктері  мен  қызмет 

жасау принциптерін; 

 реактивті қуатты өтемелеудегі болатын физикалық құбылыстарды; 

 кернеуі  6-10  кВ  кәсіпорыннның  аумағында  электр  энергиясын 

таратудың әдістерін; 

 

электр энергиясының өндірістік тұтынушыларының сипаттамалары. қолынан келетіні: 

  электр энергиясын санау процессін талдау; 

 электр қауіпсіздігі үшін қорғаныс шараларының тиімділігін бағалау; 

 әртүрлі әдістермен электр жүктемелерін есептеуді жүргізу. 

 

3.4  Пәннің  қайта  деректемелері:  математика,  физика  1,  физика  2, 

жылутехниканың  теоретикалық  негіздері,  Мамандыққа  кіріспе:  Ауыл 

шаруашылығын  электрлендіру,  Мамандыққа  кіріспе:  Ауыл  шаруашылығын 

энергиямен қамтамасыздандырылуы, Электр аппараттары.  

 

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелер:  Ауыл  шаруашылығын  электрмен 

қамсыздандыру, Электр жабдықтау жүйесін жобалау.  

 

4 Пәннің құрылымы және мазмұны 

 

4.1 Теоретикалық дайындық (30 сағат) 

Тақ. 


№ 

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмірі 

Электр жүктемелерінің графиктері - 2 сағат. Дәріс 2, 1, 5 

Электр  энергияны  өнеркәсіптік   тұтынушылардың сипаттамалары - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5 

3  

Өнеркәсіп  орындарындағы  электрлік  жүктемелер  -            2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5 

Электр  қабылдағыштар  және  жүктеме  графиктерін сипаттайтын көрсеткіштер - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5 

Электр жүктемелерін әртүрлі  тәсілдер арқылы анықтау             - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5 

Реактивті қуатты өтемелеу - 2 сағат. Дәріс 2, 1, 4, 5 

Реактивті  қуатты  өтемелеу  (тақырыптың  жалғасы)  -             2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5, 6 

1  кВ-қа  дейінгі  кернеуде  электр  энергиясын  тарату  -              2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5, 6  

1000 В-қа дейінгі желілер үшін қорғаныс аппаратурасы         

- 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5, 6 

10 


1000  В  –қа  дейінгі  сымдар  мен  кабельдердің 

қорғанысын және қимасын таңдау - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 4, 

5, 6 


11 

Кернеуі 1кВ-тан жоғары электр торабы - 2 сағат. 

Дәріс 2,1,4,5,6 

12 


Жоғары кернеулі желілердің электрлік есебі - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 4 

13 

Өндірістік  мекемелердің  қосалқы  станциялары  -  2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 4  

14 

Электр энергиясының сипаттамасы - 2 сағат. Дәріс 2, 1, 5 

15 


Электр  энергиясын  есепке  алу.  Электр  қауіпсіздігінің 

қорғау шаралары - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 4, 6 

 

4.2 Тәжірибелік дайындық 

 

4.2.1  Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (15 сағат) 

Тақ. 


№ 

Тақырыбы 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмірі және 

бөлімі 


Өндірістік кәсіпорындардың электрлік жүктеме графигін 

зерттеу - 2 сағат. 

Дәріс 2, 1, 5 

Екі  трансформаторлы  қосалқы  стансасындағы  жүктеме өзгергендегі  траснформатордың  экономикалық  тұрғыдан 

лайықты жұмыс режимін автоматты реттеу

 - 2 сағат. 

Дәріс 4,6,9 

Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс режимін зерттеу және қоректендіруші желідегі cos 

 көбеюі – 2 сағат. 

Дәріс 5,4,6,9 

Кернеуі  1  кВ  жоғары  өндірістік  кәсіпорындардың электрлік жабдықталу сұлбасын зерттеу

 – 2 сағат.

 

Дәріс 2, 1, 5 Өндірістік  кәсіпорындардың  электрмен  жабдықталу 

жүйесінің жұмыстары режимдерін зхерттеу-4 сағат 

Дәріс 5,4,6,9 

Электр энергия мен қуат шығындарын анықтау. Технико-экономикалық 

есептеу. 

Реактивті 

қуатты 


өтемелеу – 3 сағат 

Дәріс 5,4,6,9  

4.2.2 Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары (8 сағат) 

Тақ. 


№ 

Тақырыбы 

Пайдаланған 

әдебиеттердің 

нөмірі және 

бөлімі 


Өндірістік кәсіпорындардың электрлік жүктеме графигін 

зерттеу (2 сағат).  

Дәріс 2, 

1, 3,4,6,9 

Екі  трансформаторлы  қосалқы  стансасындағы  жүктеме өзгергендегі траснформатордың экономикалық тұрғыдан 

лайықты жұмыс режимін автоматты реттеу (2 сағат) 

Дәріс 2, 

1, 3,4,6,9  Асинхронды  қозғалтқыштың  жұмыс  режимін  зерттеу 

және қоректендіруші желідегі cos 

 көбеюі (2 сағат) Дәріс 2, 

1, 3,4,6,9 

Өндірістік  кәсіпорындардың  электрлік  жабдықталу сұлбасын зерттеу (2 сағат) 

Дәріс 2, 

1,3,4,6,9 

 

4.3 Курстық жұмыс 

«Электр энергия тұтынушылары олардың қоректену жүйелері» пәні бойынша 

курстық  жұмыс    курстық  жұмыс  және  әдістемелік  нұсқауларға  сәйкес  жүзеге 

асырылады [4].  

4.4 СӨЖ тақырыптары (52 сағат) 

1    «Жүктемені жинақталған диаграммасы»  әдісімен  жалпы  қоректендіру 

түйіндеріндегі және цехтағы есептік жүктемелерді анықтау.  

Цехтың тарату 

жүйесінің 

қоректендіру 

сұлбасын 

таңдау, 

трансформаторлардың  саны  мен  қуатын  және  цехтік  қосалқы  стансаның 

орналасатын орнын анықтау. 

3    Қорғау  аппараттарын  (сақтандырғыштар  және  автоматтар),  сымдар, 

кабельдер және цех жүйесі шиналарының қимасын таңдау. 

4    Белгіленген  нүктелердегі  үш-,  екі-  және  бір  фазалы  қысқа  тұйықталу 

тоқтарын анықтау. 

5  Өшіру  қабілетіне  және  сезімталдығына  байланысты  таңдалған 

автоматтар және сақтандырғыштарды тексеру. 

6 Орташа жүктеме максимумы жөнінде  түсінік. 

7  Электрлік  жүктемелерді  «орташа  қуат  және  жүктемелердің  графигі 

формасы  коэффициенттері»  әдісімен,  орташа  қуат  пен  орташа  есептік 

жүктемеден ауытқуын «статикалық әдіс» анықтау. 

8 Кәсіпорынның электрлік тораптарындағы реактивті қуатты тарату және 

есептеу. 

9 Шиналы сымдардың және троллейлік желілердің қимасын есептеу. 

10  Жоғары  кернеулі  сыртқы  электрлік  тораптар.  Жоғары  вольтты 

тораптардың электрлік есептемесі. 

11 Әр түрлі әдістер үшін кәбілдер қимасын есептеу және әр түрлі ортада 

оларды төсеу. 

12  Тарату  құрылғылары  мен  1  кВ  дейін  және  жоғары  комплектік 

жабдықтардың құрылысы мен қолдану аймақтары. 

13 Электр энергиясының сапасы бойынша өзекті сұрақтар. 

14 Электр энергиясының есебіне қойылатын заманауи  талаптары. 

15 Элект қауіпсіздігінің қорғаныс шаралары. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

1.

 1  кВ    жоғары  тұтынушылардың  радиалды  қоректенуінің;  оларды 

қолдану  аймағы;  магистральды  сұлбалармен  салыстырғандағы  артықшылықтары 

мен кемшіліктері; радиалды қоректену сұлбасына мысал келтіріңіз.  

2.

 1  кВ  дейінгі  электрлік  цехтық  тораптардың  құрылғылары;  күштік 

төменвольтты тораптар үшін өткізгіштер қимасын есептеу.  

3. 

Активті  қуат  коэффициенті  дегеніміз  не?  Ол  қай  белгіленеді  және  оны 

қандай амалдармен жоғарлатуға болады?  

4.

 Жоғары  вольтты  тоқ  сымдары  дегеніміз  не?  Қашан  және  қай  жерде 

қолданылады? Тоқ сымдарының артықшылықтары мен кемшіліктері.  

5.

 

Электрлік  жүктеменің  графигі  деген  не,  жүктеме  графигін  анықтайтын негізгі  параметрлері  қандай,  ұзақтылық  бойынша  жылдық  графикті  қалай 

құрастыруға болады?    

6.

 

Максималды  есептік  қуат  дегеніміз  не,  анықтамасын  беріңіз.  Рр

  

қандай әдістермен анықтауға болады?  

            

7.

 

Кернеудің  ауытқуы  дегеніміз  не?  Кернеу  ауытқуына  не  себеп  етеді? Кернеу қалай реттелінеді? 

  

8. 

Реактивті 

қуатты 

тұтынушылар мен 

көздері 


не 

болып 


табылады?Реактивті қуатты балансы деген не?  

9.

  Реактивті қуатты өтемелеудің экономикалық мақсаттылығы неде? 

10.


 

Реактивті  қуатты  өтемелеудің  физикалық  мағынасы  неде?  Реактивті 

қуатты өтемелеудің экономикалық мақсаттылығын  көрсетіңіз?  

11.


 

Электр қабылдағышының номиналды қуатына анықтама беріңіз? Қайта-

қысқа уақытты режимді ЭҚ Р

ном 


қалай анықтайды?   

12.


 

«Энергетикалық  жүйе»    және  «электр  энергетикалық  жүйе» 

терминдеріне  анықтама  беріңіз.  Айырғыштар  мен  қысқатұйықтағыштары  бар 

БТҚС сұлбасы:  жұмыс істеу принципі және қолдану аймағы.   

13.

 

Электрмен  жабдықтаудың  радиалды  және  магистралды  сұлбаларына салыстыру сипаттамасын беріңіз.  

14.


 

Автоматты  ажыратқыштармен  цехтық  тораптарды  қорғау,  олардың 

жұмыс істеу принципі, қорғаныс сипаттамалары, қойылымдарды таңдау.  

15.


 

Цехтық  тораптарды  және  электр  қабылдағыштарын  балқыма 

сақтандырғыштарымен  қорғау,  олардың  құрылысы,  жұмыс  істеу  принципі, 

қорғаныс сипаттамасы, балқыма тағайыншама тоқтарын есептеу.  

16.

 

Электр  қауіпсіздігінің  қорғаныс  шаралары.  Терең  жерлендірілген бейтараппен  1 кВ дейінгі  тораптарда R

з.у.


 неге тең?  

17.


 

Пайдалану  коэффициенті  мен  сұраныс  коэффициенті  әдістері  бойынша 

орташа және максималды жүктемені қалай анықтайды?  

18.


 

Электр  қауіпсіздігінің  қорғаныс  шаралары.  «Тұйықтау»  термині  нені 

білдіреді? Қорғаныс және жұмыс тұйықтау дегеніміз не? 1 кВ жоғары тұйықталған 

бейтарабы бар тораптарда R

з.у.

  неге тең?   19.

 

Реактивті қуаттың көздері: олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.  20.

 

Кернеуі  6-10  кВ  кәбілдік  желілердің  қимасын  қалай  таңдауға  болады? Түзету коэффициенті нені білдіреді? 

21.


 

Электрмен  жабдықтау  сенімділігі  бойынша  электр  энергияның 

қабылдағыштары қалай классификацияланады?  

22.


 

Өндірісте электр қабылдағыштары қалай классификацияланады?  

23.

 

Жұмыс режимі 

бойынша 


электр 

қабылдағыштары 

қалай 

классификацияланады?  P  f(t)  және  τ0

C  (t)  жұмыс  режимдерінің  графиктерін 

келтіріңіз.   

 

 

24. 

Күштік  трансформаторлар  мен  өткізгіштерде  қуат  пен  электр 

энергиясының шығынын қалай анықтайды?  

25.


 

ӘЖ-110  кВ  сымдарыынң  қимасын  қалай  анықтайды?  «Тәждегі» 

шығындар бойынша таңдалынған қима қалай түзетіледі?  


 

26. 

Пайдалану  коэффициенті  мен  сұраныс  коэффициенті  әдістері  бойынша 

орташа және максималды жүктемені қалай анықтайды?  

27.


 

Цехтың бірлік аумағына жүктеменің меншікті тығыздығы әдісі бойынша 

электрлік жүктемені қалай анықтайды?  Бұл әдісті қашан қолдануға болады?  

28.


 

«Жүктеменің  келтірілген  диаграмма»  әдісі  бойынша  электрлік 

жүктемелерді  (К

и

, 

К

м) қалай есептейді?  

29.


 

Кәбілдік  және  әуе  желілерінде  қуат  және  электр  энергия  шығындарын 

қалай есептейді?  

30.


 

Күштік  трансформаторларда  қуат  және  электр  энергия  шығындарын 

қалай есептейді?  

31.


 

 ӘЖ жоғары вольтты сымдардың қимасын қалай есептеуге болады? 

32.

 

Екі трансформаторлы цехтық қосалқы стансаны қоректендіретін кернеуі 6-10 кВ кәбілдер қимасын қалай есептейді? 

  

33. 

Бір  трансформаторлы цехтық қосалқы стансаны қоректендіретін кернеуі 

6-10 кВ кәбілдер қимасын қалай есептейді? 

  

34. 

1  кВ  дейінгі  тораптарда  ҚТ  тоқтарын  қалай  есептеуге  болады?  1  кВ 

дейінгі тораптарда ҚТ тоқтарының мәнін қалай шектейді?   

35.


 

Пайдалану  коэффициенті  мен  сұраныс  коэффициенті  әдістері  бойынша 

орташа және максималды жүктемені қалай анықтайды?  

36.


 

Қандай  реактивті  қуаттың  көздерін  білесіз,  оларға  қысқаша  сипаттама 

беріңіз?  Реактивті  қуатты  тұтынуды  төмендетуі  бойынша  іс-шараларды  атап 

өтіңіз?  

37.

 

Қазіргі  кезде  электр  энергияның  көздерінің  қандай  тұрлері  бар  және қайда қолданылады? Цехтық тораптарды және электр қабылдағыштарын балқыма 

сақтандырғыштарымен  қорғау,  олардың  құрылысы,  жұмыс  істеу  принципі, 

қорғаныс сипаттамасы, балқыма тағайыншама тоқтарын есептеу.  

38.


 

1  кВ  дейінгі  және  жоғары  тораптарда  қысқа  тұйықталу  тоқтарын 

шектеудің амалдары қандай?  

39.


 

Сіз  электрлік  жүктемені  анықтаудың  қандай  тәсілдерін  білесіз?  Негізгі 

формулаларды келтіріңіз.  

40.


 

Сіз  кәсіпорын  территориясы  бойынша  жоғары  вольтты  күштік 

кәбілдерді  төсеудің  қандай  амалдарын  білесіз?  Олардың  кемшіліктері  мен 

артықшылықтары.  

41.

 

БТҚС-дағы өзіндік 

мұқтаж 


трансформаторлардың 

(ӨМҚ) 


тағайындамасы  қандай?    ӨМҚ  электрмен  жабдықтау  сұлбасында қалай  және қай 

жерде белгіленеді? 

 

42.


 

Сіз  электр  энергиясын  есептеудің  қандай  түрлерін  білесіз?  Олар  қайда 

қолданылады?  

43.


 

Жоғары  вольтты  конденсатор  батареяларының  түрін  таңдаудың 

тәсілдері.  

44.


 

Төменгі  вольтты  конденсатор  батареяларының  түрін  таңдаудың 

тәсілдері.  

45.


 

Сұлбалардағы  трансформатор  тоқтары  (ТТ)  мен  трансформатор 

кернеуінің (ТҚ) тағайындамасы, негізгі параметрлері және шартты белгіленуі.    

46.


 

Есептік  шамалар  мен  коэффициенттерді  анықтау  үшін  формулаларды 

жазыңыз: Р

см

; Qсм

; Р


р

; Q


р

; К


и

; cos 


; W


г; К

м

; Тм

.                                                

47.

 

Күштік ажыратқыштары бар БТҚС сұлбасын салыңыз және түсіндіріңіз.  48.

 

6-10 кВ жоғары тораптарда конденсатор батареяларының қосылу сұлбасын сызыңыз және түсіндіріңіз.  

 

49. 

1  кВ  жоғары  тораптарда  конденсатор  батареяларының  қосылу  сұлбасын 

сызыңыз және түсіндіріңіз.  

50.


 

Келесідей  жоғары  вольтты  аппараттарды  қолдану  аймағы  және 

тағайындалуы: айырғыш, ажыратқыш, бөлгіш, қысқатұйықтағыш.  

51.


 

Ішкі зауытты электрмен жабдықтау кезінде кәбілдік желілерді пайдалану 

аймағы, кәбілдік желілерді есептеу, кәбілдерді төсеу тәсілдері.  

52.


 

Сапаның  негізгі  көрсеткіштері.  Кернеу  ауытқуы  дегеніміз  не  және  оны 

қандай амалдармен реттеуге болады?    

                               

53.

 

Кернеу  ауытқуы,  олар  әртүрлі  электр  қабылдағыштарының  жұмысына қалай әсер етеді?  Кернеу қалай реттеледі?  

54.


 

Кәсіпорындардағы  электр  қабылдағыштарының  негізгі  сипаттамаларын 

атаңыз.  

55.


 

Электр энергиясының өндірістік тұтынушылары қандай параметрлермен 

сипатталынады?   

56.


 

Цехтың бірлік аумағына жүктеменің меншікті тығыздығы әдісі бойынша 

электрлік жүктемені қалай анықтайды?  Бұл әдісті қашан қолдануға болады?  

57.


 

 Кәсіпорындарда 

реактивті 

қуатты 


тұтынушылар, 

өтемелеуші 

құрылғыларсыз реактивті қуатты тұтынуды төмендетудің негізгі тәсілдері.    

58.


 

Ішкі зауытты электрмен жабдықтау кезінде кәбілдік желілерді пайдалану 

аймағы, кәбілдік желілерді есептеу, кәбілдерді төсеу тәсілдері.  

59.


 

 Реактивті қуаттың физикалық мағынасы неде? Реактивті қуаттың негізгі 

тұтынушыларын атап беріңіз.    

 

  

            

60.

 

 Кернеу  ауытқуы  дегенді  түсіндіріңіз.  РПН  және  ПБВ  жұмыс  істеуінің принципі неде?  

61.


 

 Екі трансформаторлы цехтық қосалқы стансаның сұлбасын келтіріңіз. 

62.

 

 1000 В дейінгі және жоғары құрылғылар бейтарабының режимдері.  

63.


 

Кәсіпорын территориясы бойынша электр энергиясы канализациясының 

тәсілдері, оларға қысқаша сипаттама беріңіз.  

64.


 

Ажыратқыштары  бар  БТҚС  сұлбасы:  жұмыс  істеу  принципі,  қолдану 

аймағы.  

65.


 

Бөлгіштер мен қысқа тұйықтағыштары бар БТҚС сұлбасы: жұмыс істеу 

принципі, қолдану аймағы.  

66.


 

1  кВ  дейінгі  магистральды  қоректенетін  тұтынушылардың  сұлбасы; 

оларды 

қодану 


аймағы; 

радиалды 

сұлбалармен 

салыстырғандағы 

артықшылықтары мен кемшіліктері, магистральды қоректену сұлбаларына мысал 

келтіріңіз.   10 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар  

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кредиттік  технологиясында  қабылданған 

курс бағдарламасы бойынша қорытынды бағалар шкаласына сәйкес бағаланады 

(6.1 – кесте). 

 

6.1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы  семестр  бойына  жинақталады  және  оқу жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  6.2  –  кестеге  сәйкес 

коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа  бағасына 

қосылады. 

 

6.2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,55 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,05 


Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы (Ор) 

1,0 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр 

қайсысы оқытушымен 100-баллдық шкаласымен бағаланады. 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: 

 

БР=(Б


1

2)/2*0,2+Ор*0,8 

 

Қорытынды баға келесідей шығарылады:  

Қ = 0,6БР+0,4Е, 

 

мұнда Е – емтихандық бағасының сандық баламасы.  

 


11 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің дұрыс 

жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына  байланысты 

қойылады.  

 

 

  6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

   ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің оқу жетістіктерінің бағалаудың 

баллдық-рейтингтік  әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және 

трансферттің  (ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері 

ауыстыру 6.3 және 6.4 кестелерге сәйкес  орындалады. 

 

6.3  кесте  –  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

 ECTS 


бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Баллдың 


сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

А 4,0 

100 


Өте жақсы 

В 

В+ 3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 3,0 

80 


С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

6.4 кесте – Баллды- рейтингтік әріптік ҚР баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

Әріптік 


жүйедегі 

баға 


Баллдың 

сандық 


эквиваленті 

%-дық 


мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

ECTS бойынша 

баға  


А 

4,0 


95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

 

 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу12 

 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; - сабаққа белсенді түрде қатысу; 

-  белгілі  себептермен  жіберілген  зертханалық  сабақтарды  өтеу 

(деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- курстық жұмысты қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу. 

 

8 Академиялық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу. 

 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.  

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі: 

1.

 В.  А.  Васильев,  К.  М.  Асанова.  Электроснабжение  сельского  хозяйства 

Республики  Казахстана.  Учебное  пособие  (для  студентов  высших  учебных 

заведений  специальности    «Энергообеспечение  сельского  хозяйства»).  -  Алматы: 

АУЭС, 2015. 

2.

 

И.В.Казанина,  О.П.Живаева.  Потребители  электрической  энергии  и систем их питанич. Конспект лекций для студентов специальности 5В081200 – 

Энергообеспечение сельского хозяйства. - Алматы: АУЭС, 2014. 

3.

 

В.  А.  Васильев,  К.  М.  Асанова.  Электроснабжение.  Методические указания  по  выполнению  курсовой  работы  для  студентов  специальности 

5В081200 –Энергообеспечение сельского хозяйства. - Алматы: АУЭС, 2015. 

4.

 

О.П.  Живаева,  К.  М.  Асанова.  Потребители  электрической  энергии  и систем  их  питанич.  Методические  указания  по  выполнению  курсовой  работы 

для  студентов  специальности  5В081200  –  Энергообеспечение  сельского 

хозяйства. - Алматы: АУЭС, 2015. 

5.

 Киреева Э.А.  

6.

 Электроснабжение    и  электрооборудование  организационных  цехов 

промышленных предприятий. – М.: «КНОРУС», 2015. 

7.

 

Сибикин Ю.Д. Электроснабжение. – М.: «РадиоСофт», 2014. 8.

 

Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. М.: «Мастерство»,  2012. 9.

 

Гужов  Н.П.  Системы  электроснабжения.  –  Ростов  –на  /Д.:  «Феникс» 2011. 

10.


 

Кудрин  Б.И.  Электроснабжение  промышленных  предприятий: 

Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений  /Б.И.  Кудрин.  –  М.: 

Интермет Инжиниринг, 2011.  

11.

 

Куско  А.  Сети  электроснабжения.  Методы  и  средства  обеспечения качества энергии. – М.: «Додека», 2010. 

13 

 

12. 

Ополева  Г.Н.  Схемы  и  подстанции  электроснабжения.  М.:  «ИД 

ФОРУМ ИНФРА-М», 2010. 

13.


 

Лещинская Т.Б., Наумов И.В. Электроснабжение сельского хозяйства. 

М.: КолосС, 2008. 

14.


 

Правила  устройства  электроустановок  Республики  Казахстан.  – 

Алматы, 2007. 

15.


 

Дайнеко  В.А.,  Шаукат  И.Н.  Электрооборудование  сельскохозяйст-

венного производства. Минск: Белорусь, 2011. 

16.


 

Киреева  Э.А.  Электроснабжение    и  электрооборудование  цехов 

промышленных предприятий. – М.: «КНОРУС», 2013. 

17.


 

Киреева  Э.А.  Электроснабжение  и  электрооборудование  цехов 

промышленных предприятий. – М.: «Кнорус», 2011. 

18.


 

Кудрин Б.И. Системы электроснабжения. – М.: «Академия» 2011. 

19.

 

Туғанбаев  Ы.Т.  Өнеркәсіптік  кәсіпорындарды  электрмен  жабдықтау. Астана: «ҚазАТУ», 2013. 

20.


 

Юдин 


М.А. 

Курсовое 

и 

дипломное проетирование 

по 


электроснабжению сельского хозяйства.  СПб: Лань. 2011. 

 

Қосымша: 

21.

 

Будзко И.А., Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Колос. 2000. 22.

 

Будзко  И.А.,  Левин  М.С.  Электроснабжение  сельскохозяйственных предприятий населенных пунктов. М.: Колос. 1975. 

23.


 

Будзко  И.А.,  Левин  М.С.  Электроснабжение  сельскохозяйственных 

предприятий населенных пунктов М.: «Агропромиздат». 1985. 

24.


 

Конюхова  Е.А.  Электроснабжение  объектов:  Учебное  пособие  для 

сред. проф. образования. – М., 2001. 

25.


 

Справочник 

по 

проектированию электрических 

сетей 


и 

электрооборудования. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. –  М.: Энергоатомиздат, 

1991. 

26.


 

Справочник 

по 

проектированию электроснабжения. 

Электроустановки промышленных предприятий. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. 

–  М.: Энергоатомиздат, 1990. 

27.


 

 Справочник 

по  электроснабжению  и  электрооборудованию: 

Электрооборудование / Под ред. А.А. Федорова - М.: Энергоатомиздат, 1987. 28.

 

Справочник  по  электроснабжению  и  электрооборудованию: Электроснабжение / Под ред. А.А. Федорова - М.: Энергоатомиздат, 1986.  

 

Каталог: student -> sillabus -> epp kz
sillabus -> IYate 7202 –«Жылутехнологиясындағы шет тілі» мамандығы бойынша докторанттардың 6D071700 мамандығына арналған
sillabus -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
sillabus -> Бекітемін ээф деканы
sillabus -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016
sillabus -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
sillabus -> Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Байгаскина Ж. К
epp kz -> В. И. Денисенко " " 2016 ж
epp kz -> В. И. Денисенко " " 2016 ж
epp kz -> В. И. Денисенко " " 2016 ж
epp kz -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко “ ” 2016ж

жүктеу 406.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет