Пәннің силлабусы azhDK2302 Ақпараттық жүйелердегі деректер қорыжүктеу 133.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата16.03.2017
өлшемі133.49 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ 

Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар факультеті 

 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы 

 

                                                                                  БЕКІТЕМІН                                                                                   ААТФ деканы  

                                                                                  ___________ С.С.Табултаев  

                                                                                  «____»_______2016 ж

 

  

 

Пәннің силлабусы AZhDK2302 - Ақпараттық жүйелердегі деректер қоры  

5В070300 -  Ақпараттық жүйелер мамандығы 

 

 

  

 

  

 

Курс                                                      

Семестр 


Барлық кредиттер 

ECTS – гі барлық кредиттер Барлық сағаттар 

135 

Соның ішінде:  

Дәрістер 

30 

Зертханалық сабақтар 30 

СӨЖ 


75 

Соның ішінде СОӨЖ 

30 

Курстық жұмыс  

Емтихан 


 

 

  

 

 Алматы, 2016ж.  

 

 Силлабусты    АЖ  кафедрасының  аға  оқытушысы  Купарова  А.Т.  

5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер  мамандығының    пәндердің  типтік  оқу 

жоспарының  негізінде  Syllabus    құрастырылды:  22.10.2014  жылдан  бастап 

жоғарғы  оқу  орнынан  кейін  білім  алу  және республикалық  жоғарғы  ғылыми 

кеңес  отырысында  шешілген  хаттамада  бекітілді  және  жоғары  департамент 

әсерімен,  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  білім  алу,  №03-3/529  03.11.2014 

жылдан бастап енгізілген. Алматы 2014 ж.  

Силлабус 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама  №11  11. 05. 2016 ж. 

 

 Кафедра менгерушісі    _______________   Ш.И.Имангалиев 

 

 Силлабус 

 

аэроғарыштық және 

ақпараттық 

технологиялар  

факультетінің  оқу-әдістемелік  отырысында    қарастырылды    және  бекітілді 

(хаттама № 6  13. 05. 2016 ж.) 

                 

                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 1 Оқытушылар: 

Купарова  Айжан  Токжумаевна  –  АЭжБУ  аға  оқытушысы,  каб.  Б331. 

Байланыс телефоны: 8(727)2925095, 

auesis_2013@mail.ru 

2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Аэроғарыштық  және 

ақпараттық  технологиялар  факультеттің  деканаты  (Д  409)  және  АЖ 

кафедрасының (Б 331) ақпарат тақталарында көрсетілген.  

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1 Пәннің мақсаты - курсты оқытудың мақсаты ақпараттық жүйелерде 

мәліметтер  базасын  (МБ)  құрудың  теориялық  негіздерін,  ақпараттық 

жүйелердегі  мәліметтерге    қолданатын      негізгі  операцияларды,  ақпараттық 

жүйелерде  мәліметтерді  өндеу  және  іздеу  әдістерін  ұйымдастыруды, 

мәліметтерді суреттейтін және қимылға келтіретін құралдарды, мәліметтердің 

негізгі  модельдерінің  принциптерін  құруды  және  олардың  қазіргі  кездегі 

мәліметтер базасын басқару жүйесінде (МББЖ) қолдануды үйрену. 

 

3.2 Пәннің мәселесі 

 

Деректер  қорын  жобалаудың  негізгі  әдісін  студенттерге  үйрету: 

конуептуалды,  логикалық  және  физикалық  әдісін  мысалы  иерархиялық, 

желілік  және  реляциондық  деректер  қорында;  тілдің  негізгі  суреттемесін 

баяяндау,  деректер  қорының  айла-шарғысымен,  сонымен  қатар  тілде 

запростарды  құру;  архитектурасын  таныстыру,  жобалаудың  негізгі  тәсілдері 

және деректер қорының жүйесін қолдану, деректер қорының перспективалық 

моделін және  Web-технологиясының көмегімен ақпараттарды бақылау.  

3.3 Пәнді сипаттау 

 

Бұл пән  «5В070300 -  Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының студенттеріне 

арналған  және  заманауи  деректер  қорын  жобалаудың  әдісін  студенттерге 

үйрету мақсатында қойылған.  

«Ақпараттық  жүйелердегі  деректер  қоры»  курсы    аяқталғаннан  соң 

студент: ұғыму болуы қажет: 

-

 мәліметтер базасы теориясының негізгі ережелері; 

-

  ақпараттық жүйеде мәліметтер базасының принциптері және жобалау 

әдістері; 

-

 

 мәліметтерді ұсыну модельдері; -

 

 мәліметтер  базасын  ұйымдастыру  әдістері  және  ақпараттық жүйелерде мәліметтерді өндеу туралы.  

 


 

  

білу: 

ақпараттық  жүйелерде  мәліметтер  базасы  жүйелерін  құру принциптерін,  мәліметтерді  ұсыну  модельдерін,  ақпараттық  жүйелерде 

мәліметтерге  қолданылатын  негізгі  операцияларды,  ақпараттық  жүйелерде 

мәліметтер базасын жобалау негіздері. 

-  ақпараттық  жүйелер  үшін  нақты  пәндік  аймақта  ақпараттық  модельді 

жобалауды,  ақпараттық  жүйелерде  мәліметтер  базасын  өндеу  үшін  арналған 

заманауи  МББЖ-н  қолдануды,  әртүрлі  модельдер  көмегімен  мәліметтерді 

ұсыну. 

             қолынан келетіні-  мәліметтер  базасын  практикалық  жобалау  және  әртүрлі  пәндік 

аймақтарында  түрлі  ақпараттық  платформаларда    заманауи  МББЖ  

қолданылған ақпараттық қосымшаларды құру;  

-  ақпараттық  жүйелерде  мәліметтер  базасын  құрудың  негізгі 

принциптерінде,  мәліметтерді  көрсету  модельдерінде,  заманауи  МББЖ  

қөмегімен ақпараттық жүйелерде мәліметтерді ұйымдастыру. 

 

3.4  Пәннің  алдыңғы  деректемелері:  ақпараттану,  программалау  тілі 

мен технологиясы, тілдің және автоматтың теориясы, деректер алгоритмі және 

құрылымы, объектті бағдарламаны программалау. 

 

3.5 Пәннің кейінгі деректемелері: «Ақпараттық  жүйелердегі деректер 

қоры»      пәнінің  модулі,  «Деректер  қорларын  және  білім  қорларын 

ұйымдастыру», 

«Ақпараттық 

жүйелердің 

жобалану 

құрылымы», 

«Корпоративті деректер қоры», «ДҚБЖ және сараптық жүйе» пәндері. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

 

4.1 Теориялық дайындық (30 сағ.) 

Тақырып 


№ 

 

Тақырыбы (модулдер, бөлімдер) Пайдаланған 

әдебиет нөмірі 

 Кіріспе.  Ақпараттық  жүйелер  және  ақпараттық технологиялар.  Мәліметтер  базасының  даму 

кезендері. 

Мәліметтер 

базасын 


басқару 

жүйесінің 

қүрамы 

мен 


функциялары. 

Мәліметтер  база  теориясының  даму  бағыттары. 

Мәліметтер 

базасын 


әртүрлі 

ақпараттық 

жүйелерде,  ғылымда,  техникада  және  бизнесте 

қолдану-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д.1, 2, 3 

Мәліметтер  базасы  және  мәліметтер  базасын басқару  жүйесі.  Ақпарат  және  мәліметтер. 

Ақпараттық  қатынастар  және  мәліметтердің 

Дәрістер, 

Д. 1, 2, 3  

 өзара  байланыстары.  МББЖ-і  –  мәліметтер 

базасын  құру  және  өндеу  құралы.  Мәліметтер 

база әкімшілігі және оның қызметтері-2 сағат. 

Мәліметтер  банкінде  сұраныстарды  өндеу. Мәліметтер  базасында  қолданысқа  ие  болатын 

мәліметтердің 

құрылымы. 

Мәліметтердің 

тұтастығы.  Схема  және  оның  бөлшектері-2 

сағат. 


Дәрістер, 

Д.2, 3, 4 

4  

Мәліметтер  банкінде  қолданылатын  тілдер: мәліметтерді 

суреттеу 

тілі, 

мәліметтерді қимылға 

келтіру 


тілі, 

сұраныстар 

тілі. 

Мәліметтерді көрсету деңгейлері-2 сағат. Дәрістер, 

Д.2, 3, 4

 Базадағы  мәліметтерге  қолданылатын    негізгі операциялар.  Мәліметтер  базасымен  жұмыс 

жасау  үшін  арналған  басқару  элементтері, 

олардың қасиеттері және әдістері-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 5, 6, 7 

Мәліметтер  моделдері.  Мәліметтердің  негізгі  моделдері. 

Мәліметтер 

моделін 

тандау. 


Мәліметтердің  үш  моделі  және  олардың 

сипаттамалары-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 5, 6, 7

 Мәліметтердің  реляциялық  моделі.  Қатынас, атрибут.  Мәліметтер  базасында  қатынастарды 

реттеу.  Реляциялық  алгебра  және  реляциялық 

есептеу.  Реляциялық    мәліметтер  базасын 

басқару жүйелер (МББЖ)-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 5, 6, 7 

Мәліметтердің  иерархиялық  моделі.  Өріс, сегмент, жазба. Мәліметтердің тораптық моделі. 

Элемент, жазба, жиынтық -2 сағат. 

Дәрістер, 

Д.7, 8, 9 

SQL  дерекқорының  реляционды  тілі.  SQL стандарттары. 

SQL 


командаларының 

категориялары.  SQL  деректердің  анықталуы. 

SQL деректерді манипуляциялау-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д.7, 8, 9 

10 


SQL  сұраныстары.  SQL  сұранысының  пішімі. 

SQL-дің  қарапайым  сұраныстары.  Шартарды 

қалаптастыру,  деректерді  реттеу,  сұраныстарды 

қабылдаушылар-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12 

11 

SQL  –дің  күрделі  сұраныстары.  SQL  стандарты функциялары,  деректерді  топтау.  Көпкестелі 

сұраныстар, псевдонимдер-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12 

12 

SQL-дегі  бағынынқы  сұраныстар.  Бағынынқы сұраныстар  мен  сұраныстар.  SQL  деректерімен  

манипуляциялау  және  деректерді  анықтау 

командаларындағы  бағынынқы  сұраныстар-2 

сағат. 


Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12  

 13 

Ақпараттық    жүйелерде    мәліметтер  базасын 

жобалау.  Мәліметтер  база    жүйелерін  жобалау. 

Өмір  кезендеріндегі  фазалар.Талдау  және 

жобалау фазасындағы кезендер-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12 

14 


Мәліметтер қорларын жобалаудың принциптері. 

Мәліметтер 

қорларының 

архитектурасы. 

Мәліметтердің 

концептуалды 

модельдері-2 

сағат. 


Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12 

15 

Логикалық  жобалау.Логикалық  модельдерді жасау алгоритмі.  Физикалық  жобалау-2 сағат. 

Дәрістер, 

Д. 10, 11, 12 

 

4.2  Практикалық дайындық 

 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімдері (30 сағ.) 

Тақырып 


№ 

 

Тақырыбы Пайдаланған 

әдебиеттердің 

номері және 

бөлімі 


 

Microsoft SQL Server 2008 орнату және баптау Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6 

MS SQL ортасында деректер қорын құру  Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6 

MS  SQL  ортасында  иерархиялық  деректер қорын құру  

Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6

 Деректердің тораптық моделі   

Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6 

Деректер қорының реляциялық моделі    Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6

 Деректер қорына сұраныстар жасау  Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6

 Деректер қорын қорғау әдістері   Дәрістер, 

Ә.1, 2, 5,6

 

 

4.3  Курстық жұмыс 

 

Курстық  жұмыс  жеке  тапсырмалар  бойынша  орындалады.  Курстық 

жұмыстың тақырыптары төменде келтірілген: 

4.3.1  «Туристік фирма» ДҚ құру 

4.3.2 «Дүкенде тауарлар қозғалысын есептеу» ДҚ құру 

4.3.3 «Қоғамдық көлікте билеттерді сату» ДҚ құру 

4.3.4 «Жалақыны есептеу» ДҚ құру 

4.3.5 «Кітапханада оқырмандарға қызмет ету» ДҚ құру  

 4.3.6 «Кадрлар бөлімі» ДҚ құру 

4.3.7 «Сауда үйі» ДҚ құру 

4.3.8 «Кеден қызметі» ДҚ құру 

4.3.9 «Көлік қызметі» ДҚ құру 

4.3.10 «Ақпараттық технологиялар» факультеті атты ДҚ құру 

4.3.11 «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы атты ДҚ құру 

4.3.12 «Қонақ үй» ДҚ құру 

4.3.13 «Автобөлшектер» ДҚ құру 

4.3.14 «Әуежай» ДҚ құру 

4.3.15 «Кинотеатр» ДҚ құру 

4.3.16 «Транспорттық қызмет» ДҚ құру 

4.3.17 «Ломбард» ДҚ құру 

4.3.18 «Жұмысқа орналастыру бюросы» ДҚ құру 

4.3.19 «Қойма» ДҚ және қолданбасын жасау 

Тапсырма  семестрдің  бірінші  аптасында  беріледі,  семестрдің  соңғы 

аптасының алдында қорғалады.   

4.4

 

 СӨЖ тақырыптары (75 сағ.) 

 

4.4.1  Индексті файлдар. 

4.4.2  ДҚЖ

 

дамуының тарихы. 

4.4.3  Кең тараған үстелдік ДҚЖ. 

4.4.4  Қазіргі кездегі серверлік ДҚЖ-нің маңызды сипаттамалары. 

4.4.5  Мейлінше танымал желілік ДҚЖ. 

4.4.6  MS SQL Server 2008  орнатудың негіздері. 

4.4.7  Мәліметтердің теориялық-графиктік үлгілері. 

4.4.8  Мәліметтердің желілік моделі. 

4.4.9

 

Мәліметтердің иерархиялық моделі. 4.4.10  Иерархиялық  және  желілік  моделдердегі  мәліметтерді  бейнелеу 

тілі. 


4.4.11  Концептуалды моделдеудің мысалдары.  

4.4.12


 

 Мәліметтерді іздеу операторлары.  

4.4.13  Мәліметтерге қол жеткізудің механизмдері.  

4.4.14  Мәліметтерге Internet арқылы қол жеткізуді сүйемелдеу.  

4.4.15

 

 Реляциялық моделдің теориялық негіздері.  4.4.16  Реляциялық алгебра және реляциялық есептеу.  

   

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

 

1.

 ДҚ технологиясының дамуы. 

2.

 ДҚ технологиясының артықшылықтары мен кемшіліктері. 

3.

 Дқж, негізгі түсініктер, анықтаулар. 

4.

 Реляциялық жүйелердің жіктелуі және ДҚЖ құрамы. 

5.

 Реляциялық жүйелер және кестелерге қойылатын талаптар. 

 

 6.

 

ДҚБЖ тілдік құралдары, олардың тағайындалуы. 7.

 

dBase сияқты ДҚБЖ деректер құрылымын құру. 8.

 

Кестелердің өріс параметрлері, өзгертуі және құрылымды қарау. 9.

 

Реляциялық  ДҚ  ауқым,  шарттар,  жазба  нұсқағышының  жылжуы түсініктері. 

10.


 

 РДҚБЖ ДҚ модификациялау. 

11.

 

 ДҚ  сұрыптау.  xBase  программалау  тілінде  ДҚ  іздеуді  орындау  ( LOCATE командасы). 

12.


 

  ДҚ индекстеу, ДҚ тез іздеуді орындау. 

13.

 

 Мәліметтер қоры. Негізгі түсініктер. 14.

 

 Реляциялық модельдің анықтамасы. 15.

 

 Реляциялық алгебра және реляциалық есептеулер. 16.

 

 Программалық қамтамасыз ету. 17.

 

 Мәліметтер қорының басқа модельдері. 18.

 

 Мәліметтер қорының үш деңгейлі архитектура. 19.

 

 Мәліметтер қорында пайдалынатын ақпараттық жүйелер. 20.

 

 SQL тілі негізгі түсініктері. 21.

 

 SQL тілі. SELECT операторы. Құрамдас сұраныс. 22.

 

 SQL тілі. INSERT, DELETE, UPDATE операторы. 23.

 

 SQL  тілі.  CREATE  TABLE,  DROP  TABLE,  ALTER  TABLE операторлары. 

24.


 

 SQL тілі. Және мәліметтер қорының қауіпсіздігі. Индекстер. 

25.

 

 Командалық файлдар,  олардың  құрылуы  ,  редакциялауы, 

қолданылуы 

26.

 

 SQL  реляциялық ДҚ стандартты тілі. 27.

 

 SQL командаларының категориялары, SQL деректерінің типі. 28.

 

 SQL деректерді анықтау. 29.

 

 SQL деректерді манипуляциялау. 30.

 

 SQL қарапайым сұраныстары, шарттарды қалыптастыру, реттеу. 31.

 

 SQL стандартты функциялары, деректерді топтауды қолдану. 32.

 

 Көпкестелі SQL сұраныстары, локалды псевдонимдер. 33.

 

 Бағыныңқы сұраныстармен сұраныстар. 34.

 

 SQL тілінде  деректерді    манипуляциялаудағы  бағыныңқы 

сұраныстар. 

35.

 

 SQL сұраныстарын біріктіру. 36.

 

 SQL командаларында UNION операторы. 37.

 

 SQL командаларында JOIN операторы. 38.

 

  Клиент-серверлі ДҚ қолданбаларын құру. 39.

 

 ДҚЖ жіктелуі. 40.

 

 Файл-сервер сәулеті. 41.

 

 Клиент-сервер сәулеті. 42.

 

 ДҚЖ стандартты сәулеті, сұлба түсінігі. 43.

 

 РДҚБЖ деректер құрылымы. 44.

 

 РДҚ бастапқы және сыртқы кілттер.  

 45.

 

 РДҚ топтық қатынастар. 46.

 

 Деректер мен операциялар. 47.

 

 РДҚБЖ шектеу тұтастығы 48.

 

 Деректердің иерархиялық үлгісі (ДИҮ). 49.

 

 Деректердің желілік үлгісі (ДЖҮ). 50.

 

 Деректердің реляциялық үлгісі (ДРҮ).        

          6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

 

           6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің білім деңгейіңіз оқудың кредиттік технологиясында қабылданған   

курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес 

бағаланады (1 – кесте). 

 

 1 – кесте Баға 

Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгейінің  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 кесте - Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. 

Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Зертханалық жұмыстардың 

орындалуы 

0,4 


Курстық жұмыс 

0,5 


Дәріс сабақтарына қатысуы 

0,1 


Ағымдағы бақылаудың орташа 

бағасы (Ор) 

1,0 

 


 

10 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  академиялық  күнтізбеге  сәйкес  семестрде  екі  рет 

өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

                                             Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор. 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады. 

                                                    Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты 

 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады.  Тесттілік  тапсырмалардың  және  дәріске  қатысу  бағалары  тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

 

ҚР-да оқитындардың оқу жетістіктерінің бағалаудың баллдық-рейтингтік 

әріптік  жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  және  трансферттің 

(ауыстырудың) Европалық жүйесі) бойынша бағаларды және кері ауыстыру 3-

4 кестелерге сәйкес орындалады. 

3  кесте  -  ҚР  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың    баллдық-

рейтингтік әріптік жүйесі ECTS бойынша бағаларды ауыстыру 

ECTS 


бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 


сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы 

түрі 


4,0 100 

Өте жақсы 

B+ 


3,33 

85 


Жақсы 3,0 

80 


2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F 
Қанағаттанарлықсыз 

 

4 кесте - Балды – рейтингтік әріптік РК баға жүйесіне сәйкес ECTS бойынша бағалар 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы 

А 

А- 


3,67 

90-94 


 

11 


 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

В 3,0 

80-84 


Жақсы 

С 

В- 2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу 

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

-  курстық  жұмысты  қорғауға  семестр  аяқталуынан  бір  апта  бұрын 

өткізу; 


- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   

 

8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу; 

Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.    

 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі:  

1  Хансен  Г.,  Хансен  Д.  Базы  данных:  разработка  и  управление.  –  М.: 

ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. 

 

  

 

  

 

2 Тихомиров Ю. Microsoft SQL Server 7.0 - СПб.: Издательство «Питер», 1999.  

3 Плю Р., Стефенс Р.,  Райан К. Освой самостоятельно SQL за 24 часа. – 

М.:  Издательский дом «Вильямс», 2000.  

 

  

 

  

4 Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. Базы данных и приложения. – 

СПб:  ООО «ДиаСофтЮП», 2002.   

 

  

 

  

 

12 


 

5 Бобровский С. Delphi 5: учебный курс. – СПб: Издательство «Питер», 

2000.   

6 Базы данных, учебник для высших учебных  заведений под редакцией 

Хомоненко А.Д С – П Корона 2000. 

7 Т. Карнова Базы данных учебник С – П, Питер 2000 

8 Ю. А. Григорьев, Г. И. Ревунrов/ Банки данных. - Изд. МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2002

  

9 С.В. Глушаков, Д. В. Ломотько Базы данных. Учебный курс М. 2000г. 10  Джек  Л.  Харрингтон  Проектирование  реляционных  баз  данных 

просто и доступно. - Изд. «Лори», 2000г. 

11  Т.А.  Гаврилова,  В.  Ф.  Хорошевский  Базы  знаний  интеллектуальных 

систем - СП,: «Питер», 2000г. 

12  В.  В.  Корнеев,  А.  Ф.  Гареев  и  др.  Базы  данных  интеллектуальная 

обработка информации - М: «Нолидж», 2000г.  

Қосымша: 

1  Купарова  А.Т.,  Альмуратова  К.Б.  Ақпараттық  жүйелердегі  деректер 

қоры.  5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер  мамандығының    студенттері  үшін 

зертханалық  жұмыстарды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулықтар.  –          

Алматы: АЭжБУ, 2015. 

2  Купарова  А.Т.,  Альмуратова  К.Б.  Ақпараттық  жүйелердегі  деректер 

қоры.  5В070300-Ақпараттық  жүйелер  мамандығының  студенттері  үшін 

курстық  жұмыстарды  орындау  бойынша  әдістемелік  нұсқаулықтар.  –          

Алматы: АЭжБУ, 2015. 

3  Ибраева  Л.К.,  Сатимова  Е.Г.      Методические  указания  к  выполнение 

лабораторных  работ  для  студентов  всех  специальностей  –  Алматы:  АИЭС,      

2004.  


4  Ибраева  Л.К.,  Сатимова  Е.Г.  Мәліметтер  қорларын  жобалау.  –          

Лабораториялық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік  нұсқау.  –          

Алматы: АЭжБИ, 2004. 

5  Ибраева  Л.К.,  Шевяков  Ю.В.  Проектирование  баз  данных.  - 

Методические  указания  к  выполнению  лабораторных  работ  для  студентов         

электроэнергетических специальностей. - Алматы: АИЭС, 2003. 

6  Ибраева  Л.К.  Мәліметтер  қорларын  жобалау.  –      Электрэнергетика         

факультетінің  студенттеріне  лабораториялық  жұмыстарды  орындауға         

арналған әдістемелік нұсқау. –  Алматы: АЭжБИ, 2003. 

7  Ибраева  Л.К  Основы  работы  в  СУБД  MS  Access.  Методический практикум. - Алматы:АИЭС, 1998.

 


жүктеу 133.49 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет