Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағыжүктеу 120.03 Kb.

Дата11.05.2017
өлшемі120.03 Kb.

Пәннің оқу-әдістемелік

кешенінің титулдық парағы 

                    

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/29

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Психология және педагогика кафедрасы

5В050900-Әлеуметтік жұмыс мамандығы үшін 

Әлеуметтік медицина негіздері

 

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ                                    

Павлодар


Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Психология және педагогика  кафедрасы

                                                    

 

Әлеуметтік медицина негіздері пәнінен

5В050900- Әлеуметтік жұмыс мамандығы студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты  негізінде

әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31                                                                                                     

                                                                                             БЕКІТЕМІН                                                                                             ОІ жөніндегі

проректоры  

                                                                                           __________ Пфейфер Н.Э.                

                      

Құрастырушы:  м.ғ.к., профессор  Булекбаева С.Е.

Психология және педагогика кафедрасы

«Әлеуметтік медицина негіздері»   пәні бойынша

5В050900 –  Әлеуметтік жұмыс   мамандығының студенттеріне

арналған

Жұмыс  оқу

 

 бағдарламасы 

Жұмыс бағдарламасы 

3.08.371-2006 

 ҚР  МЖМБС  Мемлекеттік

стандарты бойынша 5В050900 Әлеуметтік жұмыс мамандығының

«Әлеуметтік медицина негіздері» пәніне жасалды 

20 

 _ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған   №_____хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ____________       Бурдина Е.И.               20__ж. «____» ________

            

        


Гуманитарлы-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен 

құпталған 

                                                                                   20  _ж. «___»________   

№____ хаттама 

ОӘК төрағасы  __________ Жуманкулова Е.Н.                       

20  _ж. «_____»_________

                

КЕЛІСІЛГЕН 

ГП факультетінің деканы

 _____________ 

Сарбалаев Ж.Т

.            

 

20  _ж. «_____»________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы  ____________   Варакута  А.А.                   

20   _ж. «_____»_______

            Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20__ж. «___»______________  №____ хаттама 1   Пәннің   мақсаты   -  өмір   жағдайлары   мен   халық   денсаулығы

арасындағы   себеп-салдарлық   қатынасын   зерттеу   мақсатымен   халықты

сауықтырудың алғы шарттарын және оның медициналық шараларын әзірлеу

және  енгізу  тұрады.   Пәннің міндеттері –  әлеуметтік медицинаның жаңа технологияларын

жасауға   мүмкіндік   туғыздыратын   педагогтардың,   экономисттердің,

психологтардың,   әлеуметтанушылардың,   құқықтанушылар   мен   басқа

мамандардың күш салулары арқылы әлеуметтік феномен ретінде, қоғамдық

денсаулық   жайлы   әлеуметтік   сфераның   болашақ   жұмыскерлерін   біліммен

қаруландыру.

Осы   пәнді   оқыту   нәтижесінде   студенттерде   келесі   құзырлықтарды

қалыптастыру:

- белгілі қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайында денсаулыққа

әсер   ететін   әлеуметтік   және   биологиялық   факторларының   кешендік

әрекеттері;

- адамдардың   мекен   ету   ортасының   әлеуметтік   факторларымен   және

халықтың денсаулық жағдайларының арасындағы себеп-салдарлық қатынасы

(отбасы, тұрмыс, жұмыс, денсаулық сақтау, білім беру, сақтандыру және т.б.);

- әлеуметтік   медицинаның   жаңа   технологияларын   жасау,   яғни

халықтың қоғамдық денсаулығын сақтау мен нығайтудың жаңа тәсілдері мен

әдістері.

Пререквизиттер

Осы   пәндерді:   «Мамандыққа   кіріспе»,   «Жалпы   және   әлеуметтік

педагогика» «Жалпы және әлеуметтік психология» оқу кезінде алынған білім,

шеберлік және игерілген дағдылар керек.

3 Постреквизиттер

Пәнді   оқыту   барысында   игерілген   білім,   шеберлік   пен   дағды   келесі

пәндерді   меңгеруге   қажетті:   «Халықпен   медициналық-әлеуметтік   жұмыс

негізі», «Әлеуметтік-медициналық реабилитация және терапия».4 Пәннің мазмұны

4.1


 Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар атауыСабақ түрлері

бойынша


байланыстық

сағаттар саны

Дәр

Тәжір


ибе.

СӨЖ


1

Әлеуметтік  медицина   –  клиникалық   медицинамен

әрекеттестігі және түсінігі.

2

1    6

2

Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік шарттылығы2

1

63

Халық денсаулығын қалыптастыратын факторлар

2

1

64

Халық денсаулығын бұзатын факторлар

2

1

65

Халықтың   жеке   топтарына   әлеуметтік   көмекті

ұйымдастыру

2

16

6

Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанныңзаңнамалық негіздері

2

16

7

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саулығы. Санитарлық заңнама.

2

16

8

Негізгі жұқпалы ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

16

9

Негізгі жұқпалы емес ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

16

10

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек

2

16

11

Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігі мен дағдылары

2

16

12

Әлеуметтік- медициналық әдеп2

1

613

Аналық пен балалықты қорғауды ұйымдастыру

2

1

614

Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет

2

1

615

Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-

медициналық мәселелері

2

16

Барлығы:

30

15

90

Сырттай оқыту үшін пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар атауыСағат саны

Дәр


Тәжір

ибе


СӨЖ

1

Әлеуметтік  медицина   –  клиникалық   медицинаменәрекеттестігі және түсінігі.

2

119

2

Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік шарттылығы3

Халық денсаулығын қалыптастыратын факторлар

4

Халық денсаулығын бұзатын факторлар2

1

     19

5

Халықтың   жеке   топтарына   әлеуметтік   көмектіұйымдастыру

6

Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы Қазақстанныңзаңнамалық негіздері

2

119

7

Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саулығы. Санитарлық заңнама.

8

Негізгі жұқпалы ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

9

Негізгі жұқпалы емес ауру құрттары және ауруларға әлеуметтік-медициналық көмек көрсету.

2

120

10

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға медициналық-әлеуметтік көмек

11

Шұғыл медициналық көмек көрсетудің шеберлігі мен дағдылары

12

Әлеуметтік- медициналық әдеп2

1

2013

Аналық пен балалықты қорғауды ұйымдастыру

14

Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет2

1

20

15Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырудың әлеуметтік-

медициналық мәселелеріБарлығы:

12

6

117

4.2 Пәннің тақырыптар мазмұны 

1  тақырып.  Әлеуметтік  медицина   –  клиникалық   медицинамен

өзара байланысы және түсінігі.

Клиникалық  және  әлеуметтік  медицина.  Әлеуметтік   медицинаның

технологиялары.   Жеке   дара   мен   қоғамдық   денсаулықтың   көрсеткіштері.

Аурулардың,   жарақаттар   мен   өлім   себептерінің   классификациясы.   Халық

денсаулығын   қорғау   ісінде   денсаулық   қорғауды   Дүниежүзілік

ұйымдастырудың стратегиясы.2   тақырып.  Денсаулықтың   генетикалық   және   әлеуметтік

шарттылығы.

Тұқымқуалаушылық.  Денсаулыққа   себепші,   әлеуметтік  факторлар.

Генетикалық   қор   және    қиратушы  факторлар.   Хромосомдық  және  гендық

тұқымқуалаушылық   аурулары.  Медициналы-генетикалық   кеңес   берудің

негізгі міндеттері. Тіршілік әрекеті мен әлеуметтік жеткіліксіздігінің шектеулі

түсінігі.3 тақырып. Халық денсаулығын қалыптастырушы, факторлар

Тұрмыс   қалпының   әлеуметтік-экономикалық   факторлары   (еңбек

шарты,   тұрғын-үй   шарты,   материалдық   әл-ауқаттылық   және   т.б.);

экологиялық   және табиғи-ауа райы жағдайы мен сыртқы орта факторлары

(лас   мекен   ету   ортасы,   орташа   жылдық   температура,   күн   радиациясының

деңгейі және т.б.); әлеуметтік – биологиялық жағдайлар мен факторлар (ата-

ананың   жасы,   жыныс,   антенаталды   кезең   ағымы   және   т.б.);

ұйымдастырушылық   немесе   медициналық   жағдай   (медициналық   көмек

көрсетуді ұйымдастырылуы және деңгейі).

4 тақырып. Халық денсаулығына кері әсерін тигізетін  факторлар 

Рационалды емес қоректену (артық мөлшерлі қаныққан май мен тұз,

дәрумендердің жетіспеушілігі және т.б.); төмен қозғалу белсенділігі (тұрмыс

қалпының   аз   қозғалысы);   алкогольді   ішу,   темекі   тарту,   есірткі   қолдану;

әдепсіз жыныс байланыстар және солармен байланысты аурулар.

5  тақырып.  Халықтың   жеке   топтарына   медициналық   көмек

көрсетуді ұйымдастыру 

Қалалық   және   ауылдық   тұрғындарға   медициналық   көмек   көрсетуді

ұйымдастыру;  балалар  мен  әйелдерге;  өнеркәсіп   кәсіпорындарының

жұмысшыларына;  жедел   медициналық   көмек   көрсету;  жалпы   тәжірибе

дәрігерінің   қызмет   қағидаттар   бойынша  медициналық  көмек   көрсету

(жанұялық дәрігер); дәрімен қамтамасыздандырылуы.6  тақырып.  Азаматтардың   денсаулығын   қорғау   туралы

Қазақстанның заңнама негіздері 

Қазақстанда   денсаулық   қорғау   жүйелерін   ұйымдастыру   қағидаттары;

денсаулық   қорғау   мүшелерінің   қызметінің   әлеуметтік-медициналық   алдын

алушылық   бағыты;   денсаулық   сақтау   жайлы   заңнама;   Қазақстан

Республикасының   халқының   әлеуметтік   қорғау   мен   денсаулық   сақтау

министрлігінің ведомстволық құжаттары.  7 тақырып.  Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі.

Санитарлық заңнама.

Халықтың   санитарлы-эпидемиологиялық   берекелігі.   Санитарлық

заңнама.  Санитарлы-эпидемиологиялық   қызметтің   міндеттері,   қызметтері,

құрылымы,   Қазақстандағы   санитарлы-эпидемиологиялық   қызметінің   басты

даму бағыттары мен жетілдірілуі.

8  тақырып.  Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-

медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

Негізгі   жұқпалы   аурулар   және   ауруларға   әлеуметтік-медициналық

көмек   көрсетуді   ұйымдастыру.   Туберкулез;  ВИЧ-инфекция  және  СПИД;

Жыныстық   жолмен   берілетін,   аурулар;  вирустық  гепатиттер;  тыныс

мүшелерінің аурулары.

9  тықырып.  Негізгі   жұқпалы   емес   аурулар   және   ауруларға

әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

Остеохондроз;   остеопороз;   гипертониялық   ауру,  ми   бұзылуы;

варикоздық ауру; тромбофлебит; қант диабеті; онкологиялық ауру.

10  тақырып.  Мүмкіндігі   шектеулі   тұлғаларға   медициналық-

әлеуметтік көмек көрсету 

Мүгедектерге   медициналық-әлеуметтік  көмек;  мүмкіндігі   шектеулі

балаларға   медициналық-әлеуметтік  көмек,    девиантты   мінез-құлықты

жасөспірімдер мен балаларға медициналық-әлеуметтік көмек.11  тақырып.  Шұғыл   медициналық   көмек   көрсетудің   шеберлігің

мен дағдылары 

Жан   ауыратын   жағдайларда,   қатты   улануларда,   жарақаттарда,

сынуларды, күюлер мен үсіктерде, терминалдық жағдайларда шұғыл көмек

көрсету.  Ауруды тексерудің әдістері;  ауруларды күту тәсілдері мен әдістері;

жұқпалы   ауруларға   ағзаның   төзімділігін   арттыру   әдістері;  жұқпалы,

паразиттік пен саңырауқұлақтық аурулары кезінде шұғыл көмек көрсету.12 тақырып. Әлеуметтік- медициналық әдеп

Әдеп пен  деонтология.  Әлеуметтік жұмыс қызметіндегі психотерапия

әдістері.  Өлі   туған   балаларды   сақтаудағы   қазіргі   медицинаның   мәселелері

мен   ем   қонбайтын   немесе   қарттылықтың   өмірден   ерікті   күтімінің

медициналық мәселелері – эвтаназия. Белсенді эвтаназияның жазылмайтын

себептері.  Мүшелер   мен   талшықтарды   ауыстырудағы   медициналық-

әлеуметтік мәселелері.

13 тақырып. Аналық пен баланы қорғауды ұйымдастыру 

Қазақстанда аналық пен баланы қорғауды ұйымдастырудағы әлеуметтік

жұмыс бойынша маманның қызметтері.  Аналық пен баланы қорғау жүйесін

басқару.  Отбасыны   жоспарлаудың   әлеуметтік-медициналық   қызметін

ұйымдастыру.

14 тақырып. Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет.

Жасөспірімдердің денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі. Ересек

халықтың   денсаулығын   нығайтудағы   білім   берудің   рөлі.   Қазақстанда

медициналық білімді насихаттауды ұйымдастыру.15  тақырып.  Әлеуметтік   жұмысты   ұйымдастырудың   әлеуметтік-

медициналық мәселелері 

Әлеуметтік-медициналық   көмек   мекемесінің   қызметінің   құқықтық

қамтамасыз   етілуі.   Медициналық  сақтандыру   және   ақылы   медициналық

көмек. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру.4.3 Тәжірибе сабақтарының мазмұны

1  тақырып.  Әлеуметтік  медицина   –  клиникалық   медицинамен

өзара байланысы және түсінігі.

1.

Қоғамдық және жеке дара денсаулық түсінігі. 2.

Аурулардың, жарақаттар мен өлім себептерінің классификациясы.

3.

Әлеуметтік медицина технологиялары. 2 тақырып. Денсаулықтың генетикалық және әлеуметтік себептері

1.

Денсаулыққа себепкер, әлеуметтік факторлар. 2.

Генетикалық қор және қиратушы факторлар. 

3.

Хромосомдық және гендік тұқымқуалаушылық аурулар. 4.

Медициналық-генетикалық кеңес берудің негізгі міндеттері. 3 тақырып. Халық денсаулығын қалыптастырушы факторлар

Тұрмыс   қалпының   әлеуметтік-экономикалық   факторлары   (еңбек

шарты, тұрғын-үй шарты, материалдық әл-ауқаттылық және т.б.); 

1. Экологиялық     және   табиғи-ауа   райы   жағдайы   мен   сыртқы   орта

факторлары   (лас   мекен   ету   ортасы,   орташа   жылдық   температура,   күн

радиациясының деңгейі және т.б.); 

2. Әлеуметтік   –   биологиялық   жағдайлар   мен   факторлар   (ата-ананың

жасы, жыныс, антенаталды кезең ағымы және т.б.); 

3. Ұйымдастырушылық   немесе   медициналық   жағдай   (медициналық

көмек көрсетуді ұйымдастырылуы және деңгейі).4 тақырып. Халық денсаулығын бұзушы, факторлар 

1. Төмен қозғалу белсенділігі (тұрмыс қалпының аз қозғалысы); 

2. Рационалды емес қоректену (артық мөлшерлі қаныққан май мен тұз,

дәрумендердің жетіспеушілігі және т.б.); 

3. Алкоголді, темекі тарту, есірткі қолдануды теріс пайдалану; 

4 . Әдепсіз жыныс байланыстар мен солармен байланысқан аурулар.5   тақырып.  Халықтың   жеке   топтарына   медициналық   көмек

көрсетуді ұйымдастыру 

Қалалық   пен   ауылдық   халыққа   медициналық   көмек   көрсетуді

ұйымдастыру;   өнеркәсіп   кәсіпорындарының   жұмысшыларына;   жедел

медициналық көмек көрсету; дәрімен қамтамасыздандырылуы.

1. Қалалық халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру;

2. Ауылдық халыққа медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру;

3. Балалар мен әйелдерге;

4. Өнеркәсіп кәсіпорындарының жұмысшыларына; 

5. Жалпы   тәжірибе   дәрігерінің   қызмет   қағидаттар   бойынша

медициналық көмек көрсету (жанұялық дәрігер); 

6. жедел медициналық көмек көрсету; 


6  тақырып.  Азаматтардың   денсаулығын   қорғау   туралы

Қазақстанның заңнама негіздері 

1. Қазақстанда денсаулық қорғау жүйелерін ұйымдастыру қағидаттары;

2. Денсаулық қорғау мүшелерінің қызметінің әлеуметтік-медициналық

алдын алушылық бағыты; 

3. Денсаулық сақтау жайлы заңнама; 

4.   Қазақстан   Республикасының   халқының   әлеуметтік   қорғау   мен

денсаулық сақтау министрлігінің ведомстволық құжаттары.

7   тақырып.  Халықтың   санитарлы-эпидемиологиялық   берекелігі.

Санитарлық заңнама.

1. Халықтың санитарлы-эпидемиологиялық берекелігі. 

2. Санитарлық заңнама. 

3.  Санитарлы-эпидемиологиялық   қызметтің   міндеттері,   қызметтері,

құрылымы.

4. Қазақстандағы санитарлы-эпидемиологиялық қызметінің басты даму

бағыттары мен жетілдірілуі.

8  тақырып.  Негізгі жұқпалы аурулар және ауруларға әлеуметтік-

медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

1.  Негізгі   жұқпалы   аурулар   және   ауруларға   әлеуметтік-медициналық

көмек көрсетуді ұйымдастыру. 

2. Туберкулез; 

3. ВИЧ-инфекция және СПИД; 

4. Жыныстық жолмен берілетін, аурулар; 

5. Врустық гепатиттер; 

9  тықырып.  Негізгі   жұқпалы   емес   аурулар   және   ауруларға

әлеуметтік-медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.

1. Остеохондроз; остеопороз; 

2. Гипертониялық ауру,

3. Ми бұзылуы; 

4. Варикоздық ауру; тромбофлебит;

5. Қант диабеті; 

6. Онкологиялық ауру.

10  тақырып.  Мүмкіндігі   шектеулі   тұлғаларға   медициналық-

әлеуметтік көмек көрсету

1. Мүгедектерге медициналық-әлеуметтік көмек; 

2. Мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық-әлеуметтік көмек,  

3.   Девиантты   мінез-құлықты   жасөспірімдер   мен   балаларға

медициналық-әлеуметтік көмек.

11  тақырып.  Шұғыл   медициналық   көмек   көрсетудің   шеберлігің

мен дағдылары 

1. Жан ауыратын жағдайларда, қатты улануларда шұғыл көмек  көрсету,

2.   Жарақаттарда,   сынуларды,   күюлер   мен   үсіктерде,   терминалдық

жағдайларда шұғыл көмек  көрсету. 

3. Ауруды тексерудің әдістері; 

4. Ауруларды күту тәсілдері мен әдістері; 5. Жұқпалы ауруларға ағзаның төзімділігін арттыру әдістері; 

6. Жұқпалы, паразиттік пен саңырауқұлақтық аурулары кезінде шұғыл

көмек.

12 тақырып. Әлеуметтік- медициналық әдеп

1. Әдеп пен деонтология. Әлеуметтік жұмыс қызметіндегі психотерапия

әдістері. 

2. Өлі туған балаларды сақтаудағы қазіргі медицинаның мәселелері мен

ем қонбайтын немесе қарттылықтың өмірден ерікті күтімінің медициналық

мәселелері – эвтаназия. 

3. Белсенді эвтаназияның жазылмайтын себептері. 

4. Мүшелер мен талшықтарды ауыстырудағы медициналық-әлеуметтік

мәселелері.

13 тақырып. Аналық пен баланы қорғауды ұйымдастыру 

1.   Қазақстанда   аналық   пен   баланы   қорғауды   ұйымдастырудағы

әлеуметтік жұмыс бойынша маманның қызметтері. 

2. Аналық пен баланы қорғау жүйесін басқару. 

3.   Отбасыны   жоспарлаудың   әлеуметтік-медициналық   қызметін

ұйымдастыру.14 тақырып. Әлеуметтік-медициналық ағартушылық қызмет.

1. Жасөспірімдердің денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі.

2. Ересек халықтың денсаулығын нығайтудағы білім берудің рөлі.

3. Қазақстанда медициналық білімді насихаттауды ұйымдастыру.15   тақырып.   Әлеуметтік   жұмысты   ұйымдастырудың   әлеуметтік-

медициналық мәселелері 

1.   Әлеуметтік-медициналық   көмек   мекемесінің   қызметінің   құқықтық

қамтамасыз етілуі. 

2. Медициналық сақтандыру және ақылы медициналық көмек.

3. Әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру.

4.4 Студенттің өзіндік жұмысының мазмұны 


4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізбесі

СӨЖ түрлеріЕсеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы

ауқымы 


(күндізгі

бөлім)


Сағаттағы

ауқымы 


(сырттай

бөлім)


1

Дәрістік


сабақтарына

дайындық 

Қысқаша жазба Сабаққа қатысу

30

122

Тәжірибелік

сабақтарына

дайындық


Жұмыс дәптері,

қысқаша жазба

Сабаққа қатысу

15

63

Курстың қосымша

тақырыптарын

оқып білу

есеп

баяндама 25

50

4Тақырып 

бойынша отандық 

және шетелдік 

әдебиетті талдау

Қажетті

кестелер менсұлбаларды

дайындау


Баяндама,

қорғау


10

29

7Рефераттарды

дайындай


Реферат,

баяндама


Қорғау 

10

20Барлығы

90

117

4.4.2 Студенттерге өзіндік оқулары үшін ұсынылатын, тақырыптар

1. Қазіргі жағдайда рационалды тамақтанудың негізгі қағидалары.

2. Витаминдер, тіршілік әрекеті үшін оның мәні.

3. Денсаулықты қолдаудағы бұлшық ет белсенділігінің рөлі.

4. Еңбек оңтайлы ұйымдастыру қағидаттары.

5. Отбасыны жоспарлау.

6. Онкологикалық аурулар және оларды алдын алу.


7. Әлеуметтік-биологикалық жұқпалы ауру - туберкулез.

8. Нашақорлық қазіргі кездің әлеуметтік мәселесі ретінде.

9. СПИДтің диагностикасы, емі мен алдын алуы.

10.  Қазіргі   кездің   адамының   денсаулығының   жетекші   факторлары

жайлы.

11.Ағзаны сауықтырудың дәрілік емес тәсілдері.12.Сақтау қағидаттары, денсаулықты нығайту мен ұзақ жасаушылық.

13. Сау тұрмыс қалпының тұжырымдамасы Рефераттар тақырыптары

1. Денсаулық – адамзаттың ғаламдық мәселесі.

2. Денсаулықты   сақтаудағы   ағзаның   адаптивтік   және   қорғаныс

механизмдерінің мәні.

3. Акмеология  ғылымы  –  кемелдік   жастағы   кәсібишілдік   пен

денсаулықты нығайту әдістер туралы.

4. Репродуктивті денсаулықты сақтаудың валеологиялық аспекттері.

5. Қарттық – ағзаның даму кезеңі. Қартаю үдерісің жылдамдатуға әсер

етші, факторлар.

6.   Философияда,   әлеуметтануда,   психология   мен   пендагогикадағы

«тұрмыс қалпы» түсінігі

10.Жыныстық мәдениеті. Жыныстың жүріс-тұрысының қалпы.

11.   Дененің   артық   салмақ   мәселесі:   себептері,   түзету,   алдын   ала

сақтандыру.5 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. Основы социальной медицины. М.: 2010

2. Белов В.И., Михайлович Ф.Ф. Валеология;  здоровье, молодость,

красота, долголетие. Москва "Недра Коммюникейшенс Лтд", 2000.

3. Куинджи   Н.Н.   Валеология.   Пути   формирования  здоровья

школьников. М., 2000. 

4. Лисицын   Ю.П.   Социальная   гигиена   и   организация

здравоохранения М.: Медицина, 1999. 

5. Марков  В.В.    Основы  здорового  образа  жизни и  профилактика

болезней. М.: Академия, 2001. 

6. Москвина Л. Энциклопедия психологических тестов. М, 2001.

7. Приходько   Н.Г.,   Лукьяненко   М.В.   Валеология,   Курс  лекций.

Алматы, 2002.6.Тель Л.З. Валеология человека - философия жизни. Астана.

2009. 


8. Токарев В.А., Таткеев Т.А. Проблемы формирования, укрепления и

сохранения здоровья. Караганда, 2001.

9. Чумаков Б.Н. Валеология. Избранные лекции. М., 2009.

10.Амосов Н.М. Раздумья о здоровье, М.,2000.

11.Абдиров Ч.А., Агаджанян Н.А., Северин А.Е. Экология и здоровье

человека. Нукус. 2000.

12.Аланасенко   Г.Л.,   Попова   Л.А.   Медицинская   валеология.   Р/Дону,


Киев, 2000.

Қосымша:

13.Белов   В.И.   Энциклопедия   здоровья.   Молодость   до  100   лет.   М.:

Химия, 1993.

14.Виленский   М.Л.,   Горшков   А.Г.   Основы   здорового  образа   жизни

студентов. М.,1985.

15.Дубровский В.Й. Здоровый образ жизни. М.; Медицина. 1998.

16.Климова В.И. Человек и его здоровье. М., Знание, 1990

17.Руководство   по   социальной   гигиене   и   организации

здравоохранения в 2-х томах (под ред. Ю.П.Лисицына). М., Медицина. 1987.

18.Сердюковская Г.Н., Сухарев А.Г. Гигиена детей и подростков. М.,

1986.

19.Шаталова   Г.С.   Азбука   здоровья   и   долголетия.   М.:Энергоатомиздат. 1995.

20.Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М.: Медицина.1990.

Мамандықтың оқу жұмыс

       


Форма

бағдарламасынан көшірме

Ф СО ПГУ 7.18.3/325В050900 Әлеуметтік жұмыс 

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пәннің аталуы  Әлеуметтік медицина негіздері

Оқыту


түрі

Пәннің көп

еңбектілігі

Семестрлер

бойынша бақылау

түрлері


Сем

естр


Семестрлер бойынша студенттердің

жұмыс көлемі

кре-

дитт


ер

Академиялық

сағаттар

кред


итте

р

Аудиторлықсабақтар

(ак. сағаттары)

СӨЖ

(ак.


сағаттары)

барл


ығы

ауд


СӨ

Ж

емт. зач.К

Ж

КЖ

барлы


ғы

Дә

рТә

ж.

зертбарл

ығы


СМӨЖ

Күндізгі


ЖОБ, 

ОКБ 


негізінд

е

3135

45

901

1

345

30 15


90

45

СырттайОКБ, 

ЖКБ 


негізінд

е

3135

18

1172

1

66

2

318

6

6117

6

Кафедра меңгерушісі        __________    Е.И. Бурдина «___» ________20__ж.Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛГЕН
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал