ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата23.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
 «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері» пәні бойнша 
 
  5В050800 «Есеп және аудит»мамандығы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы,  2014 ж. 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ   
СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ                
 
 
  
 АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ЭКОНОМИКИ И СТАТИСТИКИ 


 
 
ББК 65.052 
А 90 
УДК 657 
 
 
 
 
 
 
 
А 90 Асылбаев Е.А.  Пәннің оқу-әдістемелік кешені «АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері»  
пәні бойнша 5В050800 «Есеп және аудит»мамандығы  - Алматы, АЭСА, 2014  - 153 с.   
 
 
 
 
«АӨК  бухгалтерлік  есеп  ерекшеліктері»  пәні  бойнша  5В050800  «Есеп  және 
аудит»мамандығына  арналған  пәннің  оқу-әдістемелік  кешені    дайындаған  «Есеп  және 
аудит» кафедрасының доцент қ.а Асылбаев Е.А.,аға оқытушы Керимбекова Б.У. 
 
 
«Есеп  және  аудит»  кафедрасының  мәжілісінде  талқыланып  ұсынылған,  хаттама    №  1  «27» 
тамыз 2014 ж. 
 
Кафедра меңгерушісі      
     э.ғ.к
 профессор  Штиллер М.В                     
                                                          
 
Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің  мәжілісінде  мақұлданған  ,  қаулы  №  1    «27»  тамыз 
2014ж. 
 
 
Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы            
     Бекенова Л.М.                    
 /төрайымы/    п.ғ.к., профессор  
 
 
 
 
 
 
©Алматы экономика және статистика                                   
академиясы, 2014 
                                    ©Асылбаев Е.А., 2014 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Мазмұны 
 
 
 
   
 
 
1. 
  Пәннің типтік оқу бағдарламасы 
2. 
  Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы  
3. 
  Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  
4. 
  СОӨЖ жүргізу графигі 
5. 
  СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі   
6. 
  Дәрістер кешені 
7. 
  Тәжірибе (семинар) сабақтарын орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
8. 
  Зертханалық сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 
9. 
  Студенттің  оқытушының  басшылығымен  өздік  жұмыстарды  орындауы 
бойынша әдістемелік нұсқау  
10. 
  Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 
11. 
  Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
             
«АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері» пәні бойынша 
 
«5B050800  Есеп және аудит» мамандығы 
             
Оқыту нысаны 
 
Күндізгі оқыту 
Сырттай оқыту 
 
 
Барлық кредит 
саны 


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
135 
Дәріс  (сағаттар) 
30 
15 
Тәжірибе  
(семинар) 
сабақтары  
15 

Электронды 
практикум 


СОӨЖ (сағаттар) 
30 
15 
СӨЖ (сағаттар) 
60 
98 
 
 
 
 
Алматы, 2014ж. 


 
2. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
Тақырып атаулары             
Күндізгі  бөлім 
Сырттай оқыту 3/3, 5/5 
Барлығы 
Дәріс 
   Прак.  
СОӨЖ
 
СӨЖ
 
Барлығы 
Дәріс 
   Прак.  
СОӨЖ
 
СӨЖ
 
1  Ауыл 
шаруашылығында 
бухгалтерлік  есепті  ұйымдастыру 
ерекшеліктері 
16 

1  2  1

16 

 

14 
2  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері  мен 
материалдық қорлардың есебі 
17 

2  4  7  17 12 
3  Ауыл 
шаруашылығы 
кәсіпорындарындағы 
негізгі 
құралдардың есебі 
17 

2  4  7  17 12 
4  Биологиялық активтердің есебі* 
 
17 

2  4  7  17 12 
5  Өсімдік 
шаруашылығы 
шығындары  есебі  мен  өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
17 

2  4  7  17 12 
6  Мал  шаруашылығы  шығындары 
есебі  мен  өнімнің  өзіндік  құнын 
калькуляциялау* 
17 

2  4  7  17 12 
7  Ауыл  шаруашығындағы  басқа  да 
шығындар есебі 
17 

2  4  7  17 12 
8  Өнімдерді, 
жұмыстар 
мен 
қызметтерді сату есебі 
 
17 

2  4  7  17 12 
 
Барлығы: 
13

30 
1

3

6

135 
15  7  15 
98 
 
 
3. Дәрістер, тәжірибелік (семинар) сабақтар жоспары  
 
№ 
Дәріс жоспары 
Тәжірибелік сабақтар жоспары 
1  Ауыл  шаруашылығында  бухгалтерлік  есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктері 
1. 
Ауыл 
шаруашылығы 
өндірісінің 
ерекшелігі  және  оның  бухгалтерлік  есепке 
әсері  
2.  Ауыл  шаруашылығы  ұйымдарындағы 
бухгалтерлік 
есептің 
мақсаты 
мен 
міндеттері  
3. 
Ауыл 
шаруашылығы 
өндірісіндегі 
шығындар және оларды жіктеу  
2  Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдері 
мен 
материалдық қорлардың есебі 
1.  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері  мен 
материалдық  қорларды  алғашқы  тану  және 
бағалау  
2.  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері  мен 
материалдық 
қорлардың 
қозғалысы 
бойынша құжат айналымы  
3.  Қоймадағы  және  басқа  да  сақтау 
орындарындағы 
дайын 
өнім 
мен 


 
материалдық қорлардың есебі  
4. Дайын өнім мен материалдық қорлардың 
талдамалық және жиынтық есебі 
3  Ауыл  шаруашылығы  кәсіпорындарындағы 
негізгі құралдардың есебі 
1.  Негізгі  құралдарды  жіктеу,  бағалау  және 
есепте алғашқы тану 
2. Негізгі құралдардың қозғалысы бойынша 
құжат айналымы 
3.  Негізгі  құралдардың  талдамалық  және 
жиынтық есебі 
4. 
Негізгі 
құралдардың 
тозуы 
мен 
амортизациясының есебі 
5. Негізгі құралдарды жөндеу есебі 
 
4  Биологиялық активтердің есебі 
 
1.Өсімдегі  және  бордақылаудағы  малдарды 
бағалау ерекшеліктері 
2.Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың 
қозғалысын құжаттау 
3.Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың 
бухгалтерлік есебі 
 
5  Өсімдік шаруашылығы шығындары есебі мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
1.Өсімдік шаруашылығындағы бухгалтерлік 
есептің әдістемелік негізі мен міндеттері 
2.Өсімдік шаруашылығы шығындар есебінің 
объектілері мен баптары 
3.Өсімдік  шаруашылығындағы  аяқталмаған 
өндіріс  пен  бөлінетін  және  басқа  да 
шығындар есебі 
4.Өсімдік 
шаруашылығында 
алғашқы, 
талдамалық 
және 
жиынтық 
есепті 
ұйымдастыру 
5.Өсімдік  шаруашылығының  басқа  да 
салаларындағы шығындар есебі 
6.Өсімдік 
шаруашылығы 
өнімдерінің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
6  Мал  шаруашылығы  шығындары  есебі  мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
1.Мал  шаруашылығындағы  бухгалтерлік 
есептің әдістемелік негізі мен міндеттері 
2.Мал 
шаруашылығындағы 
шығындар 
есебінің объектілері мен баптары 
3.Мал 
шаруашылығында 
алғашқы, 
талдамалық 
және 
жиынтық 
есепті 
ұйымдастыру  
4.Мал  шаруашылығынан  алынған  өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
 
7  Ауыл  шаруашығындағы  басқа  да  шығындар 
есебі 
1. Жалпы және әкімшілік шығындар есебі  
2. Үстеме шығындардың есебі және оларды 
бөлу 
3. Болашақ кезең шығындарының есебі  
 
8  Өнімдерді,  жұмыстар  мен  қызметтерді  сату  1.Өнімдерді,  жұмыстар  мен  қызметтерді 


 
есебі 
 
сату  есебінің  жалпы  ұстамдары  мен 
міндеттері 
2.Сату  есебі  бойынша  алғашқы  құжат 
айналымы 
3.Өнімдер,  жұмыстар  мен  қызметтерді 
сатудың талдамалық және жиынтық есебі 
 
 
4. СОӨЖ жүргізу жоспары  
 
№  
СОӨЖ тапсырмалары 
СОӨЖ өткізу нысаны 
Күндізгі оқыту 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Ауыл шаруашылығының  негізгі салалары.  
Ауыл шаруашылық  есебін ұйымдастырудың 
ерекшелігі.Ауыл шаруашылығы ұйымдары. 
Тест 
 
Есептер шығару, №1 
тапсырма 

Ауыл шаруашылығындағы тауарлы материалдық  
қорлардың есебі.Ұрықтық материалдар мен жем-шөптің 
есебі. Тыңайтқыштардың және дәрі - 
дәрмектің есебі.Дайын өнімнің есебі.Аяқталмаған  
өндірістің есебі. 
Есептер шығару, № 2 
тапсырма 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Тест 

Жердің, ғимараттар мен құрылғылардың, 
ауылшаруашылығы машиналарының есебі.Көп жылдық 
екпелердің есебі.Өнім беретінмалдардың,күш-
көліктердің, негізгі табынды қалыптастырудың есебі. 
Жерді жақсартуға жұмсалған күрделі қаржылардың есебі. 
Өсірілудегі жас малдар мен бордақылаудағы малдардың 
есебі. Құстардың,үй қояндарының, аңдардың және бал 
араларының есебі.Өсірілудегі жас малдар мен 
бордақылаудағы малдардың есебі мен бордақылаудағы 
малдардың,құстар-дың,үй қояндарының, аңдардың және 
бал араларыныңжәне олардан алынған өнімдерді бағалау 
әдістері.  
Есептер шығару, №4 
тапсырма 

Өсімдік шаруашылығы өндіріс шығын дарының 
есебі.Мал шаруашылығы өндіріс шығындарының есебі. 
Көмекші 
өндіріс шығындарының есебі. 
Есептер шығару, №5 
тапсырма 

Өсімдік шаруашылығы салаларының ішкі 
жіктелуі.Өсімдік шаруашылығы салаларының өнімдерінің 
өзіндік құнын анықтау және калькуляциялау әдістері. 
Есептер шығару, №6 
тапсырма 

Мал шаруашылығының ішкі салаларға жіктелуі.Мал 
шаруашылығы ішкі салаларының олардыңдың бағыттары 
бойынша өнімдерінің өзіндік құнын анықтау және өзіндік 
құнын калькуляциялау әдістері.  
Сүт  және  ет  өнімдерін  өңдеу  өнеркәсіптерінің 
есебі.Астық өнімдерін өңдеу өнеркәсіптерінің есебі. 
Көкөніс  жеміс-жидек  өнеркәсіптерінің  есебі.  Жергілікті 
құрылыс 
материалдарын 
шығару 
өнеркәсібінің 
Есептер шығару, №7 
тапсырма  
 
 
 
Есептер шығару, №8 
тапсырма 


 
есебі.Арнайы жұмыс киімдерін тігу өнеркәсібінің есебі. 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Тест 
Сырттай оқыту 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Тест 

Ауыл шаруашылығындағы тауарлы материалдық 
қорлардың есебі.Ұрықтық материалдар мен жем-шөптің 
есебі. Тыңайтқыштардың және дәрідәрмектің есебі.Дайын 
өнімнің есебі.Аяқталмаған  
өндірістің есебі. 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап 

Жердің, ғимараттар мен құрылғылардың, 
ауылшаруашылығы машиналарының есебі.Көп жылдық 
екпелердің есебі.Өнім беретінмалдардың,күш-көліктердің, 
негізгі табынды қалыптастырудың есебі. Жерді жақсартуға 
жұмсалған күрделі қаржылардың есебі. 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Тест 

Өсімдік шаруашылығы өндіріс шығын дарының есебі.Мал 
шаруашылығы өндіріс шығындарының есебі.Көмекші 
өндіріс шығындарының есебі. 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап 

Өсімдік шаруашылығы салаларының ішкі жіктелуі.Өсімдік 
шаруашылығы салаларының өнімдерінің өзіндік құнын 
анықтау және калькуляциялау әдістері. 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап 

Мал шаруашылығының ішкі салаларға жіктелуі.Мал 
шаруашылығы ішкі салаларының олардыңдың бағыттары 
бойынша өнімдерінің өзіндік құнын анықтау және өзіндік 
құнын калькуляциялау әдістері.  
Сүт және ет өнімдерін өңдеу өнеркәсіптерінің есебі.Астық 
өнімдерін өңдеу өнеркәсіптерінің есебі. 
Көкөніс жеміс-жидек өнеркәсіптерінің есебі. Жергілікті 
құрылыс материалдарын шығару өнеркәсібінің 
есебі.Арнайы жұмыс киімдерін тігу өнеркәсібінің есебі. 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап  
 
Есептер құрастыру 
және оны шығару, 
сұрақ – жауап 

Студенттің білімін бағалау үшін сапа мониторингі 
Тест 
 
5. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу графигі  
 
№  
СӨЖ тапсырмалары 
Бақылау 
нысаны 
Өткізу мерзімі 
Күндізгі оқыту 

Ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктері 
№1 
тапсырма 
2 ші апта, 
 1сағат 

Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдері 
мен 
материалдық қорлардың есебі 
№2 
тапсырма 
3ші апта, 
 2сағат 
 

Ауыл  шаруашылығы  кәсіпорындарындағы 
негізгі құралдардың есебі 
№3 
тапсырма 
4 ші апта, 
 2сағат 

Биологиялық активтердің есебі 
 
№4 
тапсырма 
6 шы апта, 
 2сағат 

Өсімдік  шаруашылығы  шығындары  есебі 
мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
№5 
тапсырма 
8-ші апта, 
 1сағат 

Мал  шаруашылығы  шығындары  есебі  мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
№6 
тапсырма 
9-шы апта, 
 3сағат 


 

Ауыл шаруашығындағы басқа да шығындар 
есебі 
№7 
тапсырма 
10-шы апта, 
 1сағат 
Сырттай оқыту 

Ауыл  шаруашылығында  бухгалтерлік  есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктері 
№1 
тапсырма 
1 сағат 

Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдері 
мен 
материалдық қорлардың есебі 
Есептер  
шығару 
1сағат 
 

Ауыл  шаруашылығы  кәсіпорындарындағы 
негізгі құралдардың есебі 
Реферат 
1сағат 

Биологиялық активтердің есебі 
 
Есептер 
шығару 
1сағат 

Өсімдік  шаруашылығы  шығындары  есебі 
мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
Реферат 
1сағат 

Мал  шаруашылығы  шығындары  есебі  мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
Есептер 
шығару 
1сағат 

Ауыл  шаруашығындағы  басқа  да  шығындар 
есебі 
Есептер 
құрастыру 
және оны 
шығару 
1сағат 
 
6.  Негізгі  әдебиеттер: 
1.  Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности бухгалтерского учёта – 
Алматы: Центр аудит – Казахстан 
2.  Кеулімжаев  Қ.К  ,  Радостовец  В.К.  ,  Төлегенов  Е.Т.  ,  Продан  Л.Г.,  «Ауыл  шаруашылық 
кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп»,  Алматы, Қайнар 
3.  Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета животноводческой продукции 
в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 
4.  Тайгашинова  К.Т.  ,  Лапбаева  С.Ш.,  Бердимурат  Н    «Вопросы  организации  кластера  в 
фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 
 
Нормативтік актілер: 
1.
 
Қазақстан  Республикасында  зейнетақымен  қамсыздандыру  туралы  Қазақстан 
Республикасының 1997 ж. 20 маусымдағы № 136-1 Заңы (2008.24.12. берілген өзгерістер 
мен толықтырулармен) 
2. 
“Бухгалтерлік    есеп    және    қаржылық    есеп    беру    туралы”  2008-  жылдың    28-ші 
ақпанындағы  № 234-III    Қазақстан  Республикасының  Заңы, 
3. 
“Қазақстан  Республикасындағы  аудиторлық  қызмет  туралы” Заңы 1998- жылғы 20-
қараша   (2007 ж. 5-мамырдағы  өзгертулер  мен толықтырулармен № 139- I), 
4. 
Бухгалтерлік    есеп    стандарттары        және        әдістемелік        ұсынымдар    Қазақстан 
Республикасының  бухгалтерлік  есеп  жөніндегі  Ұлттық   комиссиясы бекіткен 13.11.1996 
№3  (өзгерістер  мен толықтырулармен). 
5. 
Қазақстан  Республикасының  “Салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  
төлемдер    туралы”  Салық    Кодексі    12.06.2001    жыл      №209-11      (өзгерістер    мен  
толықтырулармен), 
6. 
Бухгалтерлік  есеп  шоттарының  типтік  жоспары.  №438  (№372  21.10.2011  ж. 
өзгертулермен), 
 
Қосымша әдебиеттер: 
1.  Ержанова    С.Ж.,  Нурумов  А.А,  Чернова  Н.М.:  Бухгалтерский  учет  в  крестьянских 
хозяйствах» Алматы 

10 
 
2.  МСФО-41 «Сельское хозяйство» 
3.  НСФО №1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 
4.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (Общий  обзор  и  разъяснения). 
Составители Сейдахметова Ф. и др. - Алматы :ТОО «Издательство LEM», 2009 г. 
5.  Тайгашинова  К.Т.  ,  Тлеукабылова  К.Б.  “Значение  производственной  бухгалтерии  в 
условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 
6.  Ержанова  С.Ж  .,  Нурумов  А.А.,  Чернова  Н.М.,  “Бухгалтерский  учет  в  крестьянских 
хозяйствах” 
7.  Пизенгольц  П.И.  и  др.  “Бухгалтерский  учет  в  сельскохозяйственном  производстве” 
Учебник М: – М. 2007г. 

11 
 
АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 
 
 
 
                                                          
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
«5B050800  Есеп және аудит» мамандығы 
СИЛЛАБУС 
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 
 
«АӨК бухгалтерлік есеп ерекшеліктері» пәні бойынша 
    
 
 
Оқыту нысаны 
 
Күндізгі оқыту 
Сырттай оқыту 
 
 
Барлық кредит 
саны 


Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 


Барлық сағаттар, 
Соның ішінде: 
135 
135 
Дәріс  (сағаттар) 
30 
15 
Тәжірибе  
(семинар) 
сабақтары 
(сағаттар) 
15 

Электронды 
практикум 


СОӨЖ (сағаттар) 
30 
15 
СӨЖ (сағаттар) 
60 
98 
 
 
 
 
Алматы, 2014ж. 

12 
 
2. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 
 
 
Тақырып атаулары            
Күндізгі  бөлім 
Сырттай оқыту 3/3, 5/5 
Барлығы 
Дәріс 
   Прак.  
СОӨЖ
 
СӨЖ
 
Барлығы 
Дәріс 
   Прак.  
СОӨЖ
 
СӨЖ
 
1  Ауыл 
шаруашылығында 
бухгалтерлік 
есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктері 
16 11  16 

 

14 
2  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері 
мен  материалдық  қорлардың 
есебі 
17 
17 12 
3  Ауыл 
шаруашылығы 
кәсіпорындарындағы 
негізгі 
құралдардың есебі 
17 
17 12 
4  Биологиялық активтердің есебі* 
 
17 
17 12 
5  Өсімдік 
шаруашылығы 
шығындары  есебі  мен  өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
17 
17 12 
6  Мал  шаруашылығы  шығындары 
есебі мен өнімнің өзіндік құнын 
калькуляциялау* 
17 
17 12 
7  Ауыл  шаруашығындағы  басқа 
да шығындар есебі 
17 
17 12 
8  Өнімдерді, 
жұмыстар 
мен 
қызметтерді сату есебі 
 
17 
17 12 
 
Барлығы: 
135 
30 
15 
30 
60 
135 
15  7 
15 
98 
 
 
3. Дәрістер, тәжірибелік (семинар) сабақтар жоспары  
 
№ 
Дәріс жоспары 
Тәжірибелік сабақтар жоспары 
1  Ауыл  шаруашылығында  бухгалтерлік  есепті 
ұйымдастыру ерекшеліктері 
1. 
Ауыл 
шаруашылығы 
өндірісінің 
ерекшелігі  және  оның  бухгалтерлік  есепке 
әсері  
2.  Ауыл  шаруашылығы  ұйымдарындағы 
бухгалтерлік 
есептің 
мақсаты 
мен 
міндеттері  
3. 
Ауыл 
шаруашылығы 
өндірісіндегі 
шығындар және оларды жіктеу  
2  Ауыл 
шаруашылығы 
өнімдері 
мен 
материалдық қорлардың есебі 
1.  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері  мен 
материалдық  қорларды  алғашқы  тану  және 
бағалау  
2.  Ауыл  шаруашылығы  өнімдері  мен 
материалдық 
қорлардың 
қозғалысы 
бойынша құжат айналымы  
3.  Қоймадағы  және  басқа  да  сақтау 
орындарындағы 
дайын 
өнім 
мен 
материалдық қорлардың есебі  

13 
 
4. Дайын өнім мен материалдық қорлардың 
талдамалық және жиынтық есебі 
3  Ауыл  шаруашылығы  кәсіпорындарындағы 
негізгі құралдардың есебі 
1.  Негізгі  құралдарды  жіктеу,  бағалау  және 
есепте алғашқы тану 
2. Негізгі құралдардың қозғалысы бойынша 
құжат айналымы 
3.  Негізгі  құралдардың  талдамалық  және 
жиынтық есебі 
4. 
Негізгі 
құралдардың 
тозуы 
мен 
амортизациясының есебі 
5. Негізгі құралдарды жөндеу есебі 
 
4  Биологиялық активтердің есебі 
 
1.Өсімдегі  және  бордақылаудағы  малдарды 
бағалау ерекшеліктері 
2.Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың 
қозғалысын құжаттау 
3.Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың 
бухгалтерлік есебі 
 
5  Өсімдік шаруашылығы шығындары есебі мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
1.Өсімдік шаруашылығындағы бухгалтерлік 
есептің әдістемелік негізі мен міндеттері 
2.Өсімдік шаруашылығы шығындар есебінің 
объектілері мен баптары 
3.Өсімдік  шаруашылығындағы  аяқталмаған 
өндіріс  пен  бөлінетін  және  басқа  да 
шығындар есебі 
4.Өсімдік 
шаруашылығында 
алғашқы, 
талдамалық 
және 
жиынтық 
есепті 
ұйымдастыру 
5.Өсімдік  шаруашылығының  басқа  да 
салаларындағы шығындар есебі 
6.Өсімдік 
шаруашылығы 
өнімдерінің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
6  Мал  шаруашылығы  шығындары  есебі  мен 
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 
1.Мал  шаруашылығындағы  бухгалтерлік 
есептің әдістемелік негізі мен міндеттері 
2.Мал 
шаруашылығындағы 
шығындар 
есебінің объектілері мен баптары 
3.Мал 
шаруашылығында 
алғашқы, 
талдамалық 
және 
жиынтық 
есепті 
ұйымдастыру  
4.Мал  шаруашылығынан  алынған  өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау 
 
7  Ауыл  шаруашығындағы  басқа  да  шығындар 
есебі 
1. Жалпы және әкімшілік шығындар есебі  
2. Үстеме шығындардың есебі және оларды 
бөлу 
3. Болашақ кезең шығындарының есебі  
 
8  Өнімдерді,  жұмыстар  мен  қызметтерді  сату 
есебі 
 
1.Өнімдерді,  жұмыстар  мен  қызметтерді 
сату  есебінің  жалпы  ұстамдары  мен 
міндеттері 
2.Сату  есебі  бойынша  алғашқы  құжат 

14 
 
айналымы 
3.Өнімдер,  жұмыстар  мен  қызметтерді 
сатудың талдамалық және жиынтық есебі 

Каталог: accounting-and-auditing
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы
accounting-and-auditing -> Статистика академиясы алматинская академия экономики и статистики
accounting-and-auditing -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Бухгалтерлік есеп және аудит»
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені
accounting-and-auditing -> Алматы экономика және статистика академиясы пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешені

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет