Пәннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)


Оқу жұмыс жоспарынан көшірмежүктеу 183.5 Kb.
бет2/2
Дата14.02.2022
өлшемі183.5 Kb.
#17236
1   2
силлабус
Мектеп математика курсында сандар жиынын оқыту, 001, 18,01, 1 РК Калиева А, Konndiz СМк

1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс

сағ.

СТС,

сағ.

ЗЖ,

сағ.

БӨЖ,

сағ.

Барлығы,

сағ.

Қорытынды бақылау

формасы

3

6

3

30

15

-

90

135

емтихан2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ СІЛТЕМЕ

Пәннің тақырыптық мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу және әдебиеттерге сілтеме 2-кестеде келтірілген


2-кестеМодуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.Қарапайым теория

1

Шекті функцияға бірқалыпты ұмтылу

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

2

Интеграл белгісімен шекті ауысу

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

3

Интеграл белгісімен дифференциалдау

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

4

Интеграл белгісімен интегралдау

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

5

Интегралдау шектері параметрге тәуелді болатын жағдай

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

Модуль 2. Интегралдардың бірқалыпты жинақталуы


6

Интегралдардың бірқалыпты жинақталуының анықтамасы

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

7

Бірқалыпты жинақталудың шарты және жеткілікті белгілері

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

8

Соңғы шектері бар интегралдар жағдайы

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

Модуль 3. Интегралдардың бірқалыпты жинақталуын пайдалану

9

Интеграл белгісімен шекті ауысу

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

10

Параметр бойынша интегралды интегралдау

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

11

Параметр бойынша интегралды дифференциалдау

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

12

Соңғы шектері бар интегралдар туралы ескерту

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

13

Кейбір меншіксіз интегралдарды есептеу

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

Модуль 4. Эйлер интегралдары

14

Бірінші және екінші типтегі Эйлер интегралдары

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]

15

Г функциясының қарапайым қасиеттері

2
1

6

[5.1.1]- [5.1.6]

[5.2.1-]


[5.2.5]
БАРЛЫҒЫ: 135

30
15

90

2.1. 1- 2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

Аталмыш мамандықтың студенттері аралық бақылау жұмысын коллоквиум түрінде тапсырады. №1 аралық бақылауға кіретін сұрақтары бірінші модульдың тақырыптары бойынша құрастырылған, ал №2 аралық бақылауға екінші, үшінші, төртінші модуль тақырыптары кіреді. Аралық бақылау тапсырмалары электрондық порталға еңгізілген.

.

2.2. Қолданылатын білім беру технологиялары

1. Жаңа педагогикалық технология;

2. Модульдік оқыту технологиясы;

3. Проблемалы оқыту технологиясы;

4. Өзіндік дамыту технологиясы ;

5.  Деңгейлік саралау технологиясы;

6. Жекелеп оқыту технологиясы;

7. Топтық технология.

.

3. Курс саясаты

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы,сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқада дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы сабақтан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4 Бағалау саясаты


4.1. Білім алушылардың білімін бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.

Білім алушының білімін бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.

Білім алушының нәтижесін 100 балдық жүйе бойынша бағалау.
Кесте 3

СЕМЕСТР 3

1-7 апта

электронды журнал

8-15 апта

АУДИТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРІНЕ ҚАТЫСУ

Сабақ босатқан жағдайда әр рейтингіден 0 ден 10 балға дейін баға төмендетіледі. Аталған көрсеткіш жиынтық рейтингіге әсер етеді.Ағымдағы бақылау

1-6 апта


Бақылау түріне байланысты баға

0 ден 100 балға дейін анықталады.

ПОҚ білім алушының минимальді баға жиынтығын көрсетуі қажет.


Ағымдағы бақылау

8-14 апта

МБ 1

(Межелік бақылау №1)7 апта

0-100 бал

МБ 2

(Межелік

бақылау №2)

15 апта


R1

(№1 рейтингі)1.білім алушы >min (минималды) баға жиынтығынан аз алған жағдайда, орташа арифметикалық мәні есептеледі

2.білім алушы <min (минималды) баға жиынтығынан жоғары алған жағдайда, бал минималды баға жиынтығына бөлінедіR2

(№2 рейтингі)R= (R1 + R2) / 2

Жиынтық рейтингі – емтиханға рұқсат/ және жіберілмеу

R < 50

Білім алушы 50 балдан төмен алса емтиханға жіберілмейдіR > 50 +

Білім алушы 50 балдан жоғары алса және пререквизит бола алатын пән бойынша академиялық қарызы болмаса

=

емтиханға жіберіледі.Емтихан

Семестр қорытындысы бойынша емтихан (0-100 бал)Емтихан 50 бал

Емтихан  50бал

Пән бойынша қорытынды баға

0,6 * R+0,4* Емтихан

4.2. 4-кестеде білім алушы алған білімді апта бойынша, бақылау түрі бойынша минималді баға жиынына бөлу көрсетілген.


Кесте 4апта

Лабораториялық, практика-лық,семинар сабақтардың, БӨЖ тақырыптары

Білімді

бақылау түрі

Минимальді баға жиынтығы (баға алу қарастырылған: Иә/жоқ)

1

2

3

4

Ағымдағы бақылау

1

Шекті функцияға бірқалыпты ұмтылу

Сұрау, есеп

жоқ

2

Интеграл белгісімен шекті ауысу

Сұрау, есеп

жоқ

3

Интеграл белгісімен дифференциалдау

Сұрау, есеп

иа

4

Интеграл белгісімен интегралдау

Сұрау,

иа

5

Интегралдау шектері параметрге тәуелді болатын жағдай

Сұрау,

жоқ

5

БӨЖ №1

Типтік есептер

иа

6

Интегралдардың бірқалыпты жинақталуының анықтамасы

Сұрау, есеп

иа

7

МБ (межелік бақылау №1)

Ауызша

0-100 балл аралығында бағаланады

R1 (Рейтинг №1)

Ағымдағы бақылау

8

Бірқалыпты жинақталудың шарты және жеткілікті белгілері

Сұрау, есеп

жоқ

9

Соңғы шектері бар интегралдар жағдайы

Сұрау, есеп

иа

9

БӨЖ №4

Типтік есептер

иа

10

Параметр бойынша интегралды интегралдау

Сұрау, есеп

жоқ

11

Параметр бойынша интегралды дифференциалдау

Сұрау, есеп

иа

11

БӨЖ №5

Типтік есептер

иа

12

Соңғы шектері бар интегралдар туралы ескерту

Сұрау, есеп

жоқ

13

Кейбір меншіксіз интегралдарды есептеу

Сұрау, есеп

иа

14

Бірінші және екінші типтегі Эйлер интегралдары

Сұрау, есеп

иа

15

БӨЖ №6

Типтік есептер

иа

15

МБ (межелік бақылау №2)

Ауызша

0-100 балл аралығында бағаланады

R2 (Рейтинг №2)


Ескерту:

-1-бағанада білім алушының білімін бақылайтын апта реті көрсетілген;

-2-бағанада аптаға сәйкес білім алушының сабақ тақырыбы көрсетілген;

-3-бағанада бақылау түрі көрсетілген;

-4-бағанада білім алушы алатын минималды баға бақылау түріне байланысты ақпарат көрсетілген. 4-кестенің мәліметтерін оқытушы электрондық журналға енгізеді.


    1. Білім алушының бағасы шкала бойынша анықталады (кесте 5).

Кесте 5

Әріптік, баллдық және пайыздық баламасы көрсетілген бағалау шкаласыӘріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағдарлама

Бағалау критерийлері

А

4,0

95-100

Өте жақсы

Қойылған сұраққа толық жауап берілді, тұжырымдамалармен еркін жұмыс жасауда, оның маңызды және маңызды емес белгілерін, себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білуінде көрінетін объект туралы саналы білімнің жиынтығы көрсетілген.

Объект туралы білім оны осы ғылым жүйесінде және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан тұжырымдалады, әдеби тілде баяндалған, қисынды, дәлелді, оқушының авторлық ұстанымын көрсетеді.А-

3,67

90-94

Қойылған сұраққа толық жауап берілді, объект туралы саналы білімнің жиынтығы көрсетілді, тақырыптың негізгі ережелері дәлелді түрде ашылды; жауапта ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты құрылым, логикалық дәйектілік байқалады. Объект туралы білім оны осы ғылым жүйесінде және пәнаралық қатынастарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Жауап беру процесінде білім алушы өз бетінше түзеткен ұғымдарды айқындаудағы кемшіліктерге жол берілуі мүмкін.

В+

3,33

85-89

Жақссы

Қойылған сұраққа толық жауап берілді, тақырыптық негізгі ережелері дәлелді түрде ашылды. Жауапта ашылатын ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты құрылым, логикалық дәйектілік байқалады. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Жауапта білім алушы түзеткен кемшіліктерге жол берілген.

В

3.00

80-84

Қойылған сұраққа толық жауап берілді, маңызды және маңызды емес белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білу қабілеті көрсетілді. Жауап нақты құрылымдалған, қисынды, әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Кемшіліктер немесе елеусіз қателіктер жіберілуі мүмкін.

В-

2,67

75-79

Қойылған сұраққа толық жауап берілді, маңызды және маңызды емес белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды ажырата білу қабілеті көрсетілді. Жауап нақты құрылымдалған, қисынды, әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Алайда білім алушы түзеткен елеусіз қателіктер немесе кемшіліктер жіберілген.

С+

2,33

70-74

Бұл сұраққа толық, бірақ жеткілікті дәйекті емес жауап, бірақ сонымен бірге маңызды және маңызды емес белгілер мен себеп-салдарлық байланыстарды анықтау мүмкіндігі көрсетілген. Жауап қисынды және ғылым тұрғысынан берілген. Білім алушы өз бетінше түзете алмайтын негізгі ұғымдарды анықтауда 1-2 қате жіберілуі мүмкін.

С

2,00

65-69

Қанағаттанарлық

Жеткілікті толық емес және жеткілікті ашылмаған жауап берілді. Логикасы мен дәйектілігі бұзылған. Ұғымдарды ашуда, терминдерді қоллануда қателіктер жіберілді. Білім алушы маңызды және маңызды емес белгілерді және себеп-салдарлық байланыстарды өз бетінше анықтай алмайды. Білім алушы жалпыланған білімдерін нақтылай алады, мысалдарда олардың негізгі ережелерін тек оқытушының көмегімен дәлелдей алады. Рәсімдеу түзетуді қажет етеді.

С-

1,67

60-64

Толық емес жауап берілген. Логикасы мен дәйектілігі бұзылған. Ашылған ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін анықтауда студенттердің олардың маңызды және маңыды емес белгілері мен байланыстарын түсінбеуі салдарынан өрескел қателіктер жіберілді. Жауапта тұжырымдар жоқ. Жалпыланған білімнің нақты көріністерін ашу мүмкіндігі көрсетілмеген. Рәсімдеу түзетуді қажет етеді.

D+

1,33

55-59

Толық емес жауап берілген.Мазмұны қисынсыз. Білім алушы дәлелдеумен қиналады. Терминдердің, ұғымдардың анықтамаларында, фактілердің, құбылыстардың сипаттамасында көптеген маңызды қателіктер бар. Жауапта тұжырымдар жоқ. Мазмұны сауатсыз

D-

1,00

50-54

Анықтамаларда айтарлықтай қателіктері бар тақырыптың сұрағы бойынша шашыраңғы білімді көрсететін толық емес жауап берілген. Фрагментация, қисынсыз мазмұны бар. Білім алушы осы ұғымның, теорияның, құбылыстың пәннің басқа объектілерімен байланысын түсінбейді. Тұжырымдар, нақтылау және дәлелдеме жоқ. Мазмұны мүлдем сауатсыз

FX

0,00

25-49

Қанағаттанарлықсыз

Сұрақтың негізгі аспектілері бойынша жауаптар алынған жоқ.


F

0

0-24


5. Әдебиет және интернет-ресурстар

5.1 Негізгі әдебиет

5.1.1 Литвинов Владимир Викторович. Л 64 Несобственные интегралы, зависящие от параметра : практикум / В. В. Литвинов, А. Ю. Ухалов, Д. В. Глазков ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2015

5.1.2 Блинова И.В., Попов И.Ю. Интегралы, зависящие от параметров / Методические указания по решению задач. СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. 16 с

5.1.3 Саженков, А.Н. С 147 Интегралы, зависящие от параметра [Текст] : учебно-методическое пособие / А.Н. Саженков, Т.В. Саженкова, Е.А. Плотникова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. – 2018. – 32 с

5.1.4 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу / Б.П. Демидович. – М.: АСТ: Астрель, 2010.

5.1.5 Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа, Т. II / Л.Д. Кудрявцев. – М.: Дрофа, 2004.

5.1.6 Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа: Учебное пособие. Часть 2. СПб: Издательство Лань, 2008

5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1 Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа, т.2. – М.: Наука, 1973.

5.2.2. Кудрявцев Л.Д. Математический анализ, т.2. – М.: Высшая школа, 1981.

5.2.3 Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 1977.

5.2.4 Берман Г.М. Сборник задач по курсу математического анализа. – М.: Наука,1979.

5.2.5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнениях. – М.: Высшая школа, 1980.5.3 Интернет-ресурстар

http://mathprofi.ru

http://ru.onlinemschool.com

http://www.mathedu.ru/

http://www.exponenta.ru

http://mathhelpplanet.com/

https://habr.com/ru/

https://coderlessons.com/
жүктеу 183.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет