Пәннің мақсаттары мен міндеттері Пәнді оқытудың мақсатыжүктеу 122.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі122.61 Kb.
#15892

1. Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты

Вагондар   паркімен   танысу,  вагондармен   контейнерлер

толық техникалық құрылысымен таныу, оларды есептеу және

сынау менгерген мамандандарды дайындау болып табылады.

Пәнді оқытудағы міндет

«Вагондар   мен   контейнерлер»  пәнін   оқу   нәтижесінде

студент төмендегілерді

 білу керек:

- Әртүрлі вагондардын құрылысын;

- вагон тетіктердін құрылысын. 

Істей білуі керек:

- вагон тетіктерін есептеу және жобалауды;

- вагондар құрылысын бағалау.

2.

Перереквизиттер:  Осы курсты оқып білу «Физика»,

«ҚР   бірынғай   көлік   жұйесі»,   «Материал   кедергісі»   және   т.б.

пәндерден алынған білімге негізделеді.3.   Постреквизиттер:  Бұл   пәнді  оқып   танысқанда   алған   білімі,   «Вагон

жөндеу   технологиясы»,   «Автотежеуіштер   және   қозғалыс   қауыпсыздығы»

пәндерді толық жан-жақты түсініп игеруіне себтігі тиеді.

4. Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

дәрісте

р

тәж.

СӨЖ

1 Кіріспе

1

-

62 Вагонар бойынша жалпы ақпарат

3

29

3 Вагондардын қос донғалақтары

3

2

64 Вагондар буксаларынын құрылысы

3

26

5 Рессорлық аспа

3

1

66 Вагон арбашықтары

5

26

7 Соққы-тарту аспаптар

3

2

68 Жүк вагондар

5

26

9 Жолаушы вагондар

4

2

6Барлығы:

30

1560

4.2 Дәріс сабақтарының мазмұны

1-тақырып Кіріспе.

Пәннін мақсаты мен иіндеті. Оқу барысында орны. Вагон

жасау   саласы   тарихи   дамуына   қысқаша   шолу.  Вагон


шаруашылығының   жұмысын   болашақта   тиімділігін   арттыру.

Вагон шаруашылығы жұмысының дамуына осы ғылымның ролі.

2-тақырып Вагонар бойынша жалпы ақпарат.

Вагоннын   негізгі   тетіктері.   Техникалық-экономикалық

параметрлер. Вагондардын топтастырмасы. Габариттер. 

3-тақырып Вагондардын қос донғалақтары.

Вагондардын   қос   донғалақтарынын   тағайындамасымен

құрылысы.   Қос   донғалақтырының   негізгі   өлшемдері,   өстер,

донғалақтар.

4 тақырып 

Вагондар буксаларынын құрылысы

.

Вагондарға   қойылатын   шартты   белгілер,   таңбалар   жәнебасқа айыру белгілері. 

5-тақырып   Жүк   вагондарды   тасымалдауға   дайындау

пунктісі.

Жүк   вагондарды  тасымалдауға   дайындау   пунктілерінің

тағайындалуы.   Бос   вагондарды   тасымалдауға   дайындау

кезіндегі. 

6-тақырып Жүк вагондарды техникалық қызмет ету пунктілері.

Сұрыптау   бекеттерде   техникалық   қызмет   ету   пунктілерінің   жұмысы.

Пунктілер   топтастырылуы,   тағайындалуы   және   орналасуы.  Сұрыптау

бекеттеріндегі ТКЕП, техникалық қызмет етуді (ТКЕ) ұйымдастыру.

7-тақырып.   Жолаушы   құрамдарды   техникалық   қызмет   ету   және

жабдықтау.

Жолаушы   вагондарды   пайдалану   және   қызмет   ету

негіздері.  Жолаушы пойыздарды,  вагондарды  сонымен қатар,

жолаушы   құрамдардың   құралу   және   айналым   пунктерінде

техникалық қызмет ету.

8-тақырып  Вагондар   автотежегішін,автотіркегішін   және

буксілерін техникалық қызмет етуі.

Автотежегіш   қондырғысы   техникалық   қызмет   етуін

ұйымдастыру.   Вагон   буксаларын   тексеру   жыл   мезгіліне

байланысты   профилактика  жүргізу.  Вагондар   автотіркегіш

қондырғысын техникалық қызмет ету.

9-тақырып  Вагон жөндеу деполық базасың жоспарлануы,

дамуы , орналасуы.

Даму   мәселесін   шешу,   қазіргі   деполарды   мамандандыру

және жаңа жүк вагондары деполарын орналастыру.

10-тақырып  Депода вагондармен  контейнерлер жөндеуін

ұйымдастыру.

Вагондармен   тораптарды   жөндеуге,   тарқатуға

дайындауды   ұйымдастыру.  Депода   қолданылатын   жөндеу

алдындағы жуу, тазалау қондырғылары. Депода өнім сапасын

бақылау   үшін   топтамалық   жүйе   жетілдіріп   еңгізу.   Еңбек

өнімділігі және оны есептеу әдістемесі.

11-тақырып Вагон депосын жобалу (қайта құру) негізі.Жүк   вагон   деполары   және   оның   құрылымы.  Жолаушы

вагон   деполары   құрылымының   ерекшеліктері.

 Өндіріс

мекемелерін   қайта   құру   және   жаңа   деполар   орналастыру

кезінде  нормаланған құжаттарға сәйкес келтіруді қаратыру.

4.4 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

Тақырып 11 Өндіріс учаскесінің жұмыс режимін анықтау (тәжірибелік сабақ № 1).

Тақырып 11 Вагон депонын өндірістік қуатын анықтау (практическое занятие № 2).

Тақырып 11 Арбашалық учаскесінің параметрлерін анықтау (тәжірибелік сабақ № 3).

Тақырып 11 Қос донғалақ учаскесінің параметрлерін анықтау (тәжірибелік сабақ № 4).

Тақырып 11 Өндірістік учаскесін қурастыру (тәжірибелік сабақ № 5).

Тақырып 11 Жобаланған технологиялық үрдісінін техникалық шешімдерің

анықтау (тәжірибелік сабақ №6).

4.4 СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрі


Есеп беру

түрі


Бақылау

түрі


Сағатт

ық

көлемі1 Дәріс

 

сабақтарынадайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабақтарғ

а қатысу

15

2 ООЖ   дайындық,   үйжұмысын орындау

Ауызша


сұрау,

жұмыс


дәптері

Сабақтарғ

а қатысу. 

30

3 Дәріс сабақтарына кірмейқалған,

 

бірақ 

оқу


бағдарламасы   бойынша

міндетті   тақырыптарды

қарастыру

Көлік   және

экология

Реферат


12

4 Бақылау   іс-шараларына

дайындық

МБ1, МБ2


3

Барлығы


60

4.5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1   тақырып.  ТМД   елдер   темір   жолында,   көлік   жүйесі.

Қазақстан   республикасы   вагондар   шаруашылығы   даму

перспективасы

.

 ( [1], 3-10 беттер, )2   тақырып.  

Вагондармен   тораптарды   жөндеуге,   тарқатуға

дайындауды ұйымдастыру. ( [1], 12-23 беттер)

3   тақырып.  

Вагондар   беріктігімен   жұмыс   қабілеттілігінің

байланысы. ( [1], 24-33 беттер)

4

 

тақырып. 

Вагондар


 

құрылымы


 

бойынша


айырмашылықтары.  Вагондарға   қойылатын   шартты   белгілер,

таңбалар және басқа айыру белгілер.( [1]19-20 беттер)5 тақырып. 

Вагондарды ауыстыру пунктілер жабдықтарымен

қондырғылары. Еңбек қауіпсіздігіне байланысты сұрақтар  ( [1]

11-21, [4] 25-36 баптары)

6   тақырып.  

Құрылыс   мекемелеріне,   теңіз   және   өзен

порттарына сонымен қатар өндіріс мекемелеріне   вагондарды

жіберген кезінде тексеруге арналған пунктілер  ( [1], 6-28, 44-66,

70-87 беттер; [4] 20-37 беттер)

7   тақырып.  

Жолаушы   пойыздар   құралу   және   айналым

пунктілерінде жұмыс ұйымдастыру сұрақтары ( [1] 30-41 беттер)

8-тақырып Буксалық торапты жөндеуді  және қызмет етуді

қамтамасыз   ету.

 Вагондар   автотіркегіш   қондырғысын

техникалық   қызмет   ету.

 Автотежегіш   қондырғысында

пайдалану   кезіндегі   кездесетін   негізгі   ақаулар.   ([1]   89-106,

110-121 беттер, [5] 148-156 беттер)

9-тақырып Вагон жөндеу деполық қондырғылар 

.

 ([1] 189-206 беттер)

10-тақырып  Жұмыстың   ырғақтығын   қамтамасыз   етіп,

жұмыс   кезінде   машиналармен   қондырғыларды   дұрыс

пайдалану үшін, вагондар жөндеуі озық технологиясын тиімді

жұмыс режимдерін жетілдіріп еңгізу. ([4] 219-214 беттер)

11-тақырып.   Өндіріс   мекемелерін   қайта   құру   және   жаңа

деполар орналастыру кезінде нормаланған құжаттарға сәйкес

келтіруді қарастыру ([4] 220-238 беттер, [2] 3-29 ,беттер)5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1. Гридюшко В.А., Бугаев В.П., Криворучко Н.З. Вагонное хозяйство. М.:

Транспорт, 1990

2. Нормы технологического проектирования депо для ремонта грузовых и

пассажирских вагонов. – М.: Транспорт, 1984

3.  Гридюшко   В.И.   Исследование   надежности   грузовых   вагонов   и   пути

повышения их работоспособности. – М.: Транспорт,1974

4. Вагонное хозяйство. / В.И. Устич, И.И. Хаба. – М.: Транспорт, 2002.

5. Автоматические тормоза Иноземцев В.Г., Кацаринов В.М. Москва, 

«Транспорт» 1981 481с.

Қосымша әдебиет

5.Ножевников   А.М.   Поточно-конвейерные   линии   ремонта   вагонов.   М.:

Транспорт,1980

6. Нормы технологического  проектирования  депо по ремонту грузовых

вагонов. ВНТП 08-90/МПС. – М.: Транспорт, 1992.

Мамандықтың                                                                                                                                       Нысан    

жұмыс оқу жоспарынан                                                                                                           ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

үзінді көшірме 


«Вагон   шаруашылығы»   пәні   бойынша   «050713   –   Көлік,

көліктік   техника   және   технологиялар»   мамандығының

жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр

бойынша


бақылау

нысандары   Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс

көлемі 


кре-

дит-


тер

академиялық сағат 

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. САғат)

Бар-


лығы

ауд


СӨЖ

емт


бар-

лығы


дәр тәж

бар


лығы

ОСӨЖ


ЖОБ база-

сындағы  

іштей 

2

9030

60

15

2

3015

15

3015

Кафедра меңгерушісі

____________   Е.К.   Ордабаев  20__ж.   «___»

________


Жұмыс оқу бағдарламасының

Нысан


                        титулдық парағы                                 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

 


«Вагондар мен контейнерлер» пәнінен

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттеріне арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


 Мамандықтың элективтік пәндер

Нысан


 

каталогының

 

негізінде әзірленгенПМУ ҰС Н 7.18.3/34

пәннің жұмыс оқу бағдарламасын

 

 бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ОІ

 жөніндегі проректор

 

______Н.Э. Пфейфер«___»______20__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы ______________ Муканов Р.Б.

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

«Вагондар мен контейнерлер»  пәні бойынша

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» 

мамандығының студенттеріне арналғанОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

20__ж.   ________   «____»  бекітілген    жұмыс   бағдарламасы   жұмыс   оқу

жоспарының   және   мамандықтың   элективті   пәндер   каталогының   негізінде

әзірленген.

«Көліктік   техника 

және   логистика»   кафедрасының

отырысында ұсынылған.

Хаттама №___, 20__ жылдың «___» _______

Кафедра меңгерушісі _________________ Е.К. Ордабаев

Металлургия,   машина   жасау   және   көлік   факультетінің  оқу-

әдістемелік кеңесімен құпталған.

Хаттама №___, 20___ жылдың «___» _______

ОӘК төрағасы _______________Ж.Е. Ахметов

КЕЛІСІЛДІ

ММжКФ деканы ______Т.Т. Токтағанов 20__ жылдың «__»______ОҮЖжӘҚБ

 МАҚҰЛДАДЫ

ОҮЖжӘҚБ бастығы

 ________ А.А. Варакута 20__ жылдың «__»______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  20__ж. «___»______________  №____ хаттама

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 122.61 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет