Пәні бойынша оқыту бағдарламасыныңжүктеу 144.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата30.03.2017
өлшемі144.51 Kb.

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті 

Биология және экология кафедрасы

050607-Биология мамандықтың студенттеріне арналған  

«Зоологиядан үлкен практикум»ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Химиялық технологиялар және 

жаратылыстану факультетінің  

 деканы         

___________  Қ.Қ.Ахметов

20__ж. «___»____________

  

Құрастырушы: б.ғ.к., аға оқытушы____________Қ.М. Мадиева        

Биология және экология кафедрасы

                                                         

050607-Биология мамандығына 

арналған


«Зоологиядан үлкен практикум»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж. «___»____________

 

кафедра отырысында ұсынылған №__ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________ Ж..М.Исимбеков 

20__ж. «___»____________

  

Химиялық   технологиялар   және   жаратылыстану   факультетінің   оқу-

әдістемелік кеңесімен құпталған 

20__ж. «___»____________

 

№__ ХаттамаОӘК төрайымы ________________ Ұ.Д.Бүркітбаева 20__ж. «___»____________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Мадиева Қарлығаш Мұратқызы

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: б.ғ.к., аға оқытушы

Биология   және   экология   кафедрасы   ПМУ   Ломов   көшесі   64     1-корпусында     358-

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-85 ішкі нөмір 12-57

2 Пән туралы мәліметтер

Пән   1   семестрде   оқытылады,   оқытылу   мерзімі   15   апта.   Пәннің   жалпы   еңбек

ауқымдылығы   135   сағат,   оның   ішінде   45   сағат   аудиторияда   жүргізіледі   және   90   сағат

студенттердің өзіндік жұмыстарына берілген.     Сабақ түрі бойынша аудиторияда өткізілетін

уақыт   күнтізбелік   жоспарда   берілген.

  Сонымен   қатар   бұл   пән   бойынша

студенттер   межелік   бақылау   тапсырады,   бақылау  нысаны   тесттер

арқылы қабылданыды.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша

қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

1

3

135-

37,5


7,5

90

45емтихан

Барлығы


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту  мақсаты-  жануарлар әлемінің әртүрлілігі және тарихи

дамуы   туралы   ұғым   қалыптастыру;   ғылыми   қөзқарас   қалыптасуында

зоологияның   маңызын   көрсету   және   басқа   ғылымдармен   байланысын;

өздік жұмыс істеу дағдыларын үйрету.

Міндеттері: 

-

Студенттерге   жануарлардың   морфологиясы,   анатомиясы,жіктелуі, онтогенез және филогенез туралы білім беру; 

-

мүше құрылысының функцияларын қарастыру; -

зерттейтін обьектлеріне жалпы биологиялық және эволюциялық

көзқарас қалыптастыру;

-

омыртқалы   жануарлардың   табиғатта   және   адам   өміріндегіпрактикалық маңызын қалыптастыру;

-

жануарлар әлемін сақтау және ұқыпты пайдалануды негіздеу; 5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар 

-

әр   түрлі   омыртқалы   жануарлардың   морфофункционалдыққалыптасуының негізгі принциптерін; 

-

омыртқалы жануарларды зерттеу әдістерін;-

жануарлар әлемінің қазіргі жүйесін;

-

омыртқалылардың негізгі эволюциялық бағыттарын білу;-

омыртқалы жануарларды анықтау;

-

омыртқалы жануарлардың уақытша препараттар дайындау;-

омыртқалы жануарлардың түраралық қарым қатынасының сипатын

анықтау.

6 Пререквизиттер

«Зоологиядан   үлкен   практикум»   пәнін   игеруге   қатысты   пәндер

«Омыртқалылар зоологиясы», «Омыртқасыздар зоологиясы»«Экология».

7  Тақырыптық жоспар 

Оқу нысаны – күндізгі (3 кредит) р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынастық сағаттар саны

дәр

прак

(сем)

зерт

студ жеке СӨЖ

1.

11 тарау. Омыртқалы 

жануарлар. Омыртқалы 

жануарлардың жалпы 

сипаттамасы. 

1

42.

2

I бөлім. Омыртқалы зоологиянын 

материалдары мен құралдары. 

Жинау және сақтау әдістері.

1

1

23.

3

Омыртқалыларды тасымалдауға арналған құрал-жабдықтар

2

12

4.

4Зертханалық жағдайда 

омыртқалы жануарларды ұстауға 

арналған құралдар.

2

12

5.

5Омыртқалы жануарларды аулау 

әдістері


1

2

6.6

Зертханада омыртқалы 

жануарлармен жұмыс істеудін 

негізгі тәсілдері. Тірі 

жануарлармен жұмыс істеу.

1

12

7.

7Жансыз объектілермен жұмыс. 

Объектілерді жансыздандыру 

және сақтау. Этикетка жасау. 

Коллекция жасау.

2

1

48.

8

II бөлім. Омыртқалы 

жануарларды анықтау.

1

29.

9

Объектілерді анықтау. Кілттер, айырғыштар және айырғыш 

таблицалар.

2

1,5


2

10.


1

Омыртқалы жануарлар негізгі 

топтарының систематикасы.

1

16

11.


1

III бөлім. Омыртқалы 

жануарлардың негізгі топтарын 

сипаттау.

1

412. Желілілер типі (Chordata). Бас 

сүйегісіз клас түрі (Acrania).

1

2


13. Омыртқалы клас түрі (Vertebrata). 

Жақсыз клас түрі (Agnatha). 

Шеңберауыздылар класы 

(Сyclostomata).

1

2

14.Шеңберауыздылар класы. 

Шеңберауыздылардың 

морфологиялық және 

морфометриялық  жүйелеп 

баяндау.

1

215. Балықтар клас түрі (Pisces). 

Шеміршекті балықтар класы 

(Chondrichthyes).

1

216. Шеміршекті балықтар класы. 

Шеміршекті балықтарды 

морфологиялық және 

морфометриялық  жүйелеп 

баяндау.

1

217. Сүйекті балықтар (Osteichthyes). 

Балықтарға жалпы сипаттама.

1

2

18. Балықтардың әртүрлі отрядтарының жүйелейтін 

схемасы. Сыртқы морфология. 

Қанқа құрылысы. Ішкі құрылысы. 

1

219. Балықтардың жасын анықтау.

1

220. Балықтарды ұстау және кәсіптік 

маңызы.


1

2

21. Қосмекенділер класы (Amphibia). Жалпы сипаттама. Ғылыми 

номенклатурасы. 

1

4

22. Қосмекенділердің морофология-экологиялық очеркі.

1

223. Бауырымен жорғалаушылар 

класы (Reptilia). Жалпы 

сипаттама. Ғылыми 

номенклатурасы.

1

2

24. Бауырымен жорғалаушылардың морофология-экологиялық очеркі.

1

225. Қосмекенділерді және бауырымен

жорғалаушыларды аулау 

бойынша қысқаша мәлімдеме. 

Еркінсіз ұстау. 

1

2

26. Құстар класы (Aves). Жалпы сипаттама және клас 

систематикасы. 

1

4

27. Құстардың сыртқы құрылысының ерекшеліктері. Айырғыш пен 

жұмыс. 


1

2

28. Құстардың қанқасының ерекшеліктері.

1

229. Құстардың дамуы және көбеюі. 

Түрге байланысты ұяларының, 

жұмыртқаларының, жұмыртқа 

қабығының құрылысы.

1

4

30. Сүтқоректілер класы (Mammalia). Кластың жалпы сипаттамасы. 

Өмір сүру жағдайларына 

байланысты сүтқоректілердің 

көпшілігі.

1

2

31. Сүтқоректілердің сыртқы терісі.  Қасаң қабықтын пайда болуы.

1

232. Сүтқоректілердің сыртқы және 

ішкі құрылысы. 

1

2

33. Сүтқоректілердің айырмашылық ретінде қанқа ерекшелігі. 

1

634. Сүтқоректілер систематикасы. 

Айырғыш пен жұмыс.

0,5

4

         БАРЛЫҒЫ :-

37,5

7,5

90

8 Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Зоологиядан үлкен практикум пәні студенттерде зоологиядан арнайы білімді бекітуге

арналған.   Арнайы   әдебиеттерді   оқу   және   студенттердің   жеке   жұмысына   негізделген

зоологиялық   білімді   кеңейтіп,   тереңдетіп   береді.   Студенттерге   болашақ   маман   ретінде

зоологияның   негізгі   морфологиялық   және   морфометриялық   әдістерін   меңгертіп,   ғылыми

зерттеу жұмыстарының тәжірибелік дағдыларын үйретеді.9 Курс компоненттері 

Практикалық жұмыстарының мазмұны. 

Тақырып   1. 

1   тарау.   Омыртқалы   жануарлар. 

Омыртқалы

жануарлардың   жалпы  сипаттамасы.  Омыртқалы   жануарлардың   жалпы

сипаттамасы.  Анамниялар және  амниоттар.

Тақырып 2. I бөлім. Омыртқалы зоологиянын материалдары мен құралдары. Жинау

және сақтау әдістері.         Тақырып 3. Омыртқалыларды тасымалдауға арналған құрал-жабдықтар

Сүтқоректілерді,құстарды,қосмекенділерді,балықтарды,   тамалдау

және жинауға арналған құрал жабдықтар.

Тақырып 4. 

Зертханалық жағдайда омыртқалы жануарларды үстауға

арналған құралдар.

Сүтқоректілерді,құстарды,қосмекенділерді,балықтарды

 

үстауға


арналған құралдар.Аквариум, террариум,вольер және т.б.

Тақырып 5. 

Омыртқалы жануарларды аулау әдістеріКүндізгі, түнгі, ауадағы, судағы және т.б. жануарларды аулау және

жинастыру методикасы.Тақырып   6. 

Зертханада   омыртқалы   жануарлармен   жұмыс   істеудін

негізгі тәсілдері. Тірі жануарлармен жұмыс істеу.

Омыртқалы   жануарларды   бақылау   және   жасанды   жағдайда

устау.Лабораториялық   жағдайда   тірі   жануарлардың   биологиялық

ерекшеліктерін зерттеу.Тақырып

 7. 

Жансыз   объектілермен   жұмыс. 

Объектілерді

жансыздандыру және сақтау. Этикетка жасау. Коллекция жасау.

Жануарларды   жансыздандыру.   Колекциялар   жасау.   Таксидермия

негіздері.   Жануарларды   фиксациялаудың   негізгі   шаралары.Этикетка

жасау.

Тақырып 8. 

II бөлім. Омыртқалы жануарларды анықтауТақырып   9. 

Объектілерді   анықтау.   Кілттер,   айырғыштар   және

айырғыш таблицалар.

Сүтқоректілер,

 

құстар,


 

бауырымен

 

жорғалаушылар,космекенділердің   және   балықтардың   сыртқы   морфологиясының

ерекшеліктеріКілтермен және Анықтау кестелермен жумыс жасау.Тақырып   10. 

Омыртқалы   жануарлар   негізгі   топтарының

систематикасы.

Омыртқалы   жануарлардың   ғылыми   номенклатурасы   және

таксономиясы.Зоологиялық   номенклатуралық   кодексі   және   оның

ерекшеліктері. Тақырып  11. 

III  бөлім.  Омыртқалы   жануарлардың   негізгі   топтарын

сипаттау.

Тақырып   12. 

Желілілер   типі   (Chordata).   Бас   сүйегісіз   клас   түрі

(Acrania).

Хордалы жануарлардың мінездемесі. Бассыздар типінің негізгі окілі

Қандауыр (Branchiostoma lanceolatum).

Тақырып   13. 

Омыртқалы   клас   түрі   (Vertebrata).   Жақсыз   клас   түрі

(Agnatha). Шеңберауыздылар класы (Сyclostomata).

  Омыртқалылар   типастысының   морфологиясы(Vertebrata).    Минога

(Lambetra  sp) –  шеңберауыздылар класының өкілі.  Сыртқы құрылысының

ерекшеліктері.Тақырып   14. 

Шеңберауыздылар   класы.   Шеңберауыздылардың

морфологиялық және морфометриялық  жүйелеп баяндау.

Шеңберауыздылардың   морфологиялық   және   морфометриялық

міңездемесі.Жүйелеп баяндаудың ережелері.  

Тақырып 15. 

Балықтар клас түрі (Pisces). Шеміршекті балықтар класы

(Chondrichthyes).

Балықтардың   жалпы   міңездемесі  (Pisces).  Шеміршекті   балықтар

класы.

 Шеміршекті   балықтар   класының   морфологиялық   жәнеморфометриялық баяндауы.

Тақырып   16. 

Шеміршекті   балықтар   класы.  Шеміршекті   балықтарды

морфологиялық және морфометриялық  жүйелеп баяндау.

Балықтардың   жалпы   міңездемесі.   Таксономиялық   белгілер   және

ғылыми номенклатурасының ережелері

Тақырып   17. 

Сүйекті   балықтар   (Osteichthyes).   Балықтарға   жалпы

сипаттама.


Әр   түрлі   тұқымдастар   мен   отрядтарына   жататын   балықтарды

сипаттау   схемасы.Сыртқы   морфологиясы.   Қабыршақтар   типтері.   Скелет

құрылысы. Ішкі құрылысы.

Тақырып   18. 

Балықтардың   әртүрлі   отрядтарының   жүйелейтін

схемасы. Сыртқы морфология. Қанқа құрылысы. Ішкі құрылысы. 

Қабыршағына   байланысты   балықтын   жасын   аңыктау.Қабыршақты

алу және жасын аныктау әдістемесі.  

Тақырып 19. 

Балықтардың жасын анықтау.

Балықтарды   устау   және   оның   маңызы.Балықтарды   өсіру

ережелері.Кәсіптік маңызы.  Тақырып 20. 

Қосмекенділер класы

Қосмекенділер   класына   жалпы   сипаттамасы.   (Amphibia).   Ғылыми

номенклатура   және  

  таксономия.   Қуйрықсыз   және   құйрықты

қосмекенділер. Олардың биологиялық ерекшеліктері.Тақырып   21. 

Қосмекенділер   класы   (Amphibia).   Жалпы   сипаттама.

Ғылыми номенклатурасы. 

Қосмекенділердің   морфометриялық   және   морфологиялық

белгілері.Қанқасы.   Қосмекенділердің   дамуы   және   көбею   ерекшеліктері.

Экологиялық ерекшеліктері.Тақырып 22. 

Қосмекенділердің морофология-экологиялық очеркі.

Бауырымен   жоргалаушылардың   биологиялық   ерекшеліктері.

(Reptilia). Ғылыми номенклатурасы мен таксономиясы.Тақырып   23.

  Бауырымен   жорғалаушылар   класы  (Reptilia).  Жалпы

сипаттама. Ғылыми номенклатурасы.

Бауырымен   жорғалаушылар   класы

 морфологиялық   және

морфометриялық   белгілері.  Қанқа.  Көбеюі   және   дамуы.    Экологиялық

ерекшеліктері.  

Тақырып   24. 

Бауырымен   жорғалаушылардың   морофология-

экологиялық очеркі.

Қосмекенділерді   және   бауырымен   жорғалаушыларды   аулау

бойынша қысқаша мәлімдеме. Олардың аурулары және алдың алдың алу

шаралары.  Тақырып   25. 

Құстар   класы   (Aves).   Жалпы   сипаттама   және   клас

систематикасы. 

Құстар   класына   жалпы   сипатама(Aves).    Класс  жүйесі.  Олардың

алуан түрлігі.

Тақырып   26. 

Құстар   класы  (Aves).  Жалпы   сипаттама   және   клас

систематикасы. 

Құстар класының сыртқы жабындысы.Тері жыәне оның туындылары.

Анықтау кестелер мен жұмыс жасау.

Тақырып   27. 

Құстардың   сыртқы   құрылысының   ерекшеліктері.

Айырғыш пен жұмыс. 

Құстар қаңқасы. Остеологиялық материал дайындау ережелері.Тақырып 28. 

Құстардың қанқасының ерекшеліктері.

Құстардың   көбею   және   даму   ережелері.  Түрге   байланысты

ұяларының, жұмыртқаларының, жұмыртқа қабығының құрылысы.Тақырып   29. 

Құстардың   дамуы   және   көбеюі.   Түрге   байланысты

ұяларының, жұмыртқаларының, жұмыртқа қабығының құрылысы.

Сүтқоректілер   класы(Mammalia).  Кластын   жалпы   сипатамасы.

Сұткоректілердің алуан түрлілігі. Жерде тіршілік ететің жаңуарлар. Жер

астында тіршілік ететің жануарлар. Суда мекендейтін жануарлар..Тақырып   30. 

Сүтқоректілер   класы   (Mammalia).   Кластың   жалпы

сипаттамасы.   Өмір   сүру   жағдайларына   байланысты   сүтқоректілердің

көпшілігі.

Тері және оның туындылары.Тері және сүт бездері.

Тақырып 31. 

Сүтқоректілердің сыртқы терісі.   Қасаң қабықтын пайда

болуы.

Сүтқоректілердің   морфологиялық   ерекшеліктері.сыртқы   және   ішкіқұрылысының морфологиялықерекшеліктері..

Тақырып 32. 

Сүтқоректілердің сыртқы және ішкі құрылысы. 

Сүтқоректілердің қаңқасы.Оның құрылымдары.

Тақырып   33. 

Сүтқоректілердің   айырмашылық   ретінде   қанқа

ерекшелігі. 

Сүтқоректілердің   систематикасы.   Анықтау   кестелермен   жұмыс

жасау.   Сүтқоректілердің   қанқасының   құрылысы   және   оның   түрлеріне

байланысты ерекшеліктеріТақырып 34. 

Сүтқоректілер систематикасы. Айырғыш пен жұмыс.

Сүтқоректілердің   систематикасы.   Анықтау   кестелермен   жұмыс

жасау.   Мекен   орнына   байланысты   сүтқоректілердің   түрлерінің

ерекшеліктері мен айырмашылықтары.

Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

Зертханалық жұмыстардың мазмұны 

Тақырып 1 

Омыртқалы зоологиянын материалдары мен құралдары. 

Жинау және сақтау әдістері. 

Тақырып 

Омыртқалыларды тасымалдауға арналған құрал-

жабдықтар Тақырып 3 

Зертханалық жағдайда омыртқалы жануарларды үстауға 

арналған құралдар

Тақырып 4 

Зертханада омыртқалы жануарлармен жұмыс істеудін 

негізгі тәсілдері. Тірі жануарлармен жұмыс істеу.

Тақырып 5 

Жансыз объектілермен жұмыс. Объектілерді 

жансыздандыру және сақтау. Этикетка жасау. Коллекция жасау.

Тақырып 6  

Объектілерді анықтау. Кілттер, айырғыштар және 

айырғыш таблицалар.

Тақырып 7 

Омыртқалы жануарлар негізгі топтарының 

систематикасы.

Әдебиеттер [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

Студенттің өзіндік меңгеруіне арналған тақырыптар тізімі

Оқу нысаны – күндізгі (3 кредитСӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа

шаққандағы

көлемі

1.

Зертханалық 

сабақтарға 

дайындық 

Суретін салу 

ЗЖ-қа 


жіберу 

10

2.Тәжірибелік 

сабақтарға 

дайындық 

Конспект 

ТС-қа 

жіберу


30

3.

Бақылау іс 

шараларына 

дайындық


Бақылау 

жұмысы


МБ1, МБ2

10

4.Аудиторлық сабаққа

кірмеген 

материалдарды 

меңгеру


Конспект

Ауызша 


сұрау

30

5.Семестрлық 

тапсырмаларды 

орындау

Реферат


Реферат 

қорғау


10

Барлығы 

90

Студенттердің өздік оқуға арналған тақырыптар тізімі 

Тақырып   1  Павлодар   облысындағы   қосмекенділердің   таралуы,   саны,

экологиясы. Табиғаттағы маңызы.  Павлодар облысында таралған қосмекенділер туралы

хабарлама даярлау. Баяндамада олардың таралу ерекшеліктерін және экологиясын көрсету.

Әдебиеттер: [7],[12], [13].

Тақырып 2 Әртүрлі биотоптардағы бауырымен жорғалаушылардың таралуы.

Бауырымен жорғалаушылардың саны мен шаруашылықтық маңызы туралы баяндама

даярлау.

Әдебиеттер: [2],[3], [6], [8], [12].Тақырып 3 Балықтардың шаруашылықтық маңызы. Кәсіптік балықтар.

 Негізгі кәсіптік балықтар туралы хабарлама даярлау.

Әдебиеттер: [4],[5], [8], [9], [11].

Тақырып   4   Құстардың   көбеюі   мен   дамуы.  Ұялардың,   жұмыртқалардың   құс

түріне байланысты құрылысы.

Құстардың   көбеюі   мен   даму   ерекшеліктері.  Ұя   басу   мен   ұя   құрылыстары.

Жұмыртқалар қабығының жеке ерекшеліктері.

Әдебиеттер: [5],[8], [13].СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі «Зоологиядан үлкен практикум»

пәні бойынша 050607-Биология мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы

студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг 

Апталар 


1 сабақ

үшін макс.

балл 

1

23

4

56

7

8Барлығы 

Максималды балл

100

Дәрістерге   қатысужәне дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

1ДҮТ


ҮТҮТ

ҮТ5ДҮ

Т

6ДҮТ

7ДҮ


Т

ҮТ16

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл2

2

22

2

22

2

2Практикалық

сабақтарға   қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ТҮТ


1

ТҮТ


2

ТҮТ


3

ТҮ

Т 4ТҮТ

5

ТҮТ6

ТҮТ


7

ТҮ

Т 834

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл4

5

54

4

44

4

4Материалды

өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ӨЖ1

ӨЖ2


ӨЖ3

ӨЖ

4ӨЖ5

ӨЖ6


ӨЖ

7

ӨЖ8

40

Бақылау нысаныҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл5

5

55

5

55

5

5Пән   тақырыптары

бойынша   білімді

бақылау

СӨЖ түрі/есепберу нысаны 

10

Бақылау нысаныТ

Т

Макс.балл4

4

42 рейтинг

Апталар 


1 сабақ

үшін макс.

балл 

9

1011

12

1314

15

Барлығы Максималды балл

100


Дәрістерге   қатысу

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ҮТ

10ДҮТ

11Д


ҮТ

12Д


ҮТ

13Д


ҮТ

14Д


ҮТ

15Д ҮТ


14

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

2

2

22

2

22

2

Практикалықсабақтарға   қатысу

және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ТҮТ

9

ТҮТ10

ТҮТ


11

ТҮТ


12

ТҮТ


13

ТҮТ


14

ТҮТ 15


35

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

5

5

55

5

55

5

Материалдыөздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

ӨЖ9


ӨЖ1

0

ӨЖ11

ӨЖ1


2

ӨЖ1


3

ӨЖ1


4

ӨЖ15


35

Бақылау нысаны

Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс.балл

5

5

55

5

55

5

Пән   тақырыптарыбойынша   білімді

бақылау


СӨЖ түрі/есеп

беру нысаны 

16

Бақылау нысаныТ

Т

ТМакс.балл

5

55

6

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ  – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ– оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы;

Г – глосарий; Т – тексеру;  ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы.

Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж.  «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________  Исимбеков Ж.М.  20__ж. «___» ____________11. Курс саясаты

Бірігіп жұмыс істеудің арқасында төмендегідей ережелерді орындауға тиістіміз:

1

Оқытушы мен студент бір-біріне қайырымды болу.1

Қателесуге қорықпаңыз. Ештеме істемейтін адам ғана қателеспейді.

2

Сабақта   ережені   бұзатын   кез   келген   іс-әрекеттерге   шара   қолданылады,аудиториядан қуып жіберуге дейін болады.

3

 Сабақты босатқаны үшін айып салынады: дәріс немесе практикалық сабақтардысебепсіз босатқаны үшін 1 балл шегеріледі.

4

Сабаққа   белсенді   қатысыңдар.   Оқытушыға   сұрақтар   қойыңдар.   Сабаққа   жайқатысып қана қоймай, әртүрлі сұрақтарды пікірталас ретінде шешуге тырысыңдар.

5

Әрбір сабаққа міндетті түрде жауапты дайындалыңдар.6

Сіздердің   дайындықтарыңыз   бақылау   жұмыстары   мен   тестпен,   сұрақтармен

тексеріледі.

7

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуы тиіс.8

СӨЖ уақытынан кеш орындалса, автоматты түрде 2 балл алынып тасталады.

9

Сабаққа   келу   міндетті   түрде.   егер   сіз   себепсіз   үш   немесе   одан   көп   сабақбосатсаңыз, оқытушы сізден деканаттан рұқсат қағазын әкелуді талап етуге құқылы. Есіңізде

сақтаңыз: сабаққа қатысу қорытынды бағаға кіреді.

10 Босатылған сабақтар оқытушының айтқан сағатында тапсырылады.


11 Аудиториялық сабаққа 5 минут кешігуге болады, одан әрі кешіксе студент сабаққа

жіберілмейді. Себепті жағдайлар болып қалса, оқытушыны алдын ала ескерту қажет.

12   Оқытушы   сөйлеп   тұрғанда   қатты   сөйлеуге   болмайды.   Студентке   екінші   рет

ескерту жасалса, студент аудиториядан босатылады.

13   Студент  сабаққа  міндетті  түрде  дайындалып, берілген  әдебиеттерді  пайдалана

білуі тиіс.

14 Университетте қабылданған ережелердің барлығы орындалуға тиіс. 

15  Басқа адамнан көшіруге үзілді-кесілді тиым салынады..

16

Семестрде 2 межелік бақылау қарастырылады.17 Аудиторияға сыртқы киіммен кіруге тиым салынады.

18 Сабақ кезінде сөйлеуге, газет оқуға, сағыз шайнауға, телефонмен сөйлесуге тиым

салынады.

19 Оқу бөлмелерінде жаман сөздер айтуға, темекі тартуға тиым салынады.Соңғы қорытынды баға төменднгідей негіздер бойынша қойылады:

1. Сабаққа қатысу және конспектісін тексеру.

2. Практикалық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

3. Білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

4. Емтихан бағасы

Білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша

студент   өз   бағасын   өзі   шығарып   алады.   Өзіңе   керекті   балл   жинау   үшін   практикалық

сабақтарға   белсенді   қатысу   керек.   Егер   осы   айтылған   жағдайлар   жасалмаса,   студент

семестрдің   соңында   өткен   тақырыптардың   барлығын   айтуға   тиіс.   Сонда   ғана   барып

емтиханға жіберіледі. 

Емтихан   тест   түрінде   алынады.   Тест  200  сұрақтан   тұрады.   Емтихан   баллмен

бағаланады:

- 100 балл – 100 сұраққа да дұрыс жауап берсе;

- 75 балл – 75 сұраққа жауапты дұрыс беріп, қалған 25 сұраққа жауап 

бермесе;

- 50 балл – 50 сұраққа жауап берсе;

- 35 балл – 35 сұраққа жауап берсе;

- 0 балл – жауап болмаса

Семестр бойы білімді бақылау жүргізіледі. 

Кез  келген ереже  бұзушылық аудиториядан шығару мен баллды төмендетуге  дейін

әкеледі. Жұмыстарды тапсыру күнтізбелік шаралар бойынша уақытында тапсырылуы тиіс. 

12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Адольф Т.А. и др. Руководство и лабораторные занятия по зоологии позвоночных.

2. Карташев   Н.Н.,   Соколов   В.Е.,   Шилов   И.А.   Практикум   по   зоологии

позвоночных . – М.: Высшая школа, 1976.

3. Курс зоологии/Под ред. Матвеева Б.С. – М.: Высшая школа. 1966, т.2.

4. Лукин Е.И. Зоология. М.: Агропромизд.1989г.

5. Наумов Н.П. Зоология 4позвоночных. – М.: “Просвещение”, 1973.

6. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. I, и II тома. – М.:

Высшая школа, 1979г. 

7. Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных. –

М.: Советская наука, 1947.

Қосымша:

8. Банников А.Г., Денисова М.Н. Очерки по биологии земноводных. – М.:

Учпедгиз, 1956.

9. Гриффин Д.Э., Новик Э. Живой организм. – М.: Мир, 1973.

10.

 Никольский Г.В. Частная ихтиология. – М.: Высшая школа, 197111.

 Никольский Г.В. Экология рыб. – М.: Высшая школа, 1974.

12.

 Одум Ю. Основы экологии. – Основы экологии. – М.: Мир, 1975.13.

 Флиндт Р. Биология в цифрах. М.; изд.во “Мир” 1992.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 050607-Биология мамандықтың студенттеріне арналған
   • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
   • (Syllabus)
   • 2 Пән туралы мәліметтер
  • СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі «Зоологиядан үлкен практикум» пәні бойынша 050607-Биология мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттерге арналған
 • - 100 балл – 100 сұраққа да дұрыс жауап берсе;
 • - 75 балл – 75 сұраққа жауапты дұрыс беріп, қалған 25 сұраққа жауап бермесе;
 • - 50 балл – 50 сұраққа жауап берсе;
 • - 35 балл – 35 сұраққа жауап берсе;
 • Семестр бойы білімді бақылау жүргізіледі.

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 144.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет