Пәні бойынша 6М020500- «Филология(қаз)» мамандығының магистранттарына арналған ПӘні бойынша оқыту бағдарламасыжүктеу 165.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата08.09.2017
өлшемі165.28 Kb.

Пән бойынша оқыту 

бағдарламасының (

Syllabus) 

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Гуманитарлық-педагогикалық факультет

Қазақ филологиясы кафедрасы

 

«Мәшһүртану мәселелері» пәні бойынша  - 6М020500- «Филология(қаз)»мамандығының  магистранттарына арналған

  

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Докторантура және 

магистратура  деканы

__________Леньков Ю.А.

       

     


20__ж. «___»____________ 

Құрастырушы: ___________ ф.ғ.к., доцент Қадырова Б.М.

        

 Қазақ филологиясы кафедрасы

                                                         

 

«Мәшһүртану мәселелері» пәні бойынша  - 6М020500- «Филология(қаз)»мамандығының  магистранттарына арналған

оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра

 

отырысында 

ұсынылды


 

20_ж.


«___»____________№_____ Хаттама 

Кафедра меңгерушісі  __________ Жүсіпов Н.Қ.  20__ж. «____» ________

                  

Докторантура   және   магистратураның   оқу-әдістемелік

кеңесінде мақұлданды.

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрайымы___________________ Б.Ж.Елмұратова.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Аты-жөні: Қадырова Б.М.

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: филология ғылымдарының кандидаты,  доцент 

Қазақ   филологиясы   кафедрасы   А-1   корпусында   (Ломов   к-сі,   64),   324-аудиторияда

орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (22-55).

2 Пән туралы мәліметтер

«Мәшһүртану мәселелері» пәні бойынша  - 6М020500- «Филология(қаз)»   

   

  мамандығында 2 семестрде 15 аптада оқылады.   Жалпы сағат саны-270с, дәріс-67,50с. тәжірибешілік-22,50 с,  МӨЖ-180с.  

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы 

Оқу 

түрі


Бақылау формасы

Магистран

т 

жұмысыны


ң көлемі

Сағаттың курс және семестр

бойынша бөлінуі

Е

мт

.

сын

а

қК

Кұ

м.

Е

ГЖ

б

ақ

ұм Барлығы

Д

әр

іс

Тә

ж

іри

б

еО

М

ӨЖ

М

ӨЖ

Д

әр

іс

Тә

ж

іри

б

еО

М

ӨЖ

М

ӨЖ

ж

ал

п

ыА

у

ди

т

ор

.

МӨ

Ж

Күндізгі 

ЖКБ 


негізін

де

227

0

90

18

0 2-семестр

67,5


0

22,5


0

9

171

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

М-Ж.Көпеев   шығармаларын   зерттеушілерді,   тарихи   тұлғаларды,

маңызды мәдени-тарихи жәдігерлерді және өлкетанушыларды  облыс,

республика мектептерінде кеңінен насихаттау. Пәннің мақсаты: 

Ақын, фольклоршы, публицист, ауыз әдебиетін жинаушы, ғалым

Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтің   өмірінен терең мағлұматтар ұсыну; Мәшһүр-

Жүсіп   шығармаларын   кеңінен   насихаттау;   магистранттардың

шығармашылық   қабілеттерін   шыңдау,   эстетикалық,   философиялық

талғамдарын,   тұлғалық   сезім   мәдениетін   дамыту;   М-Ж.Көпеев

шығармаларының   тілдік   ерекшеліктерін   меңгертуінде.  М-Ж.Көпеев

шығармаларының тілі, ақынның өзіндік жеке сөз қолдану стилі, сөз қолдану зергерлігі мен

шеберлігі, тілдік ерекщеліктері, сөздік құрамы мен грамматикасын таза лингвистикалық

тұрғыдан   тіркеп,   талдап   шығу.   Ақынның  

лексикалық,   фразеологиялық,

грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерінен мєлімет беру. Пәннің міндеттері:

- ақын өмірінен жан-жақты мәліметттер беру;

-   М-Ж.   Көпеевтің   ел   аузынан   жинақтаған   ауыз   әдебиеті   мұралары

жайлы кең түсінік қалыптастыру;

-   тарихи   деректерге   назар   аударта   отырып,   тарихи   оқиғаларға   баға

беруге үйрету; - әр тақырып аясында жүйелі жұмыс жүргізу арқылы шығармашылық

бағытта еңбек ету қабілеттерін нығайту

-   ғылыми   бағыттағы   тапсырмалар   ретін   ұсыну   арқылы   оқушыларды

ізденіске баулу; 

-   монографиялық   еңбектерді   оқыту   арқылы   ғылыми   бағыт-бағдар

қалыптастыру.5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар 

Магистранттар білуі тиіс:

     - М-Ж.Көпеев  шығармаларының тілдік-стильдік ерекшеліктерін білуі

тиіс;

-   Ақынның   тілдік   ерекшеліктерін   шығармаларын   талдау   барысындаанықтай білуі керек;

- Ақын тіліндегі  лексикалық топтар мен серияларды таңдап алып, талдай білулері тиіс;

-   Ақынның   лексикалық,   фразеологиялық   ерекшеліктерінен   білімдері

болуы тиіс; ақынның стилистикалық ерекшеліктерін білуі тиіс.     Магистранттар істей білуі тиіс:

-   Магистранттар  тақырып   бойынша   материал   жинау,   конспект   жазуды   меңгере

біледі.

-

М-Ж.Көпеев   шығармаларының   идеялық,   эстетикалық   мазмұнынын   тілзаңдылықтары негізінде талдауды меңгереді.

-

Ғылыми   еңбектерге   қолдануды,   ғалымдардың   ой-пікірлерінсалыстырып, қорытынды жасауға дағдыланады.

Пререквезиттер:Лексикология, фразелология, стилистика      -  Ежелгі

дәуір әдебиеті.Постреквизиттер: Әдебиет теориясы, Қазіргі қазақ әдебиеті.

8 Тақырыптық жоспар 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ 

Тақырып

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Мәшһүр   Жүсіп   шығармаларыныңзерттелу тарихына шолу

4,5


1,5

12

2Ақын

 

өлеңдерінің 

көркемдік

ерекшеліктері

4,5


1,5

12

3Ақын өлеңдерінің стильдік табиғаты

4,5


1,5

12

4Ақын өлеңдерінің жанрлық сипаты

4,5


1,5

12

5Мәшһүр Жүсіп шығармашылығын өзіне

дейінгі ақындық дәстүр

4,5

1,5


12

6

Ақын өлеңдеріндегі дәстүр тағылымы,дәстүр сабақтастығы және бейнелілік

4,5


1,5

12

7Мәшһүр   Жүсіп   шығармаларындағы

жоқтау өлеңдері

4,5

1,5


12

8

Әлем   әдебиеті   дамуына   тән   ортақзаңдылықтардың   Мәшһүр   Жүсіпке

ықпалы


4,5

1,5


12

9

Мәшһүр


 

Жүсіп


 

өлеңдеріндегі

кезедсетін: аз сөзге  көп мән сыйғызу,

шарттылық,   тұспалдау,   дерексіз

ұғымды   заттандыру,   жандандыру

т.с.с.   көркемдік   амалдарын   қолдану

ерекшелігі

4,5


1,5

12

10Ақынның   түрлі   амалдарды   игеруі,

салыстыру, шендестіру, лирика жанры

шеңберінде дамыту т.с.с. әдістері

4,5


1,5

12

11Отаршылдық   қыспағында   адамдар

сезімін   тұмшалауы   мүмкін   теріс

ниеттерді   т.с.с.   кең   ашуда   Мәшһүр

Жүсіптің өзіндік ізденістері

4,5

1,5


12

12

Мәшһүр-Жүсіптің  хикаят өлеңдері.4,5

1,5


12

13

Мәшһүр-Жүсіптің айтыс өлеңдері.4,5

1,5


12

14

Мәшһүр-Жүсіптің  сауал өлеңдері.4,5

1,5


12

15

Дәстүр тағылымы және стиль.4,5

1,5


12

Барлығы:  сағат

67,50

22,50

180

Теориялық курс мазмұны

1-тақырып.   Мәшһүр   Жүсіп   шығармаларының   зерттелу

тарихына шолу.

У.Қалижанның (Мәшһүр Жүсіп. – Алматы: Атамұра. 1998), С.Сүтжанның (Мәшһүр

мұрасы.-Павлодар.   2001),   Е.Қ.Жүсіповтың   «Мәшһүр   Жүсіп   шығармаларындағы   әдеби

дәстүр»-кандидаттық   диссертациясы,   сондай-ақ   оған   дейін   әр   кезде   айтылған   белгілі

ғалымдардың:   Б.Кенжебаев,     Ә.Жиреншин,   М.Бөжеев,   С.Дәуітов,   Д.Әбілов,   Қ.Мәшһүр

Жүсіп. С.Ш.Көпеев, С.Негимов т.с.с. еңбектерінде ақын өлеңдерінің идеялық-тақырыптық

негізі.

2-тақырып. Ақын өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері

Мәшһүр Жүсіп лирикасының көркемдік ерекшеліктері дегенде, ол

жазған төрттағандарға, яғни шығыс поэзиясында рубай деп аталған

өлең түріне, кеңірек үңілу.3-тақырып. Ақын өлеңдерінің стильдік табиғаты

          Лириканың жанрлық, стильдік табиғаты дегенде,  алдымен даму

тарихында   мол   тәжірибе   жинақталған   әр   кездегі   орыс   әдебиеттану

ғылымы   жетістіктеріне   көңіл   бөлу  қажет. Алдымен  ХІХ-ХХ  ғасырдағы

В.Г.Белинский,   А.Н.Веселовский,   В.Жирмунский,   М.Б.Храпченко,

В.Поляков,   В.П.Григорьев         [12]     т.с.с.     еңбектерінің   тек   орыс

әдебиеттану   ғылымы   үшін   емес,   қазақ   әдебиеттану   ғылымы   үшін   де

мәні үлкен екені.4-тақырып. Ақын өлеңдерінің жанрлық сипаты

Қазақ   әдебиеттану   ғылымында   да   қазақ   лирикасының   жанрлық

толысу, даму  тарихына қатысты еңбектер баршылық екенін   ескерген

жөн.   Олар:   А.Байтұрсынов,   Қ.Жұмалиев,   М.Базарбаев,   З.Ахметов,

З.Қабдолов, Т.Әбдірахманова Р.Нұрғали, Б.Кәрібаева, С.Негимовтің т.с.с.

жекелеген ізденіс нәтижелері5-тақырып. Мәшһүр  Жүсіп  шығармашылығын  өзіне дейінгі

ақындық дәстүр

Мәшһүр Жүсіптің ойлы, немесе философиялық өлеңдері біртекті

болып келуі. Оның біразы таза ойлауға, ой салуға, өзекті идеяны ақын

айтпай,  оқырманның өз сараптауына арналғандығы.6-тақырып.   Ақын   өлеңдеріндегі   дәстүр   тағылымы,   дәстүр

сабақтастығы және бейнелілік

Мәшһүр   Жүсіптің   суреткер   ақын   ретінде   толысуын   дәлелдейтін

ерекшелігі,   оның   көп   атынан   үн   қата   отырып,   соның   бәрін   бір   ғана

лирикалық қаһарман толғанысы ретінде беру арқылы өлең әсерлілігін

арттыру үлгілері.

7-тақырып.   Мәшһүр   Жүсіп   шығармаларындағы   жоқтау

өлеңдері 

Мәшһүр   Жүсіп   поэзиясының   жанрлық   табиғатын   саралағанда,

оның   жоқтау   өлеңдері   де   назар   аудартады.   Қазақ   әдебиеттану

ғылымында   жоқтауға   арнайы   анықтамалар   берілген.   1926   жылдың

өзінде А.Байтұрсынов былай деп жазған: «Жоқтау - өлген кісіні жоқтап

сөйлеу. Жоқтау көбінесе белгілі адамдарға айтылады. Өлген адамның

қатыны, я қызы, я келіні зарлы үнмен өлген адамның тірідегі істеген

істерін, өлгенінше бастарына түскен қайғы – қасірет, күйіктерін шағып,

жылағанда айтатын жыр түріндегі сөз.

8-тақырып.   Әлем   әдебиеті   дамуына   тән   ортақ

заңдылықтардың Мәшһүр Жүсіпке  ықпалы

Мәшһүр   Жүсіп   өлеңдерінің   жанрлық   табиғатын   кең   таразылау

үшін   оның   шартты   түрде   бөлінуге   лайық   «мұңлы»   өлеңдері,   яғни

мінәжат,   немесе   элегия   іспетті   өлеңдері.   Мәшһүр   Жүсіп

туындыларындағы   мұң   әйтеуір   зар   төгу   үшін   емес,   отарланған   аз

халықтың   тағдырына   алаң   болудан   лирикалық   қаһарманда   туған

күрделі сезімді мұң мен қиналу, үміт пен торығуды  қабағат арқалауға

бағындырылғандығы.9-тақырып.   Мәшһүр   Жүсіп   өлеңдеріндегі     кезедсетін:   аз

сөзге  көп мән сыйғызу, шарттылық, тұспалдау, дерексіз ұғымды

заттандыру,   жандандыру   т.с.с.   көркемдік   амалдарын   қолдану

ерекшелігі

Тұспалдау   құралдарын   (ауыстыру,   алмастыру,   кейіптеу   т.с.с.)

пайдалануда да әрі   дәстүр, заман талабы ықпалы, әрі өзіндік ізденіс

көрінісі   қабат   көрінетіні.   Мәшһүр   Жүсіп   Көпейұлы   тұспалдау,   яғни

бүкпелеу өлеңдері.

10-тақырып. Ақынның түрлі амалдарды игеруі, салыстыру,

шендестіру, лирика жанры шеңберінде дамыту т.с.с. әдістері

Психологиялық   егіздеу,   яғни   табиғаттың   белгілі   бір   құбылысы

мен   соған   ұқсастырылған   адамдар   өмірін,   іс-әрекетін   салыстыра,

жарыстыра алу нәтижесінде өлең әсерін күшейте түсу сияқты әдістері.

Балама шеңберінде талай туындының жанрлық табиғатын да дамыту

үлгісі   түрлі   жеке   сөз   қайталауларға   негізделген   салыстыруларда

неғұрлым кең орын алғанын түсіндіру.

11-тақырып.   Отаршылдық   қыспағында   адамдар   сезімін

тұмшалауы   мүмкін   теріс   ниеттерді   т.с.с.   кең   ашуда   Мәшһүр

Жүсіптің өзіндік ізденістері

Мәшһүр Жүсіп өмір сүрген уақытта біресе патшалы Ресейдің, біресе коммунист

отаршылдардың   ашық   та,   жабық   та   қысым   мен   қаскүнемдігі,   аямай   жазалауы   белең

алғанда, ақынның лирикалық қаһарманының ашынуы өсе түскені белгілі. Соның әсерінен

де асқынған қайшылық, мұқалмаған жігер көрінісі ретінде дүниеге келген Мәшһүр Жүсіп

өрнектері қазақ жазба әдебиетінің дамуына елеулі үлесі.12-тақырып. Мәшһүр-Жүсіптің  хикаят өлеңдері.

Жалпы   шығыс   поэзиясында,   оның   ішінде   қазақ   ақындары

шығармашылығында   хикаят   өлеңдердің   ерекше   орын   алып   келгені

туралы және осы саладағы Мәшһүр Жүсіптің орны.

13-тақырып. Мәшһүр-Жүсіптің айтыс өлеңдері.

Лирика жанры аясында орын алғанымен, эпосқа бір табан жақын,

тіпті аралық лиро-эпикалық жанр түріне жатқызуға болатын үлгінің бірі

– айтыс өлеңдері. Бұл сипатты туындылардың ерекшелігі: онда бір адам

емес,   екі   адам   қатар   әрекет   етеді,   екеуінің   сөзі   алма-кезектесіп

беріледі. Екі кейіпкер сөзін өрістетіп беру, оқиға, әрекеттер орын алуы

оны эпосқа, тым болмаса аралық жанрға жақындатары сөзсіз. Әйтсе де,

шартты   түрде   бөліп   алынған   сол   екі   бейнені   де   бір   ғана   лирикалық

қаһарман толғанысы тұрғысынан өрнектеп, оған бір ғана көзбен қарау

және   соның   бәрі   лирикалық   қаһарманның   бір   не,   бірер   сәттегі  сезімі

айнасы   ретінде   берілуі   –   тағы   да   шығарманы   лирика   жанры   аясына

алып келуі.14-тақырып. Мәшһүр-Жүсіптің  сауал өлеңдері

Әзірше   әдебиеттану   сөздіктерінен   орын   ала   қоймаса   да,   жанр

талабы   тұрғысынан   жеке   бөліп   көрсетуді   қажет   етерлік   мәнді   жанр

түрінің   бірі   «Сауал   өлеңі».   Сауал   қоюлардың   бәрі   өлеңнің   идеялық-

тақырыптық   негізін   әсерлі   бейнелеуге   де,   сол   арқылы   лирикалық

қаһарман   сезімін   неғұрлым   ұтымды   жеткізумен   бірге,   лириканың

жанрлық   сипатына   өзіндік   тартыс,   ширығу,   көңіл   аударту,   желпіну

т.с.с. әсерін арттыруға да қызмет етуімен ерекшеленетіндігі.15-тақырып. Дәстүр тағылымы және стиль.

М-Ж.Көпеевтің   стильдік   ерекшелігін   танытатын   шығармалары.

Олардың   зерттелуі.  Дәуір   стилі,   кезең   стилі   дегенде,   бүкіл

мұсылмандық  шығыс әдебиетінің, оның ішінде  көне түркі әдебиетінің

Мәшһүр   Жүсіпке   ықпал   етуін   ескеру.   Мәшһүр   Жүсіп   стилі   дегенде,

оның   неғұрлым   көп   қолданатын   сөз   өрнектерін   бөліп   көрсету,   атап

айтқанда, жарық, күн, таң атуы т.с.с тәрізді неғұрлым тұрақты нышан

белгілерді  саралау кезінде сол ұғымдармен жарыстырыла, біраз ретте

қарама-қарсы мәнде алынып отырған нақыштары.

Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Мәшһүр Жүсіп өмірбаяны мен шығармашылығы

Мәшһүр   Жүсіп   өмірбаяны.   Қызметі.   Мәшһүр   Жүсіп-ойшыл,

философ   ақын.   Мәшһүр   Жүсіп   шығармаланың   жанрлы-стильдік

ерекшелігі.   Мәшһүр   Жүсіптің   діни   тақырыптағы   шығармаларының

адамгершілік мәні.

2-тақырып. Мәшһүр Жүсіп мұрасының зерттелу тарихы

Ақын жазбаларының  зерттелу тарихы.  Жариялану тарихы. Ақын

шығармаларының жиналу тарихы.

3-тақырып. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы – суреткер ақын

Мәшһүр Жүсіп пен Абай өлеңдеріндегі тақырып үндестігі. Ой үндестігі.

Бейнелеу құралдарын жетілдіріудегі сарындастық. «Мәшһүрдің Шабдар

атпен айтысы». Мәшһүрдің тырнамен айтысы.4-тақырып. Мәшһүр Жүсіптің қисса-дастандары

«Жарты   нан»   хикаясы.   «Шайтанның   саудасы».   «Гүлшат-Шеризат»

дастаны.

5-тақырып. Мәшһүр Жүсіп- фольклорист

Мәшһүр   Жүсіп   шығармасындағы   мақал-мәтел,   жұмбақтар.   Мәшһүр

Жүсіп шығармаларында-ғы тұрмыс –салт жырлары.


6-тақырып. Араб-парсы тілінен енген сөздер.

М-Ж.Көпеев   шығармаларындағы   шығыс   элементтері,   оларды

жалпыхалықтық және әдеби тілге енуіне қарай талдау.

7-тақырып. Орыс (Еуропа) тілінен енген сөздер.

Мәшһүр-Жүсіп   тіліндегі   орыс   тілінен   алынған   элементтерді   олардың

тілге ену мезгілі, қолданған мақсаты, сіңу дәрежесі, қолданылу жиілігі

жақтарынан алып қарастыру.8-тақырып. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдер.

Ақынның   лексика-фразеологиялық   қазынасы   туралы   ізденістер.

Суреткер тіліндегі фразеологизмдердің типтерін анықтау.

9-тақырып.  Халық   қазынасындағы   фразеологизмдер   және   Мәшһүр

Жүсіптің өз қолданысындағы фразеологизмдер.

Мәшһүр-Жүсіп   тіліндегі   фразелолгизмдерді   екі   қырынан   алып

қарастыру.   М-Ж.Көпеевтің   халық   қазынасынан   алып   қолданған   сөз

тіркестері   және   өзі   ұсынған   авторлық   фразеологизмдері,   олардың

жасалу механизмдері.

10-тақырып. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы мақал-мәтелдер.

Халықтың ғасырлар бойғы өмір тәжірибелерінен екшеліп, сұрыпталған,

тұжырымдалған үлгілі, өнегелі сөздерінің ақын шығармаларынан орын

алуы, қолданылу ерекшеліктері.11-тақырып. М.Ж.Көпеев шығармаларындағы көнерген сөздер.

М-Ж.Көпеевтің өз тұсында-ақ көнерген немесе пассив қолданыла

бастаған сөздер тобы және қазіргі нормадан қарағанда көнерген болып

табылатын сөздер тобы.12-тақырып. М.Ж.Көпеев шығармаларындағы неологизмдер.

Ақын   тіліндегі   неологизмдерді   тілдік   неологизмдер   және   стилистік

неологизмдер деп бөліп қарастыру.

13-тақырып.   М-Ж.Көпеев   шығармаларының   стильдік

ерекшеліктері.

М-Ж.Көпеевтің   стильдік   ерекшелігін   танытатын   шығармалары.

Олардың зерттелуі.

14-тақырып.

 М-Ж.Көпеев   шығармаларындағы   шығыс

элементтері.

Еуропа,   орыс     ғалымдары   арасында   мұсылмандық   шығыс

поэзиясын   тек   «дидактикалық   поэзия»,   яғни     екінші   қатардағы

көркемдігі   онша   емес   үлгілер   ретінде   қарастыруы,   ол   жаңсақтықты

жою   үшін   де   мұсылмандық   шығыс   әдебиетін   жан-жақты   саралаған

іргелі еңбектер қажеттігі туындауы.15-тақырып. М-Ж Көпеевтің хат өлеңдері.

Мәшһүр Жүсіп басқа да ақындар тәрізді өз өлеңінде әрі 

мыңдардың, яғни өзі тектестердің, әрі жеке өзінің сезімін біріктіріп 

үйлестіріп отырса, бұл оның хат өлеңдерінде де жүзеге асқанына көңіл 

бөлгіміз келеді.

МӨЖ мазмұны

№ МӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы


Бақылау түрі

Сағат 


көлемі

1. Дәріс сабағына 

дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

2. Үй тапсырмасын орындауЖұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

40

2.

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект 

Коллоквиум 

40


3.

Семестрлік тапсырманы 

орындау

Реферат 


Семестрлік 

тапсырманы 

қорғау

30

5. Бақылау шараларына дайындық

Р1, Р2.


40

Барлығы:


180

Магистранттарға өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. Қазақ поэзиясының негізгі ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-56 бет, [3], 1-38 беттер, [4] 6-85 

беттер.


2. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы соматикалық фразеологизмдер.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-30 беттер; [2], 1-96 беттер.

3. Р.Сыздықтың ғылыми еңбектерін талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [10], 1-55 беттер; [9], 1-42 беттер.

4. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдердің стильдік 

ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 беттер, [3], 1-42 беттер.

5. М-Ж.Көпеев шығармаларының зерттелуі.

Ұсынылатын әдебиет: [2], 1-200 бет. 

6. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы фразеологизмдердің бейнелілігі.

Ұсынылатын әдебиет: [9], 1-55 бет, [4], 13-28 беттер, [1] .

7.  


Дін   өнерді   қатар   алып   жүріп,   екеуімен   елге   үлгі-өнеге   шашуы.

Мәшһүр атануының себептері. «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір

тамашамыз» атты кітабында өз дәуірінің сипатын суреттеп, көкейкесті

мәселелерді   көтере   білуі.   «Қазақ   жұртының   осы   күнгі   әңгімесі»,   «Ақ

қағаз,   қалам   сия   келет   бізге»,   «Ырыссыз   жоқ   нәрсеге   ерінеді»     т.б

өлеңдеріндегі тарихи оқиғаларға, өнердің Адам өміріндегі алар орнына

деген нақтылы ой-тұжырымдарының болуы.

Ұсынылатын әдебиет: [3], 1-200 бет, [4], 1-55 беттер, [6] 1-120 

беттер, [10], [11].

8. «Хал -ахуал» жинағында замана сипатының кең суреттелуі. Ақынның 

отаршылдықпен ере келген кесірлі сипаттарды Аша білкуі «Жалғанда 

мен өлеңді еремк қылдым», «Сенбе жанның бәрі дос еді деп» атты 

өлеңдерінің мәні. 

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-100 беттер; [9], 1-96 беттер.

9. «Сарыарқаның кімдікі екендігі» жинағындағы өлеңдерінде ұлт 

мүддесін көбірек қолдайтыны. Түркі тектес халықтардың бірлігін 

жақтауы.Мәшһүр шығармашылығында діни уағыз, діни бірлік, дінге 

деген сүйіспеншілік көбірек көрініс табуы.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 1-85 беттер; [7], 1-44 беттер.

            Реферат жұмысының тақырыптары

1. Поэзиядағы діни лирика.

2. М.Ж.Көпеевтің суреттеудегі әдіс-тәсілдері.

3. М-Ж.Көпеевтің өз тұсында-ақ көнерген немесе пассив қолданыла 

бастаған сөздер тобы және қазіргі нормадан қарағанда көнерген 

болып табылатын сөздер тобы.

4. Ақынның лексика-фразеологиялық қазынасы туралы ізденістер.

5. Суреткер тіліндегі фразеологизмдердің типтерін анықтау.

6. Мәшһүр-Жүсіп лексикасының генеологиялық қабаттары.

7. М-Ж.Көпеев шығармаларындағы шығыс элементтері.Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері 0,7 және 0,3  

2011-2012 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық

үлестері:

Қорытынды бақылаудың түрі Бақылау түрлеріВесовые доли

1

ЕмтиханЕмтихан

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


2

Сынақ


Сынақ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


3

Құрстық жұмыс

ҚЖ

0,4


Жіберу рейтингі

0,6


Бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі 

1 рейтинг (2 семестр)

Барлы

қ

баллАпта

1

23

4

56

7

8Аптадағы максим. сағат

12

12

12

12

13

13

13

13

100


Дәріс

сабағына


қатысу

МӨЖ


түрі

Д 1


Д 2

Д 3


Д 4

Д 5


Д 6

Д 7


Д 8

16

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.бал

л

22

2

22

2

22

Тәжірибешілі

к сабақтарға

қатысу


МӨЖ

түрі


ТС 1

ТС

2ТС 3 ТС 4 ТС 5 ТС 6 ТС 7

ТС

88

Бақылау


формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚМакс.бал

л

11

1

11

1

11

Үй

тапсырмасынорындау

МӨЖ


түрі

ҮТ 1


ҮТ

2

ҮТ3

ҮТ

4ҮТ

5

ҮТ6

ҮТ

7ҮТ

8

40Бақылау

формасы


К1

К2

К3К4

К5

К6К7

К8

Макс.балл

5

55

5

55

5

5Қосымша

материалд

арға

дайындық МӨЖ

түрі


ҚМ1

ҚМ

2ҚМ

3

ҚМ4

ҚМ

5ҚМ

6

ҚМ7

ҚМ

836

Бақылау


формасы

Р1

Р2Р3

Р4

Р5Р6

Р7

Р8Макс.бал

л

44

4

45

5

55

Межелік

бақылау

100


2 рейтинг (2семестр)

Барлық


балл

Апта

9

1011

12

1314

15

Аптадағы максим. Сағат17

11

17

11

17

11

16

100


Дәріс

сабағына


қатысу

МӨЖ


түрі

Д 9


Д 10

Д 11


Д 12

Д 13


Д

14

Д 1514

Бақылау


формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

2

22

2

22

2


Тәжірибешілі

к сабақтарға

қатысу

МӨЖ


түрі

ТСТС 10 ТС 11 ТС 12 ТС 13

ТС

14ТС 15

7

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс.балл

1

11

1

11

1

Үйтапсырмасын

орындау


МӨЖ

түрі


ҮТ

9

ҮТ10 

ҮТ 11


ҮТ

12

ҮТ13

ҮТ

14ҮТ 15

35

Бақылауформасы

К9

К10К11

К12


К13

К14


К15

Макс.бал


л

5

55

5

55

5

Қосымшаматериалд

арға


дайындық 

МӨЖ


түрі

ҚМ

9ҚМ1

0

ҚМ11 ҚМ12 ҚМ13

ҚМ

14ҚМ 15

44

Бақылауформасы

Р9

Р10Р11

Р12


Р13

Р14


Р15

Макс.бал


л

6

66

7

76

6

Межелікбақылау

100


Пәннің   оқытылған   модулі   бойынша   семестрдің   ортасында   және   соңында   100

балдық шкала бойынша ағымдық үлгерім (АҮ) шығарылады. Межелік бақылау бағасы

(МБ)   100   балдық   шкала   бойынша   анықталады.  Межелік   бақылауға   АҮ  бойынша

балдары   бар   студентте   босатылады.  АҮ  мен  МБ  бағалары   бойынша   пән   бойынша

студенттердің

 

рейтингілері 

(Р1 және

 Р2)

 

анықталады:Р1(Р2)=АҮ1(АҮ2)х0,7+МБ1(МБ2)х0,3.

11 Курстың саясаты

Оқу   процесіне   қатысу   дегеніміз   –   сабаққа   қатысу,   пікірталаста

және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер

ету.


Қойылған   талаптар   орындалмаса,   жаза   қолданылады.   Сабаққа   100

пайыз   қатысып,   берілген   тапсырмаларды   уақытымен   және   дұрыс

орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады. Курсты өту барысында

төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады: 

- дәріске қатысу –  1 балл.

- тәжір. сабаққа қатысу – 1 балл.

- тәжір. жұмысты орындау – 5 балл.

Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

-

Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 1балл;-

Шығармаларды талқылау – 2 балл;

-

Жазба жұмыстарын орындау – 2 балл;Өздік   жєне   курстық   жұмыстарын   орындау   және   қорғау

барысында:

-

материалды толық меңгеру –  2балл.-

Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу – 1

балл

-

Лексика-грамматикалық   және   стилистикалық   сауаттылығы   –   1балл.

-

Материалдың   мазмұндалуына   шығармашылық   көзқарас  және   өзойын айта білу – 1 балл.

Магистранттар   білімін   аралық   бақылау  тест   немесе   жазбаша

бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.Осы   көрсеткіштер   орындалмаған   жағдайда   жеткіліксіз   немесе

айып санкциялары қолданылады:

1)

сабақты босату (себепсіз);2)

тапсырмаларды уақытымен орындамау;

3)

тапсырмаларды   орындау   барысында   қателіктер   жіберу,яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер   студент   сабаќќа   себепті   жаѓдаймен   келе   алмаса,   келесі

аптада сол сабаќќа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ  балы азайтылады.

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   мына   формула   бойынша

анықталады:

Қ = Р


1

 + Р


2

__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р

1

, Р2

, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай бойынша

емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда

сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және

пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге

сай   баллдан   сандық   баламаға,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға

ауыстырылады.   Сөйтіп,   оқу   жетістіктері   журналына   және   рейтингтік

ведомостьқа   жазылады.   Ведомость   пен   сынақ   кітапшасына   дәстүрлі

үлгімен баға қойылады.

Егер   пән   бойынша   емтиханнан   басқа   курстық   жұмыс   қарастырылған

болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға

қойылады.Магистранттардың  білімін анықтау көрсеткіші

Балл


түріндегі

қорытынды

баға

Балдың


сандық

баламасы


Әріп

жүйесі


бойынша

бағалау


Дәстүрлі   жүйе   бойынша

қойылатын баға

Емтихан,   дифф.

сынақ


сынақ

1

23

4

595-100

4

Аөте жақсы

Есептелді

90-94

3,67


А-

85-89


3,33

В+

Жақсы80-84

3,0


В

Жақсы


75-79

2,67


В-

Жақсы


70-74

2,33


С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмед

і

Егер   магистрант   емтиханда   F   деген   баға   алса,   оның   қорытындырейтингі   анықталмайды.   Ведомостьқа   «қанағаттанарлықсыз»   деген

баға қойылады. Егер пән бірнеше  семестрде өтетін болса, онда  балл

түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ


1

122

+...+Қ


n

nК

12

+...+К


n

Мұнда Қ
n

 – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;К

12

n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саныҚолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. Негимов С. Әдебиет әлемі. – Алматы: Ана тілі, 2008. -256 б.

2. Негимов С. Таным мен пайым. –Алматы: Арыс, 2009. -240 б.

3. Ысқақұлы   Д.   Мәшһүр   Жүсіптің   ой   өрімі:   -Павлодар:   Кереку,

2010. – 65 б.

4. Баратова   М.Н.   Мәшһүр   Жүсіп   өлеңдерінің   жанрлық   сипаты.   –

Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2007. -71 б.

5. Нысанбаев   Ә.   20   ғасыр   басындағы   қазақ   философиясы.   –

Астана: Аударма, 2008. -463 б.

6. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы: энциклопедия. –Павлодар: ЭКО, 2010.

-703 б.

Қосымша: 

7.     Жанарыс Х. Мәшһүр Жүсіп қолжазбаларындағы ислам мәдениеті. 

–Павлодар, С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2007. -211 б.

8. Мәшһүр-Жүсіп   Көпейұлы:   библиографиялық   көрсеткіш.   –Павлодар,

С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2007. -71 б.

9. Көне Көктау, байырғы Баянаула Байтағының тарихы. М.А.Алпысбес.  –Астана:

Парасат Әлемі, 2005. -480 б.

10. Жүсіпова Г.Қ. Мәшһүртану белестері. –Павлодар: ЭКО, 2005. -302 б.11. Тасмағамбетов И. Ислам философиясы. –Астана: Аударма, 2005.

Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • ОӘК төрайымы___________________ Б.Ж.Елмұратова.
    • 2 Пән туралы мәліметтер
  • Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж
  • Магистранттардың білімін анықтау көрсеткіші
  • Қ= _Қ1*К1+Қ2*К2+...+Қn*Кn
  • К1+К2+...+Кn

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 165.28 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет